mlfrikver: nmsbk/GS  vb  kh  ath  25.09.03

B R A G I

frumstig   sagnir: t

100 sterkar sagnir: kennimyndir

 
sam sr r s
- - - -
-ur -r - -t
-ur -r - -
bta bja drekka bera lesa fara grta
nt.et. 1 g
2
3 hann
bt
btur
btur
b
bur
bur
drekk
drekkur
drekkur
ber
ber
ber
les
lest
les
fer
fer
fer
grt
grtur
grtur
nt.ft. 1 vi
2 i
3 eir
-um
-i
-a
btum
bti
bta
bjum
bji
bja
drekkum
drekki
drekka
berum
beri
bera
lesum
lesi
lesa
frum
fari
fara
grtum
grti
grta
t.et. 1 g
2
3 hn
-
-st
-
beit
beist
beit
bau
baust
bau
drakk
drakkst
drakk
bar
barst
bar
las
last
las
fr
frst
fr
grt
grst
grt
t.ft. 1 vi
2 i
3 r
-um
-u
-u
bitum
bitu
bitu
buum
buu
buu
drukkum
drukku
drukku
brum
bru
bru
lsum
lsu
lsu
frum
fru
fru
grtum
grtu
grtu
lh.t. -inn, -in, -i biti boi drukki bori lesi fari grti

 

ei i i 1 j/j au u o 2
ba bei bium bei ! bja bau buum boi  
bta beit bitum biti   brjta braut brutum broti  
drfa dreif  drifum drifi   fljta flaut flutum floti  
grpa greip  gripum gripi   hljta hlaut hlutum hloti  
la lei  lium lii   kjsa kaus kusum kosi  
lta leit  litum liti   njta naut nutum noti  
ra rei rium rii   sja sau suum soi  
rfa reif rifum rifi   skjta skaut skutum skoti  
rsa reis risum risi   jta aut utum oti  
sga seig sigum sigi   fjka fauk fukum foki  
skna skein skinum skini   fljga flaug flugum flogi  
skra skrei skrium skrii   ljga laug lugum logi  
slta sleit slitum sliti   ljka lauk lukum loki  
stga steig stigum stigi   rjka rauk rukum roki  
rfa reif rifum rifi   strjka strauk strukum stroki  

  

e/i a u o/u 3 e a o/u 4
bresta brast brustum brosti   bera bar brum bori  
detta datt duttum dotti   nema nam nmum numi  
skella skall skullum skolli   skera skar skrum skori  
skreppa skrapp skruppum skroppi   stela stal stlum stoli  
sleppa slapp sluppum sloppi   sofa svaf svfum sofi !
spretta spratt spruttum sprotti   koma kom komum komi !
brenna brann brunnum brunni  
drekka drakk drukkum drukki  
renna rann runnum runni   i/e a e 5
finna fann fundum fundi ! bija ba bum bei  
skjlfa skalf skulfum skolfi ! drepa drap drpum drepi  
syngja sng sungum sungi ! gefa gaf gfum gefi  
hrkkva hrkk hrukkum hrokki ! kvea kva kvum kvei  
stkkva stkk stukkum stokki ! lesa las lsum lesi  
binda batt bundum bundi ! meta mat mtum meti  
springa sprakk sprungum sprungi ! reka rak rkum reki  
stinga stakk stungum stungi ! sitja sat stum seti  
hverfa hvarf hurfum horfi ! geta gat gtum geti/geta !
velta valt ultum olti ! vera var vorum veri !
vera var urum ori ! liggja l lgum legi !
vinna  vann unnum unni ! sj s sum s !

 

a a/e 6       7
ala l lum ali   heita ht htum heiti  
fara fr frum fari   leika lk lkum leiki  
grafa grf grfum grafi   falla fll fllum falli  
hlaa hl hlum hlai   halda hlt hldum haldi !
deyja d dum di ! blsa bls blsum blsi  
hefja hf hfum hafi ! grta grt grtum grti  
standa st stum stai ! lta lt ltum lti  
vaxa x uxum vaxi ! ra r rum ri  
valda olli ullum valdi ! f fkk fengum fengi !
aka k kum eki   ganga gekk gengum gengi !
taka tk tkum teki   hanga hkk hngum hangi !
vega v vgum vegi  
draga dr_ drgum dregi !    j ju/u    7
hlja hl hlgum hlegi ! auka jk jukum auki  
sl sl slgum slegi ! hlaupa hljp hlupum hlaupi  
troa  tr trum troi ! ba bj bjuggum bi !

  

[FORSA] [yfirlitstafla] [mlfri] [mlfrikver]

[athugasemdir, 25.09.03]