DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Polnisch: grzech
Deutsch: Sünde

Polysemie

 1. religiös: ‘Verstoß gegen Gottes Gesetz’
 2. übertragen: ‘Vergehen’

Polysemie

 1. religiös: ‘Verstoß gegen Gottes Gesetz’
 2. säkular: ‘Vergehen’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

grzech

Abwendung des Menschen von Gott durch Verletzung göttlicher Gebote, Ungehorsam und Befolgung des Bösen. Unter Sünde versteht man zumeist die einzelnen Verstöße gegen die gottgegebene Ordnung (eine Verhaltensweise / eine Haltung ist eine Sünde).

In der Vorstellung der Religionen muss sich jeder Gläubige um die Tilgung seiner Sünden bemühen, um einer göttlichen Strafe zu entkommen. Nach dem christlichen Glauben wurden die Sünden der Menschen durch den Opfertod Jesu am Kreuz erkauft. Jeder Mensch kann also darauf hoffen, dass ihm nach einer aufrichtigen Reue seine Sünden durch Gott vergeben werden.

Definition

Sünde

Abwendung des Menschen von Gott durch Verletzung göttlicher Gebote, Ungehorsam und Befolgung des Bösen. Unter Sünde versteht man zumeist die einzelnen Verstöße gegen die gottgegebene Ordnung (eine Verhaltensweise / eine Haltung ist eine Sünde).

In der Vorstellung der Religionen muss sich jeder Gläubige um die Tilgung seiner Sünden bemühen, um einer göttlichen Strafe zu entkommen. Nach dem christlichen Glauben wurden die Sünden der Menschen durch den Opfertod Jesu am Kreuz erkauft. Jeder Mensch kann also darauf hoffen, dass ihm nach einer aufrichtigen Reue seine Sünden durch Gott vergeben werden.

Wird auf die offizielle Lehre christlicher Kirchen rekurriert, verbindet man mit dem Wort Sünde häufig verschiedene verbotene sexuelle Handlungen (z. B. unehelichen Sex, gleichgeschlechtlichen Sex u. a.).

Konnotationen

 • Bekenntnis, Reue, Buße, Umkehr
 • Vergebung, Lossprechung, Reinwaschung  
 • Beichte
 • Strafe

Konnotationen

 • Bekenntnis, Reue, Buße, Umkehr
 • Vergebung, Lossprechung, Reinwaschung  
 • Beichte
 • Strafe
 • Sexualität

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • wina‘Schuld’ 

Opposita

 • cnota ‘Tugend’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Laster
 • Schuld

Opposita

 • Tugend

Wortbildungen

Substantive

 • bezgrzeszność ‘Sündlosigkeit’
 • grzeszek1 ‘kleine Sünde, leichtes Vergehen’, vgl. każdy ma swoje grzeszki ‘jeder hat etw auf dem Gewissen’
 • grzesznik ‘Sünder’
 • grzesznica ‘Sünderin’
 • grzeszność ‘Sündhaftigkeit’
 • rozgrzeszenie ‘Absolution: Vergebung von Sünden nach der Beichte’

Verben

 • (z)grzeszyć1 ‘sündigen’
 • nagrzeszyć ‘viel gesündigt haben’
 • rozgrzeszać1‘jmdn. von seinen Sünden lossprechen’

Adjektive

 • bezgrzeszny ‘sündenfrei, ohne Sünde’
 • grzeszny ‘sündig’

Adverbien

 • bezgrzesznie ‘sündenfrei, ohne Sünde’, vgl. postępować bezgrzesznie ‘sündenfrei sein’
 • grzesznie ‘sündig’, vgl. żyć grzesznie ‘sündig leben’

Wortbildungen

Substantive

 • Erbsünde ‘im Christentum und Judentum: die sündhafte Natur des Menschen, die sich aus dem Sündenfall Adams und Evas im Paradies ergibt’, vgl. Am Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, das Dogma der Erbsünde
 • Sündenbekenntnis ‘Bekenntnis seiner Sünden’
 • Sündenfall1‘im Christentum und Judentum: die erste Sünde Adams und Evas im Paradies, Gen 3’, vgl. Es schildert Adam und Evas Leben, den Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies.
 • Sündenpfuhl1, buchsprachlich ‘über einen Ort des Schlechten und der Sünden’, vgl. Darin setzt er das päpstliche Rom mit dem Sündenpfuhl Babylon gleich – ein Affront ohnegleichen., das biblische Sündenpfuhl Sodom und Gomorrah
 • Sündenregister1, veraltet ‘katholische Religion: Verzeichnis einzelner Sünden im Katechismus’, vgl. Die Sünden sind vielfältig; die Schrift enthält mehrere Sündenregister. (Katechismus der Katholischen Kirche, Artikel 1852)
 • Sündenstrafe ‘göttliche Strafe für jemandes Sünden’
 • Sündenvergebung ‘Vergebung der Sünden, Lossprechung’
 • Sünder1 ‘von einem Menschen, der Sünden begangen hat, oder allgemein, wenn die sündige Natur des Menschen hervorgehoben wird’
 • Sünderin1 ‘von einer Frau, die Sünden begangen hat, oder allgemein, wenn jemandes sündige Natur hervorgehoben wird’
 • Todsünde1 ‘in der katholischen Religion: eine schwere Verfehlung, von der man nur in der persönlichen Beichte losgesprochen werden kann’, vgl. Der Kreis Paderborn plant in einem Klostermuseum eine Ausstellung über die „Sieben Todsünden“. Die sieben Todsünden von Hochmut über Geiz, Wollust, Neid bis zu Völlerei, Zorn und Trägheit hätten als Thema noch heute in vielfältiger Form Bedeutung, sagte die LWL-Kulturdezernentin Barbara Rüschoff-Thale.
 • Unterlassungssünde1 ‘katholische Religion: Sünde, die darin besteht, dass eine gebotene gute Tat nicht getan wird’

Verben

 • sündigen1 ‘gegen göttliche Gebote verstoßen’, vgl. Ihn erreicht auch nicht mehr die biblische Botschaft von der Vergebung, die zugleich mahnt: „Gehe hin und sündige nicht mehr“.

Adjektive

 • sündenfrei1 ‘frei von Sünde’, vgl. sündenfrei leben
 • sündhaft1 ‘eine Sünde bedeutend, göttliche Normen verletzend’, vgl. Lange Zeit tat man Homosexualität leichtfertig als sündhaft ab.
 • sündig1 ‘gegen göttliche Gebote verstoßend’, vgl. Hier gebe es ein Spannungsfeld zwischen dem evangelikalen Dogma, wonach ein Kind von Natur aus sündig ist, und der gesellschaftlichen Forderung nach freier Entfaltung und Autonomie des Kindes.
 • sündlos ‘ohne gesündigt zu haben’, vgl. der Tod des sündlosen Christus

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • grzech pierworodny ‘Erbsünde: im Christentum und Judentum: die sündhafte Natur des Menschen, die sich aus dem Sündenfall Adams und Evas im Paradies ergibt’
 • grzech powszedni  ‘lässliche Sünde: in der katholischen Religion: Sünde, die nicht schwerwiegend ist und deshalb nicht gebeichtet werden muss, steht im Gegensatz zu einer Todsünde’
 • grzech śmiertelny ‘Todsünde: in der katholischen Religion: eine schwere Verfehlung, von der man nur in der persönlichen Beichte losgesprochen werden kann’

Kollokationen

 • dopuścić się grzechu
 • gładzić grzechy
 • odpuścić <komuś> grzechy
 • okupywać <swoje> grzechy
 • popełnić grzech
 • wyznawać grzechy
 • żal za grzechy
 • żałować za grzechy
 • żyć w grzechu
   

  

 

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • lässliche Sünde ‘in der katholischen Religion: Sünde, die nicht schwerwiegend ist und deshalb nicht gebeichtet werden muss, steht im Gegensatz zu einer Todsünde’

Kollokationen

 • die Sünden abbüßen
 • die Sünden beichten
 • eine schwere Sünde
 • eine Sünde begehen
 • eine Sünde bekennen
 • Erlösung von den Sünden
 • seine Sünden bereuen
 • sich von Sünden reinwaschen
 • Sünde und Sühne
 • Sünden sühnen
 • Vergebung der Sünden
 • von den Sünden lossprechen

Belege

7kwietnia Sumienie można porównać do oka: póki nie zaprószone i czyste, patrzy ono jasno, wesoło; lecz skoro w nie co wpadnie, doznaje bólu i łzami się mroczy. Podobnie dzieje się z sumieniem, bo skoro człowiek dopuszcza się grzechu, uzbraja się ono w miecz zemsty, jako sędzia surowy i dzień, i noc ściga winowajcę. (Listy, s. 53) 8kwietnia (.) żadne dobro grzechu nie usprawiedliwi i na grzech nigdy Bóg nie zezwala, aby zeń wyniknęło dobro;
Michał Sopoćko, Zaufałem Twojemu Miłosierdziu, 2008

to się nie kłócić, kochać wzajemnie i mówić sobie o tym — dodają Jan i Zofia Kalecińscy. — Duże znaczenie ma tu chyba wychowanie. Ludzie naszego pokolenia wiedzą, że jak związek, to raz na całe życie. Nie uznajemy tzw. związków wolnych, to grzech — dodaje Krystyna Wnuk. — Dziś wiele małżeństw rozwodzi się. Czasem niewielki problem powoduje, że ich miłość pryska. — Zakochaliśmy się w sobie od pierwszego wejrzenia. Po ponad trzech miesiącach znajomości wzięliśmy ślub i do dziś jesteśmy szczęśliwi — mówią zgodnie
Półwiecz przemknęlo, Dziennik Zachodni, 2004-01-30
 
Polscy biskupi zabiegali w Watykanie o taką zmianę, bo od lat niektóre święta nakazane przypadały w Polsce w dni robocze. Katolicy mieli ogromne problemy z uczestniczeniem we mszy – a jeśli tego nie robili, popełniali grzech. Watykan zatwierdził także nowe brzmienie przykazań kościelnych obowiązujących w Polsce. Chodzi o nowe regulacje dotyczące zakazu zabaw w tzw. czasach pokuty. Lżej będzie tym katolikom, którzy mieli problemy z utrzymaniem postu. Od 30 listopada znika zakaz jedzenia mięsa w wigilię Bożego Narodzenia
Post w Wigilię? Niekoniecznie!, Dziennik Zachodni, 2003-10-28
 
«Oto czynię wszystko nowe». Chrystus oczyszcza i przemienia stare stworzenie Przez swoje posłuszeństwo, Panie Jezu, modlitwę i pracę, a przede wszystkim swą śmiercią i zmartwychwstaniem nie tylko nas zbawiłeś, ale rozpocząłeś wielkie dzieło odnowy i przemiany całego stworzenia. Przez grzech nieposłuszeństwa pierwszy człowiek odwrócił całe stworzenie od Boga i poddał je pod władzę szatana. Grzech Adama zatruł serca ludzkie i wstrząsnął całym stworzeniem. Człowiek utraciwszy bezpośredni i serdeczny kontakt z Bogiem, zaczął modlić się do stworzeń, a nawet oddawać hołd szatanowi.
Tadeusz Loska SJ, Wszystkie moje źródła są w Tobie : nabożeństwa eucharystyczne : godziny święte-spotkania modlitewne. Tom 2., 1999
 
Grzech śmiertelny jest więc odcięciem się od Miłości, od źródła życia, pogrążeniem się w śmierci duchowej. Grzech powszedni, chociaż nie odrzuca i nie zrywa relacji z Bogiem i nie prowadzi bezpośrednio do śmierci duchowej, to jednak osłabia więź duchową ze Stwórcą i Zbawicielem. Każdy grzech w swoich konsekwencjach powoduje dwa skutki: winę i karę. Winą grzechu ciężkiego jest utrata przyjaźni z Bogiem, winą grzechu powszedniego osłabienie tej przyjaźni. Tylko człowiek, który dzięki Bożej pomocy zobaczył w sobie grzech, swoją sytuację duchową i stan śmierci, chce powrócić przez sakrament
Kinga Helena Szczurek, Katolicka nauka o czyśćcu i formy niesienia pomocy zmarłym, 2008

Belege

Franziskus: „Auch ich bin ein Sünder“ Rom. - Papst Franziskus zeigt sich weiter demütig. In seiner gestrigen Generalaudienz betonte der Kirchenführer vor 90 000 Pilgern auf dem Petersplatz in Rom, dass auch er nicht frei von Sünde sei. „Auch der Papst, auch ich bin ein Sünder - und was für einer! Aber das Schöne ist doch gerade, dass wir wissen, Gott vergibt uns, denn Gott ist Barmherzigkeit.“ Die Sünde sei „nicht nur eine Beleidigung gegenüber Gott, sondern immer auch eine Möglichkeit, seine Vergebung und Grosszügigkeit zu spüren“, sagte der 76-Jährige.
Südostschweiz, 30.05.2013

Im Beichtstuhl seine Sünden gestehen und den Pfarrer um Vergebung bitten, kommt für viele Jugendliche nicht in Frage. Ihre Fehltritte veröffentlichen sie lieber im Internet.
St. Galler Tagbl., 27.02.2009

Initiator des Programms ist die Kommission Medien der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung. nicht erst seit der gemeinsamen Erklärung der Evangelischen Kirchen Deutschlands und der Deutschen katholischen Bischofs-Konferenz im Jahre 1985 zum Auftrag der Schöpfung gehen die Kirchen auch gegen diese Art von Sünden in der Umwelt an.
Mannh. Morgen, 16.06.1988

Weniger begeistert ist Ates vom Anblick leicht bekleideter Bikinidamen an den Stränden während des Sommer-Fastens. Zwar verstießen knappe Badeanzüge nicht gegen das Fastengebot, seien aber „Sünde“, erklärte der Islamexperte.
HAZ, 19.08.2009

Tiefen Eindruck machte im Jahr 2000 Johannes Pauls „Mea Culpa“ in Jerusalem, die Vergebungsbitte für die Sünden der Kirche. Als erster Papst besuchte er eine Synagoge und eine Moschee und lud erstmals die Weltreligionen zum gemeinsamen Friedensgebet nach Assisi.
Nürnberger Zeitung, 06.07.2013

Rund zehn Millionen Inder haben gestern am wichtigsten hinduistischen Fest ein Bad im Ganges genommen. Das Wasser des heiligen Flusses soll von Sünden reinwaschen.
St. Galler Tagbl., 15.04.2010

Der als Kämpfer für Menschenrechte bekannte Pastor Louie Giglio wurde kurzfristig ausgewechselt, nachdem seine ketzerischen Bemerkungen über Homosexuelle bekannt geworden waren. Giglio hatte Mitte der 90er Jahre Homosexualität als Sünde bezeichnet und der Schwulen- und Lesben-Bewegung „Aggressivität“ vorgeworfen.
Nürnberger Zeitung, 21.01.2013

Christliche Vorurteile offenlegen heisst aber auch, den Anteil der Kirchen an der Diksriminierungsgeschichte von Schwulen und Lesben einzugestehen. Durch die Stigmatisierung der Homosexualität als schwere Sünde hätten die Kirchen "die Argumente geliefert, mit welchen Homosexuelle durchs Mittelalter hindurch bis in die Neuzeit diskriminiert und oft bis zur Hinrichtung strafrechtlich verfolgt wurden".
Zürcher Tagesanzeiger, 21.02.1998

Zu Gast im Pfarrsaal ist diesmal der Abt von St. Lambrecht, Otto Strohmaier. Er setzt sich damit auseinander, ob Begriffe wie Sühne und Sünde noch zeitgemäß sind ("Umkehr wohin?"). Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr.
Kleine Ztg., 28.03.2000

Auf straftheologische Deutungen der Naturkatastrophen stossen die Forscher immer wieder. „In der Naturkatastrophe wird Gott für die Menschen erfahrbar, sie erkennen darin eine Botschaft“ sagt Netzwerker Jens Ivo Engels von der Universität Freiburg über früher verbreitete Vorstellungen. „Die Menschen begreifen dann die Katastrophe als Sühne für begangene Sünden.“ Zwar verblasst die Idee, dass der Herr die Untaten ahnde, im Laufe der Jahrhunderte. In Europa versuchte man sich immer auch an wissenschaftlichen Erklärungen für Katastrophen.
Südostschweiz, 23.07.2006

Papst Benedikt XVI. will den Gläubigen beim Weltjugendtag in Köln einen vollständigen Ablass gewähren. Dies teilte der Vatikan vergangene Woche mit. Voraussetzungen für den Ablass seien Beichte, entschlossene Abkehr von allen Sünden, Kommunionsempfang und Gebete. Gläubige, die nicht in Köln sind, aber während des Grossanlasses dafür beten, dass junge Katholiken in der Ausübung ihres Glaubens gestärkt werden, erhalten einen Teilablass.
Südostschweiz, 16.08.2005

Das 31. Bild der Christentums-Säule lässt das Mittelalter hinter sich. Wir sehen Martin Luther, wie er am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an der Schlosskirchentür von Wittenberg anschlägt. Sie waren eine Antwort auf die Ablasspredigten Tetzels. Nach Römer 1,17 sei die Erlösung von unseren Sünden nicht durch gute Taten zu erringen. Sondern allein ein Geschenk Gottes durch den Opfertod Christi.
Braunschw. Z., 24.03.2007

Aber worum geht es am Karfreitag außer um den christlichen Gedanken der Erlösung von Sünde und Tod, um den christlichen Gedanken der Liebe Gottes zu seiner Schöpfung und um den christlichen Gedanken des Opfers zum Wohl aller Menschen? Es geht um Leid, um Grausamkeit, um Folter und Gewalt, um Intoleranz und Machtgier.
Braunschw. Z., 05.04.2012

Kann denn Liebe Sünde sein? Nicht in Bella Italia! Übermäßiges Essen ist für die meisten Italiener eine größere Sünde, als den eigenen Partner zu betrügen. Bei der Umfrage einer Psychologiezeitschrift zum Thema Schuldgefühle gab die große Mehrheit der 1000 Befragten an, sich vor allem nach ausschweifenden Festgelagen schuldig zu fühlen. Viel Geld beim Shopping auszugeben, ist der Untersuchung zufolge die zweitschwerste Sünde. An dritter Stelle folgt die Vernachlässigung der Familie. Das Fremdgehen rangiert hingegen erst an siebter Stelle. Vor allem die Frauen sind eiskalt: Nur 19 Prozent der befragten Damen gaben an, sich nach einem Seitensprung schuldig zu fühlen.
MOPO, 10.01.2006

Sündhaftes Verhalten betreffe inzwischen nicht mehr nur den Einzelnen, sondern habe wegen der zunehmenden Globalisierung immer mehr soziale Auswirkungen und schade der Gesellschaft, erklärte der Geistliche in einem Interview mit der Vatikan-Zeitung "L'Osservatore Romano".
Auf die Frage nach der Liste neuer Sünden, die kürzlich auf einer Vatikankonferenz präsentiert wurde, nannte Girotti außerdem Drogenhandel und Drogenkonsum, Geldverschwendung für Luxusartikel, den Missbrauch von Kindern, die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich sowie Prostitution, als Verletzung der Würde des Menschen.
http://www.spiegel.de/panorama/moderne-frevel-vatikan-ueberarbeitet-suenden-register-a-540575.html [18. 6. 2014]

In solchen Momenten musste sie sich eingestehen, dass sie nur seinetwegen in die Kirche ging – eine Tatsache, die sie als verzeihliche Sünde empfand. Mit zum sonntäglichen Zeremoniell gehörte die anschließende gemächliche Verfolgungsjagd durch die Wendl-Dietrich-Straße, bei der Alexander sich in gebührendem Abstand an ihre Fersen heftete, in Begleitung eines Freundes, während sie, Nore, sich ebenfalls Verstärkung durch eine Freundin herbeigeholt hatte.
HAZ, 25.03.2008

Profil: säkular

Profil: säkular

Definition

grzechhyperbolisch

Übertragen über ein Vergehen, ein fehlerhaftes Verhalten.

Besonders wenn Sünde Genussmittel oder ihren übermäßigen Verzehr bezeichnet, steht nicht die Verwerflichkeit, sondern eher die begehrenswerte Art von etwas im Vordergrund, die eine Übertretung selbstgesetzter Regeln gerechtfertigt.

Definition

Sündehyperbolisch

Übertragen über ein Vergehen, ein fehlerhaftes Verhalten.

Besonders wenn Sünde Genussmittel oder ihren übermäßigen Verzehr bezeichnet, steht nicht die Verwerflichkeit, sondern die begehrenswerte Art von etwas im Vordergrund, die eine Übertretung selbstgesetzter Regeln gerechtfertigt.

Konnotationen

 • Ignoranz, Verantwortungslosigkeit
 • Schuld auf sich laden
 • verboten, aber begehrenswert

Konnotationen

 • Ignoranz, Verantwortungslosigkeit
 • Schuld auf sich laden
 • verboten, aber begehrenswert

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • przekroczenie ‘Verletzung, Verstoß’
 • przewinienie ‘Verfehlung, Vergehen’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Fehler
 • Fehltritt
 • Vergehen

Wortbildungen

Substantive

 • grzeszek2 ‘kleine Sünde, leichtes Vergehen’

Verben

 • (z)grzeszyć2 ‘sündigen’
 • rozgrzeszać2 ‘’
 • rozgrzeszać się ‘sich erklären, sich verantworten, recht­fer­ti­gen’, vgl. Nie zamierzamrozgrzeszać się z porażki kontuzjami Przebindy czy Siewniaka. Przy całym szacunku dla rywala, ale z nim powinniśmy byli to spotkanie bezwzględnie wygrać. Druga część rundy nam po prostu nie leży. (NKJP)

Wortbildungen

Substantive

 • Bausündehyperbolisch ‘nicht in das Orts- oder Landschaftsbild passendes, hässliches, unsachgemäß errichtetes oder renoviertes Bauwerk, typischerweise über die Bebauung der Innenstädte nach dem Zweiten Weltkrieg’, vgl. Mir gefällt die Nürnberger Altstadt sehr gut, wenn ich mal von einigen Bausünden der 60er Jahre absehe., Bausünden der 60er und 70er Jahre, wie die Bahnhochhäuser am Bonifaziusplatz oder das Astor-Hochhaus, werden geräumt, die dortigen Unternehmen ziehen in den attraktiven Süden.
 • Ernährungssündehyperbolisch ‘Nichteinhalten von Regeln gesunder Ernährung’
 • Klimasünde ‘Schädigung des Klimas, Missachtung des Klimaschutzes’
 • Jugendsünde1, häufig scherzhaft ‘unüberlegte, leichtsinnige Tat, die jemand in seiner Jugend begeht und an die man sich später meist nur ungern erinnert’, vgl. Eine kleine Jugendsünde beichtet Nürnbergs oberster Katholik, Stadtdekan Hans Reeg, aus Anlass des 25. Ministrant(inn)entags, der am 8. Juli in der Mögeldorfer Pfarrei St. Karl Borromäus stattfindet. Hans Reeg hatte als Messdiener einen Laubfrosch in das Weihwasserbecken gesetzt - aus Mitleid, weil sich das Tier verirrt hatte, wie der Stadtdekan betont., Ein soeben erschienenes Buch über Bill Gates, einem der reichsten Männer der Welt, verrät bisher verschwiegene Jugendsünden des Computer-Königs: So heißt es darin, daß Gates ohne Führerschein, betrunken bei Rot über die Ampel düste. Angeblich soll er auch eine Prostituierte besucht haben.
 • Jugendsünde2, hyperbolisch ‘im Kulturbereich: etw., was jmd. in jungen Jahren geschaffen hat und durch sein späteres Werk übertrifft’, vgl. Als Frontfrau der Combo „Culture Beat“ mag dem einen oder anderen die Sängerin Kim Sanders noch in Erinnerung geblieben sein, auch wenn die große Zeit der Formation schon mindestens ein Jahrzehnt zurückliegt – und man dieses Intermezzo vielleicht als Jugendsünde abtun sollte.
 • Modesündehyperbolisch ‘Tragen von geschmackloser Kleidung’
 • Parksündehyperbolisch ‘Verstoß gegen das Parkverbot, falsches Parken’
 • Steuersündehyperbolisch ‘zumeist in der Pluralform: Steuersünden; Steuerbetrug, Verletzung der Steuerpflicht’
 • Sündenbock ‘jemand, dem man die Schuld an etwas zuschiebt, ursprünglich ein Sühneopfer des Volkes Israel, Lev 16,20-22’, vgl. Aldag könne sich nicht erklären, warum er als Sündenbock für Ullrich herhalten muss., Aus Bequemlichkeit wird eine Personengruppe zum Sündenbock gestempelt und von den Ursachen der Misere abgelenkt.
 • Sündenfall2, hyperbolisch ‘Missachtung einer wichtigen Regel’, vgl. Unabhängig vom Ärger aus Brüssel ist es ein ordnungspolitischer Sündenfall, dass die Steuerzahler für die Verluste einer privaten Bank zur Kasse gebeten werden., Gleichwohl ist der von der Großen Koalition beschlossene Mindestlohn ein marktwirtschaftlicher Sündenfall mit unabsehbaren Folgen.
 • Sündenkataloghyperbolisch ‘Liste von begangenen Vergehen’, vgl. Sind die Forderungen des Volksbegehrens der Sündenkatalog der Regierung in Sachen Familienpolitik?
 • Sündenpfuhl2, hyperbolisch, buchsprachlich  ‘Ort schlechter Moral’, vgl. Daniel ist ein erfolgreicher Drehbuchautor und hat jetzt seinen zweiten Roman "Nächte in Babylon" veröffentlicht. Natürlich meint er mit "Babylon" den modernen Sündenpfuhl Hollywood.,
 • Sündenregister2, hyperbolisch ‘Auflistung von möglichen oder tatsächlich begangenen Verfehlungen’, vgl. Er hielt Schröder und seiner Partei ein langes Sündenregister vor, das in der "Packelei" mit den PDS-Kommunisten gipfelte., Im Zusammenhang mit den Sparpaketen listete der Caritaschef ein sozialpolitisches Sündenregister der ÖVP auf., Das stimmt, noch immer führen Männer mit 78,1 Prozent das Flensburger Sündenregister an. Meist, weil sie zu schnell gefahren sind (58,1 Prozent).
 • Sünder2, hyperbolisch ‘jmd., der gegen die Regeln verstößt, häufig als Grundwort eines Kompositums: Verkehrssünder, Parksünder, Steuersünder u. a.’
 • Sünderin2, hyperbolisch ‘jmd., der gegen die Regeln verstößt, häufig als Grundwort eines Kompositums: Dopingsünderin, Verkehrssünderin
 • Temposündehyperbolisch ‘Verstoß gegen Geschwindigkeitsbeschränkung beim Autofahren, zu schnelles Fahren’
 • Todsünde2, hyperbolisch ‘eine schwerwiegende Verletzung einer Norm, Rücksichtslosigkeit gegenüber jmdm. oder etw.’, vgl. Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit ist der Titel eines Buches von Konrad Lorenz, das 1973, im selben Jahr, in dem Lorenz den Nobelpreis erhielt, veröffentlicht wurde. Der Autor untersucht darin jene Vorgänge, die seiner Meinung nach zur Dehumanisierung der Menschheit beitragen., „Der Weiler Brockenhöfe und die ihn umgebende Landschaft sind Kleinode, wie man sie im Nahebereich der Stadt nur wenig findet“, finden LR Streiter und seine Raumordner, „dort fünf Reihenhäuser hineinzupferchen wäre eine Todsünde.“
 • Umweltsündehyperbolisch ‘Schädigung und Verschmutzung der Umwelt, Missachtung des Umweltschutzes’, vgl. Aber nicht nur die laufenden Meldungen über Umweltsünden bzw. wilde Müllkippen in den Wäldern der Umgebung belegen, dass häufig das Verständnis für die Bedeutung des Waldes bei den Mitbürgern fehlt., Wer diese gesetzeswidrige Umweltsünde begangenen hat, ist unklar., Für Ungarn ist diese geplante Verordnung Anlass, Österreich mit einer Klage wegen Umweltsünden zu drohen. Konkret geht es dabei um die Schadstoffe in der Raab.
 • Unterlassungssünde2, hyperbolisch ‘Missachtung einer Regel, die darin besteht, dass jemand etwas nicht tut, was er tun müsste’, vgl. Es wäre eine Unterlassungssünde, wenn man sich auf kantonaler Ebene nicht rechtzeitig Gedanken darüber macht, wie der Verkehr dereinst zu führen ist., In einem Zivilprozeß, in dem die Witwe das Sterben ihres Mannes neu erleben mußte, stellten Gutachter schwere Unterlassungssünden der Krankenhaus-Ärzte fest.
 • Verkehrssündehyperbolisch ‘Verkehrsdelikt, häufig in der Pluralform: Verkehrssünden’, vgl. Viele Radfahrer denken, dass Verkehrssünden bei ihnen nur Kavaliersdelikte sind. Doch den Führerschein kann man auch auf dem Drahtesel verlieren.

Verben

 • sündigen2, hyperbolisch ‘Fehlermachen, gegen Regeln verstoßen’, vgl. Gemäss Felix Frei sündigen die Unternehmen am meisten bei der Informationspolitik: „Viele Firmen getrauen sich nicht, sehr schnell und offen zu informieren.“
 • sündigen3, hyperbolisch ‘zu viel von Alkohol, Tabak, Süßigkeiten oder anderen Genussmitteln zu sich nehmen’, vgl. Plötzlich steckt die Liste mit den „Notfall“-Snacks in der Hand: „Wenn schon sündigen, dann wenigstens ohne Ihr Detox-Ergebnis zu gefährden“, ist zu lesen. „Erlaubt“ sind ein Viertel Avocado, ein Apfel, Gemüsesticks, Nüsse und Trockenobst.

Adjektive

 • sündenfrei2, hyperbolisch ‘fehlerfrei’, vgl. Der Autor dieses Artikels hat mit jedem Wort recht — nur ist es in den Wind geschrieben. Denn auch meine Zeitung ist nicht sündenfrei: Die Texte sind durchsetzt von Wörtern wie highlight, news, feedback, trendy. Besserung ist nirgends in Sicht.
 • sündhaft2, hyperbolisch ‘intensivierend: sehr, in großem Maß, zumeist zusammen mit dem Adjektiv teuer’, vgl. die sündhaft teuren Kleider und Luxusartikel
 • sündig2, hyperbolisch ‘freizügig, insbesondere gegen die sexuelle Moral verstoßend’, vgl. Kultur Fotos vom sündigen Pflaster Männer – Frauen – Blicke: Bilder aus einem Amüsierviertel in Francos Spanien sind in Braunschweig ausgestellt., Der Sexshop in Lebenstedt ist einer der ersten, die der First-Class-Spezial-Versand, heute Orion, in Deutschland aufgemacht hat. Auch im ach so sündigen Hamburg gab es seinerzeit keinen Laden zumindest dieser Kette., Doch was halten die Christen in der Stadt eigentlich von Hamburgs sündiger Meile, von Stripclubs und leichten Mädchen?, Effes sündiger Familienausflug Wenn er mal in Hamburg ist – dann lässt er es richtig krachen. Wie ein Profi! Mit Schampus und nackten Girls.
 • sündig3, hyperbolisch ‘genussvoll, ungesund, besonders in Bezug auf Alkohol, Tabak und Süßigkeiten’, vgl. Vielleicht denken sich die rauchenden Ärzte: Was solls? Am Ende haben wir Spanier eine der höchsten Lebenserwartungen der Welt. Zum guten Leben gehört eben auch das sündige Vergnügen., Am 23. Dezember, wenn die Lichter auf Hamburgs sündigstem Weihnachtsmarkt verglühen, können sich die Besucher auf Santa Pauli einen Weihnachtsbaum aussuchen., Die wenigen Läden mit Alkohollizenz liegen in finsteren Ecken. Wer sündigen Inhalt mit sich herumträgt, muss das diskret verbergen. Schon die Flaschen auszupacken ist strafbar, geschweige, sie in der Öffentlichkeit auszutrinken., „Das wird Deutschlands sündigste Fischbude“, verspricht der Sylter Erfolgsgastronom.

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • za jakie grzechy [wörtl. für welche Sünden]: ‘eine rhetorische Frage zur Betonung der Ungerechtigkeit, die jmdm. widerfährt, oft hyperbolisch gebraucht’
 • <ktoś> wart grzechu ‘der Sünde wert’: <jmd.> ist eine Sünde wert

Kollokationen

 • grzechy i grzeszki
 • grzechy młodości
 • grzechy przeszłości
 • grzechy poprzedników
 • najczęstszy grzech
 • niewybaczalny grzech
 • straszny grzech
   

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • alle Sünden abbüßenscherzhaft: <jmd.˃ büßt alle Sünden ab ‘Sagt man, wenn man sich nach einer Phase schlechter Disziplin sehr angestrengt hat.’, vgl. Aber nach 153 Kilometer an Italiens Riviera stieg "Lutti", mit dem Hauptfeld rund 15 Minuten hinter Sieger Johan Museeuw (B) im Ziel, in Alassio erschöpft vom Rad: „Zwei Tage nicht trainiert, heute zweimal denselben Berg hinauf, ich hab` alle Sünden abgebüßt.“
 • eine Sünde wert seinscherzhaft: <etw.> ist eine Sünde wert ‘sehr begehrenswert sein, zumeist über Essen, seltener auch über teure Luxusartikel, über eine außereheliche Liebesbeziehung oder einen anderen Verstoß gegen gute Sitten’, vgl. Die böhmische Küche ist eine Sünde wert, das Budweiser Bier sowieso., Eine Sünde wert sind die kleinen T-Shirts aus nachtblauer Seide., Bassa Selim (Jochen Neupert) ist als attraktiver und zärtlicher Despot eine Sünde wert.
 • sich von seinen Sünden reinwaschen: <jmd.˃ wäscht sich von seinen Sünden rein ‘die Schuld an etw. durch eine gute Tat ausgleichen’, vgl. McCain steht bei den Konservativen in Verdacht, das ungeliebte Gesetz nur angestrebt zu haben, um sich von den eigenen Sünden des Keating-Skandals reinzuwaschen. Kehrtwende in Ansichten John McCain hatte kurz nach seinem Einzug in den Senat 112 000 US-Dollar vom Finanzdienstleister Charles Keating erhalten und soll dafür Gegenleistungen erbracht haben. Nach wochenlangen Untersuchungen im Kongress kam McCain mit einem Rüffel davon.
 • süße Sünde1, scherzhaft ‘über Schokolade oder andere süße Speisen und Genussmittel’, vgl. Der Titel der Ausstellung lautet: „Süße Sünde. Eine Kulturgeschichte der Schokolade.“
 • süße Sünde2, scherzhaft ‘über übertriebenen Konsum von Süßigkeiten oder süßen Speisen’, vgl. Oder doch gleich eine ausgedehnte Wanderung auf den rund um Ludwigsstadt 160 Kilometer markierten Wanderwegen, den Rennsteig nicht zu vergessen. Süße Sünden abbüßen, dafür ist genug Gelegenheit da!

Kollokationen

 • eine Sünde begehen
 • eine unverzeiliche Sünde

Belege

Zwyczajnie się wstydzą, że będą się różnić od innych dzieci. Przyczyną może być patologiczny dom albo skomplikowana sytuacja rodzinna. Wagary są wtedy rodzajem buntu, sposobem zwrócenia na siebie uwagi. Mogą też być powody zdrowotne, również fobie szkolne. A szkoła nie jest bez grzechu, nie dostosowując wymagań do możliwości ucznia. – Wagary to porażka szkoły, rodziców, wszystkich zaangażowanych w proces nauczania - uważa Izabela Czerwiec, długoletnia matematyczka przy Targowej, obecnie w Gimnazjum nr 2. Czy mandat coś daje?
Rozpierzchają się po terenie, Mazowieckie To i Owo, 2008-09-18

Ale ludzie popisują się i coraz częściej powodują wypadki. — Nie ma uregulowań prawnych dotyczących jazdy na skuterach po polskich drogach. U nas nie zawsze prawo nadąża za postępem. Czy ludzie szaleją w górach? Tak, to taki sport, że nie szaleć, to grzech. — Skutery z wypożyczalni mają ograniczniki do 60 km/h. Jak szybko jeździ sportowy skuter? — Około 180 km/h. Taką prędkość można osiągnąć na dobrze przygotowanym torze, na przykład, na zamarzniętym jeziorze.
Grzech nie szaleć, Dziennik Zachodni, 2002-01-15

Nic dziwnego, że chętnych do skorzystania z bezpłatnych konsultacji specjalistów było aż nadto. – Tutaj dziś przyjmują dobrzy i znani lekarze, każdy z nas ma ten sam problem – w swojej przychodni nie da się wyprosić badania u specjalisty, to aż grzech nie skorzystać! – mówili zgodnie pacjenci w kolejkach przed gabinetami. Na pacjentów czekali urolodzy, nefrolodzy kardiolodzy i specjaliści chorób wewnętrznych, pediatrzy oraz chirurdzy wszelkich specjalności. Zainteresowani mogli zmierzyć poziom cholesterolu i cukru we krwi, wykonać badania morfologiczne.
Niedziela w kolejce, Dziennik Zachodni, 2005-06-06

jest dziś do tego stopnia zapomniane przez rodaków, że wielu zdumiewa się czytając słowa Czesława Miłosza, “aż do dziś żaden polski poeta nie zyskał takiej sławy za granicą, jak Sarbiewski za życia i w okresie paru dziesięcioleci bezpośrednio po śmierci”. Kogo winić za ten grzech zapomnienia? Szkołę, historyków literatury, wydawców? Wydaje się, że winę ponosi przede wszystkim skupianie się w ciągu ostatnich 200 lat na sprawach polskich, dalekich od uniwersalnych problemów Europy. Sarbiewski pisał wyłącznie po łacinie, w języku, który “ulotnił się”
Rzymianin z Mazowsza, Gazeta Poznańska, 2003-10-11
 
Stowarzyszenie Primum Non Nocere nie ustaje w walce lekarzami, którzy popełnili grzech niedbalstwa w sztuce medycznej. Działacze tej organizacji już zwracali się do ministerstwa zdrowia z prośbą o pomoc w egzekwowaniu praw pacjentów. Chodzi o szczególnie jaskrawe przewinienia medyków, którzy swoją odpowiedzialność chowają za szyldem szpitali
Walczą z niedbalstwem, Gazeta Poznańska, 2002-12-09
 
Zdaje się jednak, że taka ocena rzeczy byłaby nieco przesadna. Do ekstremistów przywykliśmy tak bardzo, że przestali dziwić nas w życiu codziennym. Na scenie, występując tam rzadziej, wydają się nieco bardziej groteskowi. Zresztą grzech zasadniczy bohaterów Słonimskiego polega nie tyle na ich śmieszności, ile na rzeczy nieco subtelniejszej, do której wrócimy później. Zresztą gagatkowie "lekarza bezdomnego" wcale nie przesadzają. W swych skryptach i post-skryptach ekstremiści chadzają nieraz znacznie dalej niż beniaminkowie Słonimskiego.
Jerzy Stempowski, Szkice literackie. Chimera jako zwierzę pociągowe : 1929-1941, 2001

Belege

Vergehen, Fehltritt

Wie die NÖN bereits vor drei Wochen berichtete, endete eine Begegnung eines Weinviertler Burgherrn mit seinem Ex-Lokalpächter vor Gericht. „Ich habe ihm seine Sünden aufgezählt und ihn aufgefordert, endlich das Lokal für den Nachpächter zu räumen. Ich habe ihn aber weder bedroht noch berührt“, erklärte der Blaublüter am ersten Prozesstag.
Niederösterreichische Nachrichten, 11.04.2013

Aufarbeitung hin oder her – die Vertreter der Landesverbände sind es leid, mit den Sünden der Vergangenheit konfrontiert zu werden. „Wir müssen uns mit Doping auseinandersetzen, aber auch nicht nur und vielleicht in Zukunft auch nicht in erster Linie“, sprach Scharping das aus, was die Delegierten hören wollten.
Nürnberger Zeitung, 25.03.2013

In der Tradition des Staatsgründers Kemal Atatürk gilt der Laizismus, die Trennung von Staat und Kirche. Erdogans Wahl als Präsident erschiene auf den ersten Blick wie eine Sünde wider den Laizismus.
Braunschw. Z., 28.12.2006

Huber tritt ab, weil er seinen Pflichten so wenig genügt hat wie die Banker, die in ihrer Profit-Hybris das Wort Verantwortung einfach aus ihrem Vokabular gestrichen haben. Die Sünden der Landesbank reichen in die Zeit des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber hinein.
Braunschw. Z., 23.10.2008

Tags darauf kam Ratsherr Franz Hagemann in den WN zu Wort: „Der Park ist für Westhagen deshalb notwendig, weil wir damit ein wenig die durch die komprimierte Bebauung geschaffenen Sünden ausgleichen können.“
Braunschw. Z., 26.06.2009

Als Sünden der CDU bezeichnet die SPD unter anderem, dass trotz Steuereinnahmen auf Rekordniveau von 20 Milliarden Euro ein Defizit von 1,45 Milliarden Euro entstand, dass die Investitionsquote sinkt und keine Risikovorsorge für Steuerrückgänge, steigende Sozialleistungen, Länderfinanzausgleich, Finanzkrise und Elbphilharmonie getroffen wurden.
MOPO, 17.11.2008

Es sind schlicht Umweltverbrechen, Sünden wider die Natur, die da begangen werden, und wir scheinen sie nicht verhindern zu können, so sehr wir uns auch bemühen und wehren.
Kleine Ztg., 27.03.1997

Für eine unerläßliche Fortführung z. B. hinsichtlich der jahreszeitlichen Ergiebigkeitsschwankungen ist leider nicht gesorgt. Das ist eine unverzeihliche fachliche Sünde, die den ganzen Quellkataster total entwertet.
Tiroler Tagesztg., 11.09.1996

Man hat sie zeitweilig an den Pranger gestellt, weil sie der falschen Meinung waren, Kunst sei wichtiger als Politik und lasse auch das Flüstern des Gewissens überhören. Auch Josef Meinrad, der jüngst verstorbene Iffland-Ring-Träger, hat seine Karriere in der NS-Zeit begonnen. Ist er deswegen ein Mitläufer gewesen? Die Ahnungslosigkeit der späten Geburt wird häufig zur Arroganz des Besserwissens. Dann wird im Nachhinein erläutert, was die Alten hätten tun sollen - jene, die zu beurteilen schwierig scheint, wenn ein halbes Jahrhundert und mehr vergangen ist. Aber diese Besserwisser kennen sich, wie gesagt, nicht im Evangelium aus. Deshalb werfen sie Steine, obwohl sie selbst der Sünde des Hochmuts schuldig sind, weil sie glauben, unfehlbar zu sein.
Die Presse, 23.02.1996

Dieses Risiko aus dem Bereich des Blutkreislaufs betrifft besonders Männer: 15 % der Betroffenen sind jünger als 45 Jahre, Tendenz steigend. Die Risikofaktoren sind vielfältig und zählen zu den, nur allzu bekannten, Sünden gegen die Gesundheit. Neben Bluthochdruck und Übergewicht wie Diabetes spielen auch Bewegungsmangel, Alkohol und Rauchen eine große Rolle.
Niederösterreichische Nachrichten, 10.01.2013

 

über Essen, Genuss (begehrenswert)

Sünden einer Vegetarierin Fleischlos Zwei Jahre lang ass unsere Autorin weder Fleisch noch Fisch. Dann gab sie sich dem Räucherlachs hin. Es sollte nicht der einzige Sündenfall bleiben. Vom Dilemma zwischen Genuss und Gewissensbissen.
St. Galler Tagblatt, 12.02.2013

Verführerisch duften heisse Marroni. Äpfel, Tomaten, Peperoni, Steinpilze, Eierschwämme, Zwiebeln und Knoblauch in Zöpfen - eine verführerische Pracht. Und dann die Trauben, knackig, lecker und voller Süssigkeit, zu Pyramiden getürmt. Espresso - Sünde in Schwarz Lust auf einen Espresso? So richtig gut schmeckt er nur rabenschwarz, italienisch.
St. Galler Tagblatt, 23.08.1997

Welche kulinarische Sünde erlauben Sie sich? Ich habe keinen Diätplan, also erlaube ich mir alle möglichen kulinarischen Sünden. Nur direkt vor und während der Wettkämpfe achte ich auf leichte Kost.
HAZ, 19.01.2010

Sturm-Boß Hannes Kartnig gab nur noch stöhnende Laute von sich, und Nationalratsabgeordneter Hannes Zweytick genehmigte sich nach den kalorischen Sünden ein Stamperl.
Kleine Ztg., 04.07.1999

Alle diese Tage haben eines gemeinsam: Man isst zu viel, außer man gehört zu jenen Menschen, denen eine Karotte genauso viel wert ist wie ein fettes Kotelett mit Bratkartoffeln, einer absoluten Minderheit also. Verzeihliche Sünden, schließlich gibt es nur wenige Dinge im Leben, die so viel Spaß machen wie Essen. Bloß die Hosen, die kneifen nach den Feiertagen und erinnern daran, dass dieses Leben nicht aus Völlerei, sondern bisweilen aus Quälerei besteht.
Mannh. Morgen, 14.04.2004

 

Verstoß gegen die Sexualmoral (begehrenswert)

Verheiratet waren beide nie. Das wollen sie jetzt allerdings auch nicht mehr nachholen. "Dafür bin ich zu verantwortungslos", so Marjorie, "außerdem mag ich es, eine Sünde zu begehen", witzelte die betagte Dame.
Hamburger Morgenpost, 10.05.2013

 

im Sportslang

Die Leventiner profitierten von der Gunst der Stunde und kamen auch zu zwei zwar hochverdienten, aber billigen Punkten. Ihre missliche Tabellensituation bestätigten sie mit ihren fast unverzeihlichen Sünden im Abschluss. Auch wenn Rüeger am Ende gar gut wurde, gegen diese Abwehr, die lange Zeit sämtliche Varianten möglicher Unsicherheiten vordemonstrierte, hätten aufgrund des klaren Chancenplus wesentlich mehr Tore einfach resultieren müssen. Ambri - Zug 3:1
Zürcher Tagesanzeiger, 08.01.1997

Bykow III: Die Verletzung des Spiritus rector hat die Mannschaft von der Sünde des Hochmuts befreit. Konzentration auf die eigenen Fähigkeiten ist nun das Gebot, nicht der untaugliche Versuch, ein Genie zu imitieren. Glück: Zehn Partien hat Fribourg in dieser Saison mit einem Tor Differenz gewonnen. Zuletzt zweimal an diesem Wochenende.
Zürcher Tagesanzeiger, 19.01.1998

 

Ritual – Reinwaschung von Sünden am Ende einer Ausbildung

Gautschen mit Badewannen-Temperatur widerspräche den hehren Gepflogenheiten der Zunft. Schließlich müssen "die Lehrlinge von allen Sünden ihrer Ausbildungszeit reingewaschen werden", wie Gautschmeister Hans Sehring erläuterte. Der eine oder andere Absolvent hatte wohl etwas mehr auf dem Kerbholz und wurde beim ersten Versuch, dem eisigen Bad zu entsteigen, von den zupackenden Gautsch-Assistenten kurzerhand ein zweites Mal ins Wasser getaucht.
Frankf. Rundschau, 03.07.1997

 

 

 

 

Etymologie

Enter your text here.

Etymologie

Enter your text here.

Semantischer Wandel

 In den Erläuterungswörterbüchern des Polnischen werden bei dem Lemma  grzech ‘Sünde’ zwei Bedeutungen festgehalten, vgl. 1) w doktrynach religijnych: złamanie zakazu zagrożone sankcjami nadnaturalnymi, 2) postępek wykraczający przeciw jakimś normom postępowania (SJPDor. 1958-1969, ISJP 2000, SJP 2003).

Im vorliegenden Wörterbuch SuP werden für das Polnische zwei Profile ausgegliedert: ein religiöses und ein säkulares Profil. Im religiösen Profil besteht grzech – vor allem im christlichen Verständnis – im Misstrauen Gott gegenüber durch Zulassen des Bösen in das Leben des Menschen. Die Sünden werden dabei in Gedanken- und Tatsünden unterscheiden, die aus der durch Unglauben verursachten Erbsünde (Gen 3) folgen. Eng verbunden mit der Sünde sind das Bekennen und Bereuen derselben sowie die Buße als Abkehr von Fehlhaltungen und Fehlverhalten. Außerhalb des religiösen Diskurses wird gegenwärtig grzech selten als religiöses Konzept wahrgenommen, vielmehr ist es heute für die polnischen Muttersprachler eine moralische Kategorie, die aus freiem Willen unternommen wird (vgl. Zdunkiewicz-Jedynak 2014). Der säkulare Gebrauch des Lemmas hat einen hyperbolischen Charakter. Die Taten, die hier als grzechy ‘Sünden’ bezeichnet werden, sind nicht schwerwiegend. Oft handelt es sich um in der Öffentlichkeit als falsch angesehene Handlungen, Fehlentscheidungen, schlechte Gewohnheiten. Diese kommen meistens in festen Wortverbindungen vor, vgl. grzech zapomnienia ‘Sünde des Vergessens’, grzechy młodości ‘Jugendsünden’, grzech nie skorzystać ‘es ist eine Sünde, etwas nicht zu versuchen’. Im allgemeinen Verständnis ist die Überzeugung, dass die Quelle der Sünden der menschliche Körper ist, fest verankert. Die Sündhaftigkeit wird insbesondere mit der Sexualsphäre identifiziert. Die Sünde wird zudem oft auch positiv als etwas Verführerisches und Attraktives konnotiert.

Semantischer Wandel

Im vorliegenden Wörterbuch werden beim Wort Sünde zwei Profile unterschieden: religiös und übertragen.

Im religiösen Profil versteht man unter Sünde zumeist einen konkreten Verstoß gegen Regeln, die als gottgegeben angenommen werden. In der jüdisch-christlichen Tradition sind es insbesondere verschiedene Vergehen gegen die biblischen zehn Gebote Gottes (Ex 20,1-17). Spricht man über die Sünden, geht man häufig der Frage nach, ob eine Haltung oder Handlung eine Sünde ist oder nicht oder ob sie als solche von den Kirchen oder Gläubigen angesehen wird (vgl. Kollokationen wie etw. wird als eine Sünde bezeichnet, jmd. empfindet etw. als eine Sünde, etw. ist für jmdn. eine Sünde). Der Begriff Sünde wird auch mehrfach in den christlichen Liturgien verwendet. Den religiösen Diskurs kennzeichnen Kollokationen wie Erlösung von Sünde und Tod, Erlösung von Sünden sowie das gemeinsame Auftreten der Wörter Sünde und Vergebung / vergeben sowie Sünde und Sühne / sühnen. Auch die Vorstellung, Sünden können im unterschiedlichen Maß schwerwiegend sein, kommt häufig zum Ausdruck (vgl. die Attribuierungen von Sünde mit groß, schwer, lässig, verzeihlich u.a.). Die christliche Theologie bemüht sich einem vereinfachten Verständnis von Sünde als Verletzung katalogisierbarer Regeln zu entkommen, indem die Sünde eher als Zustand einer gestörten Beziehung zu Gott charakterisiert wird. Besonders wenn die Sünde allgemeiner als ein konkretes Vergehen aufgefasst wird, sind die Wörter Sünde und Schuld synonym.   

Im übertragenen Profil wird das Wort Sünde synonym zu Vergehen, Fehltritt verwendet, der Bezug auf gottgegebene Normen fehlt jedoch. Das Wort behält auch als Metapher eine starke assoziative Verbindung mit dem religiösen Kommunikationsbereich, seine Verwendung außerhalb des religiösen Rahmens wirkt hyperbolisch. Das Wort Sünde kann sowohl einen ernsthaften, als auch einen scherzhaften Sprechmodus signalisieren.

Im folgenden Zitat deutet das Wort Sünde darauf hin, dass der Sprecher ein bestimmtes Handeln als falsch bewertet, der Sprechmodus ist ernsthaft:

Wie die NÖN bereits vor drei Wochen berichtete, endete eine Begegnung eines Weinviertler Burgherrn mit seinem Ex-Lokalpächter vor Gericht. „Ich habe ihm seine Sünden aufgezählt und ihn aufgefordert, endlich das Lokal für den Nachpächter zu räumen. Ich habe ihn aber weder bedroht noch berührt“, erklärte der Blaublüter am ersten Prozesstag.
Niederösterreichische Nachrichten, 11.04.2013

Dieselbe Haltung kommt auch im nächsten Zitat zum Ausdruck. Durch die Steigerung (UmweltverbrechenSünden wider die Natur) kommt jedoch zusätzlich eine ernst gemeinte Empörung zutage:

Es sind schlicht Umweltverbrechen, Sünden wider die Natur, die da begangen werden, und wir scheinen sie nicht verhindern zu können, so sehr wir uns auch bemühen und wehren.
Kleine Ztg., 27.03.1997

Dagegen kann das Wort Sünde auch auf eine banalisierende, abschwächende Einschätzung vom fehlerhaften Verhalten hindeuten, insbesondere wenn es sich auf Genuss von Leckereien, Alkohol, Tabak u. Ä. oder auf freizügige und ausgelassene Unterhaltung bezieht:

Sturm-Boß Hannes Kartnig gab nur noch stöhnende Laute von sich, und Nationalratsabgeordneter Hannes Zweytick genehmigte sich nach den kalorischen Sünden ein Stamperl.
Kleine Ztg., 04.07.1999

Die Wörter Sünde und sündig können auch positive Eigenschaften wie genussvoll, begehrenswert, unterhaltsam u. ä. implizieren (z. B. Hamburgs sündigste Meile – über die Reeperbahn, Espresso – Sünde in Schwarz, eine kulinarische Sünde).

Manchmal wird ironisierend auf die religiöse Auffassung von der Sünde angespielt, indem im übertragenen Sinn Sündenklassifizierungen und Sündenkataloge erstellt werden (vgl. die Rede von verschiedenen Verkehrssünden wie Parksünde ‘falsches Parken’, Temposünde ‘Übertretung von Geschwindigkeitseinschränkungen bei einer Autofahrt’ und von dem Flensburger Sündenkatalog ‘Verzeichnis verschiedener Verkehrsdelikte und ihrer Bestrafung, nach der zuständigen Behörde, die in Flensburg ihren Sitz hat’). In solchen Kontexten kann auch auf die Doppeldeutigkeit  des sowohl juristisch als auch religiös fundierten Vokabulars (Strafe, Buße, abbüßen usw.) angespielt werden (z. B. Zahlreiche Prominente mussten ihre Steuersünden auch mit Freiheitsstrafen büßen.).

Ernsthafte Tabus und schwere Vergehen wie beispielsweise Kindesmissbrauch oder Totschlag werden dagegen außerhalb des religiösen Bereichs nicht als Sünde bezeichnet. Vermutlich wirkt die potenziell scherzhafte und abschwächende Färbung des Wortes störend.

Beide Profile von Sünde – das religiöse und das übertragene – sind im Neuhochdeutschen fest verankert. Verschiedene übertragene, sowohl ernsthaft-kritische als auch scherzhaft-ironisierende Verwendungen von Sünde verzeichnet das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm (1854-1961) bereits seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert (s. Lemma Sünde, Bd. 20, Sp. 1112). Das Grimmsche Wörterbuch verzeichnet u. A. die Bedeutungen „ästhetische Verirrung“ (vgl. Bausünde, Jugendsünde2 im vorliegenden Wörterbuch) und „gutmütig – abschwächend für Handlungen, die oft ernsthaft als Sünde gelten: Weiber, Würfel, Wein“ (vgl. süße Sünde1, süße Sünde2 und sündig3 im vorliegenden Wörterbuch). Die übertragene Verwendung von Sünde ist produktiv und kann im Zusammenhang mit neu aufkommenden Themen auf neue Bereiche erweitert werden (vgl. Umweltsünde, Klimasünde, Steuersünde).

 

Sprichwörter

Gdy kogo grzech opanuje, wnet mu i zmysły i rozum psuje. [wörtl. Wenn einen die Sünde beherrscht, zerstört sie all seine Sinne.]/ ‘Ohnmacht schaffende Sünde’

Grzech bardziej trapi duszę, niż choroba ciało. [wörtl. Die Sünde greift die Seele mehr an, als die Krankheit den Körper.]/ ‘Sünde ist stärker als irdisches Leid’

Grzech ciemności szuka. [wörtl. Die Sünde sucht die Dunkelheit.]/ ‘Sünde sucht ihresgleichen’

Grzech się nigdy nie utai. [wörtl. Die Sünde kommt immer heraus.]/ ‘Sünde lässt sich nicht verheimlichen’

Grzechy spokojnie spać nie dają. [wörtl. Sünden lassen einen niemals ruhig schlafen.]/ ‘ohne Sünde kein Gewissen’

Kieby nie grzech, to by człowiek dawno zdechł. [wörtl. Ohne Sünde würde der Mensch längst aussterben.]/ ‘Sünde als Nahrung für den Geist’

Kto w ciężkim grzechu, temu nie do śmiechu. [wörtl. Wer eine schwere Sünde begangen hat, dem ist nicht zum Lachen zumute.]/ ‘Sünde belastet das Gemüt’

Żałuje za grzechy, kiedy już grzeszyć nie może. [wörtl. Man bereut seine Sünden, wenn man nicht mehr sündigen kann.]/ ‘erst dann Reue, wenn es zu spät ist’

Sprichwörter

 • Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünden der Welt. ‘Aus dem Text der christlichen Liturgien; Worte, die der Geistliche während der Eucharistiefeier bzw. der Brotbrechung spricht. nach Joh 1,29’
 •  
 • Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. ‘Sagt man, wenn jemand etwas kritisiert, ohne sich seiner eigenen Fehler und Schwächen bewusst zu werden. nach Joh 8,7’
Auf Sünde folgt Strafe.
 
Sünde büßt sich selbst.
 
Gleiche Sünde, gleiche Strafe.
 
Wer sich seiner Sünden rühmt, sündigt doppelt.
 
Alte Sünde macht oft neue Schande.

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Bolesław Prus: Grzechy dzieciństwa, 1883.
 • Ewa Wołkanowska-Kołodziej: Grzech jest kobietą, 2014.
 • Katarzyna Wiśniewska: Kobieta nie jest grzechem, 2007.
 • Jerzy Urban: Grzechy chodzą po ludziach, 1975.

Musik

 • Ich Troje: 7 grzechów głównych, 2006.

Filme

 • Dzieje grzechu (Regie: Walerian Borowczyk), Polen, 1975.
 • Zacne grzechy (Regie: Mieczysław Waśkowski), Polen, 1963.
 • Liczę na wasze grzechy (Regie: Jerzy Zarzycki), Polen, 1963.
 • Za jakie grzechy (Regie: Jonas Elmer), Spielfilm, USA, 2009.

  (Quelle: http://1.fwcdn.pl/po/89/90/468990/7237225.6.jpg)

Werbung


 • (Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=lY561oGTpUk)

Sonstiges

 • Straßenplakat

  (Quelle: http://gosc.pl/files/15/03/04/480366_konkubinat_34.jpg)
 • Cover einer Zeitschrift

  (Quelle: http://www.newsweek.pl/g/i.aspx/680/0/newsweek/635124227285000000.jpg)

Kulturelle Kontexte

Filme

 • Die Sünderin, Deutschland, 1951.
 • Alle Sünden dieser Erde, BRD, 1957/58.
 • Der alte Sünder, Deutschland, 1950/51.
 • Alte Sünden rosten nicht, BRD, 1984.
 • Am Anfang war es Sünde, BRD, 1954.
 • Allal - Sohn der Sünde, Kurz-Spielfilm, Deutschland, 1995.

Literatur

 • Katharina Höftmann: Die letzte Sünde: Kommissar Rosenthal ermittelt in Tel Aviv, 2012.
 • Marion Kiesewetter: Kann denn Süßes Sünde sein? Noch mehr leckere Rezepte aus norddeutschen Cafés, 2009.
 • Dr. Conrad Mattern & Jochen Schirlitzi: Die Sünde boomt immer - Wie Sie mit Investments in Sex, Drugs & Rock'n'Roll reich werden, 2013.
 • A C Lelis: Söhne der Sünde, 2015.

Sonstiges

 • Werbung für einen Schokoriegel

  (Quelle: http://www.jvm.ch/files/jvm_press/HUG_Junge.jpg)

Bibliographie

Falkowska, Marta 2011: „Rzeczownik grzech w języku ogólnym i w języku religijnym“, in: Nagórko, A. (Hg.), Sprachliche Säkularisierung (Westslawisch – Deutsch), Hildesheim - Zürich - New York, S. 203-217.

Falkowska, Marta 2012: Semantyka winy we współczesnej polszczyźnie, Warszawa.

Voisine-Jechova, Hana 1993: Motyw winy i grzechu w literaturze polskiej i czeskiej XX wieku, in: Ruch Literacki 24/ 401-416,

Warzecha, Beata 2012: „Grzech w katechizmach i podręcznikach do religii z lat 1918-2009 - wybrane aspekty pojęcia“, in: Nagórko, A. (Hg.), Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse, Hildesheim et al., S. 463-477.   

Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota 2014: „Polska konceptualizacja grzechu w świetle danych językowych i tekstowych", in: Nagórko, A. (Hg.), Sprachliche Säkularisierung. Semantik und Pragmatik, Hildesheim et al., S. 189-201.   

Bibliographie

Bebermeyer, Renate 1989: „Der Sünde neue Kleider: Ein altes Wort wird zum Modewort“, in: Sprachspiegel: Schweizerische Zeitschrift für die deutsche Muttersprache, 45 (5), S. 138-143.

Block, Johannes 2012: Die Rede von Sünde in der Predigt der Gegenwart, eine Studie zur hamartalogischen Homiletik am Beispiel von Predigten aus dem Internet, Zürich.

Dziewas, Ralf 1995: Die Sünde der Menschen und die Sündhaftigkeit sozialer Systeme; Überlegungen zu den Bedingungen und Möglichkeiten theologischer Rede von Sünde aus sozialtheologischer Perspektive, Münster.

Fick, Monika 1994: „Die gefallene Natur: Deutungen der Sünde in Dichtung und Philosophie der Romantik“, in: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch im Auftrage der Görres-Gesellschaft, 35, S. 181-214.

Gaertner, Hermann 2004: Das Wesen der Sünde in der Moraltheologie des deutschen Sprachraumes vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Zeit des II. Vatikanums; der Weg zu einem neuen Paradigma, Linz.

Hertz, Robert/ Moebius, Stephan (Hgs.) 2007: Das Sakrale, die Sünde und der Tod; religions-, kultur- und wissenssoziologische Untersuchungen, Konstanz.

Knop, Julia 2007: Sünde Freiheit – Endlichkeit; christliche Sündentheologie im theologischen Diskurs der Gegenwart, Regensburg.

Koch, Robert 1992: Die Sünde im Alten Testament, Frankfurt am Main.

Lomen, Martin 2003: Sünde und Scham im biblischen und islamischen Kontext; ein ethno-hermeneutischer Beitrag zum christlich-islamischen Dialog, Nürnberg.

Melzer, Friso 1965: „Sünde“, in: Das Wort in den Wörtern, S. 310-313.

Mikulová, Anna 2012: „Sünde – die Bedeutung des Wortes und ihre Veränderungen“, in: Nagórko, A. (Hg.), Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse, Hildesheim et al., S. 435-448.

Schumacher, Meinolf 1991: „‘Sünde’ kommt von ‘Sündern’. Etymologisches zu ‘Sünde’“, in: Zeitschrift fur Deutsche Philologie, 110.1 (1991), S. 61-67.

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium