DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Deutsch: Wunder
Tschechisch: zázrak

Polysemie

 1. religiös: ‘Eingreifen Gottes
 2. admirativ: ‘etwas Herausragendes’
 3. magisch: ‘die Tat eines Magiers’
 4. Probabilität: ‘unerwartetes Ereignis’

Polysemie

 1. religiös: ‘Eingreifen Gottes
 2. admirativ: ‘etwas Herausragendes’
 3. magisch: ‘die Tat eines Magiers’
 4. Probabilität: ‘unerwartetes Ereignis’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

Wunder

Ein übernatürliches Ereignis, das sich durch natürliche Gesetzmäßigkeiten nicht erklären lässt und manchmal auf das intentionale Eingreifen Gottes zurückgeführt wird. Hierunter fallen auch die biblischen Wunder (z. B. die Teilung des Roten Meeres beim Auszug aus Ägypten, die Heilung eines Kranken, die Brotvermehrung oder die Verwandlung von Wasser in Wein). In polytheistischen Religionen unterscheiden sich die Wunder nicht grundlegend von Wundern in monotheistischen Religionen, sie werden auch auf das Wirken von Gottheiten zurückgeführt.

Magische Wunder sind ebenfalls unerklärliche Phänomene. Sie werden aber nicht als eine intentionale Handlung Gottes bzw. einer Gottheit gesehen, sondern eher als Einwirkung höherer Mächte oder übernatürlicher Kräfte. Der Übergang vom religiösen zum magischen Bereich ist fließend, je nach Interpretation und Zuordnung des Geschehens durch den Sprecher.

Definition

zázrak

Ein übernatürliches Ereignis, das sich durch natürliche Gesetzmäßigkeiten nicht erklären lässt und manchmal auf das intentionale Eingreifen Gottes zurückgeführt wird. Hierunter fallen auch die biblischen Wunder (z. B. die Teilung des Roten Meeres beim Auszug aus Ägypten, die Heilung eines Kranken, die Brotvermehrung oder die Verwandlung von Wasser in Wein). In polytheistischen Religionen unterscheiden sich die Wunder nicht grundlegend von Wundern in monotheistischen Religionen, sie werden auch auf das Wirken von Gottheiten zurückgeführt.

Magische Wunder sind ebenfalls unerklärliche Phänomene. Sie werden aber nicht als eine intentionale Handlung Gottes bzw. einer Gottheit gesehen, sondern eher als Einwirkung höherer Mächte oder übernatürlicher Kräfte. Der Übergang vom religiösen zum magischen Bereich ist fließend, je nach Interpretation und Zuordnung des Geschehens durch den Sprecher.

Konnotationen

 • Erdbeben, Donnern, Blitze, Naturerscheinungen
 • starke Helligkeit
 • himmlische Stimmen
 • unerklärliche Heilungen
 • Handauflegen
 • Segenssprüche

Konnotationen

 • Erdbeben, Donnern, Blitze, Naturerscheinungen
 • starke Helligkeit
 • himmlische Stimmen
 • unerklärliche Heilungen
 • Handauflegen
 • Segenssprüche

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Erscheinung
 • Geheimnis
 • Mysterium1
 • Vision
 • Zeichen1

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • div1 ‘Wunder’
 • fenomén1 ‘Phänomen’
 • jev1 ‘Erscheinung’
 • kouzlo1 ‘Zauber’
 • úkaz ‘Zeichen, Wunder’

Opposita

 • normalita1 ‘Normalität’
 • pravidlo1 ‘Regel’
 • zákon1 ‘Gesetz’

Wortbildungen

Substantiv

 • Blutwunderhistorisch ‘wunderbares Bluten einer Hostie oder Verflüssigung von Blutreliquien’
 • Blutwunderkirchehistorisch ‘Kirchen, in denen Blutwunder im Mittelalter bezeugt sind oder die als Wallfahrtskirchen zum Gedenken an solche Vorgänge errichtet wurden’
 • Brotvermehrungswunderbiblisch ‘die wunderbare Brotvermehrung, die in allen Evangelien berichtet wird’
 • Hostienwunderhistorisch ‘wunderbarers Bluten einer Hostie’
 • Wunderbild ‘eine Ikone oder ein anderes als wundertätig verehrtes Bild’
 • Wundermann1 ‘Bezeichnung für Jesu in Joh 4,39 und in religiösen Liedern’
 • Wundertat

 

Adjektive

 • wunderbar1, vgl. die wunderbare Brotvermehrung

Wortbildungen

Substantive

 • zázračnost1 ‘Allmacht, Wundertätigkeit’

Adjektive

 • zázračný1 ‘wunderbar, wundermächtig’

Adverbien

 • zázračně1 ‘wunderbar’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Wunder zu Kana ‘die Hochzeit zu Kana: eine biblische Wundererzählung, die davon berichtet, wie Jesus von Nazareth als Gast einer Hochzeitsfeier Wasser in Wein verwandelt (Joh 2,1-12)’
 • Zeichen und Wunder ‘über göttliche Wundertaten’

Kollokationen

 • nicht an Wunder glauben
 • göttliches Wunder
 • großes Wunder
 • Wunder Gottes
 • Wunder sehen
 • Wunder tun
 • Wunder vollbringen

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • dělat/ dokázat (pravé) zázraky1 ‘wahre Wunder vollbringen’
 • hotový/ učiněný zázrak1 ‘ein wahrhaftiges Wunder’
 • malý zázrak1 ‘ein kleines Wunder’
 • nevěřit na zázraky ‘nicht an Wunder glauben’
 • přijít někam/ objevit se (někde) jak zázrakem1 ‘wie durch ein Wunder irgendwo auftauchen’
 • stalo se to (jako) zázrakem1 ‘etwas ist wie durch ein Wunder passiert’
 • udělat něco/ dosáhnout něčeho jak zázrakem1 ‘etwas wie durch ein Wunder vollbringen’

Kollokationen

 • nemoct dělat zázraky
 • stal se zázrak
 • zažít zázrak
 • způsobit/ udělat zázrak

Belege

Aber ich will Pharaos Herz verhärten, daß ich meiner Zeichen und Wunder viel tue in Ägyptenland. 2. Mose 7.3

Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Wunder und der Gerichte seines Mundes, 1. Chronik 16.12

… die großen Versuchungen, die deine Augen gesehen haben, daß es große Zeichen und Wunder waren. 5. Mose 29.3

Es kam auch alle Seelen Furcht an, und geschahen viel Wunder und Zeichen durch die Apostel. Apostelgeschichte 2.43

Erzählet unter den Heiden seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wunder! 1. Chronik 16.24

Wenn ein Prophet oder Träumer unter euch wird aufstehen und gibt dir ein Zeichen oder Wunder, 5. Mose 13.2

Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden: Blut und Feuer und Rauchdampf; Apostelgeschichte 2.19

Es müsse dir gelingen in deinem Schmuck. Zieh einher der Wahrheit zugut, und die Elenden bei Recht zu erhalten, so wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. Psalm 45.5

Unsre Väter in Ägypten wollten deine Wunder nicht verstehen; sie gedachten nicht an deine große Güte und waren ungehorsam am Meer, am Schilfmeer. Psalm 106.7

Da sprach der HERR: Gleichwie mein Knecht Jesaja nackt und barfuß geht, zum Zeichen und Wunder dreier Jahre über Ägypten und Mohrenland, Jesaja 20.3

… und der HERR tat große und böse Zeichen und Wunder an Ägypten und Pharao und allem seinem Hause vor unsern Augen 5. Mose 6.22

Gelobet sei Gott der HERR, der Gott Israels, der allein Wunder tut; Psalm 72.18

Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubet ihr nicht. Johannes 4.48

Das Bistum Münster hat den Seligsprechungsprozess eines 1936 in Oldenburg gestorbenen Paters eingestellt. Die Heilung eines Kranken, die zunächst Pater Titus Horten (1882–1936) zugeschrieben worden sei, lasse sich auch durch natürliche und medizinische Umstände erklären, so Johannes Hörnemann von der Pressestelle des Offizialats Vechta. Damit könne diese Genesung nicht eindeutig als Wunder deklariert werden.
http://www.nwzonline.de/politik/niedersachsen/heilung-war-kein-wunder-seligsprechung-eingestellt_a_20,0,201543585.html [18.03.2015]

In der Bibel ist sehr viel von Wundern die Rede, gerade Jesus hat sehr viele Heilungen gewirkt. Heilt Gott heute noch oder ist die Zeit der Wunder vorbei?
http://www.bibel.com/fragen/wunder-und-heilungen.html [18.03.2015]

Belege

VATIKÁN - Papež Jan Pavel II. blahořečil kapucínského mnicha Marka D' Aviana, kterému se připisuje zásluha o zastavení muslimské invaze do Evropy v 17. století a mimo jiné i objev kávového nápoje cappuccino. Jan Pavel II . nejprve uznal, že D' Aviano způsobil zázraky, mezi nimi uzdravení jedné jeptišky, která byla 13 let upoutána na lůžko. D' Avianovi se tím více než 300 let po smrti otevřela cesta k blahořečení, poslednímu stupínku na cestě k prohlášení za svatého. 
(syn)

Tam mě již napadalo, že bych se měl stát knězem. - Byla to nějaká konkrétní událost, díky níž jste poznal, že jste ke kněžství povolán? Nestal se žádný zázrak, žádné osvícení. Protože jsem byl tak přísně vychován, neměl jsem vztah k rodinnému životu. 
(syn)

Jako Kristus koná zázraky. V jeho rukou se voda mění ve víno, z kofoly se stává Pepsi a z jelínkovice skotská. Doposud byl Macháček spokojen, ale vaše zmizení je rána pod pás.
(syn)

O Schumanovi teď vážně Čtenářka nám volala do redakce, jak to bylo míněno s pondělním sloupkem o případném blahořečení Roberta Schumana, ke kterému chybí po formální stránce pořád nějaký ten zázrak. Tak tentokrát neliterárně a jasně: pokud někdo přispěl k přátelství mezi dvěma národy, které bývaly po staletí znepřátelené, tedy mezi Německem a Francií, už to je něco jako zázrak. Díky za to i Schumanovi. 
(syn)

Druhý den ráno lékaři shledali, že krvácení ustalo. Později téhož dne se narodil chlapec a matka zůstala naživu. Pět lékařů nezávisle na sobě tehdy potvrdilo, že si uzdravení nedovedou nijak vysvětlit. Mnoho Srílančanů nyní doufá v obdobný zázrak, jenž by ukončil bratrovražedné krveprolití. Pokud by tisíce Tamilů z Jápané mohly poprvé po letech bezpečně překročit lagunu, oddělující je od vlastního ostrova, právě v době vzácné návštěvy, šlo by o znamení více než symbolické. 
(syn)

*** ambivalent

Zdá se, že pro Brňany zatmění skončilo. Ve 12.45, kdy je nad jihomoravskou metropolí maximální zatmění z šestadevadesáti procent, však dochází k malému zázraku. V mracích se objevuje díra, takže je přírodní úkaz na pár vteřin a bez brýlí vidět. Lidé to oceňují potleskem na otevřené scéně. Totéž se v následujících minutách opakuje ještě třikrát. 
(syn)

Umělé oplodnění aneb zázrak života zůstává, jen se mu trochu pomůže Nechtěná bezdětnost manželského páru není novým fenoménem ani zdravotním problémem moderní doby. Již v Bibli v knize Genesis si můžete přečíst příběh o Abrahámové ženě Sáře, která nemohla mít dítě. 
(syn)

Samozřejmě je to pověra, ale krásná. "Jde o to, že kapradí žádný květ nemá, a kdyby mělo, byl by to zázrak, a stejně tak by s ním šly dělat zázraky, "napsal nám biolog RNDr. Pavel Srstka. 
(syn)

Profil: admirativ

Profil: admirativ

Definition

Wunder

Der Begriff 'Wunder' steht für Maßstäbe oder Erwartungen sprengende Leistungen, die durch Fleiß, Geschick, Zufall oder geniale Begabung erbracht werden, sich über die Masse erheben und an Popularität gewinnen.

In der Alltagssprache gebräuchlich als Ausdruck von etwas Erstaunlichem, Besonderem oder Unerwartetem. Seltener auch ironisch konnotiert.

Definition

zázrak

Der Begriff 'Wunder' steht für Maßstäbe oder Erwartungen sprengende Leistungen, die durch Fleiß, Geschick, Zufall oder geniale Begabung erbracht werden, sich über die Masse erheben und an Popularität gewinnen.

In der Alltagssprache gebräuchlich als Ausdruck von etwas Erstaunlichem, Besonderem oder Unerwartetem. Seltener auch ironisch konnotiert.

Konnotationen

 • Faszination, Vollkommenheit
 • Talent, Begabung

Konnotationen

 • Faszination, Vollkommenheit
 • Talent, Begabung

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Merkwürdigkeit
 • Phänomen
 • Rätsel
 • Taten
 • Zeichen2

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • div2‘Wunder’
 • fenomén2 ‘Phänomen’
 • génius ‘(über eine Person) Genie’
 • jev2 ‘Erscheinung, Phänomen’
 • kouzlo2 ‘Zauber’
 • senzace ‘Sensation’
 • síla [Stärke, Kraft] ‘eine große/ tolle Sache’  

Opposita

 • normalita2 ‘Normalität’
 • pravidlo2 ‘Regel’
 • zákon2 ‘Gesetz’ 

Wortbildungen

Substantive

 • Wunderblume ‘eine Pflanzenart’
 • Wunderding ‘eine seltsame oder erstaunliche Sache’
 • Wunderdoktor ‘ein mit außergewöhnlichen Fähigkeiten begabter Arzt oder ironisch über einen Quacksalber, medizinischen Scharlatan’
 • Wunderkind ‘ein geniales und sehr früh entwickeltes Kind, besonders in der Musik’
 • Wunderkraft
 • Wunderlampe1 ‘Fischsorte’
 • Wunderlichkeit ‘Verschrobenheit’
 • Wundermittel ‘eine Medizin, der eine außergewöhnliche Wirkung zugeschrieben werden’
 • Wundertier ‘Gabeltier’
 • Wunderwaffe1 ‘in der NS-Propaganda: eine angeblich kriegsentscheidende Waffe’
 • Wunderwaffe2 ‘angeleitet von der Waffe: jegliche Art von einem Allheilmittel mit wunderbarer Wirkung’
 • Wunderwelt ‘über eine Phantasiewelt oder eine illusionistische Kreation’
 • Wunderwerk
 • Wunderwirkung ‘fabelhafte Wirkung, z.B. bei einem Medikament usw.’

Verben

 • sich verwundern
 • sich wundern
 • wundernehmen ‘veraltet: über etw. oder jmdn. sehr erstaunt sein, heute häufiger in ironischer Verwendung’

Adjektive

 • wunderbar vgl. wunderbare Begebenheit
 • wunderhübsch vgl. eine wunderhübsche Geschichte, ein wunderhübsches Mädchen
 • wunderlich ‘über eine merkwürdige oder verschrobene Person’, vgl. Eine wunderliche Gestalt wankte um die Ecke.
 • wunderschön
 • wundervoll

Adverbien

 • wunderbarerweise
 • wundersamerweise

Wortbildungen

Substantive

 • zázračniceliterarisch‘Zauberin, fabelhafte Frauengestalt’
 • zázračník ‘Zauberer, Zaubermeister’
 • zázračno ‘das Wunderbare, das Zauberhafte’
 • zázračnost2 ‘Wunderhaftigkeit’

Adjektive

 • zázračnický‘von Zauberhand ausgeführt, meisterhaft’
 • zázračný2 ‘wunderbar’

Adverbien

 • zázračně2 ‘wunderbar’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme        

 • Alice im Wunderland ‘eine Märchengestalt, Titel eines berühmten Kinderbuchs’
 • Blaues Wunder ‘Bezeichnung für eine Brücke in Dresden’
 • ein/ kein Wunder sein: <etw.> ist ein/ kein Wunder
 • ein wahres Wunder sein: <jmd., etw.> ist ein wahres Wunder
 • Es geschehen (doch) noch Wunder und Zeichen! ‘meist ironisch, aber manchmal auch Ausdruck der Erleichterung und positiven Überraschung’
 • sein blaues Wunder erleben: <jmd.> erlebt sein  blaues Wunder ‘umgangssprachlich: eine böse Überraschung erleben
 • die sieben Weltwunder ‘über sieben Bauwerke des Altertums’
 • Was Wunder? ‘sagt man über einen vorauszusehenden Ausgang von Dingen, wenn er dann eingetreten ist’
 • Wen nimmt das Wunder? ‘sagt man über einen vorauszusehenden Ausgang von Dingen, wenn er dann eingetreten ist’
 • Wunder wirken ‘z.B. über ein Medikament, umgangssprachlich: erstaunlich gut wirken: vgl. Dieses Medikament wirkt Wunder.; Ein freundlicher Rat wirkt manchmal Wunder.
 • (sich einbilden, glauben, meinen usw.) Wunder was (zu) sein: <jmd.> bildet sich ein, glaubt, meint usw., Wunder was zu sein
 • (sich einbilden, glauben, meinen usw.) Wunder wie (klug) sein: <jmd.> bildet sich ein, glaubt, meint usw., Wunder wie (klug) sein

Kollokationen

 • an Wunder glauben
 • architektonisches Wunder
 • eigentlich ein Wunder
 • eine Welt voller Wunder
 • ein Wunder an Präzision
 • klingt wie ein Wunder
 • medizinisches Wunder
 • technisches Wunder
 • Wunder der Natur
 • Wunder erwarten
 • kleines Wunder
 • ökonomisches Wunder
 • reines Wunder
 • Wunder der Natur

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • (ne)čekat od někoho/ něčeho zázrak1 ‘von jmdm. kein Wunder erwarten’
 • dělat dokázat (pravé) zázraky2 ‘wahre Wunder vollbringen’
 • hotový/ učiněný zázrak2 ‘ein gemachtes Wunder’
 • malý zázrak2 ‘ein kleines Wunder’
 • nebýt žádný zázrak1 ‘kein Wunder sein’

Kollokationen

 • jsi úplně/ hotový zázrak
 • nemoct dělat zázraky
 • seš zázrak!

Belege

Als stellvertretend für viele andere hervorragende deutschamerikanische Komponisten und Dirigenten sei noch Theodor Thomas genannt, der die New Yorker Philharmoniker im ausklingenden 19. Jahrhundert berühmt machte. Chicago galt nicht nur als deutschamerikanische Dichterhauptstadt, sondern auch als »größtes deutsches Wunder in Amerika«, weil die bedeutendsten Bauwerke der Stadt von Architekten erbaut waren, die aus deutschen Schulen stammten.
http://www.karl-may-stiftung.de/koch/widerstand.html [18.03.2015]
 
Wunder gibt es immer wieder – sie machen unsere Erde einfach wunderschön. Naturwunder sind es, die die größten, phänomenalsten, atemberaubendsten Schauspiele vollbringen.
http://www.bild.de/reise/traumreisen/naturschauspiel/natur-phaenomen-schauspiel-wunder-weltweit-26405166.bild.html [18.03.2015]

Belege

Například na poměrně úzce specializovaném veletrhu IFABO patřil největší prostor nikoliv počítačovým zázrakům, ale společné expozici home office neboli domácím pracovnám od deseti tuzemských firem. Některé z nich získaly i nejvyšší ocenění veletrhu, Zlatou sponu.
(syn) 

Žít s Cleopatrou není těžké Británie pokřtila nový popový zázrak, dívčí vokální trio Cleopatra. Upomíná na jinou současnou úspěšnou sourozeneckou trojici, klučičí Hanson. Pakliže ti "svůj" pop brousí trochou rocku, Cleopatra jej naopak vyhlazuje soulem.
(syn)

Pohodlné hubnutí Co všechno už se nevymyslelo pro to, aby se člověk co nejvíce přiblížil představě o ideální postavě? Plastičtí lékaři už v estetické chirurgii umí téměř zázraky. Upraví vám nos, vymodelují prsa, odstraní i zbytečné tukové polštáře, laserem spraví kožní neduhy. Většina zákroků ale není zadarmo. Nejen, že stojí spousty peněz a jsou časově náročné, ale hlavně bolí.
(syn)

Teleskop ukládá snímky na paměťovou SD kartu, dá se připojit i k externímu monitoru. Oblohu zvětšuje 20x-400x. Na trhu bude za měsíc. KLADY: nemusíte znát nic z astronomie. Přesto si vychutnáte zázraky blízkého vesmíru ZÁPORY: nic není zadarmo a ani tento chytrý teleskop. V USA jeho cenu odhadují na 1299 dolarů (přibližně 27300 Kč) ...
(syn)

Vnitřní svět charakterizuje napětí mezi touhou intelektuálně tvořit a touhou jen snít, napětí mezi potřebou být aktivní, či se oddat soukromé kráse a klidu. To jsou potřeby této citlivé osobnosti, která je ohromena zázrakem světa a cítí se vyzvána k činu, ale asi tak moc, aby nemusela válčit s přáním ulehnout k snění a sladkému přemítání.
(syn)

*** Phrasem, ambivalent

A přestože je Rachel matkou ročního syna, má na letošní i příští rok naplánováno po třech premiérách. Vedle evropských je tam i nějaký ten hollywoodský snímek, přestože město filmových zázraků jí zrovna k srdci nepřirostlo. "Když jste se narodila v Londýně, nikdy nebudete mít rádi LA.
(syn)

*** ehemals personales Profil (teilweise nicht ganz eindeutig)

Robert Sedláček Narozen roku 1973 ve Zlíně. Studoval na FAMU. Soustavně mapuje prostor mezi politikou, společností a jejími různými projevy. Z tvorby: retrospektivní dokument o normalizaci Tenkrát (1999), portrét František Čuba: slušovický zázrak (1999), dokument do cyklu o závislosti Když musíš, tak musíš? (2000), film o masové zábavě a pop kultuře Lesk a bída země české (2003), portrét filozofa Václava Bělohradského Nikdo neposlouchá (2005).
(syn)

Popisuji i dále, jak se jejich záměr minul účinkem. Místo odsouzení faráře Toufara přišla velká popularita ze strany věřících. Když to již nešlo zvládat, rozjel se jeden z duchovních otců zázraku František Sláma do Prahy (26 . ledna 1950) a tam přesvědčil J. Havelku na Státním úřadu pro věci církevní, že je nutné situaci řešit. Stejného dne došlo k setkání Havelky s ministrem Čepičkou. Ze zápisu však nevyplývá, že by spolu jednali o Číhošti.
(syn)

Byla to gólová šance. Je to škoda, "kál se vicemistr světa." Projevila se na nás nezkušenost, ale některé akce nám celkem vyšly. Věřím, že příště to bude ještě lepší, "konstatoval brněnský Kalouda. Nominační boj pro mladé "zázraky" nedopadl výsledkově příliš dobře, ovšem někteří z nich se určitě objeví na letním svátku fotbalu v Rakousku a Švýcarsku. co předvedli . . . Martin Fenin (20 let): Nabízel se, běhal. Ale v největší střelecké šanci utkání selhal.
(syn)

Profil: magisch

Profil: magisch

Definition

Wunder

Die Tat eines Magiers, z. B. eine Geisteraustreibung, Krankenheilung oder Wahrsagung.
Siehe andere Religionen (späterer Taoismus; Legenden um Konfuzius; ethnische Religionen). Hier wird 'Wunder' als Mirakel bewertet.

Definition

zázrakokassionell

Die Tat eines Magiers, z. B. eine Geisteraustreibung, Krankenheilung oder Wahrsagung.
Siehe andere Religionen (späterer Taoismus; Legenden um Konfuzius; ethnische Religionen). Hier wird 'Wunder' als Mirakel bewertet.

Konnotationen

 • Zauberei, Gaukelei
 • Zauberstäbe

Konnotationen

 • Zauberei, Gaukelei
 • Zauberstäbe

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Hexenwerk
 • Hexerei
 • Magie
 • Mirakel
 • Mysterium2
 • Wundererscheinung
 • Zauberei
 • Zeichen3

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • kouzlo ‘Zauberei’

Wortbildungen

Substantive

 • Wunderglaube
 • Wunderheiler
 • Wunderheilung
 • Wunderkerze
 • Wunderkiste
 • Wunderlampe2 ‘Lampe im Märchen’
 • Wundermann2 ‘Zauberer’
 • Wundertat
 • Wundertäter
 • Wundertätigkeit
 • Wundertüte1 ‘ein Spaßartikel: eine verschlossene Tüte, die Überraschungen enthält’
 • Wundertüte2 ‘Schultüte’
 • Wundertüte3 ‘Joint (Droge)’
 • Wunderwelt
 • Wunderwerk

 

Adjektive

 • wundergläubig
 • wunderkräftig
 • wundersam
 • wundertätig

Verben

 • sich verwundern
 • sich wundern
 • wundernehmen

Wortbildungen

Adjektive

 • zázračný ‘magisch, zauberhaft, verhext’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Wunder über Wunder! ‘sagt man über ganz erstaunliche Dinge oder ironisch über eher mediokre Ergebnisse’

Kollokationen

 • auf ein Wunder hoffen
 • ein Wunder ereignet sich
 • ein Wunder geschieht
 • wie durch ein Wunder

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • věřit v zázraky: <někdo> věří v zázraky ‘an Wunder glauben’

Belege

Eigentlich möchte ich vor Liebeszauber warnen, sie wirken niemals nur auf die betreffende Person sondern binden auch dich selbst in den Zauber ein. In dem Maße wie eine Person an dich gebunden wird, bindest du dich an sie. Sie sind meistens nur sehr schwer zu lösen. Liebeszauber, die sich auf eine bestimmte Person beziehen sind an sich Manipulation. Solltest du dich allerdings Gefühlsmäßig leer fühlen, dann kann ein Liebeszauber,  Wunder wirken.
http://www.hexe-ashira.net/Liebesrituale.htm [18.03.2015]

Ein Wunder wäre für mich, wenn ich morgen aufwache und meine Mutter doch nicht gestorben wäre. 
Manfred Karsch & Christian Rasch: Zeichen und Wunder: 5. bis 10. Klasse, 2009. [17.12.2014]

Wenn Pharao zu euch sagen wird: Beweist eure Wunder, so sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn vor Pharao, daß er zur Schlange werde.
2. Mose 7.9

Denn es werden sich erheben falsche Christi und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, daß sie auch die Auserwählten verführen, so es möglich wäre.
Markus 13.22

Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, daß verführt werden in dem Irrtum (wo es möglich wäre) auch die Auserwählten.
Matthäus 24.24

Belege

"… Zkusíme si o nich něco najít v nějaké knize o zdejším kraji," navrhl Dick . "Zřejmě dostala název podle nějaké zvláštní události, která se možná stala před staletími, kdy lidé ještě věřili na čarodějnice a zázraky. "Široko daleko nebyla žádná stezka nebo pěšinka, a tak zamířili napříč vřesovištěm. Byl krásný dubnový den.
(syn)

V obou se objevuje propojenost přírody s každodenním životem, navíc Uhde naznačuje onu víru lidí v přírodní zázraky, v čarodějnice a magii, což jsem se snažil ve hře hodně zdůraznit. Cítím ale, že nám Olbracht stojí na jevišti někde za zády. Zvláště je to znát v částech popisujících vlkodlaky a vnímání přírody a kouzel," řekl Brožek. 
(syn)

K polarizaci politické scény a celé společnosti podle něj výrazně přispívá právě Paroubek. "Na rozdíl od čarodějnic vláda kouzlit neumí, zázraky za 100 dní opravdu nezvládáme," podotkl s úsměvem ministerský předseda. 
(syn)

Do středy můžete vidět americký film plný dobrodružství v zemi kouzel a zázraků Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň.
(syn)

Profil: Probabilität

Profil: Probabilität

Definition

Wunder

Über ein unerwartetes Ereignis, dessen Eintreten im Vorfeld, auch ironisch als zweifelhaft und im nachhinein, oft voller Staunen, Dankbarkeit und Anerkennung als große Ausnahme betrachtet wird. Unter den gegebenen Bedingungen und Wahrscheinlichkeitsannahmen des Sprechers scheint es nicht erwartbar und trägt einen exzeptionellen, aber keinen metaphysischen Charakter.

Es wird in Verbindung mit unpersönlichen Formen des Verbs sein in Sätzen gebraucht, in denen Zweifel an der Erfüllbarkeit einer Bedingung ausgedrückt wird (vgl. dt. Es  würde an ein Wunder grenzen, wenn etw. eintreten würde.). 

Definition

zázrak

Über ein unerwartetes Ereignis, dessen Eintreten im Vorfeld, auch ironisch als zweifelhaft und im nachhinein, oft voller Staunen, Dankbarkeit und Anerkennung als große Ausnahme betrachtet wird. Unter den gegebenen Bedingungen und Wahrscheinlichkeitsannahmen des Sprechers scheint es nicht erwartbar und trägt einen exzeptionellen, aber keinen metaphysischen Charakter.

Im Tschechischen syntaktisch frei, typisch ist jedoch die Verbindung mit dem Hilfsverb být.

Konnotationen

 • unverhofft

Konnotationen

 • unverhofft

Lexikalische Relationen

[Für dieses Profil wurden keine lexikalischen Relationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • milost ‘Gnade’
 • požehnání ‘Segen’
 • štěstí ‘Glück’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Wortbildungen gefunden.]

Wortbildungen

Substantive

 • zázračnost3 ‘Unerwartbarkeit’

Adjektive

 • zázračnický2 ‘meisterhaft, genial’
 • zázračný3 ‘unerwartet, überraschend, überragend’

Adverbien

 • zázračně3 ‘unerwartet, überragend’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • das ist kein Wunder ‘selbstverständlich sein’
 • es wäre ein Wunder (Wunder über Wunder), wenn dies geschehen würde ‘sagt man, wenn man sich einer negativen Auswirkung sicher ist’
 • etwas wie durch ein Wunder bewirken/ erreichen
 • keine Wunder erwarten ‘nichts Ungewöhnliches, sondern nur das allgemein Erwartbare von jmnd. erwarten’
 • wie durch ein Wunder irgendwo auftauchen  ‘’
 • wie durch ein Wunder geschehen: <etw.> ist wie durch ein Wunder geschehen’
 • wie durch ein Wunder vollbringen:  <etw.> wie durch ein Wunder vollbringen’

Kollokationen

 • ein Wunder erleben
 • es geschah ein Wunder
 • keine Wunder tun können
 • wie durch ein Wunder

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • (ne)čekat od někoho/ něčeho zázrak2 ‘nichts Ungewöhnliches, sondern nur das allgemein Erwartbare von jmnd. erwarten’
 • dělat dokázat (pravé) zázraky3 ‘wahre Wunder vollbringen’
 • hotový/ učiněný zázrak3 ‘ein echtes/ totales Wunder’
 • malý zázrak3 ‘ein kleines Wunder’
 • nebýt žádný zázrak2 ‘selbstverständlich sein’
 • přijít někam/ objevit se (někde) jak zázrakem2 ‘wie durch ein Wunder erscheinen’
 • stalo se to (jako) zázrakem2 ‘es geschah wie ein Wunder’
 • udělat něco/ dosáhnout něčeho jak zázrakem2 ‘etwas wie durch ein Wunder bewirken/ erreichen’

Kollokationen

 • nemoct dělat zázraky
 • stal se zázrak
 • zažít zázrak
 • způsobit/ udělat zázrak

Belege

Keiner kam zum Geburtstag – dann geschah ein Wunder... Glenn, ein Autist, wurde sechs. Seine Mutter lud die ganze Klasse ein. Keiner antwortete. Da postete sie ihre Enttäuschung auf Facebook. Am Ende wurde es der schönste Geburtstag in Glenns Leben.
http://www.welt.de/ [18.02.2015]

Es wäre ein Wunder, wenn Österreich Europameister werden würde. Einerseits, weil im Moment eine Initiative gegen eine EM-Teilnahme Österreichs läuft…
http://www.dasbruckner.de/ [17.12.2014]

Die Nato widerspricht, es wäre ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Sattelitenbilder sollen als Beweis für ihre Klagen dienen. Zeitnahe oder wieder einmal Archivbilder. Und was bitte, haben Manöver der RF auf ihrem Territorium mir den Genfer Vereinbarungen zu tun. Und wo schon Genf angesprochen wurde, was tut sich in Kiew, besonders die Untersuchung der hinterhältigen Schüsse in den Rücken der Menge auf dem Maidan. Es wird geformt, geknetet und umgedeutet bis es wieder in die Vorstellungen der Verbreiter paßt, alles in allem, nichts Neues.
http://www.focus.de/ [17.12.2014]

Doch auch nach langem Suchen fand sich kein Mitglied, das den 113 Mitglieder starken Ortsverband übernehmen wollte. Und so begannen für Doris Baumbach und die Landesverbandsvorsitzende Sylvia Dieckhoff aufregende Zeiten. Nur noch ein Wunder konnte den Ortsverband vor seiner Auflösung retten.
http://www.dhb-netzwerk-haushalt.de/ [18.03.2015]

er Klassenerhalt für die dritte Liga ist eigentlich nur noch theoretisch möglich, aber realistisch ist es sicher nicht.

Das 0:3 (24:26, 22:25, 22:25) beim direkten Konkurrenten SSF Fortuna Bonn brachte den Plan, drei Dreier in den verbleibenden fünf Spielen einzufahren, gehörig durcheinander. Denn die kommenden Gegner sind nicht leichter zu bezwingen. Der nächste Schritt zum Wunder soll am kommenden Samstag folgen, wenn die Damen des VC SFG Olpe im Nachholspiel den SV Bad Laer empfangen (19 Uhr, SFG-Halle).

Nach Reinfall am Rhein kann SFG Olpe nur noch ein Wunder vor Abstieg retten - | WAZ.de - Lesen Sie mehr auf:
http://www.derwesten.de/sport/lokalsport/kreis-olpe/nach-reinfall-am-rhein-kann-sfg-olpe-nur-noch-ein-wunder-vor-abstieg-retten-id10386553.html#plx1496283591
Nach Reinfall am Rhein kann SFG Olpe nur noch ein Wunder vor Abstieg retten

Nach Reinfall am Rhein kann SFG Olpe nur noch ein Wunder vor Abstieg retten - | WAZ.de - Lesen Sie mehr auf:
http://www.derwesten.de/sport/lokalsport/kreis-olpe/nach-reinfall-am-rhein-kann-sfg-olpe-nur-noch-ein-wunder-vor-abstieg-retten-id10386553.html#plx1403464527
Nach Reinfall am Rhein kann SFG Olpe nur noch ein Wunder vor Abstieg retten

Nach Reinfall am Rhein kann SFG Olpe nur noch ein Wunder vor Abstieg retten - | WAZ.de - Lesen Sie mehr auf:
http://www.derwesten.de/sport/lokalsport/kreis-olpe/nach-reinfall-am-rhein-kann-sfg-olpe-nur-noch-ein-wunder-vor-abstieg-retten-id10386553.html#plx1403464527
Nach Reinfall am Rhein kann SFG Olpe nur noch ein Wunder vor Abstieg retten

Nach Reinfall am Rhein kann SFG Olpe nur noch ein Wunder vor Abstieg retten - | WAZ.de - Lesen Sie mehr auf:
http://www.derwesten.de/sport/lokalsport/kreis-olpe/nach-reinfall-am-rhein-kann-sfg-olpe-nur-noch-ein-wunder-vor-abstieg-retten-id10386553.html#plx1403464527

Belege

*** Politik, Wirtschaft, Geschichte

Možná v Rusku ještě před zimou dojde k nečekanému zázraku a reforma, která dosud nesla jen trpké plody, začne sládnout. Potom by z Moskvy do Tokia odletěl jiný Jelcin - muž, který cítí, že jeho záda jsou kryta.
(syn)

"… kvůli rámusu se nedá ani pořádně vyspat," řekl Deníku jeden z obyvatel domu stojícího přímo u silnice. "Vůbec už nemluvím o tom, jaké riziko náklaďáky představují pro naše děti. Nemůžete je ani pustit hrát si ven, je skutečně zázrak, že tu ještě nikdo nikoho nepřejel," dodal.
(syn)

*** Ereignisse und Rettung, Katastrophen

Cestující již ucítili turbulence, které vytvářelo blízké letadlo. Ruská kontrolní věž se přiznala ke své vině. "Přehlédli jsme Tupolev 154 na obrazovce radaru," uvedla. Po přistání v Hongkongu posádka airbusu otevřela šampaňské. "Museli jsme to zapít. Je zázrak, že ještě žijeme," prohlásil jeden z pilotů. Mezitím došlo k dalším dvěma případům, kdy jen o vlásek unikli pasažéři smrti.
(syn)  

*** Sport

Mezi muži slavil prvenství mistr světa Meirhaeghe z Belgie, z našich dojel nejlépe Elsnic 31., Kořínek byl o pět míst za ním. "Na těžké trati to byl takový český standard. Kluci nemůžou dělat zázraky, když nestartují z čelných pozic. Alespoň jsme zase získali další body do žebříčku, které budou vzhledem k olympiádě moc důležité," řekl ředitel týmu Česká spořitelna MTB Michal Pick.
(syn)

Mnozí budou tvrdit, že Blšanům se hraje skvěle, neboť si rozhodčí k nim nic nedovolí, protože je halí stín respektu k osobě předsedy svazu Chvalovského, který je otcem blšanského zázraku. Nic takového se zatím neděje. Blšany pouze využily šance a nevyrovnaných výkonů svých soupeřů.
(syn)

Etymologie

Etymologie

Semantischer Wandel

Die modernen Bedeutungswörterbücher des Deutschen halten drei Bedeutungen des Wortes Wunder fest. Der Duden bringt folgende Definitionen: 1. außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrung widersprechendes und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht zugeschriebenes Geschehen, Ereignis, das Staunen erregt 2. etwas, was in seiner Art, durch sein Maß an Vollkommenheit das Gewohnte, Übliche so weit übertrifft, dass es große Bewunderung, großes Staunen erregt 3. in Verbindung mit bestimmten Fragewörtern.

Im vorliegenden Wörterbuch SuP wurden für das Deutsche vier Profile ausgegliedert: ein religiöses, ein magisches, ein admiratives sowie ein Probalilitätsprofil. Im religiösen ebenso wie im magischen Profil wird Wunder für ein übernatürliches Geschehen verwendet, dass den Naturgesetzen widerspricht oder zu widersprechen scheint. Beim religiösen Profil handelt es sich nach Meinung der Gläubigen um das Eingreifen Gottes, das Geschehen wird meist als gerichtet angesehen und ändert eine bestimmte, oft aussichtslose Situation zum Besseren. Im magischen Profil ist ein solches Gerichtetsein auf eine positive Änderung von Zuständen nicht notwendigerweise vorhanden, oft handelt es bei den als Wunder bezeichneten Vorgängenum unerklärliche Naturphänomene.

Im admirativen Profil werden erstaunliche Leistungen, aber auch zufällige günstige Konstellationen als Wunder bezeichnet (vgl. politisches Wunder, architektonisches Wunder, technisches Wunder, ökonomisches Wunder). An Komposita treten in diesem Profil u.a. auf: Wunderdoktor, Wunderkind, Wundermittel, Wunderwirkung, Wirtschaftswunder. Hier tritt meist eine admirative Komponente auf und auch ironische Bezugnahmen sind häufig, wobei das als Wunder bezeichnete Phänomen allerdings nicht abgewertet, sondern zumeist lediglich augenzwinkernd relativiert wird. In Kollokationen wie auf ein Wunder warten, Wunder versprechen, an Wunder glauben wird oft die Wundergläubigkeit und/ oder Passivität des Publikums aufs Korn genommen.

Semantischer Wandel

In der tschechischen Lexikographie wird zázrak als Tat, Tatsache oder Tatbestand [tschech. skutek], als etwas oder jemand der einen gesetzten Rahmen oder Grenzen sprengt, konzeptualisiert, wobei i.d.R. entweder auf physikalische Gesetze (übernatürliches Geschehen) oder kontextabhängige Standards, Normen und Vorhersagbarkeiten abgehoben wird. Dementsprechend werden zwei Hauptbedeutungen zum Lexem erfasst, ‘etwas, dass („nach idealistischem und religiösen Verständnis“) nicht durch die bekannten Naturgesetze, sondern nur als übernatürlichen Eingriff in die physikalische Weltordnung erklärt werden kann’ und ‘Allgemein etwas oder jemand Ungewöhnliches, Außerordentliches und überdurchschnittlich Herausragendes; Bewundernswertes, Schönes, schwer Erklärbares und erstaunlich Vollendetes’. Als weitere Bedeutungen werden die höhnische Bezeichnung ty zázraku! die als devokatives Phrasem erstarrt ist, sowie das Phrasem Mazánkův zázrak ‘Bezeichnung einer Apfelsorte’ angeführt.

Die erste Hauptbedeutung der Wörterbücher entspricht dem religiösen Profil im vorliegenden Wörterbuch, die als zweite Hauptbedeutung erfasste Semantik wird hier vorrangig im admirativen Profil und im Probabilitätsprofil erfasst. SuP erfasst das Lexem zázrak demnach anhand einem religiösen Profil und zwei säkularen Profilen. Nach der Materialauswertung und Analyse der Wörterbücher zeichnete sich weiterhin ein personales Profil ab, das als selten und okkasionell, bzw. überwiegend phraseologisch gebunden und pragmatisch merkmalhaft einzustufen wäre; insbesondere SSČ2erfasst eine solche Bedeutung ‘un- oder außergewöhnliche Person’. Als Reflex der metonymischen Übertragung von ‘etwas’ auf ‘jemanden’ bleibt es im sprachlichen Material präsent, dieses Material kann dem admirativen Profil zugeordnet werden, wobei die Axiologie der Bewunderung durch Ironie ins negative verkehrt wird, vgl. Kollokationen wie seš zázrak!.

Obwohl das religiöse Profil im Neueren Tschechischen als Basisprofil angesehen werden kann, sind die drei Profile unabhängig voneinander und stabil (für das mittlere und alte Tschechische vergl. die Etymologie). Das Ereignisprofil ist im Diskursraum der Printmedien am stärksten vertreten, es gibt aber keine semantischen und statistischen Anzeichen dafür, dass es die anderen Profile verdrängen könnte. Die Profile mit ihren Grundbedeutungen sind ausgewogen und auch weiteres sprachliches Material wie Phraseologie und Wortbildung verteilt sich relativ gleichmäßig, etwas schwächer ausgebaut ist das admirative Profil. Die drei Profile sind konzeptuell-semantisch zu unterscheiden, wie obenstehend bereits angedeutet wurde:

Das religiöse Profil vereint im Kern christlich-biblische, aber auch weitere religiöse, magische und transzendentale Bedeutungen, die alle auf der übernatürlichen Erklärung von Phänomenen beruhen, die im Rahmen des positivistischen Erkenntnisstandes und Weltbildes nicht erklärbar sind. Das magische Profil, das im Tschechischen okassionell vertreten ist, kann als Ausgliederung dieses Profils verstanden werden. Es wird vor allem durch die Domäne nichtchristlichen, sondern magischen Glaubens an übernatürliche Phänomene im Rahmen von Kontexten, die typischerweise mit Zauberern und Hexen in Verbindung stehen, gekennzeichnet.

Im Probabilitätsprofil werden Ereignisse und Ergebnisse von Handlungen beschrieben, die im Rahmen empirisch-pragmatisch orientierter Erwartungen nicht vorhersehbar waren, auf die man „nicht zu hoffen wagte“. Deshalb wird der Gegenstand von zázrak hier im Modus quasireligiös verstanden, gleichsam wie, aber nicht als übernatürliche Hilfe und Einwirkung, da nicht die Naturgesetze, sondern lediglich das allgemein Übliche „überboten“ werden müssen. Dieses Profil steht meist in Verbindung mit einem bedeutenden Ereignis oder Vorkommnis.

Im admirativen Profil kommt die Semantik von zázrak als Ausdruck des Maßes an Bewunderung für eine Leistung, aber auch einen gegebenen Zustand wie das individuell schöne Aussehen eines Menschen, der durch keine Eigenleistung erbracht wurde, zur Geltung. Diesem Profil sind die Domänen Kultur und Natur zuzuordnen, da als Wunder hier vor allem besondere kulturelle und technische Leistungen des Menschen, als auch eigentlich selbstverständliche, aber in der Perspektive des staunenden Menschen besondere Gegebenheiten bestaunt werden, so wie im Phrasem zázrak života, das Wunder des Lebens, das im Prinzip analog zum „Wunder der Schöpfung“ zu verstehen ist.

Sprichwörter

Dass ist kein wunder, wenn ein Mensch irret; dass ist ein wunder, wenn ers trifft.
 
Die Wunder dauern am besten in den kurzen Tagen.
 
Die Wunder, die der Heilige thut, machen ihm erst einen Namen.
 
Ein Wunder währt nicht länger als neun Tage.
 
Es kann nicht jeder Wunder thun.
 
Man kann viel Wunder in einer langen Winternacht machen.

Sprichwörter

 • To není žádnej zázrak./ Není to žádnej zázrak. / Das ist kein Wunder.
 • Pokud se nestane zázrak (tak ...)./ Wenn nicht ein Wunder geschieht (,so ...).
 • Stalo se to jako zázrakem. / Es ist wie durch ein Wunder geschehen. 
 • Zázraky (děláme) hned, nemožné na počkání/ do tří dnů.
  [wörtl. Wunder (erledigen wir) gleich, das Unmögliche auf Bestellung/ in drei Tagen] 
 • Zázraky se dějí jen jednou. [wörtl. Wunder geschehen nur einmal]
 • Zázraky se nedějí. [wörtl. Es geschehen keine Wunder]
 • Nemůžu (s tím) dělat (žádné) zázraky.
  [wörtl. Ich kann (in dieser Sache) keine Wunder bewirken]

Kulturelle Kontexte

Filme

 • Das Wunder von Bern - Regie Sönke Wortmann, Deutschland 2003.
 • Das Wunder von Bern, Deutschland, 2003.
 • Das Wunder von Chile, Deutschland, 1996.
 • Das Wunder von Leipzig, Dokumentarfilm mit Spielfilmanteil, Deutschland, 2008.
 • Ein Wunder, bitte!, Kurz-Spielfilm, Deutschland, 2004.
 • Ein Wunder, Kurz-Dokumentarfilm, Deutschland, 1999/2000.
 • Der Wunderapostel, Deutschland, 1993.
 • Willi und die Wunder dieser Welt, Deutschland 2008.

Literatur

 • Ulrich Strunz: Wunder der Heilung: Neue Wege zur Gesundheit - Erkenntnisse und Erfahrungen, 2014.
 • Ruediger Schache: Das Wunder der Hingabe: Wie uns das innere JA glücklich macht, 2014.
 • Inka Sattler: Chemotherapie? Nein, danke!!: Das Wunder meiner Heilung von Krebs, Metastasen und Lähmungen, 2014.

Sonstiges

 • Werbung für Kölnisch Wasser

  (Quelle: http://www.werbeblogger.de/2007/10/31/ich-glaube)
 • Adidas-Werbung

  (Quelle: http://www.agentur-treibstoff.de/typo3temp/pics/66fc400090.jpg)
 • Artikel über eine Wunder-Beere

  (Quelle: http://www.gbt-ursprung.at/gbt/medienecho/kronenzeitung13.jpg)
 • Werbung für eine Wassermarke

  (Quelle: http://www.88news.de/wp-content/uploads/861641.jpg)

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Milan Exner: A přece zázrak chtít, Ústí nad Labem 1989.
 • Miroslav Hlaváč, Byl to takový český zázrak, Karvíná 2013.
 • Františka Hruzová: Docela obyčejný zázrak, Ostrava 1993.
 • Vladimír Páral: Generální zázrak, román naděje, Praha 1977.
 • Ivan Liška: Chvalský zámek 2008, a zázrak se stal, Praha 2008.
 • Zdislav Šulc, Jak se zrodil západoněmecký "hospodářský zázrak", Praha 1990.

Sonstiges

 • Humor

  (Quelle: http://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2011/02/anotace-Vondr%C3%A1%C4%8Dek-34-297x300.jpg)

Bibliographie

Ackermann, Ute/ Schierz, Kai Uwe 2007: Wunder über Wunder: Wunderbares und Wunderliches im Glauben, in der Natur und in der Kunst, Bielefeld.

Daston, Lorraine 2001: Wunder, Beweise und Tatsachen. Zur Geschichte der Rationalität, Frankfurt am Main.

Godgluck, Peter 2002: Marvels-Moves-Conversions. Remarks on a Concept of Behavior and Some of Its Linguistic, Mental, and Logical Aspects, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (LiLi), 32/ 126 (Jun 2002), 79-102.

Rusecki, Marian 2001: Gottes Wirken in der Welt: Dimensionen und Funktionen des biblischen Wunderbegriffs, Frankfurt am Main.

Schindler-Wunderlich, Thomas 2008: Kritik der neuzeitlichen Wunderkritik: eine religionsphilosophische Studie, Bern u. a.

Bibliographie

[Für dieses Lemma wurde keine relevante Literatur gefunden.]

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium