DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Tschechisch: prorok
Slowakisch: prorok

Polysemie

 1. religiös-personal: ‘Verkünder’
 2. religiös-literarisch: ‘prophetisches Buch’
 3. säkular: ‘jmd., der die Zukunft vorhersagt’
 4. charismatisch: ‘Führer’
 5. innovativ: ‘Trendsetter’

Polysemie

 1. religiös-personal: ‘Verkünder’
 2. religiös-literarisch: ‘prophetisches Buch’
 3. säkular: ‘jmd., der die Zukunft vorhersagt’
 4. charismatisch: ‘Führer’
 5. innovativ: ‘Trendsetter’

Profil: religiös-personal

Profil: religiös-personal

Definition

prorok

Nach religösen Vorstellungen ein Interpret oder Verkünder göttlicher Botschaften, der zukünftige Dinge anzeigt, die Menschen im Auftrage Gottes zur Umkehr aufruft. Häufig ein religiöser Führer, den Gott in den Augen seiner Anhänger mit einer besonderen Mission betraut hat (z. B. Johannes Paul II.).

Großschreibung als Bezeichnung von Mohammed.

Definition

prorok

Nach religösen Vorstellungen ein Interpret oder Verkünder göttlicher Botschaften, der zukünftige Dinge anzeigt, die Menschen im Auftrage Gottes zur Umkehr aufruft. Häufig ein religiöser Führer, den Gott in den Augen seiner Anhänger mit einer besonderen Mission betraut hat (z. B. Johannes Paul II.).

Konnotationen

 • weise, gut, angesehen, asketisch
 • Moses, Elias
 • Mohammed
 • Ezechiel, Jeremia, Jesaja

Konnotationen

 • weise, gut, angesehen, asketisch
 • Moses, Elias
 • Mohammed
 • Ezechiel, Jeremia, Jesaja
   

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • hlasatel ‘Verkünder’
 • zvěstovatel ‘Verkünder’
 • věštec/ věštkyně ‘Seher, Seherin’
 • profét ‘Prophet’

Opposita

 • lžiprorok ‘Lügenprophet, falscher Prophet’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • profét1 ‘Prophet’
 • veštec ‘Seher, Künder’

Antonyme

 • lžiprorokveraltet ‘Lügenprophet, falscher Prophet’

Wortbildungen

Substantive

 • proroctví1 ‘Prophezeiung, Weissagung’, vgl. Izajášovo proroctví ‘Jesajas Prophezeiung’, Nostradamovo proroctví ‘Prophezeiung von Nostradamus’
 • prorokyně1 ‘religiöse Prophetin’, vgl. biblická prorokyně Mirjam ‘biblische Prophetin Mirjam’, řecká prorokyně Sibyla ‘griechische Prophetin Sibylle’

Verben

 • prorokovat1 ‘prophezeien, wahrsagen’

Adjektive

 • prorocký1 ‘prophetisch, Propheten-’, vgl. prorocký dar od Boha ‘Prophetengabe von Gott’

Adverbien

 • prorocky1 ‘prophetisch’

Wortbildungen

Substantive

 • proroctvo1 Prophezeiung, Weissagung’, vgl. Ezechielovo proroctvo die Prophezeiung Ezechiels’
 • prorokyňa ‘Prophetin’, vgl. Prorokyňa Anna spoznala Mesiáša v Chráme. ‘Die Prophetin Anna erkennt den Messias im Tempel.’

Verben

 • prorokovať1 ‘vorhersagen, prophezeien’, vgl. Simeon prorokoval v jeruzalemskom chráme. Simeon prohezeite im Jerusalemer Tempel.’
 • vyprorokovaťveraltet ‘vorhersagen, prophezeien’
 • zaprorokovať (si)1, selten ‘vorhersagen, prophezeien’

Adjektive

 • prorocký1 ‘in Relation zu prorok (religiös-personales Profil) stehend’, vgl. prorocký duch ‘prophetischer Geist’, procrocká vizia ‘prophetische Vision’

Adverbien

 • prorocky1 ‘auf prophetische Art und Weise’, vgl. Tobiáš prorocky predpovedá potrestanie Jeruzalema. ‘Tobias kündigt phrophetisch die Bestrafung Jerusalems an.’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • falešný prorok/ falscher Prophet ‘Ketzer, Demagoge’

Kollokationen

 • Bůh řekl ústy proroka
 • biblický prorok
 • islámský prorok
 • prorok Eliáš
 • prorok Izajáš
 • prorok Jeremiáš
 • prorok Mohamed
 • samozvaný prorok
 • starozákonní prorok
 • židovský prorok

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • Boží prorok
 • falošný prorok
 • prork Eliáš
 • prorok Izaiáš
 • prorok Jeremiáš
 • prorok Mohamed
 • starozákonní proroci

Belege

Církev se ale nesmí nechat zahltit jen problémy svého vnitřního života. K jejímu poslání patří i "prorocká úloha", která spočívá v bdělém úsilí "číst znamení času" a jako starozákonní proroci interpretovat události "sub specie aeternitatis" - z hlediska věčnosti.
syn: Respekt, č. 35/1993

K méně obvyklým ilustracím patří zde ilustrační doprovod textu Jeremiáše, kde místo tradiční scény kamenování tohoto proroka , vystupuje jeho postava komunikující s Hospodinem vynořujícím se z oblak, zatímco v dolní části kompozice se objevuje vřící hrnec a "prut mandlovitý" ve zcela singulární podobě kůlu na jehož konci vyrůstá lidská hlava (fol. 315v).
syn: Lidé okolo knih, Olomouc 2005

Podívejme se proto na autentičnost tradic a původ některých hlavních "zaručeně Božích" dogmat, kterými se ortodoxie odlišuje od reformně-liberálních verzí. Sama skutečnost, že kdokoli může mít svrchovanou autoritu na výklad židovských zákonů, je v hrubém rozporu s důsledně demokratickými tradicemi biblických proroků i talmudických rabínů, kteří neuznávali centrální náboženskou autoritu a trvali na tom, že výklad se musí vyvíjet a prodebatovávat v každé generaci podle nových vědomostí a potřeb doby - což znamená vytvářet optimální podmínky potřebné k přežití židovství.
syn:Lidové noviny, 24. 5. 2000

To je rétorika! Je tím hroznější, čím je prostší, a čím dokonalejší, tím působivější! Pravá "sekera tříštící skály" (sám Bůh totiž řekl ústy téhož svého proroka, že právě jí se podobá jeho Slovo, jímž promlouval skrze své proroky )!
syn: Augustinus, Aurelius: Křesťanská vzdělanost, Praha 2004

Jeho zdroje vycházejí z předchozích dvou - judaismu a křesťanství. Srdce islámu sice tepe na Arabském poloostrově, Jeruzalém však má pro muslimy nepominutelný význam: právě odsud, z vrcholku hory Morij, se prorok Muhammad vznesl na své klisně k nebesům.
syn:Lidové noviny, 22. 7. 2000

Také u jiných národů existovali prorokům odpovídající pomocníci, a v této souvislosti musíme uvést jména jako Buddha, Krišna či Lao-tse. Předpokládáme, že také Indiáni měli svého velkého proroka jménem Nanebojo (Velký králík). Tradice ho líčí jako hrdinu srovnatelného s Noem a Mojžíšem a Indiáni věří, že mu vděčí za život i za všechny dobré věci.
syn: Špiner, Dušan: Člověk a náboženství, Olomouc 2006

Knihu Co je bez chvění, není pevné bychom mohli považovat za slušný počin na poli popularizace pestré škály myšlenek z různých oborů, které se nějak vztahují ke křesťanství. Autor nás ale nenechává na pochybách, že jeho ambice je mnohem vyšší; chtěl by být, spíše než popularizátorem, jakýmsi prorokem pro novou a zmatenou dobu. Největší slabina knihy je právě v tom, že slibuje něco, co nikdy nesplní, a svou pompézností se ocitá v nebezpečné blízkosti intelektuálního kýče. Mnoha sympatickým myšlenkám tak bohužel prokazuje medvědí službu.
syn:Lidové noviny, 10. 5. 2003

Kyrosovo charisma i schopnost rozpoznat důvěřivce byly takové, že oběti jej brzy začaly považovat za jakéhosi velkého nového vůdce, guru či dokonce proroka , a ochotně odevzdávaly tučné sumy peněz na založení hnutí a propagaci jeho idejí; ...
syn:Rushdie, Salman: Zem pod jejíma nohama, Praha – Litomyšl 2001

Sekta považuje klonování člověka za nezbytný krok k věčnému životu. Jejím předním guru je muž, který si říká Ral a označuje se za posledního " proroka " vyslaného mimozemskými bytostmi lidského typu.
syn:Mladá fronta DNES, 7. 1. 2003

Nejvyšší autoritou pro mormony je vůdce jejich církve, nástupce Smithe titulovaný prezident či prorok . Bývalý prorok Benson prohlásil: "Žijící prorok je pro náš život potřebnější než standardní spisy. Je důležitější než mrtvý prorok . Nikdy nepovede církev špatným směrem. Není omezen lidskou logikou."
syn:Reflex, č. 5/2002

Belege

Prezident ISOS Eduard Chmelár v článku Revolučná podstata kresťanstva (SLOVO č. 49 / 2001) uvádza, že už „hebrejskí proroci, revoluční myslitelia, ponúkli svojmu ľudu víziu slobody“ a podľa Maxa Webera „Ježišova reč na hore je intelektuálny projekt pre veľké povstanie otrokov“. Rané kresťanstvo malo naozaj revolučnú víziu. Mystickou formou predpovedá skazu hriešneho sveta, oslobodenie od pozemského utrpenia a blaženosť v kráľovstve nebeskom, ktoré príde po porážke zla, diabla, hriešnikov a boháčov.
Slovo, 2.2002

Pápež prišiel s obrovským sprievodom, na prvom mieste boli ním vymenovaní kardináli a preláti. No nečakalo ho nič dobré. Bol poverčivý. A v zasnežených horách Arlbergu sa jeho koč na zlej ceste prevrátil, takže z neho vypadol — považoval to za zlé znamenie. „Tak vyzerá klepec, do ktorého sa chytajú líšky,“ povedal vraj pri prvom pohľade na veže kostnických kostolov. Pod zlatým baldachýnom vtiahol do dómu a otvoril koncil slovami proroka Zachariáša: „Každý nech druhému povie pravdu a spravodlivo súdi; budujte mier vo svojom dome.“
Slovo, 43.2002

O našich počiatkoch vedia viac rozprávať mýty než konkrétne dejiny, preto sa aj v Bogdanovićových úvahách objavujú rituály zakladania miest u mýtických Etruskov, ezoterické diagramy „mesta — labyrintu“ z východného Srbska, alebo biblické hrozby starozákonných prorokov. Sofistikované autorove interpretácie týchto mýtov však už necháme na posúdenie čitateľom. Určite ich budú vedieť oceniť.
Slovo, 49.2002

Ale zrejme to bude čosi, ako keď je u nás pohyblivá Veľká noc, pretože domorodci mi napríklad vysvetľovali, že svätý mesiac Mucharrám bude tento rok v apríli. Tretím dátumom je rok 1378, podľa kalendáru hidžri, teda od presťahovania sa Proroka z Mekky do Mediny.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=873 [19.02.1999]

Jedným z „obľúbených postojov“ je ohlasovanie príchodu nového sveta a konca sveta starého. Takáto situácia, prirodzene, spôsobuje nárast oddanosti k vodcovi, ktorý je v týchto prípadoch práve často tým, ktorý je vyvolený. Lenže ak k ohlasovanému koncu sveta nedôjde, učenie sa prispôsobí. Napríklad tým, že vodca vyhlási, že skupina a okolitý svet ešte nie sú pripravení. „Na jeseň v roku 1998 sa narodí vo vyvolenom národe prorokom Iziášom zvestovaný Imanuel Božej matke, ktorá sa vtelila za týmto účelom na Zem…Veľkú časť vyvoleného národa tvoria Slováci, ale aj všetci ostatní ľudia vo svete, ktorí pochopia zmysel príchodu Syna človeka na Zem. Krátko po narodení Syna človeka-Imanuela má dôjsť k svetovej katastrofe, ktorá bude súdom pre ľudstvo. Jej rozsah a dôsledky budú závisieť od toho, ako svet prijme narodenie druhého syna Stvoriteľa-Imanuela.“
http://www.inzine.sk/article.asp?art=6831 [08.04.2002]

„Duša moja nie je zbabelá, v búrkach a trápeniach sa nezachvie. Na nebi vidím slávy žiar, tak žiari moja viera, čo pred strachom chráni ma. Ó, Bože, v hrudi mojej božstvo všemohúce, vždy prítomné! Život, čo pulzuje vo mne, odráža život tvoj nesmrteľný!“ Hoci nebola hodna toho, aby sa stala farárkou anglikánskej cirkvi, je duchovnou nástupkyňou niektorej zo starobylých prorokýň z čias, keď bolo prorokovanie dobrovoľným a neplateným zamestnaním. No keď sa cirkev stala profesiou vyžadujúcou od svojich prorokov špeciálne znalosti, pričom ich platí za to, že tieto znalosti odovzdávajú ostatným, jedno pohlavie zostalo vnútri a to druhé bolo vylúčené.
Aspekt, 1.2002

Vydržal to šesť dní, šesť týždňov a bol tam takmer šesť mesiacov, keď bol páter Cafaro menovaný za superiora v Deliceto. Či medzitým už niečo počul o svojom mladom „utečencovi“? Vkaždom prípade je isté, že mladý tvrdohlavý krajčír mu ako posledný zo všetkých pokorne pobozkal ruku pri slávnostnom sľube poslušnosti. Páter Cafaro bol nepravým prorokom! Ešte horším, ako si sám spočiatku myslel. Každý totiž spieval chválu na pracovnú horlivosť a telesnú odolnosť tohto „neužitočného brata“.
Théodule Rey-Mermet: Chlapec, ktorý sa hral s Bohom (Svätý Gerard – Ochranca matiek), 1995

Pomodliť sa Otče náš, Sláva a Verím v Boha. Rozmýšľať, ako uskutočniť konkrétne predsavzatie. Chvála a vyslovenie vďačnosti. Ôsmy deň Prorocký duch Mojžiš, prorok a pastier svojho národa, si na konci svojho života želal, aby Židia mali prorockého ducha. Apoštol nás vyzýva, aby sme si pýtali od Ducha svätého milosť jeho darov, najmä dar „proroctva“ (1 Kor 14, 1). Svojím životom musí byť každý kresťan prorokom nového sveta, vo svete, v ktorom žije a ktorý „sa pominie aj jeho žiadostivosť“ (1 Jn 2, 17).
René Lejeune: Robert Schuman – Otec Európy, 2001

Základné prvky moslimského náboženstva a kultu Základným žriedlom viery moslimov je Korán, svätá kniha islamu. Sú v nej zaznamenané zjavenia, ktoré Boh, Alah, odovzdal skrze archanjela Džibríla (Gabriela) svojmu prorokovi Mohamedovi. Vo svojich 114 kapitolách (súrach) Korán obsahuje dogmatické, rituálne, morálne a spoločenské normy. Pre moslimov má Korán posvätnú hodnotu, je to „Božie slovo v Božej reči“, a preto sú veľmi citliví na nedôstojné zaobchádzanie s ním.
Vincent Múcska, Miroslav Daniš, Zuzana Ševčíková: Dejiny európskeho stredoveku 1 – Raný stredovek, 2006

Profil: religiös-literarisch

Profil: religiös-literarisch

Definition

prorok

Eine metonymische Bezeichnung der prophetischen Bücher im Alten Testament. Meistens im Plural (proroci) als einer von drei Hauptteilen der hebräischen Bibel (Gesetz, Propheten und Schriften). Die Prophetenbücher werden üblicherweise in die Kleinen Propheten und die Großen Propheten (malí a velcí proroci) unterteilt.

Definition

prorok

Eine metonymische Bezeichnung der prophetischen Bücher im Alten Testament. Meistens im Plural (proroci) als einer von drei Hauptteilen der hebräischen Bibel (Gesetz, Propheten und Schriften). Die Prophetenbücher werden üblicherweise in die Kleinen Propheten (malí proroci) und die Großen Propheten (veľkí proroci) unterteilt.

Konnotationen

 • Ezechiel
 • Jeremia
 • Jesaja

Konnotationen

 • Ezechiel
 • Jeremia
 • Jesaja

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • prorocké knihy ‘prophetische Bücher’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • prorocké knihy ‘prophetische Bücher’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • číst Proroky

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • malí proroci/ Kleine Propheten
 • veľkí proroci/ Große Propheten

Kollokationen

 • čítať proroky

Belege

Mnoho cest je proto třeba zkoumat a mnoho jich vyzkoušet, abychom nalezli tu jednu, která je dobrá, to znamená, abychom po cestách mnoha učení došli na tu jedinou, která vede k věčnému životu. Neboť různé jsou cesty v Zákoně, různé v prorocích , různé v evangeliích, různé v učení apoštolů a v rozličných dílech učitelů, a blahoslavení jsou všichni, kdo po nich kráčejí v bázni Boží.
www.google.com (23.06.2011)

Starší hebrejské třídění dělí Starý zákon na Zákon (5 knih Mojžíšových), Proroky (přední -výpravné, zadní- naučné a Spisy (knihy mudroslovné a liturgické). V Zákonu je hlavní důraz na tom, co Bůh dělá a co člověku říká. V Prorocích se projevuje moc Božího slova v příbězích Izraele i v ústech proroků.
www.google.com (23.06.2011)

V proroku Izajáši nalezneme nádherný Boží příslib: „Nezapomenu na tebe...“ Ať se děje cokoliv, Hospodin je nám blízko.“A já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa.“ Řekl Pán Ježíš.
www.google.com (23.06.2011)

V židovské tradici je osm knih pojmenovaných po prorocích. První čtyři - - Jozue, Soudců, První a Druhá Samuelova a První a Druhá královská - - jsou zpravidla shrnovány pod označením Raní proroci a jsou to knihy historické. O zbývajících čtyřech se hovoří jako o Pozdějších prorocích ; jsou to knihy Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel a Dvanáct menších proroků , považované za jedinou knihu. Pozdější proroky tvoří většinou soubory proslovů pronesených proroky, jejichž jména nesou jednotlivé knihy, a sebraných jejich žáky. Předepsaný výběr z prorockých knih se předčítá v synagoze o sabatech, svátcích a postních dnech.
syn: Světová náboženství, Keene, Michael, Praha 2003

Belege

Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň. V prorokoch je napísané: Všetci budú vyučení Bohom; každý, kto počul Otca a učí sa, prichádza ku mne.
http://pokrm.sk/zaslubenia/e_jan.htm [07.06.2011]

U proroka Izaiáša čítame: „Vtedy sa roztvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria. Vtedy sťa jeleň bude skákať chromý a jazyk nemého zaplesá“ (Iz 35, 5–6). Sám Ježiš sa nazval lekárom. Vytýkali mu, že sa stýka s bedármi, s tými, čo podľa ich predstavy páchajú zlo a ktorým sa s hrôzou a opovrhovaním vyhýbali: „s mýtnikmi a hriešnikmi“.
Anton Sorg: Čo znamená meno Ježiš, 1998

Hl. verš: Za dávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, v týchto posledných dňoch nám hovoril v Synovi (Žd 1,1) Jedinečnosť Ježiša Krista a jedinečnosť viery to sú dve hlavné témy obsiahnuté v liste Židom. Touto biblickou knihou sa budeme zaoberať takmer až do konca roka. Verím, že nás posilní v našom vzťahu k Pánovi. Tiež, že nám otvorí oči pre správne a lepšie porozumenie Kristovho diela.
http://www.metodistitrnava.sk/?page=clanok&id=10&file=1 [07.06.2011]

Profil: säkular

Profil: säkular

Definition

prorok

Jmd., der durch Intuition oder Vision die Zukunft voraussagt.

Definition

prorok

Jmd., der durch Intuition oder Vision die Zukunft voraussagt.

Konnotationen

 • Skepsis
 • Negation

Konnotationen

 • Skepsis
 • Negation

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • věštec ‘Seher, Wahrsager’
 • jasnovidec ‘Hellseher’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • hádač ‘Wahrsager’
 • hlásateľ1 ‘Verkünder’
 • jasnovidec ‘Hellseher’
 • profét2 ‘Prophet’
 • prognostik ‘Prognostiker’
 • učiteľ ‘Lehrer’

Wortbildungen

Substantive

 • proroctví2 ‘Prophezeiung, Aussage über die Zukunft’, vgl. apokalyptická proroctví ekologů ‘apokalyptische Prognosen der Ökologen’
 • prorokyně2 ‘Prophetin, Seherin, Wahrsagerin’, vgl. nejsem prognostička ani prorokyně ‘ich bin weder Prognostikerin noch Prophetin’

Verben

 • prorokovat2 ‘prophezeien, voraussagen’, vgl. ekonomové prorokují vysokou inflaci ‘Ökonomen prophezeien eine hohe Inflation’
 • zaprorokovat (si) ‘(einmal) prophezeien, eine Prophezeiung machen’, vgl. „Bude to těžký zápas,“ zaprorokoval si kouč ‘„Es wird ein schweres Spiel,“ prophezeite der Coach’

Adjektive

 • prorocký2 ‘prophetisch, Propheten-’, vgl. prorocká slova prezidenta ‘prophetische Wörter des Präsidenten’

Adverbien

 • prorocky2 ‘prophetisch

Wortbildungen

Substantive

 • proroctvo2 ‘Prophezeiung, Weissagung’, vgl. Stabilizácia verejných financií nesie svoje plody a do značnej miery funguje ako sebanaplňujúce sa proroctvo. ‘Die Stabilisierung der öffentlichen Finanzen trägt Früchte und fungiert bis zu einem gewissen Grad als sich selbst erfüllende Prophezeiung.’
 • prorokyňa2 ‘Prophetin, Seherin, Wahrsagerin’, vgl. Podobne ostro hovorí aj proti prorokyniam, ktoré pestovali čarodejníctvo a kúzelníctvo. ‘Ähnlich scharf spricht er auch über die Seherinnen, die sich mit Zauberei und Gauklertum beschäftigen.’                                                                        

Verben

 • prorokovať2 ‘vorhersagen, prophezeien’, vgl. Chobotnica Paul prorokoval výsledky nemeckej reprezentácie. ‘Die Krake Paul sagte die Ergebnisse des deutschen Teams voraus.’
 • zaprorokovať (si)2 ‘vorhersagen, prophezeien’, vgl. Spolu určite vyhráme, zaprorokoval si prešovský tréner. ‘Zusammen werden wir sicher gewinnen, prophezeite der Trainer der Mannschaft aus Prešov.’

Adjektive

 • prorocký2 ‘in Relation zu prorok (säkulares Profil) stehend’, vgl. prorocké poslanie Europy ‘die prophetische Sendung Europas’, prorocké slova týkajúce sa návrhu na založenie Svetovej banky ‘die prophetischen Worte bezüglich des Vorschlags zur Gründung einer Weltbank’

Adverbien

 • prorocky2 ‘auf prophetische Art und Weise’, vgl. "Pri takýchto príležitostiach sa rodia hrdinovia," vyhlásila prorocky nemecká futbalová legenda Günter Netzer. ‘"Bei solchen Anlässen werden Helden geboren", verkündete die deutsche Fußballlegende Günter Netzer prohetisch.’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • nejsem prorok/ ich bin kein Prophet ‘ich kann die Zukunft nicht weissagen’; oft als Zurückweisung einer Frage nach der Zukunft oder als Einschränkung einer Aussage, welche die Zukunft betrifft
 • nikdo není doma prorokem ‘Der Prophet gilt nichts im Heimatland’
 • být prorokem: <někdo> je <někde/ v něčem> prorokem/ jmd. ist irgendwo/ in etwas ein Prophet ‘jemand ist an einem Ort oder in einem Bereich ein Prophet’

Kollokationen

 • mluvit jako prorok
 • prorok apokalypsy
 • špatný prorok

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • do roka prorokascherzhaft [wörtl. übers Jahr einen Propheten]/ ‘Reimwort, sagt man scherzhaft, wenn man Jungvermählten im ersten Jahr nach der Heirat die Geburt eines Kindes wünscht’
 • nie som prorokom/ Ich bin kein Prophet ‘Einschränkung der eigenen Aussage’
 • nikto nie je prorokom vo otcine/ der Prophet im eigenen Land gilt nichts

Kollokationen

 • byť dobrým/ zlým prorokom
 • falošní proroci
 • falošný prorok
 • ľudoví proroci
 • proroci počasia

Belege

Proroci nových technologií zvěstovali, že s rozvojem počítačů se sníží spotřeba kancelářského papíru. Logická myšlenka, ale pravda je přesně opačná a spotřeba papíru stoupá stále.
syn: Mladá fronta DNES, 10. 2. 2001

"Roman si měl rozběh posunout ještě dál, je tady jedním z nejrychlejších. Škoda, protože mohl skočit o dvacet nebo třicet centimetrů víc," glosoval. "V kouli to však Clayovi oplatí, může mu dát metr a půl," zahrál si na proroka . A málem se trefil, Šebrle v kouli zvítězil v novém osobním rekordu 16,36 metru.
syn: Lidové noviny, 24. 8. 2004

Procházka vyrovnal až v 89 . minutě a v nastaveném čase rozhodl o mosteckém vítězství 4:3 Pilařův trestný kop! Když před sezonou mostecký trenér Přemysl Bičovský hovořil o tom, že chce bavit diváky útočnou hrou a radši vítězit 4:3 než 1:0, netušil, že mluví jako prorok .
syn: Mladá fronta DNES, 9. 8. 2004

Marx byl nevalný politik a mizerný prorok , ale jeho sociologii nelze obejít.
syn: Hospodářské noviny, 26. 6. 1998

Před třiceti lety se stal Antonio Negri notoricky známý svou účastí na studentské revoltě v roce 1968 a nyní byla jeho nová kniha Empire (Impérium) přijata s velkou pochvalou jako "komunistický manifest naší doby". Je to vtipná odpověď všem bědujícím levicovým prorokům hrůz globalizace i pravicovým fatalistům, kteří považují globalizaci za fakt, který se nedá nijak změnit.
syn: Britské listy, 1. 6. 2001

Po odchodu Tona, Gardoně a Hniličky na začátku dalšího ročníku varoval: "Děsím se, že nebude, kde brát další talenty. Za dva roky nám odešlo šest reprezentantů." Byl dobrým prorokem , ale už před Vánocemi u týmu nebyl.
syn: Mladá fronta DNES, 8. 12. 2001

Belege

Keď im predložil osobné doklady a porozprával, že pozná väčšinu panovníkov Európy, s údivom sa ho ujali. Chorý a zoslabnutý strávil posledné roky života v starobinci v mestečku Heiden. Tam ho náhodou objavil istý novinár. Ten opísal, v akej osamotenosti Dunant žije. Novinové články o jeho znovunájdení boli dôvodom na zamyslenie, ktoré vyústilo do návrhu udeliť mu prvú Nobelovu cenu za mier. Stalo sa tak 10. decembra 1901. V tom čase ho mnohí považovali za novodobého proroka, iní zasa za fanatika spravodlivosti.
Slovo, 24.2002

Na poli elektronického time - managementu, digitálneho vedenia agendy a vôbec mobilnej komunikácie je ťažké byť prorokom. Niektoré riešenia (napr. 3Com Palm) pretrvávajú len s malými zmenami už niekoľko rokov, iné riešenia neprežili a čoskoro ich nahradili/ nahradia nové (Apple Newton, technológia IrDA vs. Bluetooth). Jedno je isté, v budúcnosti bude všetko menšie, farebnejšie, výkonnejšie, kompatibilnejšie, bezdrôtovejšie.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=2963 [08.02.2000]

Nechcem byť zlým prorokom, ale ja osobne vidím horizont tejto strany naozaj poriadne ďaleko. Premiér Mikuláš Dzurinda sa rozhodol odvolať ministra dopravy Jozefa Macejka pre podozrenie, že jeho ministerstvo nenáležito zasahovalo do tendra na 35 ľahkých motorových jednotiek. Už je to raz tak. Keď balón klesá, treba začať vyhadzovať nepotrebné závažia.
Slovo, 26.2002

Ľudia majú radšej populistických politikov s ich optimistickými a upokojujúcimi víziami o ceste k prosperite (ktorú im zabezpečia, samozrejme, len oni) ako moderných prorokov, ktorí varujú ľudstvo pred hroziacim nebezpečenstvom a vyzývajú ich radikálne prehodnotiť doterajšie formy civilizačného rozvoja.
Slovo, 35.2002

Dnes si ľudia čoraz viac uvedomujú, že nesmieme bojovať len o idey a zákony a zabúdať na človeka. Takýto prístup vedie k totalitarizmu, k udržovaniu režimu a k ubíjaniu tých, ktorí v ňom žijú. Slovania poznali dopad takéhoto postoja na sebe. Kedysi žili v malých dedinkách, kde sa žilo v priateľskej osobnej zhode. Je to však možné aj vo veľkých štátoch a pri spájaní krajín? Dostojevskij je v tejto oblasti skutočným prorokom. Vo svojich románoch ukazuje, že človek zostane človekom len vtedy, ak si zachová spojenie s Kristom.
Týždeň, 2.2009

Profil: charismatisch

Profil: charismatisch

Definition

prorok

Jmd., der von seinen Anhängern als Führer bzw. moralische Instanz angesehen und verehrt wird.

Definition

prorok

Jmd., der von seinen Anhängern als Führer bzw. moralische Instanz angesehen und verehrt wird.

Konnotationen

 • Autorität
 • charismatisch

Konnotationen

 • Autorität
 • charismatisch

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • vůdce ‘Führer’
 • génius ‘Genie’
 • autorita ‘Autorität’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • genius ‘Genie’
 • hlásateľ2 ‘Verkünder’
 • velikán ‘Titan’
 • vodca ‘Führer’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • národní prorok
 • prorok svobody

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • narodný prorok
 • proroci slobody

Belege

Na obou těchto portrétech géniů, načrtnutých s překypujícím nadšením, lze obzvlášť zřetelně pozorovat, v jak vysokém stupni se kýžená kultura nečasovosti začala blížit kultu génia. V géniovi získává lidstvo nejen svého vychovatele, vůdce a proroka , nýbrž také svůj vlastní, výhradní a definitivní cíl. Představa "vznešených jedinců", kvůli nimž jsou zde ostatní "tovární výrobky přírody", je jedna z oněch základních schopenhauerovských myšlenek, od nichž se Nietzsche nikdy úplně neodpoutal.
syn: Andreas-Salomé, Lou: Friedrich Nietzsche ve svých dílech, Praha 1996

Sociolog Max Weber to před sto lety pojal více pozemšťansky. Když uvažoval, čím se politik legitimuje, tj. odkud se bere jeho autorita, objevil tři zdroje. Hrabata, knížata, králové apod. se vykazují autoritou tradiční. - Ten, kdo prokázal standardním způsobem svou způsobilost a byl řádně ustanoven (výběrovým řízením, volbou), má autoritu legálně-racionální. - Konečně existují i takoví, o nichž nikdo pořádně neví, odkud se vzali, oni však působí silou své výjimečnosti. To jsou vůdcové ( proroci , vojevůdci, politici), jejichž autorita je povahy charismatické. Dokáží zaujmout, strhnout, přimět k následování - kouzlem své osobnosti.
syn: Lidové noviny, č. 123/1998

Až po Zemanově neúspěchu bude sestavení staronové koalice legitimní a nutné. Její věrohodnosti by však značně pomohlo, kdyby ODS opustila svůj profil bojové fronty a zahořklé sekty znectěného proroka . Řeči ODS o sarajevském atentátu na nejgeniálnější osobnost 20. století lze vydržet tak maximálně o expremiérových kulatých narozeninách. Častěji to vážně nejde.
syn: Lidové noviny, č. 148/1998

Kolem spisovatelů jako cechu ve vděčné veřejnosti vyrostl nimbus, nesvoboda literárního díla byla vyzdvižena na symbol, spisovatel se stal uctívaným prorokem svobody. V představě veřejnosti spisovatelé plnili to, co si národ plnit netroufal a k čemu ani neměl dost prostředků, protože v době formování své moderní podoby neměli Češi téměř žádnou mocenskou oporu a jako své nejsilnější zaštítění pociťovali spisovatelské slovo.
syn: Kantůrková, Eva: Jsem osoba vzdorovitá a neposlušná, Brno 2005

Samuel Beckett bude od této chvíle již navždy vůdčí postavou skutečného nového proudu ve světovém divadle, stane se prorokem hnutí, jež dostane různá označení od anti-divadla, přes nové divadlo, ne-divadlo až k tomu nejrozšířenějšímu, které zní — absurdní divadlo. Godot nepřišel, nová divadelní epocha však ano.
www.google.com (23.06.2011)

V Česku navíc funguje mnohaletá tradice. "Nad Hradem se vznáší svého druhu prokletí. Prezident je lidmi stále vnímán nikoliv jako úředník, ale jakýsi národní prorok . Tomu by podlehl i člověk výrazně skromnější, než je Václav Klaus," podotýká Doležal.
www.google.com (23.06.2011)

Belege

Súkromné vlastníctvo vody by sa ešte nedávno považovalo za tému pre priemerný sci-fi román. Dnes medzinárodné korporácie privatizujú vodné zdroje a distribučné systémy rozvojových krajín. Neoliberálna dogma absolútnej efektivity súkromného vlastníctva je všeprestupujúca. Ďalšia z tendencií hovorí, že sa realita stáva hodnotovo jednorozmernou. Nejde len o konzervatívnu snahu plakať nad stratou morálky a relativizáciou absolútnych etických hodnôt. Naopak. Súčasnosť objavila to, o čo sa pokúšali celé generácie mysliteľov a prorokov — absolútnu hodnotu, jediný správny spôsob ako sa pozerať na svet. Je ním efektivita vyjadrená cenou. Ostatné možné charakteristiky sú neutralizované. Základné potraviny, lieky, voda, práca, vzdelanie – všetko sa stáva tovarom. Trh je konečne nájdeným kameňom mudrcov. Šedé olovo neistoty pojmov dobro – zlo, láska – nenávisť, solidarita – ignorancia sa premieňa na zlato žiarivú jednoduchosť protikladu efektívne – neefektívne.
Slovo, 9.2002

Pôvodný rozpočet bol 100 miliónov dolárov, ale prezident Saparmurat Nijazov podpísal nový dekrét, ktorý umožňuje použiť takmer 13 miliónov dolárov na vysádzanie stromov a vybudovanie záhrad. Mešita bude v obci Kipčak, blízko hlavného mesta Ašchabat, odkiaľ pochádza prezidentova rodina. Nijazov, ktorý vládne v tejto bývalej sovietskej republike od roku 1985, si vybudoval silný kult osobnosti. Hlavné mládežnícke hnutie v krajine nedávno navrhlo, aby ho oslavovali ako národného proroka, lebo si to vraj zaslúži za veľké služby, ktoré preukázal pri výchove mladej generácie.
SME, 03.02.2004

Vydanie zbierky sprevádzalo nadšenie na jednej strane, ale aj odpor dotknutých protivníkov a súdny zákrok cenzora. Náklad skonfiškovali a vtedajšia čechoslovakistická propaganda nevychádzala z údivu nad sebavedomím mladej, Hlinkom odchovanej generácie. Konfiškácia podnietila poslanca Andreja Hlinku na podanie interpelácie v pražskej snemovni, čo malo za následok ešte väčšie vyburcovanie národného povedomia študentstva, ale i roľníctva a inteligencie a presuny v preferenciách politických strán. Pátos národného proroka preniká aj z ďalších básnických zbierok Andreja Žarnova: Brázda cez úhory (1928) a Hlas krvi (1932). Nekompromisne v nich diagnostikuje choroby slovenskej národnej povahy, letargiu, kariérizmus, prisluhovačstvo mocným, oplakáva „živý cintorín“ charakterov a zároveň ako lekár chce oživiť národný organizmus poukazovaním na vzory slávnejšej minulosti a na hodnoty čistého sedliackeho života.
Blažej Belák: Jubileum významného kňaza a umelca Mikuláša Sprinca

Vari by Boh, ktorý je láska, milosrdenstvo a najväčšia dobrota, chcel zničiť tento svet? Skôr verím, že bude kriesiť schopných prorokov a múdrych vodcov národov, aby sa veci dávali do poriadku. Boha sa nebojme, len si pestujme k nemu správny vzťah. Chce byť nami uctievaný predovšetkým cez blížneho. Buďme k sebe dobrí. Keby sa svet obrodil len zo strachu, to nie je Kristova cesta, to by bolo otroctvo. Každú prvú sobotu v mesiaci som s veriacimi na Fatimskej sobote - na Starých Horách, na Raticovom vrchu pri Hriňovej. Naše stretnutia kladiem do roviny lásky a nádeje, nie strachu.
SME, 22.12.1995

Profil: innovativ

Profil: innovativ

Definition

prorok

Urheber oder Vertreter einer (neuen) Idee, Lebenweise, Ideologie, Richtung (z.B. in der Musik) u.Ä.

Definition

prorok

Urheber oder Vertreter einer (neuen) Idee, Lebenweise, Ideologie, Richtung (z. B. in der Musik) u. Ä.

Konnotationen

 • innovativ, kreativ

Konnotationen

 • innovativ, kreativ

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • předchůdce ‘Vorgänger’
 • zakladatel ‘Begründer’
 • nestor ‘Gründervater’, vgl. Kordič byl nestorem slovinských spisovatelů, nestor našich stolařů
 • kmotr ‘Pate’
 • průkopník ‘Bahnbrecher’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • nestor ‘Gründervater, Nestor’, vgl. nestor slovenskej rockovej hudby ‘der Nestor der slowakischen Rockmusik’
 • predchodca ‘Vorgänger’
 • priekopnik ‘Bahnbrecher, Pionier’
 • zakladateľ ‘Begründer’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • hudební prorok
 • prorok liberalismu

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • prorok novej kultury
 • prorok vegeterianizmu

Belege

Bach dodal oněm jednoduchým, přirozeně velebným zpěvům z 16 . a 17 . století, mezi nimiž najdeme i nápěvy Českých bratří, zvláštní duchovní rozměr. Stal se tak nejen dovršitelem předchozí tradice, sahající od luteránské reformy až do doby baroka, "ale i hudebním prorokem , dodnes právem uctívaným a nepřekonaným". Vnímavému posluchači nabízí jeho hudba "hlubinu bezpečí, oporu a pomoc ve zmaterializovaném a fetišem konzumu zahlceném světě," říká Jiří Štilec.
syn: Hospodářské noviny, 21. 11. 1997

Záměrná ne-logičnost celého díla pak odkazuje k surrealismu. Těžko však říct, nakolik se Lynch stává prorokem nové tváře filmového díla, či nakolik se jen blíží ke klasickým představitelům filmové avantgardy (srv. Lost Highway např. s Buñuelovým Zlatým věkem).
syn: Filmový přehled, č. 8/1997

Po Robertu Bressonovi zůstalo třináct celovečerních filmů. Francouzský filmař, který dovedl filmové umění k minimalistické dokonalosti, zemřel koncem prosince loňského roku ve věku 98 let. Pro světové umění se stal prorokem nové estetiky. Pro francouzský film byl tím, co pro ruský román Dostojevskij a co Mozart pro německou hudbu, řekl o Robertu Bressonovi Jean-Luc Godard, jeho filmový kolega a zakladatel francouzské nové vlny.
syn: Hospodářské noviny, 14. 1. 2000

Kafkovo dílo je v rámci této literatury jedinečné tím, že se jako žádné jiné vzpírá jednoznačnému výkladu. Proto jsou v něm "nacházeny" obrazy byrokratické zvůle, gulagů nebo nacistických koncentračních táborů a rodinných, milostných či náboženských problémů, proto je Kafka považován za proroka existencialismu. A proto také jeho dílo zřejmě zůstane jakýmsi nesmrtelným, věčně znepokojujícím zrcadlem.
syn: Lidové noviny, 8. 8. 2000

Belege

Od flamencovo-cigánskej „džemovačky“ po Lagrenovo neuveriteľné virtuózne koncertantné sólové číslo tu nájdeme mnoho polôh: štandardy (All The Things You Are, klasickú jobimovskú bossu Wave), i vlastným skladbám. Sú to tri uhly rovnoramenného trojuholníka: Vtedy dvadsaťročný Lagrene je neskutočný technik, ohňostroj, vír, Paganini. Coryel je prirodzený protipól svojim intelektuálnejším a harmonicky radikálnejším prístupom. Premýšľavý, nenápadne novátorský a celku slúžiaci Vitouš predvádza svoje pozoruhodné myslenie v dvoch skladbách: Gloria's Step kontrabasového proroka Scotta LaFara a radikálnej verzii nesmrteľnej Milesovej All Blues, kde hrá tému sláčikom. Kdesi som počul peknú vetu: To sa im to hrá, keď to vedia. Iste. Vedieť hrať je dôležité. Ale tá druhá dôležitá vec je, ako to funguje dohromady – vnútorne, temperamentovo, ľudsky.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=761 [01.02.1999]

Som za svoje rady platený redakciou inZine, a preto redakcia očakáva, že moje odpovede na otázky čitateľov budú súčasťou stránok inZine. Ďakujem, PhDr. Ondrej Bahna. V poslednom čase sa začali v zvýšenej miere ozývať protesty, sťažujúce sa na zdražovanie internetu na Slovensku, ktoré konštatujú, že máme najdrahší internet z krajín V4. Skutočne mi je záhadou, prečo sa tento pozitívny a vskutku chvályhodný vývoj stretáva s takým hrmotným odmietaním. Povedzme si niekoľko dôvodov, prečo sú liché unisonové kriky kuvičích hlasov falošných prorokov tzv. technokultúry, ktorí sú v skutočnosti platenými agentmi Ameriky a nadnárodných spoločností, majúcich záujem na tom, aby Slovensko bolo skrz - naskrz prevŕtané hnilobou internetu. Znepokojivá je relácia medzi používaním tvrdých drog a internetom. Podľa všetkých nám dostupných výskumov absolútna väčšina ľudí, závislých na tvrdých drogách, mala nejaké skúsenosti s internetom. Výsledok je jasný — internet vyvoláva heroínovú, kokaínovú, či pervitínovú závislosť.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=7602 [08.08.2002]

Zdanlivo beznádejná púšť sa menila na ružovú záhradu. Náboženstvo, ktoré bolo dovtedy prospechárske a povrchné, sa nanovo zvnútorňovalo. Hirschovi záležalo na tom, aby sa v srdciach ľudí, ktorí mu boli verní, zakorenili jeho náboženské názory. V ich vzťahu k judaizmu sa usiloval podnietiť prechod od frustrácie k jednoznačnej a pevnej vôli posilniť ho, od nepochopenia k upokojeniu a nasýteniu ducha. Hlavnou podmienkou stotožnenia s určitou etikou rešpektovania náboženských predpisov bolo presvedčenie o úplnej zhode medzi Tórou a princípmi a základmi nemeckého idealizmu. Hirsch sa takto stal prorokom a priekopníkom rovnováhy medzi tradíciou a modernitou. Svojich stúpencov naplnil blahodarným pocitom istoty, že oba tieto svety sú dobré: „totálny“ charakter Tóry v jednom, plnohodnotná účasť na okolitej kultúre a ekonomike v druhom. Preto nečudo, že v období najväčšieho rozkvetu frankfurtskej ortodoxie boli Hirschove názory považované za dovŕšenie judaizmu.
J. Baumgarten, R. Ertelová et al.: Tisíc rokov aškenázskej kultúry, 2002

Ríšsky snem zmyl svoju minulosť. Aj po odhalení zostane naveky iný, rovnako ako ten, kto to zažil – dotknutý krásou. Som presvedčený, že umenie dvadsiateho storočia nemôže byť individuálnou záležitosťou. Je hlboko politickou, sociálnou, ekonomickou skúsenosťou, hovorí Christo. Nechceme pripravovať projekty, ktoré by boli nerealizovateľné. Ale miera toho, čo je realizovateľné, je u každého iná. Je prorokom novej kultúry? Snáď. Určite je krehký a zraniteľný človek: Ak utrpíme porážku, je verejná. Je to ako studená sprcha pre moje ego. Človek, ktorý obracia veľké finančné čiastky ako úplnú samozrejmosť v kolobehu svojej práce: Sloboda je nepriateľom vlastníctva. Bojíme sa každodenne. Bojíme sa choroby, bojíme sa školskej skúšky, máme obavy o svojich najbližších.
SME, 21.07.1995

Vo štvrtok 18. februára plánuje vláda rokovať s odbormi a zamestnávateľmi o viacerých sociálnych projektoch, ako sú zníženie daní pre nízkopríjmové skupiny, vyššie rodinné prídavky, vyššie príspevky pre dôchodcov a zvýšenie príspevku v nezamestnanosti. Sarkozy je prorok nového protekcionizmu, varuje Peter Schutz. Čítajte jeho komentár Jahnátek: Protekcionistické snahy škodia Protekcionistické iniciatívy v oblasti automobilového priemyslu zo strany Francúzska alebo iných krajín sú podľa ministra hospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka kontraproduktívne. Slovensko bude podľa neho podporovať spoločný postup pomoci automobilovému priemyslu, ktorý patrí medzi odvetvia najviac zasiahnuté svetovou finančnou a hospodárskou krízou, na úrovni celej Európskej únie (EÚ).
SME, 06.02.2009

Kľúčom k jidiš bola, v minulosti rovnako ako v súčasnosti, jidiškajt. Táto reintegrácia všetkého, čo až donedávna patrilo k neasimilovateľnej minulosti, sa prejavila v rôznych formách. H. Leivick, ktorý mal už veľkú časť svojho básnického diela za sebou, preto obnovil svoju neustálu meditáciu o individuálnom utrpení a národnej katastrofe v pôsobivých básňach a dramatických veršoch na tému akeda (obetovanie Izáka) a knihy Jób. Leivick zostal až do svojej smrti roku 1962 prorokom modernej jidiš kultúry. Mani ‐Lejb, ktorý spolu s Leivickom kedysi patril k avantgarde americkej poézie v jidiš, napísal vynikajúcu zbierku Sonety, ktorá vyšla až po jeho smrti. V týchto básňach sa mu podarilo obdivuhodne skĺbiť hebrejské, slovanské a germánske zložky jidiš tak ako ešte nikomu pred ním, pričom posledné šesťveršie sonetu využíval na vyriešenie napätia medzi minulosťou a prítomnosťou, životom a smrťou, Erosom a prázdnotou.
J. Baumgarten, R. Ertelová et al.: Tisíc rokov aškenázskej kultúry, 2002

Z tohto pohľadu Marjane Satrapi vo filme kritizuje a zároveň vyvracia predsudky o Iráne. Film Persepolis rámcuje spomínanie dvadsaťštyriročnej Marjane na letisku Orly v Paríži. Prostredníctvom čiernobielych flashbackov rozpráva príbeh svojho života. Príbeh malej, drzej a zvedavej Teheránky, ktorá sa v detstve chcela stať prorokom. Štrajky, nepokoje, vraždy, bytové kontroly, tajné stretnutia a vylievanie alkoholu boli v Teheráne na dennom poriadku. Marji provokovala zástancov systému nielen svojou otvorenosťou, ale aj „punkovým“ výzorom (bunda s vlastnoručne vyrobeným nápisom „PUNK IS NOT DED“ ). Keďže rodičia pre bezpečnosť svojej dcéry chceli spraviť čokoľvek, ako štrnásťročnú ju poslali študovať do Rakúska.
Film.sk, 4.2008

Etymologie

Eine gemeinslawische Lehnübersetzung des griech. prophetes ‘Ausleger und Verkündiger der Orakelsprüche’, zu griech. phanai ‘sagen, erklären’ und pro- (REJZEK, KLUGE).

In SčS werden die religiös-personale und religiös-literarische Bedeutung angeführt: ‘Verkünder und Deuter des Willens Gottes durch Eingebung, v.a. was die Zukunft betrifft’; ‘Propheten, prophetische Bücher’. Daneben werden hier zwei weitere religiöse Bedeutungen unterschieden: ‘Wahrsager, Voraussager, insbesondere ein heidnischer, der dazu magische Mittel verwendet’; biblisch ‘Wahrsager, der etwas in der Ekstase prophezeit’.

Etymologie

Holub/ Kopečný: prorok gemeinslawisch zu riecť , Lehnübersetzung aus dem griech. pro-fētēs, was ungefähr bájiti ‘erzählen, fabulieren’ entspricht.

Semantischer Wandel

Im Neutschech. wurde die Polysemie von prorok unterschiedlich aufgefasst, was teils dem Sprachwandel, teils der lexikographischen Praxis geschuldet ist. JUNGMANN gibt nur zwei Bedeutungen an: in der ersten werden die religiös-personale und säkulare Bedeutung zusammengefügt: „Prophet, Seher, Schauer, Weissager, Wahrsager“. Die zweite Bedeutung wird definiert als „blauer ungarischer Wein“, auch Uherka oder uherčina genannt. Diese Bedeutung ist im heutigen Tschech. nicht mehr belegt.

PSJČ beschreibt fünf Bedeutungen: 1) „wer seherisch etwas vorhersagt“, 2) „wer allgemein künftige Ereignisse vorhersagt“, 3) religiös (im Alten Testament) ein Vertreter, Sprecher Gottes, 4) Verkünder oder Verbreiter einer Idee oder Meinung, 5) Mohammed. Die ersten beiden Bedeutungen werden in der modernen tschechischen Lexikographie in dieser Form fortgeführt, die dritte und fünfte werden als eine Bedeutung identifiziert. Die neueren Wörterbücher des Tschech. (SSJČ, SSČ1, SSČ2) gehen demnach von insgesamt drei zu unterscheidenden Bedeutungen aus: 1) Seher, 2) wer (allgemein und ohne Grundlage) etwas vorhersagt, 3) ein Dolmetscher des göttlichen Willens. Das vorliegende Wörterbuch erfasst die beiden ersteren innerhalb des säkularen Profils. Die vierte Bedeutung bei PSJČ entspricht Bedeutungsaspekten im charismatischen und innovativen Profil. Die metonymisch bzw. elliptisch herleitbare Bedeutung von prorok als ‘Prophetenbuch’ im AT (vgl. prorocká kniha und das seltene kniha proroků), hier im religiös-literarischen Profil erfasst, wurde in der tschechischen Lexikographie bisher lediglich für das Alttschech. registriert (SčS). Wir setzen fünf Profile von prorok an: 1) religiös-personal  ‘Verkünder’, 2) religiös-literarisch ‘prophetisches Buch’, 3) säkular ‘jmd., der die Zukunft vorhersagt’, 4) charismatisch: ‘Führer’, 5) innovativ ‘Trendsetter’.

Bei der Übernahme des biblischen Prophetenkonzepts durch die Lehnübersetzung aus dem Griechischen rückte prorok semantisch und assoziativ in die Nähe von věštec, weshalb keine klare Trennlinie zwischen heidnischen, auch einheimischen Bezügen zu griechischen Sehern und der in der neutschech. Zeit sehr populären tschechischen Mythologie (Libuše sagt die Zukunft von Prag voraus) einerseits und dem biblisch-christlichen Kontext andererseits aufkam. Beide semantische Linien sind im Bereich der primären Bedeutung von prorok angesiedelt. Hier finden sich jene Aspekte der Prophetie, die in den einzelnen Profilen und Nebenbedeutungen überwiegen: Prophetie aufgrund von Techniken, Eingebung, Vision oder Extase; Verkündigung, Deutung des göttlichen Willens, Vermittlung zwischen Mensch und Gott, bzw. dem Kosmos und dem Schicksal; Prognostik des Zukünftigen und Bereitstellung von Verhaltensanweisungen und Entscheidungshilfen. Entsprechend der Synonymprobe, der zufolge prorok eher für den biblischen und věštec für den paganen oder polytheistischen Kontext steht, geht das vorliegende Wörterbuch dennoch von der religiös-personalen, also biblischen Bedeutung als primär aus. Für den heutigen Sprecher stehen die Propheten des Judentum, des Christentum und des Islam im Vordergrund, der metaphorische Gebrauch schöpft seltener aus dem historischen Kolorit antiker und mittelalterlicher Seherpraktiken.

Das dritte Profil ist im heutigen Tschechischen das zweite semantisch stark präsente Profil, das vierte und fünfte Profil leitet sich aus dem säkularen ab. Hieran, wie an der relativ reichen Phraseologie und starken Kollokativität zeigt sich seine Produktivität. Die Quelle liegt in einem intellektuellen Umgang mit dem biblischen Bildungsgut, die typischen Texte sind belletristischer und publizistischer Natur, sind aber heute als frei von enger Kontextbildung anzusehen und gehören zum rhetorischen Gemeingut. Von diesem oft kritischen, nicht immer aber ironisch, fanatisch oder hyperbolisch aufgeladenen Diskurs herkommend haben sich in der heutigen Journalistik als Ableger das charismatische und das innovative Profil fest etabliert. Beide sind typisch für die Metaphorik der heutigen Printmedien. Sie sind als weitere Stufe der sprachlichen Säkularisierung anzusehen, bei der aber wesentliche lexikalisch-semantische Merkmale erhalten bleiben. Hierfür spricht auch die feste sprachliche Verankerung des Profils in Phraseologismen wie být prorokem und von ursprünglich biblisch-religiöser Wendungen wie nikdo není doma prorokem im Profil. Der oder die Sprechende benötigt kein Wissen über den Quellkontext, um die Verwendung zu verstehen und aktiv zu verwenden, wobei sie einen bildungssprachlich gehobenen Stil evoziert.

 

Semantischer Wandel

Die modernen Bedeutungswörterbücher des Slowakische führen zwei Bedeutungen von prorok auf. Das SSJ (1959-1968) bringt folgende Erklärung: 1. bibl. podľa náboženských predstáv boží tlmočník, predpovedajúci budúce veci […] pren. arch. hlásateľ, učiteľ […] ľudia hlásajúci nepravdivé, falošné idey ‘biblisch: nach religiösen Vorstellungen der göttliche Interpret, der zukünftige Dinge voraussagt […] übertragen, archaisch: Verkünder, Lehrer […] Menschen, die unwahre, falsche Ideen verkündigen’ 2. hovor. expr. kto veštecky predpovedá budúcnosť, veštec ‘umgangssprachlich, expressiv: wer prophetisch die Zukunft vorhersagt, Seher’. Das KSSJ (2003) hat dagegen: 1. náb. človek, prostredníctvom kt. Boh hovorí k ľuďom, príp. zjavuje budúcnosť  ‘religiös: ein Mensch, durch den Gottes zu den Menschen spricht und ihnen z.B. die Zukunft offenbart’ 2.expr. kto predpovedá bez ved. základu, veštec ‘expressiv: wer ohne wissenschaftliche Grundlage etwas vorhersagt, Seher’.

Das vorliegende Wörterbuch führt für das Slowakische dagegen fünf Profile auf: ein religiös-personales, ein religiös-literarisches, ein säkulares, ein charismatisches und ein innovatives Profil. Das religiös-literarische Profil stellt eine metonymische Übertragung von der Person auf eine literarische Gattung dar. Das säkulare Profil des vorliegenden Wörterbuchs stimmt mit der säkularen Bedeutung der Bedeutungswörterbücher überein. Aus diesem Profil haben sich die beiden anderen Profile entwickelt, die neueren Datums sind. Die Kontexte und Kollokationen zeigen, dass hier nicht so sehr die Fähigkeit zur Vorhersage künftiger Ereignisse betont wird, sondern im charismatischen Profil die Charakterzüge eines (An-)Führers, Inspirators, Begründers im Vordergrund stehen, die eine fakultative Konnotation des religiösen Profils verstärken, die man mit prototypischen Propheten, die auch Führergestalten waren, in Verbindung bringt (z.B. Moses). Viele Propheten des Alten Testaments zeigen allerdings diese Eigenschaften nicht, sondern werden eher dort als Einzelgänger und Eigenbrötler geschildert. Prototypisch für dieses Profil ist der narodný prorok ‘Führergestalt eines Volkes’. Das innovative Profil bezeichnet den Urheber und ähnelt der Verwendung von guru ‘Guru’ im Slowakischen, wobei im Unterschied zu guru die tatsächliche Originalität und Neuigkeit der künstlerischen, kulturellen Richtung hervorgehoben wird. Oft steht prorok in diesem Profil in Kookkurenz zu priekopnik ‘Bahnbrecher’.

Sprichwörter

 • Nikdo není doma prorokem./ Je těžké být doma prorokem./ Der Prophet gilt nichts in seinem (Vater-)Land(e).
 • Ale Ježíš jim řekl: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém domě.“ (Mt 13,57)

Sprichwörter

Doma nikto nie je prorokom. [wört. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land.]/ ‘ein Visionär erfährt in seiner Heimat (aus Neid) nur Ablehnung’

Nik nie je prorokom vo svojej vlasti. [wörtl. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land.]/ ‘ein Visionär erfährt in seiner Heimat (aus Neid) nur Ablehnung’

To je taký prorok, čo švábku jedáva. [wörtl. Das ist ein solcher Prophet, der Kartoffeln isst.]

Ba či ten prorok švábku jedáva. — To je taký prorok, čo švábku jedáva. — To je taký prorok, čo sa halušiek naje. — To je taký prorok, čo kašu jedáva.

Hovorili proroci, že bude tma v noci. 

Na terajších prorokov nedajú nič, bo tí vraj chlieb jedia.

Takého proroka dáme hodiť do potoka.

A preto všetci ozbrojení proroci zvíťazili a všetci neozbrojení proroci boli zničení. (Niccolò Machiavelli)

Ježiš Kristus bol extrémistom lásky, prorok Ámos bol extrémistom spravodlivosti. Nejde teda o to, či sme extrémisti, ale o to, akí sme extrémisti. Sme extrémisti nenávisti alebo lásky? (Martin Luther King)

Nie som žiaden prorok, nemám veštenie rád. (Wilhelm Röntgen)

Prorokje ten, kto vidí ďaleko dopredu, ale zároveň vidí všetko vôkol seba, pretože budúcnosť vsa začína dnes. (Konstantin Eduardovič Ciolkovskij)

Skutoční proroci majú skôr odvahu mlčať, než odvahu hovoriť. (Alessandro Pronzato)

To je taký prorok, čo švábkujedáva. (Slovenské príslovia)

Brada ako u proroka a cnosť ako u drába.

Na terajších prorokov nedajme nič, lebo tí vraj chlieb jedia.

To je taký prorok, čo kašu (zemiaky) jedáva.

Nikto nie je prorokom vo vlastnej krajine

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Josef Koenigsmark: Prorok se vrací, fantastický román, 1992.
 • J. Orlický: Proroctví staré čarodějnice (pověst z dob 30leté války), 1895.
 • Michal Navrátil: Proroctvípísně a básně o Blaníku, 1918.
 • Miroslav Růžička: Prorok beze cti, tři kázání občanská, 1935.
 • J. Romuald (eigtl. Jan Zmatlík): Proroctví předpověděnávyplněná a k vyplnění se připravující ..., naše přítomnost a budoucnost, 1938.

Musik

 • Hana Kocourková: Proroctví nevinnosti (Lied, in: Betula pendula), 1994.

Sonstiges

 • Vladimír Renčín: Prorok humoru (Zeichnungen), 1989.

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Ján Červeň: Prorok (Erzählung in: Modrá katedrála), 1998.
 • Chalíl Džibran: Prorok. Prorokova záhrada, 2006.
 • Pavol Dobšinský: Prorok Rak (In: Prostonárodné slovenské povesti (zv. 3)), 1958.
 • Anton Habovštiak: Proroctvo kráľa Mateja. Povesti z Oravy, 1970.
 • Jozef Cíger Hronský: Proroctvo doktora Stankovského, 1944.

  (Quelle: http://www.bookstar.sk/800304814-178138-thickbox/hronsky-jozef-ciger---zobrane-spisy-ii-proroctvo-doktora-stankovskeho-lty-dom-v-klokoi.jpg)
 • Karol Kuzmány: Horlivosť proroka (Gedicht in: Sláva šľachetným), 1993.
 • Jozef Ondrej Markuš: Prorok Daniel, 2001.

  (Quelle: 
  http://www.gorila.sk/i/imgs_orig/371/140371.jpg)
 • Juraj Mučaji: Prorok (In: Rozvravené srdce, S.88), 1942.
 • Soňa Pipíšová: Prorok (Gedicht), 1980.
 • Pavol Strauss: Proroctvo o tejto dobe, 2006.
 • Andrea Tornielli: Carlo Maria Martini. Prorok dialogu, 2014.

Kunst

 • Prorok Joel, Ikone, 18. Jahrhundert

  (Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Joel-prophet.jpg)

Sonstige

 • Štefan Bednár: proroctvo na rok 1938 (satirische Grafik), 1938.

Bibliographie

[Für dieses Lemma wurde keine relevante Literatur gefunden.]

Bibliographie

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium