DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)

anděl
antikrist
apokalypsa
bičovat
bůh
církev
čistota
ďábel
duch
duše
guru
hřích
ikona
karma
kázání
kmotr
košer
Kristus
kříž
křtít
mesiáš
milost
modlit se
mučedník
nebe
Noemova archa
oběť
očistec
oltář
papež
peklo
pokání
pokora
pokušení
požehnání
prorok
půst
ráj
rouhat se
satan
spasit
svatý
svědomí
světit
věřit
vina
víra
zázrak
zpovídat se

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium