DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Polnisch: pokuta
Deutsch: Buße

Polysemie

 1. religiös: ‘Reue und Wiedergutmachung’
 2. ethisch: ‘Reue und Wiedergutmachung’
 3. Strafeprofil: ‘auferlegte Strafe’
 4. Geldstrafeprofil: ‘Bußgeld’ (im Polnischen nicht vorhanden)

Polysemie

 1. religiös: ‘Reue und Wiedergutmachung der Sünden’
 2. ethisch: ‘Reue und Wiedergutmachung der Vergehen’
 3. Strafe: ‘Handlung zur Wiedergutmachung der Sünden bzw. Vergehen’
 4. Geldstrafe: ‘Bußgeld’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

pokuta

Bemühen, durch symbolische oder konkrete Handlungen das durch Sünde und Fehlverhalten getrübte Verhältnis zu Gott und Menschen wiederherzustellen. Die Absicht bzw. das Bedürfnis, Buße zu tun, entsteht durch ein Bewusstsein der eigenen Schuld.

Buße kann sich in einer ritualisierten Form manifestieren, wie Fasten (besonders vor Ostern und vor Weihnachten), einer Pilgerfahrt oder dem Bezeichnen der Gläubigen mit einem Aschenkreuz am Aschermittwoch, besonders aber in der Beichte, an deren Ende dem Beichtenden eine Bußübung (ein oder mehrere Gebete, Bibellektüre o. Ä.) auferlegt wird.

Im Polnischen wird ähnlich wie beim Deutschen Buße die Handlung akzentuiert, noch mehr als im Deutschen steht aber das Moment der Strafe im Vordergrund. Der innere Wandel und die damit verbundene Reue ist dagegen in der Semantik von pokuta sekundär und ließe sich im Polnischen besser durch das Synonym skrucha ‘Reue’ wiedergeben.

In der christlichen Farbensymbolik ist die Farbe Lila ein Zeichen der Buße.

Definition

Buße

Bemühen, durch symbolische oder konkrete Handlungen das durch Sünde und Fehlverhalten getrübte Verhältnis zu Gott und Menschen wiederherzustellen. Die Absicht bzw. das Bedürfnis, Buße zu tun, entsteht durch ein Bewusstsein der eigenen Schuld.

Buße kann sich in einer ritualisierten Form manifestieren, wie Fasten (besonders vor Ostern und vor Weihnachten), einer Pilgerfahrt oder dem Bezeichnen der Gläubigen mit einem Aschenkreuz am Aschermittwoch, besonders aber in der Beichte, an deren Ende dem Beichtenden eine Bußübung (ein oder mehrere Gebete, Bibellektüre o. Ä.) auferlegt wird.

In der christlichen Farbensymbolik ist die Farbe Lila ein Zeichen der Buße.

Sg. tant.

Konnotationen

 • Bekenntnis, Eingeständnis, Umkehr, Wiedergutmachung
 • Vergebung, Versöhnung
 • innere Reinigung, Askese, Gebet
 • Ernst, Trauer
 • Wüste

Konnotationen

 • Eingeständnis, Reue, Umkehr, Wiedergutmachung
 • Vergebung, Versöhnung
 • innere Reinigung, Askese, Gebet
 • Ernst, Trauer
 • Wüste

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • ekspiacja ‘Sühne’ 
 • penitencjaveraltet ‘Pönitenz’
 • zadośćuczynienie1 ‘Genugtuung’

Hyperonyme

 • kara1 ‘Strafe’
 • sakrament/ Sakrament

Hyponyme

 • skrucha1 ‘Reue’
 • żal1 ‘Bedauern, Reue’

Opposita

 • grzech ‘Sünde’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Pönitenzfachsprachlich, veraltet ‘Buße, Bußübung’

Hyperonyme

 • Sakrament

Hyponyme

 • Reue1
 • Sühne1, gehoben

Wortbildungen

Substantive

 • pokutnicaveraltet ‘Büßerin’
 • pokutniczkaveraltet ‘Diminutiv von pokutnica, Büßerin’
 • pokutnik ‘Büßer’
 • pokutowanie sing. tantum ‘das Büßen’ 

Verben

 • napokutować sięselten ‘viel und leidend büßen’ 
 • odpokuto(wy)wać1 / abbüßen ‘durch Reue und Bußübungen von seinen Sünden frei werden’
 • pokutować1 / büßen ‘durch Reue und Bußübungen von seinen Sünden frei werden’
 • pokutować2 ‘über Verstorbene, die im Fegefeuer Sündenstrafen abbüßen’
 • pokutować3, volkstümlich ‘über Geister, die als Strafe auf der Erde bzw. in einem bestimmten Ort umherirren, ohne Erlösung zu finden’, vgl. Mówi się, że w katedrze pokutuje para duchów ‘Man sagt, dass ein paar Geister in der Kathedrale umhergeistern’
 • popokutować1 ‘ein bisschen oder eine Zeit lang büßen’

Adjektive

 • pokutniczy1 ‘nicht steigerbares Adjektiv zu pokutnik Büßer-’, vgl. szaty pokutnicze ‘Büßergewand’ 
 • pokutny1 ‘nicht steigerbares Adjektiv zu pokuta, Buß-’

Adverbien

 • pokutniczo ‘nicht steigerbar: so wie ein Büßer, zum Zeichen der Buße’
 • pokutnie ‘nicht steigerbar: so wie ein Büßer, zum Zeichen der Buße’

Wortbildungen

Substantive

 • Büßer
 • Büßergewand1, historisch ‘ein rau gewebtes Kleid, das ein Büßer trägt’
 • Büßergewand2 ‘in Wendungen wie in einem Büßergewand erscheinen, das Büßergewand anziehen: schuldbewusst vor die Öffentlichkeit treten’
 • Bußgebet
 • Bußpsalm
 • Bußsakrament ‘Beichte, synonym zu Sakrament der Versöhnung
 • Bußübung1 ‘in der katholischen Kirche; Gebet o.Ä., das zur Buße geleistet wird’

Verben

 • abbüßen1 ‘durch Reue und Bußübungen von seinen Sünden frei werden’
 • büßen1 ‘durch Reue und Bußübungen von seinen Sünden frei werden’

Adjektive

 • bußfertig1 vgl. bußfertiger Sünder

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • czas pokuty [wörtl. Zeit der Buße]/ Fastenzeit ‘im Christentum Zeit vor Ostern, aber auch vor Weihnachten, in der man sich durch Besinnung, Fasten, Beichten etc. auf die Feste vorbereitet’
 • sakrament pokuty [wörtl. Sakrament der Buße]/ ‘in der katholischen und orthodoxen Kirche eine ritualisierte Form des Sündenbekenntnisses vor einem Geistlichen’

Kollokationen

 • ciężka pokuta
 • czynić pokutę
 • dobrowolna pokuta
 • dostać pokutę
 • konieczna pokuta
 • lekka pokuta
 • naznaczyć pokutę
 • odbyć pokutę
 • oddawać się pokucie
 • odmawiać coś jako pokutę
 • odprawiać pokutę
 • pokuta za błąd popełniony
 • pokuta za grzechy
 • pokuta za przewinienia
 • szczera pokuta
 • wyznaczyć pokutę
 • zadawać komuś pokutę

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Buß- und Bettag ‘evangelischer Feiertag, am Mittwoch vor dem Ewigkeitssonntag bzw. elf Tage vor dem ersten Advent’
 • Buße tun1 ‘büßen’, vgl. Gott schenkt uns Vergebung der Sünden und Erquickung, wenn wir Buße tun.
 • Sakrament der Buße ‘Sakrament der Versöhung, Beichte’
 • tätige Buße1 ‘Buße, die sich durch eine Umkehr und Besserung äußert’

Kollokationen

 • Buße begehen
 • Buße für die Sünden
 • Sünder zur Buße rufen
 • Trauer und Buße
 • zur Buße aufrufen

Belege

Teofil, wzruszony tą wzniosłą ciszą, w jakiej ks. Skromny przyjął jego wyznanie - czekał na pokutę.
- W twoich przewinieniach - rzekł ksiądz - za pokutę starczy modlitwa. Sam będziesz wiedział, ile jesteś winien Bogu.
Jan Parandowski, Niebo w płomieniach, 1988

Wierzę w nawrócenie ludzi, ale warunkiem nawrócenia jest wyznanie win i pokuta.
Dziennik Polski, 2002-12-27

Czuła, oczywiście, że źle robi. Poszła się wyspowiadać i za pokutę kazano jej rozsypać cały worek pierza. I potem wyzbierać, po jednym, wszystkie piórka.
Małgorzata Musierowicz, Dziecko piątku, 1993

- Dużą dostałeś pokutę?
- Cały różaniec i dwa razy litanię do Najświętszej Panny.
Krystyna Kofta, Wióry, 1996

Korzystając z chwilowego pokoju i braku prześladowań po śmierci cesarza Decjusza (jesienią 251) św. Korneliusz zwołał synod (uczestniczyło w nim 60 hierarchów), na którym: potępiono poglądy Nowacjana i jego zwolenników oraz pozwolono na powrót do Kościoła apostatów po wypełnieniu przez nich pokuty. Nowicjan musiał opuścić Rzym i udał się na emigrację.
www.wikipedia.org [2009-04-28]

 Nauki rekolekcyjne ułatwiają nam pełniejsze, głębsze przemyślenie swojego postępowania, zrobienie rachunku sumienia, wyspowiadanie się, odprawienie pokuty i przyjęcie Komunii Świętej. Księża Rekolekcjoniści mówili m.in. o naszym miejscu w Kościele. To Jezus Chrystus przed ukrzyżowaniem, ustanowił Kościół, powołując na swego następcę św. Piotra
GG, Rekolekcyjny remanent, Na oścież nr 4 (60), 1999

Ignacy Loyola raczej z dystansem odnosił się do surowych pokut. Tak, ponieważ miał w tej materii i nie najlepsze doświadczenia. Poprzez nieroztropne praktyki pokutne w pierwszych latach swojego nawrócenia znacznie nadszarpnął sobie zdrowie. Stąd też doradzał swoim synom, by dawali się wyprzedzać innym zakonnikom w gorliwym prak tykowaniu surowych pokut, sami zaś odznaczali się
Jan Paulas, Oni nas stworzyli, 2002-04

90% pokut, które zadawałem w "konfliktowych" spowiedziach były dobrymi uczynkami lub innymi formami sympatii okazanej "wrogowi". Trzeba zawsze pamiętać, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi i tym samym naszymi braćmi - już choćby z tego powodu winniśmy okazywać im wyrozumiałość i przebaczenie.
Jonasz, Usenet – pl.soc.religia, 1999-07-11

Czy Bóg w miarę upływu lat zmiękł, czy się zestarzał, że od tych pokut kazał odstąpić? Nie, On jest ciągle taki sam, tylko my się zmieniamy tak szybko i tak dziwnie zarazem. A co powiedzieć o owych mądrych radach spowiedników? Co myśleć o "świętej" radzie spowiednika, który onanizującemu się chłopcu każe trzymać pod poduszką krzyż,
Tomasz Jaeschke, Nierządnice, o moim kapłaństwie i moim Kościele, 2006

(…) ciężkie uważano głównie trzy sprawy: zabójstwo, cudzołóstwo, zaparcie się wiary. Pokuty za te grzechy trwały nieraz kilka lat. Niejednokrotnie nakładały się na siebie. Czasem komuś mogło zabraknąć życia do odpokutowania swoich win. Stąd też rodziła się potrzeba odpuszczenia, darowania czy skracania tych pokut. Obecnie jeśli chodzi o pokuty nakładane w konfesjonałach, to rzecz wygląda inaczej: często jest to krótka modlitwa. Niemniej potrzeba zadośćuczynienia pozostaje jako wymóg sprawiedliwości i elementarnej uczciwości.
dr Piotr Chrabąszcz, Odpust, Głos Ojca Pio, 2010 

Belege

Die hl. Fabiola war zwar eine gute wiederverheiratete Geschiedene, nachdem sie sich von ihrem ersten lasterhaften Mann getrennt und ein zweites Mal geheiratet hatte. Nach dem Tode des zweiten Mannes unterzog sie sich jedoch, wie es damals vorgeschrieben war, der Kirchenbuße. Im Bußkleid tat sie öffentlich vor der Lateranbasilika Buße.
Salzburger Nachrichten, 13.11.1991

Denn quer durch die Kulturen geht das Wissen um die Verwiesenheit des Menschen auf Gott und auf das Ewige; das Wissen um Sünde, Buße und Vergebung; das Wissen um Gottesgemeinschaft und ewiges Leben und schließlich das Wissen um die sittlichen Grundordnungen, wie sie im Dekalog Gestalt gefunden haben.
Salzburger Nachrichten, 03.08.1992

Die Farbe Lila steht im Mittelpunkt des Farbgottesdienstes zur Kirchenvorstandswahl in der St.-Andreas-Kirche Velpke am Sonntag, 26. März, ab 10.30 Uhr. Lila ist die Farbe der Macht und der Magie, der Buße und der (Milka-)Kühe. Aber auch die Farbe der evangelischen Kirche.
Braunschweiger Zeitung, 23.03.2006

Von einer "Christlichen Reise" kamen zwei Frauen zurück (Roswitha Meuser und Evi Jürgensen). Sie wollten für ihre Sünden Buße tun und hatten vereinbart, für jede Sünde eine Erbse in die Schuhe zu legen.
Rhein-Zeitung, 17.02.1996

Franz von Assisi (1181 - 1226) gilt als Gründer und Patron der Franziskaner. Der Italiener stellte sein Leben in den Dienst der Nachfolge Christi. Seine Gefährten verpflichte er zu einem Leben in Armut und Buße im Dienst an der Menschheit und an der Kirche.
Frankfurter Rundschau, 05.06.1998

Dabei erteilt er den Gläubigen das Aschenkreuz. Die Asche gilt als äußeres Zeichen für Trauer und Buße. Sie symbolisiert den Beginn der Bußzeit. Die Asche war in der Antike nicht nur Symbol der Vergänglichkeit, sondern auch Waschmittel und Stoff für die Erzeugung von Seife.
Die Presse, 16. 02. 1999

Trauer und Buße feiern die Kirchengänger gemeinsam in vielen Karfreitagsgottesdiensten, nach evangelischer Tradition etwa in der Lorenzkirche um 8 und um 10 Uhr, jeweils mit dem Regionalbischof Karl-Heinz Röhlin, und um 10.30 Uhr in St. Egidien.
Nürnberger Zeitung, 24.03.2005

Komet über Nürnberg! Gott ruft zur Buße auf! Dies gab der Autor eines Einblattdruckes aus dem Jahr 1556 seinen Mitbürgern kund.
Nürnberger Nachrichten, 02.03.2004

Profil: ethisch

Profil: ethisch

Definition

pokuta

Das Bedauern eigener Fehler und das Anerkennen eigener Schuld; oft mit Hoffnung auf Versöhnung und Wiederherstellung vormals guter Beziehungen verbunden. Die Buße erfolgt primär im Inneren des Menschen, kann aber auch äußerlich (im Unterschied zu skrucha ‘Reue’, żal ‘Bedauern, Reue’) zum Ausdruck kommen: als verbale Entschuldigung oder Handlungen, die die verursachten Schäden vermindern oder ersetzen, im öffentlichen Leben auch durch symbolische Handlungen wie einen Kniefall oder den Besuch von Gedenkstätten.

Im Polnischen steht die von außen auferlegte Strafe bzw. Sühneleistung stark im Vordergrund. Das Wort wird im ethischen Profil oft ironisch bzw. scherzhaft gebraucht.

Im Unterschied zum religiösen Profil wird nicht eine Normalisierung einer Beziehung mit Gott, sondern mit Menschen angestrebt.

Definition

Buße

Das Bedauern eigener Fehler und das Anerkennen eigener Schuld; oft mit Hoffnung auf Versöhnung und Wiederherstellung vormals guter Beziehungen verbunden. Die Buße erfolgt primär im Inneren des Menschen, kann aber auch äußerlich (im Unterschied zu Reue) zum Ausdruck kommen: als verbale Entschuldigung oder Handlungen, die die verursachten Schäden vermindern oder ersetzen, im öffentlichen Leben auch durch symbolische Handlungen wie einen Kniefall oder den Besuch von Gedenkstätten.

Im Unterschied zum religiösen Profil wird nicht eine Normalisierung einer Beziehung mit Gott, sondern mit Menschen angestrebt.

Sg. tant.

Konnotationen

 • gesenkter Kopf, trauriger und ernster Gesichtsausdruck
 • Verzicht auf Forderungen
 • Anerkennen von politischen Verbrechen

Konnotationen

 • gesenkter Kopf, trauriger und ernster Gesichtsausdruck
 • Verzicht auf Forderungen
 • Anerkennen von politischen Verbrechen

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • skrucha2 ‘Reue’
 • żal2 ‘Bedauern, Reue’
 • zadośćuczynienie2 ‘Genugtuung’

Lexikalische Relationen

Hyponyme

 • Bedauern
 • Reue2
 • Sühne2, gehoben
 • Umkehr

Wortbildungen

Verben

 • pokutować4: pokutować <za kogoś/ za coś> ‘<für jmdn./ für etw.> büßen’
 • popokutować2 ‘ein bisschen oder eine Zeit lang <für jmdn./ für etw.> büßen’ 

Adjektive

 • pokutniczy2 ‘nicht steigerbares Adjektiv zu pokutnik, ‘Büßer-’
 • pokutny2 ‘nicht steigerbares Adjektiv zu pokuta, Buß-’

Wortbildungen

Adjektive

 • bußfertig2 vgl. bußfertige Nationalsozialisten, der Minister zeigte sich bußfertig 

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • jak na/ za pokutę: (grać/ śpiewać/ śmiać się) jak na/ za pokutę ‘etw. gequält tun’; zweites Phrasem: Valenzangabe ‘Explikation’

Kollokationen

 • gest pokuty
 • znak pokuty
 • pokuta i pojednanie
 • pokuta i przebaczenie
 • prawdziwa pokuta

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Buße tun2 ‘büßen, durch Reue und wiedergutmachende Taten Vergehen ausgleichen’, vgl. für den Antisemitismus sollte Buße getan werden
 • tätige Buße2, okkasionell ‘Buße, die sich durch Umkehr und Besserung äußert’, vgl. durch tätige Buße als Vorsitzender des Rates für deutsche Rechtschreibung seine allzu willfährige Unterstützung der Rechtschreibreform zu mildern

Kollokationen

 • Buße leisten
 • Buße und Vergebung
 • Buße und Versöhnung
 • ein Zeichen der Buße setzen
 • öffentliche Buße

Belege

Za cenę swych ustępstw Niemcy domagały się właściwie tylko tego, żeby być wreszcie traktowane jak normalne, demokratyczne, duże państwo. Był to właściwy moment na taką wymianę, kładącą kres niemieckiej pokucie.
Gazeta Wyborcza, 1992-09-10

Już raz uderzyłem się w piersi żałując, że w ogóle piszę o Jerzym Pękale, uderzę się jeszcze raz, mocniej. Jako pokutę zadam sobie serię tekstów o ludziach zdolnych i poważnych, którzy wnoszą coś wartościowego.
Tygodnik Ciechanowski, 2004-06-01

Psychologowie są zgodni, że najlepszym sposobem radzenia sobie z własną winą jest jej szczere wyznanie. „Ten, kto potrafi powiedzieć mea culpa, przestaje być jedynie (...) przedmiotem cudzych działań, które całkowicie go determinują. Dzięki wyznaniu winy i pokucie odzyskuje wolność” - napisał ksiądz Tomas Halik, filozof i psychoterapeuta, w eseju „Nieodzowny ciężar winy”.
Ozon nr 3, 2005

Punktem kulminacyjnym było otwarcie skweru im. Willy’ego Brandta w pobliżu pomnika Bohaterów Getta, przed którym Brandt ukląkł 7 grudnia 1970 r., i odsłonięcie tablicy przypominającej to historyczne zdarzenie, które nasza TVP idiotycznie zinterpretowała jako gest „pojednania między Niemcami i Żydami”. Nie był to żaden gest pojednania, lecz pokuty, i wprawdzie Brandt dopełnił go przed tym, a nie innym pomnikiem, ale - jak to powiedział Gerhard Schröder w Sejmie - był to gest pokory wobec wszystkich ofiar hitlerowskiego terroru w Polsce.
Polityka nr 2276, 2000-12-16

- Bo powinnaś być dobrze opłacona - odrzekłam. Nie zareagowała. Złapałam ją za rękę.
- Jana, każdy musi płacić za siebie. Ty urodzisz dziecko, to będzie twoja pokuta na całe życie. On odpokutuje pieniędzmi. Potrzebne są nie tobie. Dziecku. Temu czemuś, co się urodzi, czy tego chce, czy nie.
- Będę je lubiła - powiedziała cicho.
Ewa Przybylska, Dotyk motyla, 1995

Moje cierpienie jest ceną za nieuczciwość, za egoizm. Niespełnienie i rozstanie to pokuta za grzech nielojalności i wyciągnięcie rąk po cudze.
Sonia Raduńska, Białe zeszyty, 2005

Ktoz to wie. I co mnie obchodzi cudzo wolność, cy musimy drugim jom narzucać? No cicho, przecie to słuchanie, pokuta bedzie potem. A cudzy dobrobyt dziubie w ocy, w brzuk i w kiski.
Dziennik Polski, 2001-10-06

Wszyscy byliśmy w te wojny i nieszczęścia w jakimś stopniu uwikłani. Żeby móc o tym rozmawiać na chłodno, muszą zabliźnić się rany. Codzienne życie będzie naszą pokutą.
Wojciech Jagielski, Dobre miejsce do umierania, 2005

Myślę, że każdy w końcu dostaje to, czego pożąda. Zastanawiam się, czy ona wiedziała, że on jest jej karą, pokutą.
Izabela Filipiak, Magiczne oko. Opowiadania zebrane, 2006

Belege

Doch die Deutschen - und in ihrem Gefolge die Österreicher - haben seither vielfach ihr Unrecht einbekannt und Buße geleistet. Der deutsche Bundeskanzler Brandt ist in Polen in aller Form auf die Knie gefallen, die Zahlungen Deutschlands an Israel haben gleich nach der Hilfe Amerikas den erstaunlichen Aufstieg des Staates Israel erst möglich gemacht.
Neue Kronen-Zeitung, 06.03.2000

Das Phänomen DDR ist deswegen so kompliziert, weil dieser Staat auf dem Grundsatz des Antifaschismus aufgebaut wurde. Sein Entstehen sollte einer Reinigung von der Sünde des Faschismus gleichkommen. Die Mitarbeit beim Aufbau der DDR war gleichsam die Absolution für Auschwitz, Buchenwald, Sachsenhausen - eine Absolution, die die Bewohner von Hamburg oder München nicht erringen konnten, da sie weiter tief im Kapitalismus steckten. Die DDR war auf dem Gedanken der Buße und der Absolution gegründet, und darauf beruhte die fürchterliche Durchschlagskraft dieses Staates.
Nürnberger Nachrichten, 30.03.1991

Rußland hat sieben Jahre nach dem Ende der Sowjetunion mit der Beisetzung der Zarenfamilie ein Zeichen der Buße und der Aussöhnung mit der Geschichte gesetzt.
Mannheimer Morgen, 18.07.1998

Claudio bereut seine unbedachte Reaktion, nachdem die Intrige zufällig entdeckt wurde und tut öffentlich Buße. Er verspricht Leonato anstelle von Hero eine verarmte Verwandte Leonatos zu heiraten, die sich aber schließlich als die totgeglaubte Hero selbst entpuppt.
Viel Lärm um Nichts, in: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005

Auch wenn wir Pfarrern nur ungern widersprechen: Drohende Einsamkeit an Weihnachten, das zeigt diese wahre Geschichte, hat durchaus ihre guten Seiten; sie kann Läuterung und Buße bewirken.
Nürnberger Nachrichten, 28.12.2010

Die Abteilung Christen und die Abteilung Liberale wurden von der FDP und der Union hier an die Brust genommen, mußten Buße tun, ihr Vermögen abliefern und waren fortan gute Abendländer. So geht's natürlich nicht.
Nürnberger Nachrichten, 21.09.1994

Das 500-Jahr-Jubiläum der Entdeckung Amerikas - Herbst nannte es Unterdrückung und Unterwerfung eines Kontinents - sei für sie "kein Grund zum Feiern", sagten die Organisatoren übereinstimmend. An Stelle der Feiern müsse Buße, Nachdenken und Wiedergutmachung stehen.
Salzburger Nachrichten, 25.04.1992

Kann die Bitte um Vergebung zur Versöhnung zwischen Täter und Opfer führen? Kann die Justiz den überlebenden Opfern ihre Würde zurückgeben? Kann ein Mensch, der andere Menschen getötet hat, den Weg zurück in die menschliche Gesellschaft finden, wenn er seine Taten gesteht, Buße tut und um Vergebung bittet?
http://www.arte.tv [22.5.2012]

Deren Befürworter seien angeblich „getrieben von jenem sehr deutschen Reflex, wonach die Buße für Holocaust und Weltkrieg erst endgültig getan ist, wenn wir alle unsere Belange, auch unser Geld, in europäische Hände gelegt haben.“ Und Sarrazin rät, Deutsche müssten sich in Bezug auf Europa vor einem „etwas perversen Sendungsbewusstsein“ hüten, das sich „in seiner Verkrampfung nur aus der deutschen Geschichte erklären lässt.“
Süddeutsche Zeitung, 22.05.2012

Profil: Strafe

Profil: Strafe

Definition

pokuta

Handlungen, die einem Menschen entweder als Strafe auferlegt werden oder als Taten verstanden werden, durch die eine Schuld ganz oder teilweise wieder ausgeglichen werden soll. Die Tat kann dabei eher stellvertretender oder symbolischer Natur sein oder aber einen tatsächlichen Beitrag zur konkreten Wiedergutmachung leisten.

Während im religiösen und ethischen Profil der ganze Prozess, der Einsicht, Reue und Wiedergutmachung erfasst wird, fokussiert das Strafeprofil auf dessen Schlussakt bzw. Folge, nämlich die Bußhandlung.

Definition

Buße

Handlungen, die einem Menschen entweder als Strafe auferlegt werden oder als Taten verstanden werden, durch die eine Schuld ganz oder teilweise wieder ausgeglichen werden soll. Die Tat kann dabei eher stellvertretender oder symbolischer Natur sein oder aber einen tatsächlichen Beitrag zur konkreten Wiedergutmachung leisten.

Während im religiösen und ethischen Profil der ganze Prozess, der Einsicht, Reue und Wiedergutmachung einschließt, erfasst wird, fokussiert das Wiedergutmachungsprofil auf dessen Schlussakt bzw. Folge, nämlich die Bußhandlung.

Eine Handlung zur Wiedergutmachung der Vergehen, die als Buße bezeichnet wird, wird meistens religiös motiviert bzw. von einem Geistlichen auferlegt. Häufig handelt es sich um ein Gebet, Fasten oder andere symbolische Akte der inneren Läuterung, in historischen Kontexten auch um eine Verbannung oder eine Spende. Es kann sich aber auch um eine nicht-religiös motivierte Tat handeln, wenn auch in solchen Fällen der Gebrauch von Buße i.d.R. buchsprachlich oder scherzhaft gefärbt ist.

Sg. tant.

Konnotationen

 • Rechtsverletzung
 • Entschuldigung
 • finanzielle Entschädigung

Konnotationen

 • Gebet, Verzicht
 • Entschuldigung
 • finanzielle Entschädigung
 • Spende

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • kara2 ‘Strafe’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Bußübung2 ‘in der katholischen Kirche; Gebet o. ä., das zur Buße geleistet wird’
 • Bußwerk
 • Entschädigung
 • Strafe1
 • Sühne3, gehoben
 • Wiedergutmachung

Wortbildungen

Verben

 • odpokuto(wy)wać2 ‘abbüßen’, vgl. Odpokutowuje za korupcję ‘er büßt eine Strafe wegen Korruption ab’
 • pokutować5: pokutować <za kogoś/ za coś> ‘<für jmdn./ für etw.> büßen’, vgl. Dzieci pokutują za nieodpowiedzialność rodziców ‘Die Kinder tragen die Konsequenzen der Unverantwortlichkeit ihrer Eltern’ 
 • pokutować6, selten sich, meist ohne es wollen, an einem Ort aufhalten, vgl. Jeden gość tam pokutował ‘ein Typ lungerte da herum’
 • pokutować7 (nur in der dritten Person) ‘über eine Idee, ein Vorurteil, eine Geisteshaltung in einer Gruppe oder einem Einzelnen vorherrschen, obwohl sie allgemein als falsch bzw. nicht mehr zeitgemäß angesehen wird’, vgl. W Polsce pokutuje socjalistyczne myślenie ‘in Polen besteht das sozialistische Denken hartnäckig fort’, pokutuje taki mit ‘dieser Mythos hält sich hartnäckig’

Wortbildungen

Verben

 • abbüßen2 ‘eine Strafe auf sich nehmen’, vgl. eine Strafe im Gefängnis abbüßen
 • büßen2 ‘eine Strafe auf sich nehmen’, vgl. notorischer Dieb muss im Gefängnis büßen
 • verbüßenfachsprachlich ‘eine Strafe erleiden’, vgl. der Täter verbüßt eine mehrjährige Haftstrafe
   

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • lata pokuty
 • najgorsza pokuta
 • okrutna pokuta

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Buße tun3 ‘büßen, eine Strafe auf sich nehmen’, vgl. Der FC Andau muss für die schwache Saison Buße tun und in die 2. Klasse Nord absteigen.; Der polnische König Boleslaw soll im Kärntner Benediktinerkloster Ossiach für einen Mord lebenslang Buße getan haben.

Kollokationen

 • Buße auferlegen
 • Buße aufgeben
 • Buße verrichten
 • harte Buße
 • schwere Buße
 • sich etwas als Buße auferlegen
 • zur Buße ins Exil gehen
 • zwei Vaterunser als Buße bekommen

Belege

Zgadzam się z Jarosławem Kaczyńskim, że obecnie funkcjonujemy w sytuacji zagrożenia dla demokracji - to jest nasza ocena, którą formułowaliśmy publicznie. To jest ciąg dalszy polityki, która swój okrutny epilog znalazła w katastrofie smoleńskiej. A Jarosław Kaczyński nie wyznaczył panu pokuty za opuszczenie PiS-u? To pytanie w stylu tabloidu. Pytam, bo posłanka Jakubiak została zawieszona chociaż nigdzie nie odchodziła... Pragnę przypomnieć, że odchodząc z PiS-u nie podważałem przywództwa Jarosława Kaczyńskiego.
Śląski poseł Polski Plus znów u Kaczyńskiego, Dziennik Zachodni, 2010-09-28

Dwie godziny dziennie RM to najlepsza pokuta dla każdego grzesznika.
Kuba Tatarkiewicz, Felietony in Computerworld

I żeby podjąć merytoryczną polemikę, nie jestem w stanie o wszystkich mówić, ale mogę państwu powiedzieć o dwóch osobach, które, jak mi się wydaje, wasz klub wydelegował do podjęcia pracy zmierzającej do rozbicia Prezydium Sejmu. Mam na myśli pana posła Tadeusza Iwińskiego i mam na myśli pana posła Longina Pastusiaka. Zadałem sobie trud w ramach pokuty, bo to akurat okres stosowny, żeby przejrzeć część ich dorobku. Zapewniam państwa, że była to surowa pokuta.
Wydawnictwo Sejmowe: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 01.04.1993, 1 kadencja, 41 posiedzenie, 1 dzień

 [...] po otrzymaniu żółtej kartki któryś z zawodników odbywał boiskową pokutę, biegając przez 5 minut w rybackich butach czy spodniach używanych do gaszenia pożarów.
 Dziennik Polski - Kraków, 1998-06-23

Postępowanie przeprowadzono od początku, a jego wynik potwierdził prawdziwość słów oskarżonego. Po pięciu latach pokuty za nie popełnioną zbrodnię Bernweiser odzyskał wolność.
Dziennik Polski - Pejzaż, 2000-12-02

Innych, nie tak ważnych, zaganiano do czarnych robót monastyrskich; w tym i dzieci... 11 czerwca 1829 roku na Sołowki trafił dziesięcioletni Iwanuszko - na piętnaście lat "ciężkich robót pod najsroższym nadzorem". Niektórym po latach zdejmowano łańcuchy i pozwalano żyć w pokucie śród braci w celach. Życie w pokucie - formuła tiurmy, bliska monastyrskiej. Nie dziw, że więzienie i klasztor tu się skomasowały, a mnisi wzięli na się obowiązki straży. Czystości pilnowali: wiary, obrzędu, obyczaju etc. Stąd szczególna dbałość o milczenie więźniów.
Mariusz Wilk, Wilczy notes, 2007

Czy mam białą przygotować, czy niebieską? Żaneta potarła czoło i odrzekła z wysiłkiem. - Nie wiem, idź do Rózi, Rózia ci powie. - Rózia, proszę Waszej Książęcej Mości, jest na pokucie - rzekła Niemka skwapliwie. - Jak to, jak to?! - Na dwa dni na chleb i wodę z rozkazu Jego Cesarzewiczowskiej Mości. Żaneta ledwie własnym uszom wierzyła, bo co mógł mieć za związek rozkaz cesarzewicza z Rózia. - Na chleb i wodę?
 Wacław Gąsiorowski, Księżna Łowicka Powieść historyczna z XIX wieku, 2001

... premier może trzymać ich w szachu. Po wyrzuceniu z koalicji staliby się wrogami PiS. Oto głowa Wildsteina Giertych odciął się od Młodzieży Wszechpolskiej i następne publikacje, kompromitujące tę organizację, już mu nie zaszkodzą. Z kolei uwikłany w seksaferę Lepper urządził swoim ludziom pokutę na Jasnej Górze i gorąco popiera odwołanego arcybiskupa Wielgusa. Jeśli lider Samoobrony sam powtarza, że nie jest święty, to czy mogą mu zaszkodzić prawie niemożliwe do udowodnienia zarzuty kilku pań? Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie fotel szefa TVP straci Bronisław Wildstein,
Żart premiera, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2007-01-17

... bliżej do świętej inkwizycji niż do ewangelizacji. Nie wdając się w dywagacje teologiczne, nadmienić należy, iż niezadowolenie wójta Rokosza z absencji niektórych podwładnych podczas Dni Skupienia dla Samorządowców odbiło się nieobecnym samorządowcom czkawką. Pewnie u spowiedzi u szefa już byli, niektórzy mówią, że za pokutę dostali po premii, a jak nawet nie dostali po premii, to spowiednik będzie im tę absencję pamiętał. Naród ma prawo zwariować, bo przez niemal pół wiecza nie mógł manifestować swoich uczuć religijnych, a potem zupełnie znienacka ma wręcz obowiązek manifestować swoje uczucia religijne. Wcześniej.
Gazeta Krakowska, 2006-01-04

... karać wagarowiczów, którzy nie mają stypendium? – Prawo oświatowe przewiduje dotkliwe kary. Wagary w podstawówce i gimnazjum mogą kosztować rodziców nawet 5 tys. zł. W tym przypadku adresatem kary są rodzice, którzy powinni kontrolować, czy ich dziecko chodzi do szkoły. ? Jaką pokutę dać uciekinierowi? – Nie można karać wszystkich wagarowiczów jednakowo. Najpierw trzeba poznać przyczynę ucieczek. Może dziecko boi się niesprawiedliwości nauczyciela, jest ofiarą przemocy, ma problemy. Podstawą ukarania musi być znajomość przyczyn unikania szkoły. Powinno wystarczyć jedno ostrzeżenie dla wagarowicza i powiadomienie rodziców,
Ostre kary nie są złe, Gazeta Krakowska, 2007-04-02

Kiedy mijamy na szlaku mężczyznę, który niesie na drewnianym krośnie beczkę piwa, butle z gazem i dwie zgrzewki wody mineralnej, nie musimy mu współczuć. To nie jest grzesznik, któremu ktoś zadał okrutną pokutę, lecz człowiek, dla którego noszenie ciężarów jest sposobem na życie. - Noszenie to moje hobby. Żona jest temu przeciwna, twierdząc, że rujnuję sobie zdrowie, a ja uważam, że to mnie utrzymuje przy zdrowiu - twierdzi Peter Petras, gospodarz Rainerovej Chaty.
Dźwigając wolność, Dziennik Polski, 2006-04-15

... również w III secie. Prowadziła 6-2, a następnie 16-13. Niestety, to było wszystko na co mogli sobie pozwolić resoviacy. Szwankował każdy element siatkarskiego rzemiosła. Sponsor Resovii wszystkich bez wyjątku powinien wezwać do przedświątecznej spowiedzi i - mimo niezłych innych dotychczasowych wyników - zadać porządną pokutę. Marek Styka ZDANIEM TRENERÓW Krzysztof Stelmach (ZAKSA): - Spodziewaliśmy się większego oporu Resovii. Zrobiliśmy sobie i naszym kibicom piękny świąteczny prezent. W ubiegłym tygodniu przegraliśmy z Jastrzębiem i już pojawiły się głosy, że pewnie mój zespół wpadł w dołek.
Dziennik Polski, 2008-12-22

Nie ma dla niego przebaczenia. A propos, kiedy będzie rozprawa? - spytał Krantz. - Za kilka tygodni, może trochę później - odpowiedział psycholog. Doktor znów wstał z fotela i chodził po pokoju. - Zasłużyła na karę, na pokutę... ale może sąd uwzględni jakieś okoliczności łagodzące. Jednak niezależnie od surowości wyroku Barbara potrzebuje ciągle pomocy psychologicznej i lekarskiej, potrzebuje wsparcia, życzliwości i opieki. Z praktyki wiem, że poczucie winy, które przeżywa, może rozwijać się, może zacząć obejmować coraz
Józef Kozielecki, Zbrodnia, 2003

Do Sejmu wróciły lub trafiły osoby, które już wcześniej przyznawały, że nawet własne dzieci biją. Cóż więc to dla nich cudze ustawowo utemperować. Nic nie stoi na przeszkodzie, by powrócić do stawiania w kącie lub sadzania w oślej ławce. To i tak jedna z łagodniejszych pokut za umiarkowane wybryki, np. śmianie się czy ciskanie papierowymi kulkami. Za to drugie można również odbierać „narzędzie zbrodni” – metalowe rurki z automatycznych ołówków. Jak pamiętamy – była to niegdyś kara bardzo dotkliwa, bo w efekcie zostawało się z całą masą ołówkowych wkładów
Dziennik Łódzki, 2005-09-30

Najbardziej wytrwałego by zabiło, jak pokuta dwudziestu stron Joyce’a dziennie. Jedyny pożytek z tego taki, że przestałem się bać. Wydawało mi się, że kiedy to wyjdzie na jaw, świat runie jak układanka z kart. Nic takiego.
Mariusz Grzebalski, Człowiek, który biegnie przez czas, 2006

Belege

Aufräumarbeiten als Buße
Tiroler Tageszeitung, 18.06.1997

Nach launiger Zeugeneinvernahme und Anhörung der Besitzerin folgte ein allgemein anerkannter Urteilsspruch. Viele Liter Wein mußten Ernst Baggerer, vulgo „Moneten Edi“, Ali Künetten und sogar der Bürgermeister und sein Vize als Buße spendieren.
Kleine Zeitung, 04.02.1999

Erst der dritte Romanteil führt wieder zu Briony, die als Lernschwester in einem Londoner Hospital arbeitet. Als Buße für ihre Falschaussage hat sie sich dies auferlegt, doch findet ihr eigentliches Leben nach wie vor in ihrer Fantasie statt, das sie aufschreibt.
Mannheimer Morgen, 20.09.2002

Sankt Koloman, ein irischer Pilger, war Österreichs erster Landespatron - und keineswegs der einzige Pilger von der grünen Insel. Sie gingen zur Buße ins Exil und brachten eine hoch entwickelte Kultur mit.
http://cms.bistum-trier.de [20.03.2011]

Aber ist die Bußpraxis der katholischen Kirche nicht zu billig? Man geht zur Beichte, rattert die Verfehlungen herunter und bekommt als Buße drei Vaterunser auf?
Nürnberger Zeitung, 02.03.2007

Am Vortag der Hochzeit geht der Mann zum Priester zur Beichte - er bekommt die Absolution. Nach der Beichte fragt der Mann den Priester, ob er keine Buße auferlegt bekäme - darauf der Priester: „Sie sagten doch, dass sie eh morgen heiraten, oder?“.
Niederösterreichische Nachrichten, 13.07.2009

„Es gibt manchen Unglücklichen in meinem Reich, leider. Wen meinst du?“ „Deinen Vetter aus dem Geschlecht der Welfen. Nun bald drei Jahre weilt er in der Verbannung.“ Und mit tiefem Seufzer fügte er hinzu: „Eine harte, lange Buße für den Mann!“
Braunschweiger Zeitung, 30.03.2006

nun tu das Bußwerk, das der Priester dir aufgegeben hat. kannst du deine Buße jetzt nicht verrichten, so bete: lieber Jesus, ich nehme mir vor, mein Bußwerk so bald wie möglich zu tun!
Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. - Köln, 1971

Der Regensburger Oberhirte hatte vorgeschlagen, dass die unter Rechtsextremismus-Verdacht stehende Gruppe der Christsozialen zur Buße einem Behinderten einen Rollstuhl stiften sollen. „Natürlich kann der Bischof als Seelsorger seinen Schäfchen, zu denen auch Politiker zählen, Bußübungen für begangene Fehltritte ans Herz legen“, so Schlegl.
Nürnberger Zeitung, 25.05.2007

Felix hatte auch noch die Mahnung der Mutter in den Ohren, nur ja keinen Weihnachtsbaum in den Wäldern des gestrengen Försters zu schlagen, denn wenn einer erwischt wurde, mußte dieser drei Tage als Buße im Wald Holz schleppen.
Rhein-Zeitung, 24.12.1996

Profil: Geldstrafe

Profil: Geldstrafe

Definition

Das gewählte Profil existiert im Polnischen nicht mehr. Auf die alte Spur der juristischen Bedeutung 'Geldbuße' weist lediglich die Ableitung pokutne hin.   

Definition

Buße

Eine Geldsumme, die für eine Rechtsverletzung gezahlt werden muss.

Anders als bei den drei anderen Profilen verengt sich die Bedeutung auf eine zu leistende Strafzahlung, die zwar wie eine Strafe im Allgemeinen zu einer Besserung führen soll, ein Umdenken oder Bereuen der Vergehen aber nicht zwingend voraussetzt.

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt im Polnischen nicht vor.]

Konnotationen

 • schwarz fahren, zu schnell Auto fahren, betrunken Auto fahren
 • Bestechlichkeit, Untreue, Betrug
 • Fahrverbot, Bewährungshaft, Ausgleichszahlung

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt im Polnischen nicht vor.]

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Bußgeld
 • Geldbuße
 • Geldstrafe

Hyperonyme

 • Strafe2 

Wortbildungen

Substantive

 • pokutne ‘Geldentschädigung für einen moralischen Schaden’

Wortbildungen

Substantive

 • Ordnungsbuße ‘in der schweizerischen Rechtssprache Geldstrafe für eine Ordnungswidrigkeit’

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt im Polnischen nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • die Buße auf 40 000 Dollar verringern
 • eine Buße verhängen
 • eine Buße von 100 000 Euro
 • eine Buße zahlen

Belege

[Das gewählte Profil liegt im Polnischen nicht vor.] 
 

Belege

Jeder Autofahrer, der seiner Anschnallpflicht nicht nachkommt, muß 40 Mark Buße zahlen.
Nürnberger Nachrichten, 19.03.1991

„Mindestens sechs Jahre Gefängnis“ will laut einem Zeitungsinterview US-Staatsanwalt Jeffrey Modisett für den des Verbrechens der Vergewaltigung für schuldig befundenen Ex-Boxweltmeister Mike Tyson am kommenden Donnerstag fordern, dazu noch 30.000 Dollar Buße und die Übernahme der Prozeßkosten von 150.000 Dollar - unter dem Strich also eine Geldstrafe von zwei Millionen Schilling.
Die Presse, 25.03.1992

Ein Vertreter der Handwerkskammer, die den Fall verfolgt und den Schaden errechnet hatte, betonte im Prozeß, die Halbierung der Buße überschreite eigentlich die Schmerzgrenze seiner Institution. Dann stimmte er aber dem Richter zu: Es habe keinen Sinn, den Bauingenieur so hoch zu verdonnern, daß er nie und nimmer fertig werde.
Nürnberger Nachrichten, 08.07.1992

Hertha droht eine Geldbuße von 250 000, Nürnberg eine Buße von 500 000 Mark.
Mannheimer Morgen, 10.06.1995

Ein Gemeindebote überreicht mir ein Schreiben vom Finanzamt. Darin wird behauptet, ich hätte im Jahre 1993 die Kfz-Steuer nicht bezahlt. Als Buße hätte ich nun innert 30 Tagen das Doppelte der „hinterzogenen“ Summe plus Zinsen zu zahlen, sonst käme der Gerichtsvollzieher.
Tiroler Tageszeitung, 18.04.1997

Richter Hans Ellrott verringerte die Buße auf 40 000 Mark. Damit wolle er den Verstoß nicht verniedlichen, sondern auf die Situation des Betroffenen eingehen.
Nürnberger Nachrichten, 08.07.1992

Der Verein kann nach einer von Schwedens Fußballverband verhängten Buße in Höhe von 100 000 Kronen (23 000 Mark) die Spielergehälter nicht mehr zahlen.
Rhein-Zeitung, 07.09.1996

Etymologie

Wort ist wohl über das Atschech. ins Poln. gekommen (Brückner, Bańkowski). Zur semantischen Entwicklung gibt es z. T. divergierende Meinungen: Bańkowski gibt noch für das 14. Jh. die Bedeutung Kirchenstrafe an, die dann ab dem 15. Jh. allgemein auf Strafe (auch Geldstrafe) erweitert wurde. Brückner führt seinerseits für die Zeit bis ins 15. Jh. zwei Bedeutungen an: als Verbrechen (lat. culpa) und Strafe (lat. poena) (so auch im Tschech.); seit dem 16. Jh. dann in der Bedeutung von vormals pokajanie: Reue für die eigenen Sünde in Verbindung mit einer Strafe zur Wiedergutmachung (lat. poenitenita). Im Słownik staropolski wird als Bedeutung „kara, też opłata sądowa“ (Strafe, auch Gerichtsgebühren) angegeben. In diesem Sinne findet sich im Gegenwartspolnischen nur noch das deadjektivische Substantiv pokutne.

Etymologie

Seit dem 9. Jh. Teil des Standardwortschatzes, mhd. buoz m., buoze f., ahd. buoz (a), von gemeingermanisch *botō f. ‘Besserung’. Laut Kluge Abstraktum des Komparativs besser.

Der Duden gibt als genuine Bedeutung ‘Nutzen, Vorteil’, für das Adh. auch ‘Heilung durch Zauber’ an. Aus der ursprünglichen Bedeutung entwickelten sich juristisch ‘Strafe’ und religiös ‘Buße’. Die Grundbedeutung der Besserung klingt noch mit im Kompositum Lückenbüßer ‘Ersatzmann; jmd., der eine Lücke ausbessert’.

Semantischer Wandel

Im vorliegenden Wörterbuch werden für das Polnische Lemma pokuta drei Profile unterschieden: das religiöse Profil, das ethische Profil und das Strafeprofil.
Im religiösen Profil steht bei pokuta ähnlich wie beim Deutschen Buße weniger die innere Umkehr und Reue im Vordergrund, sondern eher eine Ausgleichsleistung für die Schuld, mit der der Mensch sein Verhältnis zu Gott getrübt hat. Die religiöse Bedeutung von pokuta wird in den neueren Wörterbüchern des Polnischen oft an erster Stelle genannt, vgl. ISJP (2000) pokuta to kara za grzechy wyznaczona sobie dobrowolnie albo nałożona przez kapłana, połączona z żalem, skruchą i chęcią naprawienia błędów. W kościele katolickim i prawosławnym pokuta jest jednym z sakramentów pokuta ist eine Strafe für Sünden, die jemand selbst bestimmt hat oder die von einem Priester auferlegt wird, verbunden mit Bedauern, Reue und dem Wunsch zur Wiedergutmachung der Verfehlung. In der katholischen und der orthodoxen Kirche ist pokuta eines der Sakramente’. Ähnlich wird die religiöse Bedeutung bei USJP (2003) ausgelegt. Im WSJP (2007-2012) wird nur die von außen auferlegte Strafe genannt, vgl. kara za grzechy ‘Strafe für Sünden’.

Im Gegenwartspolnischen werden das Lemma und seine nominalen Derivate in der religiösen Bedeutung zunehmend seltener gebraucht. Teresa Minikowska (1987) kommt zu der Schlussfolgerung, dass pokuta im Polnischen allmählich verschwindet. Dieser Rückgang kann damit erklärt werden, dass mit dem Wort die Vorstellung eines strafenden Gottes verbunden ist. Diese Vorstellung wird in der nachkonziliaren Theologie weniger betont. In der Gegenwartssprache werden feststehende Wendungen wie z.B.  Sakrament pokuty ‘Bußsakrament’ durch Sakrament pojednania Sakrament der Versöhnung’ ersetzt und in neuen Übersetzungen des Evangeliums heisst es nicht mehr Czyńcie pokutę ‘Tut Buße’ sondern Nawracajcie się ‘Bekehrt euch’.

Das im vorliegenden Wörterbuch genannte ethische Profil bezieht sich auf die moralische Wiedergutmachung und die Wiederherstellung vormals guter Beziehungen.  Diese Bedeutung wird in den älteren Bedeutungswörterbüchern meist an erster Stelle genannt, vgl. SJPDor. (1958-1965) kara za jakieś wykroczenie ‘Strafe für eine Übertretung’ ebenso wie PSWP (1995-2005) kara za przewnienie, zadośćuczynienie moralne za winy ‘Strafe für eine Verfehlung, moralische Wiedergutmachung einer Schuld’, ähnlichim SWJP (1996). Diese Explikationen beinhaltet auch das Strafeprofil des vorliegenden Wörterbuchs.

Ob pokuta als ethisches Profil oder Strafeprofil empfunden wird, ist kontextabhängig. Oft tritt es in Kookkurrenz mit Wörtern aus dem juristischen Wortschatz wie kara ‘Strafe’ oder wina ‘Schuld’ auf. Im ethischen Profil wird dabei das semantische Merkmal des Bewusstseins eigener oder fremder Schuld betont, vgl.

Punktem kulminacyjnym było otwarcie skweru im. Willy’ego Brandta w pobliżu pomnika Bohaterów Getta, przed którym Brandt ukląkł 7 grudnia 1970 r., i odsłonięcie tablicy przypominającej to historyczne zdarzenie, które nasza TVP idiotycznie zinterpretowała jako gest „pojednania między Niemcami i Żydami”. Nie był to żaden gest pojednania, lecz pokuty, i wprawdzie Brandt dopełnił go przed tym, a nie innym pomnikiem, ale - jak to powiedział Gerhard Schröder w Sejmie - był to gest pokory wobec wszystkich ofiar hitlerowskiego terroru w Polsce.
(
Polityka nr 2276, 2000-12-16)

Im Strafeprofil fehlt das Schuldbewusstsein desjenigen, der die Strafe auferlegt bekommt, oder es wird im Diskurs nicht thematisiert. Auch die für das ethische Profil charakteristische Verbindung  zu pojednanie ‘Versöhnung’ und pokora ‘Demut’ ist hier nicht vorhanden, vgl. 

Postępowanie przeprowadzono od początku, a jego wynik potwierdził prawdziwość słów oskarżonego. Po pięciu latach pokuty za nie popełnioną zbrodnię Bernweiser odzyskał wolność.
(
Dziennik Polski - Pejzaż, 2000-12-02)

Im Strafeprofil wird pokuta oft auch ironisch gebraucht, z.B. in folgenden zwei Zitaten zur Betonung der herabwürdigenden Einstellung des Sprechers zu den gemeinten Sachverhalten: 

Dwie godziny dziennie RM to najlepsza pokuta dla każdego grzesznika.
(
Kuba Tatarkiewicz, Felietony in Computerworld)

I żeby podjąć merytoryczną polemikę, nie jestem w stanie o wszystkich mówić, ale mogę państwu powiedzieć o dwóch osobach, które, jak mi się wydaje, wasz klub wydelegował do podjęcia pracy zmierzającej do rozbicia Prezydium Sejmu. Mam na myśli pana posła Tadeusza Iwińskiego i mam na myśli pana posła Longina Pastusiaka. Zadałem sobie trud w ramach pokuty, bo to akurat okres stosowny, żeby przejrzeć część ich dorobku. Zapewniam państwa, że była to surowa pokuta.
(Wydawnictwo Sejmowe: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 01.04.1993, 1 kadencja, 41 posiedzenie, 1 dzień)

Das im vorliegenden Wörterbuch aufgeführte Geldstrafeprofil ist im Polnischen nicht mehr vorhanden. Das altpolnische Lexem pokuta mit der Bedeutung 'Geldstrafe' wurde im Gegenwartspolnischen durch das deadjektivische Substantiv pokutne ersetzt. Die Bedeutung von pokutne bezieht sich zum einen auf eine zu zahlende Leistung und zum anderen auf eine Entschädigung oder Schadenersatzleistung, die jmdm. gerichtlich zugesprochen wird vgl. SJP Dor. odszkodowanie pieniężne za krzywdę moralną 'Geldentschädigung für einen moralischen Schaden', vgl.

Biorąc pod uwagę kapitał zakładowy pozwanej i kwoty przeznaczane przez nią na nieuczciwą reklamę oczywiste jest, że pokutne w niskiej wysokości nie spełniałoby swej funkcji. Sprzeciw pozwanej przeciw dopuszczeniu dowodów mających wykazać kwoty przeznaczone przez nią na niedopuszczalną reklamę wskazuje, że w porównaniu z tymi kwotami wskazana w pozwie wysokość pokutnego mogłaby okazać się bynajmniej nie wysoka. (…) Skala kampanii reklamowej prowadzonej przez pozwanego z naruszeniem dobrych obyczajów, jak również sumy, jakie pozwana wydatkowała na tę kampanię, mają istotne znaczenie dla ustalenia właściwej wysokości „pokutnego”, które pozwany winien zapłacić zgodnie z art. 18. ust. 1 pkt 6 u.z.n.k.
(Gazeta Ubezpieczeniowa, 2009-03-31)

Semantischer Wandel

Das Lexem Buße gehört sowohl dem Bereich der Religion, als auch des Rechts an. Nach dieser Differenz richtet sich auch die Bedeutungsbeschreibung in den Wörterbüchern. Es wird erstens die Bedeutung „das Bemühen um die Wiederherstellung eines durch menschliches Vergehen gestörten Verhältnisses zwischen Gott und Mensch“ ausgegliedert. Zweitens wird als Variante der religiösen Bedeutung „Bußübung“ angeführt, also eine konkrete Handlung zur Wiedergutmachung der Sünden. Drittens wird die rechtssprachliche Bedeutung ‘Bußgeld’ verzeichnet. Vgl. DUW 1989, DUW 2011, DWDS.

Die Profile im vorliegenden Wörterbuch überlappen sich teilweise mit der gängigen Bedeutungsaufteilung. Es werden ebenso das religiöse Profil (‘Reue und Wiedergutmachung der Sünden’) und das Geldstrafeprofil (‘Bußgeld’) verzeichnet. Die metonymische Fokussierung auf eine wiedergutmachende, häufig von außen auferlegte, Handlung im Wiedergutmachungsprofil schließt neben religiös motivierten Taten (Gebet, Fasten u.a.) auch nicht-religiös motivierte Handlungen ein, wenn auch die Übertragung auf säkulare Sachverhalte eher selten vorkommt und i.d.R. buchsprachlich oder scherzhaft gefärbt ist.

Im vorliegenden Wörterbuch wird außerdem das ethische Profil ausgesondert. Es bezieht sich, ähnlich wie das religiöse Profil, auf einen mentalen Prozess des Umdenkens, der Einsicht eigener Vergehen, deren Reue und Wiedergutmachung. Während es sich im religiösen Profil um einen religiös motivierten Vorgang handelt, entspringt die Umkehr im ethischen Profil dem Bewusstsein für Verletzung allgemeiner Verhaltensregeln, die nicht als gottgegeben wahrgenommen werden, und dem Bedürfnis nach einer Besserung zwischenmenschlicher Beziehungen. Das ethische Profil entstand also als metaphorische Übertragung des religiösen Begriffes auf nicht-religiöse Sachverhalte. In beiden Fällen wird das Wort in dieselben thematischen Zusammenhänge eingebettet, zwar die Auseinandersetzung über die Schuld, Reue und Versöhnung.

Von einer Einordnung des Wortes Buße in einen nicht-religiösen, allgemein ethischen Rahmen ist bei seinem Gebrauch in öffentlichen Diskursen auszugehen, die sich mit der Schuld an Diktatur, Krieg oder Genozid beschäftigen. Der Ausdruck wird verhältnismäßig selten verwendet. Manchmal kann er eine kritische Einstellung des Sprechers implizieren, indem auf ein einseitiges, übertriebenes Schuldbewusstsein hingewiesen wird, vgl.  

Doch die Deutschen - und in ihrem Gefolge die Österreicher - haben seither vielfach ihr Unrecht einbekannt und Buße geleistet. Der deutsche Bundeskanzler Brandt ist in Polen in aller Form auf die Knie gefallen, die Zahlungen Deutschlands an Israel haben gleich nach der Hilfe Amerikas den erstaunlichen Aufstieg des Staates Israel erst möglich gemacht.
(Neue Kronen-Zeitung, 06.03.2000)

oder

Deren Befürworter seien angeblich „getrieben von jenem sehr deutschen Reflex, wonach die Buße für Holocaust und Weltkrieg erst endgültig getan ist, wenn wir alle unsere Belange, auch unser Geld, in europäische Hände gelegt haben.“ Und Sarrazin rät, Deutsche müssten sich in Bezug auf Europa vor einem „etwas perversen Sendungsbewusstsein“ hüten, das sich „in seiner Verkrampfung nur aus der deutschen Geschichte erklären lässt.“
(Süddeutsche Zeitung, 22.05.2012)

Möglicherweise kann durch das Wort Buße im ethischen Profil, ähnlich wie in dem Wiedergutmachungsprofil, die Aufmerksamkeit zu sehr auf Leistungen gelenkt werden, die die Schuld tilgen sollen (vgl. auch die zwei vorangegangenen Belege). Um ein kollektives Umdenken zu beschreiben, werden andere Lexeme wie Versöhnung oder Vergangenheitsbewältigung bevorzugt.

Bei dem Verb büßen bzw. abbüßen tritt wahrscheinlich stärker als bei dem Substantiv Buße die Assoziation mit einer Strafe hervor, da es häufiger in strafrechtlichen Kontexten vorkommt und sich nicht nur auf Strafzahlungen beschränkt (vgl. einen Diebstahl im Gefängnis abbüßen müssen u. ä.). Trotzdem ist im Zusammenhang mit dem Lexem Buße die Vorstellung einer auferlegten, als Strafe verstandenen Handlung wahrscheinlich relativ präsent. Das spiegelt sich auch in theologischen Texten wider, die auf die Aufklärung der Gläubigen ausgerichtet sind. Häufig wird darauf hingewiesen, dass eine religiös verstandene Buße weniger als eine zu leistende Tat zur Wiedergutmachung, sondern eher als innere Besinnung und Umkehr verstanden werden soll. Vgl.

Dieses Wort [Buße] muss erklärt werden, denn häufig wird es völlig missverstanden. Das liegt daran, dass das Wort „Buße“ im heutigen Sprachgebrauch eine andere Bedeutung bekommen hat. So wird es zum Beispiel für Geldstrafen bei Rechtsverstößen verwendet. […] Diese Bedeutung von „etwas bezahlen“ oder „eine Schuld abtragen“  hat das in der Bibel gebrauchte Wort „Buße“ nicht. […] Die Bibel macht uns anhand vieler Stellen klar, dass Buße Sinnesänderung oder anders ausgedrückt die "Herzensrichtung ändern, den inneren Kurs wechseln" bedeutet.
http://www.bibelbrunnen.de [23.5.2012]

oder

Buße hat was mit „Büßen“ zu tun. Das ist ja schon richtiger. Aber woran denken wir beim Wort „büßen“? „Das sollst du mir büßen“, ein „Bußgeld“ bezahlen, solche Zusammenhänge fallen den Kindern ein. Da hat Buße immer etwas mit Strafe zu tun. Und das ist nun zumindest einseitig. Denn wenn wir in der Kirche von Buße reden, sollen wir ja nicht vor der Strafe zittern. […] Also noch einmal: Gott sagt nicht zu uns „Das sollt ihr mir büßen!“, sondern er sagt: „Ihr dürft Buße tun, ihr könnt umkehren zum Leben! Ich bin bei euch, was auch immer ihr getan habt.“
http://www.bibelwelt.de [23.5.2012]

Sprichwörter

Nie każda pokuta Bogu przyjemna. [wörtl. Nicht jede Buße ist Gott angenehm]/ ‘Sagt man, wenn jemand Reue heuchelt.’

Pokuta późna często próżna. [wörtl. Späte Buße ist oft vergeblich.]/ ‘Die Buße sollte sofort nach dem Vergehen erfolgen.’

Pokutę na siebie przyjmuje, kto żonę pojmuje. [wörtl. Eine Buße nimmt auf sich, wer sich eine Frau heiratet.]/ ‘Für den Bräutigam beginnt mit der Eheschließung eine Zeit der Entsagungen.’

Przeproszenie jest najlepszą formą pokuty. [wörtl. Entschuldigung ist die beste Art der Buße.]/ ‘Um einen Fehler wiedergutzumachen, muss man sich entschuldigen.’

Sprichwörter

Abbitte ist die beste Buße.

Besser machen - die beste Buße.

Es gibt viele Bußer, aber wenig Lasser.

Mancher büßt, was andere verbrochen haben.

Nicht mehr tun ist die beste Buße.

Rechte Buße kommt nie zu spät.

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Ian McEwan: Pokuta, 2002.
 • Agnieszka Ostrowska-Metelska: Pokuta po polsku, 1996.
 • Anne Rice: Pieśń Serafima 1. Pokuta, 2011.
 • Benedicta Ward: Nierządnice pustyni. Pokuta we wczesnych źródłach monastycznych, 2005.

Film

 • Pokuta (Atonement, Regie: Joe Wright), Großbritannien 2007.

  (Quelle: http://1.fwcdn.pl/po/54/74/305474/7184356.3.jpg)
 • Pokuta Karmelitańska (Regie:Leszek Tomala), Polen 2000.
 • Pokuta Pułkownika (Regie: Aleksander Kuc), Polen 1997.

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Achim Arnim: Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores, 1810.
 • Ilona Köck: Der Elternabend. Erziehung zur Buße und Umkehr, 1970.  
 • Meg Gardiner: Die Buße, 2012.
 • Theodor Friedmann: Busse: eine allgemeinverst. Darlegung d. Wesens evang. Buße, 1930.

Film

 • Die Buße des Richard Solm (Regie: Arthur Wellin), Deutschland 1918.

Musik

 • Hiss: Tut Buße (Musik-Album), 1998.

  (Quelle: http://ecx.images-amazon.com/images/I/51U3pge3NzL._SL500_AA300_.jpg)

Bibliographie

Górski, Konrad 1962: Zagadnienia slownictwa reformacji polskiej, in: Odrodzenie w Polsce, tom 3,2, Warszawa, S. 247.

Minikowska, Teresa 1987: „Pokuta w aspekcie językoznawczym“, in: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 29, S. 61-88.

Nagórko, Alicja 2010: Semantyka a kultura masowa - procesy sekularyzacji w leksyce (polskiej, czeskiej, słowackiej i niemieckiej), in:  Burkacka, I./ Pawelec, R./ Zdunkiewicz-Jedynak, D. (Hgs.), Słowa - kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, Warszawa, S. 371-386.

Bibliographie

Anuth, Bernhard Sven (Hg.) 2014: „Themenheft Buße und Versöhnung“, in: Theologische Quartalschrift, Jg. 194, H. 3, S. 170-286.

Corneanu, Sebastian 2011: „Die Darstellung der Buße; eine ikonographische Interpretation der auf den Archivolten des Portals der evangelischen Kirche in Holzmengen/ Hosman (Kreis Hermannstadt/ Sibiu) vorhandenen Skulpturen“, in: Forschungen zur Volks- und Landeskunde, 54.2011, S. 121-142.

Grimm, Alexander 2011: Zwischen Gottes Gericht und irdischem Strafrecht; Strafe und Buße in Lebensbeschreibungen ottonisch-salischer Reichsbischöfe: eine Studie zu den Wurzeln des modernen Strafrechts, Stuttgart.

Hausammann, Susi 1974: Buße als Umkehr und Erneuerung von Mensch und Gesellschaft: eine theologiegeschichtliche Studie zu einer Theologie der Buße, Zürich.

Kratzert, Anne Helene 2014: „... dass das ganze Leben Buße sei.“: Fundamentaltheologische Überlegungen zu einer praktischen Theologie evangelischer Buße, Leipzig.

Melzer, Friso 1965: „Buße“, in: Das Wort in den Wörtern, S. 50-54.

Pesch, Otto Hermann 2013: Umkehr und Buße verstehen und feiern, Stuttgart.

Stadel, Klaus 1974: Buße in Aufklärung und Gegenwart: Buße und Bußsakrament nach den pastoraltheologischen Entwürfen der Aufklärungszeit in Konfrontation mit dem gegenwärtigen Sakramentsverständnis, München.

Weisweiler, Josef 1930: Buße: bedeutungsgeschichtliche Beiträge zur Kultur- und Geistesgeschichte, Halle.


 

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium