DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)

Die erweiterten Stichwortlisten enthalten den religiösen Wortschatz, welcher anhand der nationalen mittelgroßen Wörterbücher für die jeweilige Sprache ermittelt wurde. Die einzige Bedingung für die Aufnahme eines Lemmas ist eine religiöse (Teil-)Bedeutung. Diese Listen sind weder aus Sicht der jeweiligen Sprache noch des zu Rate gezogenen Wörterbuchs als abschließend anzusehen.

A Á

 • Abrahám
  • Abrahámov vek
  • Abrahámove dcéry/ dietky
  • Abrahámovi synovia
  • abrahámoviny
  • Abrahámovo semeno
  • ísť k Abrahámovi (morky/ morčence/ ovce pásť)
  • pamätať Abraháma
  • starý ako Abrahám
  • v lone Abrahámovom
 • absolúcia
 • Adam
  • Adamov syn
  • Adamovo jablko
  • Adamovo rebro
  • ako Adam
  • od Adama
  • s Adamom loj kope
  • v Adamovom rúchu
 • adorácia
  • adorovať
 • advent
  • adventizmus
 • agnusok/ agnuštek
 • Ahasver
  • blúdiť/ túlať sa ako Ahasver
 • aleluja
  • až do aleluja
 • alfa
  • alfa a omega
  • od alfy
 • alžbetínka
 • amen
  • ako amen v Otčenáši
  • amendolores
  • amenglória
  • amenmária
  • amen-tma
  • prísť na amen
  • už je s ním/ už mu je amen
  • za amen
 • anatéma
 • anjel
  • anjel strážca
  • anjeličkár(ka)
  • anjelská trpezlivosť
  • archanjel
  • letel ako anjel, spadol ako čert
  • padlý anjel
  • žltý anjel
 • Annáš
  • poslať od Annáša ku Kaifášovi
 • antikrist
  • anciáš
  • ancikrist
 • apokryf
 • apológia
  • apologét(a)
 • apostáza
  • apostata
 • apoštol
  • je ich ako apoštolov
  • trinásty apoštol
 • arci-
  • arcibiskup
  • arcidiakon
  • arcidiecéza
  • arciknieža
 • archa
  • archa zmluvy
 • ateizmus

B

 • Babylon
  • babylonská mätež (jazykov)
  • babylonské zajatie/ vyhnanstvo
  • babylonský zmätok/ chaos
  • hotový babylon
 • baránok
  • obetný baránok
  • tichý/ nevinný ako baránok
 • bázeň
 • bazilián
 • bazilika
 • beľmo
  • beľmo mu spadlo z očí
  • mať beľmo na očiach
  • strhnúť/ sňať beľmo z oka
 • (biskupská) berla
 • biblia
  • bibličtina
 • birmovanie
 • biskup
 • blaho
  • blahoslavený
  • blaženosť
 • blížny
  • láska k blížnemu
  • milovať blížneho
 • boh
  • bezbožný
  • bohabojný
  • bohaprázdny
  • bohapustý
  • bohorovný
  • bohorúhač
  • bohoslovie
  • bohoslužba
  • bohovať
  • bohovský
  • bohumilý
  • bohužiaľ
  • bohvie
  • bohyňa
  • bože
  • božekať
  • boží (ľud)
  • božiť sa
  • božský
  • bôžik
  • neznaboh
  • pobožný
  • poloboh
  • preboha
  • vyzvať Boha
  • zaboha
  • zbohom
  • zbožný
  • zbožštiť
 • bócher
 • brat
  • rehoľný brat
 • breviár
 • brvno
  • v cudzom oku vidí smeť, a vo svojom brvno nevidí
 • búrka
  • kto seje vietor, žne búrku

C

 • Canossa
  • ísť do Canossy
 • celibát
 • celebrant
  • celebrovať
 • cintorín
  • ako na/ v cintoríne
  • už ho vyniesli na cintorín
  • už je/ odpočíva na cintoríne
 • cirkev
 • cnosť
 • ctiteľ
 • cudzí
  • cudzoložstvo

Č

 • čas
  • všetko do času
 • čaša
  • vypiť čašu horkosti (až) do dna
 • čert
  • báť sa ako čert kríža/ svätenej vody
  • báť sa ako čerta
  • bude za groš čertovi dieťa kolísať
  • čertica
  • čertík
  • čertiť sa
  • čertovina
  • čertovský
  • čo čert nechcel
  • dať/ gazdovať čertovi na budzogáň
  • maľovať čerta na stenu
  • v niečom je/ trčí čertovo kopýtko/ kopyto
 • človek
  • Syn človeka
 • čnosť

D Ď

 • ďas
 • dcéra
 • démon
 • deň
  • do súdneho dňa
  • (hotový) súdny deň
  • nevedieť ani dňa, ani hodiny
 • desatoro
 • diabol
  • akoby diabol doň vošiel
  • diablik
  • letieť/ robiť ako diabol
  • mať diabla v tele
  • pokušenie diabla
  • vyháňať čerta diablom
 • diakon
 • dieťa
  • Božie dieťa
 • dobro
 • dominikán
 • duch
  • ani ducha nevidieť
  • Duch Svätý/ Svätý Duch
  • duchovenstvo
  • chudobný v duchu
  • na Ducha
 • duša
  • bežať ako bez duše
  • div z neho dušu (ne)vytriasol
  • dušiť sa
  • dušu by na dlaň vyložil
  • chodí doňho duša spávať
  • mať dušu na pokoji/ na mieste
  • mať tenkú dušu
  • mať všetko, čo si len duša zažiada
  • na moj (hriešnu) dušu
  • o dušu spasenú
  • odušu
  • skoro dušu vypľul/ vypustil
  • vypustiť dušu
  • zdravie mu dušu naháňa
  • živej duše niet
 • dvanásti

DZ

E É

 • Egypt
  • egyptské rany
  • sedem egyptských rán
 • ekumenizmus
 • eminencia
  • sivá/ šedá eminencia
 • encyklika
 • epištola
 • eschatológia
 • eucharistia
 • Eva
  • Evina dcéra
  • v Evinom rúchu
 • evanjelium
  • evanjeliár
  • evanjelik
  • evanjelista
 • excelencia
 • exercície
 • exkomunikácia

F

 • farár
  • ani farár dva razy nekáže
  • fara
  • najprv faru, potom maru
 • farizej
 • figa
  • figový list
 • filister
 • františkán
  • chudobný ako františkán
 • fráter

G

 • grál
  • svätý grál
 • gréckokatolík

H

 • habit
 • hádzať
  • hádzať perly sviniam
 • hľadať
  • kto čo hľáda, nájde
 • hlas
  • hlas volajúceho na púšti
 • hluchý
  • darmo slepému ukazuješ, a hluchému vravíš
 • hodina
  • dni i hodiny sú mu sčítané
  • ešte neprišla jeho hodina
  • liturgia hodín
  • (prišla jej) ťažká hodinka
  • udrela/ odbila jeho posledná hodina
 • holub
 • hosan(n)a
 • hostia
 • hriech
  • dedičný hriech
  • hriechy mladosti
  • hreši, až sa hory zelenajú
  • hrešiť
  • smrteľný hriech
  • zhrešiť
 • hrob
  • ticho ako v hrobe
 • hrsť
  • lepsí vrabec v hrsti ako holub na streche
 • husita

CH

 • chlieb
  • nielen chlebom žije človek
  • nielen (samým) chlebom je človek živý
 • chochmes
 • chorál
 • chrám
 • chudobný
 • chváliť
  • chváliť Boha

I Í

 • inkvizícia
  • inkvizítor
 • incenzovať

J

 • jablko
 • (sväto)jánsky
 • Jehova
  • jehovista
  • Svedkovia Jehovovi
 • jeremiáda
 • jezuita
 • Ježiš
  • ježišmária
 • Jób
  • Jóbova správa/ zvesť
  • Jóbova trpezlivosť
  • Jóbove rany
  • jóbovská zvesť
 • judaizmus
 • Judáš
  • judášsky bozk
  • judášsky groš/ judášske groše/ peniaze
 • judský
  • judské mesto Bethlehem

K

 • kacír
 • kadidlo
 • Kaifáš
  • behať/ chodiť/ poslať od Kaifáša k Pilátovi
 • Kain
  • Kainovo znamenie (na čele)
 • kalich
 • kalvín(ka)
 • kamaldul
  • kamaldulská Biblia
 • kameň
  • kameň úrazu
 • kamža
 • kánon
  • kánonické právo
  • kanonik
  • Rímsky kánon
 • kantor
 • kapitola
  • čítať niekomu kapitolu
 • kapitula
 • kaplán
 • kaplnka
 • kapucín
 • kardinál
 • karmelitán
 • katakomby
  • skrývať sa v katakombách
 • katolík
 • kázať
  • držať/ robiť kázeň
  • kázať od oltára
  • kazateľ(nica)
  • kázeň
  • vodu káže, víno pije
 • kláňať sa
  • klaňať sa Bohu
  • klaňať sa zlatému teľaťu
 • kláštor
 • klérus
  • klerik
  • klerika
 • kliatba
  • dať do kliatby
  • chrliť kliatby
  • kliatby sa mu sypali z úst
  • uvaliť kliatbu
 • kňaz
 • kniha
  • číta v ňom ako v knihe
 • koleda
 • koniec
  • nezíde dobrým koncom zo sveta
 • konfesia
 • konfirmácia
 • kongregácia
 • konkláve
 • konkordát
 • konsekrácia
 • konvertit(k)a
 • koráb
 • koruna
  • tŕňová koruna
 • kostol
  • chudobný ako kostolná myš
  • kostolník/ kostolníčka
  • naučím ťa po kostole hvízdať!
  • to nie je s kostolným proriadkom/ riadom
 • kóšer
 • kráľovstvo
  • Božie kráľovstvo
  • nebeské kráľovstvo
 • krédo
 • kresťan
 • kristus
  • kriste(pane)
  • kristusky
 • kristianizácia
 • kríž
  • križiak
  • mať kríž
  • niesť svoj kríž
  • spraviť kríž nad niečím
 • krst
  • krst ohňom
  • krstiť
 • krucifix
 • kult
 • kutňa

L Ľ

 • laik
 • lazár
  • lazaret
 • list
  • list Rimanom
 • litánie
  • písať litánie
  • spustiť litánie
 • liturgia
 • lucifer
 • ľud
 • luterán

M

 • madona
 • manna
  • spadnúť ako manna z neba
 • martýrium
 • mastiť
  • všetkými masťami (na)mastený
 • mať
  • krstná mať
  • Matka Božia
 • Matuzalem
  • starý ako Matuzalem
 • mesiáš
 • metropolita
 • milodar
 • milosrdný
  • milosrdenstvo
  • milosrdná tma
  • milosrdné sestry
  • milosrdní bratia
 • milosť
  • posväcujúca milosť
  • zmilovanie
 • miništrant
  • miništrovať
 • misia
  • misionár
  • misionársky
 • mních
 • mnohobožstvo
 • modlitba
 • Mohamed
  • keď nejde hora k Mohamedovi, musí ísť Mohamed k hore
 • monoteizmus
 • monštrancia
 • mŕtvy
  • vstať z mŕtvych
 • mučeník
 • múdry
  • nikto múdry z neba nespadol
 • myš

N Ň

 • náboženstvo
 • nádej
 • narodenie
  • narodenie Pána
 • nebo
  • donebavolajúci
  • nanebovstúpenie
  • nanebovzatie
  • vychvaľovať sa do neba
 • nedeľa
 • neverec
  • neveriaci Tomáš
 • noc
  • Veľká noc
 • Noem
  • Noemov koráb
  • Noemova archa
 • novic
  • noviciát
 • nuncius

O Ó

 • obeť
  • obetný baránok
  • obetovať
 • oblátka
 • obliať
  • oblievačka
 • obrad
 • obraz
  • obraz Boží
 • očistec
 • oddať sa
  • oddať sa Božej vôli
 • odovzdať
  • odovzdať dušu Bohu
 • odpadnúť
  • odpadlík
  • odpadnút od cirkvi
 • odpustky
 • odsvätiť
 • ofera
 • oheň
 • ohláška
 • oko
  • oko za oko, zub za zub
  • byť tŕňom v oku
 • okúpať
  • okúpať dievča
 • oltár
 • omega
 • omša
 • ordinovať
  • ordinácia
 • orodovať
  • orodovník
 • ortodoxný
 • otec
  • nebeský Otec
  • Otče náš
  • Svätý Otec
 • ovca
 • ovocie
  • zakázané ovocie najlepšie chutí

Ô

P

 • padať
 • pán
  • Pán Boh
  • Pán Ježiš
  • pánabeka
  • pánboh
  • pánbožko
  • Pánov deň
  • usnúť v Pánu
 • panna
  • Panenka Mária
  • panenský
  • panenský olej
 • papamobil
 • pápež
  • byť pápežskejší ako pápež
 • parom
 • pasionál
 • pastier
  • duchovný pastier
  • pastor
 • pašie
 • paškál
 • páter
  • paternoster
 • patriarcha
 • Pavol
  • zo Savla Pavol
 • peklo
  • pýcha peklom dýcha
 • piarista
 • pieta
  • pietizmus
 • Pilát
  • dostať sa do niečoho ako Pilát do kréda
  • od Poncia k Pilátovi
  • umývať si ruky ako Pilát
 • písmo
  • Sväté písmo
 • podkušiteľ
  • podkušiť
 • pohan
 • pochválený
  • pochválený buď Ježiš Kristus
 • poklona
 • pokoj
 • pokolenie
  • Evino pokolenie
 • pokušiteľ
  • pokušenie
 • polyteizmus
 • pop
 • popol
  • Popolcová streda
  • Popolec
  • sypať si popol na hlavu
 • posadnúť
 • postulát
 • potopa
  • potopa sveta
 • povera
 • pôst
 • pravda
  • na pravde Božej
  • pravda viery
  • zjavenie pravdy
 • pravoslávie
 • pravoverný
 • predkresťanský
 • prekliať
 • prepošt
 • presbyter
 • prikázanie
  • desatoro Božích prikázaní
 • prímas
 • primície
 • prísaha
  • prisahať (sa)
  • prisám(bohu)
  • prísažný
 • prísť
  • prišlo na lámanie chleba
 • procesia
 • profánny
 • prorok
 • protestant
 • provincia
 • púť
  • pútnik
  • putovať

Q

R

 • ráčiť
  • Bože, ráč nás ochraňovať
 • rád
 • raj
  • prísť do raja
  • raj na zemi
  • vyhnanie Adama a Evy z raja
 • rebeka
 • rehoľa
  • rehoľník
 • reverend
 • riad
 • Rím
  • rímskokatolícky
  • rímsky pápež
  • rímsky stolec
 • rituál
 • rítus
 • rok
  • cirkevný rok
 • rozčertiť
 • rúcho
  • kňažské rúcho
  • rehoľné rúcho

S

 • sabat
 • sakrálny
 • sakrament
 • sakristia
 • salezián
 • samaritán
 • satan
  • satanáš
 • sebazbožňovanie
 • sekta
  • sektár
 • sekularizácia
 • seminár
 • sluha
  • Boží sluha
 • slúžiť
  • služby Božie
  • slúžiť omšu
  • služobník Boží
 • služobník
 • sneh
 • Sodoma
  • (hotová) Sodoma a Gomora
  • sodomia
  • sodomita
 • spása
  • čakať na niekoho ako na spasenie/ ako na (božie) zmilovanie
  • spasenie
  • spasiteľ
  • spásny
 • spovedať
  • spoveď
  • spovedať sa
  • spovedník/ spovednica
 • spravodlivosť
 • stigma
  • stigmatizovať
 • (soľný) stĺp
 • (Svätá) stolica
 • strážca
 • streda
  • Škaredá streda
 • stvoriteľ
 • (posledný) súd
 • svätý
  • posvätiť
  • posvätný
  • posviacka
  • presvätiť
  • svätec
  • svätenička
  • svätenie
  • svätenina
  • svätený
  • svätiť
  • svätoandrejský
  • svätodušný
  • svätokrádež
  • svätosť
  • svätostanok
  • svätožiara
  • svätuškár
  • svätý
  • svätyňa
  • sviatok
  • sviatok – nesviatok
  • sviatok – piatok
  • sviatosť
  • vysvätiť
  • zasvätený
  • zasvätiť
  • znesvätiť
 • svet
  • od výmyslu sveta
 • svetlo
  • svetlo Božie
 • syn
  • Boží syn
 • synoda

Š

 • šábes
 • Šalamún
  • múdry ako Šalamún
  • múdry ako Šalamúnova riť
  • múdry ako Šalamúnove nohavice
  • hovoriť ako Šalamún
 • štóla

T Ť

 • tedeum
 • tiara
 • tieň
 • tobôž
 • Tomáš
 • tri
  • Svätá trojica
  • sviatok Troch kráľov
  • traja z(a)mrznutý svätí
  • trojkráľové koledy
 • tŕňový
  • tŕňová koruna
 • trúba Jerichova
 • Turíce
 • tvorca
  • Tvorca všetkého
 • týždeň
  • Veľký týždeň

U Ú

 • účel
  • účel svätí prostriedky
 • učenie
  • učeník
  • učiteľský úrad cirkvi
 • ukrižovať
 • umučenie
  • ako Božie umučenie
 • úraz
 • uršulínka
 • usnúť
  • usnúť naveky
  • usnúť v Panu
 • utrpenie
  • vypiť kalich utrpenia až do dna

V

 • večer
  • večeradlo
  • večiereň
  • Štedrý večer
 • večnosť
  • večné zatratenie
  • večný život
 • veriť
  • uveriť
  • viera
 • Vianoce
 • videnie
 • vigília
 • vikár
 • víno
  • naliať si čistého vína
  • omšové víno
  • vodu káže, víno pije
 • volať
  • hlas volajúceho na púšti
  • volajúci na púšti
 • vstať
 • všemohúci
 • vychváliť sa
 • vykupiteľ
 • vyobcovať
 • vypiť
  • vypiť čašu, kalich
 • vzkriesenie
  • vzkriesenie mŕtvych
  • vzkriesenie tela
 • vzývať

W

X

Y Ý

Z

 • zablúdiť
  • zablúdená ovca
 • začarovaný
  • začarovaný kruh
 • zakliať
  • zaklínadlo
 • zákon
  • Nový zákon
  • Starý zákon
  • zjavený zákon
 • zarieknuť
  • zariekadlo
 • zasvätený
 • zatlačiť
  • zatlačiť mŕtvemu oči
 • zatratenie
  • zatratenec
  • zatratiť
 • zázrak
 • zem
  • Svätá zem
 • zjavenie
 • zlatý
  • Zlatá nedeľa
 • zlo
  • zlé
  • zlý
 • zmluva
  • Nová zmluva
  • Stará zmluva
 • zvesť
  • Jóbova zvesť
  • zvestovať
 • zvonček

Ž

 • žalm
 • žehnať
  • požehnanie
 • žiaľ
 • žid
 • živý
 • žrec
Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium