DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Tschechisch: guru
Polnisch: guru

Polysemie

 1. religiös: ‘hinduistischer Führer’
 2. Lifestyle-Profil: ‘Vertreter östlichen Ideenguts’
 3. Expertenprofil: ‘Fachmann’

Polysemie

 1. religiös: ‘hinduistischer Führer’
 2. Lifestyle-Profil: ‘Vertreter östlichen Ideenguts’
 3. Expertenprofil: ‘Fachmann’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

guru

Ursprünglich im Hinduismus ein religiöser Lehrer und geistlicher Führer. Später (im 16.–17. Jh.) ein Titel, der einem Führer der religiösen Gemeinschaft der Sikhs zukommt.

Gelegentlich Großschreibung als Ausdruck der Achtung vor der Person, die den Titel trägt. Mask., entweder nicht dekliniert oder als mask. anim. (Gen. Sg. gurua, Nom. Pl. guruové).

Definition

guru

Ursprünglich im Hinduismus ein religiöser Lehrer und geistlicher Führer. Später (im 16.-17. Jh.) ein Titel, der einem Führer der religiösen Gemeinschaft der Sikhs zukommt.

Gelegentlich ist in aufwertender Funktion auch Großschreibung möglich. Mask., wird nicht dekliniert.

Konnotationen

 • weise, ruhig

Konnotationen

 • weise, ruhig

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • mistr1 ‘Meister’
 • učitel1 ‘Lehrer’
 • vůdce1 ‘Führer’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • mistrz1 ‘Meister’
 • nauczyciel1 ‘Lehrer’
 • przewodnik duchowy1 ‘geistiger Führer’

Wortbildungen

Adjektive

 • guruův1 ‘Possessivadjektiv zu guru (religiöses Profil)’, vgl. následování agya (osobní guruova nařízení) patří k rituálnímu průběhu dne jako účast na denním satsangu (guruovy přednášky a meditace) ‘das Befolgen von Agya (Gurus persönliche Anweisungen) gehört zum rituellen Verlauf des Tages wie auch die Teilnahme am täglichen Satsang (Gurus Vorträge und Meditationen)’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • indický guru
 • učení guruů

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • hinduski guru
 • indyjski guru
 • uczeń guru

Belege

Obecně je guru označován za “osvíceného mistra“, “dokonalého učitele“ nebo “živoucího Boha“. Hinduismus sám mluví o pravých a falešných, resp. iniciačních a mantrických guru.
Funke, K. (et al.): Malý slovník sekt, Kostelní Vydří 1998

Sikhismus má několik viditelných rysů, jimiž se odlišuje od jiných světových náboženství. Guru Granth Sahib není jen svatá kniha, nýbrž sbírka učení Guruů a je pokládána za posledního, věčného guru. Guru Granth Sahib byl sepsán vlastní rukou Guruů, nikoli jejich následovníků a žáků.
www.wikipedia.cz [28.10.2010]

Do jisté míry obdobně je na tom i hinduistický guru ovládájící mantrajógu. Pro jeho žáka je přitom samotná mantra k ničemu, dokud ji guru rituálně neobdaří magickou silou.
Waterstone, R.: India (1. část), Praha 1996  

Západním přívržencům nějakého indického guru se však často zdá bezvýznamné, zdali mistr pochází z některé uznávané hinduistické tradice nebo zda je to samozvaný mantra guru. Důležitější se jim zdají jeho výpovědi, meditační návody a učení, které hlásá. V klasické hinduistické tradici je guru pro svého žáka přítomností nebo manifestací Boha. Je reprezantantem nejvyššího bytí a absolutní dokonalosti na zemi. Proto se pravý guru pozná také podle toho, že neprovádí misie, ale žáci chodí za ním.
Funke, K. (et al.): Malý slovník sekt, Kostelní Vydří 1998

Jako likvidátor a správce karmy svých žáků má důležitou funkci guru. Uctívání gurua a iniciace, kterou guru provádí, jsou i v tomto ohledu vysoce ceněny. V životě většiny hinduistů však karma a znovuzrození nejsou jedinými nebo dokonce dominujícími faktory.
Hummel, Reinhard: Reinkarnace, Kostelní Vydří 1996

Proslulý Zlatý chrám postavil už zmíněný Guru Ardžun, který rovněž sestavil svatou knihu Ádigranth, později známou jako Guru Granth Sáhib. Poslední z deseti sikhských guruů Góbind Singh musel čelit hrozbě znovupohlcení hinduismem.
Lidové noviny – Nedělní příloha, č. 3/1994

Belege

Guru tajemniczej japońskiej sekty Agon Shu pojawi się jako gość honorowy obchodów rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu w Auschwitz! To właśnie z tej sekty wywodził się Shoko Asahara, który rozpylił sarin w tokijskim metrze.
Super Express, 2006

Pewien guru na pytanie o istotę karmy odrzekł, że jest ona zbieraniem owoców naszych działań, płynących z emocjonalnej siły naszych życzeń. Inni za ciebie żadnych decyzji nie podejmą, bo nie oni ponoszą odpowiedzialność za jakość twojego życia.
Andrzej Wasilewski, Karma - los człowieka, 2002

Wyszli na dziedzińczyk i przystanęli w zachwycie. Na tle czerwonej ściany malutka świątynia z białego marmuru dźwigała trzy kopułki o kształcie pąków lotosu, ściany z marmurowych gałązek i liści lśniły w zachodzie różem, wygłaskane rękami rzeźbiarzy i wiernych, którzy modlili się wczepieni palcami w kamienną plecionkę, błagając łask u guru, pochowanego we wnętrzu pod surowym blokiem białego złomu.
Wojciech Żukrowski, Kamienne tablice, 1994

Hermann Hesse podczas swojej podróży na Wschód bał się, że Indie go zmienią. Nie chciał się poddać wpływowi Wschodu, dlatego na wszelki wypadek unikał spotkań z joginami i różnymi guru.
Max Cegielski, Masala, 2002

Mantrę nakazał intonować Swami Prabhupad, hinduski guru, który w Nowym Jorku w 1966r. założył Towarzystwo Świadomości Kryszny.
Gazeta Wyborcza, 1998-05-15

Twórcą sikhizmu był Guru Nanak, urodzony w 1469 roku w rodzinie ortodoksyjnego hindusa z kasty kszatrijów, który pracował jako nadzorca podatkowy w majątku bogatego muzułmanina.
Gazeta Wyborcza, 1992-06-06

Gdy Neptun tworzy dobre aspekty, znaczną część swego życia możesz spędzić za granicą. Lubisz podróże i świetnie relaksujesz się tam gdzie jest woda. Szukasz swej własnej filozofii w życiu, do religii masz bardziej mistyczny niż intelektualny stosunek, nawet możesz być fanatykiem religijnym lub „ guru “.
Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz, Interpretacja horoskopu – podstawy, 1998

Profil: Lifestyle

Profil: Lifestyle

Definition

guruneu

Über einen Vermittler von östlichen Glaubenslehren oder Lebenspraktiken wie Meditation, Yoga u. Ä. Einen Guru stellt man sich langhaarig, bärtig und von asketischer Schlankheit vor, mit langen Gewändern oder in weiter bunter Baumwollkleidung; er folgt einem alternativen Lebensstil, duzt alle Mitmenschen, hat eine sanfte, einschmeichelnde Stimme, sammelt Gleichgesinnte um sich. Er legt wenig Wert auf materielle Güter, dafür betont er seelische Werte, die er in Begriffe wie karma ʻKarmaʼ, aura ʻAuraʼ u. Ä. kleidet.

Die Bezeichnung ist oft eine Fremdzuschreibung, mit der der Sprecher seine distanzierte und ironisierende Haltung zum Ausdruck bringt und signalisiert, dass er den Guru oder seine Anhänger als für nicht vertrauenswürdig, anmaßend, zweifelhaft oder exzentrisch ansieht.

Mask., entweder nicht dekliniert oder als mask. anim. (Gen. Sg. gurua, Nom. Pl. guruové ).

Definition

guruneu

Über einen Vermittler von östlichen Glaubenslehren oder Lebenspraktiken wie Meditation, Yoga u. Ä. Einen Guru stellt man sich langhaarig, bärtig und von asketischer Schlankheit vor, mit langen Gewändern oder in weiter bunter Baumwollkleidung; er folgt einem alternativen Lebensstil, duzt alle Mitmenschen, hat eine sanfte, einschmeichelnde Stimme, sammelt Gleichgesinnte um sich. Er legt wenig Wert auf materielle Güter, dafür betont er seelische Werte, die er in Begriffe wie karma, aura u. Ä. kleidet.
Die Bezeichnung ist oft eine Fremdzuschreibung, mit der der Sprecher seine distanzierte und ironisierende Haltung zum Ausdruck bringt und signalisiert, dass er den Guru oder seine Anhänger als für nicht vertrauenswürdig, anmaßend, zweifelhaft oder exzentrisch ansieht.

Konnotationen

 • New Age, Meditation, Yoga, Spiritualität, Esoterik
 • Ritual, Initiationsakt, geistige Führung
 • gelassen, weltfremd, über den Dingen stehend

Konnotationen

 • New Age, Meditation, Yoga, Spiritualität, Esoterik
 • Ritual, Initiationsakt, geistige Führung
 • gelassen, weltfremd, über den Dingen stehend

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • mistr2 ‘Meister’
 • učitel2 ‘Lehrer’
 • vůdce2 ‘Führer’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • mistrz2 ‘Meister’
 • nauczyciel2 ‘Lehrer’
 • przewodnik duchowy2 ‘geistiger Führer’

Wortbildungen

Adjektive

 • guruovský ‘in Relation zu guru (Lifestyle-Profil) stehend, guruhaft, guruartig’, vgl. vážný guruovský tón ‘ernsthafter Ton wie von einem Guru’, guruovský vnitřní klid a mír ‘die innere Ruhe und Frieden eines Gurus’, bují v něm spasitelský a guruovský syndrom ‘es wuchert bei ihm das Erlöser- und Gurusyndrom’
 • guruův2, okkasionell ‘Possessivadjektiv zu guru (Lifestyle-Profil)’

Adverbien

 • guruovsky ‘in der Manier eines Guru’, vgl. metody duchovního růstu popisoval guruovsky mlhavě ‘die Methoden des geistigen Wachstums hat er wie ein Guru nebelhaft beschrieben’

Wortbildungen

Substantive

 • pani guruokkasionell ‘weibliche Form zu guru, vgl. pani dyrektor, pani doktor

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • charismatický guru
 • guru alternativní medicíny

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • charyzmatyczny guru

Belege

„Mluvíš jako špatná napodobenina nějakého falešného guru New Age,“ zasyčela vztekle Gigi.
Krautzová, Judith: Milenci, Praha 1994

„Nedaleko nás seděl u baru starší Ind a připoslouchával. Byl to takový guru. Na sobě měl vyšívanou bavlněnou košili, nosil sandály přes vlněné ponožky a srkal zelený čaj.“
Forman, Miloš – Novák, Jan: Co já vím? – 2. část, Brno 1994

Nepřijde vám někdy, že každý druhý člověk je dnes mystik, guru, šaman, lidový léčitel, psychotronik nebo duchovní učitel? Proto je příjemné zjistit, že i zdravá míra skepse a kritického myšlení má stále své příznivce: klub Sysifos.
Computerworld, ročník 1997

Běž za Mistrem. Jsem zvědavá, co tomu řekne. Já půjdu s tebou. - Mám strach, že se mi vysměje. - Uvěří ti. Je tvůj přítel, je to guru. - Co bychom si bez něj pomohli? - Soustředíme se na vyzařování tepla konečky prstů.
Matoušek, Ivan: Ego, Praha 1997

Belege

A on grał, podśpiewywał i trochę się uśmiechał do samego siebie.
Jak zwykle, gdy grał. Wyglądał jak jakiś guru sprzed dwudziestu paru lat. Gęba mu się wygładziła. Po turecku siedział, w dżinsowej wranglerówie, w suchych, czystych czerwonych skarpetkach.
Andrzej Stasiuk, Biały kruk, 1996

Kryśka mi opowiadała, że chodzi teraz na takie specjalne warsztaty, i tam taki instruktor, nie żaden guru, ale z doświadczeniem, naprawdę, uczy tę ich grupę, jak zapamiętywać, gdzie się co położyło, jak pamiętać numery, jak uważnie patrzeć.
Piotr Siemion, Finimondo: komedia romantyczna, 2004

Owszem, ta spisana ex post relacja zawiera życzliwy sentyment dla hipisowskiej ideologii (choć i sarkazm wobec „socjopatycznych guru w średnim wieku“), ale jest zarazem dobrze udokumentowanym oskarżeniem ideologicznego postrzegania świata, choćby pośrednicząca ideologia była tak liryczna jak u „dzieci-kwiatów“.
Gazeta Wyborcza, 1992-09-10

Postanowiłem więc zasięgnąć porady u Manuka, wielkiego Guru i afrykańskiego medium. Zanim mi cokolwiek powiedział, naciągnął mnie na pięćdziesiąt franków i kurczaka w estragonie, którego zjedliśmy w knajpie na rogu. Oblizał kości, ułożył z nich stosik, pomieszał z fusami kawy i powiedział, co następuje: Bracie, przepełnia cię miłość, widzę zgromadzoną wokół ciebie wielką rodzinę, płoniesz z niecierpliwości, żeby poznać twego ojca i braci, martwisz się tylko o to, gdzie ich umieścić. Nie martw się, bracie, bo problemy nie do rozwiązania rozwiązują się same.
Gazeta Wyborcza, 1997-11-07

Profil: Experte

Profil: Experte

Definition

guruneu

Ein Mensch, der von seinen Anhängern als Experte oder Fachmann auf einem bestimmten Gebiet angesehen wird. Die Bezeichnung kann implizieren, dass sich die Person in einem eher neuen, für viele Menschen unverständlichen und unzugänglichen Bereich (etwa Wissenschaften oder neue Medien) auskennt.

Als guru kann aber auch eine Person bezeichnet werden, die dank ihrer Fähigkeiten, Lebensphilosophie oder ihres Durchsetzungsvermögens für jemanden als persönliches Vorbild oder als Vorkämpfer neuer Ideen gilt.

Mask., entweder nicht dekliniert oder als mask. anim. (Gen. Sg. gurua, Nom. Pl. guruové). Gelegentlich auch Großschreibung, die lediglich als Ausdruck der Normunsicherheit zu deuten ist.

Definition

guruneu

Ein Mensch, der von seinen Anhängern als Experte oder Fachmann auf einem bestimmten Gebiet angesehen wird. Die Bezeichnung kann implizieren, dass sich die Person in einem eher neuen, für viele Menschen unverständlichen und unzugänglichen Bereich (etwa Wissenschaften oder neue Medien) auskennt.
Als Guru kann aber auch eine Person bezeichnet werden, die dank ihrer Fähigkeiten, Lebensphilosophie oder ihres Durchsetzungsvermögens für jemanden als persönliches Vorbild oder als Vorkämpfer neuer Ideen gilt.

Konnotationen

 • umfangreiches Fachwissen, Lebensweisheit
 • Anerkennung, Bewunderung

Konnotationen

 • umfangreiches Fachwissen, Lebensweisheit
 • Anerkennung, Bewunderung

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • expert ‘Experte’
 • odborník ‘Fachmann’
 • vzor ‘Vorbild’
 • znalec ‘Kenner’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • ekspert ‘Experte’
 • znawca ‘Fachmann’
 • autorytet ‘Autorität’
 • idol ‘Idol’

Wortbildungen

Adjektive

 • guruův3, okkasionell ‘Possessivadjektiv zu guru (Expertenprofil)’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • ekonomický guru
 • internetový guru
 • módní guru
 • počítačový guru

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • finansowy guru
 • guru kontrkultury
 • guru (świata) mody
 • internetowy guru
 • komputerowy guru
 • polityczny guru

Belege

Dle známého guru pro oblast Webu, Jakoba Nielsena, budou na globálním Internetu pro běžného uživatele k dispozici minimální rychlosti potřebné pro přenos kvalitního videa až během cca deseti let.
Ikaros, ročník 1998

„Při vzpomínce na tuto zkušenost často svým studentům připomínám slova guru managementu, Američana rakouského původu Petera Druckera: “Výsledků v podnikání dosahujeme využíváním příležitostí, nikoliv řešením problémů.“
Sociologický časopis, ročník 1994

„Nádherně vypravená publikace, doplněná několika ilustracemi a pečlivým jmenným rejstříkem, bude trvalým pomníkem Gálikova rozsáhlého badatelského, překladatelského, editorského a recenzentského díla a zároveň i skvělou vizitkou někdejší Pražské sinologické školy, u jejíchž základů stál společný Guru všech českých a slovenských sinologů starší generace - profesor Jaroslav Průšek.“
Nový Orient, č. 5/1998

Autor sám na mnoha místech přiznává omyly avantgardy a zejména neušetří jejího velkého guru Karla Teigeho, kterého zbavuje glorioly - právem - citátem z Jindřicha Chalupeckého.
Architekt, č. 19/1998

Guru světových finančních trhů George Soros včera doporučil investorům japonské akcie jako nejlepší místo, kam v současné době umístit peníze.
Hospodářské noviny – ekonomie, ročník 1996

Novou energii přinášeli v průběhu osmdesátých let mladí hráči jako Wynton a Branford Marsalis, Bobby Watson a trumpetista Terence Blanchard. Ve stáří se z Blakeyho stal rovněž guru „jazzové renesance“, který neúnavně propagoval vitální, tanečně orientovaný, ale na bopu založený jazz, na který v osmdesátých a devadesátých letech soustřeďovali svoji pozornost i mladí DJové.
Fordham, John: Jazz, Praha 1996

Belege

Być może dlatego, że polski Amway działa jeszcze za krótko i nie wykreował, jak dotąd, żadnej charyzmatycznej postaci. Ani takiej na miarę Dextera Yagera, byłego sprzedawcy piwa spod Nowego Jorku, który dziś wielogodzinnymi homiliami przykuwa uwagę tłumów w każdym zakątku kuli ziemskiej, ani nawet Węgra Jamesa Vagyia, który w swoim kraju jest prawdziwym guru, przyćmiewającym popularnością większość polityków.
Sławomir Mac Jerzy, Tajemnica Amwaya, 1998

Z poczuciem humoru, nawiązując natychmiastowy kontakt z widzami prowadził natomiast „Wieczór poezji - wstęp wzbroniony“ Wojtek Kowalski. Gwiazda Teatru from Poland należy do ulubieńców ciechanowskiej publiczności. Zwycięzca ubiegłorocznego festiwalu to urodzony showman. Korpulentny Guru Poezji (bo w tę rolę wcielił się tym razem pan Wojteczek) wciągnął już na wstępie do wierszowanej zabawy kilku z lekka opierających się zaproszeniu młodych widzów (w tym jednego autentycznego poetę, reportera ciechanowskiego Radia Plus Bartka Matusiaka) i umieścił ich dosłownie w środku.
Tygodnik Ciechanowski, 2002-06-25

Jeden z guru gospodarki cyfrowej, Don Tapscott, pisze w książce The Digital Economy (Cyfrowa gospodarka): W nowej gospodarce informacja we wszystkich swych formach staje się cyfrowa - zredukowana do bitów przechowywanych w komputerach i krążących z prędkością światła przez sieci.
Edwin Bendyk, Zatruta studnia: rzecz o władzy i wolności, 2002

Ulice San Francisco stały się ich salą wykładową, tam rozpowszechniano nauki guru kontrkultury Timothy'ego Leary' ego oraz chemika i badacza LSD Owsleya Stanleya, a za pomoce edukacyjne służyły oczywiście najrozmaitsze substancje.
Grzegorz Brzozowicz, Filip Łobodziński, Sto płyt, które wstrząsnęły światem: kronnika czasów popkultury, 2000

Normy te miały być w polskich zakładach wprowadzone od stycznia 1971 roku. Na trwałe związały się z nazwiskiem Bolesława Jaszczuka, który w drugiej połowie lat sześćdziesiątych pełnił rolę ekonomicznego „guru“ Gomułki.
Janusz Rolicki, Edward Gierek: życie i narodziny legendy, 2002

Noam Chomsky, intelektualny guru antyglobalistycznej lewicy, tłumaczy, co naprawdę dzieje się ze światem, ostrzega przed dyktaturą totalitarnych korporacji i „wirtualnego rządu“ rynków finansowych, zapowiada kolejne fale niepokojów i wzywa do oporu w obronie prawdziwej demokracji.
Polityka nr 27, 2004

Odpowiedzi te pozwalają pracować efektywniej i szybciej, a przede wszystkim zapobiegają utknięciu w środku nocy z jakimś idiotycznym komunikatem na ekranie, z dala od telefonu i od znajomego komputerowego Guru.
Zdzisław Nowakowski, TAG 3.1 dla opornych, 1995

Papież dla wielu katolików to Guru.
www.forumowisko.pl [28.01.2006]

Etymologie

In der 2. Hälfte des 20. Jhs. aufgekommener Internationalismus, der auf das Sanskrit zurückgeht, wo das Adjektiv gurú- गुरू ‘schwer’,   ,,       ‘gewichtig’, ‘hart’, ‘drückend’, ‘groß’ bedeutet und als Anrede ehrwürdiger Personen, besonders des Lehrers verwendet wird. Dem Adjektiv liegt die grundsprachliche Wurzel *g r̥h 2 -ú- zugrunde, die auch in griechisch βαρύς und lateinisch gravis vorliegt (MAYRHOFER I, 490f.).  

 

Etymologie

In der 2. Hälfte des 20. Jhs. aufgekommener Internationalismus, der auf das Sanskrit zurückgeht, wo das Adjektiv gurú- गुरू ‘schwer’,  ‘gewichtig’, ‘hart’, ‘drückend’, ‘groß’ bedeutet und als Anrede ehrwürdiger Personen, besonders des Lehrers verwendet wird. Dem Adjektiv liegt die grundsprachliche Wurzel *g u̯ r̥h 2 -ú- zugrunde, die auch in griechisch βαρύς und lateinisch gravis vorliegt (MAYRHOFER I, 490f.).

 

Semantischer Wandel

Von tschechischen einsprachigen Wörterbüchern führen das Wort guru nur NASCS (2005) und NEOL (1998) an. Im NASCS wird guru definiert als 1. ‘religiöser Lehrer und geistlicher Führer; eine Persönlichkeit, die ihre Anhänger als Führer und Lehrer verehren und anerkennen’; 2. ‘(im 16.–17. Jh.) Titel eines Führers der religiösen Gemeinschaft der Sikhs’. NEOL gibt die Bedeutung ‘Autorität, Lehrer, Ratgeber’ an mit den Beispielen počítačový guru; začínající filmaři vzhlíželi k zkušenému režisérovi jako k svému guru. Das religiöse Profil wird demnach im NASCS erfasst, die säkularisierten Bedeutungen werden in den beiden Wörterbüchern nur allgemein mit den Ausdrücken Führer, Lehrer, Autorität, Ratgeber charakterisiert – ohne die Angabe der Bereiche, in denen das Wort verwendet wird.

In den publizistischen Texten der letzten zwanzig Jahre ist das ursprüngliche sakrale Profil (‘religiöser Führer im Hinduismus bzw. Sikhismus’) am wenigsten vertreten, viel häufiger kommen heute die neuen Profile vor – das säkulare Experten- und das religiös-säkulare Lifestyle-Profil (vgl. ČNK). Der sakrale Ursprung der Entlehnung und der Zusammenhang mit den östlichen Religionen ist vermutlich den meisten Sprechern bekannt, weil die religiöse Bedeutung auch im Experten- und v. a. im Lifestyle-Profil mitschwingt.

Die Entstehung der neuen Guru-Profile hängt mit der enormen Popularität zusammen, die in den letzten Jahrzenten die östlichen Religionen und Philosophie – oft in einer modifizierten und vereinfachten Form – in der westlichen Kultur genießen. Dieser Boom der östlichen Esoterik und des spirituellen Lifestyles wird oft als oberflächlich kritisiert und diese Einstellung kann eine ironische und distanzierte Verwendung verschiedener Begriffe aus diesem Bereich, u. a. guru, zur Folge haben.

Semantischer Wandel

Im SJPDor. (1958–1969) ist das Lexem guru gar nicht registriert; im SJPSzym. findet sich lediglich die religiöse Bedeutung ‘w hinduizmie mistrz, przewodnik duchowy cieszący się wielkim szacunkiem i uznaniem; później także przywódca wielu sekt hinduskich’. Im 1992 veröffentlichten „Suplement“ wird auf die übertragende Verwendung ‘mistrz, przewodnik duchowy, autorytet moralny’ hingewiesen. Das SWJP (1996) schließlich geht von zwei eigenständigen Bedeutungen, einer religiösen und einer profanen, aus: ‘osoba ciesząca się dużym autorytetem, posłuchem w jakimś środowisku; przewódca grupy nieformalnej’.

In vorliegendem Wörterbuch wird für die Beschreibung des aktuellen Verwendungspotentials von guru mit insgesamt drei Profilen gearbeitet: Neben einem religiösen Profil lässt sich ein Expertenprofil ausmachen, das neben moralischer und Führungsautorität auch fachlich-intellektuelle Fähigkeiten betonen kann, sowie ein sog. Lifestyle-Profil für Vertreter von östlichen Glaubenslehren oder Lebenspraktiken wie Meditation, Yoga u.Ä., die sich durch stereotypische Verhaltensweisen und Kleidungsstile auszeichnen können. Im NKJP und im Internet lässt sich die zunehmende Bedeutung der beiden nicht-religiösen Profile beobachten.

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Jan Křesadlo: Vara Guru. Román se zpěvy, Toronto 1989.
 • Jaroslav Kmenta: Všehoschopní – superguru Bárta, 2011.

Filme

 • Svatý muž (The Holy Man), USA, 1998.
 • Slečna guru, Tschechien, 2006.
 • Guru lásky (The Love Guru), USA, 2008.

  (Quelle: http://files.stahujsubory.webnode.sk/system_preview_detail_200000198-00854017a0/guru%20lasky.jpg)

Werbung


 • (Quelle: http://www.o2.cz/_pub/94/f9/6d/267515_607482_is_homepage_big_guru.jpg)  

 • (Quelle: http://www.m-journal.cz/files/hlavni_sekce/aktuality/media_guru.jpg)

Sonstiges

 • Schauspieler Jaroslav Dušek als Guru (Magazín DNES, 08.03.2012)

  (Quelle: Scan)
 • Pivní guru (Zeitschrift)

  (Quelle: http://www.radiotv.cz/wp-content/uploads/2011/10/pivniguru_velke.png)
 • Schauspieler Karel Roden (rechts) als Guru im Film Čtyři slunce, Tschechien, 2012.

  (Quelle: http://cine-max.sk/userfiles/products_gallery/styri_slnka_3.jpg)

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Piątkowski, Zdzisław: Guru, Warszawa 1999.
 • Żurowski, Wojciech: Wędrówki z moim Guru, Warszawa 1981.

Filme

 • Guru (The Guru, Regie: Daisy von Scerler Mayer), Großbritannien/ Frankreich/ USA 2002.
 • Guru (Holy Man, Regie: Stephen Herek), USA 1998.
 • Guru miłości (The Love Guru, Regie: Marco Schnabel), USA 2008.

  (Quelle: http://1.fwcdn.pl/po/15/20/441520/7239500.3.jpg)

Werbung

 • Friseursalon

  (Quelle: http://gurubio.vot.pl/salon/)
 • Logo einer Webseite

  (Quelle: http://www.gurufinancial.pl/gfx/logo.jpg)

Bibliographie

Martincová, Olga et al. 1998: Nová slova v češtině. Slovník neologizmů, Praha, Bd. 1.

Bibliographie

Kaczmarek, Kamil 2010: Guru, uczniowie, wspólnota, Poznań. (Wspólnota Kundaliniego, Sekty i ruchy religijne, socjologia, Polska od 1944 r.)

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium