DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Tschechisch: zázrak
Polnisch: cud

Polysemie

 1. religiös: ‘Eingreifen Gottes
 2. admirativ: ‘etwas Herausragendes’
 3. magisch: ‘die Tat eines Magiers’
 4. Probabilität: ‘unerwartetes Ereignis’

Polysemie

 1. religiös: ‘Eingreifen Gottes
 2. admirativ: ‘etwas Herausragendes’
 3. magisch: ‘die Tat eines Magiers’
 4. Probabilität: ‘unerwartetes Ereignis’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

zázrak

Ein übernatürliches Ereignis, das sich durch natürliche Gesetzmäßigkeiten nicht erklären lässt und manchmal auf das intentionale Eingreifen Gottes zurückgeführt wird. Hierunter fallen auch die biblischen Wunder (z. B. die Teilung des Roten Meeres beim Auszug aus Ägypten, die Heilung eines Kranken, die Brotvermehrung oder die Verwandlung von Wasser in Wein). In polytheistischen Religionen unterscheiden sich die Wunder nicht grundlegend von Wundern in monotheistischen Religionen, sie werden auch auf das Wirken von Gottheiten zurückgeführt.

Magische Wunder sind ebenfalls unerklärliche Phänomene. Sie werden aber nicht als eine intentionale Handlung Gottes bzw. einer Gottheit gesehen, sondern eher als Einwirkung höherer Mächte oder übernatürlicher Kräfte. Der Übergang vom religiösen zum magischen Bereich ist fließend, je nach Interpretation und Zuordnung des Geschehens durch den Sprecher.

Definition

cud

Ein übernatürliches Ereignis, das sich durch natürliche Gesetzmäßigkeiten nicht erklären lässt und manchmal auf das intentionale Eingreifen Gottes zurückgeführt wird. Hierunter fallen auch die biblischen Wunder (z. B. die Teilung des Roten Meeres beim Auszug aus Ägypten, die Heilung eines Kranken, die Brotvermehrung oder die Verwandlung von Wasser in Wein). In polytheistischen Religionen unterscheiden sich die Wunder nicht grundlegend von Wundern in monotheistischen Religionen, sie werden auch auf das Wirken von Gottheiten zurückgeführt.

Magische Wunder sind ebenfalls unerklärliche Phänomene. Sie werden aber nicht als eine intentionale Handlung Gottes bzw. einer Gottheit gesehen, sondern eher als Einwirkung höherer Mächte oder übernatürlicher Kräfte. Der Übergang vom religiösen zum magischen Bereich ist fließend, je nach Interpretation und Zuordnung des Geschehens durch den Sprecher.

Plur.: cuda, seltener cudy

Konnotationen

 • Erdbeben, Donnern, Blitze, Naturerscheinungen
 • starke Helligkeit
 • himmlische Stimmen
 • unerklärliche Heilungen
 • Handauflegen
 • Segenssprüche

Konnotationen

 • Erdbeben, Donnern, Blitze, Naturerscheinungen
 • starke Helligkeit
 • himmlische Stimmen
 • unerklärliche Heilungen
 • Handauflegen
 • Segenssprüche

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • div1 ‘Wunder’
 • fenomén1 ‘Phänomen’
 • jev1 ‘Erscheinung’
 • kouzlo1 ‘Zauber’
 • úkaz ‘Zeichen, Wunder’

Opposita

 • normalita1 ‘Normalität’
 • pravidlo1 ‘Regel’
 • zákon1 ‘Gesetz’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • misterium ‘Mysterium’
 • zjawisko nadprzyrodzone ‘übernatürliche Erscheinung’

Wortbildungen

Substantive

 • zázračnost1 ‘Allmacht, Wundertätigkeit’

Adjektive

 • zázračný1 ‘wunderbar, wundermächtig’

Adverbien

 • zázračně1 ‘wunderbar’

Wortbildungen

Substantive

 • cudowność1‘Wunderkraft’, vgl. cudowność obrazu ‘Wunderkraft des Heiligenbildes’

Adjektive

 • cudowny1‘Wunder-’, vgl. cudowne zjawisko ‘Wundererscheinung’

Adverbien

 • cudownie1‘auf wunderbare Weise, wunderbar’, vgl. cudownie uzdrowiony ‘auf wunderbare Weise geheilt’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • dělat/ dokázat (pravé) zázraky1 ‘wahre Wunder vollbringen’
 • hotový/ učiněný zázrak1 ‘ein wahrhaftiges Wunder’
 • malý zázrak1 ‘ein kleines Wunder’
 • nevěřit na zázraky ‘nicht an Wunder glauben’
 • přijít někam/ objevit se (někde) jak zázrakem1 ‘wie durch ein Wunder irgendwo auftauchen’
 • stalo se to (jako) zázrakem1 ‘etwas ist wie durch ein Wunder passiert’
 • udělat něco/ dosáhnout něčeho jak zázrakem1 ‘etwas wie durch ein Wunder vollbringen’

Kollokationen

 • nemoct dělat zázraky
 • stal se zázrak
 • zažít zázrak
 • způsobit/ udělat zázrak

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Cud w Kanie Galilejskiej ‘Die Hochzeit zu Kana: eine biblische Wundererzählung, die davon berichtet, wie Jesus von Nazareth als Gast einer Hochzeitsfeier Wasser in Wein verwandelt (Joh 2,1-12)’

Kollokationen

 • cud eucharystyczny
 • cud uzdrowienia
 • cud objawienia
 • cud zmartwychwstania
 • czynić cuda
 • czynić cudy
 • stał się cud
 • wiara w cuda
 • zdarzył się cud

Belege

VATIKÁN - Papež Jan Pavel II. blahořečil kapucínského mnicha Marka D' Aviana, kterému se připisuje zásluha o zastavení muslimské invaze do Evropy v 17. století a mimo jiné i objev kávového nápoje cappuccino. Jan Pavel II . nejprve uznal, že D' Aviano způsobil zázraky, mezi nimi uzdravení jedné jeptišky, která byla 13 let upoutána na lůžko. D' Avianovi se tím více než 300 let po smrti otevřela cesta k blahořečení, poslednímu stupínku na cestě k prohlášení za svatého. 
(syn)

Tam mě již napadalo, že bych se měl stát knězem. - Byla to nějaká konkrétní událost, díky níž jste poznal, že jste ke kněžství povolán? Nestal se žádný zázrak, žádné osvícení. Protože jsem byl tak přísně vychován, neměl jsem vztah k rodinnému životu. 
(syn)

Jako Kristus koná zázraky. V jeho rukou se voda mění ve víno, z kofoly se stává Pepsi a z jelínkovice skotská. Doposud byl Macháček spokojen, ale vaše zmizení je rána pod pás.
(syn)

O Schumanovi teď vážně Čtenářka nám volala do redakce, jak to bylo míněno s pondělním sloupkem o případném blahořečení Roberta Schumana, ke kterému chybí po formální stránce pořád nějaký ten zázrak. Tak tentokrát neliterárně a jasně: pokud někdo přispěl k přátelství mezi dvěma národy, které bývaly po staletí znepřátelené, tedy mezi Německem a Francií, už to je něco jako zázrak. Díky za to i Schumanovi. 
(syn)

Druhý den ráno lékaři shledali, že krvácení ustalo. Později téhož dne se narodil chlapec a matka zůstala naživu. Pět lékařů nezávisle na sobě tehdy potvrdilo, že si uzdravení nedovedou nijak vysvětlit. Mnoho Srílančanů nyní doufá v obdobný zázrak, jenž by ukončil bratrovražedné krveprolití. Pokud by tisíce Tamilů z Jápané mohly poprvé po letech bezpečně překročit lagunu, oddělující je od vlastního ostrova, právě v době vzácné návštěvy, šlo by o znamení více než symbolické. 
(syn)

*** ambivalent

Zdá se, že pro Brňany zatmění skončilo. Ve 12.45, kdy je nad jihomoravskou metropolí maximální zatmění z šestadevadesáti procent, však dochází k malému zázraku. V mracích se objevuje díra, takže je přírodní úkaz na pár vteřin a bez brýlí vidět. Lidé to oceňují potleskem na otevřené scéně. Totéž se v následujících minutách opakuje ještě třikrát. 
(syn)

Umělé oplodnění aneb zázrak života zůstává, jen se mu trochu pomůže Nechtěná bezdětnost manželského páru není novým fenoménem ani zdravotním problémem moderní doby. Již v Bibli v knize Genesis si můžete přečíst příběh o Abrahámové ženě Sáře, která nemohla mít dítě. 
(syn)

Samozřejmě je to pověra, ale krásná. "Jde o to, že kapradí žádný květ nemá, a kdyby mělo, byl by to zázrak, a stejně tak by s ním šly dělat zázraky, "napsal nám biolog RNDr. Pavel Srstka. 
(syn)

Belege

Oczywiście, jeśli jest pan wierzący, zechcę pan odpowiedzieć, że tylko w Kościele katolickim istnieją cuda prawdziwe, a wszystkie inne są bajką. Skądże ten monopol? Jeśli cud jest możliwy, możliwy jest wszędzie, i starożytny politeizm, który szanował logikę, tak właśnie wierzył. Ale jeśli ktoś używa wybornej metody historycznej do interpretacji mitów greckich czy egipskich, a odkłada ją na bok przy ewangeliach, postępuje albo nierozumnie, albo nieuczciwie. Nie można mieć dwóch sprzecznych sądów o tej samej rzeczy. A może cuda chrześcijaństwa są lepiej od innych poświadczone? Myli się pan. Znam tylko jeden cud, naprawdę dobrze poświadczony, i ten znajduje się tu. Wskazał palcem półkę, pod którą siedział Teofil. - Niech no pan wyjmie tę książkę. Nie, tę drugą. - Były to "Historie" Tacyta. Dr Kos z zadziwiającą wprawą odszukał właściwy ustęp i zaczął go tłumaczyć tak szybko, jakby czytał gotowy przekład: - "Podczas miesięcy, kiedy Wespazjan czekał w Aleksandrii na pomyślne wiatry i spokojne morze, stało się wiele cudów, świadczących o łasce i przychylności bóstw dla Wespazjana.
Jan Parandowski, Niebo w płomieniach, 1936

Był to cud oczywisty. Ale zdarzały się i inne cudy. Gdy więc w niedziele, wspominając zmartwychwstanie Pana, "całowała nabożnie" swoje siostry zakonne, pozdrawiając je słowami "Chrystus zmartwychwstał", odzyskiwały one - jeśli były chore - natychmiast zdrowie.
Zbigniew Mikołejko, Żywoty świętych poprawione, 2000

Niech Bóg cud uczyni, by Zygmunt w tym świecie się zadomowił, zjadał Chrystusa i wierzył, gorąco wierzył w życie wieczne. Po latach cherub przyniesie mu starość i lekką śmierć w objęciach Boga.
Czwarte niebo, Mariusz Sieniewicz, 2003

Bo my tak lubimy rozglądać się za cudami. Gdy się coś nadzwyczajnego wydarzy, mamy dowód, że tu jest Bóg, tuż na wyciągnięcie ręki. A przecież największy cud dzieje się wtedy, gdy pięść podniesiona do uderzenia opadnie, gdy nienawiść ustanie i zapanuje zgoda, gdy zemsta przemieni się w przyjaźń, gdy pokój zapanuje, choć trwała wojna - gdy Bóg, który jest miłością, pokojem, przebaczeniem, darowaniem, zamieszka w ludziach. To większy cud niżby Matka Najświętsza ukazała się w grocie. Zresztą Ona ukazuje się również po to, aby złodziej oddał to, co zrabował, oszust przyznał się do swojego oszustwa, ten kto skrzywdził - przeprosił, aby człowiek człowiekowi podał dłoń.
Zamyślenia, Maliński Mieczysław ks., 1998

Jezus nie rozdawał rozmnożonego chleba jak z dobrze zaopatrzonej piekarni. Ułamane kawałki podawał uczniom - żaden z nich jednak nie chciał jeść sam. Dzielił się z sąsiadem, a sąsiad z siedzącymi najbliżej. Dopiero jak się wszyscy nasycili, odsłonił się cud. Chleba przybywało, w miarę jak się nim dzielono. Czy jednak ktokolwiek zauważył, że i Jezus był głodny? Tylko rozdawał. Nie zatrzymywał niczego dla siebie.
Blisko Jezusa, Jan Twardowski, 1995


Tymczasem ja obudziłam się bez żadnego bólu. Ustąpiły nudności i zawroty głowy. Powrócił słuch. Zdjęcie rentgenowskie nie wykazało żadnego stanu zapalnego. Gdy po południu przyszedł ojciec, zastał mnie w szpitalnym ogrodzie. Następnego dnia po dwukrotnym zbadaniu przez prof. Miodońskiego i jego asystenta zostałam wypisana do domu. Ojciec domagał się, aby profesor napisał, że stał się cud , ale ten powiedział, że nie może tego zrobić.
28 października 1950 r. prof. Jan Rostafiński wysłał do Watykanu pismo, w którym opisał przebieg choroby córki i jej gwałtowne uzdrowienie.
Świadek koronny, Gazeta Wyborcza, 1997-06-06
 

Profil: admirativ

Profil: admirativ

Definition

zázrak

Der Begriff 'Wunder' steht für Maßstäbe oder Erwartungen sprengende Leistungen, die durch Fleiß, Geschick, Zufall oder geniale Begabung erbracht werden, sich über die Masse erheben und an Popularität gewinnen.

In der Alltagssprache gebräuchlich als Ausdruck von etwas Erstaunlichem, Besonderem oder Unerwartetem. Seltener auch ironisch konnotiert.

Definition

cud

Hyperbolischer Ausdruck für ein Naturphänomen oder ein Artefakt, dass als einzigartig bzw. unvergleichlich in Bezug auf Schönheit, Größe, Bedeutung, Einmaligkeit und andere Attribute angesehen wird. Wird das Wort in dieser Bedeutung verwendet, stellt der Sprecher dadurch eine Ähnlichkeit mit einem übernatürlichen Phänomen her. Was dabei als Vergleichspunkt gewählt wird, ist jedoch willkürlich. Es kann sich um ein im Weltmaßstab einzigartiges Phänomen handeln, der Vergleichspunkt kann aber auch regional oder lokal sein. Diese Beliebigkeit der Wahl des Vergleichspunkt ermöglicht den Wortgebrauch in hyperbolischen und ironischen Kontextenn.

Plur.: cuda, seltener cudy

Konnotationen

 • Faszination, Vollkommenheit
 • Talent, Begabung

Konnotationen

 • Faszination, Vollkommenheit
 • Talent, Begabung

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • div2‘Wunder’
 • fenomén2 ‘Phänomen’
 • génius ‘(über eine Person) Genie’
 • jev2 ‘Erscheinung, Phänomen’
 • kouzlo2 ‘Zauber’
 • senzace ‘Sensation’
 • síla [Stärke, Kraft] ‘eine große/ tolle Sache’  

Opposita

 • normalita2 ‘Normalität’
 • pravidlo2 ‘Regel’
 • zákon2 ‘Gesetz’ 

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • fenomen ‘Phänomen, Wunder’

Wortbildungen

Substantive

 • zázračniceliterarisch‘Zauberin, fabelhafte Frauengestalt’
 • zázračník ‘Zauberer, Zaubermeister’
 • zázračno ‘das Wunderbare, das Zauberhafte’
 • zázračnost2 ‘Wunderhaftigkeit’

Adjektive

 • zázračnický‘von Zauberhand ausgeführt, meisterhaft’
 • zázračný2 ‘wunderbar’

Adverbien

 • zázračně2 ‘wunderbar’

Wortbildungen

Substantive

 • cudakumgangssprachlich ‘Sonderling, Eigenbrötler’
 • cudaczność ‘Absonderlichkeit, Wunderlichkeit’
 • cudowność2 ‘Herrlichkeit, Wunderbarkeit’
 • cudeńko1‘Merkwürdigkeit, Kuriosität’, vgl. opowiadać cudeńka ‘Merkwürdigkeiten erzählen’
 • cudeńko2 ‘wunderschöne, kleine Gegenstände’, vgl. cudeńka ze złota ‘Kostbarkeiten aus Gold’
 • cudoumgangssprachlich ‘bewundernd über jmdn. oder etw.’

Verben

 • cudowaćumgangssprachlich, pejorativ ‘übertreiben, spinnen’

Adjektive

 • cudackipejorativ ‘wunderlich, verschroben’
 • cudacznypejorativ ‘wunderlich’
 • cudny ‘wunderschön, wunderbar’
 • cudowny2 ‘wunderschön, wunderbar’

Adverbien

 • cud- ‘wunder-’, por. cud-dieta ‘Wunderdiät’
 • cudaczniepejorativ ‘wunderlich, verschroben’
 • cudnie ‘wunderschön, wunderbar’
 • cudownie‘wunderschön, wunderbar’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • (ne)čekat od někoho/ něčeho zázrak1 ‘von jmdm. kein Wunder erwarten’
 • dělat dokázat (pravé) zázraky2 ‘wahre Wunder vollbringen’
 • hotový/ učiněný zázrak2 ‘ein gemachtes Wunder’
 • malý zázrak2 ‘ein kleines Wunder’
 • nebýt žádný zázrak1 ‘kein Wunder sein’

Kollokationen

 • jsi úplně/ hotový zázrak
 • nemoct dělat zázraky
 • seš zázrak!

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • cud, miód, (ultramaryna)umgangssprachlich, scherzhaft [wörtl. Wunder, Honig, Ultramarin] ‘über jmdn. oder etw. wunderschönes, wundervolles’, por. cód-miód dziewczyna ‘wunderschönes Mädchen’, pogoda jest cud, miód, ultramaryna ‘das Wetter ist wundervoll’
 • cuda niewidyumgangssprachlich ‘über etw. noch nie Dagewesenes’, vgl.  Polskie aktorki jednak wyglądają bardziej naturalnie niż zagraniczne. Tamte mają silikonowe biusty, peruki, są wymalowane przez sztab charakteryzatorów i wyprawiają ze swymi partnerami "cuda niewidy" (NKJP)
 • siedem cudów świata / die sieben Weltwunder  ‘sieben außergewöhnliche Bau- und Kunstwerke des Altertums’
 • ósmy cud świata [wörtl. das achte Weltwunder] ‘bewundernd über jmdn. oder etw.’

Kollokationen

 • cud architektury
 • cud-dieta
 • cud-dziewczyna
 • cud natury
 • cud techniki
 • cud piękności
 • dieta cud
 • dziewczyna cud
 • istny cud
 • obiecywać cuda
 • opowiadać cuda
 • wyczyniać cuda
 • wyprawiać cuda

Belege

Například na poměrně úzce specializovaném veletrhu IFABO patřil největší prostor nikoliv počítačovým zázrakům, ale společné expozici home office neboli domácím pracovnám od deseti tuzemských firem. Některé z nich získaly i nejvyšší ocenění veletrhu, Zlatou sponu.
(syn) 

Žít s Cleopatrou není těžké Británie pokřtila nový popový zázrak, dívčí vokální trio Cleopatra. Upomíná na jinou současnou úspěšnou sourozeneckou trojici, klučičí Hanson. Pakliže ti "svůj" pop brousí trochou rocku, Cleopatra jej naopak vyhlazuje soulem.
(syn)

Pohodlné hubnutí Co všechno už se nevymyslelo pro to, aby se člověk co nejvíce přiblížil představě o ideální postavě? Plastičtí lékaři už v estetické chirurgii umí téměř zázraky. Upraví vám nos, vymodelují prsa, odstraní i zbytečné tukové polštáře, laserem spraví kožní neduhy. Většina zákroků ale není zadarmo. Nejen, že stojí spousty peněz a jsou časově náročné, ale hlavně bolí.
(syn)

Teleskop ukládá snímky na paměťovou SD kartu, dá se připojit i k externímu monitoru. Oblohu zvětšuje 20x-400x. Na trhu bude za měsíc. KLADY: nemusíte znát nic z astronomie. Přesto si vychutnáte zázraky blízkého vesmíru ZÁPORY: nic není zadarmo a ani tento chytrý teleskop. V USA jeho cenu odhadují na 1299 dolarů (přibližně 27300 Kč) ...
(syn)

Vnitřní svět charakterizuje napětí mezi touhou intelektuálně tvořit a touhou jen snít, napětí mezi potřebou být aktivní, či se oddat soukromé kráse a klidu. To jsou potřeby této citlivé osobnosti, která je ohromena zázrakem světa a cítí se vyzvána k činu, ale asi tak moc, aby nemusela válčit s přáním ulehnout k snění a sladkému přemítání.
(syn)

*** Phrasem, ambivalent

A přestože je Rachel matkou ročního syna, má na letošní i příští rok naplánováno po třech premiérách. Vedle evropských je tam i nějaký ten hollywoodský snímek, přestože město filmových zázraků jí zrovna k srdci nepřirostlo. "Když jste se narodila v Londýně, nikdy nebudete mít rádi LA.
(syn)

*** ehemals personales Profil (teilweise nicht ganz eindeutig)

Robert Sedláček Narozen roku 1973 ve Zlíně. Studoval na FAMU. Soustavně mapuje prostor mezi politikou, společností a jejími různými projevy. Z tvorby: retrospektivní dokument o normalizaci Tenkrát (1999), portrét František Čuba: slušovický zázrak (1999), dokument do cyklu o závislosti Když musíš, tak musíš? (2000), film o masové zábavě a pop kultuře Lesk a bída země české (2003), portrét filozofa Václava Bělohradského Nikdo neposlouchá (2005).
(syn)

Popisuji i dále, jak se jejich záměr minul účinkem. Místo odsouzení faráře Toufara přišla velká popularita ze strany věřících. Když to již nešlo zvládat, rozjel se jeden z duchovních otců zázraku František Sláma do Prahy (26 . ledna 1950) a tam přesvědčil J. Havelku na Státním úřadu pro věci církevní, že je nutné situaci řešit. Stejného dne došlo k setkání Havelky s ministrem Čepičkou. Ze zápisu však nevyplývá, že by spolu jednali o Číhošti.
(syn)

Byla to gólová šance. Je to škoda, "kál se vicemistr světa." Projevila se na nás nezkušenost, ale některé akce nám celkem vyšly. Věřím, že příště to bude ještě lepší, "konstatoval brněnský Kalouda. Nominační boj pro mladé "zázraky" nedopadl výsledkově příliš dobře, ovšem někteří z nich se určitě objeví na letním svátku fotbalu v Rakousku a Švýcarsku. co předvedli . . . Martin Fenin (20 let): Nabízel se, běhal. Ale v největší střelecké šanci utkání selhal.
(syn)

Belege

Jegomość ten sięgał co chwila do dużego akwarium i wyciągał z niego rybkę. Następnie przybliżał się do dekoltu swojej towarzyszki, a ona przyjmowała trzepoczące się stworzenie pomiędzy uwolnione od biustonosza potężne piersi. Wówczas mężczyzna z dzikim okrzykiem zanurzał rękę w obfity biust i wyciągał rybkę ku słabemu aplauzowi kilku pijaków i załzawionego mandolinisty. Aplauz był słaby, ponieważ kobieta odstawiała ten numer od dwudziestu lat i wszyscy bywalcy podłych knajp znali go bardzo dobrze. Od niego wzięła zresztą swoje przezwisko - "Anna Złota Rybka". Mockowi również nie był obcy ten figlarny "biuściasty cud", a w miłośniku łowienia ryb bezbłędnie rozpoznał wachmistrza kryminalnego Kurta Smolorza, odrodzonego alkoholika.
Marek Krajweski, Koniec świata w Breslau, 2003

Wtedy ją zobaczyłem. To nie była kobieta, to był cud. Zgrabna, śliczna, jasne włosy. Przywitała się ze mną i mówi: Na imię mi Danka. A panu? Mnie zatkało. W gardle dusi, w oczach latają mi płatki, czuję, że skonam. Coś wybełkotałem, ale zaraz myślę: Michał, dziwne rzeczy zaczną się u nas dziać. No i patrz pan - zgadłem.
Ryszard Kapuściński, Busz po polsku, 2007

Pan Bornet bardzo prosił, żebyśmy uważali na meble. W jednym z pokoi gościnnych został jego rodzinny komplet stołowy: rzeźbiony dębowy stół, dwanaście krzeseł, kredens. Istny cud. Tego miałam szczególnie pilnować.
Willa z góralką do wynajęcia, Gazeta Wyborcza, 1998-12-11

I już od pierwszej lekcji zaczynam wysłuchiwać, jak to kiedyś było wspaniale, a teraz jest beznadziejnie – jakie były talenty i jacy mistrzowie, jak szybko się uczono i rozkoszowano muzyką. Bach, Beethoven, Schubert, a nade wszystko Mozart, ten istny cud natury, wcielona doskonałość, zapewne postać Boga! Dzień, w którym przyszedł na świat, winien być czczony na równi z narodzinami Chrystusa! Zapamiętaj to sobie: dwudziesty siódmy stycznia tysiąc siedemset pięćdziesiątego szóstego. Teraz nie ma już takich geniuszy.
Madame, Antoni Libera, 1998

Komar postrzegany jest zazwyczaj jako nędzny krwiopijca, który żyje wyłącznie po to, by uprzykrzać nam życie. W oczach naukowców ów owad to istny cud natury. Ale mimo zadziwiającego arsenału zmysłów i narzędzi, jakimi komar dysponuje, zdobycie krwi to dla niego niezwykle trudne zadanie.
Komar, wbrew pozorom, nie ma łatwego zadania.
Dlaczego tnie i kogo?, Gazeta Wyborcza, 1997-09-02


 

Profil: magisch

Profil: magisch

Definition

zázrakokassionell

Die Tat eines Magiers, z. B. eine Geisteraustreibung, Krankenheilung oder Wahrsagung.
Siehe andere Religionen (späterer Taoismus; Legenden um Konfuzius; ethnische Religionen). Hier wird 'Wunder' als Mirakel bewertet.

Definition

cud

Die Tat eines Magiers, z. B. eine Geisteraustreibung, Krankenheilung oder Wahrsagung.
Siehe andere Religionen (späterer Taoismus; Legenden um Konfuzius; ethnische Religionen). Hier wird 'Wunder' als Mirakel bewertet.

Plur.: cuda, seltener cudy

Konnotationen

 • Zauberei, Gaukelei
 • Zauberstäbe

Konnotationen

 • Zauberei, Gaukelei
 • Zauberstäbe

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • kouzlo ‘Zauberei’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • czar ‘Zauber’

Wortbildungen

Adjektive

 • zázračný ‘magisch, zauberhaft, verhext’

Wortbildungen

Substantive

 • cudotwórca ‘Wundertäter, Zauberer’
 • cudotwórczość1 ‘Zauberei, die Fähigkeit Wunder zu vollbringen’
 • cudotwórczyni ‘Wundertäterin’
 • cudotwórstwo1 ‘Zauberei, die Fähigkeit Wunder zu vollbringen’
 • cudowność3 ‘Wunderkraft’

Adjektive

 • cudowny3 ‘Wunder-’, vgl. cudowna moc ‘Wundererkraft’

Adverbien

 • cudownie3 ‘auf wunderbare Weise, wunderbar’, vgl. cudownie ocalony ‘auf wunderbare Weise gerettet’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • věřit v zázraky: <někdo> věří v zázraky ‘an Wunder glauben’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • wierzyć w cuda ‘an Wunder glauben’

Kollokationen

 • czynić cuda
 • czynić cudy
 • stał się cud
 • wiara w cuda
 • zdarzył się cud

Belege

"… Zkusíme si o nich něco najít v nějaké knize o zdejším kraji," navrhl Dick . "Zřejmě dostala název podle nějaké zvláštní události, která se možná stala před staletími, kdy lidé ještě věřili na čarodějnice a zázraky. "Široko daleko nebyla žádná stezka nebo pěšinka, a tak zamířili napříč vřesovištěm. Byl krásný dubnový den.
(syn)

V obou se objevuje propojenost přírody s každodenním životem, navíc Uhde naznačuje onu víru lidí v přírodní zázraky, v čarodějnice a magii, což jsem se snažil ve hře hodně zdůraznit. Cítím ale, že nám Olbracht stojí na jevišti někde za zády. Zvláště je to znát v částech popisujících vlkodlaky a vnímání přírody a kouzel," řekl Brožek. 
(syn)

K polarizaci politické scény a celé společnosti podle něj výrazně přispívá právě Paroubek. "Na rozdíl od čarodějnic vláda kouzlit neumí, zázraky za 100 dní opravdu nezvládáme," podotkl s úsměvem ministerský předseda. 
(syn)

Do středy můžete vidět americký film plný dobrodružství v zemi kouzel a zázraků Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň.
(syn)

Belege

Franker bliski jest gniewu. Lada chwila krzyknie, może nawet wrzaśnie.
- Droga pani! Widzieć, nie znaczy leczyć! Pani wierzy w cuda?
Słowa jeszcze nie padły. Ale F ranker blednie już z gniewu. Małgorzata również.
Jerzy Broszkiewicz, Doktor Twardowski, 1977

Każdy wie, że tak jest - mruknął.
- A ty cudy sam widziałeś? - zagadnął Wasil.
- Widzieć nie widziałem, ale ludzie opowiadali. O różnych cudach
Tadeusz Dołęga Mostowicz, Znachor, 1937

Usłyszał dźwięki lutni i znany mu, perlisty śmiech. Dźwięki dobiegały od strony bajecznie kolorowego straganu, ozdobionego napisem: "Tutaj cuda, amulety i przynęty na ryby".
Andrzej Sapkowski, Miecz przwznaczenia, 1992

Jaki filozof? - westchnął. - Neurochirurg, ciemnoto. Człowiek, który potrafi kierować mózgami innych.
- Mógłby mnie nauczyć matmy? - zapytał Leszek. - Gdyby mi nakierował mózg na rozumienie matmy, uwierzyłbym w cuda.
Aleksander Minkowski, Szaleństwo Majki Skowron, 1972

Czasami dłoń współczującej Kapłanki położona na czole osoby chorej czy zmartwionej czyni większe  cuda i lepiej uzdrawia niż najlepsze środki medyczne.
Alicja Chrzanowska, Tarot a karma czyli Problemy wcieleń reinkarnacyjnych, 1998
 

Profil: Probabilität

Profil: Probabilität

Definition

zázrak

Über ein unerwartetes Ereignis, dessen Eintreten im Vorfeld, auch ironisch als zweifelhaft und im nachhinein, oft voller Staunen, Dankbarkeit und Anerkennung als große Ausnahme betrachtet wird. Unter den gegebenen Bedingungen und Wahrscheinlichkeitsannahmen des Sprechers scheint es nicht erwartbar und trägt einen exzeptionellen, aber keinen metaphysischen Charakter.

Im Tschechischen syntaktisch frei, typisch ist jedoch die Verbindung mit dem Hilfsverb být.

Definition

Über ein unerwartetes Ereignis, dessen Eintreten im Vorfeld, auch ironisch als zweifelhaft und im nachhinein, oft voller Staunen, Dankbarkeit und Anerkennung als große Ausnahme betrachtet wird. Unter den gegebenen Bedingungen und Wahrscheinlichkeitsannahmen des Sprechers scheint es nicht erwartbar und trägt einen exzeptionellen, aber keinen metaphysischen Charakter.

Im Polnischen syntaktisch frei, typisch ist jedoch die Verbindung mit dem Hilfsverb być ‘sein’. 

Plur.: cuda, seltener cudy

Konnotationen

 • unverhofft

Konnotationen

 • unverhofft

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • milost ‘Gnade’
 • požehnání ‘Segen’
 • štěstí ‘Glück’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • błogosławieństwo ‘Segen’
 • łaska ‘Gnade’
 • szczęście ‘Glück’

Wortbildungen

Substantive

 • zázračnost3 ‘Unerwartbarkeit’

Adjektive

 • zázračnický2 ‘meisterhaft, genial’
 • zázračný3 ‘unerwartet, überraschend, überragend’

Adverbien

 • zázračně3 ‘unerwartet, überragend’

Wortbildungen

[Für das vorliegende Profil wurden keine Wortbildungen gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • (ne)čekat od někoho/ něčeho zázrak2 ‘nichts Ungewöhnliches, sondern nur das allgemein Erwartbare von jmnd. erwarten’
 • dělat dokázat (pravé) zázraky3 ‘wahre Wunder vollbringen’
 • hotový/ učiněný zázrak3 ‘ein echtes/ totales Wunder’
 • malý zázrak3 ‘ein kleines Wunder’
 • nebýt žádný zázrak2 ‘selbstverständlich sein’
 • přijít někam/ objevit se (někde) jak zázrakem2 ‘wie durch ein Wunder erscheinen’
 • stalo se to (jako) zázrakem2 ‘es geschah wie ein Wunder’
 • udělat něco/ dosáhnout něčeho jak zázrakem2 ‘etwas wie durch ein Wunder bewirken/ erreichen’

Kollokationen

 • nemoct dělat zázraky
 • stal se zázrak
 • zažít zázrak
 • způsobit/ udělat zázrak

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • cud nad Wisłą : Bitwa warszawska 1920 ‘das Wunder an der Weichsel: die Schlacht bei Warschau (1920): eine Schlacht im Polnisch-Sowjetischen Krieg mit dem unerwarteten polnischen Sieg’
 • graniczyć z cudem / an ein Wunder grenzen
 • jakim cudem?umgangssprachlich ‘wie um alles in der Welt: ein Ausdruck der Verwunderung’
 • nie ma cudówumgangssprachlich 'Jmd. wird gewarnt, dass etwas geschehen muss, auch wenn es für den Sprecher/ Hörer unangenehm ist'  
 • wyrabiać cuda ‘Unsinn treiben’
 • zdarzyć się cudem :<coś> zdarzyło się cudem ‘etw. geschah wie durch ein Wunder’

   

Kollokationen

 • <coś> graniczy z cudem
 • cud ekonomiczny
 • cud gospodarczy
 • istny cud
 • liczyć na cud
 • prawdziwy cud
 • stał się cud
 • zdarzył się cud
 • zdziałać cuda

Belege

*** Politik, Wirtschaft, Geschichte

Možná v Rusku ještě před zimou dojde k nečekanému zázraku a reforma, která dosud nesla jen trpké plody, začne sládnout. Potom by z Moskvy do Tokia odletěl jiný Jelcin - muž, který cítí, že jeho záda jsou kryta.
(syn)

"… kvůli rámusu se nedá ani pořádně vyspat," řekl Deníku jeden z obyvatel domu stojícího přímo u silnice. "Vůbec už nemluvím o tom, jaké riziko náklaďáky představují pro naše děti. Nemůžete je ani pustit hrát si ven, je skutečně zázrak, že tu ještě nikdo nikoho nepřejel," dodal.
(syn)

*** Ereignisse und Rettung, Katastrophen

Cestující již ucítili turbulence, které vytvářelo blízké letadlo. Ruská kontrolní věž se přiznala ke své vině. "Přehlédli jsme Tupolev 154 na obrazovce radaru," uvedla. Po přistání v Hongkongu posádka airbusu otevřela šampaňské. "Museli jsme to zapít. Je zázrak, že ještě žijeme," prohlásil jeden z pilotů. Mezitím došlo k dalším dvěma případům, kdy jen o vlásek unikli pasažéři smrti.
(syn)  

*** Sport

Mezi muži slavil prvenství mistr světa Meirhaeghe z Belgie, z našich dojel nejlépe Elsnic 31., Kořínek byl o pět míst za ním. "Na těžké trati to byl takový český standard. Kluci nemůžou dělat zázraky, když nestartují z čelných pozic. Alespoň jsme zase získali další body do žebříčku, které budou vzhledem k olympiádě moc důležité," řekl ředitel týmu Česká spořitelna MTB Michal Pick.
(syn)

Mnozí budou tvrdit, že Blšanům se hraje skvěle, neboť si rozhodčí k nim nic nedovolí, protože je halí stín respektu k osobě předsedy svazu Chvalovského, který je otcem blšanského zázraku. Nic takového se zatím neděje. Blšany pouze využily šance a nevyrovnaných výkonů svých soupeřů.
(syn)

Belege

Patrzyliśmy na siebie tak, jak gdyby to  był cud, że jesteśmy razem, jak gdybyśmy się odnaleźli po długiej rozłące. Po rozłące i niebezpieczeństwie. Oddychałam głęboko starając się uspokoić dzikie szarpanie serca, ujmowałam jego wyciągniętą rękę i mówiłam - chodźmy stąd.
Halina Poświatowska, Opowieści dla przyjaciela, 1967

Michał wrócił latem dziewiętnastego roku. To  był cud, bo w świecie, w którym wojna nadwerężyła wszelkie prawa, często zdarzają się cuda.
Michał wracał do domu trzy miesiące. Miejsce, z którego wyruszył, znajdowało się niemal po drugiej stronie kuli ziemskiej - miasto nad brzegiem obcego morza, Władywostok.
Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy, 1996

A następnego dnia pod gmach TRYBUNY podjechała furgonetka Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego i wyładowano z niej sto dwadzieścia osiem maszyn do pisania, innymi słowy, spełnił się cud, w który nikt już nie wierzył, gdyż dotychczas WOLNA TRYBUNA nie miała szansy nawet na dziesięć.
Christian Skrzyposzek, Wolna Trybuna, 1985

Ludowcy próbowali odwołać Pawlaka wiele razy. I zawsze bezskutecznie. Obecny prezes ma wprost niezwykły dar wygrywania wewnątrzpartyjnych batalii większością jednego głosu i mieszania szyków swym przeciwnikom. Gdy już wydawało się, że po klapie w wyborach prezydenckich da głowę pod topór, zdarzył się cud. Wybuchła sprawa Oleksego, za czym poszła zmiana rządu. PSL powiedziało sobie: nie, w momentach przełomowych nie wymienia się lidera.
Gazeta Wyborcza, Partia obrotowa, 1996-11-21

Dowiedz się, jakie piwo (bezalkoholowe!) lubi bramkarz twojej drużyny. Gdy zdarzy się cud i nie przepuści on ani razu piłki, będzie mu pewnie miło napić się z wami czegoś pysznego.
Jak kulturalnie kibicować ulubionej drużynie, CKM nr 05/05, 2001

Może Kosiński też się rozkręcił?
- Pan chyba nie wierzy w cuda, redaktorze.
- Więc co pan przypuszcza?
Janusz Płoński, Maciej Rybiński, Góralskie tango, 1978

W Skarżysku-Kamiennej są tylko dwa duże zakłady. W ,Mesko' - fabryce amunicji - pracują głównie mężczyźni, w Fosko - produkującym buty - kobiety.
Pracownicy Fosko od prawie trzech lat nie brali normalnych wypłat. Przyzwyczaili się, że co tydzień dostają zaliczkowo od 100 do 500 tys. zł. Raz do roku zdarza się cud. Ktoś się ulituje, da kredyt. Wtedy w zakładzie jest święto, pełna pensja i praca na kilka dni.
CHORA ZDROWA STOPA, Gazeta Wyborcza, 1993-11-30

Czy Partia, czy Organa Śledcze zdają sobie w pełni sprawę, co to oznacza? Tu nie ma co liczyć na szczęśliwe przypadki i cuda; Opozycja nie raz już dowiodła, że nie stosuje blefów, że traktuje swoją walkę jako misję, że tedy widzi przed sobą - przed Polską - tylko jedną drogę. Co nam grozi w tej sytuacji, towarzysze, to rzeź totalna, to autodafe
Wolna Trybuna, Christian Skrzyposzek, 1985

Coś ty, Majka - mówi półpoufale. - Na głowę ci się rzuciło? Chodź, pogadamy.
- Nie jesteś zajęta? Istny cud! - fałszywie dziwi się Majka.
- Dlaczego miałabym być zajęta? Ty chyba nie masz dobrze w głowie. O co ci chodzi?
Przez ciebie, Drabie!, Zofia Chądzyńska, 1969
 

Etymologie

Etymologie

Enter your text here.

Semantischer Wandel

In der tschechischen Lexikographie wird zázrak als Tat, Tatsache oder Tatbestand [tschech. skutek], als etwas oder jemand der einen gesetzten Rahmen oder Grenzen sprengt, konzeptualisiert, wobei i.d.R. entweder auf physikalische Gesetze (übernatürliches Geschehen) oder kontextabhängige Standards, Normen und Vorhersagbarkeiten abgehoben wird. Dementsprechend werden zwei Hauptbedeutungen zum Lexem erfasst, ‘etwas, dass („nach idealistischem und religiösen Verständnis“) nicht durch die bekannten Naturgesetze, sondern nur als übernatürlichen Eingriff in die physikalische Weltordnung erklärt werden kann’ und ‘Allgemein etwas oder jemand Ungewöhnliches, Außerordentliches und überdurchschnittlich Herausragendes; Bewundernswertes, Schönes, schwer Erklärbares und erstaunlich Vollendetes’. Als weitere Bedeutungen werden die höhnische Bezeichnung ty zázraku! die als devokatives Phrasem erstarrt ist, sowie das Phrasem Mazánkův zázrak ‘Bezeichnung einer Apfelsorte’ angeführt.

Die erste Hauptbedeutung der Wörterbücher entspricht dem religiösen Profil im vorliegenden Wörterbuch, die als zweite Hauptbedeutung erfasste Semantik wird hier vorrangig im admirativen Profil und im Probabilitätsprofil erfasst. SuP erfasst das Lexem zázrak demnach anhand einem religiösen Profil und zwei säkularen Profilen. Nach der Materialauswertung und Analyse der Wörterbücher zeichnete sich weiterhin ein personales Profil ab, das als selten und okkasionell, bzw. überwiegend phraseologisch gebunden und pragmatisch merkmalhaft einzustufen wäre; insbesondere SSČ2erfasst eine solche Bedeutung ‘un- oder außergewöhnliche Person’. Als Reflex der metonymischen Übertragung von ‘etwas’ auf ‘jemanden’ bleibt es im sprachlichen Material präsent, dieses Material kann dem admirativen Profil zugeordnet werden, wobei die Axiologie der Bewunderung durch Ironie ins negative verkehrt wird, vgl. Kollokationen wie seš zázrak!.

Obwohl das religiöse Profil im Neueren Tschechischen als Basisprofil angesehen werden kann, sind die drei Profile unabhängig voneinander und stabil (für das mittlere und alte Tschechische vergl. die Etymologie). Das Ereignisprofil ist im Diskursraum der Printmedien am stärksten vertreten, es gibt aber keine semantischen und statistischen Anzeichen dafür, dass es die anderen Profile verdrängen könnte. Die Profile mit ihren Grundbedeutungen sind ausgewogen und auch weiteres sprachliches Material wie Phraseologie und Wortbildung verteilt sich relativ gleichmäßig, etwas schwächer ausgebaut ist das admirative Profil. Die drei Profile sind konzeptuell-semantisch zu unterscheiden, wie obenstehend bereits angedeutet wurde:

Das religiöse Profil vereint im Kern christlich-biblische, aber auch weitere religiöse, magische und transzendentale Bedeutungen, die alle auf der übernatürlichen Erklärung von Phänomenen beruhen, die im Rahmen des positivistischen Erkenntnisstandes und Weltbildes nicht erklärbar sind. Das magische Profil, das im Tschechischen okassionell vertreten ist, kann als Ausgliederung dieses Profils verstanden werden. Es wird vor allem durch die Domäne nichtchristlichen, sondern magischen Glaubens an übernatürliche Phänomene im Rahmen von Kontexten, die typischerweise mit Zauberern und Hexen in Verbindung stehen, gekennzeichnet.

Im Probabilitätsprofil werden Ereignisse und Ergebnisse von Handlungen beschrieben, die im Rahmen empirisch-pragmatisch orientierter Erwartungen nicht vorhersehbar waren, auf die man „nicht zu hoffen wagte“. Deshalb wird der Gegenstand von zázrak hier im Modus quasireligiös verstanden, gleichsam wie, aber nicht als übernatürliche Hilfe und Einwirkung, da nicht die Naturgesetze, sondern lediglich das allgemein Übliche „überboten“ werden müssen. Dieses Profil steht meist in Verbindung mit einem bedeutenden Ereignis oder Vorkommnis.

Im admirativen Profil kommt die Semantik von zázrak als Ausdruck des Maßes an Bewunderung für eine Leistung, aber auch einen gegebenen Zustand wie das individuell schöne Aussehen eines Menschen, der durch keine Eigenleistung erbracht wurde, zur Geltung. Diesem Profil sind die Domänen Kultur und Natur zuzuordnen, da als Wunder hier vor allem besondere kulturelle und technische Leistungen des Menschen, als auch eigentlich selbstverständliche, aber in der Perspektive des staunenden Menschen besondere Gegebenheiten bestaunt werden, so wie im Phrasem zázrak života, das Wunder des Lebens, das im Prinzip analog zum „Wunder der Schöpfung“ zu verstehen ist.

Semantischer Wandel

In den Erläuterungswörterbüchern des Polnischen werden i.d.R. drei Bedeutungen von cud ‘Wunder festgehalten, vgl.: 1) niewytłumaczalne zjawisko, o którym sądzi się, że jest wynikiem działalności Boga ‘außergewöhnliches Ereignis, welches mit dem Einwirken Gottes erklärt wird; 2) niezwykły, szczęśliwy zbieg okoliczności ‘unerklärliche, glückliche Fügung; 3) osoba lub rzecz doskonała albo bardzo piękna ‘eine Person oder etwas Vollkommenes oder Wunderschönes (SJPDor 1958-1969, ISJP 2000, WSJP 2007-2012).

Im vorliegenden Wörterbuch SuP wurden für das Polnische vier Profile ausgegliedert, vgl.: ein religiöses, ein admiratives, ein magisches und ein Probabilität-Profil. Die Profile religiös und magisch beziehen sich auf Ereignisse, deren Zustandekommen man sich nicht erklären kann. Im religiösen Profil werden diese Ereignisse mit dem Eingreifen Gottes erklärt. In einer von Magie geprägten Weltsicht werden die Mirakel ebenfalls dem Eingreifen einer Gottheit oder metaphysischen Kraft zugeschrieben. Im gegenwärtigen Diskurs wird immer wieder von Wundern berichtet, die z.B.: durch Fürsprache bestimmter Heiliger bewirkt sein sollen. Die Bewirkung eines Wunders gilt in der römisch-katholischen Kirche als Voraussetzung für die Selig- und Heiligsprechung eines Dieners Gottes. Im religiösen Diskurs wird zwischen dem Glauben an Gott und dem Glauben an Mirakel unterschieden. Das admirative Profil bezieht sich auf außergewöhnliche Leistungen, Schönheit oder Talente von Menschen, vgl.: siedem cudów świata ‘die sieben Weltwunder, cud-dziweczyna ‘Wundermädchen, cud architektury ‘architektonisches Wunder. Häufig wird in diesem Profil auch eine ironische Einstellung des Sprechers zum Ausdruck gebracht, vgl.: opowiadać cuda ‘Märchen erzählen, cuda niewidy ‘über etw. noch nie Dagewesenes’. Im Probabilität-Profil wird die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses für so gering gehalten, dass dessen Eintreffen sprichwörtlich ‘an ein Wunder grenzt graniczy z cudem. Auch in diesem Profil werden häufig Ironie und bewusste Übertreibung des Sprechers eingesetzt. Alle vier Profile des SuP sind im gegenwärtigen Polnisch präsent und weisen im Korpus hohe Trefferquoten auf.

Sprichwörter

 • To není žádnej zázrak./ Není to žádnej zázrak. / Das ist kein Wunder.
 • Pokud se nestane zázrak (tak ...)./ Wenn nicht ein Wunder geschieht (,so ...).
 • Stalo se to jako zázrakem. / Es ist wie durch ein Wunder geschehen. 
 • Zázraky (děláme) hned, nemožné na počkání/ do tří dnů.
  [wörtl. Wunder (erledigen wir) gleich, das Unmögliche auf Bestellung/ in drei Tagen] 
 • Zázraky se dějí jen jednou. [wörtl. Wunder geschehen nur einmal]
 • Zázraky se nedějí. [wörtl. Es geschehen keine Wunder]
 • Nemůžu (s tím) dělat (žádné) zázraky.
  [wörtl. Ich kann (in dieser Sache) keine Wunder bewirken]

Sprichwörter

Jeden tylko, jeden cud/ Z polską szlachtą, polski lud (Zygmunt Krasiński, Psalmy przyszłości (Psalmen der Zukunft), 1845) [wörtl. Eines nur, ein Wunder/ Mit Polens Adel, Polens Volk]/ ‘Krasińskis poetische Werke, die zukünftigen Dekrete im Januar-Aufstand Polens 1863 zugunsten des Volkes betreffend’

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Milan Exner: A přece zázrak chtít, Ústí nad Labem 1989.
 • Miroslav Hlaváč, Byl to takový český zázrak, Karvíná 2013.
 • Františka Hruzová: Docela obyčejný zázrak, Ostrava 1993.
 • Vladimír Páral: Generální zázrak, román naděje, Praha 1977.
 • Ivan Liška: Chvalský zámek 2008, a zázrak se stal, Praha 2008.
 • Zdislav Šulc, Jak se zrodil západoněmecký "hospodářský zázrak", Praha 1990.

Sonstiges

 • Humor

  (Quelle: http://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2011/02/anotace-Vondr%C3%A1%C4%8Dek-34-297x300.jpg)

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Beata Pawlikowska: Moja Dieta Cud, 2014.
 • Anna Mateja: Cud w medycynie. Na granicy życia i śmierci: opowieści lekarzy, 2010.
 • Hanna Halek & Zofia Fabjanowska-Micyk: Cudowne lata. Opowieści o miejscach, w których dorastaliśmy, 2013.
 • Paweł Zuchniewicz: Cuda Jana Pawła II, 2006.

Filme

 • Handlarz cudów (Regie: Jarosław Szoda & Bolesław Pawica), Spielfilm, Frankreich, Polen, Schweden 2009.
 • Cudowne lato, Polen 2011.
 • Zobaczyć cud, TV-Dokumentarfilm, Polen, 2009.
 • Sam jestem cudem“, Kurz-Dokumentarfilm, Polen, 2008.
 • Cud purymowy, Polen, 2000.
 • Cud w Krakowie (Csoda Krakkóban), Polen/Ungarn, 2004.

Musik

 • Justyna Majkowska: Nie czekam na cud, 2004.
 • Stanisław Soyka: Cud Niepamięci, 1998.
 • Katarzyna Skrzynecka: Walcz o cud, 2001.
 • Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, 1794 (erste polnische Oper, Musik Jan Stefani, Libretto Wojciech Boguslawski) 

Sonstiges

 • Werbung einer Betreungsorganisation

  (Quelle: http://www.krakusik.pl/uploads/images/359/179281_1427463332_big.jpg)
 • Theaterstückwerbung

  (Quelle: http://i40.tinypic.com/a0b9c.jpg)
 • Werbung für die Masuren

  (Quelle: http://wdolinieradomki.pl/userfiles/image/aktualnosci/Mazury-cud-natury.jpg)
 • Werbung für Mobiltelefone

  (Quelle: http://images.pasjagsm.pl/news/2007_10/TwojStyl_230x295.jpg)

Bibliographie

[Für dieses Lemma wurde keine relevante Literatur gefunden.]

Bibliographie

Safarewicz, Jan 1979: „Notka do etymologii wyrazu cud“, in: Język Polski, 59: S. 130.

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium