DEISENESFIFRSE ]

   

Ensimmäiset askeleet
Osallistujat
Uutta (IS)

Kurssi- ja työkirja

Sanasto

Kielioppi

Äänneoppi

Opettajan käsikirja (IS)
Þróunarsvið (IS)

 

Bragi, teiknaður af ókunnum listamanni, AM 738 4to, 17. öld

B R A G I

Íslenska sem erlent mál

Isländisch als Fremdsprache

Icelandic as a foreign language

Islandés como lengua extranjera

Islanti vieraana kielenä

Islandais comme langue étrangère

Isländska som främmande språk

Bragi on erään Aasan nimi. Hän on kuuluisa viisaudestaan ja erittäinkin kaunopuheisuudestaan ja sukkeluudestaan. (Snorra-Edda)