DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Tschechisch: kázání
Polnisch: kazanie

Polysemie

 1. religiös: ‘Ansprache eines Geistlichen an die Gläubigen’
 2. moralisierend: ‘Ermahnung’
 3. disziplinär: ‘Zucht’
 4. verbos: ‘weitschweifige Rede’

Polysemie

 1. religiös: ‘die Ansprache eines Geistlichen an die Gläubigen’
 2. moralisierend: ‘Ermahnung’
 3. disziplinär: ‘Zucht’
 4. rhetorisch: ‘lange ermüdende Rede’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

Kázání

Ansprache eines Geistlichen oder Laienpredigers an eine Gemeinde. In der Predigt werden häufig ein Bibeltext oder Glaubensfragen behandelt, sie kann auch einen moralischen und erbaulichen Inhalt haben.

Auch über einen geschriebenen Text mit demselben Inhalt.

Definition

kazanie

Ansprache eines Geistlichen oder Laienpredigers an eine Gemeinde. In der Predigt werden häufig ein Bibeltext oder Glaubensfragen behandelt, sie kann auch einen moralischen und erbaulichen Inhalt haben.

Auch über einen geschriebenen Text mit demselben Inhalt.

Konnotationen

 • Pfarrer, Dekan, Bischof, Diakon, Imam
 • erläutern, ermahnen
 • Gottesdient, Andacht

Konnotationen

 • Pfarrer, Dekan, Bischof, Diakon, Imam
 • erläutern, ermahnen
 • Gottesdient, Andacht

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • hlásání ‘Verkündung, Verkündigung’
 • homilie ‘Predigt’
 • projev ‘Vortrag’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • homilia ‘Homilie’
 • katecheza ‘Katechese’

Hyperonyme

 • przemówienie ‘Rede’
   

Wortbildungen

Substantive

 • kázeň ‘Zucht, Disziplin’
 • kazatel1 ‘Prediger’
 • kazatelna ‘Kanzel’, vgl. Byl tak nenápadný, že bez doprovodu by ho člověk přehlédl. Zato mluvil jako z kazatelnyZa výčepním pultem, jak na kazatelně, stáli pan Veselý a pan Kopecký. Točili pivo, důležitě okrajovali nožem přebytečnou pěnu, nalévali panáčky sirupu do ovocných střiků a tak dále. (syn)

Verben

 • dokázat1 ‘die Predigt zu Ende halten’
 • dokázat2 ‘etwas beweisen’, homonym zu dokázat1

Adjektive

 • kázavý ‘predigerisch, predigtartig’

Adverbien

 • kázavě ‘predigerisch, predigthaft’, Adverb zu kázavý

Wortbildungen

Substantive

 • kazanko1, umgangssprachlich ‘Diminutiv zu kazanie (religiöses Profil)’, vgl.  krótkie kazanko ‘eine kurze Predigt’

Adjektive

 • kazaniowyveraltet ‘in Relation zu kazanie (religiöses Profil) stehend’, vgl. kazaniowy ton ‘predigtartiger Ton’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Kázání na hoře ‘Bergpredigt’
 • Ježíšovo horské kázání ‘(Jesi) Bergpredigt’

Kollokationen

 • nedělní kázání
 • poslouchat/ vyslechnout kázání
 • pronést kázání

Phraseme, Kollokationen

 Phraseme

 • głosić/ wygłosić/ wygłaszać kazanie / eine Predigt halten: <jmd.> hält die/ eine Predigt ‘predigen’
 • kazanie na górze ‘Bergpredigt’
 • siedzieć jak na tureckim kazaniuumgangssprachlich / nur Bahnhof verstehen

 

Kollokationen

 • dobre kazanie
 • krótkie kazanie
 • niedzielne kazanie
 • nudne kazanie
 • polityczne kazanie

Belege

Bergpredigt

Křesťanství, které Bořivoj akceptoval, však nebylo křesťanstvím Ježíšova Kázání na hoře a dalších textů, na nichž byla a je postavena duchovní přesvědčivost evangelia. Byl to zredukovaný systém pravidel, přizpůsobený mentalitě "barbarů" obývajících střední Evropu.
(syn)

Politické hnutí nebo strana, které by normy třeba horského kázání vzaly za základ své politiky, by se na politické scéně musely rychle znemožnit. Politicky uplatňované křesťanství je možné jen v podobě kompromisů, a to nikoli pouze na úkor zásad křesťanských, ale také na úkor zásad mocenskopolitických.
(syn)

Christentum

Měl také podíl na organizaci křížových výprav. Jeho jméno je neodmyslitelně spojeno s Vézelay. V této burgundské bazilice pronesl o velikonocích roku 1146 tak přesvědčivé kázání, že jak král Ludvík VII. tak i ostatní velmožové přijali bez váhání kříž a vytáhli do Palestiny osvobodit Boží hrob.
(syn)

Nic podobně zásadního v církvi Jan Pavel II. neudělal, ale jinak mu "velikost" u jména sluší. Je zřejmě člověkem, kterého v dějinách za jeho život vidělo nejvíce současníků. Vatikánští kronikáři tvrdívají, že "živě" vyslechlo kázání ve Vatikánu na osmnáct milionů lidí, celkově po světě 250 milionů. Jednorázovým rekordem bylo vystoupení ve filipínské Manile, kde ho prý spatřily čtyři miliony lidí.
(syn)

MSGRE. STAŠKA (Domažlice) - Msgre. Bohumil Stašek, sídelní kanovník vyšehradský, se narodil 17.2.1886, zemřel 8.8. 1948. Proslul svým vlasteneckým kázáním na Vavřinecké pouti roku 1939. Díky tomu byl až do konce války v koncentračním táboře v Dachau, odkud se vrátil s velmi podlomeným zdravím.
(syn)

"V našem kostele je všechno německé, ve škole je všechno německé, v konviktu, v noviciátě, ve scholastikátuvšechno německé, jen občas je slyšet české kázání a nikdy českou přednášku. Proto Češi, kteří se narodili v Čechách a v Praze, zapomenuli svou řeč.
(syn)

Andere Konfessionen und Richtungen

Ale nemohou kázání v mešitách využívat pro šíření islamistických a protirežimních myšlenek? Nyní se to neděje. Důvodem jsou obavy kazatelů i věřících. Mešity jsou pod přísnou kontrolou a obsah kázání je navíc často předepisován přímo vládou.
(syn)

DavidiániSkoro 90 mrtvých má na svědomí sekta Davidiánů, která působila v Texasu. Jejich víra vychází z dogmat adventistické církve, které modifikoval guru David Koresh. Ten ve svých kázáních vyzýval k boji s americkou armádou.
(syn)

Z kuchyně hospody za mými zády crčí rourou voda rovnou do kanálu, nedělně výletní Tibeťané se trousí dovnitř a ven, na nedalekém parkovišti se shlukují další skupinky, které ještě před hodinkou poslouchaly kázání o dharmě, jež se linulo i z reproduktorů pro ty na schodišti, co se již nevmáčkli dovnitř hlavního chrámu.
(syn)

Belege

Ponieważ był to męczennik zamordowany przez protestantów, wielu z nich było niechętnych przypominaniu przeszłości, twierdząc, że takie podkreślanie ery prześladowań jest przeciwne ekumenizmowi. Papież jednak, nie zgadzając się na przemilczanie i zapominanie, przyjeżdża i kanonizuje Jana Sarkandra, ale przy tej okazji wygłasza wielkie kazanie, w którym prosi protestantów o przebaczenie zła, które uczynili im katolicy, mówi o pojednaniu i współpracy pomiędzy katolikami i protestantami.
Maciej Zięba, Niezwykły pontyfikat / z M. Ziębą rozmawia Adam Pawłowicz, 1997
 
rozumieli "solidarność" gdańscy robotnicy w 1980 roku, gdy po raz pierwszy użyli tego pojęcia? Odpowiedzi udzielił Józef Tischner 19 października 1980 roku w katedrze na Wawelu. Podczas mszy świętej dla działaczy "Solidarności", w której uczestniczył między innymi Lech Wałęsa, wygłosił słynne kazanie Solidarność sumień podczas którego pytał: "Co znaczy to stare i nowe zarazem słowo "solidarność" [...]. Sens tego słowa określa Chrystus: "Jeden drugiego ciężary noście, a tak wypełnicie prawo Boże"".
Edwin Bendyk, Miłość, wojna, rewolucja : szkice na czas kryzysu, 2009
 
Tegoroczne obchody święta 3 Maja odbyły się tradycyjnie w kościele pw. św. Anny. Odprawiono tam uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dziekan Józef Kusche, w którym za główny społeczny problem uznał bezrobocie. Zwrócił także uwagę, że nie jest prawdą, że młodzież nie ma perspektyw. — Dzisiaj od młodzieży po prostu więcej się wymaga — podsumował. — Trzeba zatem ciągle doskonalić swoje kwalifikacje
Deszczowe uroczystości, Dziennik Zachodni, 2003-05-09
 
Ks. prałat Jerzy Patalong, proboszcz rzymsko-katolickiej parafii Dobrego Pasterza w Istebnej, który przed wyborami samorządowymi instruował wiernych, na kogo mają głosować, szkalując przy tym ewangelików i wójta-luterankę Danutę Rabin, nie zamierza nikogo przepraszać. W niedzielnym kazaniu uznał, że nasz ubiegłotygodniowy tekst był nagonką „dziennikarzy ewangelickich” na jego osobę i — jak twierdzi — został napisany z pogwałceniem prawa prasowego. Poddał również w wątpliwość sens wyborów. — Jeżeli czwartą kadencję mamy tę samą wójt, to po co wybory — mówił
Nie przeprosił, Dziennik Zachodni, 2002-11-12
 
Był doskonałym kaznodzieją. Kościoły nie mogły pomieścić wszystkich, którzy chcieli słuchać jego kazań, więc często głosił je pod gołym niebem. Już za życia opowiadano legendy o jego niezwykłych czynach. O kazaniu wygłoszonym w Rimini do ryby, o mule, który klęknął przed Najświętszym Sakramentem czym zawstydził heretyka, czy też o skradzionym psałterzu, który dzięki niemu wrócił do właściciela. Zmarł w 1231 roku, a w rok później papież Grzegorz IX ogłosił go świętym.
Lilie świętego Antoniego, Gazeta Poznańska, 2003-06-20
 
WOŚP dość mocno podzieliła na Powiślu duchowieństwo. W wielu miejscowościach (m.in. w gminie Dąbrowa Tarnowska, a szczególnie w Smęgorzowie) księża wsparli akcję, w innych wyraźnie się od niej dystansowali. Zdarzało się, że akcja była krytykowana podczas kazań. Jeden z księży pozbawił wolontariusza identyfikatora, w innej miejscowości starsza kobieta "pobiła", zbierającą w sąsiedztwie kościoła datki na rzecz WOŚP, dziewczynę "Gościem Niedzielnym". Niektórzy księża na 11 stycznia wyznaczyli z kolei "konkurencyjną" zbiórkę na misję.
Serca z Powiśla, Gazeta Krakowska, 2004-01-14

Profil: moralisierend

Profil: moralisierend

Definition

Kázání

In der Alltagssprache zumeist im Phrasem dělat/ držet někomu kázání/ jmdm. eine Predigt halten ‘jmdn. auf eine unfreundliche, belehrende Weise ermahnen, an etw. erinnern’.

Überwiegend in der Publizistik: Hyperbolisch über öffentliche Ansprachen mit einem ermahnenden Inhalt, die auf eine aufgeregte, nachdrückliche Weise gehalten werden.

Definition

kazanie

In der Alltagssprache zumeist im Phrasem prawić komuś kazanie / jmdm. eine Predigt halten ‘jmdn. auf eine unfreundliche, belehrende Weise ermahnen, an etw. erinnern’.

Konnotationen

 • Affekt
 • Schuldzuweisungen

Konnotationen

 • Affekt
 • Schuldzuweisungen

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • poučování ‘Belehrung’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • morały ‘Moralpredigt’
 • perora ‘Rede’
 • pouczanie ‘Belehrung’
 • reprymenda ‘Mahnung, Zurechtweisung’
 • upomnienie ‘Ermahnung’

Opposita

 • pochwała ‘Lob’

Wortbildungen

Substantive

 • kazatel2 Bestandteil der Verbindung kazatel morálky ‘Moralprediger’, vgl. Velká většina z těchto kazatelů morálky by však ve světě, na který se tak rádi a tak často odvolávají, měla pramalou šanci. (syn)

Wortbildungen

Substantive

 • kazanko2, umgangssprachlich ‘Diminutiv zu kazanie (moralisierendes Profil)’, vgl.  krótkie kazanko ‘eine kurze Moralpredigt’’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • dostat kázání: <někdo> dostává/ dostane od <někoho> kázání (o <něčem>) [eine Predigt erhalten] ‘eine Abfuhr bekommen, eine Moralpredigt erhalten’
 • vyslechnout si kázání ‘sich eine Predigt anhören’
 • udělat někomu kázání ‘jmdm. eine Predigt machen’
 • mít k někomu kázání ‘jmdm. gegenüber eine Predigt haben’
 • dělat/ držet někomu kázání ‘jmdm. eine Predigt halten’
 • kazatel morálky ‘Moralprediger’

Kollokationen

 • mít morální kázání
 • kázání maskám

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • prawić komuś kazanieumgangssprachlich, abwertend ‘jmdm. eine Moralpredigt halten’ 
   
   

Belege

… Mlsaly cukr rozbitý z homolek a uskladněný v plechovce. Nevzaly ho nikdy velké množství, aby na to babička nepřišla. Přesto na to vždycky přišla a bylo kázání a někdy sem tam i nějaký ten žďuchanec," líčí Eliáš.
(syn)

Své první setkání se Sergejem Lavrovem od jejího jmenování ministryní zahraničí využila Riceová podle nejmenovaných diplomatických zdrojů k tomu, aby mu dala kázání kvůli porušování demokracie. Zmínila se zejména o přístupu ruské vlády k ropné společnosti Jukos, zpřísnění restrikcí vůči elektronickým médiím či o nepřiměřené koncentraci moci v Kremlu.
(syn)

Silně se mě dotklo jeho přirovnání shromáždění ve Sněmovní ulici k mítinku HZDS. Osobně s touto stranou nesympatizuji a jako účastníka shromáždění mě ministrův výrok uráží. Byli tam lidé zcela normálně myslící žádný zfanatizovaný dav. Lživé je i Luxovo kázání o pocitu vítězství pana Klause, neboť Klaus sám několikrát vyzýval lidi k odchodu. Pan Pilip by se měl raději zamyslet nad příčinou celé akce. Určitě by se totiž nekonala, kdyby on a Jan Ruml vyzvali pana Klause k odstoupení na mimořádném zasedání vlády.
(syn)

Masopust se chystá na 14. února, začne u hospody U Černého vola na Loretánském náměstí a skončí na Kampě. Starosta Prahy 1 provede na začátku tradiční kázání maskám, aby se chovaly mravně. Z podniků a hospůdek na trase, kudy průvod půjde, budou tradičně vybíhat lidé a masky hostit.
(syn) 

Ostatně dnes velmi dobře ví, že když něco na koberci v manéži pokazí, nedostane pochvalu a podle toho se také chová. Uraženě. Nenápadné kázání - to nikdo z diváků nepostřehne - dostane hned po odbytém cviku. Neodpustím si případné pokárání ani po odchodu z manéže a následném krmení. Stačí jen poznámka - tystomu dneska dal - a on nechce ani žrát.
(syn)

Intelektuálové, kteří mají tradičně výhrady k tomu, aby v japonské společnosti hráli roli srovnatelnou s jejich západními kolegy, mlčí více než kdy jindy. "Není slyšet žádné diskuse o společnosti, jen samá kázání, "stěžuje si šéfredaktor velkého tokijského deníku. Psychologové a účetní jsou tedy "oporou" společnosti, jež je podle evropského diplomata, který dlouho na souostroví působil, nakažena pochybnostmi …
(syn)

Belege

Myślę, że na pewnym podstawowym poziomie jesteśmy zwierzętami i dzięki instynktowi rozmnażamy się jak one – uważa. - Ale mimo że w to wierzę, to kiedy jestem w związku, staram się jak mogę, by pozostać monogamistką – zarzeka się. Jack Nicholson Nie prawi kazań Jack Nicholson nigdy nie prawi moralizujących kazań własnym dzieciom i prosi je tylko, aby nie robiły nic, co mogłoby zaszkodzić ich zdrowiu. 69-letni gwiazdor ma czworo dzieci i dobrze wie, że w świetle własnej burzliwej przeszłości wyglądałby na hipokrytę, gdyby próbował im moralizować
INFORMACJE FILMOWE, Gazeta Poznańska, 2006-10-11

Zawsze chcieliśmy mieć córkę i może dlatego Grażynkę rozpieszczaliśmy ponad miarę - mówi matka. - Od początku nie umieliśmy jej niczego odmówić. Braci też owinęła wokół palca. Chłopcy, jak przynieśli dwóję ze szkoły, to było kazanie, a jak starszy Władek został na drugi rok w szóstej klasie, to przez tydzień nie mógł usiąść, tak go mąż sprał. Ale z Grażyną tak nie umieliśmy. Na początku zresztą nie było potrzeby. Dziewczyna uczyła się nieźle, chociaż piątki zdarzały się rzadko
Brat, a nie syn, Gazeta Brodnicka, 1999-04-07

Na co on: ‘Sam pewno jesteś parchem’. ‘Powtórz to’ – powiedziałem i on powtórzył, więc go zdzieliłem. Krew trysnęła mu z policzka, zatoczył się na bar, a ja spokojnie wziąłem mój kieliszek i zacząłem mu prawić kazanie, czego to mówić nie powinien. I gdy tak stałem nad nim z kieliszkiem w ręku, nagle mnie rąbnął. Rozpętało się piekło. Rzuciłem się na niego z furią. Nastąpiło ogólne zamieszanie. Przyjechała policja.
JAN KŁOSSOWICZ, W teatrze absurdu i zagrożenia, Midrasz, 2009-01-05

... no dobra, ale moze zamiast atakować osobę skoncentrujesz się na jej argumentach? tomek Dalsza merytoryczna dyskusja z kolegą Pszemolem okazała się irracjonalna, z powodów które opisałem wczoraj. Gdybyś spotkał, np. pijaka który zacząłby Ci prawić kazanie na temat szkodliwości alkoholu, to chyba nie potraktowałbyś go poważnie, mimo, że część jego argumentów miałaby racjonalne podstawy? A gdyby jeszcze dodatkowo obrzucił Cię inwektywami, nazywając obłudnikiem, tylko dlatego, że od czasu do czasu lubisz sobie wypić lampkę szampana
Jajka nie są wegetariańskie!, Usenet -- pl.soc.wegetarianizm, 2002-08-15

Witt. Zwraca też uwagę, że stosowany powszechnie w stosunku do dzieci środek wychowawczy jakim jest prawienie kazań, w przypadku dzieci z ADHD traci sens. Dziecko po prostu ,,wyłącza się “. Do łatwych nie należą też relacje takiego dziecka z rodzeństwem.
Ja go uduszę, Gazeta Poznańska,2005-02-26

Ważne, żeby w tym trudnym okresie otrzymać wsparcie. – Po śmierci Adama spotkałem się z uczniami – mówi dyrektor poznańskiego gimnazjum, który nie chce podać numeru szkoły, aby nie narażać młodych ludzi na pytania otoczenia. – Nie chciałem młodzieży prawić kazań. Starałem się powiedzieć im, że życie jest wartością, której nie warto poświęcać z powodów, które niedługo będą wydawać się błahe. Nie znaczy to, że bagatelizuję sprawy młodzieży.
Dlaczego nastolatki rezygnują z życia? Cierpienia młodych Rozpaczliwie wzywają pomocy Umierają z samotności Docenić życie Jak rozpoznać sygnały? Internautka uratowała desperata Gdzie was, Polska Głos Wielkopolski, 2006-12-09

Trzeba skoncentrować się tylko na problemie nadużywania alkoholu. Najlepiej poruszyć ten temat w dzień lub dwa po piciu. Proszę powiedzieć żonie (ale bez osądzania!), że martwi się Pan jej nadmiernym piciem. Nie przyjmować postawy moralizatorskiej. Nie prawić kazań. Najmniejszy bowiem ślad potępienia lub oskarżenia może wzbudzić reakcję obronną i rozmowa zostanie natychmiast ucięta. Z drugiej strony proszę nie dać się zwieść usprawiedliwieniom i zaprzeczeniom.
Bez kazań i morałów, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2005-05-31

Profil: disziplinär

Profil: disziplinär

Definition

[Das gewählte Profil  liegt in dieser Sprache nicht vor, es wird durch das Wort kázeň ausgedrückt.]

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Profil: verbos

Profil: verbos

Definition

Kázání

weitschweifige ermüdende und langwierige Rede oder ein entsprechender Vortrag.

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Für dieses Profil wurden keine Konnotationen gefunden.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Für dieses Profil wurden keine lexikalischen Relationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurde keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • mít kázání
 • dlouhé kázání

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

Dnes je to elegantně oblečený diplomat, který dokáže hodit přes palubu tradiční komunistický sklon k dlouhému kázání - a jít k věci. "Vše se může změnit," odpověděl minulý měsíc v Pekingu na otázku, jestli by Pchjongjang mohl být pružnější, co se týče požadavků na ústupky z americké strany.
(syn)

… zástupci veřejnosti - novináři, se stali jen inventářem, do jehož vybavení se jaksi ostřejší dotazy nehodily. Výsledek? Zatímco Český rozhlas pouštěl do svých zpráv záznamy z Hovorů po celé nedělní odpoledne, vedoucí vydání si v novinách lámali hlavu, jak z těchto kázání vybrat alespoň několik jasných a aktuálních vět, které by čtenářům něco skutečně důležitého sdělily. Kolem prezidenta se vytvořila zvláštní hradba, od níž dostávali mnohdy klíč pouze zástupci České televize a Českého rozhlasu.
(syn)

Zemědělci, kteří vyslechli polní kázání, nečekají dobrou úrodu Žatec - Na sedmdesát zemědělců především z lounského, litoměřického a rakovnického okresu se včera sešlo při takzvaném polním kázání na zkušební stanici Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Žatci. Zemědělci se shodli, že do blízkého budoucna hledí spíše skepticky. "Nechceme si nechat ujít tuto každoroční akci, kdy máme možnost nabrat řadu zkušeností od odborníků a případně se poradit, kterou plodinu nebo odrůdu zasít v příštím roce," uvedl Miroslav Domorád ze Sedčic. Podle vedoucího stanice Františka Jelínka se letos s dobrými výnosy v Žatecké oblasti nebude moci pochlubit nikdo.
(syn)

Stačilo, aby Miroslav Kalousek zavětřil medvědí maso, které se s naivním předstihem chystá porcovat domnělý vítěz příštích voleb Mirek Topolánek. Prvotní problém koalice nicméně vyvstal hned po jejím zformování. Ti, co se vyžívají v politických bitvách, v teatrálním mávání partajními prapory a ideologických kázáních, hlubší spolupráci sociálních, křesťanských a liberálních demokratů nesli těžko. Jako první odpadla "strážkyně ideové čistoty" US-DEU Hana Marvanová. Pozvání Vladimíra Špidly do proevropské a antiklientelistické koalice sice původně přijala, avšak poté ji pohltil strach ze ztráty pravicové identity.
(syn)

… kromě respektovaného úřadu zdědil po kardinálu Tomáškovi také zdecimovanou církevní strukturu, tisíce zchátralých objektů a prořídlé řady kněží, jejichž průměrný věk dosahoval důchodových hodnot. Na druhé straně však i historicky jedinečnou situaci: hlad veřejnosti unavené desetiletími oficiálních ateistických kázání po kvalifikovaných a inspirativních debatách o duchovních záležitostech dosahoval v té době podle průzkumů vrcholu. Miloslav Vlk se nijak netajil ambicí a chutí v mimořádných podmínkách obstát. Po ovoci poznáte je Jeho úsilí záhy začalo přinášet plody. Překvapivě však nemálo z nich bylo poněkud trpké chuti.
(syn)

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Etymologie

Etymologie

Semantischer Wandel

Die Bedeutungswörterbücher des Tschechischen gehen von zwei Bedeutungen des Lexems kázání aus: ‘geistige Rede, Exegese’ und ‘Ermahnung, Bestrafung, Vorwürfe’. Ersterer Bedeutung ordnet SSJČ noch die Teilbedeutung ‘lange Rede, breitgefasste Darlegung’ bei, ohne dafür jedoch Belege anzuführen, vgl. auch für das Verb den Eintrag kázati: (expressiv) ‘gerne brennend, weitschweifig etwas erzählen, nachdrücklich reden, belehren, ermahnen (…)’ sowie (pejorativ) ‘mit predigendem Tonfall, weitschweifig etwas bereden, ermahnen (…)’ mit Angabe typischer Wendungen, vgl. už zase káže. Das vorliegende Wörterbuch beschreibt kázání mittels dreier Profile, die den in den Wörterbüchern erfassten Bedeutungen entsprechen. 

Das religiöse Profil ist primär und bleibt als Basis aller semantischen Übertragungen und Weiterentwicklungen klar erkennbar. Als ursprüngliche Bedeutung im christlichen Kontext ist die Bibelexegese durch geistliches Personal als Teil des Kirchenlebens und der religiösen Lehre, Bildung und Mission zu sehen, woraus ein fester Bestandteil des Gottesdienstes wurde. Dieser entwickelte sich hin zu einer pastorale Ansprache zu einem aktuellen Thema in Bezug auf eine Stelle in den Schriften. Die Predigt entwickelte sich zu einer schriftlichen Gattung und diese wurde zu Hochzeiten der Homiletik (insbesondere Barock) als primär betrachtet. Im neueren Tschechischen verlagerte sich der Fokus jedoch auf die pastorale Ansprache als mündliche Form, die konstitutiv für das religiöse Profil ist. Dieses dominiert den Sprachgebrauch im heutigen Tschechischen und umfasst alle wesentlichen Komponenten, die in den säkularen Profilen erscheinen: Die Predigt als regelmäßiger Bestandteil des Gottesdienstes,  als erbauliche aber auch ermahnende Rede, als direkte Ansprache der Gläubigen, aber auch mit Fokus auf dem Auftritt des Predigers. In anderen Schriftreligionen sind ähnliche Tendenzen beobachtbar, im heutigen Tschechischen wird der Begriff im Kontext nichtchristlicher Religionen unter Umständen auf jede Form öffentlicher Rede eines religiösen Würdenträgers übertragen, was mit den Entwicklungen in anderen Profilen korreliert, wo kázaní allgemein zum Synonym von ‘Rede, Vortrag’ wird.

Das moralisierende Profil umfasst die Komponenten des Moralisierens, eines strafenden Redeaktes aber auch den Aspekt der Selbstdarstellung des Sprechers und seiner anstrengenden Wirkung auf den Zuhörer. Auf die beiden letzteren Aspekte fokussiert sich das verbose Profil, sie werden hier wesentlich stärker betont, kázání steht hier für ‘sehr, bzw. zu lange, ermüdende und langweilige Rede’. Dieses Profil ist semantisch nicht vollständig vom moralisierenden abgelöst und ist rein kontextuell zu bestimmen, allerdings ist die regelmäßige Reakzentuierung derartig augenscheinlich, dass ein eigenes Profil angelegt wurde. Das verbose Profil ist relativ verbreitet im politischen Diskurs und geht mit dem Autoritätsverlust von Personen oder Positionen einher, bei denen nicht mehr gegen den Inhalt polemisiert wird. Es wird hier nur noch auf die Art und Weise der Rede abgehoben. Beide Profile sind Ausdruck sprachlicher Säkularisierungsprozesse, die bereits abgeschlossen sind, in den letzten Jahrzehnten zeigt sich keine besondere Produktivität oder Weiterentwicklung. Allerdings scheint eine semantische Weiterentwicklung des verbosen Profils möglich, die hier allerdings noch nicht konstatiert werden kann.

Semantischer Wandel

In den Erläuterungswörterbüchern des Polnischen werden für das Lemma kazanie ‘Predigt’ zwei Bedeutungen aufgeführt, vgl. USJP (2003): 1. przemówienie wygłaszane przez duchownego do wiernych w czasie nabożeństwa; też: napisany tekst tego przemówienia ‘Ansprache an die Gläubigen während der Messe; auch der geschriebene Text dieser Ansprache’; 2. długie i nudne moralizowanie ‘langes und langweiliges Moralisieren’. Ähnliche Explikationen sind in SJPDor. 1958-1969, PSWP 1995-2005, ISJP 2000, WSJP 2007-2012 zu finden.

Das SuP unterschiedet für das Lexem kazanie ein religiöses und ein säkulares Profil, diese sind semantisch zu den Einträgen der obengenannten Wörterbücher analog. Im gegenwärtigen Sprachgebrauch sind beide Profile präsent. Die religiöse Bedeutung wird auch außerhalb des religiösen Diskurses, vor allem in der Publizistik gebraucht. Meistens wird dabei auf die politische Haltung der Kirche oder des die Predigt Haltenden Bezug genommen, vgl.

W Czchowie nikt nie ma bowiem najmniejszej wątpliwości, że proboszczowi Władysławowi Przybysiowi bliżej było do poprzedniego burmistrza Romana Olchawy (AWS) niż do Marka Chudoby. - Do politycznych kazań proboszcza już przywykliśmy - przekonuje jeden z samorządowców. - Proboszcz to zręczny gracz, mistyk. (Ksiądz nie do zniesienia, Gazeta Krakowska, 2004-03-13)

Säkularisierter Gebrauch ist im Polnischen in einem breiten situativen Spektrum möglich. Es bezieht sich auf eine offensichtlich moralisierende Ansprache, die von jmdn. sowohl im familiären als auch öffentlichen Rahmen, wie z.B. in der Politik, gehalten werden kann. Die Bezeichnung kazanie drückt eine pejorative Bewertung eines solchen Sprechaktes aus, vgl.:

(...) a jeśli nawet na początku było słowo, to było ono nie u Boga, jak w Ewangelii świętego Jana, tylko u polityka. Nawet krótkie wakacje pozwalają jednostkom bystrzejszym na dokonanie ważnego światopoglądowego odkrycia - życie bez polityki, bez oglądania codziennego politycznych wnętrzności, bez kazań umoralniających, pyskówek i prania się po pysku jest nie tylko możliwe, ale całkiem sympatyczne. (Posłać politykę na plażę, Dziennik Polski, 2006-08-04)

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Sprichwörter

Jak się ksiądz dobrze naje, to mu łatwo kazanie o poście gadać. [wörtl. Wenn sich der Priester gut satt isst, ist's ihm leichter vom Fasten zu reden.]/ ist der Magen gefüllt, sind die Sorgen klein

Kto trzyma w ręku kartę, ma kazanie nic niewarte. [wörtl. Wer die Karte in der Hand hält, gibt eine Predigt, die nichts wert ist.]

To kazanie dobre jest, gdy je wspiera tęgi gest. [wörtl. Die Predigt ist gut, wenn sie eine tüchtige Tat stützt.]/ Taten provozieren mehr als Worte

Kulturelle Kontexte

 • Miroslav Rutte, 20 kázání o divadle, Praha 1940
 • Josef Skalický: Ač mrtev stále hovoří, Hrst kázání Josefa Skalického, České Budějovice 1947
 • Alexander Batěk: Atlantis, svět předpotopní, kázání pod širým nebem, Praha 1920.
 • Jakoubek ze Stříbra: Betlémská kázání z roku 1416, Praha 1951

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Eugeniusz Burzyk: Kazanie espresso, 2010.
 • Sebastian Wiśniewski: Wiara i doskonałośc w świetle kazań ks. Cieszyńskiego, 2012.

Musik

 • Józef Augustyn: Kazanie na górze, 2014.

Theater

 • Rozmowy z diabłem. Wielkie kazanie księdza Bernarda (Regie:  Krzysztof Jasiński), 2006.

Sonstiges

 • Cover einer Zeitschrift

  (Quelle: http://s.lubimyczytac.pl/upload/books/143000/143067/352x500.jpg)
 • Comic

  (Quelle: http://www.navitas.pl/imf/wp-content/uploads/2013/01/kazanie_gotowe.jpg)

Bibliographie

Janečková, Marie 2001: Kompozita v barokním kázání Antonína Jarolíma Dvořáka z Boru, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch 47, S. 195-204.

Kvítková, Naděžda 2005: „Jazyková stránka kázání“, in: Grygerková, M. et al., Specifika církevní komunikace, Ostrava, S. 77-92.

Petr Kitzler 2012: Athletae Christi: raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptacíPraha.

Rejhonová, Jitka 2009: Ke čtyřem barokním kázáním se svatební tematikou, in: Bohemica Litteraria 12 (1-2): 33-53.

Sládek, Miloš 2005: Svět jako podvodný verbíř, aneb Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století, Praha.

Bibliographie

Grzywacz, Julita 2011: „Funkcja przykładów we współczesnych kazaniach“, in: Pedzich, B./ Zdunkiewicz-Jedynak, D. (Hgs.), Polskie dzwieki, polskie słowa, polska gramatyka (system - teksty - norma - kodyfikacja), Warszawa, S. 223-235. 

Sambor, Jadwiga 1988: „O języku wspołczesnych kazan polskich. Próba opisu“, in: Karpluk, M./ Sambor, J. (Hgs.), O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, Lublin, S. 45-69. 

Sieradzka-Mruk, Agnieszka 2009: „Język kaznodziejski jako przykład polszczyzny mówionej (wybrane aspekty)“, in: Dunaj, B./ Rak, M. (Hgs.), Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna, Kraków, S. 357-364. 

Wojtak, Maria 2002: „Indywidualna realizacja wzorca gatunkowego kazania“, Stylistyka XI, S. 413-431.

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium