DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Tschechisch: kázání
Deutsch: Predigt

Polysemie

 1. religiös: ‘Ansprache eines Geistlichen an die Gläubigen’
 2. moralisierend: ‘Ermahnung’
 3. disziplinär: ‘Zucht’
 4. verbos: ‘weitschweifige Rede’

Polysemie

 1. religiös: ‘die Ansprache eines Geistlichen an die Gläubigen’
 2. moralisierend: ‘Ermahnung’
 3. disziplinär: ‘Zucht’
 4. verbos: ‘weitschweifige Rede’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

Kázání

Ansprache eines Geistlichen oder Laienpredigers an eine Gemeinde. In der Predigt werden häufig ein Bibeltext oder Glaubensfragen behandelt, sie kann auch einen moralischen und erbaulichen Inhalt haben.

Auch über einen geschriebenen Text mit demselben Inhalt.

Definition

Predigt

Ansprache eines Geistlichen oder Laienpredigers an eine Gemeinde. In der Predigt werden häufig ein Bibeltext oder Glaubensfragen behandelt, sie kann auch einen moralischen und erbaulichen Inhalt haben.

Auch über einen geschriebenen Text mit demselben Inhalt.

Konnotationen

 • Pfarrer, Dekan, Bischof, Diakon, Imam
 • erläutern, ermahnen
 • Gottesdient, Andacht

Konnotationen

 • Pfarrer, Dekan, Bischof, Diakon, Imam
 • erläutern, ermahnen
 • Gottesdient, Andacht

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • hlásání ‘Verkündung, Verkündigung’
 • homilie ‘Predigt’
 • projev ‘Vortrag’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Homilie

Hyperonyme

 • Rede

Wortbildungen

Substantive

 • kázeň ‘Zucht, Disziplin’
 • kazatel1 ‘Prediger’
 • kazatelna ‘Kanzel’, vgl. Byl tak nenápadný, že bez doprovodu by ho člověk přehlédl. Zato mluvil jako z kazatelnyZa výčepním pultem, jak na kazatelně, stáli pan Veselý a pan Kopecký. Točili pivo, důležitě okrajovali nožem přebytečnou pěnu, nalévali panáčky sirupu do ovocných střiků a tak dále. (syn)

Verben

 • dokázat1 ‘die Predigt zu Ende halten’
 • dokázat2 ‘etwas beweisen’, homonym zu dokázat1

Adjektive

 • kázavý ‘predigerisch, predigtartig’

Adverbien

 • kázavě ‘predigerisch, predigthaft’, Adverb zu kázavý

Wortbildungen

Substantive

 • Abschiedspredigt ‘Predigt eines Geistlichen, der von seiner Gemeinde Abschied nimmt’
 • Antrittspredigt ‘Predigt, die ein Geistlicher zum Amtsantritt hält’
 • Bergpredigt ‘auf einem Berg gehaltene, bedeutungsvolle Predigt von Jesus von Nazareth, überliefert in Matthäusevangelium, Kapitel 5 ‒ 7’
 • Fastenpredigt ‘Predigt, die in der Fastenzeit gehalten wird’
 • Festpredigt ‘Predigt, die anlässlich eines Kirchenfestes gehalten wird’
 • Leichenpredigtveraltet ‘Predigt zum Anlass einer Beerdigung’
 • Prediger1
 • Predigerin1
 • Predigtdienst ‘die Aufgabe eines Geistlichen, Predigten zu halten’
 • Predigtgottesdienst ‘in evangelischen Kirchen: Gottesdienst, bei dem die Predigt im Mittelpunkt steht’
 • Predigtkirche ‘Eine meistens evangelische Kirche, deren Architektur vorrangig auf die Wortverkündigung ausgerichtet ist. Zumeist ein Zentralbau mit einer in der Mitte der Kirchenarchitektur platzierten Kanzel.’
 • Predigtreihe ‘eine Serie von Predigten zu einem bestimmten Thema’
 • Predigtstuhlbuchsprachlich ‘Kanzel; Eine erhöht angebrachte kleine Plattform in der Kirche, von der aus der Geistliche predigt. In vielen Kirchen nur noch selten verwendet.’
 • Predigttext
 • Predigtthema
 • Sonntagspredigt ‘Predigt, die an einem Sonntag gehalten wird’
 • Weihnachtspredigt ‘Predigt, die zu Weihnachten gehalten wird’

Verben

 • predigen1 ‘vor Gläubigen die Predigt halten’

Adjektive

 • predigtartig ‘wie eine Predigt, in der Art einer Predigt’, vgl. ein predigtartiger Sprechgesang

   

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Kázání na hoře ‘Bergpredigt’
 • Ježíšovo horské kázání ‘(Jesi) Bergpredigt’

Kollokationen

 • nedělní kázání
 • poslouchat/ vyslechnout kázání
 • pronést kázání

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • die Predigt halten1 / eine Predigt halten1: <jmd.> hält die/ eine Predigt ‘predigen’

Kollokationen

 • Eucharistiefeier mit Predigt
 • Festandacht mit Predigt
 • in der Predigt an etw. erinnern
 • in der Predigt auf etw. eingehen
 • in der Predigt etw. erläutern
 • in der Predigt vor etw. warnen
 • Reden und Predigten

Belege

Bergpredigt

Křesťanství, které Bořivoj akceptoval, však nebylo křesťanstvím Ježíšova Kázání na hoře a dalších textů, na nichž byla a je postavena duchovní přesvědčivost evangelia. Byl to zredukovaný systém pravidel, přizpůsobený mentalitě "barbarů" obývajících střední Evropu.
(syn)

Politické hnutí nebo strana, které by normy třeba horského kázání vzaly za základ své politiky, by se na politické scéně musely rychle znemožnit. Politicky uplatňované křesťanství je možné jen v podobě kompromisů, a to nikoli pouze na úkor zásad křesťanských, ale také na úkor zásad mocenskopolitických.
(syn)

Christentum

Měl také podíl na organizaci křížových výprav. Jeho jméno je neodmyslitelně spojeno s Vézelay. V této burgundské bazilice pronesl o velikonocích roku 1146 tak přesvědčivé kázání, že jak král Ludvík VII. tak i ostatní velmožové přijali bez váhání kříž a vytáhli do Palestiny osvobodit Boží hrob.
(syn)

Nic podobně zásadního v církvi Jan Pavel II. neudělal, ale jinak mu "velikost" u jména sluší. Je zřejmě člověkem, kterého v dějinách za jeho život vidělo nejvíce současníků. Vatikánští kronikáři tvrdívají, že "živě" vyslechlo kázání ve Vatikánu na osmnáct milionů lidí, celkově po světě 250 milionů. Jednorázovým rekordem bylo vystoupení ve filipínské Manile, kde ho prý spatřily čtyři miliony lidí.
(syn)

MSGRE. STAŠKA (Domažlice) - Msgre. Bohumil Stašek, sídelní kanovník vyšehradský, se narodil 17.2.1886, zemřel 8.8. 1948. Proslul svým vlasteneckým kázáním na Vavřinecké pouti roku 1939. Díky tomu byl až do konce války v koncentračním táboře v Dachau, odkud se vrátil s velmi podlomeným zdravím.
(syn)

"V našem kostele je všechno německé, ve škole je všechno německé, v konviktu, v noviciátě, ve scholastikátuvšechno německé, jen občas je slyšet české kázání a nikdy českou přednášku. Proto Češi, kteří se narodili v Čechách a v Praze, zapomenuli svou řeč.
(syn)

Andere Konfessionen und Richtungen

Ale nemohou kázání v mešitách využívat pro šíření islamistických a protirežimních myšlenek? Nyní se to neděje. Důvodem jsou obavy kazatelů i věřících. Mešity jsou pod přísnou kontrolou a obsah kázání je navíc často předepisován přímo vládou.
(syn)

DavidiániSkoro 90 mrtvých má na svědomí sekta Davidiánů, která působila v Texasu. Jejich víra vychází z dogmat adventistické církve, které modifikoval guru David Koresh. Ten ve svých kázáních vyzýval k boji s americkou armádou.
(syn)

Z kuchyně hospody za mými zády crčí rourou voda rovnou do kanálu, nedělně výletní Tibeťané se trousí dovnitř a ven, na nedalekém parkovišti se shlukují další skupinky, které ještě před hodinkou poslouchaly kázání o dharmě, jež se linulo i z reproduktorů pro ty na schodišti, co se již nevmáčkli dovnitř hlavního chrámu.
(syn)

Belege

Beim Festgottesdienst hielt Pfarrer Wilfried Leonhardt die Predigt mit dem Hauptthema Steine. Der Posaunenchor Vorsfelde unter der Leitung von Propsteikantor Paul Blüthner wirkte mit. Und damit auch jeder an die Grundsteinlegung erinnert wurde, wurde die Urkunde vom 14. Mai 1963 verlesen.
Braunschweiger Zeitung, 21.05.2013

Aber auch er kann nicht alles, wie Vatikan-Sprecher Federico Lombardi erklärt: Seine Reden und Predigten beeindrucken, aber dieser Papst singt bei den Zeremonien nicht mit. Franziskus leide wohl an einer „gewissen Stimmlosigkeit“, einer Aphonie.
Mannheimer Morgen, 02.04.2013

Auf dieses Anspiel bezog sich auch Pfarrer Ralf Kröger in seiner Predigt. Man solle nicht immer glauben, dass man alles alleine bewältigen müsse. Auch die Jünger hätten sich zunächst sehr verlassen gefühlt, als Jesus in den Himmel aufgefahren war und sie mit den Aufgaben, die er ihnen übertragen hatte, zurückließ.
Mannheimer Morgen, 11.05.2013

Die Vorbereitung auf dieses elementare Ereignis geschieht im Gottesdienst, der für jeden Gläubigen fester Bestandteil seines Glaubens ist. Er symbolisiert die Gemeinschaft mit Gott. Der Gottesdienst beginnt mit einem Gebet. Danach kommt die Predigt in freier Rede.
Rhein-Zeitung, 08.02.2013

Bischof Markus begrüsste seinerseits die Gemeinde und zeigte Freude darüber, dass er nun nach nur fünf Jahren seit der Emmanuel Rutz erteilten Priesterweihe ihn nun zum Abt weihen dürfe. In seiner Predigt erinnerte Büchel daran, dass die St. Galler Bischöfe in den Räumen des 1805 aufgehobenen Klosters St. Gallen immer noch benediktinische Spiritualität einatmen dürfen.
Die Südostschweiz, 13.05.2013

Samstag, 16.00 Kleinkindergottesdienst mit Tauffeier, 18.30 Sonntägliche Eucharistiefeier mit Predigt. Sonntag, 8.00 Eucharistiefeier im Kloster, 9.15 S. messa per gli Italiani, 10.30 Eucharistiefeier mit Predigt, Kirchenchor: «Messe Franz von Assisi» von Hilber, Treffpunkt im Pfarreiheim, 11.45 Tauffeier, 17.00 Vesper im Kloster.
St. Galler Tagblatt, 22.11.1997

Wer heute in der Gifhorner Schlosskapelle auf einem Stuhl sitzt und der Predigt lauscht, ist sich wohl kaum bewusst, wie bequem er es hat (auch ohne Sitzkissen).
Braunschweiger Zeitung, 10.07.2009

Am heutigen Mittwoch treffen sich in Weddel erstmals Gemeindemitglieder, um gemeinsam die Predigt am kommenden Sonntag in der Christus-Kirche vorzubereiten.
Braunschweiger Zeitung, 21.10.2009

Zelebriert wurde der Gottesdienst von „Motorradpfarrern“ beider Konfessionen, Reinhard Arnold aus Braunschweig und Heinrich Plocag aus Hannover. In seiner Predigt erinnerte Arnold an die christliche Tugend der Besonnenheit, die man im Umgang mit Gas und Bremse walten lassen solle. „Glücklich ist im Stau, wer das denken nicht verlernt hat“, sagte Arnold.
Braunschweiger Zeitung, 26.04.2010

In der Domkirche erläuterte Sauerwein unterdessen in ihrer Predigt noch einmal die vier reformatorischen Grundpfeiler und hinterfragte deren Anwendung in der heutigen Zeit. Oft vertraue man inzwischen leider mehr auf Yoga, Feng Shui und andere fernöstliche Praktiken, ohne deren religiöse Wurzeln zu kennen.
Mannheimer Morgen, 02.11.2009

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr auf dem Hauptmarkt. Die Predigt hält Dekan Heinz Schweiger, Hauptzelebrant ist Bischof Valerian d'Souza aus Poona (Indien). Anschließend findet das traditionelle Fest der Gläubigen im Rathaushof statt.
Nürnberger Nachrichten, 18.06.2003

Am Sonntag, 20. Juli, feiern die Karmeliten vom Kloster Springiersbach ihr Ordensfest unter dem Titel "Maria, Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel". Um 10.45 Uhr beginnt der Festgottesdienst in Concelebration für die lebenden und verstorbenen Wohltäter von Kirche und Kloster. Die Feier wird von der Chorgemeinschaft Bengel mitgestaltet. Um 15 Uhr beginnt die Festandacht mit Predigt und Prozession begleitet vom Musikverein Eckfeld. Nach den Gottesdiensten ist gemütliches Zusammensein im Klosterhof. Die Bläsergruppe Bengel und der Musikverein Eckfeld spielen zur Unterhaltung.
Rhein-Zeitung, 16.07.1997

Auch der Abschlussgottesdienst stand unter dem Motto Wasser als Lebensspender. Pfarrer Rainer Vogt ging in seiner Predigt auf die Rolle des Wassers im Christentum ein, das durch die Taufe Zeichen der Auferstehung ist.
Rhein-Zeitung, 23.06.2007

Sonnenblumen schmückten auch den Altar beim Jubiläumsgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche. Die Messe feierten die Pastöre Georg Koch, Ulrich Bals und Helmut Mohr sowie Diakon Bernd Molzberger. Der Kirchenchor gestaltete die Feier mit wunderschönem Gesang. In seiner Predigt warnte Koch vor dem "Irrglauben", dass der Mensch durch Medikamente und Maschinen allein "reparierbar sei." Es komme - gerade in der Kranken- und Altenpflege - vor allen Dingen auf "heilende Worte" an.
Rhein-Zeitung, 15.09.2007

Der Imam spricht diese Sätze im Auftrag der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), die ihn überdies für seine Dienste honoriert. Seine Predigt muss er zuvor bei Jassir Arafats Behörde autorisieren lassen. PA-TV, der Fernsehsender der Autonomiebehörde, überträgt die Predigt am selben Tag.
http://nicht-mit-uns.com/3.htm [23. 4. 2014]

Pfarrer Ernst Freiler stellte den Spruch „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ in den Mittelpunkt seiner Predigt. Kommandant Josef Drexler konnte Bürgermeister Martin Schuster, weitere Gemeindevertreter und Altlandeshauptmann Siegfried Ludwig begrüßen. Er äußerte in seiner Ansprache den Wunsch, der Heilige Florian möge „Perchtoldsdorf und seine Feuerwehr beschützen“.
Niederösterreichische Nachrichten, 29.04.2010

Dekan Johannes Friedrich griff das Phänomen Diana dann am Sonntag in seiner Predigt in St. Egidien auf. Mit der Prinzessin hätten sich viele Menschen identifiziert, sagte er. „Anstatt das eigene Leben zu leben, lebten sie Dianas Leben via Medien mit. Darum ist nun die Trauer groß, wenn man merkt, daß auch sie sterblich ist.“
Nürnberger Nachrichten, 08.09.1997

Profil: moralisierend

Profil: moralisierend

Definition

Kázání

In der Alltagssprache zumeist im Phrasem dělat/ držet někomu kázání/ jmdm. eine Predigt halten ‘jmdn. auf eine unfreundliche, belehrende Weise ermahnen, an etw. erinnern’.

Überwiegend in der Publizistik: Hyperbolisch über öffentliche Ansprachen mit einem ermahnenden Inhalt, die auf eine aufgeregte, nachdrückliche Weise gehalten werden.

Definition

Predigthyperbolisch

In der Alltagssprache zumeist im Phrasem jmdm. eine Predigt halten ‘jmdn. auf eine unfreundliche, belehrende Weise ermahnen, an etw. erinnern’.

Überwiegend in der Publizistik: Hyperbolisch über öffentliche Ansprachen mit einem ermahnenden Inhalt, die auf eine aufgeregte, nachdrückliche Weise gehalten werden.

Konnotationen

 • Affekt
 • Schuldzuweisungen

Konnotationen

 • Affekt
 • Schuldzuweisungen

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • poučování ‘Belehrung’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Ermahnung
 • Moralpaukeumgangssprachlich        
 • Zurechtweisung

Wortbildungen

Substantive

 • kazatel2 Bestandteil der Verbindung kazatel morálky ‘Moralprediger’, vgl. Velká většina z těchto kazatelů morálky by však ve světě, na který se tak rádi a tak často odvolávají, měla pramalou šanci. (syn)

Wortbildungen

Substantive

 • Gardinenpredigtscherzhaft, selten ‘Vorhaltungen in strafendem Ton, durch die jemand seine Verärgerung zu erkennen gibt’
 • Kabinenpredigthyperbolisch ‘im Sport: ermahnende Rede, die ein Trainer zu seiner Mannschaft in der Halbzeit eines Spiels hält, um sie zu motivieren’
 • Moralpredigtabwertend ‘Vorhaltungen in strafendem Ton, durch die jemand seine Verärgerung zu erkennen gibt’
 • Pausenpredigthyperbolisch‘im Sport: ermahnende Rede, die ein Trainer zu seiner Mannschaft in der Halbzeit eines Spiels hält, um sie zu motivieren’
 • Prediger2, selten ‘häufig abwertend: entschiedener Vertreter einer Idee’, vgl. die Prediger des schnellen Gewinns
 • Predigerin2, selten ‘häufig abwertend: entschiedene Vertreterin einer Idee’, vgl. er hat Dworkin als „eine Predigerin des Hasses“ inszeniert
 • Strafpredigtabwertend ‘Vorhaltungen in strafendem Ton, durch die jemand seine Verärgerung zu erkennen gibt’

Verben

 • predigen2, hyperbolisch ‘zu etwas nachdrücklich ermahnen, sich für etw. einsetzen, häufig abwertend – indiziert, dass das verbale Engagement nicht mit entsprechendem Handeln verbunden wird’, vgl. Die Führungstheoretiker predigen strikte Gleichbehandlung.; Diesmal geht es um Menschen, die Zivilcourage nicht nur predigen, sondern aktiv leben.; Die ökologische Landwirtschaft predigt er nicht nur, er wendet sie auf seinem Landsitz im Herzogtum Cornwall selbst an.
 • predigen3, abwertend ‘in belehrendem Ton ermahnen’, vgl. Der Arzt predigte mir geradezu Geduld vor.

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • dostat kázání: <někdo> dostává/ dostane od <někoho> kázání (o <něčem>) [eine Predigt erhalten] ‘eine Abfuhr bekommen, eine Moralpredigt erhalten’
 • vyslechnout si kázání ‘sich eine Predigt anhören’
 • udělat někomu kázání ‘jmdm. eine Predigt machen’
 • mít k někomu kázání ‘jmdm. gegenüber eine Predigt haben’
 • dělat/ držet někomu kázání ‘jmdm. eine Predigt halten’
 • kazatel morálky ‘Moralprediger’

Kollokationen

 • mít morální kázání
 • kázání maskám

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • eine Predigt halten2, umgangssprachlich, abwertend: <jmd.> hält <jmdm.> eine Predigt ‘nachdrücklich belehrend ermahnen’

Belege

… Mlsaly cukr rozbitý z homolek a uskladněný v plechovce. Nevzaly ho nikdy velké množství, aby na to babička nepřišla. Přesto na to vždycky přišla a bylo kázání a někdy sem tam i nějaký ten žďuchanec," líčí Eliáš.
(syn)

Své první setkání se Sergejem Lavrovem od jejího jmenování ministryní zahraničí využila Riceová podle nejmenovaných diplomatických zdrojů k tomu, aby mu dala kázání kvůli porušování demokracie. Zmínila se zejména o přístupu ruské vlády k ropné společnosti Jukos, zpřísnění restrikcí vůči elektronickým médiím či o nepřiměřené koncentraci moci v Kremlu.
(syn)

Silně se mě dotklo jeho přirovnání shromáždění ve Sněmovní ulici k mítinku HZDS. Osobně s touto stranou nesympatizuji a jako účastníka shromáždění mě ministrův výrok uráží. Byli tam lidé zcela normálně myslící žádný zfanatizovaný dav. Lživé je i Luxovo kázání o pocitu vítězství pana Klause, neboť Klaus sám několikrát vyzýval lidi k odchodu. Pan Pilip by se měl raději zamyslet nad příčinou celé akce. Určitě by se totiž nekonala, kdyby on a Jan Ruml vyzvali pana Klause k odstoupení na mimořádném zasedání vlády.
(syn)

Masopust se chystá na 14. února, začne u hospody U Černého vola na Loretánském náměstí a skončí na Kampě. Starosta Prahy 1 provede na začátku tradiční kázání maskám, aby se chovaly mravně. Z podniků a hospůdek na trase, kudy průvod půjde, budou tradičně vybíhat lidé a masky hostit.
(syn) 

Ostatně dnes velmi dobře ví, že když něco na koberci v manéži pokazí, nedostane pochvalu a podle toho se také chová. Uraženě. Nenápadné kázání - to nikdo z diváků nepostřehne - dostane hned po odbytém cviku. Neodpustím si případné pokárání ani po odchodu z manéže a následném krmení. Stačí jen poznámka - tystomu dneska dal - a on nechce ani žrát.
(syn)

Intelektuálové, kteří mají tradičně výhrady k tomu, aby v japonské společnosti hráli roli srovnatelnou s jejich západními kolegy, mlčí více než kdy jindy. "Není slyšet žádné diskuse o společnosti, jen samá kázání, "stěžuje si šéfredaktor velkého tokijského deníku. Psychologové a účetní jsou tedy "oporou" společnosti, jež je podle evropského diplomata, který dlouho na souostroví působil, nakažena pochybnostmi …
(syn)

Belege

Ein Blick zurück: Mitte der sechziger Jahre erlebte die Rock-Musik mit Bands wie den Rolling Stones, The Who und Santana oder Stars wie Bob Dylan, Janis Joplin oder Jimi Hendrix ihren ersten Boom. Im Grunde waren die Musik und das Leben dieser Künstler ein verzweifelter Aufschrei gegen das herrschende Establishment. Ihre engagierten Predigten für Frieden und Freiheit, gegen soziale Mißstände, Korruption und Krieg fielen auf fruchtbaren Boden. Musik entwickelte sich zum mächtigen Sprachrohr für die Unterdrückten dieser Erde.
Nürnberger Nachrichten, 26.03.1994

Als Lorenz-Günter Köstner dann zu seiner "Predigt" anhob, trauten die meisten ihren Ohren nicht. Die Mannschaft ginge gestärkt aus diesem Spiel heraus, tat er mit fester Stimme kund. Worauf sich viele verwundert zum zweiten Mal an diesem Nachmittag die Augen rieben, als ob das peinliche 2:3 gegen die Münchner Löwen nicht mehr als ein einmaliger Ausrutscher gewesen sei. Trotz allseits betretener Mienen verließ die Zuversicht den Kölner Trainer nicht.
Rhein-Zeitung, 27.04.1998

Seine offensichtliche Spontaneität auf der Bühne, seine "Predigten", Marihuana nun doch zu legalisieren, und seine Spitzzüngigkeit wie etwa in Richtung Gesetzeshüter oder deutscher Kanzlerin machen Hans Söllner zu einem unverwechselbaren, jedoch nicht unumstrittenen Unikat.
Niederösterreichische Nachrichten, 03.11.2008

Mein Schlüsselerlebnis war in der fünften Klasse, als meine Klassenlehrerin den Bio-Test herausgab. Vorher hatte sie uns eine ‘Predigt’ gehalten, dass sie noch nie so ein schlechtes Testergebnis im Klassendurchschnitt erlebt hätte. Auf uns rasselten dann Beschimpfungen, wie stinkfaul und dumm wir wären.
http://www.dang-goy.de/html/mein_profil.html [23. 4. 2014]

Der Hausmeister hat uns eine Predigt gehalten - dass wir unbedingt die Schuhe ausziehen müssen - keinen Schmutz machen und nichts in der Küche braten und kochen sollen was riechen könnte. Somit gab es keine Pfannen und nur zwei kleine Töpfe.
http://www.ferienwohnung-zimmer-berlin.de [23. 4. 2014]

dabei bekam ich auch gleich eine predigt gehalten dass ich abnehmen sollte, da ich übergewichtig bin und es anscheinend schwere folgen für meine entwicklung haben könnte.
http://www.med1.de/Forum/Uebergewicht/427279/ [23. 4. 2014]

Profil: disziplinär

Profil: disziplinär

Definition

[Das gewählte Profil  liegt in dieser Sprache nicht vor, es wird durch das Wort kázeň ausgedrückt.]

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor. Es wird durch die Wörter Zucht und Disziplin ausgedrückt.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Profil: verbos

Profil: verbos

Definition

Kázání

weitschweifige ermüdende und langwierige Rede oder ein entsprechender Vortrag.

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor. Es wird durch die Wörter Rede und Volksrede ausgedrückt.]

Konnotationen

[Für dieses Profil wurden keine Konnotationen gefunden.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Für dieses Profil wurden keine lexikalischen Relationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurde keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • mít kázání
 • dlouhé kázání

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

Dnes je to elegantně oblečený diplomat, který dokáže hodit přes palubu tradiční komunistický sklon k dlouhému kázání - a jít k věci. "Vše se může změnit," odpověděl minulý měsíc v Pekingu na otázku, jestli by Pchjongjang mohl být pružnější, co se týče požadavků na ústupky z americké strany.
(syn)

… zástupci veřejnosti - novináři, se stali jen inventářem, do jehož vybavení se jaksi ostřejší dotazy nehodily. Výsledek? Zatímco Český rozhlas pouštěl do svých zpráv záznamy z Hovorů po celé nedělní odpoledne, vedoucí vydání si v novinách lámali hlavu, jak z těchto kázání vybrat alespoň několik jasných a aktuálních vět, které by čtenářům něco skutečně důležitého sdělily. Kolem prezidenta se vytvořila zvláštní hradba, od níž dostávali mnohdy klíč pouze zástupci České televize a Českého rozhlasu.
(syn)

Zemědělci, kteří vyslechli polní kázání, nečekají dobrou úrodu Žatec - Na sedmdesát zemědělců především z lounského, litoměřického a rakovnického okresu se včera sešlo při takzvaném polním kázání na zkušební stanici Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Žatci. Zemědělci se shodli, že do blízkého budoucna hledí spíše skepticky. "Nechceme si nechat ujít tuto každoroční akci, kdy máme možnost nabrat řadu zkušeností od odborníků a případně se poradit, kterou plodinu nebo odrůdu zasít v příštím roce," uvedl Miroslav Domorád ze Sedčic. Podle vedoucího stanice Františka Jelínka se letos s dobrými výnosy v Žatecké oblasti nebude moci pochlubit nikdo.
(syn)

Stačilo, aby Miroslav Kalousek zavětřil medvědí maso, které se s naivním předstihem chystá porcovat domnělý vítěz příštích voleb Mirek Topolánek. Prvotní problém koalice nicméně vyvstal hned po jejím zformování. Ti, co se vyžívají v politických bitvách, v teatrálním mávání partajními prapory a ideologických kázáních, hlubší spolupráci sociálních, křesťanských a liberálních demokratů nesli těžko. Jako první odpadla "strážkyně ideové čistoty" US-DEU Hana Marvanová. Pozvání Vladimíra Špidly do proevropské a antiklientelistické koalice sice původně přijala, avšak poté ji pohltil strach ze ztráty pravicové identity.
(syn)

… kromě respektovaného úřadu zdědil po kardinálu Tomáškovi také zdecimovanou církevní strukturu, tisíce zchátralých objektů a prořídlé řady kněží, jejichž průměrný věk dosahoval důchodových hodnot. Na druhé straně však i historicky jedinečnou situaci: hlad veřejnosti unavené desetiletími oficiálních ateistických kázání po kvalifikovaných a inspirativních debatách o duchovních záležitostech dosahoval v té době podle průzkumů vrcholu. Miloslav Vlk se nijak netajil ambicí a chutí v mimořádných podmínkách obstát. Po ovoci poznáte je Jeho úsilí záhy začalo přinášet plody. Překvapivě však nemálo z nich bylo poněkud trpké chuti.
(syn)

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Etymologie

Etymologie

Semantischer Wandel

Die Bedeutungswörterbücher des Tschechischen gehen von zwei Bedeutungen des Lexems kázání aus: ‘geistige Rede, Exegese’ und ‘Ermahnung, Bestrafung, Vorwürfe’. Ersterer Bedeutung ordnet SSJČ noch die Teilbedeutung ‘lange Rede, breitgefasste Darlegung’ bei, ohne dafür jedoch Belege anzuführen, vgl. auch für das Verb den Eintrag kázati: (expressiv) ‘gerne brennend, weitschweifig etwas erzählen, nachdrücklich reden, belehren, ermahnen (…)’ sowie (pejorativ) ‘mit predigendem Tonfall, weitschweifig etwas bereden, ermahnen (…)’ mit Angabe typischer Wendungen, vgl. už zase káže. Das vorliegende Wörterbuch beschreibt kázání mittels dreier Profile, die den in den Wörterbüchern erfassten Bedeutungen entsprechen. 

Das religiöse Profil ist primär und bleibt als Basis aller semantischen Übertragungen und Weiterentwicklungen klar erkennbar. Als ursprüngliche Bedeutung im christlichen Kontext ist die Bibelexegese durch geistliches Personal als Teil des Kirchenlebens und der religiösen Lehre, Bildung und Mission zu sehen, woraus ein fester Bestandteil des Gottesdienstes wurde. Dieser entwickelte sich hin zu einer pastorale Ansprache zu einem aktuellen Thema in Bezug auf eine Stelle in den Schriften. Die Predigt entwickelte sich zu einer schriftlichen Gattung und diese wurde zu Hochzeiten der Homiletik (insbesondere Barock) als primär betrachtet. Im neueren Tschechischen verlagerte sich der Fokus jedoch auf die pastorale Ansprache als mündliche Form, die konstitutiv für das religiöse Profil ist. Dieses dominiert den Sprachgebrauch im heutigen Tschechischen und umfasst alle wesentlichen Komponenten, die in den säkularen Profilen erscheinen: Die Predigt als regelmäßiger Bestandteil des Gottesdienstes,  als erbauliche aber auch ermahnende Rede, als direkte Ansprache der Gläubigen, aber auch mit Fokus auf dem Auftritt des Predigers. In anderen Schriftreligionen sind ähnliche Tendenzen beobachtbar, im heutigen Tschechischen wird der Begriff im Kontext nichtchristlicher Religionen unter Umständen auf jede Form öffentlicher Rede eines religiösen Würdenträgers übertragen, was mit den Entwicklungen in anderen Profilen korreliert, wo kázaní allgemein zum Synonym von ‘Rede, Vortrag’ wird.

Das moralisierende Profil umfasst die Komponenten des Moralisierens, eines strafenden Redeaktes aber auch den Aspekt der Selbstdarstellung des Sprechers und seiner anstrengenden Wirkung auf den Zuhörer. Auf die beiden letzteren Aspekte fokussiert sich das verbose Profil, sie werden hier wesentlich stärker betont, kázání steht hier für ‘sehr, bzw. zu lange, ermüdende und langweilige Rede’. Dieses Profil ist semantisch nicht vollständig vom moralisierenden abgelöst und ist rein kontextuell zu bestimmen, allerdings ist die regelmäßige Reakzentuierung derartig augenscheinlich, dass ein eigenes Profil angelegt wurde. Das verbose Profil ist relativ verbreitet im politischen Diskurs und geht mit dem Autoritätsverlust von Personen oder Positionen einher, bei denen nicht mehr gegen den Inhalt polemisiert wird. Es wird hier nur noch auf die Art und Weise der Rede abgehoben. Beide Profile sind Ausdruck sprachlicher Säkularisierungsprozesse, die bereits abgeschlossen sind, in den letzten Jahrzehnten zeigt sich keine besondere Produktivität oder Weiterentwicklung. Allerdings scheint eine semantische Weiterentwicklung des verbosen Profils möglich, die hier allerdings noch nicht konstatiert werden kann.

Semantischer Wandel

Beim Wort Predigt werden im Deutschen zwei Profile unterschieden: religiös und moralisierend.

Im religiösen Profil bezeichnet das Wort Predigt die Rede eines Geistlichen oder Laienpredigers, die sich an die Gläubigen richtet und typischerweise Glaubensfragen oder Bibeltexte erläutert. Der Gegenstand einer Predigt kann aber auch ein aktuelles moralisches Problem, ein kirchliches Jubiläum u. A. sein. Als typische Kookkurrenzen kommen zum einen Bezeichnungen Geistlicher vor (Pfarrer, Diakon, Bischof usw.), zum anderen Verben wie vor etwas warnen, an etwas erinnern, auf etwas eingehen u. a., mit denen der Inhalt der Predigt beschrieben wird.

Im moralisierenden Profil können zwei semantische Stränge unterschieden werden. Zum einen wird das Phrasem jmdm. eine Predigt halten verwendet, wenn abwertend über jemandes Ermahnungen gesprochen wird und auf ihre unfreundliche, belehrende Art angespielt wird. Zum anderen verwendet man das Wort Predigt hyperbolisch als Bezeichnung einer öffentlichen Ansprache, bei der der Redner bestimmtes Denken und Handeln nachdrücklich fordert und sich von der Richtigkeit seiner Einstellungen sehr überzeugt zeigt.

Mit dem Konzept Predigt werden tendenziell negative evaluative Aspekte verbunden: derjenige, der predigt, verhält sich autoritär, belehrend, ist übertrieben selbstüberzeugt und emotional, verletzt die Würde seiner Kommunikationspartner. Solche Assoziationen werden insbesondere in Wortbildungen wie Moralpredigt, Strafpredigt, im Sportslang dann Kabinenpredigt und Pausenpredigt deutlich. Auch das Wort predigen kann im übertragenen Sinn solche Assoziationen hervorrufen (vgl. Der Arzt predigte mir geradezu Geduld vor.) Durch das Wort predigen wird manchmal auch auf Unehrlichkeit und Lippenbekenntnisse angespielt (vgl. das Phrasem Wasser predigen und Wein trinken, sowie häufige Satzgefüge mit nicht nursondern (auch): Diesmal geht es um Menschen, die Zivilcourage nicht nur predigen, sondern aktiv leben.

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Sprichwörter

Lange Predigt, kurze Andacht.

Gute predigten wachsen nicht im bauch.

Eine gute Predigt muss drei K haben: kurz, klar und kräftig.

Predigten gehören in die Kirche, nicht über den Tisch

Wen die Predigt nicht wärmt, den wärmen nicht die Kerzen.
 
Wer die Predigt abwartet, dem deckt Gott den Tisch.

Kulturelle Kontexte

 • Miroslav Rutte, 20 kázání o divadle, Praha 1940
 • Josef Skalický: Ač mrtev stále hovoří, Hrst kázání Josefa Skalického, České Budějovice 1947
 • Alexander Batěk: Atlantis, svět předpotopní, kázání pod širým nebem, Praha 1920.
 • Jakoubek ze Stříbra: Betlémská kázání z roku 1416, Praha 1951

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Jérôme Ferrari: Predigt auf den Untergang Roms, 2013
 • Hans Martin Dober: Film-Predigten II (Dienst Am Wort), 2010
 • Marlies Prettenthaler-Heckel: Was Frauen predigen würden: Spirituelle Denkanstöße für Frauen und Männer, 2013

 

Sonstiges

 • Stadtpredigt

  (Quelle: http://www.ekir.de/st.johann/j-kirche/imagestemp/StadtPredigt3-Plakat_th.jpg 20:37 2015/04/01)
 • Fastenpredigt

  (Quelle: http://www.franziskus-halle.de/cms/upload/fastenpredigt.jpg)

Bibliographie

Janečková, Marie 2001: Kompozita v barokním kázání Antonína Jarolíma Dvořáka z Boru, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch 47, S. 195-204.

Kvítková, Naděžda 2005: „Jazyková stránka kázání“, in: Grygerková, M. et al., Specifika církevní komunikace, Ostrava, S. 77-92.

Petr Kitzler 2012: Athletae Christi: raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptacíPraha.

Rejhonová, Jitka 2009: Ke čtyřem barokním kázáním se svatební tematikou, in: Bohemica Litteraria 12 (1-2): 33-53.

Sládek, Miloš 2005: Svět jako podvodný verbíř, aneb Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století, Praha.

Bibliographie

Bieler, Andrea/ Gutmann, Hans-Martin 2008: Rechtfertigung der "Überflüssigen", die Aufgabe der Predigt heute, Gütersloh.

Block, Johannes 2012: Die Rede von Sünde in der Predigt der Gegenwart, eine Studie zur hamartalogischen Homiletik am Beispiel von Predigten aus dem Internet, Zürich.

Kerner, Hanns (Hg.) 2006: Predigt in einer polyphonen Kultur, Leipzig.

Kucharska, Elżbieta 1999: „Der biblische Wortschatz in katholischen Predigten von heute: eine Studie über deutsche und polnische Predigten zum ersten Fastensonntag, Lesejahr B“, in: Convivium: germanistisches Jahrbuch Polen, Bonn, S. 225-243,

Kucharska-Dreiß, Elżbieta 2009: „Wie Gott in der Predigt zu Wort kommt. Einige Überlegungen zur Operationalisierung eines interdisziplinären Denkansatzes“, in: Germanistische Linguistik extra muros: Aufgaben, Wrocław, Dresden, S. 125-136.

Kuße, Holger 1995: „Konjunktionen und Topoi in Predigten und politischen Reden“, in: Linguistische Beiträge zur Slavistik aus Deutschland, Österreich und der Schweiz: IV. JungslavistInnen-Treffen, Frankfurt am Main.

Kuße, Holger 1996: „Kommunikationsziele in der Predigt“, in: Slavische Sprachwissenschaft und Interdisziplinarität, München.

Luksch, Thomas 1998: Predigt als metaphorische Gott-Rede, zum Ertrag der Metaphernforschung für die Homiletik, Würzburg.

Melzer, Friso 1965: „Predigen“, in: Das Wort in den Wörten, S. 286-288.

Siedlanowska, Agnieszka 2003: „Die katholische Predigt im Lichte der Textlinguistik – einige Bemerkungen zur Sympolpredigt von Willi Hoffsümmer“, in: Lubelskie Materiały Neofilologiczne, Lublin, 27 (2003), S. 107-127.

Siedlanowska, Agnieszka 2006: „Niemieckojęzyczne kazanie medialne – wybrane aspekty analizy pragmalingwistycznej“, in: Wyrazić niewyrażalne: językoznawstwo, Łódź.

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium