DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)

Die erweiterten Stichwortlisten enthalten den religiösen Wortschatz, welcher anhand der nationalen mittelgroßen Wörterbücher für die jeweilige Sprache ermittelt wurde. Die einzige Bedingung für die Aufnahme eines Lemmas ist eine religiöse (Teil-)Bedeutung. Diese Listen sind weder aus Sicht der jeweiligen Sprache noch des zu Rate gezogenen Wörterbuchs als abschließend anzusehen.

A Á

 • Abraham
  • abrahamoviny
  • vidět Abrahama
 • Adam
  • adámky
  • adamovo jablko
  • Adamovo pokolení
  • Adamovo plémě
  • adamovo roucho
  • Adamovo žebro
  • na Adama
  • od Adama
 • adorovat
 • Ahasver
  • bloudit jako Ahasver
 • aleluja
  • do aleluja
 • alfa a omega
 • almužna
 • amen
  • s někým/ něčím je amen
 • anděl
  • anděl strážný
  • andělíček strážníček
  • andělíčkářka
  • andělsky
  • andílek
  • andílek, ale s rohama
  • polykat andělíčky
  • slyšet andělíčky zpívat
 • antikrist
 • apokalypsa
 • apokryf
 • apologet
 • apoštol
 • archa
  • archa Noemova
 • asketa

B

 • Babylón
 • bázeň
 • běda
 • benjamín(ek)
 • beránek
 • bible
 • bič (boží)
 • biskup
 • bít (se v prsa)
 • blaho
 • bližní
 • blud
 • bohyně
 • Bůh/ bůh
  • bezbožný
  • bohabojný
  • bohapustý
  • bohdá
  • bohorovný
  • bohudík/ díky bohu
  • bohulibý
  • bohumilý
  • bohužel/ žel bohu
  • boží
  • božsky
  • božský
  • bůhví
  • polobůh
  • zbožňovat
  • zbožný

C

 • celibát
 • cnost
 • ctitel

Č

 • čert
  • čertice
  • čertík
  • čertisko
  • čertit se
  • čertovina
  • k čertu
  • po čertech
  • u všech čertů

D Ď

 • ďábel
  • ďáblův advokát
 • ďas
 • ďaur
 • David
 • dcery (Eviny)
 • desátek
 • desatero
 • dogma
 • duch
  • bezduchý
  • duchaplný
  • duchapřítomný
  • duchovní
  • vydřiduch
 • duše
  • dušička/ dušičko/ dušinko
  • dušičkový
  • dušičky
  • dušihřejka
  • dušovat se
  • oduševnelý

E É

 • Eva
  • Evino plémě
  • v Evině rouše
  • zvědavá Eva
 • evangelium
  • mluvit jako evangelium
 • (jeho/ Vaše) excelence
 • Ezau
  • chlupatý jak Ezau

F

 • farář
  • ani farář dvakrát nekáže
  • fara
  • Káča u fary
  • přifařit se
 • farizej
 • fikový list
 • filistr
 • filištín
 • františek
 • fundamentalní
  • fundamentalista

G

 • goliáš

H

 • hábit
 • helvétská víra
 • hergot
 • himl
 • hřích
  • hřešit
  • hříšný
  • prohřešek
  • prohřešit se
  • pohřešovat
  • pohříchu

CH

 • charisma
 • chléb
 • chrám
 • chvála

I Í

 • ikona

J

 • jednota
 • jeptiška
 • Jericho
  • ječet jako jerišská trouba
  • růže z Jericha
  • troubit jak Židé před Jerichem
 • Jezus
  • jezulátko/ jezule
  • jezus(man)kote!
 • Ježíš
  • Ježíšek
  • Ježíši Kriste/ Ježíšmarjá
  • k Ježišku/ na Ježíška
 • Jidáš
  • jidášky
  • jidášské peníze
  • jidášský polibek
 • Jób
  • Jobova zvěst
  • jobovka

K

 • kacíř
 • Kain
  • Kainovo znamení
 • kalich
  • bojovníci kalicha
  • vypít kalich hořkosti až do dna
 • kámen
  • hodit kamenem
  • kámen úrazu
  • kamenovat
 • kánon
 • kázat
  • kázání
  • kazatel
  • spadnout z kazatelny
 • klanět se
 • klášter
 • klet/ klít
  • kletba
  • prokletí
  • zaklínat se
 • kmotr(a)
 • koledovat
 • kostel
  • chudý jako kostelní myš
  • pálený jako kostelník
  • práce jako na kostele
  • ticho jako v kostele
 • košér
 • krédo
 • krev
 • Kristus
  • kristepane/ Kristova noho/ Kristovy rány
  • Kristova/ Kristovy léta
  • kristusky
  • po Kristu
  • před Kristem
 • krucifix
 • kříž
  • křížek
  • (u)křižovat
 • křtít
  • křest
  • křest ohněm
  • křesťan
  • křesťanský
  • křtěný
  • křtiny
 • kult

L

 • laik
 • lamentovat
 • Lazar
  • lazaret
 • legenda
 • léto/ let
  • léta Páně
  • sedm drahých/ hladových let
 • levity
  • číst levity
 • lilium
  • tvářit se jako lilium
 • litanie
 • Lot
  • Lotova žena
 • lucifer

M

 • mana
 • Maria
 • martýrium
 • meka
 • Mesiáš
 • Metuzalém
  • starý jako Metuzalém
 • milosrdenství
 • milost
 • misie/ mise
  • misionář
 • mnich
 • modlit se
  • modla
  • vymodlený
 • moloch
 • muka
  • boží muka
  • mučedník
  • mučit

N Ň

 • náboženství
 • naděje
 • následovat
 • nebe
 • neposkvrněný
 • nevíra
 • nimrod

O Ó

 • oběť
  • obětní beránek
  • obětovat
  • obětavost
 • obřad
 • očistec
 • odpouštět/ odpustit
  • odpustek
 • ohláška
 • oltář
  • obětovat na oltář vlasti
  • zima jako za oltářem
 • onen svět
 • oplatek
 • ordinovat
 • orodovat
 • ortodoxní
 • otec
  • odříkat jako otčenáš
  • otčenáš
 • ovce
  • bludná/ zboudilá ovce
  • ovečka

P

 • padnout
  • padlá žena
  • padlý anděl
  • padnout na kolena
 • Pán
  • Panbíček
  • pánbíčkář/ pámbíčkář
  • pánbůh
  • pánu bohu do oken
 • Panna Marie
  • slzičky Panny Marie
 • papež
  • papeženec
  • papežštější než papež
 • paškál
  • vzít si na paškál
 • peklo
 • podkuřovat
 • pokání
 • pokoj
 • pokolení
 • pokora
 • pokušení
  • pokušitel
 • popel
  • sypat si popel na hlavu
 • portál
 • poslední soud
 • poslední věci člověka
 • postit se
  • půst
 • posvětit
  • posvícení
  • posvícenský
 • potopa
  • předpotopní
 • pouť
  • poutník
  • pouťový
 • pověra
 • povolání
 • pozdvižení
 • požehnat
  • požehnaně
  • požehnání
  • požehnaný
 • pramen
  • pramen moudrosti
  • pramen víry
 • pravda (boží)
  • být na pravdě boží
 • prorok
 • prozřetelnost
 • příkázání
  • jedenácté přikázání
 • přímluva
  • přimlouvat se
 • pupek světa
 • puritán
 • Putifar
 • pykat

Q

R

 • ráčit
 • ráj
  • rajče
  • rajka
  • rajský
  • zemský ráj
 • rány egyptské
 • reptat
 • rouhat se
 • rozhřešení
 • rozjímat

Ř

 • řehole

S

 • sakra/ safra
  • sakrovat
 • sakrament
 • samaritán
 • Samson
  • silný jako Samson
 • satan
  • satanista
  • satanský
 • sekta
  • sektář
 • skutek
 • slítování
 • smilovat se
 • smrtelník
 • Sodoma a Gomora
 • solný sloup
 • soudný den
 • spása
  • spasit
  • spasitel
  • spásonosný
 • spoločenství
 • stigma
  • stigmatizovat
 • svatý
  • svátek
  • svatokupectví
  • svátost
  • svatostánek
  • svatosvatě
  • svatoušek
  • svatozář
  • světec
  • světice
  • světit
 • svědek
  • svědectví
 • svědomí
 • svést
  • svůdný
 • světlo
  • světlo boží
  • šířit světlo

Š

 • šábes
  • mít šábes
 • Šalomoun
  • chytrej jak Šalamounovo hovno
  • moudro Šalamounovo
  • moudrý Šalamoun

T Ť

 • tele
  • zlaté tele
 • tělo
 • (nevěřící) Tomáš
 • trn
  • být trn(em) v oku
  • trnitá cesta
  • trnová koruna
 • (svatá) trojice
 • tvořit
  • stvoření
  • tvůrce

U Ú

 • učit
  • učedník
  • učení

V

 • Vánoce
  • mít z něčeho vánoce
 • věčnost
  • věčný
 • víra
 • vnuknutí
 • vstát z mrtvých
 • všemohoucí/ všemocný
 • vykoupit
  • vykoupení
  • vykupitel
 • vyvolený
  • vyvolený národ
 • vyznat
  • vyznání
 • vzkřísit
  • vzkříšení
 • vzývat

W

X

Y Ý

Z

 • zakázané ovoce
 • zatracený
 • zázrak
 • země (zaslíbená)
 • zjevení
 • znamení
  • boží znamení
  • znamení zhůry
 • zpovídat se
  • zpověď
  • zpovědník
 • ztracený
  • ztracený syn
 • zvěst
  • radostná zvěst
 • zvonit

Ž

 • žehnat
 • žid
  • jako v židovské škole
  • starý žid
Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium