DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)

anjel
antikrist
apokalypsa
bičovať
boh
cirkev
čistota
diabol
duch
duša
guru
hriech
ikona
karma
kázeň
kmotor
kóšer
Kristus
kríž
krstiť
mesiáš
milosť
modliť sa
mučeník
nebo
Noemova archa
obeť
očistec
oltár
pápež
peklo
pokánie
pokora
pokušenie
požehnanie
pôst
prorok
raj
rúhať sa
satan
spasiť
spovedať sa
svätiť
svätý
svedomie
veriť
viera
vina
zázrak

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium