DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Tschechisch: satan
Polnisch: szatan

Polysemie

 1. religiös: ‘Widersacher Gottes’
 2. ethisch: ‘Bösewicht’
 3. ideologisch: ‘Feind’
 4. mykologisch: ‘Satansröhrling’
 5. Getränkeprofil: ‘starker Kaffee’

Polysemie

 1. religiös: ‘Widersacher Gottes’
 2. ethisch: ‘Bösewicht’
 3. ideologisch: ‘Feind’
 4. mykologisch: ‘Satansröhrling’
 5. Getränkeprofil: ‘starker Kaffee’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

satan

Nach religiöser Vorstellung die Verkörperung des Bösen, der Widersacher Gottes und Herrscher der Hölle, der auch als ďábel oder čert (beide ‘Teufel’) bezeichnet wird.

Während čert eher volkstümliche Züge trägt und in vielen (z.T. veralteten) Redewendungen zu finden ist, werden ďábel und satan weitgehend synonym religiös verwendet, wobei ďábel häufiger als satan auftritt. Ďábel zeigt gegenüber satan auch reichere Phrasem- und Wortbildung, vgl. Redewendungen wie    vymítat čerta ďáblem ʻden Teufel mit Beelzebub austreibenʼ, být posedlý ďáblem / čertem ʻvom Teufel besessen seinʼ usw. sowie die Diminutivbildung ďáblík (oder auch čertík und das Augmentativum čertisko), dafür aber kein *satánek.

Vielleicht aufgrund des Fehlens von folkloristischen Zügen wird bei satan das Böse in konzentrierterer Form ausgedrückt als bei ďábel. Eine scharfe Trennung zwischen beiden Bezeichnungen ist jedoch nicht möglich.

Mitunter ist nicht klar, ob satan als Person oder nur als ein abstraktes Prinzip aufgefasst wird.

Meistens Sg.; sowohl Klein- als auch Großschreibung.

Definition

szatan

Nom. Pl. szatany oder seltener szatani, Großschreibung möglich

Nach religiöser Vorstellung die Verkörperung des Bösen, der Widersacher Gottes und Herrscher der Hölle, der auch als czart, czort oder diabeł bezeichnet wird.
Während czort eher volkstümliche Züge trägt und in vielen (z. T. veralteten) Redewendungen zu finden ist, werden diabeł und szatan weitgehend synonym religiös verwendet, wobei diabeł zum einen häufiger als szatan auftritt und zum anderen sehr viel häufiger in volkstümlichen Redewendungen vorkommt.
Vielleicht aufgrund des Fehlens von folkloristischen Zügen wird bei szatan das Böse in konzentrierterer Form ausgedrückt als bei diabeł. Eine scharfe Trennung zwischen beiden Bezeichnungen ist jedoch nicht möglich.
Mitunter ist nicht klar, ob szatan als Person oder nur als ein abstraktes Prinzip aufgefasst wird.

Konnotationen

 • Hader, Zwietracht, Hass, Verführung, Versuchung
 • Schlange
 • listig

Konnotationen

 • Hader, Zwietracht, Hass, Verführung, Versuchung
 • Schlange
 • listig

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • belzebub ‘Beelzebub’
 • běs ‘Dämon, Teufel’
 • čert ‘Teufel, Krampus’
 • ďábel 1 ‘Teufel’
 • ďas ‘Teufel, Dämon’
 • démon ‘Dämon’
 • lucifer/ luciper ‘Luzifer’
 • rarach ‘Teufel, Unhold’
 • satanáš 1 ‘Satan’
 • zlý duch ‘böser Geist’

Opposita

 • anděl 1 ‘Engel’
 • Bůh ‘Gott’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • belzebub ‘Beelzebub’
 • czart ‘Teufel, Satan’
 • czort ‘Teufel’
 • demon ‘Dämon’
 • diabeł1 ‘Teufel’
 • lucyfer ‘Luzifer’
 • upadły anioł ‘gefallener Engel’
 • zły duch1 ‘böser Geist’

Opposita

 • anioł1 ‘Engel (religiöses Profil)’
 • Bóg ‘Gott (religiöses Profil)’

Wortbildungen

Substantive

 • satanismus ‘Satanismus’
 • satanista ‘Satanist’
 • satanství 1 ‘Satanismus’

Adjektive

 • satanistický ‘satanistisch’
 • satanský1 ‘in Relation zu satan (religiöses Profil) stehend’, vgl. satanská mše ‘Satansmesse, Schwarze Messe’
 • satanův ‘Possessivadjektiv zu satan (religiöses Profil)’

Adverbien

 • satansky1 ʻsatanisch, in Bezug auf satan (religiöses Profil)ʼ, satansky vyhlížející muzikant Jaz Coleman ʻsatanisch aussehender Musiker Jaz Colemanʼ

Wortbildungen

Substantive

 • satanizm ‘Satanismus’
 • satanista ‘Satanist’

Adjektive

 • sataniczny ‘satanisch, Satan-’, vgl. sataniczna sekta ‘Satanssekte’
 • satanistyczny ‘satanistisch’
 • szatański ‘teuflisch, satanisch’

Adverbien

 • szatańsko ‘teuflisch, satanisch’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Odstup, satane!/ Apage satanas! / Weiche (von mir), Satan! ‘drückt die Abwehr einer Versuchung aus’ (nach Mt 4,10: "Jdi z cesty, satane...")

Kollokationen

 • dílo satana
 • kamenování satana
 • odstup, satane
 • posedlý satanem
 • uctívat satana
 • vyznavač satana
 • vzývat satana

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Precz szatanie!/ Apage satanas!/ Weiche (von mir), Satan! ‘drückt die Abwehr einer Versuchung aus (nach Mt 4,10: "Idź precz, szatanie")’

Kollokationen

 • dzieło (samego) szatana
 • wyznawać szatana
 • zasługa szatana

Belege

Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan. Hospodin se satana zeptal: „Odkud přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl: „Procházel jsem zemi křížem krážem.“ Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“ Satan však Hospodinu odpověděl: „Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně? Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit.“ Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina odešel.
Ijob 1,6-12

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“
Mt4,8-11

Nezáleží na tom, jak moc tě milují ostatní, protože ty sám se nemůžeš milovat, dokud nevezmeš život do vlastních rukou. Člověk totiž nepřijme zodpovědnost za vlastní osud, dokud bude mít možnost svalovat svoje chyby a nedostatky na rodinu, společnost, rasu, pohlaví, satana nebo cokoliv jiného.
V žabím pyžamu: Robbins, Tom, Praha 2002

Jeho hlas byl teď klidný, věcný, uvážlivý, jeho tělo pozbylo napětí. Pokračoval konverzačním tónem: "Vidíte v rozvalinách tuhle zem, celý kontinent, a Kristus vidí dál než my, vidí obecnou záhubu duše, triumfující zlo, vidí Satana, jak se radostně rozhlíží po světě a rozjasněnýma očima sleduje smrt člověka a všeho, co člověk vytvořil od počátku času."
Puzo, Mario: Temná aréna, Praha 2004

Stála v Ben Uriho světnici a svatostánek spočíval u otevřeného okna, u něhož umělec pracoval. Přistoupila ke svatostánku a dívala se na něj. Tu přišel Satan a nalil jí do ucha jed pomsty, řka, ne nadarmo na tebe Ben Uri zapomněl, mezi ním a tebou stál tenhle svatostánek, jeho dílo tě připravilo o jeho náklonnost. Tu Dina vztáhla ruku a svatostánek odstrčila.
Agnon, Šmuel Josef: Šátek a jiné povídky, Praha 1999

Ztělesňuje všudypřítomnou myšlenku pozdního středověku o svádění člověka Satanem, symbolizovaném zrůdně fantaskními vidinami, které pronásledovaly světce na egyptské poušti (tyto výjevy popisuje ve 13. století Zlatá legenda Jakuba de Voragine).
Vacková, Jarmila: Odpovědi obrazů - Mistři starého Nizozemí, Praha 2000

Uctívat satana jako dobrého boha znamená nazývat Boha křesťanů nepřítelem člověka, morálky a pravdy. K uctívání a oslavování satana byly vynalezeny vlastní rituály a zvyky, které jsou zrcadlovým obrazem rituálů katolické církve, ovšem jen co se týče vnějškového průběhu.
Funke, K. (et al.): Malý slovník sekt, Kostelní Vydří 1998

Člověk ztrácí vědomí a mluví z něho démon. Například z ženy se ozývá mužský hlas či má nepřirozeně velikou sílu. Hlavním prostředkem exorcisty je takzvaná žehnací modlitba. Kněz jménem božím a jménem církve oslovuje satana, spoutává ho mocí, kterou přijal od Krista, a vyhání ho ven. Vedle těchto speciálních modliteb, které trvají většinou čtvrt hodiny a podle potřeby se opakují, se při vymítání ďábla používají další tradiční postupy: kropení svěcenou vodou, naznačování symbolu kříže.
Mladá fronta DNES, 8. 2. 1999

Včera házeli kamínky na místě zvaném Džamrat al-Akaba, kde se podle legendy zjevil Abrahámovi satan. "Kamenováním satana Bohu slibuji, že se nenechám znovu svádět k hříchu," vysvětluje obřad jeden z poutníků.
Hospodářské noviny, 17. 3. 2000

Pak začala řádit inkvizice. Boj církve proti Satanovi a jeho stoupencům prostoupil Evropu. Stal se zdůvodněním teroru protestantských protikatolických i katolických protiprotestantských čistek. Stal se záminkou řádění inkvizice a do druhé poloviny sedmnáctého století stál Evropu - dle různých odhadů - od několika set tisíc do devíti miliónů lidských životů.
Reflex, č. 5/2000

Postuláty satanismu jsou následující: SATAN znamená ukájení choutek, nikoliv odříkání! SATAN znamená živoucí existenci, nikoliv vymyšlené spirituální báchorky! SATAN znamená neposkvrněnou moudrost, nikoliv pokrytecký sebeklam! SATAN znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoliv lásku vyplýtvanou na nevděčníky! SATAN znamená pomstu, nikoliv nastavení druhé tváře! SATAN znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoliv péči o psychické upíry!
Reflex, č. 5/2000

Veřejné mínění se ptá, jak vůbec bylo možné, že Poláci za války vraždili své židovské sousedy. Některé novinové titulky měly jednoduchou odpověď: byl to ďábel. Do Jedwabneho vstoupil satan. Podobně říkáme, že nacistické zločiny byly spáchány proto, že to byla zločinecká ideologie. Říkáme, že příčinou komunistických zločinů byla zločinecká ideologie.
Lidové noviny, 23. 6. 2001

Postava ďábla je tak mnohotvará, že si řada moudrých mužů v dějinách lámala hlavu nad tím, kolik vlastně ďábelských bytostí a stvoření je. A mají všechny ty prapodivné existence svůj kořen v božím odpůrci, který byl nazýván Luciferem (tzn. Světlonošem), Satanem, Belzebubem nebo Mefistofelem? A který byl za své protiřečení a vzpouru svržen z nebes do podzemních říší? Nebo to jsou výrony přírodních, tzn. démonických sil?
Reflex, č. 1/2002

Otázka: "Kdy opustíš tuto ženu?" Odpověď: "Až jí bude dvacet let!" Páter Amorth odsekává: "Lžeš, už jí bylo dvacet čtyři." Poté pokračuje v exorcismu: "Přikazuji ti, špinavý duchu, démone, satane, opusť tuto ženu!" Po posledních slovech se náhle zvedají oční víčka ženy. Zasahuje mě její hřejivý pohled. Je to pohled člověka, ne démona. Její posedlost zdá se, zmizela. Zvedá se mlčky a tiskne knězi ruku.
Blesk, 8. 6. 2004

Sedm různých sekt prý vystřídala jeho manželka. I jeho chtěla "obrátit". Když neuspěla, zhroutil se jejich vztah a klavírista přišel málem o rozum. Jeho tělo totiž "ovládli satani" a paní trpící zřejmě mesiášským syndromem je z něho vyháněla.
Blesk, 24. 2. 1997

Belege

Koniec świata w Roku Pańskim 1420 nie nastąpił. Choć wiele wskazywało na to, że nastąpi.
Nie sprawdziły się mroczne proroctwa chiliastów, przepowiadających nadejście Końca dość precyzyjnie - na rok mianowicie 1420, miesiąc luty, poniedziałek po świętej Scholastyce. Ale cóż - minął poniedziałek, przyszedł wtorek, a po nim środa - i nic. Nie nastały Dni Kary i Pomsty, poprzedzające nadejście Królestwa Bożego. Nie został, choć skończyło się lat tysiąc, z więzienia swego uwolniony szatan i nie wyszedł, by omamić narody z czterech narożników Ziemi.
Andrzej Sapkowski, Narrenturm, 2002

Joanna wzięła kieliszek i wypiła łyk.
- Wypij wszystko - powiedział ksiądz. - Bez tego szatan znów będzie cię namawiał do kłamstwa.
Joanna wypiła, ksiądz sięgnął po karafkę i znowu napełnił kieliszek.
Hanna Samson, Pułapka na motyla, 2000

- Jak to, jak to, proszę księdza wielebnego proboszcza? Od dziecka mnie uczyli, że Pan Bóg wszystko widzi, wszystko wie, wszystkiemu się przygląda, a może nawet planuje? Ja chciałbym wiedzieć: kto tu wpuścił bolszewików?
- Moim zdaniem szatan - westchnął ksiądz Szotarski.
Kazimierz Orłoś, Niebieski szklarz, 1996

W niedzielę ksiądz z ambony przyrównywał wyczyny rzeki do pracy szatana. Że szatan codziennie, godzina po godzinie, jak woda, nastaje na duszę człowieka. Że człowiek zmuszony jest w ten sposób do nieustannego wysiłku stawiania zapór. Że najmniejsze zaniedbanie codziennych obowiązków religijnych osłabia tę zaporę i że wytrwałość kusiciela porównywalna jest z wytrwałością wody. Że grzech sączy się, płynie i skapuje na skrzydła duszy, a ogrom zła zalewa człowieka, aż ten wpada w jego wiry i idzie na dno.
OlgaTokarczuk, Prawiek i inne czasy, 1996

Przerażona zachowaniem córki Chris zaczyna szukać pomocy u lekarzy. Ci jednak nie potrafią znaleźć przyczyn niepokojącego zachowania dziewczynki.
Pewnego dnia Chris przekonuje się, że jej córka jest opętana przez szatana.
Metropol nr 30/03, 2001

Nawet szatani na końcu końców będą zbawieni. Na tej samej zasadzie, co potępieni ludzie. Przecież szatani to nie istoty przeklęte przez Boga, znienawidzone przez Boga. W Bogu nie ma ani nienawiści, ani zemsty, bo jest Miłością.
Dziennik Polski, 2005-03-25

Nad miastem góruje fara pod wezwaniem świętego Michała, archanioła i pogromcy Szatana, wodza hufców niebieskich.
Jacek Dehnel, Rynek w Smyrnie, 2007

Światli Polacy, w tym - uwaga, uwaga! - przede wszystkim duchowni, aktywnie występowali przeciw. Nie negując, rzecz jasna, działań Szatana i istoty „maleficium“, biskupi podważali prawny i moralny aspekt procesów o czary, w tym głównie znaczenie donosów i zeznań wymuszonych torturami.
Andrzej Sapkowski, Historia i fantastyka, 2005

O ile mogłem jeszcze pojąć awersję do Kościoła i jego hierarchii, chciwości dóbr doczesnych i upodobania do wystawnych ceremonii, a także wysłuchać z uwagą poglądu, że świat jest polem odwiecznego konfliktu między Bogiem i Szatanem, czyli między duchem i materią, to jednak całkiem było dla mnie niezrozumiałe, jakim sposobem ludzie tak kochający życie jak Prowansalczycy mogli fascynować się kultem ubóstwa i cielesnej czystości.
Witold Jabłoński, Uczeń czarnoksiężnika, 2003

Profil: ethisch

Profil: ethisch

Definition

satan umgangssprachlich

Hyperbolische Bezeichnung für einen bösartigen, schlechten Menschen oder Feind, Widersacher einer bestimmten Ideologie;oft als Schimpfwort verwendet.

Manchmal wird satan auch als ein expressiver Ausdruck der Bewunderung gegenüber der so benannten Person verwendet.

Definition

szatanumgangssprachlich

Hyperbolische Bezeichnung für einen bösartigen, schlechten Menschen oder Feind, Widersacher einer bestimmten Ideologie; oft als Schimpfwort verwendet. Manchmal wird szatan auch als ein expressiver Ausdruck der Bewunderung gegenüber der so benannten Person verwendet. Im Polnischen kann scherzhaft auch ein besonders widerspenstige, übermütige Kind als szatan bezeichnet werden.
Nom. Pl. szatany oder seltener szatani.

Konnotationen

 • böswillig, verdorben, herzlos
 • Hass, Wut

Konnotationen

 • böswillig, verdorben, herzlos
 • Hass, Wut

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • ďábel 2 ‘Teufel, Bösewicht’
 • satanáš 2 ‘Satan, Bösewicht’
 • zloduch ‘Bösewicht’

Opposita

 • anděl 2 ‘Engel’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • diabeł2 ‘Teufel, Bösewicht’
 • szatan ‘Satan, Bösewicht’
 • zły duch2 ‘Bösewicht’

Opposita

 • anioł2 ‘Engel (ethisches Profil)’

Wortbildungen

Substantive

 • satanství2, selten ‘Teufelei’

Adjektive

 • satanský2 ‘satanisch, sehr böse’, vgl. satanské zločiny ‘schwere Verbrechen’

Adverbien

 • satansky2 ‘satanisch, in Bezug auf satan (ethisches Profil)’, vgl. satansky se smát ‘satanisch lachen’, satansky zkroucená tvář ʻsatanisch verzogenes Gesicht

Wortbildungen

Substantive

 • szatańskość ‘Teufelei, Bösartigkeit’, vgl. szatańskość uśmiechu ‘Bösartigkeit des Lächelns’
 • szataństwo ‘Teufelei, Bösartigkeit’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • satan v lidské podobě / Satan in Menschengestalt ‘ein sehr böser Mensch’

Kollokationen

 • být satan
 • úplný satan

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • szatan opętał kogośumgangssprachlich / der Satan ist in jmdn. gefahren ‘jmd. steht unter dem bösen Einfluss des Teufels oder von Dämonen; über jmdn., der sich plötzlich anders, wie ein Verrückter verhält’
 • szatan w ludzkim ciele [wörtl. ein Satan im menschlichen Körper]/ ‘über einen widerspenstigen, unerträglichen Menschen, häufig ein Kind oder ein Jugendlicher’
 • szatan wstąpił/ wszedł w kogośumgangssprachlich [wörtl. der Satan ist in jmdn. gefahren]/ ‘jmd. steht unter dem bösen Einfluss des Teufels oder von Dämonen; über jmdn., der sich plötzlich anders, wie ein Verrückter verhält’
 • szatan, nie człowiek [wörtl. ein Satan, kein Mensch]/ ‘über einen besonders schlimmen Menschen; über einen sehr schnellen und energischen Menschen’
 • wcielony szatanbuchsprachlich / Verkörperung des Satans ‘über einen bösen Menschen, der ständig unruhig ist und Ärger macht’

Kollokationen

 • być szatanem
 • istny szatan
 • prawdziwy szatan

Belege

"Nezapomeňte, co povstalo z překotné akce v Paříži. Dovolte, abych vás ujistil, že mám dobře zajištěnou únikovou cestu. Vaše nápady, kapitáne Hastingsi, jsou, můžu-li to tak říct, trošku nedomyšlené." "Vy ďáble," vyprskl jsem, jak jsem se dusil vzteky, "vy zosobněný satane!"
Christie, Agatha: Velká čtyřka, Praha 2001

"Ty Satane! Takového dvanáctiletého fracka s holým zadkem, který přišel bůhví odkud a z bůhvíjaké famílie?" zavřískla. "Dobře mě poslouchej: tohle je předem prohraný, chlapečku."
Rushdie, Salman: Zem pod jejíma nohama, Praha – Litomyšl 2001

Hledat v show businessu slušného člověka je jako hledat myšlenku ve filmu Michaela Baye. Třeba takový reklamní agent Sidney Falco, to je přímo bikvadratická svině, ale pořád fajn člověk oproti sloupkaři J.J.Hunseckerovi – úplný satan mezi bulvárními novináři. Když se dají podobní dva lidé dohromady, nic dobrého to nevěstí. Bude se lhát, bude se podplácet, bude se zneužívat cizích citů, bude to bolet.
http://www.csfd.cz [13.07.2011]

Když něco nebylo manželovi po chuti, nutil mě, abych si klekla a říkal mi: Ty satane, ďáble. Pak mi klidně plivl do obličeje.
http://doma.nova.cz [13.07.2011]

Blboj jses ty,pokud nerozumis tomu co pises!Delas si srandu nejen z cirkve,ale ze vsech vericich Krestanu ty satane! To ze zastavam nazor ze ta stara pamatka ma patrit narodu, jeste neznamena ze si budu delat jako ty srandu ze vsech co veri v Boha ty Satane!
http://zpravy.idnes.cz [13.07.2011]

Kalousek je Satan, co požírá ženy a děti. Říkají odboráři…
http://www.jenpromuze.cz [13.07.2011]

Znechucený muž Blesku přiznává: "Vyloupila mi byt, lže, hrabe peníze. Štítím se jí, je to satan!"
http://www.blesk.cz [13.07.2011]

Mám takový pocit, že ČSSD chce a snad se jí daří lidem vštípit, že právě nový ministr je satanem českého sociálního systému. Že on může za všechno špatné.
http://hrebenar.blog.idnes.cz [14.07.2011]

Začněme s nejoblíbenějším fackovacím panákem světa, prezidentem Bushem. Demonstranti všech zemí jej pokládají za ztělesnění ekologického Satana.
http://www.skvara.cz [14.07.2011]

Čau Vlku, Ty seš schopnej tam jet v kokosáku a v bezprsťákách jak Tě znám Ty Satane.
http://www.k1400.cz[13.07.2011]

Fredousi, vy jste satani! :) At Vam to takhle nebo i lepe (Zbyno) lita i nadale! ;)
http://fredousi-darkovicky.webnode.cz [15.07.2011]

Belege

Talarkowie mówią o oskarżonym:
- To nie jest człowiek. To szatan . Wyżył się seksualnie na dziecku, zadał 7 ciosów nożem, rozerwał ostrzem serce, a na koniec podciął mu gardło. Nie możemy się pogodzić z tym, że on chodzi po świecie.
Super Express, 2006

- To jego pomysł - wrzeszczała Olesiowa wskazując na uciekającego Jacka. - To pomysł tego szatana! Fred, zabraniam ci jakichkolwiek kontaktów z tym chuliganem! Bez matki, bez ojca, nic dobrego z niego nie wyrośnie! - krzyczała. Ale Jacek już tego nie słyszał.
Marek Miller, Pierwszy milion czyli Cłopcy z Mielczarskiego: to było nieprawdopodobne, to piękne, to było coś, czego u nas jeszcze nie było, 1999

Jak długo Pan Prezydent może czekać na przeprosiny ze strony pana Tuska? Inni szatani dawno by już przeprosili, a ten kłamca nie może z siebie wykrztusić elementarnego „przepraszamy i prosimy o przebaczenie“.
Polityka nr 2627, 2007-11-03

- Odwołać się do samej góry postanowiłem, niech tam na górze dowiedzą się o mojej krzywdzie, niech wszystko w sumieniu obywatelskim zbadają i rozważą, a potem wyrok sprawiedliwy wydadzą, bo ja wierzę, panie docencie i takie mam przekonanie, że na górze nic o moim nieszczęściu nie wiedzą, te szatany z kontrwywiadu na pewno swoje sztuczki przed nimi zatajają, ale ja ufam, panie docencie, że jak u góry się dowiedzą, wtedy przyjdzie rozkaz, że jestem niewinny i czysty jak łza, i nikt z moich zażartych wrogów nie będzie śmiał mnie udręczać, sprawiedliwości zadość się stanie, prześladowania oszczercze ustaną, prawda zatryumfuje i ja publicznie będę zrehabilitowany, żebym miał prawo chodzić z podniesionym czołem i śmiało mógł patrzyć ludziom w oczy.
Jerzy Andrzejewski, Apelacja, 1983

Najgorsze, że muszę wymienić klocki hamulcowe, czuję, że prawie się skończyły. A jak pan widzi, park dokładnie zamknięty. - To jak pan to zrobi? - Pierwszy odcinek drugiej pętli jest dość luźny, powinienem zdążyć. Chłopaki z serwisu potrafią pracować jak szatany.
Janusz Płoński, Maciej Rybiński, Góralskie tango, 1978

Chcesz, żebym ci coś wyznała? Coś bardzo ważnego... Będę miała dziecko...
- Dziecko? To dobrze... Może bliźniaki? Takie dwa szatany jak mali Kawryginowie...
Jan Brzechwa, Gdy owoc dojrzewa

A tymczasem w Warszawie niemowlak w dalszym ciągu robił, co mógł, by pomóc bratu, czyli, żeby opóźnić moment wszczęcia poszukiwań. Był, według zgodnej opinii wszystkich domowników, najbardziej nieznośnym, najbardziej utrapionym niemowlakiem, jaki kiedykolwiek pojawił się w tej rodzinie. Wrzeszczał w dzień, wrzeszczał w nocy, stale coś mu dokuczało, to katar niemowlęcy, a to niemowlęca biegunka (mówiło się już nawet o niemowlęcej nerwicy), i w ogóle domagał się, by zajmować się nim bezustannie.
- To jest szatan, nie dziecko! Wrzeszczy, a minę ma taką, jakby się śmiał! W kogóż to on się wdał?! - biadoliła babcia, najbardziej umęczona ze wszystkich, a wszyscy byli solidnie umęczeni, niewyspani, podenerwowani i nawet mała Talunia, która molestowała mamę o nowego braciszka, mówiła teraz zupełnie jak dorosła osoba, że jej się „żyć odechciewa przez tego bachora“.
Marta Tomaszewska, Zamach na wyspę, 2001

 

- Zachowywała się jak księżniczka, wyobrażała sobie, że jest kimś lepszym niż ja, prosiłam, żeby pomogła mi trochę, byłam zajęta od rana do nocy, ciężko pracowałam, kończyłam studia wieczorowe, byłam księgową, miałam odpowiedzialną pracę, ona nigdy mi nie pomogła w domu, w szkole agresywna, bały się jej dzieci i nauczyciele, złośliwy mały szatan .
Krystyna Kofta, Fausta, 2010

Profil: ideologisch

Profil: ideologisch

Definition

satan

Bezeichnung für verschiedene Bezugsobjekte, die als im hohen Grad schlecht, feindlich angesehen werden. Oft in der Publizistik als Übersetzung aus einem islamischen Diskurs, in dem bestimmte westliche Länder als satan bezeichnet werden. Häufig ironisch, mit Distanz verwendet.

Definition

szatan

Großschreibung möglich.

Bezeichnung für verschiedene Bezugsobjekte, die als im hohen Grad schlecht und feindlich angesehen werden. Oft in der Publizistik als Übersetzung aus einem islamischen Diskurs, in dem bestimmte westliche Länder als szatan bezeichnet werden. Häufig ironisch, mit Distanz verwendet.

Konnotationen

 • USA, Israel, Westen
 • Fernsehen, Internet

Konnotationen

 • USA, Israel, Westen
 • Fernsehen, Internet

Lexikalische Relationen

[Für dieses Profil wurden keine lexikalischen Relationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

[Für dieses Profil wurden keine lexikalischen Relationen gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • malý satan / kleiner Satan ʻIsrael in bestimmten islamistischen Diskursenʼ, vgl. mají tendenci dívat se na Izrael jako na malého satanaʻ sie haben die Tendenz Israel als kleinen Satan anzusehenʼ
 • velký satan / großer Satan ʻUSA in bestimmten islamistischen Diskursenʼ, vgl. za vysílání Rádia Svobodný Irák z Prahy může velký satan z Washingtonu ʻfür das Betreiben des Radio Freier Irakaus Prag ist der große Satan aus Washington verantwortlichʼ

Kollokationen

 • televize je satan

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • mały szatan/ kleiner Satan ‘Israel in bestimmten islamistischen Diskursen’, vgl. Iran mówi o wielkim szatanie – Ameryce i małym szatanie - Izraelu. ‘Iran spricht vom großen Satan – USA und vom kleinen Satan – Israel.´
 • wielki szatan/ großer Satan ‘USA in bestimmten islamistischen Diskursen’, vgl. Wielki szatan kusi demokracją. `Der große Satan lockt mit Demokratie.´

Kollokationen

 • amerikański szatan

Belege

Pro Chátamího je ale usmíření Británie zároveň i začátkem mnohem náročnějšího úkolu - urovnat vztahy se Spojenými státy, pro něž se v Teheránu spíše vžilo označení "Velký Satan". Ukončit nepřátelské vztahy mezi oběma zeměmi, na jejichž počátku stálo zajetí osazenstva americké ambasády v Teheránu koncem roku 1979, se pokusil již před několika měsíci v rozhovoru pro televizní stanici CNN.
Lidové noviny, č. 228/1998

Šíité v jižním Bejrútu stříleli svými kalašnikovy do vzduchu, organizovali ohňostroje a těžko hledali slova, jimiž by popsali stav své mysli. "Nemůžeme vyjádřit své pocity. Je to úžasné vítězství nad Velkým satanem," řekl pětadvacetiletý Hasan Džamal, který si vypůjčil přezdívku USA z íránského revolučního slovníku. Další bejrútský šíita prožíval zřejmě ještě intenzivnější pocit: "Byl to stejně krásný pocit, jako kdyby byla odpálena raketa na Izrael."
Mladá fronta DNES, 23. 6. 1998

Lidé zažívají stejné pocity, jako by úterní teroristický útok proti Spojeným státům byl namířen proti Izraelcům samým. Předpokládaný strůjce atentátů, Usáma bin Ládin, označuje totiž za svého nepřítele nejen "velkého Satana" - Ameriku, nýbrž i "malého Satana" - Izrael. Na budovách státních institucí byly vlajky staženy na půl žerdi, v Knesetu se v neděli mimořádně uskuteční smuteční zasedání. V New Yorku i ve Washingtonu žije mnoho izraelských občanů a nikdo nepochybuje, že mezi oběťmi jsou i izraelští občané.
Lidové noviny, 13. 9. 2001

Většina zainteresovaných odborníků nicméně souhlasí s tím, že tímto "démonem" není saúdskoarabský milionář a nyní psanec Usáma bin Ládin. Ten je jen jakousi posvátnou ikonou a symbolem boje proti "západnímu Satanovi". Pokud vůbec někdo aspiruje na roli muže, který všechno řídí, pak jím nejspíš bude dvaapadesátiletý egyptský lékař Ajmán Zavahrí, šedá eminence v pozadí, považovaný v hierarchii Al-Kajdy za druhého nejrespektovanějšího vůdce.
Mladá fronta DNES, 15. 3. 2004

Za jednoho z nejmocnějších mužů je považován Ahmed Džanatí, šéf Rady strážců a člověk zodpovědný za vyškrtnutí 3605 kandidátů do parlamentu z volebních seznamů. Ve svých pátečních kázáních hřímá tento 78letý ajátolláh proti "americkému satanovi" a jeho pomahačům - reformistům v Madžlisu.
Respekt, č. 7/2004

Vzhledem k tomu, že znám několik lidí co mají na facebooku hned několik (a to ne jenom dva nebo tři, ale 5 až 10 ) účtů, aby mohli hrát ty stupidní rádoby "hry" tak by mě zajímalo kolik lidí je na něm doopravdy.
jinak pro mě platí, že Facebook je satan černý chlupatý.....
http://www.zive.cz [ 13.07.2011 ]

televize je satan!
http://720.cz [ 13.07.2011 ]

Belege

Stygnięcie rewolucyjnego żaru doskonale widać w ślamazarnym tempie prac przy wznoszeniu mauzoleum Chomeiniego na południu Teheranu. Złota kopuła, pod którą zostało złożone ciało imama, przyciąga wzrok z odległości kilku kilometrów. W dzień i w nocy setki pielgrzymów oddają hołd założycielowi islamskiej republiki, ale brak w nich czołobitności. Mauzoleum jest wciąż terenem budowy, ze stropu wystają żelbetonowe belki, straszą niedokończone ściany. A miał to być przecież symbol nowego Iranu oczyszczonego z miazmatów Wielkiego Szatana, jak nazywano tu Amerykę. Nazywano, bo dziś nawet państwowa telewizja unika tego określenia, woli mówić o „amerykańskim imperializmie“.
Ozon nr 9, 2005

W ten oto sposób obozy stworzone do walki z komunizmem stały się wylęgarnią i uniwersytetem muzułmańskich fanatyków, zaprawionych w bojach i posługiwaniu się wszelkim orężem, pełnych wiary w swoją potęgę i żądnych nowych zwycięstw. Pokonali wszak jednego szatana - komunizm i rosyjskie imperium.
Wojciech Jagielski, Modlitwa o deszcz, 2000

Jaki jest dziś Hali i gdzie przebywa? Czy jest afgańskim talibem, upatrującym w Ameryce szatana, czy może żyje gdzieś na świecie jako banita, czekając na lepsze czasy dla Afganistanu?
Wieści Podwarszawskie nr 38 (547), 2001-09-23

Dziś w propagandzie politycznej taki sposób myślenia robi zawrotną karierę: Ameryka mówi o „osi zła“, Iran mówi o wielkim szatanie – Ameryce i małym szatanie - Izraelu. Język religijny okazuje się potężnym nośnikiem nienawiści.
Tadeusz Bartoś, Wolność, równość, katolicyzm, 2007

Peszawar to stolica fundamentalistów. Manifestacje poparcia dla Osamy bin Ladena odbywają się niemal równie regularnie jak modły w meczetach. W Peszawarze Saudyjczyk to bohater, hero, number 1. Tak piszą na kawałkach kartonowych pudeł, które przynoszą na manifestacje przed meczetami. Koszulki z Osamą, książki o Osamie, w Peszawarze ma je co drugi uliczny handlarz.
A Ameryka? Ameryka to Szatan i terrorysta, wróg większy nawet od Izraela.
Polityka nr 2318, 2001-10-06

W telewizyjnym orędziu do narodu prezydent Iraku podziękował również narodowi irackiemu za „wspaniałą postawę w obliczu ataków“. - Bóg chciał, aby Irak stał się przedmurzem ludzkości przeciwko wszystkiemu, co niesprawiedliwe (...), przeciwko złu, którym jest amerykański szatan, syjoniści i ich sojusznicy“ - mówił Husajn w swym wystąpieniu.
Dziennik Polski, 1998-12-19

Profil: mykologisch

Profil: mykologisch

Definition

satan

Giftige Pilzart (Boletus satanas, Satansröhrling), gekennzeichnet durch einen rötlichen Stiel. Der vollständige Name lautet hřib satan.

Mask. inanim., Gen. Sg. satana, Akk. Sg. satan, satana.

Definition

szatan

Giftige Pilzart (Boletus satanas, Satansröhrling), die durch ihren rötlichen Stiel auffällt. Der vollständige Name lautet borowik szatański.

Konnotationen

 • gefährlich, trügerisch, tückisch
 • selten

Konnotationen

 • gefährlich, trügerisch, tückisch
 • selten

Lexikalische Relationen

[Für dieses Profil wurden keine lexikalischen Relationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • borowik szatański ‘Satansröhrlich’
 • grzyb szatański ‘Satanspilz’
 • diabelski grzyb ‘Teufelspilz’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • jedovatý satan
 • najít satana

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • szatan niejadalny
 • trujący szatan

Belege

Jed z hub působí různě, z hřiba satana na zažívací ústrojí, z muchomůrky zelené může způsobit těžké jaterní onemocnění.
Právo, 4. 7. 2002

"Začaly růst muchomůrky zelené a příbuzné bílé muchomůrky. Na některých místech se dokonce objevil jedovatý hřib satan," uvedl mykolog Miroslav Smotlacha. Satan je přitom chráněná houba, za jejíž sběr mohou lidé zaplatit až tisícikorunovou pokutu.
Mladá fronta DNES, 17. 7. 2003

"... Mezi známější chráněné houby například patří hřib satan nebo hřib medoprstý, hřib královský či muchomůrka císařská."
Deníky Bohemia, 22. 7. 2004

Belege

Ten o którym piszesz „Szatan“ to tak naprawdę nazywa się Goryczak Żółciowy - wygląda jak prawdziwek, ale piecze jak diabli ;-) Prawdziwy Szatan, czyli Borowik Szatański jest bardzo ładnym grzybem: przysadzisty, pokroju borowika, w odcieniach brązów z czerwonawymi naciekami na trzonie.
Usenet -- pl.sci.lesnictwo [12.10.2001]

Zbliża się kolejna pełnia księżyca, obrodzą grzyby, a zbieraczy prawdziwków i kozaków przeszukujących lasy w pogoni za rekordowymi okazami, prześladuje wizja borowika szatańskiego. Szatański grzyb zwany krótko szatanem jest jedynym trującym gatunkiem w rodzinie najbardziej poszukiwanych przez smakoszy grzybów.
Gazeta Krakowska, 2001-08-25

Profil: Getränk

Profil: Getränk

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Definition

szatanumgangssprachlich

Sehr starker, schwarzer Kaffee, seltener Tee.

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Für dieses Profil wurden keine Konnotationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • siekieraumgangssprachlich ‘sehr starker Kaffee oder Tee; starke Zigarette’

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Für dieses Profil wurden keine Phraseme oder Kollokationen gefunden.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

Są krzepcy i zahartowani. Na Wiśle wiosłowali po wenecku, czyli na stojąco, po siedem, osiem godzin dziennie (uderzając wiosłem 30-32 razy na minutę). Z przerwami na szatana, kawę oczywiście z włoskiego ekspresu, czy kanapki („Wędliny macie smaczne, ale kawę cienką niczym rosołek“).
Gazeta Wyborcza, 1997-09-12

Ja czasem se walne szatana herbate albo kawe. :-)
http://forum-przebudzenie.rozwojduchowy.net [19.08.2012]

Później na pół przytomny wyjął z chłodziarki-zamrażarki jajko i przyrządził je na półtwardo. Nie tryskając hur(r)aoptymizmem, przypiekł grzanki ze sczerstwiałego pieczywa i zaparzył herbatę szatana.
http://www.zseo-tarnow.neostrada.pl [19.08.2012]

Etymologie

Entlehnt aus lat. satan, satanas, dieses aus griech. satan, satanas, aus hebr. satan ‘Widersacher, Feind’, zu satan ‘nachstellen, verfolgen’ (REJZEK, KLUGE, DUW).

Im Alttschechischen wurden die Formen šatan, šathan und šatanáš verwendet (MSčS).

JUNGMANN verzeichnet für das ältere Neutschechisch die Formen satan / satanáš / šatanáš. Die Bedeutung beschreibt er als ʻder höchste Teufel’ oder ‘Hasser’.

Etymologie

Poln. szatan von atschech. šatan, vgl. auch aksl. sotona. Ins Slawische übernommen von lat. satan, satanas ‘Satan, Teufel’ < griech. satanãs ‘Satan, Teufel’ < hebr. sāṭān ‘Gegner, Feind’.

Semantischer Wandel

In allen neueren tschechischen Wörterbüchern (SSJČ, SSČ, NASCS) wird von einer Homonymie von satan in der Bedeutung ‘Giftpilz’ und den anderen Profilen des Wortes ausgegangen. SSJČ (1960–1971) und NASCS (2005) führen neben dem mykologischen das religiöse und ethische Profil an, im SSČ (1994) wird das ethische Profil nicht verzeichnet.

Das im vorliegenden Wörterbuch ausgegliederte ideologische Profil von satan ist größtenteils auf publizistische Texte beschränkt. In dieser Verwendung findet sich der Ausdruck v. a. in feststehenden, aus anderen Sprachen (vorwiegend aus dem islamischen Diskurs) übersetzten Kollokationen (malý satan, velký satan; oft mit Anführungszeichen versehen), die an der Grenze zum Phrasem stehen und eine feindliche Einstellung der islamischen Welt zu einigen westlichen Staaten zum Ausdruck bringen. Seltener kommt das ideologische Profil auch in anderen Kontexten vor, z. B. in Bezug auf verschiedene Medien, die besonders negativ bewertet werden.

Semantischer Wandel

In allen neueren Bedeutungswörterbüchern des Polnischen wird i.d.R. von vier Bedeutungen des Wortes szatan ausgegangen. So findet man im SJPDor (1958-1969) folgende: 1) die religiöse, (in die auch die ethische Bedeutung eingeordnet ist), mit den Qualifikatoren „phrasematisch, umgangssprachlich“ und der Explikation ‘o bardzo złym albo gwałtownym, nieoponowanym człowieku albo zwierzęciu’ versehen, 2) die mykologische Bedeutung und 3) das Getränkeprofil mit der Explikation ‘bardzo mocna kawa, porcja tego napoju’. Ähnlich auch im SJPSzym (1992) und im PSWP (1995-2005), wo das mykologische und das Getränkeprofil jeweils mit dem Qualifikator ‘umgangssprachlich’ versehen sind. Das IJSP (2000) verzeichnet ebenfalls das religiöse, das ethische, das mykologische und das Getränkeprofil, letzteres ist mit dem Qualifikator ‘umgangssprachlich’ gekennzeichnet.

Im religiösen Profil wird szatan z.T. auch als abstraktes Prinzip aufgefasst. Dem entsprechen auch die alternativen Pluralformen szatani für Personalia bzw. szatany für Nichtpersonalia. Die letztere Bedeutung überlappt sich zum Teil mit dem ideologischen Profil.

Gegenüber den lexikographisch regelmäßig verzeichneten vier Profilen ist das um vorliegenden Wörterbuch ausgegliederte ideologische Profil neu und auf spezifische Diskurskontexte beschränkt. Unter dieses Profil wird vor allem szatan als Bezeichnung einiger als Feinde verstandener Staaten (USA, Israel) eingeordnet. Es handelt sich meistens um eine zitatähnliche Anspielung auf islamische Diskurse, mit deren Sichtweise und Werten sich der Sprecher nicht identifiziert. Entsprechend distanziert wird auch der Ausdruck szatan verwendet.

In nichtnormativen Wörterbüchern wird mitunter szatan als umgangssprachliche Bezeichnung für eine bestimmte Affenart angegeben, die in der taxonomischen Tradition mit szataniec bzw. szatanka bezeichnet wird.

 

 

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Sprichwörter

Gdzie szatan nie podoła, tam posyła apostoła. [wörtl. Wo der Satan nicht selbst hinkann, schickt er seine Apostel.]

Szatan nie śpi. [wörtl. Satan schläft nicht.]/ ‘Man sollte immer wachsam sein, da jederzeit etwas Schlimmes passieren könnte.’

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Stanislav Kostka Neumann: Satanova sláva mezi námi (Gedichtsammlung), 1897.
 • Charles Baudelaire: Litanie k Satanovi (Les Litanies de Satan, Gedicht, in: Les Fleurs du Mal), 1932.
 • George Bernanos: Pod sluncem satanovým (Sous le Soleil de Satan), 1928.
 • Isaac Bashevis Singer: Satan v Goraji (Der sotn in Goray), 1994.
 • Patrick Graham: Evangelium podle Satana (L’évangile selon Satan), 2007.

Filme

 • Satan (Hellborn), USA, 2003.
 • Satan (Le Sheitan), Frankreich, 2006.

Musik

 • Kabát: Go satane go (Album), 2000.  
 • Black-Metal-Band Root: Píseň pro satana (Lied, in: Zjevení), 1990.

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Patrick Graham: Ewangelia według szatana (L’évangile selon Satan), 2007.
 • Irek Grin: Pan Szatan, 2007.
 • Kornel Makuszyński: Szatan z siódmej klasy, 1937.

  (Quelle: http://xara.pl/upload/images/products/big/Szatan_z_siodmej_klasy297.jpg)
 • Anton Szandor LaVey: Biblia Szatana (The Satanic Bible), 1969.

Filme

 • Uczeń szatana (Apt Pupil, Regie: Bryan Singer), USA/ Frankreich/Kanada, 1998.

  (Quelle: http://1.fwcdn.pl/po/11/30/31130/7429004.3.jpg)
 • Mama, Tata, Bóg i Szatan (Regie: Paweł Jóźwiak-Rodan), Polen, 2008.
 • Szatan (Satanás, Regie: Andrés Baiz), Mexiko/ Kolumbien, 2007.
 • Satan Spa, Horror, Polen, 2011.
 • Syn Szatana, Kurzfilm, Polen, 2007.

Musik

 • Turbo: Kawaleria Szatana (Musikalbum einer Heavy-Metal-Band), 2004.

  (Quelle: http://www.archiwumrocka.art.pl/galeria/600-400/t/turbo/anthology-1980-2008/kawaleria-szatana-mmp-cd-0626-label.jpg)

Werbung

 • Bild einer Anzeige zur Züchtung von Jack Russel Terriern

  (Quelle: http://szybkooferty.pl/uploads/photos/full/194/sprzedam_szatan_serduszko_-_hodowla_psow_rasy_jack_russell_terrier_1_1947561.jpg)
 • Logo einer Metzgerei
   
  (Quelle: http://www.szatan-dystrybucja.pl/gfx/lo.png)

Bibliographie

Łuczyński, Michał 2012: Czesko-polskie stosunki językowe w zakresie słownictwa kultury duchowej (przeszłość i stan obecny), in: Respectus philologicus (Vilnius) 22(27)/2012, S. 190-196.

Bibliographie

Bogusławski, Andrzej 1999: Kim był szatan z siódmej klasy?, in: Banyś, Wiesław/ Bednarczuk, Leszek/ Karolak, Stanisław (Hgs.), Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice.

Gardzińska, Janina 2004: Diabeł, licho, czart, szatan, antychryst, lucyfer w ekspresywnych wyraz eniach językowych polszczyzny potocznej, in: Wojtczuk, Krystyna/ Wierzbicka, Agnieszka (Hgs.), Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, Siedlce.

Góźdź, K. (Hg.) 2000: Teologia o szatanie, Lublin.

Łuczyński, Michał 2012: Czesko-polskie stosunki językowe w zakresie słownictwa kultury duchowej (przeszłość i stan obecny), in: Respectus philologicus (Vilnius) 22(27)/2012, S. 190-196.

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium