DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Slowakisch: spasiť
Tschechisch: spasit

Polysemie

 1. religiös: ‘von Sünden und Tod befreien’
 2. liberativ: ‘befreien’
 3. hyperbolisch: ‘befreien, retten’
 4. utopisch: ‘Welt verändern’
 5. mortal: ‘sterben, töten’

Polysemie

 1. religiös: ‘von Sünden und Tod befreien’
 2. liberativ: ‘befreien’
 3. hyperbolisch: ‘befreien, retten’
 4. utopisch: ‘Welt verändern’
 5. mortal: ‘sterben, töten’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

spasiť

Jemanden von seinen Sünden, vom Wirken des Bösen und vom Tod befreien. Laut christlichem Glauben erlöste Jesus die Menschen durch seinen Tod am Kreuz und gab ihnen damit die Aussicht auf das ewige Leben nach dem Tod.

Definition

spasit

Jemanden von seinen Sünden, vom Wirken des Bösen und vom Tod befreien. Laut christlichem Glauben erlöste Jesus die Menschen durch seinen Tod am Kreuz und gab ihnen damit die Aussicht auf das ewige Leben.

Konnotationen

 • in den Himmel kommen, Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, Auferstehung der Toten, Errettung der Seelen
 • der Strafe, der Hölle entkommen
 • Trost, Zeichen göttlicher Gnade, Verdienst für ein tadelloses Leben

Konnotationen

 • in den Himmel kommen, Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, Auferstehung der Toten, Errettung der Seelen
 • der Strafe, der Hölle entkommen
 • Trost, Zeichen göttlicher Gnade, Verdienst für ein tadelloses Leben

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • vykúpiť [wörtl. loskaufen]/ ‘von der Erbsünde befreien, erlösen’

Opposita

 • zakliať ‘verdammen, verfluchen’
 • zatratiť ‘verdammen, verurteilen’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • vykoupit [wörtl. erkaufen] ‘von der Erbsünde befreien, erlösen’

Opposita

 • zatratit ‘verdammen’

Wortbildungen

Substantive

 • spása1 ‘Erlösung, Befreiung von Schuld und Sünde und Übergang ins ewige Leben nach dem leiblichen Tod’, vgl. Pánove prikázania sú teda životom a spásou. ‘Die Gebote des Herrn bedeuten also Leben und Heil.’
 • spasenie1 ‘Erlösen’, vgl. Túžime po dare spasenia. ‘Wir sehnen uns nach dem Geschenk der Erlösungstat.’
 • spása2 ‘Heiland’, vgl. Oslavujme Boha, našu spásu! ‘Lasst uns den Herrn, unseren Heiland, preisen!’
 • spasiteľ1 / Spasiteľ1‘Erlöser, eine göttliche Gestalt, die Menschen von Sünden und Unheil befreit und ihnen eine Aussicht auf das ewige Leben gibt; laut christlichem Glauben ist Jesus der Erlöser der Menschheit’, vgl. Pán a Spasiteľ! ‘Herr und Erlöser!’

Adjektive

 • spasiteľný1 ‘heilbringend’, vgl. spasiteľné dielo Krista ‘das heilbringende Werk Christi’
 • spasiteľský1 ‘in Relation zu spasiteľ (religiöses Profil) stehend’, vgl. Kristovo spasiteľské posolstvo ‘die Erlösungsbotschaft Christi’
 • spásny1, buchsprachlich ‘heilbringend, erlösend’, vgl. spásne činy Boha ‘die heilbringenden Taten Gottes’
 • spásonosný1 ‘heilbringend, erlösend’, vgl. vgl. spásonosný lúč Kristovej viery ‘der heilbringende Strahl des christlichen Glaubens’

Adverbien

 • spasiteľsky1 ‘in Relation zu spasiteľ (religiöses Profil) stehend’, vgl. Jeho cieľom bolo spasiteľsky znepokojiť Boží ľud. ‘Sein Ziel war es, das Volk Gottes auf heilbringende Weise in Unruhe zu versetzen.’

Verben

 • spasiť sa1 ‘sich vor ewigem Tod retten, in den Himmel kommen’, vgl. Veľmi si želám, aby ste sa spasili všetci a boli so mnou v nebi. ‘Ich wünsche mir sehr, dass alle gerettet werden und mit mir im Himmel sein werden.’

Wortbildungen

Substantive

 • spása1‘Erlösung, Befreiung von Schuld und Sünde und Übergang ins ewige Leben nach dem leiblichen Tod’, vgl. Spása, kterou přinesl Kristus, je nabízena židům i pohanům. ‘Die Erlösung durch Christus wird sowohl Juden als auch Heiden angeboten.’
 • spasení1‘Erlösen’, vgl. dosáhnout spasení  ‘Erlösen erreichen’, spasení duše ‘Erlösen der Seele’, věčné spasení  ‘ewiges Erlösen’
 • spasitel1/ Spasitel ‘Erlöser, eine göttliche Gestalt, die Menschen von Sünden und Unheil befreit und ihnen eine Aussicht auf das ewige Leben gibt; laut christlichem Glauben ist Jesus der Erlöser der Menschheit’, vgl. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. ‘Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr.’, Vánoce jako oslavy narození Spasitele ‘Weihnachten als Feier der Geburt des Erlösers’

Verben

 • spasit se1 ‘sich vor ewigem Tod retten, in den Himmel kommen’, vgl. Až zaduní trouby posledního soudu, spasí se jen nekonečně malé množství lidí. ‘Wenn die Trompeten das Jüngste Gericht verkünden werden, werden sich nur unendlich wenige Leute retten können.’

Adjektive

 • spasitelný1‘heilbringend’, vgl. jediná spasitelná víra ‘der einzige heilbringende Glaube’
 • spasitelský1, selten ‘in Relation zu spasitel (religiöses Profil) stehend, vgl. Kristův spasitelský čin ‘die Erlösertat Christi’
 • spásný1, buchsprachlich ‘heilbringend, erlösend’, vgl. Boží spásný čin ‘die erlösende Tat Gottes’
 • spásonosný1, buchsprachlich ‘heilbringend, erlösend’, vgl. Ježíšovo spásonosné utrpení ‘das heilbringende Leiden Jesu’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • na dušu spasenú [wörtl. um der geretteten Seele willen]/ ‘verstärkende Formel im Sinne eines Schwurs’, vgl. Kto kľačí pod krížom v posmrtnú hodinu, ten má Jeho prísľub na dušu spasenú. ‘Wer sich vor dem Kreuz in der Todesstunde niederkniet, hat Gottes Zusage um der geretteten Seele willen.’

 Kollokationen

 • spasiť svet
 • spasiť (svoju hriešnu) dušu
 • spasiť duše

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • jeho duše bude spasena
 • hříšná duše může být spasena jen božskou láskou
 • Ježíš svou krví spasil lidstvo
 • Ježíš svou obětí spasil svět

Belege

Preto zanechajte, úpenlivo vás prosím, zanechajte tento ľudský výmysel, svoj hlúpy pôst a detinské pokánie! Neznevažujte, za čo vďačíte Kristovi, a nepokúšajte sa spasiť sami seba! Hovorím vám, všetkých nás musí spasiť Kristova smrť, opakujem, Kristova smrť, a nie naše vlastné skutky.
Josef Seuffert, Svätý Tomáš Morus, 2001

Základom filozofie mahajany je súcit so všetkými bytosťami stelesnený ideálom bothisattvy (osvietený, ktorý vojde do nirvány, až keď spasí všetkých ostatných ľudí).
http://www.inzine.sk/article.asp?art=1093 [11.04.1999]

Tento film však veriaci veľmi v láske nemajú. Scorsese totiž kontroverznú postavu Judáša zbavuje nálepky zradcu. Naopak, aby sa Ježiš mohol obetovať a spasiť svet, sám Judáša prosí, aby ho zradil. Film poskytuje príťažlivý príbeh s biblicko-orientálnym koloritom, s efektnými scénami a so sugestívnym strihom.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=7475 [19.07.2002]

Nemky dojili kravy a vyvážali hnoj, potom šli na pole alebo upratovali, vystrašené, zhrbené k zemi, mlčanlivé. Len v nedeľu im dali pokoj a ony sa sviatočne vyobliekali, naťahovali si dokonca biele rukavičky a chodievali do kostola, aby spasili svoju hriešnu nemeckú dušu.
Aspekt, 1.2002

Veď človek nebude (ospravedlnený a spasený) zbožný a spasený zo zákona a skutku, ale Božím slovom, teda zaľúbením milosti a vierou, aby tak trvala Božia česť, ktorá nás neurobí blaženými, ktorá nás spasí nie pre naše skutky, ale milostivým slovom zdarma a z púheho milosrdenstva.
SNK, klasyOK.odt, 2010

V. Hľa, ja spasím svoj ľud z celej zeme, od východu slnka až po jeho západ. R. A privediem ich a budú prebývať uprostred nebeského Jeruzalema.
Litánie, 1995

Jestvuje medzi nami aj ten druh kresťanov, ktorí nemôžu alebo nevedia, možno nechcú pochopiť, že Ježiš prišiel nie kvôli spravodlivým, kvôli zdravým, že prišiel kvôli strateným a pre Boha mŕtvym. Kristus prišiel, aby spasil hriešnikov.
Kýška, Miroslav: Bývanie v skrýši Najvyššieho, 2003

Pán Ježiš Kristus však na tretí deň vstal z mŕtvych, premohol smrť a všetkých, ktorí v neho veria, spasil pre večný život, dodáva generálny biskup.
Hospodárske noviny, 10.04.2009

Veríš, že v nikom inom niet spásy, len v Ježišovi Kristovi? Trochu pochybujem, že jeden človek dokáže spasiť celé ľudstvo, ale úprimne mu pri brutálnej makačke držím palce.
Tlačové správy z www.tkkbs.sk. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, 2010

Belege

Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil.
Joh 12,47

Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Mt 24,13

Složitější proto, že buddhismus není jen víra, kterou je možné ze dne na den přijmout a být spasen, je to celoživotní postoj, navíc v našich podmínkách těžko aplikovatelný.
Mladá fronta DNES, 12. 9. 1996

Ano, existuje možnost, že celé lidstvo bez výjimky bude spaseno. Na sebe sama má člověk vztáhnout Boží spravedlnost, na všechny Boží milosrdenství.
Respekt, č. 45/1997

Ve svých přednáškách v České republice jste hájil exkluzivismus, tedy přesvědčení, že nikdo nemůže být spasen jinak než obrácením k Ježíši Kristu - a to bez ohledu na to, z jaké kultury a prostředí pochází.
Lidové noviny, č. 114/1998

Je to dávný symbol milosrdenství, založený na pověsti, podle které jedna pelikání matka přivedla znovu k životu svá mláďata, jež zabil jejich rozzlobený otec, a to svou vlastní krví. Stal se z toho dokonce i mystický symbol Krista, který svou krví spasil lidstvo.
Mladá fronta DNES, 10.2. 1999

Ježíš Kristus, Boží Syn je tím, kdo lidem přinesl odpuštění hříchů, smíření s Bohem a věčný život. Otec poslal Syna, z nebe na zem, aby spasil svět, poté co člověk upadl do nepřátelství s Bohem, když uvěřil Satanově lži a odvrátil se od Boha a tak vpustil zlo do světa a do svého života. 
http://www.jiriarnet.cz/jak-mit-vecny-zivot [25.7.2012]

Bůh dal člověku svobodnou vůli, a může si tedy vybrat mezi dobrem a zlem, mezi životem a smrtí. A krom toho, naše malé mozečky nemohou Boha nikdy pochopit. Tyto nevinné oběti válek byly mučedníky, jejich duše budou spaseny a budou žít dál v ráji.
Isaac Bashevis Singer: Láska a vyhnanství, 1997

Podle Nicolaesova Specula Justitiae nepotřebuje hříšná duše ke svému spasení žádnou světskou pomoc, může být spasena pouze a jen božskou láskou; všechna náboženství jsou stejnorodé symboly základní pravdy, která dokonce i v Písmu svatém dostala jen alegorický výraz.
Ivan Dubský: Diskurs na téma jedné Klímovy věty, 1991


 

Profil: liberativ

Profil: liberativ

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Definition

[Das gewählte Profil  liegt in dieser Sprache nicht vor, es wird durch das Wort vysvobodit ausgedrückt.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Phraseme, Kollokationen

  [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Phraseme, Kollokationen

  [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Belege

  [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Belege

  [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Profil: hyperbolisch

  Profil: hyperbolisch

  Definition

  spasiťhyperbolisch

  Jemanden aus einer bedrängten Lage, von einem unangenehmen oder als qualvoll empfundenen Zustand befreien.

  Auch aus der Krisen führen, schwerwiegende Probleme lösen.

  Definition

  spasithyperbolisch

  Einen lästigen Zustand abwenden, aus der Krise führen, schwerwiegende Probleme lösen.

  Konnotationen

  • ernsthafte Beschwerden
  • Gefangenschaft
  • Krankheit, Leiden, Angst, Kummer, Sorgen
  • wider Erwarten, durch Wunder
  • ein Unternehmen vor einem Bankrott retten

  Konnotationen

  • wider Erwarten, durch Wunder
  • ein Unternehmen vor einem Bankrott retten

  Lexikalische Relationen

  Synonyme

  • ochrániť ‘beschützen’
  • podporiť ‘fördern, unterstützen’
  • pomôcť ‘helfen’
  • ratovať ‘retten’
  • vytrhnúť ‘(z. B. einer Gefahr) entreißen’
  • zachrániť1 ‘retten’

  Opposita

  • skaziť ‘verderben’
  • zničiť ‘vernichten’

  Lexikalische Relationen

  Synonyme

  • podpořit ‘fördern, unterstützen’
  • pomoct ‘helfen’
  • zachránit1 ‘retten’

  Wortbildungen

  Substantive

  • spása3 ‘Rettung’, vgl. Jeho cieľ sa obmedzil na dobytie politickej moci, od ktorej očakával všetku spásu. ‘Sein Ziel beschränkte sich auf die Erlangung politischer Macht, von der er sich alles Heil versprach.’
  • spása4, hyperbolisch [wörtl. Erlösung]/ ‘metonymisch: Retter, Helfer’, vgl. Si moja spása! ‘Du bist mein Retter!’
  • spasenie2, hyperbolisch ‘Rettung, Hilfe’, vgl. spasenie našej prvej reprezentácie ‘die Rettung unserer Nationalmannschaft’, Mančaft čakal na konečný hvizd ako na spasenie. ‘Die Mannschaft wartete auf den Schusspfiff wie auf die Erlösung.’
  • spasiteľ2, hyberbolisch  ‘Erlöser’, spasiteľ Gorbačov ‘Gorbatschow, der Retter’

  Verben

  • spasiť sa2 ‘sich retten, sich in Sicherheit bringen’, vgl. Kto mohol, spasil sa útekom do hôr. ‘Wer konnte, rettete sich durch Flucht in die Berge.’, Muchy nedolapil — spasila sa zavčasu. ‘Die Fliege erwischte er nicht —  sie konnte sich rechtzeitig retten.’

  Adjektive

  • samospasiteľnýironisch ‘alleinseligmachend, sagt man über etw., das alle Probleme lösen soll; in der Regel negiert’, Predčasné voľby nie sú podľa oboch samospasiteľným riešením. ‘Vorzeitige Wahlen waren nach Meinung beider die alleinseligmachende Lösung.’
  • samospasnýironisch ‘alleinseligmachend, sagt man über etw., das alle Probleme lösen soll; in der Regel negiert’, vgl. Ani súťaže však nie sú samospasný a majú v sebe zakódované chyby. ‘Aber auch Wettbewerbe sind nicht alleinseligmachend und haben ins System eingebaute Fehler.’
  • spasiteľný2 ‘heilbringend, erlösend’, vgl. spasiteľný plán ‘rettender Plan’
  • spasiteľský2 ‘in Relation zu spasiteľ (hyperbolisches Profil) stehend’, vgl. spasiteľská úloha ‘Aufgabe eines Retters’
  • spásny2 ‘rettend’, vgl. spásna idea ‘rettende Idee’
  • spásonosný2 ‘heilbringend’, vgl. spásonosná myšlienka ‘heilbringender Gedanke’

  Adverbien

  • spasiteľsky2 ‘rettend, erlösend’, vgl. Spasiteľsky znelo aj proroctvo o zvýšení zamestnanosti. ‘Wie eine Erlösung klang auch die Prophezeiung über die Erhöhung der Beschäftigungszahlen.’

  Wortbildungen

  Substantive

  • spása2, hyperbolisch ‘Rettung’, vgl. Náklady na cestu záchranářů byly vyváženy spásou několika lidských životů. ‘Die Reisekosten für das Rettungspersonal wurden durch die Rettung mehrerer Menschen gerechtfertigt.’, Většina uprchlíků hledala spásu v Praze. ‘Die meisten Flüchtlinge haben ihre Rettung in Prag gesucht.’
  • spása3, hyperbolisch [wörtl. Erlösung] ‘metonymisch: Retter, Helfer’, vgl. Jste naše spása! ‘Sie sind unser Retter!’
  • spasení2, hyperbolisch ‘Rettung, Hilfe’, vgl. Na konec filmu jsem čekal jako na spasení. ‘Ich habe mir das Filmende wie eine Erlösung gewünscht.’, spasení českého tenisu ‘die Rettung des tschechischen Tennis’
  • spasitel2, hyperbolisch, selten ‘Retter’, vgl. Slavný myšák se v roce 1928 stal spasitelem krachující společnosti bratří Disneyů. ‘Die berühmte Maus wurde im Jahr 1928 zum Retter der bankrotten Gesellschaft der Brüder Disney.’

  Verben

  • spasit se2, hyperbolisch ‘sich retten’, vgl. Rodiny se před násilnou separací spasily útěkem za hranice země. ‘Die Familien haben sich vor einer gewaltsamen Segregation durch eine Flucht ins Ausland gerettet.’

  Adjektive

  • spasitelný2, hyperbolisch ‘rettend’, vgl. spasitelné řešení ‘eine rettende Lösung’, spasitelný pokrok vědy a techniky ‘ein heilbringender Fortschritt der Wissenschaft und Technologie’
  • samospasitelnýironisch ‘alleinseligmachend, sagt man über etw., das alle Probleme lösen soll; in der Regel negiert’, vgl. žádný přístup není samospasitelný ‘kein Ansatz ist alleinseligmachend’
  • spásný2, hyperbolisch ‘heilbringend, rettend’, vgl. spásná myšlenka ‘eine rettende Idee’, spásná dotace ‘eine rettende Subvention’
  • spásonosný2, hyperbolisch ‘heilbringend, rettend’, vgl. spásonosný nápad ‘ein rettender Einfall’

  Phraseme, Kollokationen

  Phraseme

  • o dušu spasenúhyperbolisch: <niekto> (robiť, utekať usw.) o dušu spasenú [wörtl. etw. um der geretteten Selle willen tun]/ ‘etwas leidenschaftlich oder schnell, unverzüglich tun’, vgl. Hľadám čokoľvek čo by mi mohlo pomôcť, listujem o dušu spasenú, výsledok žiaden. ‘Ich suche irgendetwas, was mir helfen könnte, ich durchforste die Seiten als ob es um mein Leben ginge; ohne Ergebnis.’
  • spasiť zo svetaeuphemistisch: <niekto> spasí <niekoho/ niečo> zo sveta [wörtl. jmdn./ etw. aus der Welt erlösen]/ ‘vernichten, umbringen, zerstören’, vgl. Myslíte si, že je ľahké spasiť zo sveta takú pliagu? ‘Glaubt ihr, es ist einfach, eine solche Plage aus der Welt zu schaffen?’

  Kollokationen

  • spasiť od smrti
  • spasiť od veľkého nešťastia
  • spasiť pred skazou
  • spasiť sa útekom
  • spasiť sa zavčasu
  • spasiť svoj život

  Phraseme, Kollokationen

  Kollokationen

  • jediný gól tým nespasil
  • jen zázrak spasí ekonomiku před recesí
  • mužstvo spasí od sestupu už jen zázrak
  • stát nás v důchodu nespasí

  Belege

  Otca Arseniosa spasila vojna, ako keby celý jeho doterajší život nebol ničím iným ako kľukatou cestou cez očistec, ktorá napokon prerazila neviditeľný pancier a priviedla ho k jeho poslaniu. Jeho utrpenie a odpor voči sebe samému sa stratili, jeho pažravosť, lenivosť, alkoholické excesy nasledovali jeden za druhým do hrobu minulosti a akoby o lakeť vyrástol.
  Louis de Bernières, Mandolína kapitána Corelliho, 2000

  „Dnes prší a Komory plačú,“ vyjadril sa básnicky žoldnier, ktorý vyhlásil, že chcel Komory pučom spasiť pred skorumpovaným prezidentom Saidom Mohamedom Djoharom, ktorého od stredy držal ako rukojemníka. Djohara v noci na včera hospitalizovali v nemocnici v Saint-Denis na francúzskom ostrove Réunion.
  SME, 06.10.1995

  „Nehrali sme dobre, ale šanca na postup stále žije. A aj to je niečo.“ Miláno môže spasiť skutočne už len víťazstvo vo Viedni, lebo Salzburg si priviezol dva body z Atén.
  SME, 25.11.1994

  Je načase, aby si to uvedomili aj tí, čo zasadajú každú stredu na Námestí slobody. Nejde o spásu Nikto nehovorí, že vstup do Európskej únie nás spasí, a ani nechcem tvoriť ódy na EÚ podobné tým, ktoré niekto produkuje o NATO. Je však isté, že slovenské výnimočnosti v podobe návrhu dôchodkovej reformy.
  Slovo, 51–52.2002

  Ale lodge je plná, a tá naproti vraj tiež. Ponúkajú nám však nocľah na povale, a zadarmo. No, tých pár šupiek nás nespasí, ale povala je celkom príjemná, je tu sucho, veľké ležovisko na drevenej konštrukcii pripomínajúcej palety, celá hŕba matracov.
  http://www.inzine.sk/article.asp?art=4578 [17.01. 2001]

  Návrhy ministerky Schmögnerovej i Ondrušove slová len potvrdzujú, že vo vnútri SDĽ v súčasnosti neexistuje prijateľná alternatíva. Ukazuje sa, že energia, ktorou sršala aj Schmögnerová, keď išlo o Devín banku a deblokácie, nerozlučné priateľstvo medzi Migašom a bývalým riaditeľom Slovenských elektrární Košovanom, či návrh novely infozákona z pera ministra školstva, vypovedajú o tom, že SDĽ nespasí žiadne vnútrostranícke krídlo.
  http://www.inzine.sk/article.asp?art=5687 [28.08.2001]

  Priemysel božských olejov ženám ponúka predaj svetla milosti a pôvabu v tubách a fľaštičkách, ktoré spasia telá žien, keďže kult panenstva a materstva už ženské telo neobklopuje ako svätožiara.
  Aspekt, 1.2002

  Higuaín spasil Real štyrmi gólmi, v Serii A remíza AS V sobotňajšom zápase najvyššej španielskej futbalovej súťaže - Primera División zvíťazil obhajca majstrovského titulu Real Madrid na vlastnej pôde nad Malagou najtesnejším rozdielom 4:3.
  Denník Šport, 08.11.2008

  V minulom roku sa klub zachránil až v poslednom kole, keď ho spasil výsledok iného tímu, ktorý nedokázal vyhrať doma. Teraz hráme o postup, štyri zápasy po sebe sme neprehrali, ale viete, ako to chodí v Grécku.
  Denník Šport, 16.12.2008 

  Málokto by čakal po jednoznačnom priebehu prvej tretiny, že v druhej dvadsaťminútovke dostane naše mužstvo prvé „pôrodné bolesti“ v súboji proti nováčikovi elitnej kategórie z Maďarska. Slovensko napokon spasil až trinásť sekúnd gólom na 4:3 kapitán Ľuboš Bartečko!
  Denník Šport, 25.4.2009

  Osud chémie v SR nespasí iba vnútrofakultná reorganizácia. Oveľa naliehavejšie je zabrzdiť únik maturantov - chemických olympionikov, do zahraničia, najmä do ČR.
  Nové slovo

  Dočasné zníženie odvodov pre živnostníkov o 2,75 percenta z ich vymeriavacieho základu. Hoci im táto úprava prinesie iba pár eur navyše, ktoré zjavne nikoho nespasia, aj toto opatrenie ukazuje na to, že odvody na Slovensku sú problém.
  Hospodárske noviny, 11.03.2009 

  Zjednotenie DPH by nás nespasilo, ale má zmysel. Súčasná vláda nakoniec nepristúpi k zjednoteniu dane z pridanej hodnoty (DPH) a na lieky, knihy a predaj poľnohospodárskych tovarov z dvora tak ostane znížená 10-%, resp. 6-% sadzba.
  Hospodárske noviny, 27.07.2010

  Belege

  Evropské peníze by mohly spasit i zdejší planetárium, které už řadu let hledá provozní budovu.
  Právo, 1. 10. 2004

  Definitivní verdikt přijmou podle Dlouhého teprve příslušné orgány Aera, neboť tuto firmu ani dvaasedmdesát letounů pro českou armádu nespasí.
  Lidové noviny, č. 286/1994

  Bankéři ale také upozorňují, že samotné zřízení instituce, která od malých bank bude odkupovat jejich ztrátové úvěry, tyto malé bankovní domy nespasí. „Možná, že Česká finanční něčemu pomůže, nemůže ale malé banky zachránit.”
  Mladá fronta DNES, 18. 10. 1996

  Lidé si pak většinou myslí, že před úplným zchátráním může nemocnici spasit pouze stát. Část z nich připouští své obavy, že její neutěšený stav se promítá do poskytované zdravotní péče.
  Mladá fronta DNES, 3. 7. 2001

  Mnozí z nich chovají značný respekt ke generálu Pinochetovi, který podle nich spasil zemi před komunistickou nákazou.
  Respekt, č. 42/1996

  Ukázalo se totiž, že situaci neřeší ani Garanční fond několika cestovních agentur, který se snaží spasit dva tisíce zoufalých zákazníků Travely, kteří jsou v zahraničí.
  Mladá fronta DNES, 8. 7. 1997

  Liberály možná spasí druhé hlasy, ty, které voliči nedávají jmenovitě kandidátovi v jejich volebním obvodě, ale jen určité straně.
  Lidové noviny, č. 242/1994

  Jen pár skutečně horkých dnů nespasilo ani koupaliště, ani kempy.
  Blesk, 15. 9. 1998

  To je velké nebezpečí pro budoucnost technické úrovně našeho průmyslu: Absolventi tzv. manažerských škol nás nespasí, potřebujeme kvalifikované techniky, odborníky.
  Hospodářské noviny, 17. 4. 1997

  Stát nás v důchodu nespasí, uvědomují si mladí. Že spoléhat se v důchodu jen na stát nebude za pár let moc dobrý nápad, si uvědomuje stále více Čechů.
  http://aktualne.centrum.cz [25.7.2012]

  ČR se v posledních 7 letech neustále přibližovala právu EU a proto již dnes můžeme hovořit o vysokém standardu ochrany práv. Nesmíme si však myslet, že EU nás spasí, je vždy na jednotlivci, jestli se odhodlá svá práva prosazovat - pokud ano, pak mu k tomu poslouží soudní systém nejen náš, ale i soudy jiných členských států.
  Lidové noviny, 27. 5. 2003

  Jesenicko měli před lety spasit turisté z Německa. Jenže po několikaleté euforii se jejich počet upravil do počtu, který podnikatelům v cestovním ruchu trn z paty nevytrhne.
  Mladá fronta DNES, 11. 8. 2003

  „Věděli jsme, že naše osmičlenná parta Tatry nespasí, ale chtěli jsme pomoci lidem, kteří tam žijí. Nakonec po povodních nám taky pomáhali dobrovolníci z nejrůznějších míst,“ uvedl strážník Vladimír Kössl, kterého v Tatranské Lomnici překvapilo, že změť polámaných obřích smrků popadala tak zvláštně, že okolní domy to vcelku neodnesly.
  Mladá fronta DNES, 17. 12. 2004

  „Jsme jednoznačně pro obnovitelné zdroje, ale nedomníváme se, že naši energetiku spasí pouze větrné elektrárny.“
  Deníky Bohemia, 3. 10. 2005

  Pokud se totiž dál soustředíme jen na psané právo a budeme zvysoka kašlat na morálku, žádné snížení trestní odpovědnosti nás nespasí. Trestní zákoník není naše největší slabina: tou je fakt, že jsme téměř přestali vnímat, co se smí a nesmí.
  Deníky Moravia, 1. 12. 2005

  Současný průtok činí zhruba 150 litrů za sekundu, který stačí na to, aby v řece přežily ryby. Řeku nespasí ani boční přítoky, které jsou také na svém minimu.
  Deníky Moravia, 23. 6. 2007

  Poslední rezerva Lužkovic prohrála všechny zápasy a od sestupu ji spasí už jen zázrak.
  http://zlinsky.denik.cz [25.7.2012]

  Pojišťující gól obstaral Svoboda, který napálil do sítě Klímou vyražený míč. Do poslední chvíle se domácí třásli o vítězství. Ač za dvacet minut vedli tři nula, spasil je závěrečný hvizd.
  Mladá fronta DNES, 16. 10. 2000

  Jágr spasil Capitals šťastnou trefou. Na poslední chvíli se hokejistům Washingtonu podařilo získat bod v utkání NHL s Calgary. Jaromír Jágr se trefil pouhou sekundu před koncem a vyrovnal na konečných 3:3.
  Lidové noviny, 16. 1. 2004

  První mužstvo vyhrálo zcela přesvědčivě 6:1. Na soupisce rezervy se opět objevil Bayer, ale jeho jediný gól tým nespasil.
  Deníky Bohemia, 13. 1. 2005

  Profil: utopisch

  Profil: utopisch

  Definition

  spasiťhyperbolisch

  Eine bessere Ordnung, Lösung aller Probleme oder einen makellosen Zustand herbeiführen. In der Regel ironisch über utopische Ziele der Revolutionen und Ideologien, denen gegenüber der Sprecher eine kritische Haltung hat, oder hyperbolisch über gemeinnützige Bemühungen einzelner Menschen.

  Meistens als Kollokation spasiť svet ‘die Welt retten’ oder spasiť ľudstvo ‘die Menschheit retten’.

  Definition

  spasithyperbolisch

  Eine bessere Ordnung, Lösung schwerwiegender Probleme oder einen makellosen Zustand herbeiführen. In der Regel ironisch über utopische Ziele der Revolutionen und Ideologien, denen gegenüber der Sprecher eine kritische Haltung hat, oder hyperbolisch über gemeinnützige Bemühungen einzelner Menschen.

  Meistens als Kollokation spasit svět ‘die Welt retten’.

  Konnotationen

  • hohe, unmögliche Ziele
  • übertriebene Erwartungen
  • Apokalypse, Untergang, Wertezerfall

  Konnotationen

  • hohe, unmögliche Ziele
  • Lösung aller Probleme
  • übertriebene Erwartungen
  • Untergang, Wertezerfall

  Lexikalische Relationen

  Synonyme

  • vyslobodiť ‘befreien’
  • zachrániť2 ‘retten’

  Lexikalische Relationen

  Synonyme

  • zachránit2 ‘retten’

  Wortbildungen

  Substantive

  • spása5, hyperbolisch ‘Rettung’, vgl. ľudia, ktorí vidia západ ako spásu ‘Menschen, die den Westen als Rettung ansehen’
  • spasenie3, hyperbolisch ‘Rettung’, snívanie o spasení sveta ‘der Traum von der Rettung der Welt
  • spasiteľ3, hyperbolisch ‘Erlöser, über einen Menschen, der von sich behauptet, ernsthafte Probleme lösen und eine bessere Welt schaffen zu können; meistens anzweifelnd - der Sprecher weist darauf hin, dass mit der Person übertriebene Erwartungen und falsche Hoffnungen verbunden werden’, vgl. Hitler sa v časoch získavania svojej moci veľmi rád staval do pózy vyvoleného spasiteľa germánskeho ľudu. ‘Hitler gefiel sich in der Zeit seiner Machtergreifung gern in der Pose des auserwählten Erlösers des Germanentums.’, Pre týchto Američanov a mnohých iných Bomba zďaleka nebola nástrojom masakry, ale druhom spasiteľa. ‘Für diese Amerikaner und für viele andere war die Atombombe bei weitem keine Vorrichtung, die ein Massaker anrichtete, sondern ein zweiter Erlöser.’

  Adjektive

  • spasiteľský3, ironisch ‘in Relation zu spasiteľ (utopisches Profil) stehend’, vgl. spasiteľská teória o silnom štáte ‘die rettende Theorie vom starken Staat’

  Wortbildungen

  Substantive

  • spása4, hyperbolisch ‘Rettung’, vgl. považuje komunismus za spásu lidstva ‘er hält den Kommunismus für die Rettung der Menschheit’
  • spasení3, hyperbolisch ‘Rettung’, vgl. snahy o spasení světa ‘die Bemühungen um die Rettung der Welt’
  • spasitel3, hyperbolisch‘Erlöser, über einen Menschen, der von sich behauptet, ernsthafte Probleme lösen und eine bessere Welt schaffen zu können; meistens anzweifelnd - der Sprecher weist darauf hin, dass mit der Person übertriebene Erwartungen und falsche Hoffnungen verbunden werden’, vgl. Lukašenko, mistr populismu, je při návštěvách Ruska vítán často jako hrdina a spasitel. ‘Lukašenko, Meister des Populismus, wird bei seinen Besuchen Russlands oft als Held und Erlöser begrüßt.’, Havlovi se přisuzuje úloha spasitele, která mu navzdory jeho nesporně dobré vůli nepřísluší. ‘Havel wird die Rolle des Erlösers zuteil, die ihm trotz seines zweifelsohne guten Willens nicht zusteht.’, národní spasitel ‘nationaler Erlöser’

  Adjektive

  • spasitelský2, ironisch ‘in Relation zu spasitel (utopisches Profil) stehend’, vgl. V kampani na politiky spadne takový zvláštní spasitelský komplex a obrovských rozměrů nabývá přesvědčení, že bez jejich úspěchu země zhyne. ‘In der Kampagne werden die Politiker von einem besonderen Erlöserkomplex verfolgt und vom riesigen Ausmaß wird die Überzeugung, dass ohne ihren Erfolg das Land untergeht.’

  Phraseme, Kollokationen

  Kollokationen

  • spasiť ľudstvo
  • spasiť svet

  Phraseme, Kollokationen

  Kollokationen

  • chtěl spasit svět
  • revoluce, která spasí svět

  Belege

  Svet nespasí ani vlna „virtuálnej reality“ – to je priama cesta do pekla.
  http://www.inzine.sk/article.asp?art=722 [28.01.1999]

  Ako by mohol byť spolupracovníkom na „veľkom diele“ niekto, kto sám nedospel k cieľu? Keď sa dosiaľ nevyrovnal sám so sebou? Ale každý človek, ktorý sa prebudí a vidí cieľ života, musí prejsť tou detskou chorobou, že chce hneď spasiť ľudstvo, namiesto toho, aby najskôr spasil sám seba!
  Elisabeth Haichová, Zasvätenie, 2000

  Herci sedia, pijú pivo a pritom spasia svet. Životy majú pravdepodobne zmárnené, ale vzájomne si vysvetlia, že všetko vedia lepšie ako ostatní.
  SME, 30.07.1994

  Veď všade šíria násilie a z násilenstva nepochádza nič dobrého. Rečnia síce o bratstve, rovnosti, voľnosti, ale naskrze sa nepridržujú týchto zásad. Spoliehajú sa len na svoje zbrane, a nie na správnosť a pravdivosť svojich ideí. Kedysi veľmi dávno pred nimi, iní prichádzali s myšlienkou vyslobodiť, spasiť svet.
  Erckmann, Émile, Chatrian, Alexandre: Madame Thérèse,1973

  Kto chce spasiť ľudstvo, mal by sa teda zaoberať organizáciami, ako sú WTO, UNESCO, MMF, UNEP, ILO? – Áno, tak je. Ako systémový teoretik analyzujem, kde sa dá docieliť najväčší účinok. Riadiacimi centrálami sú dnes takéto globálne inštitúcie.
  Hospodárske noviny, 07.09.2005

  Naučte sa občas povedať NIE a nepokúšajte sa spasiť celý svet. Skúste si ekonomickejšie plánovať svoje úlohy a nezabúdajte na povinný čas na oddych.
  Emma, 2007, č. 10

  Tvrdí, že nechce spasiť svet, iba vo svojich dielach reflektuje a maľuje zlo, ktoré cíti a vidí všade, kde sa len pozrie.
  Plus 7 dní, 2005, roč. 59, č. 37

  Mám tridsaťdva rokov a už dávno si nemyslím, že spasím svet. Môžem povedať, že „spasiť svet“ by som chcel prostredníctvom našich detí. 
  Vujity, Tvrtko: (Ne)obmedzený diktátor, 2006

  “A máš nejaký plán? „Myslíš plán na záchranu sveta? Spasiť Slovensko, vyriešiť rómsku otázku? Ja sa nemôžem sa pustiť do niečoho veľkého – skôr budem robiť – a už som začala - menšie veci.
  Bohuš M.Rosinský, Texty zo SME blog, 2005

  Garfield síce žije vo svete kreslených postáv no z výtvarnej stránky sa nelíši od dvojníka Grazooku z animovaného sveta. Záchranárska rota, čo chce spasiť napadnutú planétku, je z výtvarnej stránky mixom rôznych filmových postavičiek.
  Šarm, 2010, č. 24

  Belege

  Rasová perzekuce za války, peklo vyhlazovacích koncentráků, útěk z pochodu smrti - a čistá, byť slepá víra v revoluci, která spasí svět zhroucených hodnot.
  Lidové noviny - Literární noviny, č. 36/1992

  „Netvrdíme, že naše práce spasí svět, ale myslíme si, že lidé by měli svůj volný čas využívat i k tomu, aby po nich něco dobrého zůstalo,“ říká Plecháč.
  Mladá fronta DNES, 11.7. 1998

  Kritikové z řad křesťanských demokratů poukazují na to, že právě takový postup vyvolá nevoli evropských sousedů a resentimenty arogance, s níž hodlal Hitler spasit svět přistřižením na německou míru.
  Respekt, č. 23/1992

  Trochu smutný konec idejí revolucionáře, který chtěl spasit svět.
  Reflex, č. 46/1994

  Hlavně se však bojím, aby se z informačního servisu nestala ideologie. Obsluhovatelé internetů, softwaroví inženýři apod. mají tendenci vnucovat ho jako jedinou alternativu, jež nás všechny spasí. Ale informace nám pouze může pomoci. Nespasí nás.
  Lidové noviny, č. 29/1996

  John Lennon se svou Yoko Ono prožil dobré i zlé, založil Plastic Ono Band, chtěl spasit svět, ocitl se v dokonalé lidské izolaci, stal se z něj podivín.
  Lidové noviny, 1. 12. 2001

  Funkcionalismus se svou novou utopií spravedlivě uspořádané společnosti vědecky vytvářeného a konzumovaného blahobytu narazil přirozeně na základní bariéru: ukázalo se, že řadový konzument nechce být vědecky a umělecky spasen cestou kultivované minimalizace svých potřeb.
  Respekt, č. 52/2001

  „Je to symbol, že člověk by měl spasit malej kousek planety kolem sebe a zbavit se lhostejnosti,“ uvedla Morella.
  Mladá fronta DNES, 16. 11. 2004

  Pili pivo v místních hospodách a vedli řeči, které nemohly spasit svět, nemohly spasit ani je, ani jejich ženy, ani jejich Panelák 66, a když se setmělo, sjeli se do svých bytů k chutným večeřím, k ženám a dětem, a aby nebylo ticho, nadávali společně na sobotní směny.
  Zdeněk Zapletal: Půlnoční běžci, 1986

  Zaujaly mě tlampače, které na projíždějících autech vyhlašovaly, že jedině jejich strana je ze všech stran nejstranovatější a jen ona spasí český a možná i slovenský národ. Přeřvávaly se a já uprostřed těch jarmarečních žvástů pelášil domů.
  Jaroslav Strnad, František Stramiska: Panoptikum, 1999

  Profil: mortal

  Profil: mortal

  Definition

  Das Profil wird im Slowakischen durch die Wörter bzw. das Phrasem vyslobodiť z utrpenia ‘von Leiden erlösen’ ausgedrückt. Eine ursprüngliche ähnliche Bedeutung des Verbs hat sich im Phrasem spasiť niekoho zo sveta ‘jmdn. aus der Welt schaffen, umbringen’erhalten.

  Definition

  [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Konnotationen

  [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Konnotationen

  [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Lexikalische Relationen

  [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Lexikalische Relationen

  [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Wortbildungen

  [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Wortbildungen

  [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Phraseme, Kollokationen

  [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Phraseme, Kollokationen

  [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Belege

  [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Belege

  [Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

  Etymologie

  Aus dem Urslawischen *sъpasti ‘eine Herde beschützen’; lat. salus bzw. später salutare, griech. sótéría. Im Aksl. sъpasti ‘erlösen’, sъpasъ ‘Erlöser, Erlösung’ als Lehnschöpfung zu dem griech. sozein ‘erlösen, befreien, retten’ und soter ‘Erlöser, Retter’, bzw. zu dem lat. salvare oder redimere und salvator. Atschech. spásti ‘Erlösen’, spas ‘Erlöser, Erlösung’. Die christlichen Missionare nahmen als Grundform das atschech. Wort pásti ‘betreuen, beschützen, ernähren’, in Bezug auf Weidetiere. Der Präfix sъ- markiert perfektive Bedeutung. Die Lehnschöpfung geht auf die Vorstellung Christi als guten Hirten zurück (vgl. Ps 23,1). Vgl. Machek, 1997, 569–570; Rejzek, 2001, 592.

  Im älteren Slowakisch wurde spasiť in der Bedeutung ‘erschlagen, umbringen, auch etw. aus der Welt schaffen, entfernen’ (z. B. ein unangenehmes Problem) benutzt. Mit dieser usrpünglichen Bedeutung hat sich das Phrasem spasiť <niečo/ niekoho> zo sveta erhalten.

  Etymologie

  Im Aksl. sъpasti ‘erlösen’, sъpasъ ‘Erlöser, Erlösung’ als Lehnschöpfung zu dem gr. sozein ‘erlösen, befreien, retten’ und soter ‘Erlöser, Retter’, bzw. zu dem lat. salvare oder redimere und salvator. Atschech. spásti ‘erlösen’, spas ‘Erlöser, Erlösung’. Die christlichen Missionare nahmen als Grundform das atschech. Wort pásti ‘betreuen, beschützen, ernähren’, in Bezug auf Weidetiere. Der Präfix sъ- markiert perfektive Bedeutung. Die Lehnschöpfung geht auf die Vorstellung Christi als guten Hirten zurück (vgl. Ps 23,1). Vgl. Machek, 1997, 569–570; Rejzek, 2001, 592.

  Jungmann (1835, 4. Teil, 231) belegt folgende Polysemie: 1. vor Tod oder Untergang retten; 2. theologisch: vor ewigem Tod retten, selig machen. PSJČ (1957, Lemma spasiti) erweitert die Polysemie um eine dritte Bedeutung: ‘jmdm. helfen, jmdm. von Nutzen sein’, markiert als expressiv; außerdem führt es die Interjektion spas/ spaste duši! ‘rette/ rettet die Seele’ als Ausdruck des Erstaunens oder Schreckens an (heute veraltet).

  Die ursprünglich religiöse Bedeutung von spasit, die sich ausschließlich auf Sündenvergebung und Erhalt des ewigen Lebens im Himmel durch Jesus Christus bezog, wurde vermutlich bereits im Atschech. um säkularisierte Bedeutungen ‘vor dem Tod retten’, später auch ‘helfen, fördern’ ergänzt.

  Semantischer Wandel

  In den aktuellen Bedeutungswörterbüchern des Slowakischen werden zwei Profile unterschieden. Im KSSJ (2003) werden drei Profile unterschieden, die dem hyperbolischen und dem religiösen Profil des vorliegenden Wörterbuchs entsprechen: 1. kniž. vyslobodiť z ťažkého položenia, zachrániť ‘buchsprachlich: aus einer schwierigen Lage befreien, retten’; 2.náb. zaistiť spásu ‘rel.: das Heil erlangen’. Daneben wird ein Helferprofil ausgegliedert, das hier im hyperbolischen Profil mit erfasst ist. 3. expr. pomôcť, prospieť ‘expressiv: helfen, nützlich sein’. Als Verwendungsbeispiel wird die Phrase: Tých pár dní ťa nespasí ‘die paar Tage werden uns nicht retten’ aufgeführt. Im älteren SSJ (1959-1968) werden das religiöse und das hyperbolische Profil zusammengefasst: zachrániť od záhuby, nebezpečenstva, ohrozenia; v náboženskom chápaní zaistiť večnú spásu, blaženosť. ‘Vor dem Verderben, vor Gefahr retten, im religiösen Verständnis: das ewige Heil bzw. die Seligkeit erlangen’. Als Homonym wird die heute veraltete Bedeutung: zabiť, zbaviť života, odstrániť ‘töten, das Leben nehmen, liquidieren’ aufgeführt. Das utopische Profil wird in beiden Wörterbüchern nicht als eigenes Profil angeben; es wird jedoch im SSJ durch die Angabe entsprechender Kollokationen mit erfasst: spasiť ľudstvo, spasiť svet ‘die Menschheit retten, die Welt retten’.

  Im vorliegenden Wörterbuch wurden dagegen drei Profile ausgegliedert. Primär ist dabei das religiöse Profil, von dem die beiden anderen Profile, das hyperbolische und das utopische Profil, metaphorisch abgeleitet sind.

  Im religiösen Profil bedeutet spasiť, dass ein Mensch durch Gott von seiner Sündenschuld erlöst wird und auf diese Weise das ewige Leben erlangt. Für das christliche Verständnis ist dabei der stellvertretende Tod Christi am Kreuz zur Errettung der Menschheit von zentraler Bedeutung. Typischerweise tritt spasiť in diesem Profil mit den Kollokatoren duša ‘Seele’, ľudia ‘Menschen’oder ľudstvo ‘Menschheit’ auf (vgl. spasiť všetkých ostatných ľudí ‘alle übrigen Menschen erlösen’, spasili svoju hriešnu dušu ‘ihre sündigen Seelen wurden errettet’).

  Im hyperbolischen Profil wird spasiť zumeist in der Bedeutung eines hyperbolischen zachraniť  ‘erretten, retten’ verwendet. Typische Kontexte sind z.B.: spasiť od veľkého nešťastia ‘vor einem großen Unglück retten’, spasiť od smrti ‘vor dem Tod retten’, spasiť pred skazou ‘vor dem Verderben retten’, spasiť sa útekom ‘sich durch Flucht retten’, spasiť sa zavčasu ‘sich rechtzeitig retten’, spasiť svoj život ‘sein Leben retten’. Dabei wird das Wort häufig ironisch verwendet, oft in Sätzen mit negativen Prädikationen: To nas nespasi. ‘Das rettet uns nicht’. Besonders expressiv wirkt dabei die Verwendung im publizistischen Sportjargon. Es wird benutzt, um die Abwendung einer Niederlage in letzter Minute dramatisch zu beschreiben: Higuaín spasil Real štyrmi gólmi. ‘Higuaín erlöste Real mit seinen vier Toren.’ Neben der transitiven Form wird oft auch die reflexive Form des Verbs (spasiť sa) in gleicher Bedeutung verwendet: Kto mohl, spasil sa útekom do hôr. ‘Wer konnte, brachte sich durch Flucht in die Berge in Sicherheit’.

  Das utopische Profil ist vor allem durch die Kollokationen spasiť ľudstvo ‘die Menschheit retten’ sowie spasiť svet ‘die Welt retten’ vertreten. Meist äußert der Sprecher seine Distanz oder seinen Zweifel zu solchen Weltrettungsversuchen. In negativ formulierten Sätzen kann es auch eine bescheidene Einschätzung angesichts der Begrenztheit eigener Möglichkeiten bzw. eine realistische Erwartungshaltung in Bezug auf die Reichweite von geplanten Maßnahmen zum Ausdruck bringen.

  Ein früher vorhandenes mortales Profil ist im modernen Slowakischen nicht mehr erhalten, die ursprünglich vorhandene Bedeutung tritt noch im Phrasem spasiť niekoho zo sveta ‘jmdn. aus der Welt schaffen, umbringen’ zutage.

  Semantischer Wandel

  Im vorliegenden Wörterbuch werden bei dem Lemma spasit drei Profile unterschieden. Als semantisch primär erscheint das religiöse Profil, das hyperbolische und utopische Profil leiten sich von ihm metaphorisch ab.  

  Im religiösen Profil bedeutet das Wort spasit ‘von Sünden befreit werden und das ewige Leben im Himmel erhalten’. Als Patiens steht bei dem Verb üblicherweise duše ‘Seele’ oder lidstvo ‘Menschheit’, lidé ‘Menschen’. Als Urheber des heilbringenden Handelns gilt Gott oder (im christlichen Kontext) Jesus. Insbesondere in Bezug auf Jesus wird das Substantiv Spasitel ‘Erlöser’ verwendet.

  Im hyperbolischen Profil ist spasit ein expressiv markiertes Synonym zu zachránit ‘retten’. Besonders in der gesprochenen Sprache wirkt der Ausdruck häufig salopp oder scherzhaft (vgl. Dvě hodiny pohybu týdně ty slůňata nespasí. ‘Zwei Stunden Bewegung pro Woche helfen den kleinen dicken Elefanten auch nicht wirklich.’). Mit Vorliebe wird das Wort im Sportslang verwendet im Sinne von ‘vor einer Niederlage retten’, vgl. mužstvo spasil bleskový útok ‘die Mannschaft hat ein blitzschneller offensiver Spielzug gerettet’, jediný gól tým nespasil ‘das einzige Tor hat das Team nicht gerettet’. In der Publizistik erscheint es häufig in der direkten Rede, in Kommentaren oder in Nachrichten als Mittel der Hyperbolisierung (vgl. Belege zum hyperbolischen Profil). Neben spasit wird geläufig auch das reflexive Verb spasit se ‘sich retten’ verwendet, vgl. spasil se útěkem ‘er hat sich durch Flucht gerettet’, Nájemnice se před požárem spasila skokem z okna. ‘Die Mieterin hat sich vor dem Brand durch einen Fenstersprung gerettet.’

  Im utopischen Profil kommt spasit meistens in der Kollokation spasit svět ‘die Welt retten’ vor. Der Sprecher bringt mit dem Wort seine Zweifel an einem Handeln zum Ausdruck, das schwerwiegende Probleme lösen oder schlicht eine bessere Weltordnung schaffen soll, und bewertet es als naiv oder utopisch. Das Wort spasit kann auch in Aussagen vorkommen, die eine angemessene Selbsteinschätzung oder ein nüchternes Problembewusstsein demonstrieren sollen, vgl. Netvrdíme, že naše práce spasí svět. ‘Wir behaupten nicht, dass unsere Arbeit die Welt rettet.’, Nedomníváme se, že naši energetiku spasí pouze větrné elektrárny. ‘Wir glauben nicht, dass unsere Energiewirtschaft nur durch Windkraftwerke gerettet wird.’

  Die beiden älteren Bedeutungswörterbücher des Tschechischen (PSJČ, SSJČ) gliedern bei dem Lemma spasiti drei Bedeutungen aus: 1. religiös (hier wird auch die heute veraltete Interjektion Spas duši!, Spaste duši! [wörtl. Rette/ Rettet die Seele!] als Ausdruck des Erschreckens oder der Erschütterung angeführt; 2. „zachrániti někoho od záhuby nebo velkého nebezpečí“ ‘jmdn. vor Untergang oder großer Gefahr retten’; 3. als expressiv markiert „pomoci, prospěti někomu“ ‘jmdm. helfen, jmdn. unterstützen’ (entspricht dem hyperbolischen Profil im vorliegenden Wörterbuch). Die unter der zweiten Bedeutung angeführten Beispiele können zum Teil dem utopischen Profil im vorliegenden Wörterbuch zugeordnet werden (z. B. Kdyby byla věděla, že spasí svět svou smrtí, byla by ráda desetkrát za sebou zemřela. ‘Wenn sie wüßte, sie würde durch ihren Tod die Welt retten, würde sie gerne zehnmal hintereinander sterben.’), zum Teil gehören sie einer veralteten, buchsprachlich oder pathetisch markierten Redeweise an (z. B. „Jsem hotov vás spasit,“ řekl Karel vážně a pevně. ‘Ich bin bereit, sie zu retten,“ sagte Karel ernsthaft und fest.’). Das neuere SSČ führt dieselben drei Bedeutungen an, die zweite („zachránit“ ‘retten’, mit dem Beispiel trosečníky spasila cizí loďʻ ‘die Schiffbrüchigen wurden durch ein fremdes Schiff gerettet’) als buchsprachlich markiert, die dritte („pomoct, podpořit“ ‘helfen, unterstützen’, mit dem Beispiel těch pár korun tě nespasí ‘die paar Kronen werden dich auch nicht retten’) als gesprochen markiert. Im vorliegenden Wörterbuch werden die letzten zwei Bedeutungen unter dem hyperbolischen Profil erfasst, da ihre Verwendung in beiden Fällen als ein Mittel der Expressivität, insb. der Übertreibung bewertet wird.

   

   

  Sprichwörter

  [Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

  Sprichwörter

  [Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

  Kulturelle Kontexte

  Literatur

  • Milan Jurčo: Spasenie (Gedichte), 1994.
  • Jaroslav Kříž: Spasenie pohanov, 2007.
  • Ľubomír Olach: Spasí ich Ábel? Výrobná značka Titanicu ide napriek všetkému na odbyt, 1991
  • Zuzana Poljaková: Spasení milosťou skrze vieru, 2004.
  • Marián Šimo: Spása či ďalší diel traumy, 2009.
  • Jozef Žigo: Spása človeka v Bohu a jej sociálne dôsledky v diele Bratia Karamazovovci od F. M. Dostojevského, 2002.

  Sonstiges

  • Josef Božetech: Spasiteľ (Bild).

   (Quelle: http://www.memoria.sk/snlm/snlm2702.JPG)
  • Mikuláš Jesenský: Spasit svet môže jediné krása (Illustration), 2007.
  • Jozef Slávsky: Spása sa deje (Bild), 2010.

  Kulturelle Kontexte

  Literatur: 

  • Jiří Sumín: Spása (Roman), 1920.
  • Arnošt Czech z Chechenherzů: Spása, Drama ve třech jednáních, 1904.
  • H. P. Oliva-Branišovský: Spasitel, román slabých lidí, 1903.
  • Vlasta Javořická (pseud.): Spasení domu Pýchova, 2005.
  • Filip Prokop Neděle: Spasitedlna Naučenj, podaná ženichowi a newěstě, též manželům, 1816.
  • Martin Boštík: Spasitel všednosti Quido Šimek, život a dílo neobyčejného litomyšlského kupce, 2007.
  • František Josef Andrlík: Spasitel chudiny (Erzählung, in: O sousto chleba), 1900.
  • Stanislav Komárek: Spasení těla: moc, nemoc a psychosomatika, 2005.
  • František Valoušek: Spása a sláva, 1929.

  Musik

  • Vision Days: Spasitel (Lied, in: Proti srsti), 2008.
  • M. Z. H.: Spasitel (Lied, in: Frajeři se vrací), 2006.

  Bibliographie

  Bibliographie

  [Für dieses Lemma wurde keine relevante Literatur gefunden.]
  Zurück

  Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
  eScrinium