DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Slowakisch: svätý
Tschechisch: svatý

Polysemie

 1. religiös-göttlich
 2. religiös-anthropologisch
 3. religiös-kultisch
 4. ethisch
 5. Tabuprofil
 6. intensivierend

Polysemie

 1. religiös-göttlich
 2. religiös-anthropologisch
 3. religiös-kultisch
 4. ethisch
 5. Tabuprofil
 6. intensivierend

Profil: religiös-göttlich

Profil: religiös-göttlich

Definition

svätý

Eigenschaft Gottes; eine Summe aller seinen Eigenschaften wie gerecht, gütig, weise etc.; svätý steht für eine absolute Vollkommenheit, die nur Gott bzw. die drei göttlichen Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist innehaben.

Das Adjektiv ist in der Regel nicht graduierbar, da es schon ein absolutes Maß an Vollkommenheit ausdrückt. Gebräuchlich ist lediglich der Elativ najsvätejší, der eine besondere Achtung und Verehrung zum Ausdruck bringt; vgl. najsvätejšia Trojica ‘die heilige Dreifaltigkeit’, Najsvätejšie srdce Ježišovo ‘das Allerheiligste Herz Jesu’.

Definition

svatý

Eigenschaft Gottes; eine Summe aller seiner Eigenschaften wie gerecht, gütig, weise etc.; svatý steht für eine absolute Vollkommenheit, die nur Gott bzw. die drei göttlichen Personen Vater, Sohn und Heiliger Geistinnehaben.

Das Adjektiv ist in der Regel nicht graduierbar, da es schon ein absolutes Maß an Vollkommenheit ausdrückt. Gebräuchlich ist lediglich der Elativ nejsvětější , der eine besondere Achtung und Verehrung zum Ausdruck bringt; vgl. nejsvětější Trojice ‘die heilige Dreifaltigkeit’, Nejsvětější srdce Ježíšovo ‘das Allerheiligste Herz Jesu’.

Konnotationen

 • erhaben, Achtung und Verehrung verdienend

Konnotationen

 • erhaben, Achtung und Verehrung verdienend

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • blahoslavený1 ‘selig, heilig’

Opposita

 • hriešny ‘sündig’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • božský ‘göttlich’
 • posvátný1 ‘heilig, unantastbar’
 • všemohoucí ‘allmächtig’

Wortbildungen

Substantive

 • svätosť ‘Heiligkeit’

Adjektive

 • posvätý ‘heilig, unantastbar’
 • presvätý1 ‘überaus heilig’, vgl. Presvätý Bože ‘Allerheiligster Gott!’

Wortbildungen

Adjektive

 • posvátný2 ‘heilig, unantastbar’
 • přesvatý1 ‘heilig, unantastbar’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Bože svätý/ svätý Bože [wörtl. heiliger Gott]/ ‘Invokation, Anrufung’
 • Duch svätý/ Heiliger Geist ‘eine der Wesenheiten Gottes’
 • Najsvätejsie srdce Ježiša/ Heiligstes Herz Jesu ‘das in der katholischen Kirche besonders verehrte Herz des Heilands’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Duch svatý/ der heilige Geist ‘die dritte Person Gottes’
 • svatá Trojice (nejsvětější/ Nejsvětější Trojice)/ die Heilige Dreifaltigkeit ‘Gott in drei Personen als Vater, Sohn und heiliger Geist’
 • Nejsvětější srdce Ježíšovo ‘das Allerheiligste Herz Jesu’

Belege

Tebe všetci anjeli, tebe nebesia i všetky mocnosti, tebe cherubíni a serafíni bez prestania prespevujú: Svätý, svätý, svätý. Pán, Boh zástupov.
http://www.modlitba.sk/htm/modlitby/liturgm/ml64.htm [12.04.2013]

Už v prvých veršoch prisudzuje žalmista Bohu sedem oslavných titulov: on je kráľ, veľký, vyvýšený, úžasný, svätý, mocný, spravodlivý (porov. v. 1-4). Ďalej je Boh predstavovaný aj s označením „milostivý“ (v. 8). Dôraz sa kladie predovšetkým na Božiu svätosť: trikrát sa totiž opakuje – akoby vo forme antifóny –, že „je svätý“ (v. 3. 5. 9).
http://www.breviar.sk/include/kat-z99.htm [12.04.2013]

Belege

Svatý , svatý , svatý Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. [...]
tschechische Fassung des christlichen Lobgesangs Sanctus, Sanctus, Sanctus

Kdo se po ní vydá, musí se vyzbrojit statečností a pevnou důvěrou, že všemohoucí Bůh bdí nad svými věrnými, ochrání je od úkladů nepřátel a vždy si najde způsob, jak uplatnit svou svatou vůli a vítězně uskutečnit své záměry s námi lidmi.
syn2000

"Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval", jsem při vyučování přirovnával k požárnímu hlásiči, který někdo z legrace zneužil. Bůh si ze sebe nenechá dělat blázny. Bůh je svatý, nebo to není Bůh. Jeho láska není skutečná bez jeho svatosti.
syn

Oproti tomu vyskytují se v Písmech často výrazy posvěcení, zasvěcení ap. Všecky se vztahují k jednomu: ke svatosti Boha - k jeho dokonalosti, velebné neporušenosti a nedostupnosti. Všechno ostatní mimo Boha je nesvaté a potřebuje , aby bylo posvěcováno jeho Duchem . Ve Starém zákoně tomu sloužil především kult a jeho rituály evokující odstranění nečistoty a znesvěcení lidí a života vůbec .
syn

Bůh je svatý - a chce naši spásu. Bůh je spravedlivý - a dává nám darem spravedlnost, "ospravedlnění". Bůh je všemohoucí - ovšem zcela se vydává, ponižuje se až k oběti na kříži. Bůh je láska ( 1 Jan 4,8 ).
syn

Nápis, jenž v souvislostech Rozparovačova příběhu získává pochmurně ironický význam - " Bůh je spravedlivý , Bůh je láska , Bůh je dobrý , Bůh je svatý". Moore svým "melodramatem o šestnácti částech" potvrdil pověst všestranného komiksového scenáristy.
syn

Profil: religiös-anthropologisch

Profil: religiös-anthropologisch

Definition

svätý

Eigenschaft einiger herausragender Menschen, die nach der Lehre der Kirche ein frommes christliches Leben führen und Gott in ihrer Vollkommenheit ähnlich sind. Sie entsprechen einem idealen Menschenbild, indem sie Gott, seinem Willen und seinen Geboten folgen, ohne Sünden leben, moralisch besonders tadellos sind, Gutes tun, ihr Leben für andere Menschen einsetzen oder wegen ihres Glaubens leiden.

In der katholischen und orthodoxen Kirche können solche Menschen im Rahmen eines Verfahrens offiziell zu Heiligen erklärt werden. Sie werden dann von den Gläubigen verehrt, als Fürbitter und Schutzpatronen angebetet; in der religiösen Kunst werden sie als Bilder, Statuen oder auf Ikonen dargestellt.

Das Adjektiv ist in der Regel nicht graduierbar, da es schon ein absolutes Maß an Vollkommenheit ausdrückt.

Definition

svatý

Eigenschaft einiger herausragender Menschen, die nach der Lehre der Kirche ein frommes christliches Leben führen und Gott in ihrer Vollkommenheit ähnlich sind. Sie entsprechen einem idealen Menschenbild, indem sie Gott, seinem Willen und seinen Geboten folgen, ohne Sünden leben, moralisch besonders tadellos sind, Gutes tun, ihr Leben für andere Menschen einsetzen oder wegen ihres Glaubens leiden.

In der katholischen und orthodoxen Kirche können solche Menschen im Rahmen eines Verfahrens offiziell zu Heiligen erklärt werden. Sie werden dann von den Gläubigen verehrt, als Fürbitter und Schutzpatronen angebetet; in der religiösen Kunst werden sie als Bilder, Statuen oder auf Ikonen dargestellt.

Das Adjektiv ist in der Regel nicht graduierbar, da es schon ein absolutes Maß an Vollkommenheit ausdrückt.

Konnotationen

 • Hingabe für Gott, Abgeschiedenheit von der Welt, Gleichgültigkeit gegenüber Reichtum und gesellschaftlicher Stellung
 • sich opfern, leiden, Wunder bewirken
 • Heiligenschein

Konnotationen

 • Hingabe für Gott, Abgeschiedenheit von der Welt, Gleichgültigkeit gegenüber Reichtum und gesellschaftlicher Stellung
 • sich opfern, leiden, Wunder bewirken
 • Heiligenschein

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • blahoslavený2 ‘Seliger’

Opposita

 • hriešnik ‘Sünder’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • blahoslavený ‘selig’

Opposita

 • hříšný ‘sündig’

Wortbildungen

Substantive

 • svätec1 ‘jmd. der von der Kirche zum Heiligen ausgerufen, kanonisiert, zum Heiligen erklärt wird’, vgl. socha svätca ‘Heiligenstatue’
 • svätec2, expressiv ‘ein gottesfürchtiger, frommer, (im religiösen Sinn) ehrenhaft lebender Mann’
 • svätica1 ‘Heilige, entweder eine von der Kirche zur heiligen proklamierte Frau’
 • svätica2 ‘eine Frau, die vorbildhaft, gottesfürchtig, ehrenhaft lebt’, auch ironisch: ‘scheinheilige, falsche Schlange’
 • svätica3, expressiv, veraltet ‘Titulierung einer geliebten, sehr verehrten Frau’
 • svätorečenie ‘Heiligsprechung, Kanonisierung’
 • svätý deadjektivisches Substantiv ‘Heiliger’

Adjektive

 • nesvätý ‘unheilig’
 • presvätý2 ‘überaus heilig’, vgl. Presvätá Madona ‘allerheiligste Madonna’
 • svätodušný ‘in Bezug auf den Feiertag des Hl. Geistes, Pfingsten, Pfingst-, pfingstlich’, vgl. Svätodušná nedeľa ‘Pfingstsonntag’, svätodušné sviatky ‘Pfingstfeiertage’
 • svätojánsky ‘Bezug auf den Feiertag oder den Zeitpunkt von Johanni, Mittsommer (die Zeit um den 23. und 24. Juni) und die damit verbundenen volkstümlichen Bräuche’, vgl. svätojánska noc ‘Johannisnacht’, svätojánske ohne/ vatry ‘Johannisfeuer’, svätojánske piesne ‘Lieder, die zu Johanni bzw. Mittsommer gesungen werden’, svätojánske vence ‘Kränze, die zu Johanni bzw. Mittsommer als Fruchtbarkeitssymbol gewunden und getragen werden’
 • svätopeterský ‘relational, in Bezug auf den Hl. Peter oder das Amt’, vgl. Svätopeterské kľúče ‘die Schlüssel Petri’
 • svätoštefanský ‘in Bezug auf den Hl. Stefan, insbesondere auf den ungarischen König Stefan I., seinen Namenstag oder hist. die Sankt-Stefanskrone als Symbol des historischen Ungarns’, vgl. Svätoštefanská koruna ‘St. Stephanskrone’
 • svätováclavský ‘in Bezug auf den Hl. Wenzel und seinen Feiertag’, svätováclavské legendy ‘Legenden vom Hl. Wenzel’
 • svätovojtešský ‘in Bezug auf den Hl. Adalbert oder seinen Feiertag’ svätovojtešský kalendár ‘ein Kalender, der traditionell von der Gesellschaft des Hl. Adalbert (spolok svätého Vojtecha) herausgegeben wird’

Verben

 • svätorečiť ‘heiligsprechen’

Wortbildungen

Substantive

 • svatá ‘Heilige’
 • svatý ‘Heliger’
 • světec ‘Heiliger’
 • světice ‘Heilige’

Verben

 • svatořečit ‘heiligsprechen’

Adjektive

 • přesvatý2, veraltet ‘allerheiligst-, verstärkend für heilig’, vgl. přesvatá Marie ‘die allerheiligste Maria’
 • svatodušní ‘in Bezug auf den Feiertag des Heiligen Geistes, Pfingst-’, vgl. svatodušní pondělí ‘Pfingstmontag’
 • svatojánský ‘in Bezug auf den Feiertag des heiligen Johannes oder den Zeitpunkt von 23. und 24. Juni und die damit verbundenen volkstümlichen Bräuche’, vgl. svatojánská noc ‘Johannisnacht’, svatojánský oheň ‘Johannisfeuer’
 • svatopetrský ‘in Bezug auf den heiligen Peter’, vgl. svatopetrský chrám v Římě ‘der Petersdom in Rom’
 • svatováclavský ‘in Bezug auf den heiligen Wenzel’, vgl. svatováclavský chorál ‘das Wenzelslied’

Adverbien

 • svatě1 ‘heilig’, vgl. žít svatě v Boží přítomnosti ‘heilig in der Gegenwart Gottes leben’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • ani svätémuexpressiv [wörtl. auch nicht einem Heiligen]/ ‘niemandem, überhaupt nicht’
 • Cirkva Ježiša Krista svätých posledných dní/ Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ‘Selbstbezeichnung der Mormonen’
 • na kieho/ ktorého svätéhoexpressiv, umgangssprachlich [wörtl. bei welchem Heiligen]/ ‘warum, wozu, aus welchem Grund’
 • na svätého Vidascherzhaft, umgangssprachlich [wörtl. am Sankt-Veitstag]/ ‘niemals, am Sanktnimmerleinstag’
 • pre všetkých svätých! [wörtl. für alle Heiligen!]/ ‘Ausruf bei Verwunderung, Erschrecken usw.’, vgl. dt. Bei allen Engeln und Erzheiligen!
 • prosiť pre všetkých svätých: <niekto> prosí <niekoho> pre všetkých svätých [wörtl. jmdn. bei allen Heligen bitten]/ ‘flehentlich, mit großer Kraft bitten’
 • stáť ako svätý za dedinouumgangssprachlich, scherzhaft: <niekto> stojí ako svätý za dedinou [wörtl. steht wir ein Heiliger hinterm Dorf] ‘ratlos sein’, vgl. dt. steht da wie ein Säulenheiliger, wie ein Ochs vorm Berg
 • svätí bratia [wörtl. die heiligen Brüder]/ ‘die Slawenapostel Cyrill und Method’
 • svätá rodina/ Heilige Familie ‘Jesus, Maria und Josef’
 • svätí otcovia [wörtl. die heiligen Väter]/ ‘Verfasser religiöser Schriften im Altertum, die Kirchenväter’
 • svätý otec/ Heiliger Vater ‘Papst’
 • to by aj svätého pohlo/ nahnevaloumgangssprachlich, expressiv [wörtl. das würde auch einen Heiligen rühren/ erzürnen]/ ‘sagt man, wenn man etw. nicht ertragen oder aushalten kann’
 • traja zmrznutí/ zamrznutí svätí/ die drei Eisheiligen ‘die Kalenderheiligen Pankratius, Servatius und Bonifatius, die drei Eisheiligen (im Mai)’
 • videl som všetkých svätých [wörtl. ich habe alle Heiligen gesehen]/ ‘scherzhafte Äußerung, wenn man einen starken physischen Schmerz verspürt’
 • Všetkých svätých/ Všechsvätých/ Allerheiligen ‘katholischer Feiertag am 1. November’
 • vyhlásiť za svätého/ svätú: <niekto> vyhlási <niekoho> za svätého/ svätú [wörtl. jmdn. für heilig erklären]/ ‘heiligsprechen’

Kollokationen

 • obrazy svätých
 • svätí apoštolovia
 • svätý Cyril a Metod
 • svätý Svorad
 • svätý Václav
 • všetcisvätí

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • na svatýho Dyndyumgangssprachlich, scherzhaft/ am Sankt-Nimmerleins-Tag [wörtl. am Tag des heiligen Dyndy] ‘Sagt man, wenn man meint, dass etw. Erstrebenswertes niemals oder in unabsehbarer Zukunft passiert.’ Dyndy ist ein Nonsenswort, das sich mit nikdy ‘nie’ reimt.
 • prohlásit za svatého/ svatou: <někdo> prohlásí <někoho> za svatého/ svatou [wörtl. jmdn. für heilig erklären] ‘heiligsprechen’
 • svatá RodinaHeilige Familie ‘Jesus, seine Mutter Maria und sein Ziehvater Josef’
 • svatý Otecder Heilige Vater ‘Papst’

Kollokationen

 • svatý Václav
 • svatý Cyril a Metoděj
 • svatá Zdislava
 • svatí apoštolové

Belege

Azda z toho vznikajú isté nejasnosti, váhania a otázky pri písaní názvov kostolov, ak sa v nich vyskytuje meno svätého, ktorému je kostol zasvätený. Z poznatkov získaných zo sledovania jazykovej praxe pri písaní názvov kostolov tohto typu však musíme konštatovať, že dosiaľ sa tieto názvy zväčša píšu v slove kostol s malým začiatočným písmenom, teda v podobe kostol sv. Mikuláša, kostol sv. Alžbety, kostol sv. Trojice. Dôsledne sa takáto prax uplatňuje aj v Katolíckych novinách.
Kultúra slova, 1.1994

Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach je verná svätému pravosláviu: živým slovám nášho Spasiteľa Isusa Christa a Svätej Tradícii, ktorú nám zanechali svätí apoštolovia a ich nasledovníci – svätí Otcovia a učitelia Cirkvi.
www.pcomichalovce.orthodox.sk [10.04.2011]

Svätý Cyril Alexandrijský patrí nepochybne medzi veľké osobnosti východnej i všeobecnej Cirkvi. No jeho prudká, výbušná povaha ho niekedy viedla k takým krokom, ktoré mu oprávnene vyčítali jeho súčasníci i neskorší kritici. Nevieme, kedy sa svätý Cyril Alexandrijský narodil. Predpokladá sa, že to bolo okolo roku 370.
www.modlitba.sk/htm/zaujem/svatci [10.04.2011]

Títo svätci sú naši bratia a sestry v Pánovi. Prečítali sme si a pamätáme si mnohé ich životopisy. Kto z nás sa neinšpiroval spôsobom a svedectvom ich života? Koho nedojala ich láska, prejavy milosrdenstva, namáhavá práca a ich odovzdanosť Bohu? Ak by boli títo veľkí svätci prítomní medzi nami telesne, povzbudzovali by nás, aby sme preteky života bežali nadšene a vytrvalo, aby sme zo všetkých síl milovali ľudí a aby sme svoje oči upierali na Ježiša.
www.smn.sk/index.php? [01.09.2004]

Belege

Proto je záslužné a svaté odříci se veškerého vlastnictví a této svaté regule se drželi i první zakladatelé církve bojující.
syn2000

Tradiční zobrazení Panny Marie s Ježíškem, portrét římského císaře, témata zázraků a postavy svatých mužů, to jsou nejčastější motivy, které na výstavě zastupují díla z renesance.
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 1. 3. 2001

Myslivci se smáli, že jejich řehot musel být slyšet až dole v hospodě. Vítězslav stál chvíli jako špatně vyřezaný svatý, ale pak se vzpamatoval.
syn

"Zatracení svatouškové. Pokud jim tolik jde o blaho dětí, tak proč s nima nejsou doma a neučí je rozlišovat mezi dobrem a zlem, místo toho průvodu na počest mrtvýho svatýho?"
syn

Oba představitelé po setkání na probošství přešli do sousední Katedrály svatého Víta, kde kancléř projevoval živý zájem o českou historii a společně s kardinálem se pomodlil ve Svatováclavské kapli. Zastavil se také u hrobu svatého Jana Nepomuckého a kardinála Františka Tomáška. Krátce před polednem přijel kancléř ke společnému soukromému obědu s Václavem Havlem a jeho manželkou Dagmar do prezidentovy vily .
syn

Hned několikrát v utkání se vrhl pod nohy Petru Marešovi a Moučkovi a následně se zranil, ač indisponován odchytal utkání do konce, "přiblížil průběh utkání vedoucí mužstva Pramenu František Milichovský. Za brněnského gólmana však chytali všichni svatí. "Za jeho zády zvonili tyče jak o závod," dodal Milichovský. Brodské trápení následně ukončil kapitán Roman Mareš, který v devatenácté minutě znovu zavelel k obratu na 2:3.
syn

 

Profil: religiös-kultisch

Profil: religiös-kultisch

Definition

svätý

In Relation zu Gott, zum religiösen Ritual oder allgemein im Zusammenhang mit religiösen Vorstellungen und Handlungen stehend; Gott geweiht, beim Gottesdienst, Gebet oder zur geistigen Erbauung verwendet und dadurch eine besondere Verehrung verdienend; von göttlichem Geist erfüllt, göttliches Heil spendend.

Okkasionell graduierbar (svätejší, najsvätejší). Der Elativ najsvätejší bringt eine besondere Achtung und Verehrung zum Ausdruck, vgl. Najsvätejšia sviatosť [wörtl. das heiligste Sakrament]/ ‘das Allerheiligste; das heilige Abendmahl, in dem Christus präsent ist’.

Definition

svatý

In Relation zu Gott, zum religiösen Ritual oder allgemein im Zusammenhang mit religiösen Vorstellungen und Handlungen stehend; Gott geweiht, beim Gottesdienst, Gebet oder zur geistigen Erbauung verwendet und dadurch einer besonderen Verehrung würdig; von göttlichem Geist erfüllt, göttliches Heil spendend.

Okkasionell graduierbar (svatější, nejsvětější/ nejsvatější). Der Elativ nejsvětější bringt eine besondere Achtung und Verehrung zum Ausdruck, vgl. Nejsvětější svátost [wörtl. das heiligste Sakrament] ‘das Allerheiligste; das heilige Abendmahl, in dem Christus präsent ist’.

Konnotationen

 • verdient besondere Achtung, von profaner Nutzung ausgenommen

Konnotationen

 • verdient besondere Achtung, von profaner Nutzung ausgenommen

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • kultový ‘auf den Kult bezogen’
 • nábožný ‘religiös’
 • obradný ‘zeremoniell, kultisch’
 • posvätný1 ‘geweiht’
 • sakrálny ‘sakral’
 • sakramentálny ‘sakramental’

Opposita

 • svetský ‘weltlich’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • posvátný3 ‘heilig, weihevoll’

Opposita

 • světský ‘weltlich’, vgl. světské radovánky ‘weltliche Freuden’, světské požitky ‘weltlicher Genuss’, světské starosti ‘profane Sorgen’

Wortbildungen

Substantive

 • nezasvätenec ‘Uneingeweihter’
 • posvätenec ‘jmd., der sich einer Sache, einem Ideal widmet, für sie begeistert und sich für sie opfert’
 • posvätenie ‘Zustand des Geweihtseins’
 • posvätenosť ‘die Eigenschaft von jmdm., der geweiht ist’ oder übertragen ‘die Begeisterung, Hingebung an ein Ideal’
 • posvätiteľ ‘jmd. der jmdn. oder etw. weiht’
 • posvätiteľka ‘weibliche Person, die jmdn. oder etw. weiht’
 • posvätnosť ‘der Zustand oder die Qualität des Geweihtseins’
 • sväteľnica/ svätenica/ svätenička ‘Weihwasserbecken’
 • svätenie ‘Weihe, kirchl. zusammenfassende Bezeichnung für die Weihe aller priesterlichen Ämter in der kirchlichen Hierarchie oder der feierliche Beitritt zum Klerus oder zu einem Orden’, vgl. nižšie/ vyššie svätenie ‘niedrere/ höhere Weihe’, prvé svätenie ‘erste Weihe’, kňazské svätenie ‘Priesterweihe’
 • svätenina ‘ein durch eine Weihe geweihter kirchlicher Gegenstand’
 • svätokrádež ‘Blasphemie, auch übertr. in Bezug auf die Missachtung von als heilig angesehenen Personen, Orten und Gegenständen’, vgl. dopustiť sa svätokrádeže ‘eine blasphemische Handlung begehen’
 • svätokupectvo ‘Simonie, Ämterkauf in der Kirche’
 • svätostánok ‘Tabernakel, Sakramentshäuschen, Hostienschrein, in dem (in der katholischen Kirche) die Hostie aufbewahrt wird’
 • svätožiara ‘Gloriole, Heiligenschein, Symbol der Heiligkeit’, vgl. übertr. hrdina so svätožiarou [wörtl. Held mit einem Heiligenschein]/ ‘berühmt’
 • sviatok1 ‘religiöser Festtag’
 • sviatok2 ‘Feiertag’

Verben

 • posväcovať meist in der Wendung: Cieľ/ účel posväcuje prostriedok/ prostriedky. [wörtl. Der Zweck heiligt die Mittel.]/ ‘rechtfertigen’
 • posväcovať sa ‘sich mit Liebe und Begeisterung einer Sache oder jmdm. widmen, sich aufopfern’
 • posvätiť ‘etw. durch ein bestimmtes Ritual weihen oder übertr. etw. einer Sache oder jmdm. widmen’
 • posvätiť sa ‘sich mit Liebe und Begeisterung einer Sache oder jmdm. widmen, sich aufopfern’
 • posviacaťselten ‘weihen, heiligen’
 • sposvätnieťselten ‘geweiht werden, etw. oder jmd. erhält einen geweihten Charakter’
 • svätievať ‘iterativ: weihen’
 • svätiť ‘heiligen, a) jmdn. oder etw. kirchl. durch ein bestimmtes Ritual heiligen oder weihen, b) den Jahrestag, das Andenken von etw. begehen oder feiern oder in Ehren halten, c) Namenstag haben oder begehen, d) sich der Arbeit enthalten, nicht arbeiten, den meist kirchlichen Feiertag in Ruhe begehen’, vgl. svätiť nedeľu ‘den Sonntag heiligen’, svätiť kostol/ kríž/ ruženec ‘eine Kirche, ein Kreuz, einen Rosenkranz weihen’, svätiť meno ‘den Namenstag begehen’
 • vysvätiť ‘weihen’
 • znesvätiť1 ‘schänden, entweihen’
 • znesvätiť2, übertragen, hyperbolisch ‘schänden, jmds. Ruf, Ansehen u. Ä. beeinträchtigen’

Adjektive

 • nezasvätený ‘uneingeweiht, ahnungslos’
 • posvätený ‘kirchl. mit einem besonderen Ritual geweiht werden, allgemein: geweiht, gewidmet, hingegeben’
 • posvätiteľský ‘relational, in Bezug auf posvätiteľ 
 • posvätný2 ‘jmd. oder etw., der oder das große Achtung oder eine Äußerung der Verehrung und Achtung hervorruft oder kirchl. etw., das einer religiösen Handlung dient, geweiht ist’, vgl. posvätná chvíľa ‘heiliger Moment’, posvätné ticho ‘heilige Stille’, posvätná pamiatka ‘heiliges Angedenken’, posvätné miesto ‘geweihter Ort’, považovať niečo za posvätné ‘etw. als geweiht ansehen’, posvätná úcta ‘heilige Ehrfurcht’, posvätný strach ‘Heidenangst’, posvätné rúcho ‘geweihtes Gewand’, posvätné obrady ‘Weihehandlungen’, posvätný strom ‘geweihter Baum’, posvätné zviera ‘geweihtes Tier’, posvätná osoba ‘geweihte Person’
 • svätený ‘etw., das durch ein bestimmtes kirchliches Ritual geweiht wurde’, vgl. svätená voda ‘Weihwasser’, svätené predmety ‘heilige oder geweihte Gegenstände’, báť sa niekoho, niečoho/ vyhýbať sa niekomu, niečomu ako čert svätenej vody umg. expr. ‘sagt man über etwas, wovor man sich sehr fürchtet oder vor dem man zurückschreckt’
 • svätokrádežný ‘blasphemisch’
 • svätuškársky1 ‘frömmelnd, scheinheilig’

Adverbien

 • posvätne ‘geweiht’
 • sväto1 ‘heilig’
 • svätokrádežne ‘blasphemisch’
 • svätuškársky2 ‘frömmelnd, scheinheilig’, vgl. svätuškárský sa tváriť ‘den Scheinheiligen spielen’

Wortbildungen

Substantive

 • posvícení ‘Kirchweihfest, Kirmes’
 • svátek1 ‘Feiertag’
 • svátek2 ‘Namenstag’
 • svatokrádež1, buchsprachlich ‘Lästerung, Blasphemie’, vgl. přivést do kostela zvíře je pokládáno za svatokrádež ‘ein Tier in die Kirche mitzubringen wird für Gotteslästerung gehalten’
 • svatokrádež2, übertragen, buchsprachlich, hyperbolisch ‘Verstoß gegen ein Verbot oder eine Norm, Missachtung von angesehenen und geachteten Personen, Orten oder von einer etablierten Meinung’, vgl. vstup cizího vlivu do své firmy považuje téměř za svatokrádež ‘Eindringen fremden Einflusses in seine Firma hält er beinah für Blasphemie’, bylo přímo svatokrádeží kritizovat některé negativní vlivy kapitalismu ‘es kam ausdrücklich einer Lästerung gleich, einige negative Folgen des Kapitalismus zu kritisieren’
 • svatokupectvíbuchsprachlich ‘Simonie, Ämterkauf in der Kirche’
 • svátost1 ‘Sakrament’, vgl. svátost manželská ‘Ehesakrament’, udělit svátost křtu ‘Sakrament der Taufe erteilen’
 • svátost2, übertragen, scherzhaft ‘Heiligtum, etw. Wertvolles’, vgl. chová to jako svátost v porcelánové piksle ‘er bewahrt es wie ein Heiligtum in einer Porzellandose auf’, vzal jízdenku do rukou jako svátost ‘er nahm die Fahrkarte wie ein Heiligtum in die Hände’
 • svatostánek1 ‘Tabernakel; der Schrein, in dem die geweihten Hostien aufbewahrt werden’
 • svatostánek2, übertragen, hyperbolisch ‘eine bedeutende Stätte’, vgl. fotbalový svatostánek na Letné ‘heilige Stätte des Fußballs auf der Letná-Ebene’, über das Sparta-Fußballstadion, obdivuje Cambridge a Oxford jako svatostánky vzdělanosti ‘er bewundert Cambridge und Oxford als heilige Stätten der Bildung’
 • svatozář ‘Heiligenschein’
 • svatyně1 ‘Heiligtum, heilige Stätte’, vgl. mariánská svatyně ‘Marienheiligtum’, hlídat vchod do svatyně ‘den Eingang in das Heiligtum bewachen’, židovská svatyně ‘jüdisches Heiligtum’
 • svatyně2,übertragen, hyperbolisch ‘ein sehr bedeutender oder verehrter Ort’, vgl. ten bar je svatyně punče ‘die Bar ist die heilige Stätte des Puntsches’, vídeňská Státní opera je operní svatyně ‘Die Wiener Staatsoper ist ein Opernheiligtum’
 • svatyně3, übertragen, hyperbolisch ‘über das Fußballtor’, vgl. trenér Tichonov stále hledá do své svatyně muže číslo jedna ‘Trainer Tichonov sucht für sein Allerheiligstes immer noch den Mann Nummer eins’, Rusové se dostali na dostřel Turkovy svatyně ’die Russen sind in Schussweite von Tureks Allerheiligsten gelangt’

Verben

 • vysvětit ‘weihen’, vgl. byl vysvěcen na kněze ‘er wurde zum Priester geweiht’
 • posvětit1 ‘weihen’, vgl. pokrm posvěcený v kostele ‘eine in der Kirche gesegnete Speise’
 • posvětit2, übertragen, gehoben ‘rechtfertigen’, vgl. naše zbraně posvětila krev nevinných padlých ‘unsere Waffen heiligt das Blut unschuldig Gefallener’
 • posvětit3, hyperbolisch ‘verabschieden, sein Einverständnis erklären’, vgl. voliči posvětili v referendu plán vlády ‘die Wähler drückten im Referendum ihr Einverständnis mit dem Plan der Regierung aus’, návrh zákona je sice hotov, ale v platnost vejde jen v případě, že ho posvětí sněmovna ‘der Gesetzentwurf ist zwar fertig, aber er tritt nur in Kraft, falls er vom Abgeordnetenhaus verabschiedet wird’
 • světit1 ‘weihen’, vgl. světit kostel ‘eine Kirche weihen’, svěcená voda ‘Weihwasser’
 • světit2, übertragen, gehoben ‘rechtfertigen’, vgl. účel světí prostředky / der Zweck heiligt die Mittel
 • světit3 ‘heilighalten’, vgl. světit neděli ‘den Sonntag heilighalten’
 • zasvětit1 ‘weihen’, vgl. kostel byl zasvěcen svatému Tomášovi ‘die Kirche wurde dem heiligen Thomas geweiht’
 • zasvětit2, übertragen ‘weihen, widmen’, vgl. zasvětil svůj život vědě ‘er widmete sein Leben der Wissenschaft’
 • zasvětit3, übertragen ‘in etw. einführen’, vgl. nejsem do toho případu zasvěcen ‘ich bin in den Fall nicht eingeweiht, ich kenne mich mit dem Fall nicht aus’
 • znesvětit1 ‘schänden, entweihen’, vgl. vandalové znesvětili židovský hřbitov ‘Zerstörer schändeten einen jüdischen Friedhof’
 • znesvětit2, übertragen, hyperbolisch ‘schänden, jmds. Ruf, Ansehen u. Ä. beeinträchtigen’, vgl. demonstrující fašisti znesvětili demokratickou Prahu a české národní symboly ‘demonstrierende Faschisten schändeten das demokratische Prag und tschechische Nationalsymbole’

Adjektive

 • posvátný4 ‘heilig’, vgl. posvátný obřad ‘heiliger Ritus’, posvátné místo ‘heiliger Ort’
 • přesvatý3, veraltet ‘allerheiligst-, verstärkend für heilig’, vgl. tichá noc, přesvatá noc ‘stille Nacht, heilige Nacht’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • pozerať ako na sväté obrázky: <niekto> sa <na niekoho> pozerá ako na sväté obrázky [wörtl. auf etw. wie auf ein Heiligenbildchen schauen]/ ‘verehrend und mit voller Hingabe jmdn. bewundern; z. B. über eine Frau, die den geliebten Mann betrachtet’
 • svätá alianciahistorisch / die heilige Allianz ‘die Koalition bzw. Zusammenarbeit der konservativen europäischen Mächte nach dem Wiener Kongress 1815’
 • svätá hostia/ heilige Hostie ‘das zum Leib Christi gewandelte ungesäuerte Brot’
 • svätá inkvizicia/ die heilige Inquisition ‘katholisch, eine kirchliche Behörde zur Untersuchung von Ketzerei und Abfall vom Glauben’
 • svätá omša/ die Heilige Messe ‘katholischer Gottesdienst’
 • svätá spoveď/ Heilige Beichte ‘eines der Sakramente in der katholischen Kirche’
 • Svätá stolica/ Heiliger Stuhl ‘a) die höchste Verwaltungsebene der kath. Kirche mit dem Papst an der Spitze, b) Vatikan als Stadtstaat’
 • svätá vojna/ Heiliger Krieg ‘im Islam: Dschihad, der Kampf mit den Ungläubigen’
 • Svätá zem/ Heiliges Land ‘Israel oder Palästina’
 • sväté obrázky/ Heiligenbildchen ‘kleine Bildchen mit frommen Motiven, die an Gläubige und insbesondere an Kinder verteilt werden’
 • Sväté písmo1 / Písmo sväté/ Heilige Schrift ‘Sammlung der Bücher des Alten und des Neuen Testaments’
 • sväté písmo2, expressiv / Heilige Schrift ‘übertragen: sichere, garantierte Wahrheit’, vgl. všetko pokladá za sväté písmo ‘jmd. sieht alles als heilige Schrift an, jmd. hält alles für unantastbar oder unhinterfragbar’
 • sväté prijímanie/ Heilige Kommunion ‘Abendmahl, eines der Sakramente in der katholischen Kirche’
 • svätý grál/ heiliger Gral ‘nach mittelalterlichen apokryphen Texten ein rätselhafter heiliger Gegenstand, oft als eine Schale konkretisiert, in der das Blut Christi bei seiner Kreuzigung aufgefangen wurde’
 • svätý kríž/ das Heilige Kreuz ‘katholisch, das Kreuz, an dem Jesus gehangen hat’
 • svätý obraz/ Heiligenbild ‘Ikone’
 • Svätý týždeň/ heilige Woche, Karwoche ‘die Woche vor dem Ostersonntag, die als Andachtszeit an Christi Leiden und Auferstehung gilt’

Kollokationen

 • svätá hora
 • svätá jaskyňa
 • sväté mesto

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • dívat se jak(o) na svatý obrázekveraltet: <někdo> se na <někoho> dívá jak(o) na svatý obrázek [wörtl. jmdn. als Heiligenbildchen betrachten] ‘verehrend und mit voller Hingabe jmdn. bewundern; z. B. über eine Frau, die den geliebten Mann betrachtet’
 • mše svatá/ heilige Messe ‘Gottesdienst’
 • Písmo svaté/ Heilige Schrift ‘Bibel’
 • Svatá stolice/ Svatý stolecveraltet/ der Heilige Stuhl ‘das Amt des Papstes’
 • svatá válka/ Heiliger Krieg ‘ein Krieg, der gegen Andersgläubige geführt wird und zur Verbreitung der eigenen Religion führen soll’, entweder historisch über mittelalterliche Kreuzzüge oder in Bezug auf den Djihad, d. h. Kämpfe im Namen des Islams; die Bezeichnung spiegelt die Perspektive des überzeugten religiösen Kämpfers, von Andersgesinnten wird sie mit ironischer Distanz verwendet
 • Svatá země/ das Heilige Land ‘das Gebiet von Israel bzw. Palästina; die Bezeichnung verweist auf die historische Bedeutsamkeit des Gebiets für die drei monotheistischen Religionen’
 • svatá zpověď/ heilige Beichte ‘Sakrament in der katholischen Kirche’
 • svaté přijímání/ heilige Kommunion ‘in Brot und Wein verwandelter Leib und Blut Christi; Abendmahl, Eucharistie’
 • svatý grál/ heiliger Gral ‘nach mittelalterlichen apokryphen Texten ein rätselhafter heiliger Gegenstand, öfters als eine Schale konkretisiert, in die das Blut Christi bei seiner Kreuzigung aufgefangen wurde’
 • svatý obrázek/ Heiligenbild ‘ein kleineres Bild mit der Darstellung eines Heiligen, auf der Rückseite steht oft ein Gebet, das zur privaten religiösen Andacht dient’
 • Svatý týden/ heilige Woche, Karwoche ‘die Woche vor dem Ostersonntag, die als Andachtszeit an Christi Leiden und Auferstehung gilt’
 • svatý týden/ svaťákumgangssprachlich [wörtl. heilige Woche] ‘eine Woche vor dem Abitur, die als intensive Lern- und Vorbereitungszeit gilt’

Kollokationen

 • svatá hora
 • svaté město

Belege

Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach je verná svätému pravosláviu: živým slovám nášho Spasiteľa Isusa Christa a Svätej Tradícii, ktorú nám zanechali svätíapoštolovia a ich nasledovníci – svätí Otcovia a učitelia Cirkvi.
www.pcomichalovce.orthodox.sk/o_nas.php [10.04.2011]

Vysoké postavenie tohto činiteľa vyjadruje význam slova kardinál tým, že kardinál je člen poradného zboru pápeža a vysoký funkcionár svätej stolice.
Kultúra slova, 3.1995

Pôvodná tvorba Konštantína a Metoda je tu zastúpená ukážkami zo všetkých známych textov, ktorých autorstvo sa pripisuje solúnskym bratom (t. j. napr. Konštantínovo Slovo o nájdení pozostatkov pápeža Klimenta, Predslov k svätému evanjeliu, Rozprava o prekladaní, Metodovo Napomenutie k vladárom a i.).
Kultúra slova, 6.1995

Všimneme si definíciu viery na s. 457: Viera je teologálna čnosť, ktorou veríme v Boha a všetko, čo nám povedal a zjavil a čo nám svätá Cirkev predkladá veriť, pretože Boh je Pravda sama.
Kultúra slova, 2.1999

Belege

Pitterman pochopil, nalil do číšky, v které předtím snad měl velebný pán nějaké svaté oleje, a velebný pán si opravdu jenom svlažil hrdlo a diktoval dál.
syn2000

KAJRUVÁN - čtvrté svaté město islámu. Koně ržáli, zelené vlajky islámu vlály ve větru a muži cítili, že Alláh, jejich nový bůh, v jehož jméně dojeli až sem, nad nimi drží ochrannou ruku.
syn2000

Fanatici uprchli na svatou horu indiánů kmene Arhuacos v Kolumbii.
syn2009pub: Blesk, 8. 7. 1999

Vzpomněl si však na incident, kdy Iráčané české vojáky obvinili z hanobení koránu. Na svaté destičce se totiž přes noc objevil nápis urážející islám.
syn2009pub: Mladá fronta DNES, 22. 12. 2003

Jak známo, připojil se k nim i Jan Hus. Byla to ostatně především reformace, která se snažila přiblížit svaté texty lidem jejich řečí.
syn2009pub: Lidové noviny, 1. 4. 2000

Vstupujeme do nejsvětější svatyně cejlonských buddhistů.
syn2009pub: Reflex, č. 36/1998

Pozorovatelé očekávají, že na palestinských územích, kde většina obyvatel slaví nejsvětější muslimský svátek ramadán, propuknou vážné nepokoje.
syn2009pub: Mladá fronta DNES, 4. 12. 2001

Na počátku našeho století mělo nejsvatější město na světě - izraelský Jeruzalém - pouhých šedesát tisíc obyvatel.
syn2006pub: Reflex, č. 33/1997

Profil: ethisch

Profil: ethisch

Definition

svätý

Über eine Person bzw. deren Charakter, wenn sie als moralisch vollkommen, tadellos und vorbildhaft, selbstlos oder keusch gilt und sich für das Gemeinwohl einsetzt.

In der Regel nur in prädikativer Verwendung oder in Phrasemen. Okkasionell graduierbar (svätejší, najsvätejší).

Definition

svatý

Über eine Person bzw. deren Charakter, wenn sie als moralisch vollkommen, tadellos und vorbildhaft, selbstlos oder keusch gilt und sich für das Gemeinwohl einsetzt.

In der Regel nur in prädikativer Verwendung (být + svatý/ svatá) oder in Phrasemen. Okkasionell graduierbar (svatější, nejsvatější).

Konnotationen

 • Fehlbarkeit
 • unerreichbare Ideale

Konnotationen

 • Fehlbarkeit
 • unerreichbare Ideale

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • bezúhonný ‘unbescholten, makellos’
 • cnostný ‘tugendhaft’
 • čistý ‘rein’
 • dobrý ‘gut’
 • nepoškvrnený ‘unbefleckt’
 • nevinný ‘unschuldig’
 • poctivý ‘ehrenhaft’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • anděl vgl. anděl (ethisches Profil)
 • být mravnost samahyperbolisch: <někdo> je mravnost sama [wörtl. die Moral selbst sein] ‘Inbegriff der Moral sein; moralisch tadellos sein’
 • být ztělesněná ctnost/ ztělesněnou ctnostíhyperbolisch: <někdo> je ztělesněná ctnost/ ztělesněnou ctností [wörtl. verkörperte Tugend sein] ‘moralisch tadellos’
 • dokonalý ‘vollkommen, tadellos’

Wortbildungen

Adverbien

 • sväto2, hyperbolisch ‘heilig, unschuldig’, vgl. Nezaviažem sa žiť sväto. ‘Ich verpflichte mich nicht, heiligmäßig zu leben.’
 • svätuškár ‘Frömmler, Scheinheiliger’
 • svätuškárka ‘Frömmlerin, Scheinheilige’
 • svätuškárstvo ‘die Eigenschaft eines Frömmlers, Scheinheiligen’

Wortbildungen

Substantive

 • svatoušekironisch ‛Heiliger, makelloser Mensch’, vgl. Není žádný svatoušek. ‛Er/ Sie ist kein Heiliger.’, Dělá ze sebe svatouška. ‛Er/ Sie macht aus sich einen Heiligen.’

Adverbien

 • svatě2, hyperbolisch ‘heilig, unschuldig’, vgl. tvářil se svatě [wörtl. er hat eine heilige Miene aufgesetzt]/ heilig tun, vgl. usmál se nasládle, svatě ‘er lächelte süßlich, heilig’, v mládí se příliš svatě nechoval ‘in der Jugend hat er sich nicht besonders heilig verhalten’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Nikto nie je svätý! [wörtl. Niemand ist ein Heiliger!]/ ‘keiner ist so moralisch unfehlbar wie ein Heiliger, jeder hat Fehler und Schwachstellen’
 • robiť sa/ tváriť sa svätýmexpressiv: <niekto> sa robí/ sa tvári svätým [wörtl. einen Heiligen machen/ mimen]/ ‘übertragen: sich verstellen’
 • robiť svätú tvárexpressiv: <niekto> robí svätú tvár [wörtl. ein heiliges Gesicht machen (aufsetzen)]/ ‘übertragen: sich verstellen’

Kollokationen

 • svätý človek
 • žiť svätým životom
 • (ten veru) nie je svätý

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • dělat se svatým/ svatou: <někdo> se dělá svatým/ svatou [wörtl. jmd. macht sich heilig]/ heilig tun, den Heiligen machen/ spielen ‘vortäuschen, dass man sehr moralisch ist oder dass man keinen Fehler begangen hat’
 • dělat ze sebe svatého/ svatou: <někdo> ze sebe dělá svatého/ svatou [wörtl. jmd. macht sich heilig]/ heilig tun ‘vortäuschen, dass man sehr moralisch ist oder dass man keinen Fehler begangen hat’

Belege

A pre vybičované emócie obyvateľstva je po prekročení určitého bodu zápas proti tejto „nesvätej koalícii“ obtiažny. Práve v protiklade emócií a racionality leží podstata politiky extrémizmu.
Slovo, 4.2002

Citujúc jeho krédo spisovateľa: „Ak miluje svoju prácu, tvorbu, literatúru, svoju vlasť, svojich ľudí, je s nimi šťastný.“ A s plnou naliehavosťou si uvedomuje: „Svety nie sú sväté, sú skôr hriešne, a predsa krásne.“ Tomuto krédu zasvätil svoju tvorbu i svoj život. Poznať oboje, bližšie, dôvernejšie, z aspektu jeho hĺbavých úvah a rozhovorov, je lákavé a zároveň poučné.
Slovo, 9.2002

Ranuccio mu predáva telo len ako model, ale inak nedáva žiadnu odpoveď ani Caravaggiovým túžbam, ani svojej žene Lene, ktorá touto nekomunikáciou začína trpieť. Práve podobné osudy zbližujú Caravaggia s Lenou. Ona si však na jeho vernisáži získa priazeň svätejších osôb, a tak Caravaggia necháva napospas kritikom odsudzujúcim celú jeho tvorbu a Ranucciovi, ktorý nedokáže potlačiť hnev z Leninej nevery a nečakaného tehotenstva a prejaviť cit ku Caravaggiovi…
www.inzine.sk/article.asp?art=1972 [08.07.1999]

Najťažšou úlohou pre Jewisona bolo zobraziť Kanaďanov tak, aby diváci nenadobudli dojem, že sú svätí. „Kanaďanov sme chceli zobraziť ako veľmi motivovaných ľudí s cnosťami aj chybami.“
www.inzine.sk/article.asp?art=3304 [11.04.2000]

Belege

Jinak prezidenta Clintona nesoudím, nejsem svatý . Ani on není svatý , prezident nemůže, a asi by ani neměl být, to by bylo nudné.
syn2000

I když dobře věděla, že Plácido není svatý , příležitostné nevěry mu třicet let promíjela. Po krátkých milostných romancích, například s Ginou Lollobrigidou, se totiž zase vracel k rodině.
syn2000

Netvrdí, že je svatý . Přesto má pocit, že si s ním život krutě zahrál. Osudným se mu stal vztah k ženě, která jej i jeho bratra Pavla loni obvinila ze znásilnění a vydírání.
syn2009pub: Blesk, 25. 1. 2001

Kážou vodu a pijí víno, někteří dokonce chlastají i kořalku, kdo to má trpět, takový Čunek je zkorumpovaný až za ušima a dělá se svatým , ne, ne, tam už mě nikdo u černoprdelníků neuvidí.
www.google.cz [03.11.2010]

Sabina: Měli jste zase výměnu názorů?
Běla: Jo. A tentokrát jsem si tu hubu otevřela. Ale stejně mi to nebylo nic platné. Zase se to všechno obrátilo proti mě.
Sabina: Eliška ze sebe zase dělala svatou ?
Běla: Jo. Zapírala, že mi zakazuje stýkat se s Kellyovýma a rodiče tomu zdá se uvěřili.
www.google.cz [03.11.2010]

Čnělce, mršce, nic nebylo svaté, až se Rkekk Stjörnvalsson rozhodl, že ji vytrestá, a prohlásil za svatou ji samotnou. To ji naučí, myslel si, ale ta mrška nebyla sama sobě o nic svatější než všechno ostatní, ani pak mu nedala pokoj, pořád jen za ním do postele, až nakonec zvíře přece jen zvítězilo nad filosofem a pohlaví zamávalo žezlem.
syn2000

Profil: Tabu

Profil: Tabu

Definition

svätý

Über etwas, das geschätzt, hoch angesehen und verehrt wird und das als besonders wertvoll und unantastbar gilt.

Okkasionell graduierbar (svätejší, najsvätejší).

Definition

svatý

Über etwas, das geschätzt, hoch angesehen und verehrt wird und das als besonders wertvoll und unantastbar gilt.

Okkasionell graduierbar (svatější, nejsvatější).

Konnotationen

 • Heiligtum
 • gehoben

Konnotationen

 • Heiligtum
 • gehoben

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • drahocenný ‘wertvoll’
 • drahý ‘teuer’
 • nedotknuteľný ‘unantastbar’
 • neporušiteľný ‘unumstößlich’
 • tabu/ tabuový/ tabuizovaný ‘Tabu/ Tabu-/ tabuisiert’
 • vzácny ‘selten’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • důležitý ‘wichtig’
 • nade všechno drahý ‘über alles verehrt, teuer’
 • nedotknutelný ‘unantastbar’
 • nezpochybnitelný ‘nicht anzweifelbar, unbezweifelbar’

Wortbildungen

Adjektive

 • posvätný3, übertragen, hyperbolisch ‘heilig, unantastbar’, vgl. Z celého Ruska prišli títo muži na severný Kaukaz, kde je každý hosť posvätný. ‘Aus ganz Russland kamen diese Männer in den nördlichen Kaukasus, wo jeder Gast heilig ist.’

Adverbien

 • posvätne ‘heilig, unantastbar’, vgl. Pre prívržencov hnutia Právo na život je ľudský život posvätne nedotknuteľný. ‘Für die Anhänger der Bewegung "Recht auf Leben" ist das menschliche Leben absolut unantastbar.’

Wortbildungen

Adjektive

 • posvátný5, übertragen, hyperbolisch ‘heilig, unantastbar’, vgl. každý den má svůj posvátný průběh ‘jeder Tag hat seinen unantastbaren Verlauf’

Adverbien

 • svatě3 ‘heilig, absolut’, vgl. svatě kanonizovaný marxistický výklad českých dějin ‘heilig kanonisierte marxistische Deutung der tschechischen Geschichte’, usnesení by měla být vnímána zcela svatě ‘die Vereinbarungen sollten als absolut verbindlich wahrgenommen werden’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • byť sväté: <niečo>je <niekomu>sväté/ etw. ist jmdm. heilig ‘etwas ist für jmdn. unantastbar’
 • nič nie je sväté: nič <niekomu> nie je sväté / jmdm. ist nichts heilig ‘für jmdn. ist nichts unantastbar’
 • sväté právo/ heiliges Recht ‘unumstößlicher Anspruch auf etwas’

Kollokationen

 • rodina mu je svätá

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • byt svaté: <něco> je <někomu> svaté/ etw. ist jmdm. heilig ‘etwas ist für jmdn. unantastbar’
 • nic není svaté: <někomu> není nic svaté / jmdm. ist nichts heilig ‘für jmdn. ist nichts unantastbar’
 • svaté právo/ heiliges Recht ‘unumstößlicher Anspruch auf etwas’

Kollokationen

 • rodina je mu svatá

Belege

Prerod modernej spoločnosti na spoločnosť masovej spotreby dáva navyše širokým masám nevídanú (to neznamená, že aj vedome kontrolovanú) moc. V honbe za ziskom nie je napríklad majiteľom masmédií nič sväté, verejnosť sa špára v súkromí oligarchie i aristokracie.
Slovo,7.2002

Križiacky ideál a skutočnosť Stredovekí kronikári popisovali križiakov ako sväté vojsko, bojovníkov Kristových, ktorých cieľom bolo s Kristom zvíťaziť alebo s ním zomrieť. Tí, čo padli v boji za svätú vec, boli mučeníkmi a za svoju obeť v boji proti neveriacim boli odmenení večnou nebeskou blaženosťou.
Slovo, 4.2003

Keď naše staré mamy hovorievali o nejakom človeku, že mu „nič nie je sväté“, mysleli tým, že si nič neváži, že je manipulátor a sebec. Na druhej strane, človek, ktorému „je niečo sväté“, ak v mene tejto predstavy ubližuje druhým, popiera sám seba, ničí to, čo má byť prvorado sväté – iného človeka.
Slovo, 2.2003

A to bývame v dome, v ktorom už štyridsať rokov neprebehli nijaké úpravy a opravy, takže dom drží už len silou vôle – a ešte aj vďaka tomu, že ho nepostavili za socíku, ale v časoch starej zlatej prvej republiky. Ja viem, sú to malichernosti. Láska k vlasti je predsa svätejšia a silnejšia než nejaké taľafatky okolo bývania.
www.inzine.sk/article.asp?art=2473 [24.10.1999]

Belege

V samotné Nově je uctíván téměř jako Bůh. Co řekne, je svaté . Co umí dokonale, je přesvědčit lidi tak, že jeho názor vezmou za svůj a hrdě ho trousí životem.
syn2009pub: Lidové noviny, č. 216/1998

Aby to vydavatele tolik nestálo, obrátil se na pivovar Whitbread, který hned souhlasil, že na tento svatý účel štědře přispěje.
syn2000

Co pro vás znamená divadlo? V dětství jsem pochopil, že divadlo je svatá věc, velké štěstí. Situace po válce byla pro mé rodiče obtížná. Oba velmi těžce pracovali, matka byla lékařka, otec ekonom. Největším odpočinutím pro ně nebyla příroda, ale divadlo.
syn2009pub: Lidové noviny - kultura, č. 106/1998

Podnik si hlídá svá tajemství velmi pečlivě, má vlastní bezpečnostní službu a veškerý personál je vázán svatým slibem mlčení. I z oficiálních statistických údajů však vyplývá, že alespoň v Rusku nemá Gazprom žádnou konkurenci.
syn2009pub: Lidové noviny, č. 99/1998

Oni rozhodnou, co je prosvaté , zda zákony této země, nebo zájem soukromé firmy. Pokud zvítězí zájem firmy, nezbývá než se zeptat, co asi úředníky k takovému rozhodnutí přimělo.
syn2000

Dvaapadesátiletý zelinář své dilema, zda jsou pro něj svatější hotové peníze nebo naturálie, neřešil. Pohotově za zloději vyrazil, dostihl je a s přepravkou se spokojeně vrátil ke stánku. Copak asi cítil, když zjistil, že mu třetí mladík během jeho nepřítomnosti „na pracovišti“ ukradl peněženku a beze stopy zmizel?
syn2000

Do té doby totálně ušlápnutá manželka i matka nabere odvahu a mužovi, který bije svou ženu a myslí si, že je to jeho nejsvatější právo, poprvé v životě střelí facku.
syn2000

Profil: intensivierend

Profil: intensivierend

Definition

svätý

Intensivierend, Nachdruck verleihend – absolut, stark, groß. In der Regel attributive Verwendung (svätý + Abstraktum). Ursprünglich war svätý in diesen Wortverbindungen als ‘sich aus dem Glauben ergebend’ oder ‘sich auf Gott und seine Gebote berufend’ u. Ä. zu verstehen, dieser Bezug verblasst aber im gegenwärtigen Sprachgebrauch nahezu völlig. Einige Wortverbindungen indizieren zusätzlich entweder eine besondere Erhabenheit und Abgehobenheit vom Alltäglichen (vgl. sväté ticho ‘heilige Stille’) oder die Richtigkeit und Wichtigkeit einer Handlung (vgl. svätý hněv/ heiliger Zorn; svätý boj za decentralizaciu ‘heiliger Kampf für die Dezentralisierung’), letzteres allerdings meistens ironisch gemeint.

Definition

svatý

Intensivierend, Nachdruck verleihend – absolut, stark, groß. In der Regel attributive Verwendung (svatý + Abstraktum). Ursprünglich war svatý in diesen Wortverbindungen als ‘sich aus dem Glauben ergebend’ oder ‘sich auf Gott und seine Gebote berufend’ u. Ä. zu verstehen, dieser Bezug verblasst aber im gegenwärtigen Sprachgebrauch nahezu völlig. Einige Wortverbindungen indizieren zusätzlich entweder eine besondere Erhabenheit und Abgehobenheit vom Alltäglichen (vgl. svaté ticho ‘heilige Stille’) oder die Richtigkeit und Wichtigkeit einer Handlung (vgl. svatý hněv/ heiliger Zorn; svatý boj za decentralizaci ‘heiliger Kampf für Dezentralisierung’), letzteres allerdings meistens ironisch gemeint.

Konnotationen

[Für dieses Profil wurden keine Konnotationen gefunden.]

Konnotationen

[Für dieses Profil wurden keine Konnotationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • absolútny ‘absolut’
 • dokonalý ‘vollkommen’
 • majestátny ‘majestätisch’
 • odôvodnený ‘begründet’
 • oslavný ‘feierlich’
 • povznášajúci ‘erhebend’
 • primeraný ‘angemessen’
 • slávnostný ‘feierlich’
 • správny ‘richtig’
 • spravodlivý ‘gerecht’
 • stopercentný ‘hundertprozentig’
 • sviatočný ‘feiertäglich, feierlich’
 • totálny ‘total’
 • úplný ‘vollkommen, ganz’
 • vznešený ‘erhaben’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • absolutní ‘absolut’
 • naprostý ‘vollkommen’
 • úplný ‘vollkommen, ganz’

Wortbildungen

Adjektive

 • presvätý3 ‘überaus heilig’
 • svätosvätý Ausdruck der Expressivität ‘vollkommen sicher, felsenfest’

Adverbien

 • sväte ‘adverbialer Verstärker: ganz, völlig, total’, vgl. Vrah neľaká ma, ja sa svojich bojím: zem chcú mi podryť, na nejž sväte stojím. ‘Der Mörder schreckt mich nicht, ich fürchte die Meinen: Sie wollen mir die erde weggraben, auf der ich fest stehe.’
 • svätosväte/ sväto-sväte ‘felsenfest, hoch und heilig, absolut’, vgl. byť o niečom svätosväte presvedčený ‘von etwas felsenfest überzeugt sein’, svätosväte sľubovať ‘hoch und heilig versprechen’

Wortbildungen

Adverbien

 • svatosvatěintensivierend [wörtl. heilig (verdoppelt "heiligheilig")] ‘mit großem Nachdruck’, vgl. svatosvatě sliboval, že už víckrát školu flákat nebude ‘er hat tausendmal versprochen, dass er die Schule nie mehr schwänzt’
 • svatě4, intensivierend [wörtl. heilig] ‘mit großemNachdruck’, vgl. svatě se zařekl, že už nebude kouřit ‘er beteuerte, dass er nicht mehr rauchen wird’, svatě přísahat ‘hoch und heilig schwören’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • mať svätú trpezlivosť: <niekto> má <s niekým> svätú trpezlivosť [wörtl. mit jmdm. heilige Geduld haben]/ ‘sehr geduldig sein’
 • mať svätý pokoj: <niekto> má <s niekým, niečím> svätý pokoj [wörtl. mit etw./ jmdm. seine heilige Ruhe haben]/ ‘durch nichts und niemanden gestört, friedlich leben, mit etw. nichts zu tun haben, mit etw. aufhören’
 • nech sa stane jeho svätá vôľa [wörtl. möge sein heiliger Wille geschehen]/ ‘Ausdruck des Vertrauens in Gott bei gläubigen Menschen’
 • svätá nevinnosť!ironisch [wörtl. heilige Unschuld!]/ ‘sagt man über jmdn., der a) den Unschuldigen spielt, b) naiv ist’
 • svätá povinnosť/ heilige Pflicht ‘etwas, das unbedingt ausgeführt werden muss und unumstößlich bzw. nicht hinterfragbar ist’
 • svätá pravda/ heiliges Recht ‘ja! (betonte Zustimmung), unumstößliches Recht’
 • sväté ticho/ heilige Stille, heilige Ruhe ‘hoher Grad an Ruhe, aber auch erhabene Stille, innere Ausgeglichenheit, Gelassenheit’
 • svätý boj za spravodlivosť/ heiliger Kampf für die Gerechtigkeit ‘besonderer Eifer für eine in den Augen desjenigen, über den gesprochen wird, gerecht erscheinende Sache’
 • svätý hnevbuchsprachlich / heiliger Zorn ‘besonders hoher Grad der Wut, oft mit der Nebenbedeutung: berechtigt, verständlich, einem moralischen Gesetz gehorchend’
 • zahorieť svätým hnevombuchsprachlich: <niekto> zahorí svätým hnevom [wörtl. in heiligem Zorn entbrennen]/ ‘sich sehr erzürnen’

Kollokationen

 • svätá chvíľa
 • sväté nadšenie
 • sväté presvedčenie

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • mít svatou trpělivost: <někdo> má svatou trpělivost [wörtl. heilige Geduld haben] ‘große Geduld haben’
 • svatá povinnosthyperbolisch/ heilige Pflicht ‘eine Pflicht, der nicht ausgewichen werden darf’, vgl. dávat peníze na kulturu je svatá povinnost ‘Geld für Kultur zu spenden ist heilige Pflicht’, považoval za svou svatou povinnost pro revoluci zemřít ‘er hielt es für seine heilige Pflicht, für die Revolution zu sterben’
 • svatá pravdahyperbolisch [wörtl. heilige Wahrheit] ‘absolute Wahrheit’
 • svatá prostoto!/ heilige Einfalt! ‘Sagt man als Ausdruck der Ungeduld und Empörung, wenn jmd. sehr naiv oder dumm ist.’
 • svatý hněvbuchsprachlich/ heiliger Zorn
 • svatý klid [wörtl. heilige Ruhe] ‘absolute Ruhe’
 • svatý pokoj [wörtl. heilige Ruhe] ‘absolute Ruhe’

Kollokationen

 • svaté nadšení
 • svaté přesvědčení
 • svaté ticho

Belege

STRANA ZELENÝCH NA SLOVENSKU!“ Zatiaľ ich nevyriešili iní „machri“, ktorí majú niečo za sebou a niečo aj v hlave, ale treba dať šancu Predsedníctvu SZS, tí globálne problémy ľudstva vyriešia! Svätá prostota! Týmto chceli zelení ovplyvniť voličov, o ktorých je z prieskumov verejnej mienky známe, že v drvivej väčšine sú to vysokoškolsky vzdelaní ľudia, čo u nich predpokladá aj istú mieru inteligencie!
Slovo, 11.2002

Podľa hi-fi zistíte, že ste doma. A hlavne, kde ste doma. A to je niekedy dôležitejšie, ako čokoľvek iné. PS: Milé ženy, vážte si ten svätý okamih, keď si k vám muž prinesie svoje hi-fi. Ponožky, trenírky, zubná kefka, ani holiace potreby ešte nehovoria nič o vážnych úmysloch založiť si s vami spoločnú domácnosť.
www.inzine.sk/article.asp?art=3968 [05.09.2000]

Pomsta plodí pomstu. Lenže pri všetkej tej odhodlanosti, srdnatosti, spravodlivom svätom hneve si človek akosi nemá čas uvedomiť, že objavenie sa teroristov nie je náhlou, nečakanou udalosťou. Teroristi nie sú ako dážď žiab, ktorý raz za storočie ohromí obyvateľov dákeho zastrčeného mestečka. Vyrastajú z určitých dlhodobých sociálnych či politických podmienok.
Slovo, 10.2002

Ale to nie je všetko: „Najväčšie úsilie venovali antikomunistické sily hanobeniu osobnosti J. V. Stalina, vediac o jeho všeobecne uznávanej autorite a úcte vzhľadom na víťazstvo viery v idey socializmu, ktorého mohutnosť a možnosti pred západným svetom reprezentoval.“ Bum, a sme doma. Tu sa už žarty končia. Kamaráti buďme, ale dlhy si plaťme, hovorí známe slovenské príslovie. Bezpochyby studená vojna bola a všetky prostriedky boli sväté. Tieto fakty sa nedajú popierať.
Slovo, 12.2002

Na Slovensku si kdekto povie: „Švajčiarom je ľahko. Kdejaký diktátor, mafián, bývalý nacista si uloží peniaze do ich bánk, a oni z toho žijú. Z prania špinavých peňazí.“ Nesúhlasím. Iste, stane sa aj také. Ale nacistické kontá boli na tlak zvonka zverejnené. A inak, v slobodnej krajine má každý sväté právo uložiť si svoje peniaze, hoci aj anonymne.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=4338 [22.11.2000]

Matke vysvetľoval, prečo sa musí uskutočniť kongres, na ktorom by sa sformovala o medzinárodné dohody sa opierajúca svätá zásada, ktorá by mohla raz už schválená a potvrdená spolkom pre poskytovanie pomoci raneným slúžiť za základ v európskych krajinách.
Slovo, 7.2002

Týmto by som sa chcela všetkým, čo ma kedy museli počúvať, poďakovať. Mali svätú trpezlivosť. A ja tiež.
www.inzine.sk/article.asp?art=3352 [19.04.2000]

Belege

S důkladným a svatým zanícením se proklel, pak proklel svou matku a svou smůlu a svou slabost.
syn2000

Prostál jsem několik listopadových večerů na náměstí Svobody, vmáčknutý mezi lidi, mezi dav kolébající se svatým nadšením, a někdy jsem si vzpomněl na své křečové žíly a pokoušel se přešlápnout, aby se jim ulevilo, ale nátřesk na náměstí byl tak mocný, že se mi přešlapování nedařilo.
syn2000

Hlas jeho hřměl svatým přesvědčením. Mluvil to obrácen k soudci, dávaje tím zřejmě a ostentativně ženám najevo, že jejich rozoumky na pochopení těchto pravd nestačí.
syn2000

Za houstnoucího soumraku pozorovala tmící se lesy i chudou, vypleněnou ves v podhradí a v kapli se modlila za ztracené syny, kteří se vydali ve svatém nadšení dobývat Palestinu.
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 27. 9. 2001

Žlábek pěstuje kůrovce na horší časy. Lýkožrout je nejen předmětem svatého boje, ale i rituálu: dvě stě let se tu proti němu bojuje, a dvě stě let tu řádí v pravidelných cyklech dál.
syn2000

Etymologie

Etymologie

Allgemeinslawisch, aksl. svętъ ‘heilig’. Urslaw. *svętъ , hängt mit dem avest. spənta- ‘mächtig, bes. in Bezug auf magische Kraft’ zusammen, vermutlich aus dem uridg. *sghuwent- ‘mächtig’. Mit dem dt. geschwind , mhd. geswinde ‘stark’ verwandt. Im Slawischen kam es unter dem Einfluss des Christentums zur Bedeutungsveränderung zu ‘heilig’, als Äquivalent zu lat. sanctus. Die vorchristliche Bedeutung ‘mächtig’ ist noch in dem Namen Svatopluk erhalten, der eigentlich so viel wie ‘derjenige, der ein mächtiges Heer hat’ bedeutete. Siehe MACHEK1 und KLUGE (Lemma geschwind).

Semantischer Wandel

Die aktuellen Bedeutungswörterbücher des Slowakischen führen jeweils sieben Bedeutungen von svätý auf. Das KSSJ (2003) bringt folgende Explikation: 1.náb. o kt. cirkev slávnostne vyhlásila, že hrdinsky praktizoval cnosti, a dala ho veriacim za vzor (a orodovníka) ‘religiös: über jemanden, über die Kirche proklamiert hat, dass derjenige auf heldenhafte Weise tugendhaft gewesen ist und den die Kirche den Gläubigen als Vorbild (und Fürbitter) gegeben hat’ 2. súvisiaci s náb. predstavami a úkonmi ‘was mit religiösen Vorstellungen und Handlungen zusammenhängt’ 3. expr. vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou ‘expressiv: hervorragend an Tugenden, an Moralität und Unbescholtenheit’ 4. expr. nedotknuteľný, posvätný, drahý ‘expressiv: unantastbar, geheiligt, teuer’ 5. kniž. vznešený (význ. 1), slávnostný, veľký ‘buchsprachlich: erhaben (Bedeutung 1.) feierlich, groß(-artig)’ 6. expr. vzbudzujúci vážnosť svojou silou; oprávnený, spravodlivý: svätý hnev, sväté nadšenie ‘expressiv: was eine Bedeutsamkeit aus eigener Kraft hervorruft: bewährt, gerecht: heiliger Zorn, heilige Begeisterung’ 7. expr. úplný ‘expressiv: vollkommen’. Das SSJ (1959-1968) expliziert das Wort dagegen folgendermaßen: 1. v náboženských predstavách vlastnosť pripisovaná bohu al. jeho atribútom a ľuďom, ktorí podľa učenia cirkvi žili dokonalým kresťanským životom a po smrti sú veriacimi uctievaní ako svätci ‘in religiösen Vorstellungen eine Eigenschaft, die Gott oder seinen Attributen und Menschen zugeschrieben wird, die nach der Lehre der Kirche ein vollkommenes christliches Leben gelebt haben und nach ihrem Tod von den Gläubigen als Heilige verehrt werden’ 2. v cirkevnej a náboženskej terminológii pri pomenovaniach obradov, posvätných predmetov ap. ‘in kirchlicher und religiöser Terminologie bei der Benennung von Ritualen, geweihten Gegenständen u.ä.’ 3. expr. mravnedokonalý, zachovaný, počestný, bezúhonný ‘expressiv: moralisch vollkommen, wohlerhalten, ehrenhaft, unbescholten’ 4. expr. posvätný, nedotknuteľný, drahý, vzácny (obyč. v rečníckom prejave) ‘expressiv: geweiht, unantastbar, lieb, teuer (gewöhnlich in einer gesprochenen Äußerung)’ 5. kniž. vznešený, slávnostný, slávny, veľký ‘buchsprachlich: erhaben, feierlich, rumvoll, groß(-artig)’ 6. expr. spravodlivý, oprávnený: svätý hnev […] ‘expressiv: gerecht, bewährt: heiliger Zorn […]’ 7. expr. úplný, naprostý, celkomistý, dokonály: to je svätá pravda […] ‘expressiv: total, vollkommen, ganz sicher, vollkommen: das ist die heilige Wahrheit […]’.

Im vorliegenden Wörterbuch wurden für das Slowakische sechs Profile ausgegliedert: ein religiös-göttliches, ein religiös-anthropologisches, ein religiös-kultisches, ein ethisches, ein Tabuprofil sowie ein intensivierendes Profil. Die Gott zukommende Eigenschaft svätý wird im religiös-kultischen Profil auf die mit dem Gottesdienst verbundenen Rituale und Gegenstände übertragen. Ein den Gesetzen Gottes folgender Mensch wird substantivierend als svätý bezeichnet. Das ethische Profil stellt eine Übertragung des religiös-anthropologischen Profils auf säkulare Zusammenhänge dar. Das Tabuprofil verstärkt eine Konnotation von svätý, nämlich die Unantastbarkeit bzw. Unumstößlichkeit. Die in den Bedeutungswörterbüchern unter 5-7 aufgeführten Bedeutungen sind im vorliegenden Wörterbuch unter dem intensivierenden Profil zusammengefasst worden, da es sich insgesamt um Verstärker handelt, in denen entweder die Erhabenheit des Gegenstandes oder der hohe Grad an moralischer Rechtfertigkeit betont werden. Im Gegensatz zu anderen in diesem Wörterbuch aufgeführten Intensivierern (hauptsächlich desubstantivische Adjektive und Adverbien, vgl.: boží, božský/ božsky ‘göttlich’, anjelsky ‘engelhaft, engelgleich’, nebesky ‘himmlisch’) aus dem Bereich des religiösen Wortschatzes scheint svätý in dieser Funktion nicht mehr produktiv zu sein und vor allem in lexikalisierten Wendungen vorzukommen, die oft phrasematisch wirken (vgl. svätá prostota! ‘Heilige Einfalt!’).

Semantischer Wandel

JUNGMANN (Lemma swatý) führt das Wort auf světlý ‘hell’ zurück und deutet es als eine Metapher, in der die positive Bewertung des Lichts auf den Charakter übertragen wird. Diese Erklärung ist heute allerdings als Volksetymologie einzustufen. An erster Stelle führt JUNGMANN dementsprechend die Bedeutung „heilig, verklärt, geistig, sittlich vollkommen“ an, zwar primär in Bezug auf Gott, sekundär auf Menschen. Außerdem sondert er die Bedeutung „k službám božím náležitý, svěcený, a tudy netknutedlný“ aus. Als figurative Bedeutung führt er „Ehrfurcht, Andacht gebietend“ an, mit den Beispielen „svaté ticho lesní“ ‘heilige Waldstille’, „svaté paměti“ ‘heiligen Angedenkens; sagt man, wenn man über Verstorbene spricht’.

Das PSJČ (Lemma svatý) führt fünf Bedeutungen an: 1) religiös verehrt, geachtet; 2) allgemein im Verhältnis zu religiösen Vorstellungen stehend; 3) moralisch vollendet, tadellos; 4) sehr geehrt, geachtet, teuer; erhaben, gepriesen; 5) (über etwas Wohltuendes, Angenehmes oder allerhöchstes, ehrwürdiges) völlig, vollendet, absolut. Die Auflistung der Belege macht deutlich, dass die vierte und fünfte Bedeutung vorwiegend durch phrasematische Einheiten repräsentiert werden, wobei PSJČ einige anführt, die heutzutage als veraltet gelten, z. B. svatá pravda! [wört. heilige Wahrheit] ‘Ausdruck des Einverständnisses mit einer Aussage’. Außerdem führt das PSJČ auch Verbindungen wie „Opuštěn je svatý Vyšehrad!“ ‘Verlassen ist der heilige Vyšehrad.’ oder „V dálce vidíme strmou, svatou Akropolis“ ‘In der Ferne sieht man die steile, heilige Akropolis’ an. Hierbei handelt es sich um Literaturzitate oder geflügelte Worte. Diese gelten im gegenwärtigen Sprachgebrauch als unüblich und pragmatisch als pathetisch, ironisch oder hyperbolisch markiert. SSJČ (und SSČ) geht von sechs Bedeutungen aus: 1) ein von der christlichen Kirche als am höchsten vollkommen anerkannter Mensch, verehrt und kanonisiert; 2) allgemein ehrhaft, sittlich, vollendet; 3) im Verhältnis zu Gott, den Heiligen, religiösen Kulthandlungen oder überhaupt zu religiösen Vorstellungen stehend, 4) über alles teuer, geehrt; geheiligt (heilig); 5) ungewöhnlich groß, intensiv und damit Verehrung, Verwunderung, Feierlichkeit hervorrufend; erhaben, edel; 6) völlig, vollendet, absolut.

Das vorliegende Wörterbuch unterscheidet sechs Profilierungen von svatý, wobei das von den tschechischen Bedeutungswörterbüchern als Homonym aufgefasste svatý (Synonym světec, es handelt sich um die Substantivierung des Adjektivs) in der Bedeutung 'Heiliger' hier als ein Derivat innerhalb des Stichwortes svatý registriert wurde (religiös-anthropologisch Profil). Die Eigenschaften dieses Menschen werden in den tschechischen Wörterbüchern dagegen als Einzelbedeutung innerhalb des adjektivischen Lexems behandelt. Das religiös-göttliche Profil bezeichnet eine Eigenschaft Gottes und das religiös-kultisches Profil die Beziehung eines Gegenstandes zu religiösen Inhalten, Praktiken, Gegenständen und Institutionen, also allgemein seine vorhandene Nähe zu religiösen Kontexten. Es entspricht der zweiten, bzw. dritten Bedeutung in der tschechischen Lexikographie. Auch das intensivierende Profil entspricht der Bedeutung des 'Absoluten' in den tschechischen akademischen Wörterbüchern (5., bzw. 6. Bedeutung). Alle anderen Profile weichen sowohl in den religiösen als auch in den säkularen Bedeutungen von den Befunden der tschechischen Lexikographen ab. Im ethischen Profil sind Bedeutungen abgelegt, die vom 'Heiligen' und seinen Eigenschaften auf nichtreligiöse, bzw. in dieser Hinsicht uneindeutige Kontexte übertragen wurden. In seiner personalen Konzeption ist es an das religiös-anthropologische Profil angelehnt, funktioniert aber eigenständig. Der direkte Bezug zum Göttlichen oder Transzendentalen ist hier verblasst oder verloren gegangen. Im ambivalenten Tabuprofil wird der Bedeutungsaspekt besonderer Wertschätzung und Unantastbarkeit eines Gegenstandes hervorgehoben. Der ursprüngliche religiöse Bezug im intensivierenden Profil ist vollständig verloren gegangen, das Adjektiv ist in diesem Profil semantisch blass und drückt je nach Kollokationspartnern Erhabenheit, Absolutheit oder Autorität von etwas aus. Als Quelle dieses Profils sind das religiös-göttliche und auch das religiös-kultische Profil anzusehen, die beide stark im Bereich der den Profilen unterliegenden Grundbedeutung liegen. Die allgemeine und stark modifizierbare Kernbedeutung ist hier eine Steigerung und Intensivierung, die kontextabhängig ausgelegt werden muss und Nachdruck, eine superlativische, hyperbolische oder auch ironisch-distanzierte Haltung markiert.

Svatý gehört eindeutig zum primär religiös geprägten Kernwortschatz, sowohl historisch als auch im heutigen Tschechischen. Es existiert im heutigen tschech. Sprachgebrauch parallel eine säkulare Linie, die die drei nicht-religiösen Profile in diesem Wörterbuch umfasst. Die Säkularisierung ist stabil, dennoch ist der latente, bzw. z. T. mit „altmodischen“ Werten assoziierte christlich-kirchliche Ursprungskontext nachvollziehbar. Die stärkste Ausnahme hiervon macht das intensivierende Profil, da es sich sowohl semantisch, als auch syntaktisch stark verselbstständigt hat. Die Bedeutung ‘völlig’, ‘absolut’ geht zwar auf  eine Komponente der Grundbedeutungen von svatý zurück, hat aber den Bezug zur Semantik des Göttlichen durch Abstrahierung ganz verloren. Svatý wird hier attributiv verwendet und ist abhängig nicht nur vom Kontext, sondern in erster Linie vom substantivischen Partner innerhalb der Nominalphrase nach dem Muster svatý + Abstraktum, dessen Bedeutung intensiviert wird. Neue Reflexe sprachlicher Säkularisierung sind vor allem vom religiös-kultischen und dem ethischen Profil ausgehend zu erwarten, vgl. auf Wortbildungsebene svatýně und svatostánek im Fußballslang.

Sprichwörter

Komu Pán Boh, tomu všetci svätí! [wörtl. (Mit) wem Gott, (mit) dem alle Heiligen!]/ ‘sagt man, über jmdn., dem es immer gut geht’

Pes aj na svätého zabreše. [wörtl. Ein Hund verbellt auch einen Heiligen.]

Svätý Martin prichádza na bielom koni. [wörtl. Der heilige Martin kommt auf einem weißen Pferd.]/ ‘am 11. November fällt normalerweise der erste Schnee’

Traja zmrzlí, Traja ľadoví svätí– Pankrác, Servác, Bonifác.

Sprichwörter

 • Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. [wörtl. Am Tag des heiligen Georg kommen Schlangen und Stiere hervorgekrochen.] ‘nach dem Tag des heiligen Georg, d. h. dem 24. April, erwachen Schlangen und Stiere aus dem Winterschlaf’
 • Na svatý Duch do vody hup/ buch. [wörtl. Am heiligen Geist, rein ins Wasser.] ‘zu Pfingsten kann man schon draußen baden’
 • Svatá Anna, chladno zrána. [wörtl. Heilige Anna, kalt am Morgen.] ‘nach dem Tag der heiligen Anna, d. h. dem 26. Juli, wird es in der Früh kühler’
 • Svatá Lucie noci upije. [wörtl. Heilige Lucie trinkt von der Nacht.] ‘nach dem Fest der heiligen Lucie, d. h. dem 13. Dezember, werden die Nächte kürzer’
 • Svatý Martin přijíždí na bílém koni. [wörtl. Der heilige Martin kommt auf einem weißen Pferd.] ‘am St.-Martins-Tag, d. h. am 11. November, schneit es häufig’

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Rudolf Dilong: Ja svätý František, 1938. 
 • Rudolf Dilong: Sväté rojímanie (In: Rozjímania), 1992. 
 • Samo Bohdan Hroboň: Svätopomstopej (In: Slovenské iskrice), 1991.
 • Ján Kalinčiak: Svätý Duch, 1936.

  (Quelle: http://www.antikraj.sk/fotky3204/fotos/_vyr_819814.jpg)
 • Ján Kollár: Svätý Vid a svätý Dinda (In: Národnie spievanky I. diel. Bratislava: SVK9) 1953.
 • Karol Kuzmány: Hnev svätý (In: Sláva šľachetným), 1993.
 • Maurus Maurus: Legenda o sv. Svoradovi a sv. Benediktovi, 1981.
 • Tichomír Milkin: Svätý Peter (Gedicht, in: Sny a nádeje), 1985.
 • Andrej Sládkovič: Svätomartiniada, 1961.
 • Pavol Socháň: Svätojanské ohne na Slovensku, 1924.

Film

 • Svätá štvorka (Svatá čtveřice, Regie: Jan Hřebejk), Tschechien 2012.

Werbung


 • (Quelle: Foto von Monika Turočeková)

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Vladimír Jeřábek: Svatí redemptoristé, 1941.
 • Antonín Robek: Svatí - svatí - svatí, 1960.
 • Petr Dejmek: Svatí erotikové, Novely, 1913.
 • Jindra Jarošová: Svatí kacíři, aneb Reportáž nejen z Velké Moravy, 2000.
 • Gustav Roger Opočenský: Svatost či slabost (in: Dusilův hřích a jiné příběhy z hor), 1924.

Film

 • Svatá čtveřice (Regie: Jan Hřebejk, Drehbuch: Michal Viewegh), Tschechien, 2012.

Musik

 • Bohumil Bláha: Svatí pochodují (Partitur), 1999.
 • Bratři Karamazovi: Svatý (Lied, in: Oslava ohně), 2011.

 

 

 

Bibliographie

Bibliographie

Etymology of the Czech Words svět, světlo and svatý.“, Notes & Materials for Ling. Study of Sacred 3.3 (1987): 12.

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium