DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Slowakisch: guru
Deutsch: Guru

Polysemie

 1. religiös: ‘hinduistischer Führer’
 2. Lifestyle-Profil: ‘Vertreter östlichen Ideenguts’
 3. Expertenprofil: ‘Fachmann’

Polysemie

 1. religiös: ‘hinduistischer Führer’
 2. Lifestyle-Profil: ‘Vertreter östlichen Ideenguts’
 3. Expertenprofil: ‘Fachmann’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

guru

Ursprünglich im Hinduismus ein religiöser Lehrer und geistlicher Führer. Später (im 16.–17. Jh.) ein Titel, der einem Führer der religiösen Gemeinschaft der Sikhs zukommt.

Gelegentlich Großschreibung als Ausdruck der Achtung vor der Person, die den Titel trägt. Mask., entweder nicht dekliniert oder als mask. anim. (Gen. Sg. gurua, Nom. Pl. guruovia). Relativ häufig in prädikativer Verwendung im Instr. Sg. niekto je guruom ‘jemand ist ein Guru’ sowie im Gen. Pl., z. B. tajomstvo guruov ‘Geheimnis der Gurus’.

Definition

guru

Ursprünglich im Hinduismus ein religiöser Lehrer und geistlicher Führer. Später (im 16.-17. Jh.) ein Titel, der einem Führer der religiösen Gemeinschaft der Sikhs zukommt.

Konnotationen

 • weise, ruhig


 

Konnotationen

 • weise, ruhig

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • majster ‘Meister’ 
 • učiteľ1 ‘Lehrer’
 • vodca1 ‘Führer’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Meister1
 • Lehrer1
 • geistiger Führer1

Wortbildungen

Adjektive

 • guruov1 ‘Possessivadjektiv zu guru (religiöses Profil)’

Wortbildungen

Substantive

 • Gurubewegung
 • Gurujünger
 • Gurumeister

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • indický guru
 • duchovný guru

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • indischer Guru
 • Anhänger eines Gurus

Belege

Keď John McLaughlin v polovici 70. rokov rozpustil poslednú garnitúru svojho Mahavishnu Orchestra, zmenil vo svojom živote veľa vecí. Napríklad opustil svojho duchovného guru Sri Chinmoya, nechal si opäť narásť vlasy a paradoxne, ako sekularizovaný občan, sa hlbšie pohrúžil do indickej hudby, s ktorou koketoval už ako nábožensky založený človek.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=1806 [07.04.2011]

Prekonali sme nezmerné oceány a hranice času a obrátili sme sa k predkresťanským mytológiám amerických Indiánov, Egypta, alebo k okultným a pohanským filozofiám Európy. Študovali sme náuky budhistických a indických guruov, domorodých šamanov, čarodejníc a jogínov. Opustili sme aristotelovský a kresťanský dualizmus a akceptovali sme štvorprvkovú logiku védantskej filozofie.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=2141 [07.04.2011]

Moja dcéra a zať začali cvičiť jogu. Dostali sa k meditáciám, stali sa z nich fanatici, a nakoniec zakotvili v sekte Šri Činmoja. Zanechali katolícku vieru, uverili v reinkarnáciu a iné bludy, počúvajú nezmyselné pokyny svojho guru a jeho učňov. V tomto duchu vychovávajú aj svoju dcéru, moju vnučku. Mňa ako matku a starú mamu to veľmi trápi, nešťastní sú z nich aj ďalší členovia rodiny.
Katolícke noviny, 44.2001

Majster, ak je skutočný, reprezentuje Boha na zemi pre tých hľadajúcich,ktorí majú skutočnú ašpiráciu a vieru v neho. Boh ho oprávnil alebo poveril, aby im pomáhal. Skutočný Učiteľ, skutočný Guru, je Boh samotný. Ale na zemi bude často pôsobiť v duchovnom Majstrovi a cez neho. Majster dáva hľadajúcemu inšpiráciu a postupom času, cez nekonečnú Milosť Najvyššieho, ponúka hľadajúcemu osvietenie.
http://sk.srichinmoycentre.org/kurz_meditacie/vztah-majstra-a-ziaka/guru-a-jeho-poslanie [24.02.2011]

Belege

Jouret interessierte sich während des Studiums für fernöstliche Mystik, später auch für philippinische Geisterheiler. Er ging nach Indien, wo er den Lehren des Gurus Krishna Macharia folgte.
Salzburger Nachrichten, 07.10.1994

In Indien war es jahrtausendelang üblich, kleine Jungen unter die Aufsicht eines Gurus zu stellen, damit sie zusammen mit anderen Jungen in einer klosterähnlichen Gemeinschaft traditionelle religionsbezogene Unterweisungen erhielten.
WPD/GGG.09573

Eine indische Sekte will in Rheinsberg unmittelbar neben dem Schloss ein Meditationszentrum für 200 Millionen Mark errichten. Zu dem Komplex der TM-Bewegung (Transzendentale Meditation) des indischen Gurus Maharishi Mahesh Yogi gehören ein Klinik- und Akademiekomplex, ein Hotel sowie über 300 Wohnungen.
Berliner Morgenpost, 10.10.1999

Für seinen 100. Rekord hat er mit 100 Mitgliedern des "Sri Chinmoy Centre" den Text eines indischen Gurus in 111 Sprachen vorgetragen.
Hamburger Morgenpost, 19.04.2009

Die Bewegung wächst zu dieser Zeit sprunghaft an: Bhagwans Aufruf zu freier Liebe und zur Entsagung von materiellen Werten findet im Klima des gesellschaftlichen Aufbruchs grossen Anklang. Die Anhänger des Gurus, die so genannten Neo-Sannyasins, leben, lieben und arbeiten gemeinsam in der indischen Stadt Poona.
Die Südostschweiz, 28.04.2010

Als die Polizei im Laufe des Vormittags die 2-Zimmer-Wohnung der seit fünf Jahren geschiedenen Frau aufsuchte, stießen die Beamten auf Anzeichen von „religiösem Wahn“, die 44jährige habe in einer „besonderen religiösen Welt“ gelebt: Neben zahlreichen Bildern von Gurus und Heiligen waren in der kleinen Wohnung auch zwei Altäre aufgebaut.
Rhein-Zeitung, 14.01.1997

Profil: Lifestyle

Profil: Lifestyle

Definition

guruneu

Über einen Vermittler von östlichen Glaubenslehren oder Lebenspraktiken wie Meditation, Yoga u. Ä. Einen guru stellt man sich langhaarig, bärtig und von asketischer Schlankheit vor, mit langen Gewändern oder in weiter bunter Baumwollkleidung; er folgt einem alternativen Lebensstil, duzt alle Mitmenschen, hat eine sanfte, einschmeichelnde Stimme, sammelt Gleichgesinnte um sich. Er legt wenig Wert auf materielle Güter, dafür betont er seelische Werte, die er in Begriffe wie karma ‘Karma’, aura ‘Aura’ u. Ä. kleidet.

Die Bezeichnung ist oft eine Fremdzuschreibung, mit der der Sprecher seine distanzierte und ironisierende Haltung zum Ausdruck bringt und signalisiert, dass er den Guru oder seine Anhänger als für nicht vertrauenswürdig, anmaßend, zweifelhaft oder exzentrisch ansieht.

Mask., entweder nicht dekliniert oder als mask. anim. (Gen. Sg. gurua, Nom. Pl. guruovia).   

Definition

guruneu

Über einen Vermittler von östlichen Glaubenslehren oder Lebenspraktiken wie Meditation, Yoga u. Ä. Einen Guru stellt man sich langhaarig, bärtig und von asketischer Schlankheit vor, mit langen Gewändern oder in weiter bunter Baumwollkleidung; er folgt einem alternativen Lebensstil, duzt alle Mitmenschen, hat eine sanfte, einschmeichelnde Stimme, sammelt Gleichgesinnte um sich. Er legt wenig Wert auf materielle Güter, dafür betont er seelische Werte, die er in Begriffe wie Karma, Aura u. Ä. kleidet.
Die Bezeichnung ist oft eine Fremdzuschreibung, mit der der Sprecher seine distanzierte und ironisierende Haltung zum Ausdruck bringt und signalisiert, dass er den Guru oder seine Anhänger als für nicht vertrauenswürdig, anmaßend, zweifelhaft oder exzentrisch ansieht.

Konnotationen

 • New Age, Meditation, Yoga, Spiritualität, Esoterik
 • Ritual, Initiationsakt, geistige Führung
 • gelassen, weltfremd, über den Dingen stehend

Konnotationen

 • New Age, Meditation, Yoga, Spiritualität, Esoterik
 • Ritual, Initiationsakt, geistige Führung
 • gelassen, weltfremd, über den Dingen stehend

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • idol ‘Idol’
 • učiteľ2 ‘Lehrer’
 • vodca2 ‘Führer’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Meister2
 • Lehrer2
 • geistiger Führer2

Wortbildungen

Adjektive

 • guruovský1, okkasionell ‘in Relation zu guru (Lifestyle-Profil) stehend, guruhaft, guruartig’, vgl. guruovský pohľad ‘guruhafter Blick’
 • guruov2 ‘Possessivadjektiv zu guru (Lifestyle-Profil)’

Adverbien

 • guruovsky ‘in der Manier eines Guru’ vgl. správať sa guruovsky ‘sich wie ein Guru verhalten’

   

Wortbildungen

Substantive

 • Gurusekte

Adjektive

 • guruhaft ‘in Relation zu Guru (Lifestyleprofil) stehend’, vgl. ein guruhaftes Auftreten

Adverbien

 • gurumäßig ‘in der Manier eines Guru’, vgl. er benahm sich gurumäßig

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • samozvaný guru
 • stať sa guruom

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • sich einem Guru anschließen
 • einem Guru auf den Leim gehen

Belege

V Krasnojarsku som sa dostala do skupiny new age, ktorá sa zaoberala extrasenzorikou, liečením na diaľku. Jej cieľom bolo liečiť človeka za každú cenu - buď za pomoci Krista, alebo Satana, kozmických síl, bolo to jedno. Teraz viem, že zväčša išlo o výtvory našej fantázie, no niekedy aj o spoluprácu s nečistými duchmi. Raz mi guru len tak mimochodom povedal: „Budeš úspešne liečiť, ak sa dáš pokrstiť.“ Aj som to hneď urobila. Vtedy, po roku 1990, sa mnohí Rusi dali krstiť, lebo to vláda oficiálne povolila. Pravoslávna cirkev otvárala dvere všetkým. Žiaľ, krstilo sa bez prípravy, bez vážneho záujmu o duchovný život, stačilo prísť rovno „z ulice“. Aj u mňa to tak bolo.
Katolícke noviny, 2.2003

Psychické problémy Masarykovho syna Jána sa pokúsili použiť komunisti na vysvetlenie jeho údajnej samovraždy, ktorú však pravdepodobne zinscenovala ruská alebo anglická rozviedka. Druhá dcéra „slečna doktor“ Alica, sa stala vestálkou pri oltári Masarykovom. Slúžila svojmu guru až do jeho smrti a nelegálnym spôsobom zasahovala do prezidentskej politiky v slepej viere, že ON by to tak chcel. Aby bol neskorší Masarykov imidž čo najnenapadnuteľnejší, Masaryk starostlivo, dnes by sme povedali orwellovsky, upravoval vlastnú minulosť.
Literárny týždenník, 15.2000

Slovenskej verejnosti a predovšetkým rodičom školopovinnej mládeže nie je dostatočne známy autor tohto projektu Paramhans svámi Mahéšvaránanda, ktorý sa podľa mnohých dokumentov predstavuje ako guru určitej špecifickej jogínskej školy a vzbudil podozrenie expertných skupín, aj odbornej verejnosti u nás, na základe čoho žiadame preskúmanie jeho náuky a praktík odbornou expertnou komisiou.
Katolícke noviny, 29.2001

Droga je položená na stolíku, vedľa digitálnej váhy a chemických prísad potrebných na prípravu dávok pre dílerov a ich klientov. Šéf brloha začne heroín opatrne odhaľovať, a keď veľkú bielu kocku vylúpne z celofánu, nasliní si prst, prejde ním zľahka po jej povrchu, potom oblizne prášok, ktorý mu zostal na prste. Na chvíľu znehybnie, privrie oči a dáva doznieť účinok drogy. Spokojne prikývne a ešte s privretými očami, ako guru nejakého nového náboženstva, zašepká: – Svinsky dobrý… Keď Herák otvorí oči, stojí pred ním jeho gorila. Tvári sa mierne znepokojene. – Nejaký problém, Maco? – Mohol by byť, šéfe. Možno som zachytil volavku. Herák spozornie. – Je to žena. Nalepila sa na tú staničnú štetku… – Na Dolly? – začuduje sa Herák. – Na tú.
SNK

Celkový vplyv kyberpunku považuje za analogický situácii v rockovej hudbe uprostred 70-tych rokov, kedy punk okamžite a tvrdo dekonštruoval postoj takmer každého človeka k populárnej hudbe. Timothy Leary, jeden z mnohých guruov kontrakultúry, ktorý sa preslávil výskumom a následnou propagáiou psychedelických látok, vo svojom výskume možných spôsobov rozširovania ľudského vedomia dospel zákonite až ku kybernetike, umelej inteligencii, virtuálnej realite a kyberpunku.
Maroš Suska: Estetické aspekty recepcie hudby v kyberpunkovej hudobnej kultúre, 1997

Belege

«Mehr als 600 religiöse Organisationen bieten in der Schweiz ihre Wahrheit an», stellte Schmid fest. Viele Angebote bemühten sich um «Erlebnisintensität als Kennzeichen der Wahrheit». Man wolle heftige Gefühle spüren oder gar ein Kribbeln im Bauch. In gewissen Gruppierungen heisse es: «Bei uns ist alles zusammengefasst». Beispielhaftes neues Menschsein werde vermeintlich in leitenden Gestalten der eigenen Bewegung gefunden. «Diese Gurus schlagen ihre Zelte meist an schönen Orten auf und leben gut auf Kosten ihrer Anhänger», sagte der Referent.
St. Galler Tagblatt, 04.11.1997

Der Sturz vieler Menschen in finanzielle und seelische Abhängigkeit sollte Grund genug sein, dem Einfluß obskurer Sekten Einhalt zu gebieten. Wie Scientology zeigt, sind es ja nicht nur labile Personen, die den Gurus auf den Leim gehen; zu den Objekten der Begierde gehören auch gut verdienende Managertypen, die Einfluß auf die Wirtschaft versprechen und sich kräftig ins Portemonnaie greifen lassen.
Mannheimer Morgen, 11.01.1996

Wie so viele Deutsche kam die Münchnerin vor Jahren als Anhängerin der ehemaligen Bhagwan-Sekte nach Pune. Die Bäckerei steht neben der Ex-Zentrale des Gurus, wo in den 70er Jahren Sex- und Drogen-Orgien im Zeichen der Erleuchtung gefeiert wurden. Auch heute noch streifen Jünger in roten Gewändern durch die Straßen der Metropole.
Hamburger Morgenpost, 15.02.2010

Victoria Williams hatte die naive, undurchsichtige Freundlichkeit eines Menschen, der seit 1967 in Landkommunen alles durchgemacht, sieben Gurus überstanden, täglich viele Joints geraucht und nun plötzlich die Country-Musik entdeckt hat.
Die Zeit, 07.11.1986

Wie der Tiroler Sektenspezialist Wolfgang Mischitz neulich versicherte, ist der Satanskult alles andere als eine Sekte. Dies haben auch die Sektenforscher Schweidlenke und Guggenberger bestätigt. Die Autoren kritischer Sektenbücher sehen im Satanismus kein von Gurus organisiertes Netzwerk, sondern einen Aufschrei der Jugend, ein Ventil für Protest. Zentral dabei ist das „Umkehrdenken“: Statt dem christlichen Gott, der diese brutale Welt zuläßt, gilt das Interesse dem Teufel.
Tiroler Tageszeitung, 18.06.1997

Profil: Experte

Profil: Experte

Definition

guruneu

Ein Mensch, der von seinen Anhängern als Experte oder Fachmann auf einem bestimmten Gebiet angesehen wird. Die Bezeichnung kann implizieren, dass sich die Person in einem eher neuen, für viele Menschen unverständlichen und unzugänglichen Bereich (etwa Wissenschaften oder neue Medien) auskennt.

Als guru kann aber auch eine Person bezeichnet werden, die dank ihrer Fähigkeiten, Lebensphilosophie oder ihres Durchsetzungsvermögens für jemanden als persönliches Vorbild oder als Vorkämpfer neuer Ideen gilt.

Mask., entweder nicht dekliniert oder als mask. anim. (Gen. Sg. gurua, Nom. Pl. guruovia). Gelegentlich auch Großschreibung, die lediglich als Ausdruck der Normunsicherheit zu deuten ist.  

Definition

guruneu

Ein Mensch, der von seinen Anhängern als Experte oder Fachmann auf einem bestimmten Gebiet angesehen wird. Die Bezeichnung kann implizieren, dass sich die Person in einem eher neuen, für viele Menschen unverständlichen und unzugänglichen Bereich (etwa Wissenschaften oder neue Medien) auskennt.
Als Guru kann aber auch eine Person bezeichnet werden, die dank ihrer Fähigkeiten, Lebensphilosophie oder ihres Durchsetzungsvermögens für jemanden als persönliches Vorbild oder als Vorkämpfer neuer Ideen gilt. Besonders in der Publizistik häufig hyperbolisch oder scherzhaft verwendet (vgl. beispielsweise die Bezeichnung der DUDEN-Redaktion als die Gurus der Rechtschreibung).

Konnotationen

 • umfangreiches Fachwissen, Lebensweisheit
 • Anerkennung, Bewunderung

Konnotationen

 • umfangreiches Fachwissen, Lebensweisheit
 • Anerkennung, Bewunderung

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • expert ‘Experte’
 • vodca3 ‘Führer’
 • znalec ‘Fachmann’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Autorität
 • Experte
 • Idol

Wortbildungen

Adjektive

 • guruovský2, okkasionell ‘in Relation zu guru (Expertenprofil) stehend, guruhaft, guruartig’, vgl. guruovský status ‘der Status eines Gurus’
 • guruov3 ‘Possessivadjektiv zu guru (Expertenprofil)’

Wortbildungen

Substantive

 • Börsenguru
 • Modeguru
 • Oberguru

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • internetový guru
 • počítačový guru
 • burzový guru
 • finančný guru
 • stal sa guruom PR

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • Guru der italienischen Avantgarde
 • Guru des modernen Theaters

Belege

Ako medzné obdobie sme si vytýčili prvú polúciu u chlapcov a prvú menštruáciu u dievčat. Známy spisovateľ P.P., ten čudácky guru nevkusu a pornografického gýča, navrhol taký obrad, že ten by urážal popri základnej ľudskej dôstojnosti a estetickom cítení aj elementárne hygienické cítenie každého slušného jednotlivca.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=797 [07.04.2011]

Pravica, vedená naivným neoliberálom, vicepremiérom Ivanom Miklošom, vniesla do rozhodovania vlády popri pravicovom klišé o schopnostiach a citlivosti neregulovaného trhu aj neutíchajúcu vieru v spravodlivosť neviditeľnej ruky trhu Adama Smitha. To všetko podopierajúc akože svätou pravdou neoliberálneho guru Roberta Nozicka a jeho predchodcu Friedricha Augusta von Hayeka, že štát nemá zasahovať do trhových procesov, lebo jeho úloha je práve a iba v tom, aby bol ponajviac spoľahlivým nočným strážnikom alebo údržbárskou čatou!
Slovo, 7.2002

To však už nie je úlohou tejto „prvej pomoci“. Editorov je viac a nie je účelom tejto rubriky vymenovať všetky. Napokon, predpokladám, že si nájdete svojho „internetového guru“ a od neho obkukáte know-how. „Zadarmový“ FrontPage Express, ktorý je voliteľnou súčasťou Microsoft Explorera, sa dá použiť tiež, ale je to veľmi jednoduchý nástroj, ktorý toho veľa nedokáže.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=3071 [07.04.2011]

George Soros je významnou osobnosťou nášho globálneho veku. Na finančných trhoch, ktoré mu kedysi poskytovali iba živobytie, ale ktoré v poslednom desaťročí využíva aj „ako platformu pre tvorbu nových myšlienok“, sa z neho stal nefalšovaný guru. V oblasti filantropie zanechal takmer rovnako výraznú stopu - a treba zdôrazniť, že túto brázdu vyoral vlastnými peniazmi, ktoré mu priniesli obdivuhodné investičné projekty. V istom zmysle by sme ho mohli prirovnať k Andrewovi Carnegiemu, americkému miliardárovi, ktorý podporoval vzdelávanie nemajetných vrstiev a vyhlasoval, že človek, ktorý pred smrťou neposkytne svoje bohatstvo na dobré účely, zomrie v hanbe.
Domino Fórum, 13.2000

Osvedčené Flashbeats parties sú späť! Tak znel slogan pred akciou. Dnes však vieme skonštatovať jediné, alebo nebol Guru až taký šerif, alebo sú ľudia čím ďalej tým unudenejší. Ani možnosť uctiť si pamiatku zosnulého, ani osvedčené trio uznávaných domácich djov, totiž neprinútilo ľudí prísť v sobotu večer do trnavského Art Klubu.
http://www.artattack.sk/content/05/flashbeats-guru-tribute-2 [24.02.2011]

Belege

Was ist der Grund, dass gerade Apple mit seinen Geräten, vorab mit dem iPhone und jetzt mit dem iPad, so grossen Erfolg hat? Es liegt an der Genialität seines cholerischen Gurus Steve Jobs, die darin besteht, dass er uns nicht etwas zu verkaufen weiss, was wir schon immer wollten. Vielmehr verkauft er uns Dinge, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie wollen – bis er sie uns zeigt und uns ihren Nutzen einsichtig macht.
St. Galler Tagblatt, 28.05.2010

Die heutige Zeit sei schnelllebig, heisst es so tiefsinnig wie sprachlich verunglückt. Tatsache ist, dass es vielen Menschen Mühe macht, den wissenschaftlich-technischen und gesellschaftlichen Umwälzungen zu folgen, während einige dem Fortschrittsrausch verfallen sind. Dazu zählen auch die Gurus und Jünger der Multimedia- und Internetgemeinde. Millionen neuer Jobs, weltweite Kommunikation, ja ein ganz neues Bewusstsein werde es geben, verkünden sie.
St. Galler Tagblatt, 23.09.1998

Auch das New Yorker Marktforschungsinstitut BDA Associates prognostiziert rückläufige Umsätze im Bereich Informationstechnik. Für die nächsten zehn Jahre haben die Gurus ein jährliches Wachstum der Umsätze mit Computern und Büromaschinen von 9,3 Prozent errechnet.
COMPUTER ZEITUNG, 01.04.1993

Das Schöne und Ärgerliche daran: Etwas, das einleuchtend ist, muss nicht zwingend logisch sein - und umgekehrt. Es gibt auf dieser Erde viele Wahrheiten, die alleinseligmachende gibt es nicht, auch wenn das uns gewisse Gurus und Politiker immer wieder weismachen wollen.
Zürcher Tagesanzeiger, 01.02.1996

Im betrieblichen Alltag sind kaum Zeit und Raum vorgesehen, Fragestellungen zu überlegen oder Ideen konsequent zu Ende zu denken. Das Denken wird delegiert - an sogenannte Experten, Berater oder Gurus. Die entpflichten von eigenständigen Urteilen.
Zürcher Tagesanzeiger, 21.03.1996

Noch ist es der Netzgemeinde (P. Glaser: „Eine transnationale Region jenseits der Nationalstaaten“) gelungen, diese Versuche erfolgreich abzuwehren, noch kann man den vermeintlichen Versuch der Firma Microsoft und ihres Gurus Bill Gates, das Netz unter Kontrolle zu bringen, als Paranoia einiger User abtun.
Kleine Zeitung, 01.01.1997

Das Werk von Castagnoli, Jahrgang 1958 und Akademieprofessor in Turin seit zehn Jahren, entspringt aus der Verschmelzung der unruhigen und geschmeidigen "Neuen Komplexität" Brian Ferneyhoughs, bei dem er in Freiburg studiert hat, mit der vielschichtigen meditativen Klangforschung Giacinto Scelsis (1905-88), des Gurus der italienischen Avantgarde.
Berliner Morgenpost, 17.06.1999

Jetzt versagen auch die Gurus der Rechtschreibung Bonn seinen Titel als Bundesstadt nicht länger. In dem neuen Duden nimmt das „Standardwerk zu allen Fragen der deutschen Rechtschreibung“ den Begriff auf.
Rhein-Zeitung, 11.09.1996

Etymologie

In der 2. Hälfte des 20. Jhs. aufgekommener Internationalismus, der auf das Sanskrit zurückgeht, wo das Adjektiv gurú- गुरू ‘schwer’,   ,,       ‘gewichtig’, ‘hart’, ‘drückend’, ‘groß’ bedeutet und als Anrede ehrwürdiger Personen, besonders des Lehrers verwendet wird. Dem Adjektiv liegt die grundsprachliche Wurzel *g r̥h 2 -ú- zugrunde, die auch in griechisch βαρύς und lateinisch gravis vorliegt (MAYRHOFER I, 490f.).  

 

Etymologie

In der 2. Hälfte des 20. Jhs. aufgekommener Internationalismus, der auf das Sanskrit zurückgeht, wo das Adjektiv gurú- गुरू ‘schwer’,   ,,       ‘gewichtig’, ‘hart’, ‘drückend’, ‘groß’ bedeutet und als Anrede ehrwürdiger Personen, besonders des Lehrers verwendet wird. Dem Adjektiv liegt die grundsprachliche Wurzel *g r̥h 2 -ú- zugrunde, die auch in griechisch βαρύς und lateinisch gravis vorliegt (MAYRHOFER I, 490f.).

Semantischer Wandel

Im Slowakischen wird das Lexem Guru nur in den allerneusten Wörterbüchern angeführt. Im Slovník cudzích slov (2005) werden zwei religiöse Profilen (1) als (pôvodne v hinduizme) náboženský učiteľduchovný vodca ‘religiöser Lehrer und geistlicher Führer im Hinduismus’ sowie 2) hist. (v 16. – 17. stor.) titul vodcu náboženskej obce sikhov als religiöser Titel für die Führer der Sikhs mit dem Qualifikator "historisch" versehen. Daneben wird die Bedeutung osobnosť uznávaná svojimi prívržencami ako expert, znalec v danej problematike; vodca, učiteľ  ‘eine Persönlichkeit, die von ihren Anhängern als Experte bzw. Fachmann in einem bestimmten Gebiet angesehen wird; Führer, Lehrer’ mit dem Qualifikator "expressiv" bezeichnet. Im 2006 entstandenen 1. Band des Slovník súčasného slovenského jazyka finden sich die gleichen Profile mit sehr ähnlichen Explikationen, im Unterschied zum SCS mit mehr Kollokationsangaben für Verwendungen in der übertragenen Bedeutung, die hier als expressiv gekennzeichnet sind: finančný, burzový guru; internetový, režisérsky guru; stat sa guruom; moj literarný guru; ľahy samozvaných guruov; Stal sa z neho guru slovenského manažmentu. ‘Finanzguru, Börsenguru; Internetguru, Regieguru; ein Guru werden; mein Literaturguru; eine Menge an selbsternannten Gurus; Aus ihm wurde der Guru des slowakischen Managements’. In den einschlägigen Wörterbüchern steht das religiöse Profil im Vordergrund; die übertragenen Bedeutungen werden nur relativ undifferenziert vorgestellt. Die Korpusdaten deuten aber darauf hin, das diese inzwischen häufiger als die religiöse Bedeutung auftreten.

Im vorliegenden Wörterbuch SuP wurden für das Slowakische drei Profile ausgegliedert: ein religiöses, ein Lifestyle-Profil sowie ein Expertenprofil. Die ursprüngliche religiöse Bedeutung von Guru tritt zugunsten des Lifestyleprofils und des Expertenprofils zunehmend in den Hintergrund. Es ist im Korpus seltener als die abgeleiteten Profile belegt. In guru (Expertenprofil) – in diesem Profil werden aus dem religiösen Profil die Komponenten: Lehrer, Gelehrter, komplexe, evtl. rätselhafte Lehre übernommen, aus dem sekundären Life-Style-Profil die Komponenten: alternatives Auftreten, evtl. Skurrilität.

Oft wird guru nur als Titel bzw. Namenszusatz konkreter Personen verwendet, hat also einen geringen semantischen Eigenwert, ähnlich wie z.B. Dr. bei Voranstellung vor einem Personennamen. Nur in diesem Fall wird Guru meist großgeschrieben, in anderen Fällen wirkt die Großschreibung eher zufällig, wie z.B. in folgendem Korpusbeleg: Dnes však vieme skonštatovať jediné, alebo nebol Guru až taký šerif, alebo sú ľudia čím ďalej tým unudenejší. Im Lifestyle- und Expertenprofil kommt das Wort guru auch vor Eigennamen vor, es wird allerdings in der Regel klein geschrieben. Eine stabilisierte Regel existiert hier jedoch ebensowenig wie bei der Entscheidung, ob guru indeklinabel ist oder in bestehende Paradigma eingeordnet wird.

Zur Zeit wird eine weitere, neue Facette des religiösen Profils in scherzhafter, ironischer bzw. Jugendsprache wirksam, nämlich die Bezeichnung von Führern experimenteller religiöser Erlebnisformen als Gurus ohne Bezug zu einem fernöstlichen Kontext, vgl. Beleg aus dem slowakischen Nationalkorpus: Teraz sa pozornosť sústreďuje na Luca Joureta, ktorý bol podľa výpovedí členov sekty jej „charizmatickým guru“.

Man findet mitunter auch eine Art semantischer Inversion, d.h. dass zur Explikation primärer, aber (unpopulärer) christlicher Topoi und Redefiguren Adjektive und Allonyme aus dem Bereich der New Age herangezogen werden, vgl. engl. Jesus was a Guru, Is Jesus just another Guru? Hier zeigt sich eine Tendenz zur Vermarktung des auch Religiösen.

Semantischer Wandel

Das Wort Guru ist im Deutschen ein Neologismus und wird in den einsprachigen Bedeutungswörterbüchern seit den 70er Jahren des 19. Jh. erfasst. Das Eindringen des Wortes ins Deutsche hängt offensichtlich mit der Verbreitung des fernöstlichen religiösen Gedankenguts in der westlichen Kultur seit den 1960er Jahren zusammen.

Das ältere WDG (1964-1977) führt das Lemma noch nicht an. Die späteren Wörterbuchartikel zu Guru spiegeln wider, dass als etymologisch primär die religiöse Bedeutung (Bezeichnung eines religiösen Lehrers in indischen Religionen) gilt. Von ihr werden die übertragenen Bedeutungen abgeleitet. So führt WAHRIG (1978) erstens die religiöse Bedeutung, zweitens die Bedeutung ‘Vorbild, Anführer’ an, ähnlich auch DUDEN GWDS (1993) an zweiter Stelle ‘Führer, Vorbild, geistiger Führer’. Weitgehend ähnliche Einträge finden sich ebenfalls in den neuesten Wörterbüchern, vgl. in WAHRIG (2006) unter Punkt 2 ‘jemand, der in einem Bereich den Ton angibt’, mit dem Qualifikator „scherzhaft“ versehen, in DUW (2011) als übertragen markiert ‘geistiger Führer’ mit den Beispielen: der Guru der Hippies und die Gurus der freien Marktwirtschaft. Meistens wird also die Eigenschaft ‘(geistiger) Führer’ oder auch ‘Vorbild’ als richtungsweisend für die Metapher erfasst.

In der Profileinteilung im vorliegenden Wörterbuch ist das semantische Merkmal ‘Führer, Vorbild’ im Grunde für beide übertragenen Profile relevant (das Lifestyle-Profil und das Experten-Profil). Sie unterscheiden sich eher durch ihren diskursiven Kontext. Das Lifestyle-Profil von Guru realisiert sich in Texten, die sich mit Themen wie Meditation, von Hinduismus beeinflusste Lebensstile, Yoga u.Ä. befassen. Da der Popularität der östlichen Religionen in der westlichen Kultur häufig mit Skepsis begegnet wird und sie als eine oberflächliche Mode kritisiert wird, beinhaltet auch das Wort Guru ein teilweise negativ beladenes Stereotyp (vgl. die Definition und Konnotation bei dem Lifestyle-Profil) und wird von den Sprechern häufig mit einer kritischen Distanz verwendet. 

Das Experten-Profil kommt in Texten vor, die von einer außerordentlichen Person, typischerweise einem erfolgreichen Unternehmer, Wissenschaftler oder Künstler handeln. Hinduistische Traditionen oder Ähnliches spielen hier dagegen keine Rolle. Die Metapher ist durch die besonderen Eigenschaften eines Gurus motiviert wie Einsicht in komplizierte Sachen, umfangreiches Wissen und Weisheit, richtungsweisendes Verhalten etc. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um eine Lehnprägung aus dem Englischen.    

Belege aus dem Korpus (überwiegend der Publizistik entstammend) zeugen davon, dass beide übertragenen Profile an Häufigkeit gewinnen und sich allmählich zur festen Polysemie entwickeln.

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Sprichwörter

Der wahrhaft religiöse Geist ist frei von allen Gurus.

Kulturelle Kontexte

Filme

 • Guru lásky (The Love Guru, Regie: Mike Myers), USA 2008.

  (Quelle: http://www.gorila.sk/i/imgs_orig/858/176858.jpg)

Musik

 • Guru Brothers Band (Name einer slowakischen Popgruppe)

Werbung


 • (Quelle: http://www.mojandroid.sk/wp-content/uploads/2011/07/O2-Guru-logo.png)

 • (Quelle: http://medialne.blog.etrend.sk/pastier/files/2010/06/sexualny-guru.jpg)

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Aida Karnowski: Goodbye Guru, 2011.

Filme

 • Der Love Guru (The Love Guru), USA 2008.
 • Der Super-Guru (The Guru), GB/F/USA 2002.
 • Die unglaublichen Abenteuer des Guru Jakob (Regie: Franz Marischka), Deutschland 1982.
 • Der Guru (Holy Man), USA 1998.

  (Quelle: http://www.moviegod.de/images/movies/00020/1967/1967_xxl.jpg)

Musik

 • Guru Guru - deutsche Krautrockband

  (Quelle: http://www.progarchives.com/progressive_rock_discography_covers/943/cover_1539214102010.jpg)

Sonstiges

 • Frontseite eines "Guru-Shops"

  (Quelle: http://www.flairberlin.de/d/bergmannstrasse/bilder/guru-3.jpg)
 • Marketing-Guru

  (Quelle: http://www.heimarbeit-job.net/heimarbeit-erfolg/internet-marketing-guru.jpg)
 • Marketing-Guru(2)

  (Quelle: http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/41593_142843732426418_7016_n.jpg)

Bibliographie

Bibliographie

Morrow, Duncan 1992: „America's Usage Gurus“, in: English Today 8.4, S. 37-42. 

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium