DEISENESFIFRSE ]

   

Steg ett
Medarbetare
Nytt (IS)

Kurs- och arbetsbok

Ordförråd

Grammatik

Fonologi

Lärarhandledning (IS)
Þróunarsvið (IS)

 

Bragi, teiknaður af ókunnum listamanni, AM 738 4to, 17. öld

B R A G I

Íslenska sem erlent mál

Isländisch als Fremdsprache

Icelandic as a foreign language

Islandés como lengua extranjera

Islanti vieraana kielenä

Islandais comme langue étrangère

Isländska som främmande språk

Brage heter en. Han är berömd för sin klokhet och allra mest för sin talekonst och ordskicklighet.  (Snorres Edda)