DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Slowakisch: peklo
Polnisch: piekło

Polysemie

 1. religiös: ‘Ort der Verdammnis’
 2. psychologisch: ‘unangenehmer innerer Zustand’
 3. Schreckensprofil: ‘schreckliches äußeres Ereignis’

Polysemie

 1. religiös: ‘Ort der Verdammnis’
 2. psychologisch: ‘unangenehmer innerer Zustand’
 3. Schreckensprofil: ‘schreckliches äußeres Ereignis’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

peklo

Nach religiösen Vorstellungen der Ort der Verdammnis, an dem Menschen nach ihrem Tod die ewige Strafe für ihre Sünden erfahren. Im Gegensatz zum Fegefeuer haben die Menschen in der Hölle keine Hoffnung auf die Aufnahme in den Himmel, sie erleben Gottverlassenheit und den Entzug jeder Gnade.
Die Hölle stellt man sich als einen Ort unter der Erde vor, an dem große Hitze herrscht und Teufel die Menschen quälen und foltern. Es gibt dort Feuer und Flammen, die Sünder werden in großen Kesseln geschmort.
Durch eine konkrete räumlich-bildliche Vorstellung der Hölle kann der Sprecher eine trivialisierende oder ironisierende Haltung zum Ausdruck bringen.

Gen. Pl. pekiel, pekelarch., Lok. Pl. peklách, pekliecharch.

Definition

piekło

Nach religiösen Vorstellungen der Ort der Verdammnis, an dem Menschen nach ihrem Tod die ewige Strafe für ihre Sünden erfahren. Im Gegensatz zum Fegefeuer haben die Menschen in der Hölle keine Hoffnung auf die Aufnahme in den Himmel, sie erleben Gottverlassenheit und den Entzug jeder Gnade.
Die Hölle stellt man sich als einen Ort unter der Erde vor, an dem große Hitze herrscht und Teufel die Menschen quälen und foltern. Es gibt dort Feuer und Flammen, die Sünder werden in großen Kesseln geschmort.
Durch eine konkrete räumlich-bildliche Vorstellung der Hölle kann der Sprecher eine trivialisierende oder ironisierende Haltung zum Ausdruck bringen.

Konnotationen

 • Schrecken, Qualen
 • Einsamkeit, Gram, Niedergeschlagenheit
 • Bosheit, Dämonen
 • heiß, dunkel, laut, chaotisch

Konnotationen

 • Schrecken, Qualen
 • Einsamkeit, Gram, Niedergeschlagenheit
 • Bosheit, Dämonen
 • heiß, dunkel, laut, chaotisch

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • inferno ‘Inferno’
 • podsvetie ‘Unterwelt’
 • utratenie ‘Verderben, Verdammnis’
 • tartarbuchsprachlich‘Unterwelt’
 • večná smrť ‘ewiger Tod’
 • večné zatratenie ‘ewiges Verderben, ewige Verdammnis’

Hyperonyme

 • záhrobie ‘Leben nach dem Tode’

Opposita

 • nebo ‘Himmel’
 • ostrovy blažených ‘Insel der Seligen’
 • raj1 ‘Paradies’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • gehenna ‘Gehenna’
 • hades ‘Hades’
 • kraina umarłych ‘Unterwelt’
 • limbus ‘Limbus’
 • otchłań ‘Abgrund’
 • pandemonium ‘Pandamonium/ Pandämonium’
 • szeol ‘Sheol’
 • tartar ‘Tartarus, Tartaros’
 • wieczne potępienie ‘ewige Verdammnis’

Opposita

 • niebo ‘Himmel’
 • raj1 ‘Paradies’

Wortbildungen

Substantive

 • pekelník1 ‘Teufel, Satan’, vgl. tajomný spolok pekelníkov ‘eine geheime Versammlung von Teufeln’
 • predpeklie ‘Vorhölle, Ort, wo die Verstorbenen ihre Erlösung erwarten’. vgl. predpeklie detí ‘Vorhölle für die ungetauften kleinen Kinder (limbus puerorum)’

Adjektive

 • pekelnícky1, selten ‘höllisch’
 • pekelný1 ‘in Relation zu peklo (religiöses Profil) stehend, höllisch, in der Hölle befindlich oder aus der Hölle stammend’, vgl. pekelný oheň ‘Höllenfeuer’

Adverbien

 • pekelnícky2, selten ‘höllisch’

Wortbildungen

Substantive

 • przedpiekle1 ‘Vorhölle, Ort, wo die Verstorbenen ihre Erlösung erwarten’
 • przedpiekle2 ‘über einen abgeschiedenen Ort’

Adjektiv

 • piekielny1, buchsprachlich / Höllen- ‘aus der Hölle kommend’, vgl. ogień piekielny ‘Höllenfeuer’, siły piekielne ‘Höllenmächte’

Adverbien

 • piekielnie1, umgangssprachlich, intensivierend ‘höllisch’, vgl. piekielnie gorąco ‘höllisch heiß’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • ber sa/ choď do pekla/ do horúcich pekiel!umgs. etwas grob [wörtl. Fahr zur Hölle! Fahr in die heiße Hölle!]/ ‘Geh weg! Verschwinde!’
 • do pekla!umgs. [wörtl. zur Hölle!]/ ‘ein Fluch, Ausdruck der Unzufriedenheit’, vgl. Do pekla s takou robotou! ‘Zur Hölle mit dieser Arbeit’, Do pekla s tým! ‘Zur Hölle damit!’
 • hnať/ posielať do (horúcich/ jazerných) pekielumgs., intensivierend: <niekto> ženie/ posiela <niekoho>do (horúcich/ jazerných) pekiel [wörtl. jmdn. zur (heißen/ seenreichen) Hölle schicken]/ ‘verfluchen, wegjagen oder sich einer Sache oder jmds. entledigen’
 • hrom a peklo! [wörtl. Donner und Hölle]/ ‘ein Fluch’
 • choď do pekla!umgs., grob / Fahr zur Hölle! ‘Ausdruck der Expressivität, wenn man über jmdn. sehr verärgert ist, ein Fluch’
 • posielať na dno peklaintensivierend: <niekto> posiela <niekoho> na dno pekla [wörtl. jmdn. zum Grund der Hölle schicken]/ ‘jmd. zur Hölle wünschen, unter Verfluchungen wegjagen oder wegschicken’
 • prepadnúť sa do horúcich/ otvorených pekiel/ do horúceho/ jazerného peklaumgs., intensivierend: <niekto> sa prepadne do horúcich/ otvorených pekiel/ do horúceho/ jazerného pekla [wörtl. in der heißen/ geöffneten Hölle/ im Höllenpfuhl verschwinden]/ ‘spurlos verschwinden oder sich verlieren’
 • za peniaze pôjde/ by išiel/ išla do pekla [wörtl. für Geld geht/ würde er/sie auch zur Hölle (gehen)]/ ‘sagt man über einen geldgierigen Menschen’

Kollokationen

 • dostať sa do pekla
 • neveriť v peklo
 • strašiť peklom
 • zvodná cesta do pekla

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • bodaj byś się w piekle smażył / Mögest du in der Hölle braten
 • ciemno/ gorąco jak w piekle / höllisch dunkel, heiß ‘intensivierend – sehr dunkel, heiß u. Ä.’
 • Dantejskie piekło/ piekło Dantejskie1 ‘Vorstellungen über die Hölle in Dantes „Göttlicher Komödie“’
 • Dantejskie piekło/ piekło Dantejskie2 ‘großes Unglück’
 • niech piekło pochłonie : niech <kogoś> piekło pochłonie [wörtl. jmdn. möge/ solle die Hölle verschlingen/ zur Hölle mit jmdm.]
 • pójść za <kimś> do piekła : <ktoś> pódzie za <kimś> do piekła [wörtl. mit jmdm. in die Hölle gehen] ‘bereit sein, alles für jmdn. zu tun’
 • skoczyć za <kimś> do piekła : <ktoś> skoczy za <kogoś> do piekła [wörtl. für jmdn. in die Hölle springen] ‘bereit sein, alles für jmdn. zu tun’
 • smażyć się w piekle :<ktoś>smaży się w piekle/ [wörtl. in der Hölle schmoren]
 • tłuc się jak Marek po piekleumgangssrachlich : <ktoś>się tłucze jak Marek po piekle [wörtl. sich wie ein Verdammter in der Hölle herumtreiben] ‘Unruhe verbreiten; über jmdn., der (bes. nachts) vor Unruhe oder Erregung auf und ab geht und dabei laut ist’
 • z piekła rodem : <ktoś, coś> z piekła rodem/ [wörtl. Ausgeburt der Hölle] ‘über jmdn. sehr bösen, mit dem man nur schwer auskommen kann’

Kollokationen

 • bramy piekła
 • iść do piekła
 • ogniste piekło
 • skazany na piekło
 • straszyć kogoś piekłem
 • wierzyć w piekło
 • zstąpić do piekła

Belege

Podobné situácie sú doslova živnou pôdou pre fanatikov a samozvaných Mesiášov ohlasujúcich koniec sveta. Ak vraj nebudeme nasledovať ich učenie a nezbavíme sa svojho majetku, nevojdeme do „Kráľovstva Božieho“, ale čaká nás peklo a sám Satan, ktorý ukázal svoju tvár práve v utorok. Motivácia obetovania života býva u príslušníkov náboženských skupín rôznorodá a často nie je jednoduché jednoznačne ju určiť.
ttp://www.inzine.sk/article.asp?art=5798 [19.09.2001]

Umne manipulovali s faktom, že tam môže každý pekelník slobodne vlastniť dva, tri i viaceré kotly, na druhej strane však zamlčiavali skutočnosť, že tí, ktorí sa do tých kotlov dostanú, môžu, presne v duchu slávneho Danteho, odhodiť všetku nádej, zdôrazňovali, že v pekle je pekne teplučko, ťažili však z nevedomosti počúvajúcich a výšku tepla v stupňoch Celzia nikdy nespomenuli.
Slovo, 2.2002

Scientológovia veria, že Boh existuje, no nemajú špeciálnu náuku o jeho podstate. Veľkých náboženských predstaviteľov pokladajú za bytosti nachádzajúce sa nad úrovňou clear. Odmietajú koncept večného života v pekle a v nebi. Veria v reinkarnáciu, v ktorej človek prechádza niekoľkými životmi.
Slovo, 36.2002

Čo ma na tomto ináč skvelom albume sklamalo, je zmena Schuldinerovho hlasu. Na predošlých platniach vyvieral jeho hlas akoby zo samotných sírnych hĺbok pekla, ale až teraz som si uvedomil, že to bolo spôsobené nejakým elektronickým zariadením.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=1160 [19.04.1999]

Farár kdesi v Hornom Výplachu sa vám ešte aj dnes (mimochodom, za vaše dane) bude v kázni vyhrážať peklom. Chvalabohu, žijeme v dobe, keď už čoraz menej ľudí verí v existenciu pekla a iných výplodov stredovekých teológov; že ich je však stále dosť, ma presvedčil vyššie citovaný asistent.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=4606 [23.01.2001]

Perfídne, vykalkulované, racionálne zmanažované. Synchronizovaný únos štyroch lietadiel a navedenie na najdôležitejšie budovy USA, chladnokrvná vražda tisícok mužov, žien a detí nie je trestný čin devianta alebo hysterika, človeka vraždiaceho v afekte. Tí sa dajú pochopiť a potrestať. Toto nie. Toto sa vymyká všetkému. Povedal by som, že žiadne peklo nie je dosť hlboké pre toho, kto to spôsobil, ale toto musela byť bytosť, ktorá je v pekle doma. A veľmi pracuje na tom, aby sme sa cítili menej doma v tomto svete.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=5760 [12.09.2001]

Belege

- Nie! - zawołała z akcentem zaciętej stanowczości, jakby nie prośbą Orfeusza, którą przed godziną śpiewała, była przepełniona, lecz nagle wcieliła się w kształt Furii, owych cieni budzących grozę, które wrogim i wielokrotnym 'nein' zagradzają Orfeuszowi drogę do piekieł .
Jerzy Andrzejewski, Miazga, 1981

- Och... du... du... Tam! Tu schwitz, tu muszisz arbeiten! Graves i Barsac wyjmij z lodu!
Gdzieś tam na zewnątrz huczało jak w piekle , światła i cienie migotały w oczach, szklanki przewracały się same i spadały na ziemię.
Henryk Worcell, Zaklęte rewiry, 1989

Po pierwsze - Adaś może kredkę złamać, jeśli będzie za mocno naciskał przy rysowaniu, po drugie - zupełnie nie wiadomo, co narysuje i co z tego wyniknie, a po trzecie - jeśli już raz mu ją da, to nie może odbierać, bo potem wszystkie dzieciaki z bloków będą biegały za nią i wołały, że kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera.
Maria Krüger, Witaj Karolciu, 1994

Kasztelan zląkł się i powrócił do konszachtów z diabłami, którym zlecił budowę mostu na kanale. Diabły w mig uwinęły się z budową, kiedy zaś Warszycki pojawił się na nowym moście, otoczyły go i urwały mu głowę. Duszę zabrały do piekła , a ciało wrzuciły do dołu, do którego kasztelan wrzucał zwłoki swych poddanych. Jak widać, nawet diabły nie mogły już dłużej znieść jego postępowania i w imię sprawiedliwości wykonały wyrok na okrutniku.
Maria Irena Kwiatkowska, Krzysztof Wesołowski, Marek Kwiatkowski , Znane i nieznane. Rezydencje, ludzie, wydarzenia , 2001

Tymczasem nie wierzyłem w piekło ! To chrześcijanie wierzą w piekło, choć nie jest do pogodzenia z miłosierdziem bożym...
Jerzy Krzysztoń, Obłęd, 1983

Widmar sam przeistoczył się w anioła, który miał zaprowadzić go do raju, „niech nawet do piekieł !” pomyślał.
Michał Choromański, Zazdrość i medycyna, 1979

Profil: psychologisch

Profil: psychologisch

Definition

peklo

Über einen unangenehmen und quälenden psychischen oder auch körperlichen Zustand, über eine leidensvolle Erfahrung. Als peklo können z. B. Schmerzen, eine schwere Krankheit, Qualen der Alkohol- oder Drogensucht, zwischenmenschliche Konflikte und andauernder Streit bezeichnet werden, aber auch unangenehme Begebenheiten des Alltags (z. B. Prüfungen und Arztbesuche).

Definition

piekło

Über einen unangenehmen und quälenden psychischen oder auch körperlichen Zustand, über eine leidensvolle Erfahrung. Als piekło können z. B. Schmerzen, eine schwere Krankheit, Qualen der Alkohol- oder Drogensucht, zwischenmenschliche Konflikte und andauernder Streit bezeichnet werden, aber auch unangenehme Begebenheiten des Alltags (z. B. Prüfungen und Arztbesuche).

Konnotationen

 • unerträgliches, unerklärliches Leiden
 • ungerechte oder unangemessene Bestrafung
 • Ausweglosigkeit; Verzweiflung

Konnotationen

 • unerträgliches, unerklärliches Leiden
 • ungerechte oder unangemessene Bestrafung
 • Ausweglosigkeit, Verzweiflung

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • hryzovisko ‘Gram, Kummer’
 • kalvária ‘Kalvarium’
 • kríž ‘Kreuz’
 • muky ‘Qualen’
 • očistec ‘Fegefeuer’
 • trýzeň ‘Qual’
 • útrapy ‘Qualen’
 • utrpenie ‘Leiden’

Opposita

 • raj2 ‘Paradies’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • awantura ‘Streit, Krach’
 • cierpienie ‘Leiden’
 • czyściec ‘Fegefeuer’
 • krzyż ‘Kreuz, Leiden’
 • męka ‘Pein, Qual’

Opposita

 • raj2 ‘Paradies’

Wortbildungen

Substantive

 • pekelnicaselten ‘böse, böswillige und unmenschliche Frau’
 • pekelníctvo ‘Bosheit, Unmenschlichkeit’, vgl. Pánboh zaplať za také pekelníctva! ‘Möge Gott diese Böswilligkeiten heimzahlen!’
 • pekelníčka ‘bösartige Frau, Teufelin’, vgl. krasná pekelníčka ‘schönes Teufelsweib’
 • pekelník2 ‘böser, unmenschlicher Mensch’, vgl. Najväčším pekelníkom na cestách je alkohol. ‘Der größte Übeltäter auf den Straßen ist der Alkohol.’
 • pekelnosťintensivierend ‘Bosheit’, vgl. Všelijaké možné pekelnosti sme očakávali od kláštorného života. ‘Vom Klosterleben erwarteten wir alle möglichen Widerwärtigkeiten.’

Adjektive

 • pekelnícky3, selten ‘höllisch’
 • pekelný2 ‘in Relation zu peklo (psychologisches Profil) stehend, als Verstärker in der Bedeutung: ungeheuer, sehr’, vgl. pekelná obluda ‘Ungeheuer, Monstrum’, pekelná pýcha ‘ungeheurer Stolz’, pekelná túžba po moci ‘ungeheures Verlangen nach Macht, ungeheures Machtstreben’, pekelné tempo ‘höllisches Tempo’, pekelná horúčava ‘Höllenhitze’

Adverbien

 • pekelne1 ‘höllisch, oft übertragen als Verstärker in der Bedeutung ungeheuer, sehr’, vgl. pekelne sa nudiť ‘sich unglaublich langweilen’

Wortbildungen

Substantive

 • piekiełko1, umgangssprachlich ‘Diminutiv zu piekło’, vgl. domowe piekiełko ‘häusliche Hölle’
 • piekliskoselten ‘Augmentativ zu piekło
 • piekielnik ‘Hitzkopf, meistens über einen Mann: jmd., der leicht wütend wird und sich häufig streitet’
 • zapiekłość ‘Verbitterung’
 • piekielnica ‘weibliche Form zu piekielnik

Verben

 • pieklić sięumgangssprachlich‘sich aufregen, wütend werden’
 • zapieklić sięumgangssprachlich‘sich aufregen, wütend werden’

Adjektive

 • piekielny2,umgangssprachlich, intensivierend ‘höllisch’, vgl. piekielny ból ‘höllischer Schmerz’
 • zapiekły1, gehoben ‘über eine lange zurückliegende schmerzhafte Erfahrung: tief verwurzelt, alt’, vgl. zapiekły żal ‘unendliches Leid’
 • zapiekły2, gehoben ‘verbittert’
 • zapiekły3, gehoben ‘ausgetrocknet’, vgl. zapiekłe usta ‘ausgetrockneter Mund’

Adverbien

 • piekielnie2, umgangssprachlich, intensivierend ‘höllisch, ungeheuer, verteufelt’, vgl. piekielnie trudny ‘ungeheuer schwer’
 • zapiekleumgangssprachlich, intensivierend ‘verbissen’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • byť peklom: <niečo> je pre <niekoho>peklom/ etw. ist für jmdn. die Hölle ‘etw. ist für jemanden unerträglich oder eine große Qual’
 • horúco/ horúčava ako v pekleumgs., hyperbolisch [wörtl. heiß/ eine Hitze wie in der Hölle]/ ‘höllisch heiß, sehr große Hitze’
 • mať doma peklo: <niekto> má doma peklo [wörtl. zu Hause die Hölle haben]/ ‘zu Hause die Hölle haben, veranstalten’
 • mať z pekla šťastie: <niekto> má z pekla šťastie [wörtl. aus der Hölle Glück haben]/ ‘unerwartet großes Glück haben’
 • peklo na zemi/ Hölle auf Erden ‘ein leidensvoller Zustand’
 • robiť doma peklo: <niekto> robí <niekomu> doma peklo [wörtl. zu Hause die Hölle machen]/ ‘jmdm. das Haus zur Hölle machen’
 • robiť peklo zo životaumgs., hyperbolisch: <niekto> robí <niekomu> peklo zo života [wörtl. jmdm. aus dem Leben die Hölle machen]/ ‘jmdm. das ganze Leben verleiden, das Leben zur Hölle machen’

Kollokationen

 • neprestajné peklo
 • peklo duševných múk
 • peklo manželstva
 • prejsť peklom
 • premeniť celý život na peklo
 • prežiť peklo
 • z raja sa stalo peklo

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • mieć z <kimś> piekłoübertragen : <ktoś> ma z <kimś> piekło/ bei jmdm. die Hölle haben ‘das Zusammenleben mit einem Menschen ist sehr unangenehm oder unerträglich’
 • piekło na ziemi1 / Hölle auf Erden ‘ein leidensvoller Zustand’
 • polskie piekło [wörtl. polnische Hölle] ‘selbstkritisch über vermeintliche polnische Eigenschaften wie Neid, Streitsucht, Unfähigkeit zu Kompromissen’
 • robić piekło : <ktoś> robi <komuś> piekło [wörtl. jmdm. die Hölle machen] ‘jmdm. große Unannehmlichkeiten bereiten’
 • zmienić życie w piekło : <ktoś> zmieni <czyjeś> życie w piekło/ jmdm. das Leben zur Hölle machen ‘jmdn. seelisch oder körperlich quälen, jmds. Leben unerträglich machen’

Kollokationen

 • ciągłe piekło
 • doświadczyć piekła
 • piekło awantur
 • piekło rozpaczy
 • piekło zazdrości
 • przejść piekło
 • zamienić się w piekło

Belege

Jeniene (matka štvorročného Alexa) pre Lynne: „Konsolidačná fáza liečenia môjho Alexa bola v podstate bez problémov. Moja celková skúsenosť je však bolestná, citovo aj fyzicky. ALL obráti život naruby, to neželám nikomu. Nabrala som však s ňou i veľa sily. Spoznala som, aké neuveriteľne statočné a silné sú tieto deti. Prechádzajú peklom, vychádzajú však z neho obdivuhodne zotavené.“
Slovo, 11.2002

Takže je otázne, kto Mečiara nahradí. Ak sa niektorý z potenciálnych kandidátov rozhodne kandidovať na sneme proti doterajšiemu predsedovi, čaká ho po prípadnom neúspechu v strane zrejme peklo. Takže protikandidátom musí byť silná osobnosť. Pritom podľa politológov nik nie je v HZDS taký silný, aby mohol Mečiara nahradiť.
Slovo, 40.2002

Stratou Bobyho som sa zžieral dlhé týždne a mesiace. Snívalo sa mi o ňom, presviedčal som sa, že keby som bol s ním ja, nič by sa mu nebolo stalo, obviňoval som moju nešťastnú mamu, že ho nechala zraziť, bol som nespravodlivý, bolo to peklo. Nový psík preto už na jar prišiel odniekiaľ z Moravy. Tentoraz ho priviezli autom. Bol to čistokrvný pes, hladkosrstý pinč, ale bez rodokmeňa.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=2554 [11.11.1999]

Samozrejme, ide o slobodné rozhodnutie každej krajiny (resp. jej vlády), či nechá nadnárodné korporácie, aby skúpili jej bohatstvo a mohli manipulovať jej osudom. Argentína prišla neskoro na to, že neoliberálna politika predstavuje cestu do pekla.
Slovo, 2.2002

V živote sa také chvíle občas dostavia a niekedy so sebou nesú muky, kedy by človek radšej vo vlastnej koži videl kohosi iného. Vraví sa tomu aj peklo rozhodovania. Mladí muži niekedy napríklad stoja na brehu pomyselnej riečky v okamihu vstupu do stavu manželského, aby o pár rokov úspešne stáli na tom istom brehu (lenže z opačnej strany) s bolehlavom a otázkou, čo by sa stalo, keby z toho stavu vycúvali (zvlášť, keď je ich nová „osudová“ v inom stave).
http://www.inzine.sk/article.asp?art=1958 [06.07.1999]

Mnohým z nás sa život stále zdá až príliš pomalým. To, čo niektorí vyhľadávajú, napríklad takú malú stratenú dedinku, kde nie je elektrina, telefón, len samota a príroda, prípadne príjemná spoločnosť jednej osoby, je pre mnohých neznesiteľným peklom, z ktorého nevedia ako skôr uniknúť. Ale objektívne povedané, život sa zrýchľuje v tom zmysle, že komunikácie sú rýchlejšie.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=6523 [07.02.2002]

Belege

Powiedziała mu. Musiała mu powiedzieć. Gdyby przestała mu ufać, znalazłaby się w piekle , ogarnąłby ją koszmar, z którego nie byłoby już wyjścia. Słuchał z nieruchomą twarzą. Nic, co by zdradzało niepokój lub zaskoczenie.
Andrzej Zbych, Stawka większa niż życie, 2000

Może ja też bym tak poszła w noc jak pan Petrie, ale przecież ja miałam Henryka, miałam szczęście. Jak to mówią, przeszłam piekło , ale kiedy już naprawdę brakowało mi sił, kiedy doszłam do samego końca, to tam czekał na mnie Henryk i potem już zawsze byłam szczęśliwa.
Marek Soból, Mojry, 2005

– I jak, stary? – W porządku, zabieram twoją siostrę nad morze, wiem, głupio wyszło, ale rzeczywiście mielibyśmy z nimi piekło . Po północy podeszła do Krzyśka, wzięła za rękę, przyłożyła do piersi. – Słyszysz, jedyne serce, które dla ciebie biło... Rzeczywiście wyczuł, że rytm staje się wolniejszy, i za chwilę Milka osunęła się na podłogę. – Kurwa, to te leki!
Witold Horwath, Seans, 2003

Gdy nikt nie ufa nikomu, dochodzi do wojny każdego z każdym, jaką opisał Tomasz Hobbes w Lewiatanie, lub zaczynamy żyć w Sartre'owskim piekle .
Edwin Bendyk, Zatruta studnia: rzecz o władzy i wolności, 2002

Kiedy ostatni raz szczerze powiedziałaś "przepraszam": a. Jakiś rok temu, kiedy wylądowałaś w łóżku z chłopakiem przyjaciółki. b. W tym tygodniu, kiedy bez powodu zrobiłaś piekło swojemu chłopakowi. c. Pięć minut temu osobie, która cię omal nie stratowała.
Cosmopolitan, 2000

Reforma rynkowa z 2002 r., która zakładała, że poza systemem reglamentacji będzie działała także sieć sklepów i usług z ofertą dostępną po cenach komercyjnych, nie tylko nie dała ludziom odetchnąć, ale wręcz zmieniła ich życie w piekło . Nie mogła się powieść, bo nie było towarów ani usług. Jedyne, czego nigdy nie zabrakło, to woda, lecz ze względów higienicznych nie nadająca się do picia.
Polityka, 2005

Profil: Schrecken

Profil: Schrecken

Definition

peklo

Ein Geschehen oder Ereignis, das als entsetzlich oder qualvoll wahrgenommen wird. Im Gegensatz zum psychologischen Profil liegt der Fokus nicht auf dem inneren Erlebnis der Leiden, sondern auf dem chaotischen, gewalttätigen oder verheerenden äußerlichen Zustand.

Okkasionell wird das Wort im Slowakischen auch über die Gewaltherrschaft einer politischen Diktatur oder Ideologie benutzt. (vgl. komunistické peklo ‘kommunistische Hölle’, peklo kapitalizmu ‘die Hölle des Kapitalismus’).

Definition

piekło

Ein Geschehen oder Ereignis, das als entsetzlich oder qualvoll wahrgenommen wird. Im Gegensatz zum psychologischen Profil liegt der Fokus nicht auf dem inneren Erlebnis der Leiden, sondern auf dem chaotischen, gewalttätigen oder verheerenden äußerlichen Zustand.

Okkasionell auch über die Gewaltherrschaft einer politischen Diktatur oder Ideologie (vgl. komunistyczne piekło ‘kommunistische Hölle’).

Konnotationen

 • Bedrohung, Schrecken, Krieg
 • Menschenmassen, chaotisches Treiben
 • Lärm, Hitze

Konnotationen

 • Bedrohung, Schrecken, Krieg
 • Menschenmassen, chaotisches Treiben
 • Lärm, Hitze

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • nepríjemnosť ‘Unannehmlichkeit’
 • opletačky ‘Scherereien’
 • súženie ‘Belastung, Beengung’
 • ťarcha ‘Last’
 • trápenie ‘Belastung’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • infernobuchsprachlich ‘Inferno’

Wortbildungen

Adjektive

 • pekelný3 ‘in Relation zu peklo (Schreckenprofil) stehend, schrecklich, unmenschlich’, vgl. pekelný plán ‘höllischer Plan’, pekelný vynález ‘höllische Erfindung’, pekelná zbraň ‘teuflische Waffe’ 

Adverbien

 • pekelne2 ‘höllisch, oft übertragen als Verstärker in der Bedeutung ungeheuer, sehr’, vgl. rana pekelne bolí ‘die Wunde tut höllisch weh’

Wortbildungen

Adjektive

 • piekielny3, intensivierend ‘schrecklich, unangenehm, unerträglich’

Adverbien

 • piekielnie3, intensivierend ‘sehr, ungeheuer; der Aspekt des Unangenehmen wird betont’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • robiť/ urobiť pekloumgs., hyperbolisch [wörtl. die Hölle machen]/ ‘Unannehmlichkeiten, Streit hervorrufen, provozieren’
 • rozpútalo sa peklo/ die Hölle brach los
 • rozpútať peklo: <niekto> rozpúta peklo [wörtl. die Hölle losbinden]/ ‘die Hölle entfachen’

Kollokationen

 • hotové peklo
 • komunistické peklo
 • peklo vojny

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • piekło na ziemi2 / Hölle auf Erden ‘ein chaotischer, bedrohlicher Zustand’
 • rozpętać piekłoübertragen : <ktoś> rozpętał piekło [wörtl. die Hölle entfesseln] ‘jmd. verursacht einen schrecklichen Zustand oder auch einen großen Lärm und Chaos’

Kollokationen

 • domowe piekło/ piekło domowe
 • istne piekło
 • małżeńskie piekło/ piekło małżeńskie
 • piekło Oświęcimia
 • piekło się zaczyna
 • piekło wojny
 • piekło zazdrości
 • prawdziwe piekło
 • przechodzić (przez) piekło
 • przejść piekło
 • przeżyć piekło
 • robić piekło
 • rodzinne piekło/ piekło rodzinne
 • zamienić coś w piekło

Belege

Vo svojich knihách nepoužíva veľké slová a rozhodne ich nemožno redukovať iba na enumeráciu hrôz, s ktorými bol spojený fašistický pokus o vyhladenie celých národov. O osvienčimskom pekle píše ako o určitej dobe, ktorá istý čas trvala a stala sa súčasťou jeho života […].
Slovo, 46.2002

Když jsem pak později studoval východní Liptovské hole z chaty v Račkové dolině a shledal, že na jejich jižním svahu je mnohem více slunečných dnů a skoro nikdy déletrvající deštivé peklo, vzpomínal jsem na chvíle v Roháčích již jen s pocitem ulehčení.
Krásy Slovenska, 10.1957

V rokoch vojny naša obec pripadla Maďarsku a najstaršieho brata zobrali maďarskí nyilasi do pracovného tábora. Po vojne sa šťastne vrátil domov. Dlho sme sa však netešili z toho, že sme vojnové peklo prežili.
Ladislav Takáč: …preto, že si Maďar!, 2003

Belege

Trzecia Rzesza z polityką ludobójstwa i obozami zagłady — stanowiła największe wynaturzenie cywilizacji zachodniej znane w dziejach. Po latach okupacji i po piekle Oświęcimiów — komunizm oferował Polakom wschodnią antytezę.
Juliusz Mieroszewski, Finał klasycznej Europy, 1997

- E viva la patria! - zawołał kapitan Monastario, od bitwy pod Sacramento taki był bowiem bojowy okrzyk kawalerii Ultra Montana. - E viva! - powtórzyli chórem kirasjerzy i wjechali w ciżbę. Rozpętało się piekło . We wszystkie strony, na kształt róży wiatrów ucieczka spod kopyt i płazujących szabel. Histeryczny wrzask i szloch ze rżeniem pomieszany. I jęk bólu tych, co upadli i tratowani byli przez konie lub przez tłum, na ślepo, w panice biegnący.
Witold Horwath, Ultra Montana, 2005

Chodzi mi o to: Był sobie Hitler, uznawany przez wielu ludzi za winnego śmierci tysiąca innych ludzi. Oczywiście, jak niektórzy pisali, nie tylko on zabijał, ale inni też, jednak jest on właśnie uważany za człowieka, który to całe piekło stworzył. Wielu ludzi chciałoby zabić Hitlera własnymi rękami, tak go nienawidzą.
Usenet -- pl.sci.filozofia [17.04.2002]

Wciąż jeszcze na Ziemi ponad miliard osób żyje za równowartość dolara dziennie. Większości musi wystarczyć nie więcej niż 5 dolarów. Nie jest to z pewnością raj. Ale dla blisko połowy mieszkańców Ziemi przestało to już być także piekło , jakim większości świat jawił się jeszcze u progu XX wieku.
Gazeta Wyborcza, 30.10.1997

Etymologie

Allgemeinslawisch; aksl. pьkъlъ ‘Pech, Teer’; hängt mit dem lat. pix ‘Pech’ und dem mhd. pech ‘Pech’ zusammen. Die Bedeutung ‘Hölle’ wurde nach dem Vorbild des mhd. pech gebildet, das nach der Vorstellung, dass Sündige in der Hölle im brennenden Pech leiden, übertragen auch als Bild für ‘Hölle’ verwendet wurde. Die Volksetymologie verbindet das Wort peklo ‘Hölle’ mit péci, péct ‘backen’. Vgl. REJZEK (2001: 457).

Das SSJ führt auch noch die heute veraltete Bedeutung von peklo als volkssprachliche Bezeichnung für eine ‘vertiefte Stelle im Ofen eines Bäckers’, ebenso taucht peklo in der Bedeutung ‘ein enger Raum zwischen Ofen und Wand’ an auf, eine Bedeutungsentlehnung aus dem Deutschen (vgl. auch MACHEK1 1957: 360).

Etymologie

Allgemeinslawisches Wort: urslaw. * pьkъlъ ‘Pech’ (das ESJP gibt als Bedeutung ‘Kessel zum Kochen von Pech’ an), aksl. pьcьlъ . Verwandt mit lat. pix ‘Pech’, altdt. pёh (heute Pech ). Indogermanische Wurzel * pik -.
Religiöse Verwendung wohl durch Einfluss von alttschech. peklo ‘Hölle’ (seinerseits von mhd. pech beeinflusst), wobei es auch zu einer Änderung des Genus von Maskulinum zu Neutrum kam (möglicherweise analog zu neutralen alttschech. nebo ). Semantisch handelt es sich um ein Übertragung der Vorstellung vom heißen Pech, in dem die Verdammten leiden müssen.
Im Altpolnischen wurde noch im 14.-16. Jh. auch die Form pkie ł oder piekieł (Gen. piekła ) verwendet.

Semantischer Wandel

Die aktuellen Bedeutungswörterbücher des Slowakischen zwei bzw. drei Bedeutungen von peklo auf. Das ältere SSJ (1959-1968) expliziert das Wort wie folgt: 1. podľa náboženských predstáv miesto večného zatratenia, večného ohňa, večných hrozných múk v posmrtnom živote […] pren. expr. veľké utrpenie, hrôza; nepríjemnosti, ťažkosti; miesto utrpenia ‘gemäß religiöser Vorstellungen der Ort der ewigen Verdammnis, des ewigen Höllenfeuers, der ewigen schrecklichen Leiden des Lebens im Jenseits […] übertr. expr. großes Leiden, Grauen, große Unannehmlichkeiten, Schwierigkeiten. Ort des Leidens’ 2. nár. vyhĺbené miesto pri pekárskej peci ‘volkssprachlich: ausgehöhlte Stelle beim Backofen’. Das KSSJ (2003) hat dagegen: 1. náb. miesto posmrtného zatratenia; kresť. stav večného zatratenia ‘rel. Ort der Verdammnis im Jenseits; christl. Zustand der ewigen Verdammnis’ 2. expr. hrôza, utrpenie ‘expr. Grauen, Leiden’ 3. expr. nepríjemná situácia, ťažkosti  ‘expr. unangenehme Situation, Schwierigkeiten’; daneben werden dort zahlreiche Phraseme aufgeführt.

Das vorliegende Wörterbuch führt drei Profile auf: ein religiöses, ein psychologisches sowie ein Schreckensprofil. Die volkssprachliche Bedeutung ‘Stelle beim Ofen’ ist dagegen veraltet. Die beiden letzteren sind jeweils metonymische Übertragungen des religiösen Profils als auf hölle-ähnlich empfundene Zustände oder Ereignisse in der säkularen Sphäre. Beim psychologischen Profil werden die mit der Hölle konnotierten psychischen Seelenqualen des Sünders, die sich aus der Gottesferne ergeben (Einsamkeit, Gram, Niedergeschlagenheit) transferiert, während beim Schreckensprofil die mit der Hölle konnotierten physisch wahrnehmbaren Schrecken (extreme Hitze oder Kälte, unerträglicher Lärm, unablässiger physischer Schmerz) profiliert werden.

Dem psychologischen Profil lassen sich oft Zustände zuordnen, die sich im Inneren des Sprechers abspielen, während mit dem Schreckensprofil oft äußere Ereignisse korrespondieren. Dies ist aber nicht immer der Fall. Bei manchen Belegen sind die Übergänge zwischen psychologischem und Schreckensprofil fließend. Es ist mitunter schwer oder gar nicht zu entscheiden, ob ein quälender innerer Leidenszustand oder die tatsächlich infernalischen äußeren Umstände profiliert werden, vgl. osviečimske peklo ‘Hölle von Auschwitz’. Während peklo im religiösen Profil ein unveränderlicher, ewiger Ort bzw. Zustand ist, werden im psychologischen und Schreckensprofil oft vorübergehende Zustände beschreiben, die durch transitorische Verben des Durchschreitens, Durchleidens zum Ausdruck gebracht werden (vgl. prejsť peklom ‘die Hölle durchschreiten’, prežiť peklo ‘die Hölle durchmachen’). Dabei werden Zustände als peklo bezeichnet, die entweder das übliche Maß des Leidens sprengen (vgl. peklo nazistických taborov ‘die Hölle der kommunistischen Lager’) oder aber das Wort wird hyperbolisch verwendet (vgl. to je bylo peklo! ‘das war die Hölle’) bzw. es wird eine stark negative Bewertung durch den Sprecher zum Ausdruck gebracht (vgl. komunistické peklo ‘die kommunistische Hölle’).

Alle drei Profile sind in der heutigen Sprache fest verankert. Das zeigt auch die relativ hohe Zahl von Derivaten und Phrasemen in allen Profilen. Peklo tritt als emotionaler Verstärker häufig in solchen Phrasemen auf, bei denen jeweils entweder die religiösen, psychologischen oder Schreckensaspekte des Wortes im Vordergrund stehen. Alle Phraseme sind in ihrer Verwendung säkular, wobei vor allem Fluchformeln auf die religiöse Vorstellung von Hölle zurückgehen, während die auf das psychologische und das Schreckensprofil meist auf Zustände zurückgehen, die der Mensch selbst oder - seltener - äußere Umstände herbeiführen. Diese werden häufig durch Verben wie mať/ robiť peklo ‘die Hölle haben/ bereiten’ eingeleitet.

Semantischer Wandel

Das Lemma piekło ‘Hölle’ weist eine stabile Polysemie des Typus religiös-säkular auf. In der polnischen Lexikographie werden grundsätzlich zwei Bedeutungen des Lexems festgehalten, vgl. 1) nach religiösem Glauben, Ort der ewigen Verdammnis für die Seelen der Sünder nach ihrem Tod; 2) Zustand oder Ort schrecklicher Quallen (vgl.: SJPDor. 1958-1969, ISJP 2000, USJP 2003). Das WSJP (2007-2012) gliedert zudem die religiöse Bedeutung in a) eine Strafe und b) einen Ort der Strafe auf.

Im vorliegenden Wörterbuch werden für das Polnische drei Profile des Lemmas piekło unterschieden, vgl. ein religiöses, ein psychologisches und ein Schreckensprofil. Das religiöse Profil wird außerhalb des religiösen Diskurses sehr häufig gebraucht und weist in der Alltagssprache zahlreiche Sprichwörter, Phraseme und Kollokationen auf. Die beiden säkularen Profile des SuP referieren auf die in der Hölle herrschenden Zustände. Der Unterschied zwischen den beiden Profilen besteht in der Art der Wahrnehmung dieser Ereignisse. Im psychologischen Profil wird der persönliche, psychische oder physische Schmerz des Subjektes thematisiert, während im Schreckensprofil oft äußere Ereignisse wie Kriege oder Naturkatastrophen im Fokus stehen. Nicht immer ist eine solche Abgrenzung beider Profile eindeutig, vgl. piekłoOświęcimia ‘die Hölle von Auschwitz’. Im Gegensatz zum Lexem piekło werden in den säkularen Profilen Derivate wie piekielny ‘höllisch’ oder piekielnie ‘höllisch’ umgangssprachlich im Sinne von außerordentlich, gewaltig, mächtig, unglaublich usw. positiv konnotiert werden.

Sprichwörter

Dobrými predsavzatiami/ úmyslami je cesta do pekla (vy)dlaždená. [wörtl. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.]/ ‘trotz guter Vorsätzen folgt oft etwas Negatives aus einer Sache’

I v pekle dobre, keď máš strýca diabla. [wörtl. In der Hölle ist es gut sein, wenn man den Teufel zum Onkel hat.] ‘gute Beziehungen helfen einem überall’

Keď už mám ísť do pekla, tak na peknej kobyle. [wörtl. Wenn ich schon in die Hölle muss, dann auf einem schönen Pferd.]

Lepšie vládnuť v pekle, ako slúžiť v nebi. [wörtl. Besser in der Hölle regieren als im Himmel dienen.] ‘es ist besser, das SWagen zu haben als jmdm. untergeben zu sein’

Pýcha peklom dýcha. [wörtl. Hochmut riecht nach Hölle.]/ ‘Hochmut führt ins Verderben; vgl. Hochmut kommt vor dem Fall’

Raz do roka i v pekle hostina býva. [wörtl. Einmal im Jahr wird auch in der Hölle gefeiert.]

Srdce človeka je jeho rajom i peklom. [wörtl. Das Herz des Menschen ist sein Paradies und seine Hölle.] ‘die Begiereden des Menschen sind Fluch und Segen zugleich’

Svätý, len uši mu z pekla trčia. [wörtl. ein Heiliger, nur dass seine Ohren aus der Hölle hervorragen.]/ ‘jmd. lässt in seltenen Momenten seinen wahren schlechten Charakter erkennen’

Za peniaze aj peklo kúpiš. [wörtl. Für Geld kaufst du auch die Hölle.]/ ‘mit Geld ist alles möglich’

Sprichwörter

Ciekawość (to) pierwszy stopień do piekła. [wörtl. Neugier ist die erste Stufe zur Hölle.]/ ‘Kritik über übertriebene Neugier’

Dobrymi chęciami piekło (jest) wybrukowane, dobrymi chęciami jest wybrukowany przedsionek piekła. [wörtl. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.]/ ‘Gute Absichten und Worte reichen nicht aus, um ein Ziel zu erreichen.’

Jak się człowiek przyłoży, to mu i w piekle niezgorzej. [wörtl. Wenn der Mensch sich anstrengt, geht es ihm selbst in der Hölle nicht allzu schlecht.]/ ‘Über die Fähigkeit, sich in jeder Situation zurechtzufinden.’

Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. [wörtl. Wer etwas schenkt und es zurücknimmt wandert in die Hölle.]/ ‘geschenkt ist geschenkt; etwas Geschenktes darf man nicht zurücknehmen’

Wstąpił do piekieł, po drodze mu było. [wörtl. Er stieg in die Hölle hinab, sie lag auf seinem Weg.]/ ‘warum einfach, wenn es auch kompliziert geht; über jmd., der eine einfache Sache sehr kompliziert angeht’

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Dante Alighieri: Božská komédia- Peklo, 2007.

  (Quelle: http://www.martinus.sk/data/tovar/_l/38/l38049.jpg)
 • Alfred Antkowiak: Peklo dodrží svoj sľub, 1978.
 • Peter Holka: Peklo je pri Komárne, 1985.
 • Karol Horák: Štyri hry, Apokalypsa podľa Janka Kráľa - Nebo, peklo, Kocúrkovo - Príď kráľovstvo Tvoje - Archa úmluvy, 2001.
 • Bohuš Kuchar: Peklo, 2007.
 • Ján Lenčo: Pekla šťastia a ilúzií, 2001.
 • L. Madeyský: Lebo nebo-lebo peklo, 1923.
 • Štefan Moravčík: Peklo (In: Prózy), 2007.
 • Milan Varsik: Peklo na oblohe, 1990.
 • Anton Vavruš: Peklo menom Mauthausen, 1987.

Film

 • Dovidenia v pekle, priatelia (Regie: Juraj Jakubisko), Tschechoslowakei 1970.

  (Quelle: http://www.jakubiskofilm.com/images/movies/posters/dovidenia-v-pekle.jpg)

Kunst

 • Luca Signorelli: Umelecké zobrazenie pekla, freska v Orviete, 1499- 1505.

  (Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Luca_Signorelli_001.jpg/800px-Luca_Signorelli_001.jpg)

Theater

 • Biele peklo alebo Mne sa to stať nemôže (Regie: Dana Dinková), hudobno-dramatické a tanečné divadlo, Štátna opera, Banská Bystrica, 25.03.2014.
  Biele peklo alebo Mne sa to stať nemôže
  (Quelle: http://www.stateopera.sk/sites/default/files/images/dielo/01_095.jpg)

Werbung

 • Pubwerbung: Peklo Pub in Bratislava
  Pic29447
  (Quelle: http://www.kamnapivo.sk/pics/small/465/pic29447.jpg)

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Witold Sienkiewicz: Nadzieja i piekło. Polska 1914-1989, 2012.
 • Krzysztof Hołowczyc, Julian Obrocki: Piekło Dakaru, 2012.
 • Paweł Smoleński: Irak. Piekło w raju, 2012.
 • Magdalena Marszałek: Piekło, niebo i inne wyjątki, 2010.
 • Joanna Sędzikowska: Psy z piekła rodem, 2012.
 • Witold Sienkiewicz: Nadzieja i piekło. Polska 1914-1989., 2012.

  (Quelle: http://www.nieznanahistoria.pl/wp-content/uploads/2012/03/okladka-Nadzieja-i-pieklo-202x300.jpg)

Film

 • W piekielnym słońcu (Three, Regie: Stewart Raffill), UK/ L/ USA 2005.
 • Piekło i niebo (Regie: Stanisław Różewicz), Polen 1966.
 • Piekło niebo (Regie: Natalia Koryncka-Gruz), Polen 2004.
 • Siódme piekło (Regie: Uzan Bernaud), Polen/Frankreich 1991.
 • Kresy - Arkadia i piekło (Regie: Wincenty Ronisz), Polen 2010.
 • Mroźne Piekło (Namgeuk-ilgi, Regie: Pil-Sung Yim), Südkorea 2005.

  (Quelle: http://1.fwcdn.pl/po/82/92/228292/7232277.3.jpg)

Sonstiges

 • Lay’s - Piekielne Wasabi.

  (Quelle: http://3.bp.blogspot.com/-FqC81XV7cpA/Tuy-HityE9I/AAAAAAAAA3o/OJQch7QD2mU/s1600/Lays+Piekielne+Wasabi.jpg)
 • Ironie

  (Quelle: http://i1.ryjbuk.pl/1f3a13bd71a8e0ec4672f2b7010a819045a98655/pieklo-na-ziemixx-jpg)
 • Ironie

  (Quelle http://i1.ryjbuk.pl/67b77d91a24fe725ea960009ce59132202aa1420/pieklo-jpg)
 • Ortsschild in Polen

  (Quelle: http://m.ocdn.eu/_m/c98006dbc92a644dbd2d006d23e639ae,62,37.jpg)
 • Blackcraft.pl

  (Quelle: http://i1.ryjbuk.pl/0afff0fc4a510026405a3b3ea8eb2668ccf08951/ucz-siexx-jpg)
 • Szkoła podstawowa w Piekle

  (Quelle: http://nfajw.files.wordpress.com/2008/09/szkola-w-piekle.jpg)

Bibliographie

 • Navrátilová, Alexandra 1997: Aron Gurevič: Nebe, peklo, svět. (Artikel) (In: Slovenský národopis) Roč. 45, č. 1. S. 138-140.

Bibliographie

Bartmiński, Jerzy/ Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława 1997/ 1998: „Piekło społeczne w ujęciu Andrzeja BursyJęzyk Polski w Szkole dla klas IV-VIII,  Nr 4, 32/35.

Jochemczyk, Mariusz 2006: Rzeczy piekielne: wokół ‚Poematu Piasta Dantyszka Juliusza Słowackiego, Katowice.

Steciąg, Magdalena 2014: Piekło kobiet - o słownictwie sakralnym w dyskursie feministycznym w Polsce", in: Nagórko, A. (Hg.), Sprachliche Säkularisierung. Semantik und Pragmatik, Hildesheim - Zürich - New York, S. 327-341. 

 

 

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium