Home   Coregistration tutorial   Test datasets   Papers using EYE-EEG   News

EYELAB: Impressum


This website is maintained by

Olaf Dimigen
Biologische Psychologie
Humboldt-Universitaet zu Berlin
Zum Grossen Windkanal 6, 12489 Berlin, Rm. 203a
Tel. +49-30-2093-99126
Fax. +49-30-2093-4910
E-mail: olaf.dimigen@hu-berlin.de