DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Tschechisch: kázání
Slowakisch: kázeň

Polysemie

 1. religiös: ‘Ansprache eines Geistlichen an die Gläubigen’
 2. moralisierend: ‘Ermahnung’
 3. disziplinär: ‘Zucht’
 4. verbos: ‘weitschweifige Rede’

Polysemie

 1. religiös: ‘Ansprache eines Geistlichen an die Gläubigen’
 2. moralisierend: ‘Ermahnung’
 3. disziplinär: ‘Zucht’
 4. verbos: ‘weitschweifige Rede’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

Kázání

Ansprache eines Geistlichen oder Laienpredigers an eine Gemeinde. In der Predigt werden häufig ein Bibeltext oder Glaubensfragen behandelt, sie kann auch einen moralischen und erbaulichen Inhalt haben.

Auch über einen geschriebenen Text mit demselben Inhalt.

Definition

Kázeň

Ansprache eines Geistlichen oder Laienpredigers an eine Gemeinde. In der Predigt werden häufig ein Bibeltext oder Glaubensfragen behandelt, sie kann auch einen moralischen und erbaulichen Inhalt haben.

Auch über einen geschriebenen Text mit demselben Inhalt.

Konnotationen

 • Pfarrer, Dekan, Bischof, Diakon, Imam
 • erläutern, ermahnen
 • Gottesdient, Andacht

Konnotationen

 • Pfarrer, Dekan, Bischof, Diakon, Imam
 • erläutern, ermahnen
 • Gottesdient, Andacht

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • hlásání ‘Verkündung, Verkündigung’
 • homilie ‘Predigt’
 • projev ‘Vortrag’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • homilia ‘Homilie’
 • orácia ‘Rede’
 • prednáška ‘Vortrag’
 • prejav ‘Auftritt’
 • referát ‘Referat’

Wortbildungen

Substantive

 • kázeň ‘Zucht, Disziplin’
 • kazatel1 ‘Prediger’
 • kazatelna ‘Kanzel’, vgl. Byl tak nenápadný, že bez doprovodu by ho člověk přehlédl. Zato mluvil jako z kazatelnyZa výčepním pultem, jak na kazatelně, stáli pan Veselý a pan Kopecký. Točili pivo, důležitě okrajovali nožem přebytečnou pěnu, nalévali panáčky sirupu do ovocných střiků a tak dále. (syn)

Verben

 • dokázat1 ‘die Predigt zu Ende halten’
 • dokázat2 ‘etwas beweisen’, homonym zu dokázat1

Adjektive

 • kázavý ‘predigerisch, predigtartig’

Adverbien

 • kázavě ‘predigerisch, predigthaft’, Adverb zu kázavý

Wortbildungen

Substantive

 • kazatel ‘Prediger’
 • kazateľka ‘Predigerin (in den protestantischen Kirchen)’
 • kazateľnica ‘Kanzel’
 • kazateľňa ‘Kanzel’
 • kazateľstvo ‘Predigtgabe, Talent zum Predigen’

Adjektive

 • kazateľský ‘Predigend. Prediger-’
 • kázňový1 ‘in Relation zu kázeň (religiöses Profil) stehend’, vgl. Dnešný kázňový text nás vyzýva: Buď verný svedok Kristov. ‘Der heutige Predigttext ruft uns auf: Sei ein treuer Zeuge Christi!’
 • pokázňový ‘(zeitlich) auf die Predigt folgend’, vgl. pokázňové modlitby ‘Gebete nach der Predigt’

Verben

 • kázať ‘predigen’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Kázání na hoře ‘Bergpredigt’
 • Ježíšovo horské kázání ‘(Jesi) Bergpredigt’

Kollokationen

 • nedělní kázání
 • poslouchat/ vyslechnout kázání
 • pronést kázání

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • kázeň na hore ‘Bergpredigt’

Kollokationen

 • chodiť na kázňe
 • cvičná kázeň
 • mať kázeň
 • misijná kázeň
 • nedeľná kázeň
 • ohnivá kázeň
 • plamenná kázeň
 • poučná kázeň
 • počúvaťkázeň
 • pôstná kázeň
 • rozhlasová kázeň
 • slávnostná kázeň
 • veľkonočná kázeň
 • vianočná lázeň
 • vypočuť kázeň
 • zapaľujúca kázeň

Belege

Bergpredigt

Křesťanství, které Bořivoj akceptoval, však nebylo křesťanstvím Ježíšova Kázání na hoře a dalších textů, na nichž byla a je postavena duchovní přesvědčivost evangelia. Byl to zredukovaný systém pravidel, přizpůsobený mentalitě "barbarů" obývajících střední Evropu.
(syn)

Politické hnutí nebo strana, které by normy třeba horského kázání vzaly za základ své politiky, by se na politické scéně musely rychle znemožnit. Politicky uplatňované křesťanství je možné jen v podobě kompromisů, a to nikoli pouze na úkor zásad křesťanských, ale také na úkor zásad mocenskopolitických.
(syn)

Christentum

Měl také podíl na organizaci křížových výprav. Jeho jméno je neodmyslitelně spojeno s Vézelay. V této burgundské bazilice pronesl o velikonocích roku 1146 tak přesvědčivé kázání, že jak král Ludvík VII. tak i ostatní velmožové přijali bez váhání kříž a vytáhli do Palestiny osvobodit Boží hrob.
(syn)

Nic podobně zásadního v církvi Jan Pavel II. neudělal, ale jinak mu "velikost" u jména sluší. Je zřejmě člověkem, kterého v dějinách za jeho život vidělo nejvíce současníků. Vatikánští kronikáři tvrdívají, že "živě" vyslechlo kázání ve Vatikánu na osmnáct milionů lidí, celkově po světě 250 milionů. Jednorázovým rekordem bylo vystoupení ve filipínské Manile, kde ho prý spatřily čtyři miliony lidí.
(syn)

MSGRE. STAŠKA (Domažlice) - Msgre. Bohumil Stašek, sídelní kanovník vyšehradský, se narodil 17.2.1886, zemřel 8.8. 1948. Proslul svým vlasteneckým kázáním na Vavřinecké pouti roku 1939. Díky tomu byl až do konce války v koncentračním táboře v Dachau, odkud se vrátil s velmi podlomeným zdravím.
(syn)

"V našem kostele je všechno německé, ve škole je všechno německé, v konviktu, v noviciátě, ve scholastikátuvšechno německé, jen občas je slyšet české kázání a nikdy českou přednášku. Proto Češi, kteří se narodili v Čechách a v Praze, zapomenuli svou řeč.
(syn)

Andere Konfessionen und Richtungen

Ale nemohou kázání v mešitách využívat pro šíření islamistických a protirežimních myšlenek? Nyní se to neděje. Důvodem jsou obavy kazatelů i věřících. Mešity jsou pod přísnou kontrolou a obsah kázání je navíc často předepisován přímo vládou.
(syn)

DavidiániSkoro 90 mrtvých má na svědomí sekta Davidiánů, která působila v Texasu. Jejich víra vychází z dogmat adventistické církve, které modifikoval guru David Koresh. Ten ve svých kázáních vyzýval k boji s americkou armádou.
(syn)

Z kuchyně hospody za mými zády crčí rourou voda rovnou do kanálu, nedělně výletní Tibeťané se trousí dovnitř a ven, na nedalekém parkovišti se shlukují další skupinky, které ještě před hodinkou poslouchaly kázání o dharmě, jež se linulo i z reproduktorů pro ty na schodišti, co se již nevmáčkli dovnitř hlavního chrámu.
(syn)

Belege

V Pešti dal vytlačiť rozlúčkovú reč s cirkevníkmi, ktorá je mimoriadne zaujímavá aj z jazykového hľadiska, resp. z hľadiska vývinu spisovnej slovenčiny. Kázeň vyšla v r. 1834 na 16 stranách pod názvom Kázeň laučiwá, kterau se od cjrkwe ew. a. w. cinkotské w ned. VI. po welikénoci, dne 19. kwětna 1833.
Kultúra slova, 2000

Že by sa mi podarilo ich aspoň v niečom vychovať? No ale oni jednoducho na to nemajú čas, robia všetci ako včeličky! A tu je téma dnešnej kázne: Ako ťažko Kanaďania pracujú a ako ťažko sa zabávajú.
Inzine, 2000

V každej CHÝRNIK LT Novinky Vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied Veda vyšli dve pozoruhodné publikácie. Kniha Eriky Brtáňovej Stredoveká scholastická kázeň je prvou literárno - medievalistickou sondou do časovo a kultúrne vzdialeného obdobia nášho latinského stredoveku. Autorkin erudovaný výklad žánrových špecifík stredovekej kázne dopĺňa kritická edícia a preklad interpretovaného textu, zachovaného v jednom z kódexov slovenskej proveniencie
Literárny týždenník,, 2001, roč. 14, č. 14

Keď niektorí spomínate vo svojich listoch veľkých pastierov duší na Slovensku ako Andrej Hlinka alebo biskup Moyzes, myslím, že sa stali veľkými preto, že ostali verní hlásaniu evanjelia práve v troch spomínaných základných bodoch. Neviem, koľko majú pisatelia rokov, ale ak odsudzujú kázeň pána diakona v Slovenskom rozhlase, asi nikdy nepočuli kázať zo záznamu A. Hlinku a ani nikdy nečítali jeho kázne.
SME, 1.2.1996

Ide o tieto príklady: 1. Neskoršie jeho spoločníci budú zdieľať jeho ideál a pôjdu šíriť a brániť vieru kázňami a službou Slovu... (s. 11 — 12).
Kultúra slova, 1999

Tohtoročnú nedeľnú omšu celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Vo svojej kázni vyzdvihol úlohu rodiny v dnešnej chaotickej spoločnosti, rodiny usporiadanej, zodpovednej,
MY Kysucké noviny, 28.08.2012

Predtým strávila 100 hodín pozeraním extrémistických kázní jemensko-amerického klerika Anwara al-Awlakiho.
SME Víkend magazín, 23.04.2011

Säkularisierung des Säkularen hier: Fussball

Lacko pred príchodom na posvätný štadión Ani na posvätnej Maracane neznie vždy futbalová kázeň, ktorá sa dá počúvať
Korzár Košický Večer, 03.04.2009

Profil: moralisierend

Profil: moralisierend

Definition

Kázání

In der Alltagssprache zumeist im Phrasem dělat/ držet někomu kázání/ jmdm. eine Predigt halten ‘jmdn. auf eine unfreundliche, belehrende Weise ermahnen, an etw. erinnern’.

Überwiegend in der Publizistik: Hyperbolisch über öffentliche Ansprachen mit einem ermahnenden Inhalt, die auf eine aufgeregte, nachdrückliche Weise gehalten werden.

Definition

Kázeň

In der Alltagssprache zumeist im Phrasem držať niekomu kázeň bzw. robiť niekomu kázeň ‘jmdn. auf eine unfreundliche, belehrende Weise ermahnen, an etw. erinnern’.

Überwiegend in der Publizistik: Hyperbolisch über öffentliche Ansprachen mit einem ermahnenden Inhalt, die auf eine aufgeregte, nachdrückliche Weise gehalten werden.

Konnotationen

 • Affekt
 • Schuldzuweisungen

Konnotationen

 • Affekt
 • Schuldzuweisungen

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • poučování ‘Belehrung’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • dohováranie ‘Vorhaltungen machen’
 • karhanie ‘Ausschelten’
 • napomínanie ‘Ermahnung’
 • tirada ‘Tirade’

Wortbildungen

Substantive

 • kazatel2 Bestandteil der Verbindung kazatel morálky ‘Moralprediger’, vgl. Velká většina z těchto kazatelů morálky by však ve světě, na který se tak rádi a tak často odvolávají, měla pramalou šanci. (syn)

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Komposita und Derivate gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • dostat kázání: <někdo> dostává/ dostane od <někoho> kázání (o <něčem>) [eine Predigt erhalten] ‘eine Abfuhr bekommen, eine Moralpredigt erhalten’
 • vyslechnout si kázání ‘sich eine Predigt anhören’
 • udělat někomu kázání ‘jmdm. eine Predigt machen’
 • mít k někomu kázání ‘jmdm. gegenüber eine Predigt haben’
 • dělat/ držet někomu kázání ‘jmdm. eine Predigt halten’
 • kazatel morálky ‘Moralprediger’

Kollokationen

 • mít morální kázání
 • kázání maskám

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • držať niekomu kázeň/ jmdm. eine Predigt halten ‘jmdm. ausführlich die Meinung sagen, Vorhaltungen machen, kritisieren, runtermachen’
 • robiť niekomu kázeň/ jmdm. eine Predigt halten ‘jmdm. ausführlich die Meinung sagen, Vorhaltungen machen, kritisieren, runterputzen’

Kollokationen:

 • dať niekomu kázeň
 • dlhá kázeň
 • morálna kázeň
 • mravoučná kázeň
 • nudná kázeň
 • ostrá kázeň
 • politická kázeň
 • siahodlhá kázeň

Belege

… Mlsaly cukr rozbitý z homolek a uskladněný v plechovce. Nevzaly ho nikdy velké množství, aby na to babička nepřišla. Přesto na to vždycky přišla a bylo kázání a někdy sem tam i nějaký ten žďuchanec," líčí Eliáš.
(syn)

Své první setkání se Sergejem Lavrovem od jejího jmenování ministryní zahraničí využila Riceová podle nejmenovaných diplomatických zdrojů k tomu, aby mu dala kázání kvůli porušování demokracie. Zmínila se zejména o přístupu ruské vlády k ropné společnosti Jukos, zpřísnění restrikcí vůči elektronickým médiím či o nepřiměřené koncentraci moci v Kremlu.
(syn)

Silně se mě dotklo jeho přirovnání shromáždění ve Sněmovní ulici k mítinku HZDS. Osobně s touto stranou nesympatizuji a jako účastníka shromáždění mě ministrův výrok uráží. Byli tam lidé zcela normálně myslící žádný zfanatizovaný dav. Lživé je i Luxovo kázání o pocitu vítězství pana Klause, neboť Klaus sám několikrát vyzýval lidi k odchodu. Pan Pilip by se měl raději zamyslet nad příčinou celé akce. Určitě by se totiž nekonala, kdyby on a Jan Ruml vyzvali pana Klause k odstoupení na mimořádném zasedání vlády.
(syn)

Masopust se chystá na 14. února, začne u hospody U Černého vola na Loretánském náměstí a skončí na Kampě. Starosta Prahy 1 provede na začátku tradiční kázání maskám, aby se chovaly mravně. Z podniků a hospůdek na trase, kudy průvod půjde, budou tradičně vybíhat lidé a masky hostit.
(syn) 

Ostatně dnes velmi dobře ví, že když něco na koberci v manéži pokazí, nedostane pochvalu a podle toho se také chová. Uraženě. Nenápadné kázání - to nikdo z diváků nepostřehne - dostane hned po odbytém cviku. Neodpustím si případné pokárání ani po odchodu z manéže a následném krmení. Stačí jen poznámka - tystomu dneska dal - a on nechce ani žrát.
(syn)

Intelektuálové, kteří mají tradičně výhrady k tomu, aby v japonské společnosti hráli roli srovnatelnou s jejich západními kolegy, mlčí více než kdy jindy. "Není slyšet žádné diskuse o společnosti, jen samá kázání, "stěžuje si šéfredaktor velkého tokijského deníku. Psychologové a účetní jsou tedy "oporou" společnosti, jež je podle evropského diplomata, který dlouho na souostroví působil, nakažena pochybnostmi …
(syn)

Belege

Ale žiadne strachy, toto nebude kázeň o globalizácii a mcdonaldizácii sveta, lebo ja si vôbec nemyslím, že sa svet dá globalizovať tak, ako si to pár ľudí myslí. Moje presvedčenie vychádza z vlastnej skúsenosti.
Inzine, 2000

Kým tento vystupuje skôr ako výrobca skladačky puzzle v podobe politického komentára a moralizátorskej kázne, tamtá sa usiluje uplatniť aj svoj humoristický talent.
Literárny týždenník, 2000, roč. 13, č. 20

Nechcem moralizovať a držať ti kázeň, že nežiješ dobre, že sa nepatrí mať milencov, lebo to dobre vieš aj ty sama.
SME, 23.3.1995

Politici stáli pokojne a mnohí z nich sa usmievali ešte aj po tom, ako bola fotka už hotová a oni vychádzali zo sály, aby si vzápätí vypočuli ostrú kázeň Butrusa Butrusa - Ghálího o tom, že je OSN vinou neplatičov v ich radoch v ťažkej finančnej kríze.
SME, 24.10.1995

Tak brazílske, ako aj francúzske mužstvo predstavovali dve viacnárodné a viackultúrne spoločenstvá. Góly Liliama Thurama z Guadelopu a báječné nahrávky Zinedina Zidana z Alžírska pripravili Jeana - Marie Le Pena o viac hlasov ako politické kázne.
SME, 18.7.1998

Túto vetu Eliot nenapísal ani v tejto, ani v ostatných štyroch hrách, nenapísal ju vôbec. Takého banálneho výroku by sa jednoducho nedopustil. Autorka si všimla, že v závere boli použité verše z Eliotovej Pustatiny. Neboli z Pustatiny, ale z básne East Coker. Keby si vysneného Eliota porovnala so skutočným, zistila by, že materiálu, ktorý vnímala ako jasnú didaktickú kázeň, je v Eliotovom texte oveľa viac ako v režijnej úprave Juraja Nvotu.
Domino Fórum, 2001, číslo 22

Dievčatá boli k početnému príbuzenstvu mimoriadne bezočivé. Horko - ťažko ich pohla k tomu, aby svojich starých rodičov aspoň pobozkali, a každý deň im robila kázne. Ale pani Haydonová bola taká zaneprázdnená, že na to, aby na ne skutočne dohliadla a aby ich usmernila, nemala kedy.
Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt 2002, roč. 10, č. 1

"Griet, vedela si, že mňa vychovávali ako protestanta? Prestúpil som, keď som sa oženil. Takže mi nemusíš držať kázeň. Také reči som už počul." Vyvalila som naňho oči. Dosiaľ som nepoznala človeka, ktorý by sa rozhodol, že už nebude protestantom. Neverila som, že by niekto mohol naozaj prestúpiť.
Chevalier, Tracy: Dievča s perlovou náušnicou. Bratislava 2000

Obyčajný loptoš. Ale nech si s ním poradia sami. On spíše hlásenie, prednesie chlapcovi kázeň, aké zlé je utekať z domu a aké nebezpečné je potulovať sa okolo autobusovej stanice, a zavezie ho domov. "Čo to znamená, že je veľmi ustatý?" žasla Kate, keď Nick položil slúchadlo, ale hneď jej svitlo.
Steel, Danielle: Tajomstvá. Bratislava 1998

Žiaľ, je to svätá pravda, že ma hudba ničí - a najhoršie na veci je, že sa ochotne nechávam ničiť. Zm kla som, hoci som mohla pokračovať v tej kázni, lebo som si uvedomila, že som schopná aj výstrednejších poznámok. Chcelo sa mi dodať, že hudba ničí aj mňa, ale ja radšej ničím druhých, a to hudbou. Keď som hrala, ani som si neuvedomovala, že mám manžela. Bola som mladšia ako môj manžel, ale nikdy som sa necítila mladá.
Sontag, Susan: Milenec sopky. Bratislava 1995

Dvere sa neľútostne zachlopia. Ostanem v predklone, s nosom zaboreným do vankúšov. Nemám ani potuchy, kto mi uštedril morálnu kázeň. A rozhodne sa nedá tvrdiť, že ma jeho optimizmus vzpružil.
Aubert, Brigitte: Snežná smrtka. Ružomberok 2001

Mauss sa opäť zahľadel na dav, srdce mu úzkostne tĺklo a boky mu zalieval lepkavý pot. Udrela tvoja hodina, Pane ? — Pôjdem medzi nich a porozprávam sa s nimi, urobím im kázeň, — prehovoril priškrteným hlasom. Túžil po takej obeti a súčasne sa jej bál. — Pozoruhodná myšlienka, pán Mauss, — milo prehovoril Rámadží a čierne oči mu nervózne behali z Maussa na dav a späť
Clavell, James: Tajpan. Bratislava 1987

Zistili ste, že vám jedenásťročný syn "potiahol" z peňaženky menší obnos. a) Dáte mu pár zaúch a za trest mu zarazíte vreckové. b) Budete mu držať kázeň a aby si nemusel v budúcnosti "požičiavať", zvýšite mu vreckové.
Východoslovenské noviny – Korzár, 2003

Profil: disziplinär

Profil: disziplinär

Definition

[Das gewählte Profil  liegt in dieser Sprache nicht vor, es wird durch das Wort kázeň ausgedrückt.]

Definition

Kázeň

Zucht, Ordnung, Disziplin.

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

 • Dressur, Drill
 • Uniformen

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • disciplina ‘Disziplin’
 • poriadok ‘Ordnung’

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

Wortbildung:

 • kázňový2 ‘in Relation zu kázeň (disziplinarisches Profil) stehend’
 • nekázeň ‘Undiszipliniertheit’, vgl. Už vyše dvadsať civilizácií sa zrútilo pre vlastnú nekázeň. ‘Schon mehr als zwanzig Zivilisationen sind schon aufgrund ihres eigenen Mangels an Zucht zugrunde gegangen.’
 • samokázeňbuchsprachlich, veraltet ‘Selbstbeherrschung’
 • sebakázeňbuchsprachlich, veraltet ‘Selbstzucht’, vgl. Tvrdý temperament vyžaduje tvrdú sebakázeň. ‘Ein starkes Temperament erfordert starke Selbtsbeherrschung.’
 • ukázniť ‘disziplinieren, züchtigen’, vgl. Ukáznil a krotil svoje telo. (1Kor 9,27) ‘Er züchtigte und zähmte seinen Korper. (1Kor 9,27)’
 • ukázňovať ‘disziplinieren, züchtigen’, vgl. ukázňovať fantáziu ‘die Phantasie zügeln’

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • kázeň a poriadok

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

Chápem a prijal som ten pomalý spôsob Šulíkovho rozprávania i tok času, ale mám pocit, že to trošičku prekročilo hranicu a spolu s tým delením na kapitoly to trocha mohlo unavovať a trieštiť pozornosť. Pomohla by možno trocha väčšia kázeň v strižni.
SME, 12.8.1995

Ale nemyslíme si, že to bude problém. Pokiaľ ide o vás, čaká vás bohatstvo. Predpokladám, že sa zdržíte kázne o vyššom morálnom princípe. Zoberte si peniaze, urobte, čo treba, a všetci budú spokojní.
Grisham, John: Kráľ odškodného, Bratislava 2003

Vojensky sud môže uložiť tento trest aj popri kratšom nepodmienečnom treste odňatia slobody, ak to vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu vyžaduje kázeň a poriadok v ozbrojených silách alebo v ozbrojenom zbore.
http://www.referaty.sk 2001-2005

V tomto období ozaj potrebujeme poriadok, potrebujeme uvedomelú kázeň a disciplínu všetkých našich občanov, obyvateľov našej československej socialistickej vlasti, tak ako tomu bolo dosiaľ.
SMENA, 28.08.1968

S týmto tvrdením v stredu prišiel minister vnútra Anatolij Kulikov, zástupcovia čečenských separatistov ho však označili za "celkom absurdné". Vojenské vedenie čečenských separatistov vyzvalo svojich bojovníkov k prísnej kázni a pokoju.
SME, 18.10.1996

Dňa 27. X. 1929 boli mnohí príslušníci JPO I. odmenení pamätnou medailou veliteľom JPO I. na shromáždišti veliteľstva JPO I. Popis činnosti, pokiaľ je zachytený v tejto kronike, je len stručným obrazom činnosti JPO I., ale za to dostatočne dokumentuje dobrú vojenskú kázeň a veliteľské schopnosti všetkých príslušníkov.
Lacko, Martin (ed.): Proti Poľsku - Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády. Bratislava 2007

Naozaj si mi pomohol a mňa tešila tvoja pohostinnosť. Zbadal som, že medzi svojimi chlapmi udržuješ prísnu kázeň, dovolíš im žobrať a páchať drobné priestupky, ale dozeráš, aby sa nedopustili nijakých vážnych zločinov.
Gulik, Robert van: Lakový paraván, Červený pavilón. Bratislava 1979

Dňa 21. marca1 prekročilo maďarské vojsko hranice Slov. štátu na východe. Veliteľstvo býv. VI. sboru vo svojom rozkaze vyzývalo všetkých, ktorí sú povolaní brániť hranice Slovenska, aby tie do krajnosti hájili. Železnú kázeň a vytrvalosť žiada od slovenského vojska.
Lacko, Martin (ed.): Proti Poľsku - Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády. Bratislava 2007

Ju nezaujíma jeho interpretáciu Flauberta, jeho zas dráždia absolútne nároky, ktorými meria okolie, príčina jej psychického stavu, ako sa ukáže v druhej časti: "My sa nezhovárame, držíme kázeň."
Revue svetovej literatúry, 2000, č. 1

Autori len v nepatrnej miere využili pri tvorbe textov štandardizované poetické prostriedky folklóru. Skromne v nich nájdeme opakovacie figúry, antitézu, stále epitetá: „zelené pole“ (Krčméry) „hôrni chlapci“, „vysoká vatra“, „železná kázeň“ (Hviezdoslav). Hviezdoslavov text tenduje k expresívnosti (zvolacie a rozkazovacie vety...).
Slovenský jazyk a literatúra v škole. Časopis pre otázky jazyka a literatúry, 2000

Pri tomto ódickom prekopírovaní ľudovej tradície sa Botto uspokojil s ich fyzickým popisom, no Hviezdoslav sa zameral na informácie o povahe a charaktere: „odvážni, nezdolní, nepokorení“, „kamarát rad – radom, železnej kázne“, „zlatého srdca vždy“, „pomocní, láskaví vlastnej až do psoty“.
Slovenský jazyk a literatúra v škole. Časopis pre otázky jazyka a literatúry, 2000

Zuordnung unklar

Lenže medzičasom väčšinu kráľovstiev zrušili a on prešiel do našich dní. Všeličo sa na ňom zmenilo, len huba mu mlela ďalej ako mocný mlyn. A namlel toho neúrekom. Že treba chvosty o psov priväzovať, že by bolo žiaduce ryby naučiť lietať a žihľavu odnaučiť pŕhliť. Ľudia sa smiali, až sa za bruchá chytali. Ten má kázne nehorázne! vraveli si so smiechom jeden druhému. Chýr o tárajovi letel z dediny do dediny. A ľudia sú takí: majú radi reči z brucha.
SME, 24.7.1998

Profil: verbos

Profil: verbos

Definition

Kázání

weitschweifige ermüdende und langwierige Rede oder ein entsprechender Vortrag.

Definition

Kázeň

weitschweifige ermüdende und langwierige Rede oder ein entsprechender Vortrag.

Konnotationen

[Für dieses Profil wurden keine Konnotationen gefunden.]

Konnotationen

 • Schläfrigkeit, Müdigkeit

Lexikalische Relationen

[Für dieses Profil wurden keine lexikalischen Relationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • orácia ‘lange Rede’
 • prednáška ‘Vortrag’
 • referát ‘Referat’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurde keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • mít kázání
 • dlouhé kázání

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • dlhá kázeň
 • nudná kázeň

Belege

Dnes je to elegantně oblečený diplomat, který dokáže hodit přes palubu tradiční komunistický sklon k dlouhému kázání - a jít k věci. "Vše se může změnit," odpověděl minulý měsíc v Pekingu na otázku, jestli by Pchjongjang mohl být pružnější, co se týče požadavků na ústupky z americké strany.
(syn)

… zástupci veřejnosti - novináři, se stali jen inventářem, do jehož vybavení se jaksi ostřejší dotazy nehodily. Výsledek? Zatímco Český rozhlas pouštěl do svých zpráv záznamy z Hovorů po celé nedělní odpoledne, vedoucí vydání si v novinách lámali hlavu, jak z těchto kázání vybrat alespoň několik jasných a aktuálních vět, které by čtenářům něco skutečně důležitého sdělily. Kolem prezidenta se vytvořila zvláštní hradba, od níž dostávali mnohdy klíč pouze zástupci České televize a Českého rozhlasu.
(syn)

Zemědělci, kteří vyslechli polní kázání, nečekají dobrou úrodu Žatec - Na sedmdesát zemědělců především z lounského, litoměřického a rakovnického okresu se včera sešlo při takzvaném polním kázání na zkušební stanici Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Žatci. Zemědělci se shodli, že do blízkého budoucna hledí spíše skepticky. "Nechceme si nechat ujít tuto každoroční akci, kdy máme možnost nabrat řadu zkušeností od odborníků a případně se poradit, kterou plodinu nebo odrůdu zasít v příštím roce," uvedl Miroslav Domorád ze Sedčic. Podle vedoucího stanice Františka Jelínka se letos s dobrými výnosy v Žatecké oblasti nebude moci pochlubit nikdo.
(syn)

Stačilo, aby Miroslav Kalousek zavětřil medvědí maso, které se s naivním předstihem chystá porcovat domnělý vítěz příštích voleb Mirek Topolánek. Prvotní problém koalice nicméně vyvstal hned po jejím zformování. Ti, co se vyžívají v politických bitvách, v teatrálním mávání partajními prapory a ideologických kázáních, hlubší spolupráci sociálních, křesťanských a liberálních demokratů nesli těžko. Jako první odpadla "strážkyně ideové čistoty" US-DEU Hana Marvanová. Pozvání Vladimíra Špidly do proevropské a antiklientelistické koalice sice původně přijala, avšak poté ji pohltil strach ze ztráty pravicové identity.
(syn)

… kromě respektovaného úřadu zdědil po kardinálu Tomáškovi také zdecimovanou církevní strukturu, tisíce zchátralých objektů a prořídlé řady kněží, jejichž průměrný věk dosahoval důchodových hodnot. Na druhé straně však i historicky jedinečnou situaci: hlad veřejnosti unavené desetiletími oficiálních ateistických kázání po kvalifikovaných a inspirativních debatách o duchovních záležitostech dosahoval v té době podle průzkumů vrcholu. Miloslav Vlk se nijak netajil ambicí a chutí v mimořádných podmínkách obstát. Po ovoci poznáte je Jeho úsilí záhy začalo přinášet plody. Překvapivě však nemálo z nich bylo poněkud trpké chuti.
(syn)

Belege

Radičová odmietla Lipšicovu ponuku Poslanec dal Ficovi kázeň Nudné prejavy k programovému vyhláseniu oživili Obyčajní ľudia.
SME, 05.05.2012

Medvieďa zjedlo posúch, z jedlo i druhý a celkom po domácky si začalo pri ohnisku čistiť kožuch. Potom si Ondrejovi ľahlo k nohám a zaspalo ako najspravodlivejší tvor v najväčšom bezpečí. A Ondrej Taraščuk sa smial, až to bolo počuť do Začaljanskej doliny. Od tých čias sa tí dvaja skamarátili. Porozumelo jeho dlhú kázeň, v ktorej mu navrhol, že sa má správať slušne a vyvarovať sa všetkého, čo by mohlo skaliť ich priateľský vzťah.
Hašek, Jaroslav: Ovca v žinčici a iné poviedky. Bratislava 1981

Ajjaj , vtedy som naozaj potreboval ten liek, tak výborne účinkuje, zbavil ma všetkých bolestí aj obáv, dodal mi novej odvahy a potom som sa opäť cítil s Angelikou taký šťastný. Je to hotový anjel, už sa vrátila do susedného apartmánu, chvalabohu, mám ju tu poruke, je taká rozkošná a milá, mám ju poruke, len dúfam, že sa ma nezmocnia bolesti, keď začnem na ňu myslieť, a po tej bolesti sa dostavia ďalšie, ešte nie je ani poludnie, musím si vypočuť nudnú kázeň a potom obed — a až o osem hodín užijem ďalšiu...
Clavell, James: Gaidžin I. Bratislava 1994

Jano zaregistroval iba Koppa, fyzikára Kubu, slovenčinárku Flochovú, ktorá sa už pár dní volala Suchá ratolesť, Dúbravského, ktorý učil technické kreslenie, a triedneho učiteľa Kiša. Toho poznal najlepšie. Keď im rozdával učebnice, urobil im siahodlhú kázeň o školskom poriadku a disciplíne.
Fekete, Ján: Pastier padajúcich hviezd. Martin: Osveta 1993

Na svitaní sa Amenhotep prebudil a omráčene sa poobzeral okolo seba. Zistil, že prenocoval na mieste, kde po prvý raz uzrel svetlo sveta. Márne však lovil v pamäti, čo sa mu prihodilo, nemohol si na nič spomenúť. Až potom mu napadlo, že navštívil Ptahura a vzápätí sa išiel poradiť s Imhotepom. Architekt stál pred ním. Konečne nadobudol istotu, aj keď naňho pôsobila priam neskutočne... Zhľadúval slová, ktoré mu vyjavil, a rozpamätal sa na siahodlhú kázeň o dobre a zle. A potom musel zaspať, lebo mu už nič neschádzalo na myseľ. Pisár vstal a vzdychol si.
Petrie, John: Pisár 2. diel - Znesvätená hrobka. Bratislava 2000

Raz mi povedal: „Slováci nemajú radi len dve veci. V kostole dlhé kázne a v komore krátke klobásy.“ V minulých dňoch som všeličo pochopil. Ježatý minister financií sa konečne po dovolenkovom okúňaní v dlhej kázni vyjavil, že v slovenskej komore budú krátke klobásy.
MY Trenčianske noviny. 23.08.2010

 

Etymologie

Etymologie

Semantischer Wandel

Die Bedeutungswörterbücher des Tschechischen gehen von zwei Bedeutungen des Lexems kázání aus: ‘geistige Rede, Exegese’ und ‘Ermahnung, Bestrafung, Vorwürfe’. Ersterer Bedeutung ordnet SSJČ noch die Teilbedeutung ‘lange Rede, breitgefasste Darlegung’ bei, ohne dafür jedoch Belege anzuführen, vgl. auch für das Verb den Eintrag kázati: (expressiv) ‘gerne brennend, weitschweifig etwas erzählen, nachdrücklich reden, belehren, ermahnen (…)’ sowie (pejorativ) ‘mit predigendem Tonfall, weitschweifig etwas bereden, ermahnen (…)’ mit Angabe typischer Wendungen, vgl. už zase káže. Das vorliegende Wörterbuch beschreibt kázání mittels dreier Profile, die den in den Wörterbüchern erfassten Bedeutungen entsprechen. 

Das religiöse Profil ist primär und bleibt als Basis aller semantischen Übertragungen und Weiterentwicklungen klar erkennbar. Als ursprüngliche Bedeutung im christlichen Kontext ist die Bibelexegese durch geistliches Personal als Teil des Kirchenlebens und der religiösen Lehre, Bildung und Mission zu sehen, woraus ein fester Bestandteil des Gottesdienstes wurde. Dieser entwickelte sich hin zu einer pastorale Ansprache zu einem aktuellen Thema in Bezug auf eine Stelle in den Schriften. Die Predigt entwickelte sich zu einer schriftlichen Gattung und diese wurde zu Hochzeiten der Homiletik (insbesondere Barock) als primär betrachtet. Im neueren Tschechischen verlagerte sich der Fokus jedoch auf die pastorale Ansprache als mündliche Form, die konstitutiv für das religiöse Profil ist. Dieses dominiert den Sprachgebrauch im heutigen Tschechischen und umfasst alle wesentlichen Komponenten, die in den säkularen Profilen erscheinen: Die Predigt als regelmäßiger Bestandteil des Gottesdienstes,  als erbauliche aber auch ermahnende Rede, als direkte Ansprache der Gläubigen, aber auch mit Fokus auf dem Auftritt des Predigers. In anderen Schriftreligionen sind ähnliche Tendenzen beobachtbar, im heutigen Tschechischen wird der Begriff im Kontext nichtchristlicher Religionen unter Umständen auf jede Form öffentlicher Rede eines religiösen Würdenträgers übertragen, was mit den Entwicklungen in anderen Profilen korreliert, wo kázaní allgemein zum Synonym von ‘Rede, Vortrag’ wird.

Das moralisierende Profil umfasst die Komponenten des Moralisierens, eines strafenden Redeaktes aber auch den Aspekt der Selbstdarstellung des Sprechers und seiner anstrengenden Wirkung auf den Zuhörer. Auf die beiden letzteren Aspekte fokussiert sich das verbose Profil, sie werden hier wesentlich stärker betont, kázání steht hier für ‘sehr, bzw. zu lange, ermüdende und langweilige Rede’. Dieses Profil ist semantisch nicht vollständig vom moralisierenden abgelöst und ist rein kontextuell zu bestimmen, allerdings ist die regelmäßige Reakzentuierung derartig augenscheinlich, dass ein eigenes Profil angelegt wurde. Das verbose Profil ist relativ verbreitet im politischen Diskurs und geht mit dem Autoritätsverlust von Personen oder Positionen einher, bei denen nicht mehr gegen den Inhalt polemisiert wird. Es wird hier nur noch auf die Art und Weise der Rede abgehoben. Beide Profile sind Ausdruck sprachlicher Säkularisierungsprozesse, die bereits abgeschlossen sind, in den letzten Jahrzehnten zeigt sich keine besondere Produktivität oder Weiterentwicklung. Allerdings scheint eine semantische Weiterentwicklung des verbosen Profils möglich, die hier allerdings noch nicht konstatiert werden kann.

Semantischer Wandel

Semantischer Wandel SK kázeň

Die aktuellen Bedeutungswörterbücher führen bis zu drei Bedeutungen des Wortes an. Im KSSJ (2003) findet sich der folgende Eintrag: 1. prejav duchovného o náb. téme (pri bohoslužbách) ‘ein Vortrag eines Geistliches über ein religiöses Thema (im Rahmen von Gottesdiensten)’ 2. hovor. dohováranie, karhanie, napomínanie ‘in der gesprochenen Sprache: Mahnung, Rüge, Tadel’ 3. správ.disciplína, poriadok ‘admin. Disziplin, Ordnung’. Dies entspricht inhaltlich dem, was im SSJ (1959-1968) verzeichnet ist. Im vorliegenden Wörterbuch SuP wurden vier Profile des Wortes erfasst, die mit den Bedeutungen in den oben erwähnten lexikographischen Werken im Wesentlichen übereinstimmen: ein religiöses, ein moralisierendes, ein disziplinäres sowie ein verboses Profil.
Das moralisierende Profil ist vom religiösen Profil abgeleitet, wobei bestimmte häufig in einer Predigt auftauchende Eigenschaften fokussiert und verselbständigt werden. Ausgangspunkt ist eine Mahn- oder Bußpredigt. Sie ist typischerweise eine dlhá kázeň ‘lange Predigt’, ostrá kázeň ‘scharfe Predigt’, morálná kázeň ‘moralische Predigt’, mravoučná kázeň ‘ethische Predigt’ oder nudná kázeň ‘langweilige Predigt’. Aufgrund ihres häufigen Auftauchens wurden diese Kollokationen dem moralisierenden Profil zugeordnet, obwohl sie auch im religiösen Profil auftauchen können. Häufig taucht das Wort in bestimmten Kollokationen und Phrasemen auf (držoder robiť niekomu kázeň ‘jmdm. eine Predigt halten’), wobei der Hörer häufiger im Dativ als indirektes Objekt auftritt als selbst eine kázeň hält (vgl. každý deň im robila kázne ‘Sie hielt ihnen jeden Tag eine Predigt. bzw.: Sie machte ihnen jeden Tag Vorhaltungen’). Aus der Hörerperspektive drückt kázeň oft Ironie aus, hält man selbst jemandem eine solche, soll sie einerseits einschüchtern wirken, ist aber auch nicht ganz ernst gemeint oder wirkt paternalistisch. Das Wort wird deshalb gern gegenüber Abhängigen und Menschen verwendet, die dem „Predigenden“ nicht gleichgestellt, sondern unterlegen oder unmündig sind (wie z.B. Kinder, Untergebene). Inhaltlich mit den o.g. Profilen zusammenhängend ist auch das verbose Profil, in dem der Akzent auf der Weitschweifigkeit und Langatmigkeit liegt. Entsprechend bringen die in diesem Profil verwendeten die Adjektivkollokatoren entweder die Langweiligkeit (vgl. Musím si vypočuť nudnú kázeň. ‘Ich muß mir eine langweilige Predigt anhören.’) oder Länge der Ansprache zum Ausdruck. (vgl. Urobil im [siaho]dlhú kázeň  o školskom poriadku a disciplíne. ‘Er hielt ihnen eine lange [weitschweifige] Predigt über die Ordnung und Disziplin in der Schule.’
Das insgesamt seltenere disziplinäre Profil steht nicht direkt in Verbindung mit den beiden anderen Profilen. Es lässt sich im Deutschen als Disziplin bzw. Zucht (und Ordnung) wiedergeben. Es taucht am häufigsten in militärischen sowie in Zusammenhängen auf, in denen es auf Askese und ein regelhaftes Einüben von Vorgängen (wie z.B. Exerzitien) ankommt. In diesem Profil ist eine Vorliebe für bestimmte Attribute železná kazeň ‘eiserne Disziplin’ prísna kázeň ‘strenge Zucht’ vojenská kázeň ‘militärische Disziplin’ bzw. für bestimmte substantivische Reihungen festzustellen, vgl. kázeň a disciplina ‘Zucht und Disziplin‘, kázeň a poriadok ‘Zucht und Ordnung’, kázeň a strižeň ‘Zucht und Nüchternheit’, kázeň a vytrvalosť ‘Disziplin und Ausdauer’.
Insgesamt sind alle vier Profile im Slowakischen in Bezug auf ihre Häufigkeit und Verwendungsdomänen stabil. Im disziplinären Profil tauchen allerdings die Synonyme häufiger auf, das Wort wirkt in stilistischer Hinsicht leicht altertümlich bzw. militaristisch.

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Sprichwörter

Dobrá kázeň sa od zlej líši tým, že po homílii sa poslucháč zamyslí nad sebou a po zlej – nad kazateľom.

Aká kázeň, taká bázeň.

Kulturelle Kontexte

 • Miroslav Rutte, 20 kázání o divadle, Praha 1940
 • Josef Skalický: Ač mrtev stále hovoří, Hrst kázání Josefa Skalického, České Budějovice 1947
 • Alexander Batěk: Atlantis, svět předpotopní, kázání pod širým nebem, Praha 1920.
 • Jakoubek ze Stříbra: Betlémská kázání z roku 1416, Praha 1951

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Július Bodnár: (Pohrebné kázne a verše), 1917.
 • Julius Bodnár: Veľká obeť veľkých časov: kázeň a verše prednesené pri poslednej pohrebnej počestnosti Štefka Fajnora. Rěč při úvodu dvojíctihodného pána Samuele Zoch do úřadu slova Božího kazatele... / Samuel Zoch. Tabita, truchlořeč a pohrebné verše povedané dňa 11. mája 1916 / Pavel Sekerka. Pohrebná kázeň, ktorú pri poslednej pohrebnej počestnosti Martina Štefku / Julius Bodnár. Ten, čo si wieru zapredal / pani Morawčíkowá. O falošných prorokoch / Cyril Harman, 1917.
 • Vladimír Pavel Čobrda: Slávnostná reč: Štefánikove oslavy na Bradle 20. a 21. mája 1939 in: V. P. Čobrda: Príležitostná kázeň Slova Božieho: Sväz evanjelickej mládeže na Slovensku 1939, 1939.
 • Juraj Drobný: Môže kňaz zaspať na vlastnej kázni? Z blogu katolíckeho kňaza Juraja Drobného o veciach medzi nebom a zemou, 2010.
  Moze knaz zaspat na vlastnej kazni? (Juraj Drobny)
  (Quelle: http://i1.martinus.sk/tovar/_ml/98/ml98937.jpg)
 • Karol Kuzmány: Dwě kázně: Kázeň, kterau w chrámě ewang. B.Bystrickkém w neděli II. po zg. K. P. mudr. na probu poweděl: Karel Kuzmány. Kázeň, kterau na úrad kazatele sl. b. pri slaw. cjrkwi ew. aug. wyzn. B. Bystrické nastupil: Karel Kuzmány. Dne 8. dubna 1832, 1832.
 • Pišta Vandal: Lotrove kázne, 2014.
  Lotrove kazne (Pista Vandal)
  (Quelle: http://i1.martinus.sk/tovar/_ml/193/ml193159.jpg)

Sonstiges

 • Anna Polcková pri kázni, Velký Kostol, Cikevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré Mesto
  Anna Polcková pri kázni, Foto: Tatiana Horvátová
  (Quelle: http://www.velkykostol.sk/wp-content/uploads/2013/03/kazen.jpg)

Bibliographie

Janečková, Marie 2001: Kompozita v barokním kázání Antonína Jarolíma Dvořáka z Boru, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch 47, S. 195-204.

Kvítková, Naděžda 2005: „Jazyková stránka kázání“, in: Grygerková, M. et al., Specifika církevní komunikace, Ostrava, S. 77-92.

Petr Kitzler 2012: Athletae Christi: raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptacíPraha.

Rejhonová, Jitka 2009: Ke čtyřem barokním kázáním se svatební tematikou, in: Bohemica Litteraria 12 (1-2): 33-53.

Sládek, Miloš 2005: Svět jako podvodný verbíř, aneb Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století, Praha.

Bibliographie

Majtanova, M. 1973: „Slovo kázeň v slovnej zasobe staršej slovenčiny“, in: Slovenská Reč: Časopis Pre vyskum Slovenského Jazyka, Nr. 38., S. 28-31.

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium