DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Deutsch: Keuschheit
Tschechisch: čistota

Polysemie

 1. Sauberkeitsprofil: ‘ohne Schmutz’
 2. materiell: ‘ohne fremde Zusätze’
 3. ideologisch: ‘ohne fremde Einflüsse’
 4. religiös-sexuell: ‘Enthaltsamkeit’
 5. religiös-moralisch: ‘persönliche Mäßigung’
 6. säkular-moralisch: ‘Ehrlichkeit, Unschuld’
 7. Anstandsprofil: ‘Scham’
 8. ästhetisch: ‘edle Einfalt’

Polysemie

 1. Sauberkeitsprofil: ‘ohne Schmutz’
 2. materiell: ‘ohne fremde Zusätze’
 3. ideologisch: ‘ohne fremde Einflüsse’
 4. religiös-sexuell: ‘Enthaltsamkeit’
 5. religiös-moralisch: ‘persönliche Mäßigung’
 6. säkular-moralisch: ‘Ehrlichkeit, Unschuld’
 7. Anstandsprofil: ‘Scham’
 8. ästhetisch: ‘edle Einfalt’

Profil: Sauberkeit

Profil: Sauberkeit

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Definition

čistota

Zustand der Sauberkeit, Abwesenheit von Schmutz

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

 • weiße Farbe
 • keine Flecken, kein Staub, Glanz, Duft
 • Putzmittel, Hygieneartikel

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • hygiena ʻHygieneʼ

Opposita

 • bordelgrob ʻUnordnung, Dreckʼ
 • špína ʻSchmutzʼ

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

Substantive

 • nečistota1 ʻUnsauberkeit, Schmutzʼ, vgl. odstranit hrubé nečistoty ʻgroben Schmutz entfernenʼ

Adjektive

 • čistotný1 ʻordentlich, auf Sauberkeit achtendʼ

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • čistota a pořádek
 • čistota ovzduší
 • čistota vody
 • dbát na čistotu
 • koupelna září čistotou
 • udržovat čistotu
 • úzkostlivá čistota
 • panenská čistota

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

Většina jejich současníků však byla víc než velkorysá jak v otázkách osobní hygieny, tak čistoty a pořádku vůbec.
syn2000

Naproti tomu je, podle něho, zcela nedostatečné uspokojování veřejných potřeb, což se snaží dokumentovat na stavu amerického školství, veřejné dopravy, čistoty měst či životního prostředí.
syn2000

Pro venkovské chalupy je nejspolehlivější bílá - v kombinaci s tmavě napuštěným dřevem nebo přírodním kamenem působí velmi dobře. Je to barva čistoty a venkovským chalupám nejlépe sluší.
syn2000

Při konzervování zeleniny je třeba dodržovat následující základní zásady: Především je třeba dbát na čistotu . To platí pro suroviny a pro všechno, co s nimi přijde do styku.
syn2000

Pokud se rozhodneme navštívit nehtové studio nebo salón s touto službou, měla by si zákaznice všímat, zda studio svítí čistotou , je uklizené a zbavené každodenního prachu.
syn2006pub: Hospodářské noviny, 2. 7. 1997

Profil: materiell

Profil: materiell

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Definition

čistotaselten

Eigenschaft von Stoffen und Materialien, die keine fremden Zusätze enthalten. 

Diese Profilierung wird meistens als Adjektiv realisiert, vgl. čistá bavlna ‘reine Baumwolle, ohne Zusatz anderer Materialien’, pije čistou vodu ‘er trinkt reines Wasser, d. h. ohne Aroma und nicht gesüßt’, vložit nudle do čistého bujónu Nudeln in reine Brühe geben’. Als Substantiv verlangt es eine Ergänzung im Genitiv, z.B. ,čistota mouky‘.

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]  

Konnotationen

 • hochwertig, edel

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.] 

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • pravost ‘Echtheit’
 • ryzost ‘Reinheit, Feingehalt’

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.] 

Wortbildungen

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • panenská čistota1 [wörtl. jungfräuliche Reinheit] ‘die ursprüngliche Qualität’, vgl. podzemní vody si uchovávají svou panenskou čistotu ‘das Grundwasswer behält seine ursprüngliche Reinheit’

Kollokationen

 • čistota zlata
 • ryzí čistota

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

Čistota zlata se tradičně měří v karátech, přičemž čisté zlato má 24 karátů; v současnosti se však často měří v tisícinách.
www.google.cz [06.12.2010]

Velmi důležitá je čistota kovů, u většiny je běžně 99,5 až 99,8 %, u některých kovů lze v případě potřeby připravit kovy o čistotě až 99,999995 %, ovšem za vysoké ceny.
www.google.cz [20.12.2010]

Pro přípravu koloidního stříbra je nutné, aby výchozí stříbro mělo co největší čistotu . Ideální je stříbro takzvaně čtyřdevítkové, což znamená, že 99,99% slitiny je stříbro a pouze 0,01% jsou příměsi.
www.google.cz [20.12.2010]

Čistotě vody v bazénu může pomoci i krycí plachta, která chrání hladinu před padajícím listím i dalšími nečistotami ze vzduchu a navíc udržuje vodu teplou.
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 21. 6. 1996

Vláda reagovala na rostoucí obavy, které mezi Francouzi loni na podzim vyvolalo zjištění, že se stále snižuje čistota ovzduší ve městech a že obyvatelstvo není o množství a druhu škodlivých látek ve vzduchu správně informováno.
syn2000

Profil: ideologisch

Profil: ideologisch

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Definition

čistota

Eigenschaft einer weltanschaulichen bzw. religiösen Lehre, die ohne fremde Einflüsse ist. Auch in Bezug auf Kunstobjekte, welche die Vorgaben eines einzigen künstlerischen Stils einhalten (beim Letzteren Überlappungen zum ästhetischen Profil).

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]  

Konnotationen

[Für dieses Profil wurden keine Konnotationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.] 

Lexikalische Relationen

Opposita

 • eklekticismus ‘Eklektizismus’

Wortbildungen

 [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • čistota rasy/ Rassenreinheit ‘Grundsatz rassistischer und nationalistischer Ideologien, nach dem eine möglichst homogene Ethnie angestrebt wird und folglich der Geschlechtsverkehr zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, Nationalität, Religion etc. sanktioniert wird’

Kollokationen

 • čistota královské krve

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

Lpění na rigidním prosazování našeho programu po letošním volebním výsledku je sebevražda. Tlustý takto položil vlastní vládu a jeho pohrobci teď zvedají znovu hlavu. Nejvíc v poslední době za ideovou čistotu strany bojovali lidé, kteří žádné ideje nemají a nejhorlivěji obhajovali těžce realizovatelný program ODS ti, kteří ho dodnes nepochopili.
www.google.cz [06.12.2010]

On měl rád nový zvuk této hudby, ale zároveň nás prosil, abychom zachovali bluegrassovou čistotu , a nikdo z nás neměl zájem mu odporovat.
syn2006pub: Folk a Country, ročník 1996

Lenin usilovně studoval a přemítal; zaujímal stanoviska, zpřesňoval, definoval striktně svou doktrínu, hájil s nesnášenlivou demagogií její čistotu , nastiňoval si taktiku.
syn2000

Neoficiální protiekologická koalice, nebo přesněji koalice proti Zeleným, je různorodá. Je složena z teoretiků střežících čistotu konzervativních idejí, kteří se podstatně víc než ekologické katastrofy obávají zeleného socialismu.
syn2000

Vedle něho je renesance pohanská a barok modlářský, fetišistický, zkrátka katolický; je tu cosi kulturně nápadně nižšího proti rané náboženské čistotě . Celá ta maniakální pompa, mramorové intarzie, brokáty, štukatura, zlato, věžovité oltáře, celá ta studená skvělost vám nábožensky neřekne ani nejmenší zlomek toho, co tak nesmírně vážně a čistě mluví z Giottovy kaple.
syn2000

Profil: religiös-sexuell

Profil: religiös-sexuell

Definition

Keuschheitbuchsprachlich

Religiös motivierte sexuelle Enthaltsamkeit. Diese betrifft den Zustand vor der Ehe, aber auch zwischen Eheleuten, d.h. Treue zum Partner (vgl. Mt. 5,27-29 EH: „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch: Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen.“). Im katholischen Bereich ist die Keuschheit für Priester sowie Nonnen und Mönche (Zölibat, Ordensgelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam) verpflichtend.

Okkasionell und scherzhaft über Enthaltsamkeit oder Abstinenz in Bezug auf andere Lebensbereiche als Sexualität (z. B. kommerzielle Keuschheit [Scheu vor Kommerzialisierung] oder Leben in unparteiliger Keuschheit [Verzicht auf parteipolitisches Engagement]).

In der Regel Sg. tant. (Abstraktum).


 

Definition

čistota

Religiös motivierte sexuelle Enthaltsamkeit. Diese betrifft den Zustand vor der Ehe, aber auch zwischen Eheleuten, d.h. Treue zum Partner (vgl. Mt. 5,27–29 EH: „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch: Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen.“). Im katholischen Bereich ist die Keuschheit für Priester sowie Nonnen und Mönche (Zölibat, Ordensgelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam) verpflichtend.

Verbindet sich oft mit einer distanzierten oder kritischen Haltung des Sprechers.

In der Regel Sg. tant. (Abstraktum).

Konnotationen

 • Jungfräulichkeit, Unschuld

 • Jungfrau Maria, Joseph, Heilige, Lilie

 • moralische Strenge, Selbstüberwindung, Askese

Konnotationen

 • junges scheues Mädchen
 • Mittelalter, höfische Dame
 • rot werden

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Enthaltsamkeit
 • Jungfräulichkeit
 • Reinheit
 • Unschuld

Hyperonyme

 • Tugend

Opposita

 • Promiskuität
 • Triebhaftigkeit
 • Unzuchtveraltet

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • cudnost1 ‘Keuschheit’
 • ctnost1 ‘Tugend’
 • zdrženlivost ‘Enthaltsamkeit’
 • mravnost1 ‘Sittlichkeit’
 • nevinnost1 ‘Unschuld’
 • bezúhonnost1 ‘Unbescholtenheit’
 • neposkvrněnost1 ‘Unbeflecktheit’
 • stud ‘Scham’
 • stydlivost ‘Schüchternheit’

Opposita

 • nestoudnost ‘Unverschämtheit, Schamlosigkeit, Impertinenz’
 • nestydatost ‘Unverschämtheit, Schamlosigkeit, Impertinenz’
 • neřestnost ‘Lasterhaftigkeit’
 • hříšnost1 ‘Sündhaftigkeit’

Wortbildungen

Substantive

 • Keuschheitsgebot ‘das Gebot sexuell enthaltsam zu leben; meistens in Bezug auf katholische Priester’
 • Keuschheitsgelübde ‘das Versprechen der Priester, Mönche und Nonnen sexuell enthaltsam zu leben’
 • Keuschheitsgürtel1, historisch ‘ein metallerner Gürtel, der die Genitalien einer Frau mit einem Steg bedeckt und sie am Geschlechtsverkehr hindert; früher als Mittel verwendet, welches die Treue der Frau sichern sollte’
 • Keuschheitsgürtel2 ‘ein Gürtel aus Leder oder Metall, der die Genitalien einer Frau oder eines Mannes bedeckt und bei erotischen Rollenspielen verwendet wird’
 • Unkeuschheitveraltet ‘sexuelle Unmäßigkeit, Sex außerhalb der Ehe’

Wortbildungen

Substantive

 • čistotnost ‘Reinlichkeit’

Adjektive

 • čistotný2 ‘reinlich’
 • čistotymilovný ‘reinheitsliebend’

Adverbien

 • čistotně ‘reinlich’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Keuschheit, Armut, Gehorsam  ‘sog. evangelische Räte, also drei Grundsätze, wie das Leben Jesu Christi nachzuahmen ist; unter Keuschheit wird Mäßigung und Selbstbeherrschung in Bezug auf Sexualität verstanden’

Kollokationen

 • das Gebot der Keuschheit und Ehelosigkeit
 • das Gelübde der Keuschheit ablegen
 • ehelose Keuschheit
 • in Keuschheit leben
 • verlorene Keuschheit
 • voreheliche Keuschheit

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • pohlavní čistota
 • mravní čistota
 • sexuální čistota
 • panenská čistota

Belege

Als junge Frau hält sie den französischen Ministerpräsidenten davon ab, in der Schweiz einzumarschieren. Später opfert sie ihre Keuschheit der Rettung Luzerns, indem sie den Mann eine Nacht lang festhält, der den Freischaren die Stadttore hätte öffnen sollen.
St. Galler Tagblatt, 14.04.1999

Die epidemische Ausbreitung von Aids, von den Evangelikalen als Strafe Gottes interpretiert, verschaffe, so Feuz, nicht nur dem ehelichen Treuegebot Nachachtung, sondern ebenso der vorehelichen Keuschheit und der erneuten Ächtung von Homosexualität.
Zürcher Tagesanzeiger, 06.04.1996

Außereheliche Beziehungen sind kein Tabu mehr. Darüber wird sogar im iranischen Fernsehen diskutiert. Gefragt ist allerdings nach wie vor die Jungfräulichkeit. Doch die verlorene Keuschheit kann für gutes Geld von einem erfahrenen Arzt wieder hergestellt werden.
Zürcher Tagesanzeiger, 13.04.1999

Seit dem Tod ihres Mannes lebt die attraktive Witwe Loretta in Keuschheit. Nach langem Zögern hat sie nun aber doch den Heiratsantrag des dumpfbackigen Johnny angenommen.
Salzburger Nachrichten, 31.03.1999

Der Papst wählte deutliche Worte: Christen müssten sich den „Elementen der Medien widersetzen, die die Heiligkeit der Ehe und die Keuschheit vor der Heirat verhöhnen“.
Nürnberger Nachrichten, 12.05.2007

Anstelle der emanzipierten Frau rückte als unerreichbares Vorbild an Keuschheit wie Mutterschaft die Jungfer Maria nach.
Nürnberger Zeitung, 01.12.2007

Im Übrigen wird ein häufiges Mißverständnis beseitigt: Die Kirche versteht unter Keuschheit nicht Enthaltsamkeit, sondern "die rechte Einstellung zur Sexualität", deren "Integration in Persönlichkeit und Menschenwürde" (Schönborn).
Die Presse, 17.11.1992

Zu den schwersten Sünden gegen die Keuschheit gehören Selbstbefriedigung, Unzucht, Pornographie und homosexuelle Praktiken.
Salzburger Nachrichten, 10.12.1992

Die patriarchale Gesellschaft des Mittelmeeres mache die Stellung des Mannes von der Keuschheit der Frau und ihrer Kontrolle durch den Ehemann oder Vater abhängig.
Mannheimer Morgen, 21.06.2006

Die größte Freiheit bedeutet frei von sich selbst zu sein. Andere nicht beherrschen zu müssen, das betrifft den Gehorsam. Andere nicht für mich haben zu wollen, darauf bezieht sich die Keuschheit. Armut heißt, Dinge nicht besitzen zu müssen.
Mannheimer Morgen, 04.03.2006

Man soll sich die guten Anweisungen nicht dadurch verderben lassen, daß man mißtrauisch auf die Lehrer blickt. Wir kennen das ja: Viele predigen die Mäßigung, die Keuschheit, das Vegetarische und sind selber unmäßig beispielsweise durch allzu langen Dauerlauf, unkeusch durch Träumerei, und sie sündigen am Freitag vor den Würsten.
Neue Kronen-Zeitung, 04.03.1995

Kaum spricht jemand noch von Keuschheit, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Das sind aber grundlegende Tugenden, die den Menschen wesentlich prägen und zur vollen Reifung bringen.
Die Südostschweiz, 10.10.2008

Innerhalb weniger Jahre folgten 16 weitere reformierte Klöster, die die Beachtung wirklicher Keuschheit, ergebenen Gehorsams, selbstloser Armut und der allumfassenden Bedeutung Gottes wieder zur Herrschaft bringen sollten.
Frankfurter Rundschau, 05.09.1998

Belege

Do této tendence o odlišení kněžského úřadu od laického stavu můžeme zařadit také požadavek, že se kněží již nesmí ženit, mají tedy žít celibátním životem. Sexualita kněží byla vnímána jako znečištění a poskvrna čistoty obětního dění. Výraz caelibatus, stav bez manželství, označoval od rané doby císařské v podstatě morálně zavrženíhodné opomíjení povinnosti občanů plodit děti. To mohlo od republikánských dob vést až k mravnímu soudu a skončit zbavením cti, za Augusta se trest ještě zpřísnil . 
syn

Gándhí sám kolem svých pětatřiceti let učinil slib bramahcharya, který znamená nejen naprostou pohlavní čistotu, ale také vyloučení sexuální touhy. Toho stavu je zdá se obtížné dosáhnout bez speciální diety a častého půstu. Při pití mléka mimo jiné hrozí, že může vyvolávat sexuální touhu.
syn

Výjimkou pak zůstal pouze tantrický buddhismus, který techniku sexu rozvinul, ale úmyslně opomíjel stránku citovou a společenskou. Starý zákon obsahuje nezměrné množství předpisů o cudnosti, pohlavní čistotě a manželství. Iniciativa a spontánnost jsou u řady náboženství nepřípustné. V islámu je podrobení ženy úplné, včetně skrývání její tváře. Velké rozdíly v chápání sexu jsou i v civilizovaných zemích, v nichž vládne protestantismus jako rozhodující síla společenského života.
syn

Kondom podezřívají z propustnosti pro virus HIV. Homosexualitu mají za nemoc, která by se měla léčit. Někteří jejich reprezentanti, jako třeba apoštolská církev, označují dokonce sexuální abstinenci za pohlavní čistotu, jako kdyby lidská sexualita byla něčím nečistým a člověka zašpinila. Občané jednoho menšího města nedávno sepsali petici, ve které se domnívají, že současná sexuální výchova jejich děti mate a kazí. 
syn

Fotka nahého batolete v ročence či propagačním materiálu bývá běžnou praxí, která málokoho uráží či pohoršuje. Děti jsou tradičně symboly nevinnosti a "boží čistoty", která má být se sexualitou spojena pouze v myslích zločinců. Má smysl, aby se "normální" většina společnosti přizpůsobovala úchylnému vkusu a choutkám pár deviantů? 
syn

Zbývající čas si někdejší kamarádíčci našeho Pána krátili tím, že ostatní tupce učili, jak žít v mravní čistotě (Hlavně žádnej sex !), dokud Bůh nesestoupí v čele andělských šiků zpátky na svět a nepovolá každého před soudcovskou stolici, aby roztřídil zrno od plev, přičemž ty hodné vyzvedne na nebesa a ty špatné pošle štandopede do pekel. Však to znáte!
syn

Počkejte si na opravdového muže, "říká blondýnka, která na školách přednáší sexuální východu a působí v brněnské poradně pro ženy a dívky. "In je zachovat si čistotu do manželství, nenechat se nutit k sexu. Panenství je nejvzácnější darování se. Dnešní doba je přesexualizovaná. Partnerství je založeno na dobré komunikaci.
syn

"Mohou to být organizace, které jdou do škol třeba se sexuální výchovou a končí tím, že dětem dávají podepisovat certifikáty čistoty, že budou mít pohlavní styk až po svatbě či je učí různým praktikám, jak provozovat sex bez pohlavního styku," uvedla příklady z minulosti.
syn

Profil: religiös-moralisch

Profil: religiös-moralisch

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Definition

čistota

Religiöse Tugend; eine innerliche moralische Qualität. Durch sie wird das Leben an Gott und an religiös-moralischen Regeln ausgerichtet. Im engeren Sinne sind damit körperliche und geistige Mäßigung, Enthaltsamkeit (auch in Bezug auf die Sexualität) und Gottergebenheit gemeint. Eine Voraussetzung für das Erleben göttlicher Nähe (vgl. folgende Sentenz aus der Bergpredigt Jesu: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“ Mt 5,8).

Ursprünglich hatte čistota ‘Reinheit’ eine konkrete rituelle Bedeutung, d. h. bestimmte körperliche Waschrituale waren für die Teilnahme am Kult notwendig. Später verwandelte sich die Vorstellung von čistota in eine verinnerlichte, moralische und geistige Eigenschaft des Menschen.

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.] 

Konnotationen

 • reines Herz, reines Gewissen, heilig, sündlos, mit Gott versöhnt, geweiht

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.] 

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • neposkvrněnost2 ‘Unbeflecktheit’

Hyperonyme

 • ctnost2 ‘Tugend’

Opposita

 • hříšnost2 ‘Sündhaftigkeit’

Wortbildungen

 [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

Substantive

 • nečistota2 ‘Negation zu čistota (religiös-moralisch)’

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • slib chudoby, čistoty a poslušnosti/ Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams ʻGelübde, mit dem sich der Mensch in seiner Lebensführung der Nachfolge Christi verpflichtet; unter Keuschheit wird Mäßigung und Selbstbeherrschung in Bezug auf Sexualität verstandenʼ

 • panenská čistota2 [wörtl. jungfräuliche Reinheit] ʻdie sexuelle Unberührtheit einer Frau, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatteʼ

Kollokationen

 • čistota duše
 • pohlavní čistota

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

... skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota , bezuzdnost.
(Gal. 5,19)

Měla následovat doba poklidu a svatosti, ale jak františkánský řád rostl a přitahoval k sobě ty nejlepší, stával se příliš mocným a byl stále víc svázán se záležitostmi pozemskými, takže mnoho františkánů jej chtělo přivést zpátky k původní čistotě .
syn2000

Jeho poezie jako by složila dva z řeholních slibů, totiž chudoby a čistoty : je nanejvýš zdrženlivá, pozorující tiše svět, o němž ví, že jej nelze (a ani netřeba) vlastnit, a je nanejvýš cudná.
syn2006pub: Lidové noviny - Literární noviny, č. 38/1992

Profil: säkular-moralisch

Profil: säkular-moralisch

Definition

Keuschheitokkasionell

Eine charakterliche Eigenschaft; moralische Integrität, Ehrlichkeit und Unschuld; öfters mit einer positiv bewerteten Naivität oder Einfalt verbunden.

Übertragen auch über Regelhaftigkeit und Transparenz eines Vorgangs oder eines Bereichs (z. B. Sport oder Wirtschaft) bzw. die Abwesenheit von unfairen, verwerflichen Praktiken. Gegenüber juristischen Vorschriften werden moralische Maßstäbe oder die Prinzipienfestigkeit in den Vordergrund gestellt.

Definition

čistota

Eine charakterliche Eigenschaft; moralische Integrität, Ehrlichkeit und Unschuld; öfters mit einer positiv bewerteten Naivität oder Einfalt verbunden.

Übertragen auch über Regelhaftigkeit und Transparenz eines Vorgangs oder eines Bereichs (z.B. Sport oder Wirtschaft) bzw. die Abwesenheit von unfairen, verwerflichen Praktiken (vgl. právní čistota soudního procesu ʻrechtliche Unbedenklichkeit eines Gerichtsprozessesʼ). Gegenüber juristischen Vorschriften werden moralische Maßstäbe oder die Prinzipienfestigkeit in den Vordergrund gestellt.

Konnotationen

 • fair, klar, nachvollziehbar, regelkonform

Konnotationen

 • fair, klar, nachvollziehbar, regelkonform

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Ehrenhaftigkeit
 • Makellosigkeit
 • Unbescholtenheit
 • Unschuld

Opposita

 • Unehrlichkeit

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • bezúhonnost2 ʻUnbescholtenheitʼ
 • cudnost2 ʻKeuschheitʼ
 • čestnost ʻEhrenhaftigkeitʼ
 • férovostneu ʻSinn für Fairnessʼ
 • mravnost2 ʻSittlichkeit, Moralʼ
 • neposkvrněnost3 ʻUnbeflecktheitʼ
 • nevinnost2 ʻUnschuldʼ
 • opravdovost ʻEhrlichkeitʼ
 • počestnost ʻSittlichkeit, Keuschheitʼ

Opposita

 • nepoctivost ʻUnehrlichkeitʼ
 • zákeřnost ʻHinterlistigkeitʼ

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.] 

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

[Für dieses Profil wurden keine Phraseme oder Kollokationen gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • mravní čistota
 • ryzí čistota jeho nitra

Belege

Wer sich der Politik verschreibt, soll es nicht allein der besseren Entlohnung wegen tun. Aber er verfügt mit den öffentlichen Haushalten über insgesamt 1000 Milliarden mit - rund die Hälfte des Nationalprodukts. In dieser Geldgesellschaft private finanzielle Keuschheit zu verlangen, ist absurd.
Kleine Zeitung, 24.08.1996

Vorbei ist es in Venedig auch mit der kommerziellen Keuschheit. Abgesehen davon, daß die privatisierte Biennale ihre berichterstattenden Gäste neuerdings bei jeder Gelegenheit zur Kasse bittet, ist auch eine Warenbörse etabliert worden.
Kleine Zeitung, 07.09.1998

Professor Doralt mag sein bisheriges Leben in unparteilicher Keuschheit verbracht haben jetzt, da ihm zwei große Parteien Avancen machten, ist's mit der Unschuld schon vorbei, denn (wir wollen das Bild wechseln, ehe es allzu verfänglich wird) mit Flöhen wacht auf, wer sich mit Hunden ins Bett legt.
Salzburger Nachrichten, 17.06.1992

Belege

Také Gump se vyznačuje pomalejším myšlením, ale zároveň čistotou , nevinností a velkorysostí, která dojímá, baví i odzbrojuje.
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 14. 10. 1994

Myslíte, že by ministrem spravedlnosti měl být člověk, který řídil opilý? Udělal jsem hloupost. Ta nehoda mě mrzí, ale na druhé straně si nemyslím, že by mě to mělo vyřadit z politiky. Když se podíváte na takzvanou morální čistotu české politické scény, nestalo se mi nic tak výjimečného.
syn2006pub: Lidové noviny, 22. 7. 2003

Zaujímala zároveň pózu sochařem stvořené nahoty, která právě vychází z koupele, a pózu světice, naslouchající nebeským hlasům. Jak jsem ji tak pozoroval, byl jsem ohromen čistotou , zračící se v její tváři
syn2000

Skautky jsou čisté v myšlení, slovech i skutcích. Stejně tak i skauti. Dbáš na čistotu svého myšlení, aby bylo poctivé a přímé? Dbáš na čistotu své řeči, vystříháš se vulgárních výrazů?
syn2000

Übertragen – Unbedenklichkeit, Regeltreue von einer Handlung, einem Lebensbereich

Nedůvěryhodně působí i to, že se o finanční čistotu politických stran budou starat stejní lidé, kteří to dělali dosud nepříliš čestným způsobem.
syn2006pub: Lidové noviny, č. 280/1997

Poslanci bývalé vládní koalice, kteří se v dopolední rozpravě k privatizačnímu zákonu zasazovali o čistotu privatizačního procesu, však obstrukcí znemožnili přijetí tohoto usnesení.
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 19. 3. 1994

Profil: Anstand

Profil: Anstand

Definition

Keuschheitbuchsprachlich

Persönliche Mäßigung und moralische Integrität, öfters mit Naivität, Weltfremdheit, sexueller Unerfahrenheit und Scheu gepaart.

Häufig scherzhaft verwendet, indiziert übertriebene Scham oder Zurückhaltung.

In der Regel Sg. tant. (Abstraktum).

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

 • junges scheues Mädchen

 • Mittelalter, höfische Dame

 • rot werden

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Anstand
 • Prüderie
 • Scham

Opposita

 • Frivolität

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • gespielte Keuschheit
 • Keuschheit und Anstand

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

Ganz leicht und luftig geht es in Lessings bürgerlichem Trauerspiel zu, wird die Liebe als jämmerliches Gefühl vorgeführt. Johanna Wokalek spielt die Emilia mit naiver Keuschheit und todessüchtiger Sittenstrenge.
Mannheimer Morgen, 09.05.2003

Da will einer in britisch-diskreter Keuschheit am Strand eine Badehose anziehen, stellt aber zu seinem Entsetzen fest, daß er kein Handtuch dabei hat. Peinlich, da in der Nähe ein Herr auf einer Bank sitzt. Nach vielen Verrenkungen schafft es der Badegast, fast gleichzeitig die lange Hose fallen zu lassen und in die kurze hineinzuschlüpfen.
Nürnberger Nachrichten, 08.04.1995

Schräg gegenüber sitzt ein arabisches Paar. Die Frau signalisiert wie alle Frauen hier Anstand und Keuschheit in Gegenwart von Fremden. Sie wirft ihren schwarzen Schleier noch über ihre "burga", die lederne Gesichtsmaske.
Rhein-Zeitung, 12.02.1999

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Profil: ästhetisch

Profil: ästhetisch

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Definition

čistota

Eigenschaft sinnlich wahrnehmbarer Objekte, entweder Echtheit und Unvermischtheit (z.B. in Bezug auf einen Stil, eine Sprache) oder aber in Bezug auf Kunstwerke und andere Gegenstände, die besonders präzise durchgeführt sind und dank ihrer Einfachheit und Klarheit als sehr schön, elegant, angenehm oder edel gelten.

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

 • unverfälscht, weiß, nicht überladen

Lexikalische Relationen

 [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • prostota ‘Einfachheit, Schlichtheit’
 • klasičnost ‘klassische Eigenschaften’
 • jednoduchost ‘Einfachheit’

Opposita

 • okázalost ‘Pomp, Protzigkeit’
 • přezdoběnost ‘Überladenheit’
 • přepych ‘Prunk, Pracht’
 • velkolepost ‘Großartigkeit, Größe’
 • květnatost ‘Blumigkeit’

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.] 

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • čistota a jasnost autorčina vyjádření
 • formální čistota obrazů
 • symetrie a čistota forem
 • čistota žánru

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

Stejně jako módní trendy z Milána a Paříže i kadeřníci se inspirují osmdesátými léty, která znamenají návrat k ženskosti. Účesy charakterizuje jednoduchost, vypracovanost a čistota tvarů i nápaditost střihů a barev.
syn2006pub: Právo, 29. 7. 2004

Průzračná čistota zpěvu bez sebemenšího zakolísání zajišťovala souboru plných 15 let jednomyslnou přízeň obecenstva.
syn2000

Žena obdivuje severskou jednoduchost a čistotu projevu, neokázalost a pochopení účelu. Stěny vymalovali bíle, na podlahy položili korek, v hygienickém příslušenství keramickou dlažbu a v největším pokoji koberec.
syn2000

Etymologie

Abstraktum zu dem Adj. keusch, ahd. kuski, mhd. kiusch(e). Von Anfang an ein ethischer Begriff, der allerdings ursprünglich eine breitere Bedeutung als heute hatte [schamhaft, sanftmütig, tugendhaft]. Entlehnung aus dem lat. conscius [bewusst], gemeint wurde wohl „beherrscht, der sittlichen Normen (oder der christlichen Lehre) bewusst“ (KLUGE, Lemma keusch).

Mhd. kiuschekeit, kiuschecheit [Keuschheit, Reinheit] oder auch kontextuell bedingt [jugendliche Einfalt], vgl. „in siner tumben kiuschekeit“ (LEXER, Lemma kiuschekeit).

ADELUNG (Lemma Keuschheit ) charakterisiert das Wort nur in Bezug auf sexuelle Moral, also „die Fertigkeit, allen unrechtmäßigen Gebrauch des natürlichen Triebes zum Beyschlafe zu vermeiden“. GRIMM (Lemma keusch und keuschheit) verzeichnet zwei Bedeutungen, einmal als „geschlechtliche Reinheit“, einmal als [Reinheit des Geistes] „im gegensatz zu trüber leidenschaftlichkeit, selbstliebe,„coquetterie“, zu empfänglichkeit gegen trübende einflüsse, zu ruhmsüchtigem selbstbeschauendem geistreichthun u. dgl.“, nicht nur in Bezug auf den menschlichen Charakter, sondern übertragen auch über die Ausdrucksweise eines Textes, über Malerei etc.

Die lexikographischen Einträge unterstützen die Einsicht, das Wort bezeichne meistens (religiös motivierte) sexuelle Enthaltsamkeit; seltener auch Reinheit oder Einfalt des menschlichen Charakters im Allgemeinen.

Etymologie

Abgeleitet vom Adj. čistý. Allgemeinslawisch, aksl. čistъ, urslaw. *čistъ, wird auf das uridg. *(s)kid-to- ‘beschnitten, abgetrennt’ zurückgeführt (REJZEK).

Die Textbelege für das alttschech. Wort čistý zeugen von einer Polysemie, die mit der heutigen im Wesentlichen übereinstimmt, vgl. střiebra czyſteho ‘reines Silber’, cziſtee šaty ‘sauberes Kleid’, hlas czijſty ‘klare Stimme’, sirdce cziſte ‘reines Herz’. Das Substantiv čistota/ čistost galt im Alttschech. als Äquivalent des lat. castitas ‘Sittenreinheit, Keuschheit’. Vgl. GEBAUER (Lemma čistý, čistota).

Semantischer Wandel

Im vorliegenden Wörterbuch wurden drei Profile für das Deutsche aufgeführt: ein religiös-sexuelles Profil, ein Anstandsprofil sowie ein säkular-moralisches Profil (letzteres nur okkasionell). Das Wort wird in allen Profilen inzwischen selten benutzt und gilt als markiert. Im religiösen Profil findet es fast ausschließlich in historischen Zusammenhängen oder im Diskurs der Kirche und von Gläubigen Verwendung. Resthaft findet man noch eine Übertragung auf säkulare Verhältnisse. Belege dafür sind im säkular-moralischen Profil aufgeführt. Diese Wortverwendungen sind allerdings selten und führen eine ältere Nebenbedeutung des Wortes fort (die im DUW aber noch verzeichnet ist, s.u.). Man findet eine solche Wortverwendnung vor allem außerhalb des Sprachraums der Bundesrepublik Deutschland, z.B. in der österreichischen Varietät der Standardsprache (vgl. finanzielle Keuschheit, unparteiliche Keuschheit in den Belegen). Der Gebrauch des Wortes im Anstandsprofil ist stilistisch markiert und wird oft ironisch in Bezug auf sexuell verklemmte Menschen verwendet (vgl. britisch-diskrete Keuschheit). Dies lässt sich damit erklären, dass sexuelle oder voreheliche Enthaltsamkeit nicht länger gesamtgesellschaftlich akzeptierten Werte oder angestrebte Verhaltensweisen sind. Eine Wortverwendung außerhalb der oben angegebenen Domänen ist dementsprechend veraltet.

Ursprünglich hatte das Wort einen weiteren Verwendungsbereich als sexuelle Enthaltsamkeit und bedeutete ein Bewusstsein vom richtigen und maßvollen Verhalten in allen Lebensbereichen, was heute noch am Synonym sittlich sichtbar wird.

Die geringe Ausbildung von Profilen im Deutschen lässt sich auch dadurch erklären, dass es sich bei Keuschheit ursprünglich um ein Lehnwort aus dem Lateinischen handelt (mhd. Kiusch(e)heit, aus dem Adj. kiusche, ahd. chiûschi bzw. kūski <aus einem gotischen Adjektiv, aus lat. conscius (der christlichen Lehre) bewusst), auch wenn diese Etymologie heute nicht mehr transparent ist.

Das DUW erklärt das Wort wie folgt: a) sexuelle Enthaltsamkeit b) Sittsamkeit c) moralische Reinheit, Integrität.

Semantischer Wandel

JUNGMANN (Lemma čistost/ čistota) belegt für das ältere Neutschech. dieselben Kollokationen, wie sie auch im heutigen Tschech. vorkommen, vgl. čistost wody ‘Sauberkeit des Wassers’, čistost zlata ‘Reinheit des Goldes’; übertragen auch „gasnost, swětlost, puritas, claritas“, als Beispiel čistost gazyka ‘Reinheit der Sprache’; weiterhin auch in Bezug auf Sittlichkeit und Moral, vgl. „čistost obyčegůw, srdce, die Reinheit der Sitten, des Herzens“. Explizite Erwähnung findet auch die Bedeutung „stud“ ‘Scham’, weiter expliziert als „die Keuschheit, Tugend, castitas. Též tolik co panictwj, panenstwj, děwictwj, Jungfrauschaft, Junggesellenschaft.“  Das Lemma čistota im PSJČ stimmt in der lexikographischen Darstellung des Substantivs mit JUNGMANN im Wesentlichen überein. Die allgemein moralische und die Sexualmoral betreffende Bedeutung werden allerdings in einem Eintrag zusammengefasst, vgl. „bezúhonnost, mravnost, nevinnost, zejm. pohlavní“, als Beispiele čistota duše, srdce, mravů ‘Reinheit der Seele, des Herzens, der Sitten’. Die Verbindung slib ustavičné čistoty (markiert als kirchlich) ‘das Gelübde der immerwährenden Reinheit’ wird als Verpflichtung zur Jungfräulichkeit interpretiert. In der modernen tschechischen Lexikographie (ab PSJČ) wird das Stichwort čistota einheitlich in drei Bedeutungen aufgegliedert dargestellt: 1) die Eigenschaft von etwas, ohne Schmutz oder Flecken zu sein, 2) die Eigenschaft von etwas, ohne fremde Beimischungen zu sein (neporušenost, přesnost, dokonalost (PSJČ); pravé, dokonalé; rýzost, čistost, neporušenost (SSJČ) und 3) Makellosigkeit, Sittlichkeit, Unschuld. In allen Wörterbüchern wird innerhalb dieses dritten Profils auf die Zentralität und Vorrangstellung sexueller Kontexte hingewiesen. Das heißt, dass nach Meinung der Autoren diese Bedeutung vorwiegend in Bezug auf das sexuelle Verhalten einer Person aktiviert wird.

Das vorliegende Wörterbuch unterscheidet für das Tschech. sieben Profile: 1. Sauberkeitsprofil: ‘ohne Schmutz’, 2. materiell: ‘ohne fremde Zusätze’, 3. ideologisch: ‘ohne fremde Einflüsse’, 4. religiös-sexuell: ‘Enthaltsamkeit’, 5. religiös-moralisch: ‘persönliche Mäßigung’, 6. säkular-moralisch: ‘Ehrlichkeit, Unschuld’, 7. ästhetisch: ‘edle Einfalt’. Die ersten beiden Profile sind mit den unter 1. und 2. verzeichneten Bedeutungen der zitierten tschechischen Wörterbücher identisch. Das dritte, ideologische Profil in Sacrum und Profanum ist Ergebnis einer Übertragung der Bedeutung des materiellen Profils auf eine abstrakte Ebene. Die dritte in den tschechischen Wörterbüchern festgehaltene Bedeutung wird im vorliegenden Wörterbuch anhand eines religiös-moralischen und eines säkular-moralischen Profil beschrieben. Am aktuellen tschech. Sprachmaterial kann außerdem die Existenz eines ästhetischen und eines sexuellen Profils begründet werden.

Im heutigen Tschech. deutet die Verwendung des Wortes čistota in einer moralischen Profilierung darauf hin, dass eine allgemein aufgefasste moralische Integrität, Sittlichkeit oder innere Reinheit bezeichnet wird. Der Bezug auf sexuelle Unberührtheit oder Enthaltsamkeit ist nur potenziell und kann besonders in einem eindeutig religiösen oder kirchlichen Kontext in den Vordergrund treten (vgl. auch explizite Bezeichnungen wie pohlavní čistota ‘geschlechtliche Reinheit’ oder panenská čistota ‘jungfräuliche Reinheit’), was anhand des sexuellen Profils dargestellt wird. Eine ironisch-übertragene Verwendung wie in → půst wurde in diesem Zusammenhang nicht beobachtet (vgl. das Deutsche). Dieses ist als eine kontextabhängige Spezifizierung, bzw. Konkretisierung zu betrachten. Einen eindeutigen Bezug auf sexuelle Moral hat das Wort cudnost ‘Keuschheit, Scham’.

Sprichwörter

Keuschheit geht über Schönheit.

Keuschheit ist die schönste Tugend.

Keuschheit und Schönheit wohnen selten beieinander.

Wenn die Keuschheit zum Tanz kommt, so tanzt sie auf gläsernen Schuhen.

Wo die Keuschheit fehlt, gedeiht (besteht) die Liebe nicht.

Sprichwörter

 • Čistota půl zdraví. [wörtl. Sauberkeit ist die halbe Gesundheit.] ‘Sagt man mahnend, wenn man auf die Wichtigkeit von Hygiene hinweisen will.’
 • Čistota půl zdraví, špína celé. [wörtl. Sauberkeit ist die halbe Gesundheit, Schmutz die ganze.] ‘Ironische Variation des Sprichwortes Čistota půl zdraví. Sagt man scherzhaft, wenn man auf übertriebene Sauberkeit hinweisen will.’

Kulturelle Kontexte

Musik

 • Hans Dieter Lehmann & Wolfgang Lackerschmid: Vom Pflaumenbaum Und Der Keuschheit, 1998.

  (Quelle: http://direct.rhapsody.com/imageserver/v2/albums/Alb.63343175/images/500x500.jpg)

Literatur

 • Christopher J. Wild: Theater der Keuschheit - Keuschheit des Theaters, 2003.
 • Peter Brown, Martin Pfeiffer: Die Keuschheit der Engel: Sexuelle Entsagung, Askese und Körperlichkeit am Anfang des Christentums, 1991.

Film

 • Der keusche Josef (Reige: Carl Boese), BRD, 1953.
 • Der keusche Lebemann, BRD, 1952
 • Die keusche Sünderin (Reige: Joe Stöckel), Deutschland, 1943.

Sonstiges

 • Plakat für eine Veranstaltung in einem Musikclub

  (Quelle: http://www.schniede.net/images/Plakate/In%20Keuschheit%20nach%20Garbers_A4.jpg)

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Radoslav Lošťák: Čistota, 1963.
 • František Beck: Čistota víc než půl zdraví, 1955.
 • Václav Splavinský: Mistr Jan Hus a čistota jazyka českého, 1915.

Musik

 • Bohumil Červený: Vnitřní čistota (Lied, in: Starý a Nový Zákon), 1997.

Bibliographie

Brown, Peter 1991: Die Keuschheit der Engel. Sexuelle Entsagung, Askese und Körperlichkeit am Anfang des Christentums, München.

Fritz, Heiko 2000: Vom Wesen der Keuschheit, eine Deutung mit Bezug auf Schriften von Ludwig Klages und Alfred Schuler, Oldenburg.

Ramm, Martin 2009: Was ist Keuschheit? Hilfen zur Gewissensbildung im 6. Gebot, Thalwil.

Saunders, Kate/ Stanford, Peter 1994: Zwischen Keuschheit und Fegefeuer, die Katholiken und der Sex., München.

Bibliographie

N.N. 1986: „Čistota – měřítko kultury“, in: Němec, I./ Horálek, J. (Hgs.), Dědictví řeči, Praha, S. 157-158.

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium