DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Slowakisch: pôst
Tschechisch: půst

Polysemie

 1. religiös-asketisch: ‘Verzicht aus religiösen Gründen’
 2. religiös-temporal: ‘Zeit des Fastens’
 3. säkular-asketisch: ‘Verzicht, vor allem um Gewicht abzunehmen’
 4. säkular-deprivativ: ‘Mangel an etwas, Fehlen von etwas’

Polysemie

 1. religiös-asketisch: ‘Verzicht aus religiösen Gründen’
 2. religiös-temporal: ‘Zeit des Fastens’
 3. säkular-asketisch: ‘Verzicht, vor allem um Gewicht abzunehmen’
 4. säkular-deprivativ: ‘Mangel an etwas, Fehlen von etwas’

Profil: religiös-asketisch

Profil: religiös-asketisch

Definition

pôst

Der Verzicht auf gewisse Speisen (hauptsächlich Fleisch) aus religiösen Gründen. Ist oft mit Besinnung verbunden und zieht häufig den Verzicht auf andere weltliche Gewohnheiten und Vergnügungen nach sich. Das Fasten wird als Zeichen der Buße über begangene Sünden, als Gedenken an den Opfertod Christi bzw. in Anlehnung an bestimmte Trauertage und vor hohen Feiertagen praktiziert. Oft sind bestimmte kürzere und längere Fastenperioden in einzelnen Religionen vorgeschrieben (siehe religiös-temporales Profil).

Definition

půst 

Der religiös motivierte Verzicht auf gewisse Speisen (hauptsächlich Fleisch), häufig auch auf andere weltliche Gewohnheiten und Vergnügungen. Er wird mit Besinnung und Einkehr verbunden. Das Fasten wird von gläubigen Christen als Zeichen der Buße über begangene Sünden und als Gedenken an den Opfertod Christi aufgefasst. Es wird an einigen Trauertagen und vor hohen Feiertagen praktiziert. Oft sind bestimmte kürzere und längere Fastenperioden in einzelnen Religionen vorgeschrieben (siehe religiös-temporales Profil).

Gen., Dat. und Lok. Sg. půstu, selten postu. Instr. Sg. půstem, selten postem

Konnotationen

 • Hungergefühl, blasses Gesicht
 • Fisch, Wasser, trockenes Brot
 • Beichte, Reinigung, Läuterung
 • Ekstase, Aufgeschlossenheit für geistige Erfahrungen
 • Jesus in der Wüste, Johannes der Täufer, Propheten

Konnotationen

 • Hungergefühl, blasses Gesicht
 • Fisch, Wasser, trockenes Brot
 • Beichte, Reinigung, Läuterung
 • Ekstase, Aufgeschlossenheit für geistige Erfahrungen
 • Jesus in der Wüste, Johannes der Täufer, Propheten

Lexikalische Relationen

Synonyme:

 • abstinencia ‘Abstinenz’
 • odriekanie ‘Entsagung’
 • striedmosť1 ‘Enthaltsamkeit’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • střídmost ‘Enthaltsamkeit’

Wortbildungen

Substantiv

 • pôstnikselten  ‘jmd., der viel fastet’

Verben

 • postiť sa1 ‘fasten’

Adjektive

 • pôstny1 ‘in Relation zu pôst (religiös-asketisches Profil) stehend’, vgl. pôstne jedlo ‘hautptsächlich fleischlose Fastenspeise’, ‘übertragen: leichte Speisen’, pôstne pesničky ‘Lieder in der Fastenzeit’

Wortbildungen

Verben

 • postit se1 ‘fasten, aus religiösen Gründen insbesondere auf Fleischzufuhr verzichten’

Adjektive

 • postní1 ‘in Relation zu půst (religiös-asketisch) stehend’, vgl. postní pokrm ‘Fastenspeise’

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • držať pôst
 • ostrý pôst
 • postiť sa na znak pokánia
 • pôst od mäsa
 • pôstne jedlo
 • pôstne obdobie
 • pôstny deň
 • pôstny úkon
 • prerušiť pôst
 • úplný pôst
 • zachovávať (predpísaný) prísny pôst

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • půst újmy [wörtl. Fasten des Verzichts] ‘Enthaltsamkeit vom Essen, indem man sich nur einmal am Tag satt isst; wird von Gläubigen am Aschermittwoch und Karfreitag eingehalten’

Kollokationen

 • den postu
 • dodržovat půst
 • držet půst
 • období půstu
 • přísný půst
 • půst od masa
 • smysl půstu
 • štědrodenní půst

Belege

V jadre sa nastoľuje problematika výchovy v rodinách, vzťahu dieťa, rodič, vnuk, starý rodič, problematika drog, základných pojmov kresťanskej náuky a ich prenosu do každodenného života (pokánie, pôst a i.), interpretácia evanjeliových príbehov a poučení atď.
Kultúra slova, 3.2000

Pôst je štyrikrát týždenne, večeria sa skromné jedlo – olivy či bôby so slabým vínom, na veľký sviatok sa podáva ryba. O ôsmej sa mnísi rozídu do ciel, kde sa ešte dve – tri hodiny modlia.
Slovo, 1.2002

Podľa starých zvykov hlava rodiny zapaľuje na jom kipur dve dlhé sviečky, jednu doma a jednu v synagóge, ktoré symbolizujú dve druhé tabule Zákona, s ktorými sa Mojžiš vtedy vrátil. Jom kipur je jediný sviatok, na ktorý sa vzťahuje Tórou predpísaný úplný pôst.
Slovo, 12.2002

Hovorím vám, všetkých nás musí spasiť Kristova smrť, opakujem, Kristova smrť, a nie naše vlastné skutky. Preto zanechajte, dobrí kresťania, vlastný pôst a spoľahnite sa výlučne na Krista, v mene Kristovho drahocenného utrpenia!
Josef Seuffert: Svätý Tomáš Morus, 2001

Do nášho života už veľmi intenzívne vstupuje pôstne obdobie. Pretože je chápané nesprávne, iba akosi zredukované na sebazápor, zastavme sa hlbšie pri význame pôstu a prežívania pôstneho obdobia.
Blumentál. Časopis. Bratislava, 2009, roč. 20, č. 03

Hlavným dôvodom Ježišovho pobytu na púšti však nebol pôst. Ježiš nešiel na púšť kvôli pôstu, ale kvôli tomu, aby mohol byť sám, ničím nerušený v tichosti so svojím nebeským Otcom.
Blumentál. Časopis. Bratislava 2010, roč. 21, č. 02

 

Belege

O několik století později se půst stal běžným prostředkem, s jehož pomocí bylo možné vzdorovat nástrahám Satana. Díky půstu bylo možné vykoupit své hříchy a činit pokání.
Lidové noviny - Nedělní příloha, č. 39/1992

Na Štědrý den v poledne se Václav Malý sejde s přáteli, večeřet bude u své sestry. Až do večera vždycky dodržuje půst.
Mladá fronta DNES, 17. 12. 1994

Včerejší Velký pátek byl dnem přísného půstu, smutku a rozjímání.
Mladá fronta DNES, 19. 4. 2003

Nejnevhodnějším obdobím pro cestování do arabských zemí je čas měsíce ramadán. Od svítání až do západu slunce jsou totiž zakázány veškeré tělesné požitky. Smyslem tohoto komplexního půstu je zastavení se v celoročním shonu, ponoření se do meditací a očištění duše. Prostřednictvím rozjímání a modlitby se má zároveň upevnit jednota mezi muslimy.
Lidé a země, ročník 1999

Podle něho se začátek ramadánu řídí východem měsíce, proto ve východních zemích začíná měsíc půstu dříve.
Lidové noviny, č. 19/1996

Obecně platí, že půst je v židovství výrazem bohabojnosti, projevem lítosti nad vlastními špatnými skutky a někdy je chápán i jako příprava k významným činům.
http://m.rozhlas.cz [7.6.2012]

Nakolik je důležité, aby byl půst skutečně postem od jídla? Nemá stejný, nebo dokonce větší význam půst od různých zálib? Půst ve vlastním slova smyslu je vždy zdržení se jídla, popřípadě pití. To, že se v poslední době klade důraz především na jeho duchovní rozměr, často končí tím, že se vlastně žádný půst nekoná.
http://www.vojtechkodet.cz [7.6.2012]

Později se půst spojil i s křesťanskou tradicí. Podle ní se půstem věřící očišťují a připravují na zázrak vzkříšení, který se slaví právě o Velikonocích, kdy období půstu končí. Proto byl fašank veselý, rozverný a často se překračovaly hranice toho, co se jinak považovalo za společensky únosné. Vždyť co se stalo o fašanku, stalo se v žertu.
Mladá fronta DNES, 1. 2. 2002

V době ramadánu se tu setkávají každý den, společně stolují. Dnes vařila Syřanka. Rýže s oříšky, hustá červená omáčka s kousky rajčat, okurkový salát s jogurtem. Na stole leží datle. Ty se jedí nejdříve. Jimi muslimové přerušují půst, jak to dělal i prorok Muhammad. „Tady je půst jednoduchý, jsou tu mnohem kratší dny než v Arábii,“ směje se Nazik, arabská muslimka.
Reflex, č. 50/ 2000

Co vlastně ti, co jej dodržují, nesmí jíst? První a poslední den postní doby, tedy na Popeleční středu a na Velký pátek, platí půst zdrženlivosti od masitých pokrmů a zároveň půst újmy. Je tedy dovoleno najíst se dosyta jen jednou za den. Tento půst je závazný pro všechny katolíky od osmnáctého do devětapadesátého roku života. Pro ostatní platí jen půst zdrženlivosti od masitých pokrmů.
Deníky Moravia, 15. 4. 2006

Profil: religiös-temporal

Profil: religiös-temporal

Definition

pôst

Ein Zeitraum, in dem gefastet wird bzw. in dem gläubige Menschen Einkehr halten und Buße tun, oft unter Verzicht auf individuelle Vergnügungen und Genüsse.

In der Regel wird die 40-tägige Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag so genannt, auch als veľký pôst (wörtl.: Großes Fasten) ‘Fastenzeit’ bzw. pôstne obdobie ‘Fastenzeit’ bezeichnet.

Definition

půst

Ein Zeitraum, in dem gefastet wird. Gläubige Menschen erlegen sich auf, gemäßigt zu essen und insbesondere auf Fleisch, aber auch andere Vergnügungen und Genüsse (Alkohol, Süßigkeiten, Feiern) zu verzichten. Zeit der geistigen Einkehr und Buße.

Im christlichen Kontext bezieht sich das Wort häufig auf die vierzigtägige Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag.

Gen., Dat. und Lok. Sg. půstu, selten postu. Instr. Sg. půstem, selten postem.

Konnotationen

 • Aschermittwoch, Karfreitag, 24. Dezember 
 • Ramadan
 • Ruhe, Stille

Konnotationen

 • Aschermittwoch, Karfreitag, 24. Dezember
 • Ramadan
 • Ruhe, Stille

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • pôstna doba ‘Fastenzeit’

Opposita

 • fašiangy ‘Fasching, Fastnacht’
 • mäsopustbuchsprachlich ‘Fasching, Fastnacht’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • doba postní ‘Fastenzeit, Zeitraum von Aschermittwoch bis Karsamstag, der als Vorbereitungszeit auf das Osterfest gilt und in dem die Gläubigen fasten’

Opposita

 • masopust ‘Fasching, Fastnacht’

Wortbildungen

Adjektive

 • pôstny2 ‘in Relation zu pôst (religiös-temporales Profil) stehend’, vgl. pôstne obdobie ‘Fastenzeit’, pôstný čas ‘Fastenzeit’
 • veľkopôstny ‘in Bezug auf die vierzigtätige Fastenzeit vor Ostern’

Wortbildungen

Adjektive

 • postní2 ‘in Relation zu půst (religiös-temporal) stehend’, vgl. první neděle postní ‘der erste Fastensonntag’, doba postní ‘Fastenzeit’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Veľky pôst/ (vorösterliche) Fastenzeit ‘Zeitraum von Aschermittwoch bis Karsamstag, der als Vorbereitungszeit auf das Osterfest gilt, und in dem die Gläubigen fasten’

Kollokationen

 • adventný pôst
 • blíži sa pôst
 • jarný pôst
 • pôst končí
 • pôst (sa) začíná
 • pôst trvá
 • ramadánový pôst
 • rušiť pôst
 • štyridsaťdenný pôst
 • veľkonočný pôst  

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • čtyřicetidenní půst
 • potom začíná půst
 • půst končí o Velikonocích
 • uprostřed půstu
   

 

 

 

 

 

 

 

Belege

A kresťanstvo to pojalo do svojej náuky. Vznešená to pohnútka pre kresťana! Ten pán nehorázne mieša vieru s poverou a balamúti čitateľov. Popolcovou stredou sa začína štyridsaťdňový pôst pred veľkonočným trojdním a Veľkou nocou na pamiatku pôstu Ježiša Krista na púšti.
SME, 25.3.1999

Tisícky latinskoamerických miest, ktoré v minulých dňoch žili karnevalom, v noci z utorka na stredu zmĺkli. Karneval je za nami, začína sa obdobie pôstu.
SME, 25.2.1998

Vo východnom Alžírsku v pondelok zavraždili manželský pár, colníka a jeho ženu, ktorý sa krátko po skončení ramadánového pôstu vydal na návštevu k rodičom. 
SME, 03.03.1994

Rano sa pokracuje podla planu - treba ratat s dost skorym budickom (ale to je vzdy) - a trocha sa bude surit, aby sa do Sousse dorazilo pred iftarom zase - co by sa ale malo celkom v pohode stihat - staci ubrat kde-tu 10min, to ako uplne bezny klient nespozorujes - teda, ak je sprievodca sikovny. Post sa teba netyka, najest dostanete uplne normalne a na Sahare sa ani nenavstevuju pamiatky, ktore by skor zatvarali.
http://nadovolenke.sk [08.06.2012]  


 

Belege

Masopustních radovánek si snažili užít o to víc, že s Popeleční středou byl všem zábavám nadlouho konec. Začínal půst, který trval celých šest týdnů, až do velikonočních svátků...
Lidové noviny, č. 35/1996

Další předvelikonoční neděle byly pražná, na kterou se pražil ječmen, kýchavná a družebná, kdy se scházeli sousedé a známí na besedách. Tato neděle uprostřed půstu je připomínána družebnými věnečky.
Mladá fronta DNES, 20.4. 2000

Čas veselí a hojnosti trvá až do březnové popeleční středy. Pak už přichází půst před velikonočními svátky.
Mladá fronta DNES, 3. 2. 2003

„Masopustní obchůzka se konala poslední masopustní úterý. Druhý den byla popeleční středa a s ní i začátek čtyřicetidenního půstu,“ vysvětluje Vojancová. Do šedesátých let se na vesnicích masopustní obchůzky konaly skutečně v úterý, dnes se ale přesunuly na nejbližší víkend.
Mladá fronta DNES, 14. 2. 2003    

S přibývajícími dny ramadánového půstu je zvyšující se napětí patrné i na silnicích. Řidiči jezdí stále agresivněji.
Lidové noviny, 05.12.2002

Profil: säkular-asketisch

Profil: säkular-asketisch

Definition

pôst

Teilweiser oder gänzlicher Verzicht auf bestimmte Speisen bzw. auf bestimmte Vergnügungen, vgl. televizný pôst ‘Verzicht auf Fernsehen’.

Dies geschieht aus gesundheitlichen, ästhetischen sowie ideologischen Gründen (z. B. Veganismus, pôst kann auch euphemistisch Hungerstreik (slowak. protestná hladovka) bezeichnen, also Hungern als Zeichen des Protestes). Religiöse und andere Gründe für das Fasten überschneiden sich oft.

Definition

půst

Einschränkung der Nahrungszufuhr oder Verzicht auf bestimmte Speisen meistens zum Zweck der Gewichtsreduzierung. Der Verzicht ist i.d.R. durch den Wunsch motiviert, schlanker zu werden, oder durch Bemühungen den Körper von Schadstoffen zu befreien.

Manchmal kann sich das Wort půst auch auf Verzicht auf einige Genussmittel und Vergnügungen beziehen, den man aus eigener Entscheidung auf sich nimmt oder der einem auferlegt wird (z. B. televizní půst ‘Verzicht auf Fernsehen’, držet půst od nikotinu ‘Verzicht auf Nikotin halten’ oder scherzhaft sexuální půst ‘sexuelle Enthaltsamkeit’).

Půst kann auch einen Zustand bezeichnen, wenn man gar keine Nahrung zu sich nimmt, etwa weil es einem schlecht geht, selten auch aus Protest (in diesem Sinn euphemistisch für hladovka ‘Hungerstreik’).

Gen., Dat. und Lok. Sg. půstu, selten postu. Instr. Sg. půstem, selten postem.

Konnotationen

 • Gewichtsabnahme, Hunger haben
 • Reinigung, Heilung, Entschlackung, Entgiftung
 • Gesundheitswahn

Konnotationen

 • Gewichtsabnahme, Hunger haben
 • Reinigung, Heilung, Entschlackung, Entgiftung
 • Gesundheitswahn

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • dieta ‘Diät’
 • hladovka ‘Hungerstreik’
 • striedmosť2 ‘Enthaltsamkeit, Mäßigung’
 • zdržanlivosť ‘Hungerstreik’

Opposita

 • hýrenie ‘Völlerei’
 • roztopašnosť ‘Prasserei’
 • samopašnosť ‘Prasserei’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • dieta ‘Diät’
 • hladovka ‘Hungern, Hungerstreik’
 • zdrženlivost ‘Enthaltsamkeit’

Wortbildungen

Verben

 • postiť sa2 ‘fasten sich im Essen einschränken, besonders zum Zweck der Gewichtsreduzierung’

Adjektive

 • pôstny3 ‘in Relation zu pôst (säkular-asketisches Profil) stehend’, vgl. pôstna kúra ‘Fastenkur’, pôstne jedlo ‘Fastenspeise’

Wortbildungen

Verben

 • postit se2 ‘fasten, sich im Essen einschränken, besonders zum Zweck der Gewichtsreduzierung’

Adjektive

 • postní3 ‘in Relation zu půst (säkular-asketisch) stehend’, vgl. postní kúra ‘Hungerkur’

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • jednodňový pôst
 • liečba pôstom
 • očistný pôst
 • periodický pôst
 • sexuálný pôst
 • šťavový pôst
 • televizný pôst

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • bramborový půst
 • držet půst
 • jednodenní půst
 • očistit organismus půstem
 • ovocný půst

Belege

Svetový rekord v hladovaní má pytón mriežkovaný, ktorý držal protestnú hladovku 910 dní, potom uhynul. Na začiatku pôstu meral 6,45 m a vážil 75 kg, po smrti vážil iba 27 kg.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=5077 [20.04.2001]

Pol čajovej lyžičky nastrúhaného zázvoru zalejte v hrnčeku vriacou vodou, prikryte a nechajte 10–15 minút spariť. Sceďte a oslaďte medom, pite horúce alebo studené. V jeden deň vyskúšajte ovocný pôst.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=5467 [13.07.2001]

Je čas to všetko z tela poriadne vyrajbať. No a napokon je tu i tretí dôvod na pôst. Ak sa budete postiť, budete in a vaše meno sa čoskoro môže spomínať jedným dychom s mocnými mužmi nášho sveta. Po fešákovi Lexovi sa na zdravú stravu dal nielen Peter Pišťanek, ale aj ďalší úspešný muž – Jozef Majský. Podľa informácií Plus7dní v snahe udržať si úbytok na váhe, ktorý síce nebol tridsaťkilogramový, ale asi o polovicu menší, sa rozhodol prejsť radšej na zdravú výživu.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=8844 [07.03.2003]

V povíkendovej redke vyprázdnim do koša papierové smeti zo šuplíkov, vyhodím v parku zrnká a sadnem si na kávu. S ňou mi poldňové cvičné pôsty vydržia až do druhej, tretej hodiny. Hlad prikrmujem, až keď zafňuká na špičke jazyka, kde všetko chutí rovnako sladko.
Literárny týždenník, 5.1998

Belege

Oříškem pro ty, kteří potřebují redukovat svou váhu, je chuť na sladké. Řešením není striktní zákaz, protože po období půstu pak dochází přímo k posedlosti. Chuť na sladké však mohou uspokojit také výrobky používající umělé sladidlo.
Lidové noviny - Nedělní příloha, č. 22/1993

Odborníci nejsou tak docela zajedno, jestli je dlouhodobější hladovění jednoznačně prospěšné a mnozí přikazují pojídat denně alespoň malou misku dietního tvarohu - kvůli omezení nadměrné ztráty svalové bílkoviny. Ovšem i zatrvrzelí vyznavači pravidelných půstů soudí, že by mu měla předcházet lékařská prohlídka a během postní kúry odborný dozor.
Vlasta, č. 53/1995

Pětidenní protestní hladovka proti jaderné elektrárně Temelín na náměstí hornorakouského města Freistadt je pouze začátek, varují odpůrci atomu. Původně měl půst skončit dnes, aktivisté ale přišli s nápadem na hladovku ve formě „řetězové reakce“.
Blesk, 6. 1. 2003

Nic nám naše laskavá maminka neprominula. Zalhat jsme nesměli, žalovat taky ne, za malý podvod následoval velký trest a dlouhý půst.
Vlasta, č. 44/1995

JAKO DVA HLADOVCI po několikadenním půstu se derou za míčem Olomoučan Vaďura (vlevo) a slávista Kuka.
Lidové noviny, č. 275/1991

Podpoření očisty organismu půstem Očistné působení půstů je známé již dlouho. Jestliže organismus nedostává výživu zvenčí, získává potřebné látky z vlastní tkáně autolýzou, což je jakési "vnitřní sebestravování". Naštěstí je toto odbourávání řízeno tak moudře, že nejdříve jsou vždy stravovány nejméně potřebné součásti organismu (zásobní a odpadní látky, nemocné tkáně, apod.), čímž se pročistí.
http://www.ksoft.cz [7.6.2012]          

Nalodili se na ubohý nákladní parníček se čtyřmi kajutami, kde to páchlo zubní pastou a přepáleným olejem. Strhla se bouře a trvala pět dní. Jimovi, který nikdy netrpěl mořskou nemocí, bylo tentokrát zle. Zůstal na lůžku se svými knížkami a držel přísný půst. Jules chodil ke každému jídlu a prožíval střídavě stavy euforie a deprese.
Henri-Pierre Roché: Jules a Jim    

„Cože?! Manja? Ty pablbe, to je opravdu jedna z nejlepších souložnic na týhle planetě! To ti Morska neřekla?“ Byl z toho úplně vedle. „Tak to si dej dneska půst, kámo!“ radil mi s důrazně zdviženým prstíčkem. „S tím počítám, Pepé, a taky bych se rád podíval do města nebo po okolí. Přece víš, že tu nejsme jen kvůli sexu.“
Ikarie, č. 8/ 2007

Kdo jí rád brambory a domnívá se, že ještě není zralý na požadavky přísné postní kúry, může podstoupit až jednotýdenní bramborový půst. Brambory jsou bohaté na vitaminy, minerální látky, bílkoviny a uhlohydráty. Velké množství draslíku se postará o intenzivní odvádění tekutin z organismu, nízká kalorická hodnota brambor (asi 70 kcal na 100 g) způsobí až dvoukilogramový úbytek váhy za týden.
Vlasta, č. 53/ 1995

Jednou týdně - nejlépe v pondělí nebo v úterý - detoxikujte organismus úplným nebo aspoň ovocným půstem. Buď pijte jenom vodu a bylinkové čaje, nebo střídejte banány, grepy, ananas a hroznové víno. Půst musí trvat 36 hodin, čili když večeříte v neděli, dalším jídlem je až úterní snídaně.
Playboy, č. 8/ 2007

Profil: säkular-deprivativ

Profil: säkular-deprivativ

Definition

pôsthyberbolisch

Mangel an etwas (z. B. kulturný pôst ‘Mangel an Kulturangebot’, filmový pôst ‘Zeitabschnitt, in dem kein Film gedreht oder gezeigt wurde’), Ausbleiben eines Erfolgs (z. B. zlatý pôst ‘Periode ohne Gewinn einer Goldmedaille’, Presne 922 minút trval v tejto sezóne strelecký prvoligový pôst.  ‘Genau 922 Minuten dauerte in dieser Saison das Ausbleiben des Torerfolgs in der 1. Liga.’) oder auch Stillstand und erzwungene Untätigkeit (z. B. pôst návštev významných zahraničných politikov na Slovensku ‘das Ausbleiben von Besuchen wichtiger ausländischer Politiker in der Slowakei’).

Manchmal auch als unfreiwilliger, erzwungener Verzicht auf Speise o. Ä., z. B. sexuálný pôst (scherzhaft) ‘sexuelle Enthaltsamkeit’.

Definition

půsthyperbolisch

Mangel an etwas (z. B. kulturní půst ‘Mangel an Kulturangebot’, sněhový půst ‘Mangel an Schnee’), Ausbleiben eines Erfolgs (z. B. oscarový půst ‘Misserfolg im Oscar-Wettbewerb’, fotbalisté ukončili gólový půst ‘die Fußballer beendeten das Ausbleiben des Torerfolgs’) oder auch Stillstand und erzwungene Untätigkeit (z. B. nucený tvůrčí půst ‘erzwungener Verzicht auf Kreativarbeit’).

Gen., Dat. und Lok. Sg. půstu, selten postu. Instr. Sg. půstem, selten postem.

Konnotationen

 • erzwungen, unangenehm

Konnotationen

 • erzwungen, unangenehm

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • nedostatok ‘Mangel’
 • neúspech ‘Misserfolg’
 • prestávka ‘Unterbrechung’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • nečinnost ‘Untätigkeit’
 • nedostatek ‘Mangel’
 • neúspěch ‘Misserfolg’
 • přestávka ‘Unterbrechung’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

 [Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • gólový pôst
 • kulturný pôst
 • medailový pôst
 • strelecký pôst
 • ukončiť desaťročný zlatý pôst

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • mužstvo souží bodový půst
 • nucený půst od literatury
 • prolomit gólový půst
 • po letech tvůrčího půstu
 • ukončit gólový půst
 • vynahradit si kulturní půst

Belege

Prvý menovaný film sa stal dokonca desiatym najnavštevovanejším filmom u našich západných susedov. Isté je, že po tohtoročnom filmovom pôste môže nastať už len zlepšenie. Napriek tomu je veľká filmová žranica zatiaľ stále v nedohľadne. Naša číročistá podtatranská kinematografia živorí ani nie tak z nedostatku finančných prostriedkov, ako práve z nekoncepčného prerozdeľovania dotácií.
Literárny týždenník, 12.1998

Všetci, ktorí do tohto druhu podnikania vidia, predpokladajú, že po vlaňajšom krachu deviatich českých cestovných kancelárií začne v Česku a na Slovensku konkurovať domáci cestovný ruch zahraničiu a po viacročnom profitovom pôste dostane príležitosť zaryžovať si v zlatej bani turistiky.
Profit,1.1998

Pôst návštev významných zahraničných politikov na Slovensku prerušil minulý týždeň jednodňovým pobytom v Bratislave taliansky premiér Romano Prodi, ktorý si u nás našiel nového priateľa.
Profit,8.1998

Naopak, eurooptimisti zrejme čítajú biblické príbehy o tučných, resp. chudých kravách, a dúfajú, že po rokoch pôstu prídu z pohľadu eura roky hojnosti.
Profit,4.2001

Chápem, že ako zanedbávaná manželka (aj keď nepíšete nič o príčinách svojho dvojročného sexuálneho pôstu, hádam okrem zmienky o veľkom vekovom rozdiele medzi Vami a Vaším manželom) potrebujete nejaký vonkajší impulz, nejaký kompliment Vášmu ženstvu.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=8634 [30.01.2003]

Presne 922 minút trval v tejto sezóne strelecký prvoligový pôst 31-ročného PAVLA DIŇU, medzi brankármi inak nazývaného aj „postrach Pali“. Nezvyčajne dlho, až desať kôl, sa musel len smutne prizerať na to ako góly, najmotivačnejší prvok jeho profesie, strieľajú iní. V jedenástom však už prišiel toľko očakávaný a potrebný zlom.
SME, 29.11.1994

Ani jeden zo súperov sa v tejto sezóne netešil po vzájomnom stretnutí z víťazstva. Avšak tentoraz Podtatranci rozhodli o jednoznačnom víťazstve. Úvodná tretina bola akýmsi gólovým pôstom, v ďalších si to domáci vynahradili.
SME, 04.12.1995

Belege

Jihoafrická republika je po letech půstu, kdy byla na 26 roků vyloučena pro politiku apartheidu z Mezinárodní federace ledního hokeje, ve dnech 21. - 28. března pořadatelem části C skupiny mistrovství světa.
Mladá fronta DNES, 25. 2. 1992

Následuje dosavadní známý oscarový půst s neúspěšnými nominacemi Vesničky mé střediskové a Obecné školy, částečně utišený vítěznými kostýmy Theodora Pištěka a výpravou Karla Černého k Amadeovi či nominacemi kameramana Miroslava Ondříčka za Ragtime a Amadea nebo další Pištěkovou za oblékání Valmonta.
Lidové noviny - Nedělní příloha, č. 9/1993

Rangers po 54letém půstu získali nejcennější hokejovou trofej, když v rozhodujícím zápase porazili na domácím ledě Vancouver Canucks 3:2 v normálním čase a finálovou sérii vyhráli nejtěsnějším poměrem 4:3.
Mladá fronta DNES, 16. 6. 1994

Po třídenním „půstu“ se hlavní zájem investorů soustředil na akcie investičních fondů a peněžních ústavů.
Hospodářské noviny - ekonomie, ročník 1995

Expresívní groteska jde proti stylové vytříbenosti domu, ale přesto zejména v přízemí (sochy a instalace nejmladších autorů) dopadl výběr přesvědčivě. Po dlouhém půstu první - a do otevření Veletržního paláce jediná - stálá expozice českého moderního umění je výjimečná.
Hospodářské noviny - víkend, ročník 1995

Inventura ve velkoskladu státní porcelánky rámuje epizodický děj oddechové komedie, pod kterou se v roce 1974 - po několikaletém nuceném tvůrčím půstu - podepsal režisér Juraj Herz.
Mladá fronta DNES, 24. 5. 2003

Letní měsíce nemusí v Brně pro milovníky kultury znamenat žádný půst.
Mladá fronta DNES, 30. 6. 2004

Dovolená ještě neznamená absolutní půst od práce Poradenská společnost Andersen Consulting (AC) zjistila, že dobře placení pracovníci pravděpodobně část své dovolené pracují a jsou ve styku se svým pracovištěm.
Hospodářské noviny, 9. 10. 2000

Od konce prvního hracího měsíce je všechno jinak. Tentokrát souží mužstvo bodový půst od úterý 24. září. Tehdy výběr trenérů Antonína Stavjani a Stanislava Přikryla ještě stihl zvrátit nepříznivě rozehraný duel s Plzní a zvítězil 4:2. Od té chvíle mužstvo strádá, získalo jen bod za remízu v řádném čase s Budějovicemi.
Mladá fronta DNES, 10. 10 2002

A nejsou to jen šaty, ale také celá škála dalším identifikátorů, které kromě své užitné funkce plní i daleko důležitější funkci sociální diferenciace. Česká společnost zažila v tomto ohledu značný šok. Do devadesátého roku dvacátého století byla držena hezky zkrátka. Čtyřicetiletý půst od buržoazních přežitků naordinovaný komunistickou designérskou školou místní obyvatelstvo skutečně řádně vyhladověl.
Britské listy, 30. 9. 2004

Čtenáři v Kostomlatsech pod Milešovkou nebudou mít o prázdninách nucený dlouhý půst od literatury, která je zajímá. Hana a Miroslav Bláhovi mají dovolenou jako každý rok až v srpnu. Celý červenec bude v místní lidové knihovně otevřeno každé úterý odpoledne až do večera.
Deníky Bohemia, 23. 6. 2005

Jeho příznivcům můžeme prozradit, že se mohou těšit i na novinky, neboť pan Brodský je v tomto roce doslova na roztrhání. Do seznamu filmových a televizních rolí mu přibývají po čtyřletém půstu další. Vlastimil Brodský přiznal, že letos vlastně ani neměl žádné prázdniny. „Už mě asi sto padesát let nikdo nechtěl do filmu, akorát Němci loni, a najednou mám dělat čtyři.“
Nedělní Blesk, č. 42/ 1998

Po předchozím sněhovém půstu je návštěvnost Zadova v těchto dnech rekordní, naštěstí však zatím nedošlo na svazích Kobyly a Churáňova k žádnému vážnějšímu úrazu.
Právo, 4. 2. 1998

Etymologie

Entlehnung aus dem ahd. fasten , fasta ; aksl. postъ , postiti sę , atschech. póst , postiti sě . Es ist umstritten, welche Wortart (Substantiv oder Verb) primär ist; die etymologischen Wörterbücher verzeichnen allerdings das Substantiv als Lemma. Vgl. Rejzek, 2001, 520; Machek, 1997, 500–501. Im heutigen Slowakisch wird p ôst wesentlich häufiger als das Verb postiť sa verwendet.

Etymologie

Entlehnung aus dem ahd. fasten, fasta; aksl. postъ, postiti sę, atschech. póst, postiti sě. Es ist umstritten, welche Wortart (Substantiv oder Verb) primär ist; die etymologischen Wörterbücher verzeichnen allerdings das Substantiv als Lemma (REJZEK, MACHEK2). Im heutigen Tschechisch erweist das Substantiv půst gegenüber dem Verb postit se eine vielfältigere Polysemie und die Korpusdaten legen es nahe, dass das Substantiv auch häufiger verwendet wird.

Semantischer Wandel

In den Bedeutungswörterbüchern des Slowakischen werden zwei Bedeutungen unterschieden: 1. eine asketische (im SSJ mit folgender Explikation: zdržiavanie sa pokrmov, najmä mäsitých (dobrovoľné, na základe zákazu, v starších časoch z trestu ap.) ‘das Sichenthalten von Speisen, vor allem von Fleisch (freiwillig, auf Grundlage eines Verbots, in früheren Zeiten als Strafe)’, wobei hier nicht zwischen religiös motiviertem und Fasten aus anderen Gründen unterschieden wird und 2. als metonymische Übertragung auf einen Zeitraum (hier das religiös-temporale Profil), vgl. SSJ: časť  cirkevného roku, obdobia štyridsiatich dní pred Veľkou nocou; čas, v ktorom cirkev zakazuje veriacim jesť mäsité pokrmy ‘Teil des Kirchenjahres, ein vierzigtägiger Zeitraum vor Ostern: Zeit, in denen die Kirche den Gläubigen den Genuss von Fleischspeisen untersagt’. Im SSJ (1959-1968) wird als Unterbedeutung von 1. auch die metaphorische Übertragung auf eine Entsagung, einen Verzicht aufgeführt: pren. expr. odriekanie: [...] Lejla pocítila túžbu zahrať (na citare). No teta riekla: „Je veľký pôst pre nás čas odriekania. ‘Lejla verpürte Sehnsucht danach, etwas (auf der Zither) zu spielen. Die Tante aber sprach: "Die Fastenzeit ist für uns eine Zeit der Entsagung."’ Auch im neueren KSSJ (2003) findet sich (allerdings ohne Anführung von Beispielen) der Verweis auf diese Verwendung. Dem entspricht im vorliegenden Wörterbuch das säkular-asketische Profil. Die Belege zeigen, dass es sich dabei um eine stabile und schon lange im Slowakischen bestehende metaphorische Übertragung handelt.

Im vorliegenden Wörterbuch SuP wurden für das Slowakische vier Profile des Worts ausgegliedert: ein religiös-asketisches, ein religiös-temporales, ein säkular-asketisches sowie ein säkular-deprivatives Profil. Das säkular-asketische Profil ist im Korpus und in der gesprochenen Sprache weit verbreitet. Auch hier handelt es sich um eine metaphorische Übertragung des Aspekts der eingeschränkten oder fehlenden Nahrungsaufnahme auf säkulare Zusammenhänge. Die Praxis des Fastens aus religiösen Gründen ist rückläufig, während das Fasten aus gesundheitlichen Gründen in den letzten Jahrzehnten stark an Bedeutung gewonnen hat, was sich an der großen Zahlen von Korpusbelegen, aber auch dem Gebrauch in der gesprochenen Sprache zeigt. Das führt dazu, dass das Bewusstsein der Motivierung des Wortes im religiösen Bereich zwar noch immer im Bewusstsein der Sprecher dominiert, aber allmählich verblasst. Allerdings ist die Verbindung von bestimmten Adjektiven mit pôst in der säkular-asketischen Bedeutung eingeschränkt. Daneben tritt das Synonym dieta auf und zwar häufig mit solchen Kollokatoren, die einzelne Nahrungsmittel oder Nahrungsbestandetile benennen, die beim Fasten zur Anwendung kommen (vgl. karbohydratová dieta ‘Karbohydratdiät’, neslaná dieta ‘Diät ohne Salzzufuhr’, bobová dieta ‘Bohnendiät’) und die als Kolokatoren mit pôst nicht belegt sind

Das säkular-deprivative Profil findet sich ebenfalls häufig im Korpus und dient in publizistischen Texten, insbesondere im Sportjargon, zur hyperbolischen und emotionalisierenden Darstellung langer Perioden ohne sportlichen Erfolg (vgl. die in den Belegen vorkommenden Kollokationen: golový pôst ‘Ausbleiben von Torerfolg’, strelecký pôst ‘Ausbleiben von Torerfolg’, medailový pôst ‘langer Zeitraum, in dem keine Medaille errungen werden konnte’). In dieser Funktion ist es in der Publizistik häufig und in Bezug auf die Zunahme möglicher Kollokatoren produktiv. Seltener wird es auch auf kulturelle und politische Gegebenheiten übertragen, vgl. pôst návštev významných zahraničnych politikov na Slovensku ‘das Ausbleiben von Besuchen wichtiger ausländischer Politiker in der Slowakei’ (Anm.: dies war in den 90-er Jahren als Folge der außenpolitischen Isolation der Slowakei in der Regierungszeit des populistischen Ministerpräsidenten Mečiár der Fall).

Semantischer Wandel

Das Wort půst bezeichnet im Tschechischen typischerweise einen Verzicht auf Essen (insbesondere Fleisch), der religiös motiviert ist. Das legen auch die Bedeutungswörterbücher nahe, indem sie an erster Stelle die Bedeutung „částečné nebo úplné zdržování se pokrmů, zvláště masitých“ ‘teilweise oder völlige Enthaltung von Nahrung, insbesondere von Fleisch’ mit dem Vermerk „ursprünglich aus religiösen Gründen“ anführen (vgl. PSJČ, SSJČ, SSČ). Als zweite Bedeutung folgt die metonymische Übertragung der Bezeichnung einer Handlung auf einen Zeitraum, in dem sie ausgeführt wird, hier ʻFastenzeitʼ. Als půst wird typischerweise die Zeit vom Aschermittwoch bis Ostern bezeichnet (vgl. PSJČ, SSJČ, SSČ, im vorliegenden Wörterbuch das religiös – temporale Profil). Der gegenwärtige Sprachgebrauch lässt vermuten, dass die beiden religiösen Profile (religiös – asketisch und religiös – temporal) von den Sprechern weiterhin als primär wahrgenommen werden, da die Verwendung des Wortes im säkular – asketischen und säkular – deprivativen Profil häufig durch stilistische Varianz, Hyperbolisierung u. ä. motiviert wird.

Im säkular – asketischen Profil kann das Wort půst häufig durch dieta ‘Diät’ ersetzt werden. Der letztere Ausdruck wird mit Phänomenen wie Medizin, gesunde Lebensweise, Schönheitswahn u. ä. verbunden und gilt eher als wissenschaftlich – objektiv, oder aber kommerziell und demagogisch. Attribuierungen wie nízkocholesterolová dieta ‘Cholesterin-Diät’, bezmléčná dieta ‘milchlose Diät’, redukční dieta ‘Reduktionsdiät’, zázračná dieta ‘Wunderdiät’, die in Verbindung mit půst kaum vorkommen (vgl. *zázračný půst, *redukční půst), belegen, dass beim Lexem dieta eine durchplante Nahrungszufuhr und ihre Wirkung auf das Körpergewicht im Vordergrund stehen. Während das Wort dieta Assoziationen mit wissenschaftlich geführten Untersuchungen weckt, referiert das Wort půst eher auf alte Erfahrungen und bewährte Praktiken, vgl.

Očistné působení půstů je známé již dlouho. Jestliže organismus nedostává výživu zvenčí, získává potřebné látky z vlastní tkáně autolýzou, což je jakési „vnitřní sebestravování“. [...] Proto všechna velká náboženství předpisovala určitá údobí půstů. Při krátkodobém vynechání potravy se u většiny lidí neprojeví žádná škodlivá změna.
http://www.ksoft.cz/magazin/bylinky_jarni_procisteni.htm [7. 6. 2012]

Das Wort půst bezeichnet tendenziell eine undifferenzierte Enthaltsamkeit von Essen, die nicht immer gesundheitlich oder diätetisch indiziert sein muss. Vgl. folgende Beispiele, wo půst auf eine Strafe oder Hungern aufgrund einer Appetitlosigkeit referiert:

Nic nám naše laskavá maminka neprominula. Zalhat jsme nesměli, žalovat taky ne, za malý podvod následoval velký trest a dlouhý půst.
(Vlasta, č. 44/1995)

Jimovi, který nikdy netrpěl mořskou nemocí, bylo tentokrát zle. Zůstal na lůžku se svými knížkami a držel přísný půst.
(Henri-Pierre Roché: Jules a Jim)

Die Bedeutungswörterbücher (PSJČ, SSJČ, SSČ) gliedern das säkular – asketische Profil nicht ausdrücklich aus. Die Verwendung des Lexems půst zur Bezeichnung einer Handlung, die nicht als Buße oder geistige Läuterung motiviert ist, sondern als Mittel zur gesundheitlichen und körperlich-ästhetischen Selbstoptimierung begangen wird, ist vermutlich relativ neu und spiegelt einige für die Wohlstandsgesellschaft typische Einstellungen wider.

Das säkular-deprivative Profil gilt als Übertragung eines breit verstandenen religiös motivierten Fastens auf nicht-religiös motivierte Enthaltung oder Ausbleiben von etwas, die meistens als durch die Umstände erzwungen und unerwünscht empfunden werden. Im Vordergrund stehen hier Motive wie Mangel, Qual, Unannehmlichkeit. Dieses Profil wird von den Bedeutungswörterbüchern (PSJČ, SSJČ, SSČ) erfasst und ist daher für eine konventionelle, im Neutschechischen seit langem belegte Metapher zu halten. Das Profil hat einen hyperbolischen Charakter. Der Gebrauch von půst im Sinne von ‘Mangel, Misslingen, Ausbleiben’ ist für die Publizistik, insbesondere den Sportslang als Mittel der Emotionalisierung typisch, vgl. mužstvo souží bodový půst [wörtl. die Mannschaft leidet an Punktefasten] ʻdie Mannschaft hat seit langem keine Punkte gesammeltʼ; letní měsíce nemusí pro milovníky kultury znamenat žádný půst [wörtl. die Sommermonate müssen für die Kulturliebhaber kein Fasten bedeuten] ‘die Sommermonate müssen keine Einschränkung des Kulturangebots mit sich bringen’.

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Mária Adamčíková: Pôst, 1992.
 • Juraj Bándy: Pôst, 1995.
 • (Ohne Angabe) Dnes je Popolcová streda: Ako prospieva pôst nášmu telu? (Online Artikel in www.cas.sk), 2013.
  Takto pôst ovplyvňuje naše telo.
  (Quelle: http://img.cas.sk/img/4/fullwidth/1551618_post-ludske-telo-infografika.jpg?hash=e72233396a81dd4c9ecc27944fddc512)
 • Magdaléna Forgáčová: Pôst, 2002.
 • Natália Krížová: Pôst z hľadiska ajurvédy (Online Artikel), 2012.

  (Quelle: http://www.2012rok.sk/wp/wp-content/uploads/subory/2012/02/ayur-amlapitta-acidity-300x300.jpg)
 • Zlatica Oravcová: Pôst, 1978.
 • Pavol Ország Hviezdoslav: A ešte pôst!, 1889.
 • Andrej Sládkovič: Veliký pôst, 1864.
 • Rastislava Stoličná: Pôst, 2005.

Kunst

 • Videoprojekt: Veľký pôst, 2010.

  (Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=hlW7pQEoJAA)

Sonstiges

 • Projekt der rö­misch- katholischen Kirche, 2014.
  Ako vidí pôst sv. otec František
  (Quelle: http://www.zaostri.sk/data/article/detail/749_frantisek-post2014-baner.jpg)
   

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Radim Palouš: Adventní a postní zamyšlení, 1992.
 • Makary Sieradzki: Jak jsem zdraví ztratil, opět získal a jak o ně pečuji, 2008.

Musik

 • Čankišou: Půst (Lied, in: Čanki product), 2000.
 • Salvátorská schola: Půst. Půst čtyřicetidenní, 2009.
 • Marta a Teba Elefteriadu: Když má srdce půst (Lied), 1969.

  (Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=4uHKgL60KAc)
 • Marta Kubišová: Zlý dlouhý půst (Lied, in: Bůh ví), 1969.

  (Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=GvyI9JNsj8Q)

Sonstiges

 • Půst očí, pravoslavné umění z českých a moravských sbírek, Ausstellung, Olomouc, 2005-2006.
 • Pavel Mácha: www.PUST.cz, učebnice pro adepty půstu, 2006.
 • Jaroslav Hodík, ohne Titel (Fotografie).

  (Quelle: http://www.katyd.cz/res/data/043/004742_05_021493.gif)
 • Illustrationsfoto, ohne Angaben.

  (Quelle: http://zena-in.cz/media/2010/01/26/pust1.jpg)

Bibliographie

Bibliographie

[Für dieses Lemma wurde keine relevante Literatur gefunden.]

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium