DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Slowakisch: ikona
Tschechisch: ikona

Polysemie

 1. religiös: ‘Heiligenbild’
 2. axiologisch: ‘als Vorbild verehrte Person’
 3. semiotisch: ‘repräsentativer Gegenstand’
 4. EDV-Profil: ‘Symbol auf dem Monitor’

Polysemie

 1. religiös: ‘Heiligenbild’
 2. axiologisch: ‘als Vorbild verehrte Person’
 3. semiotisch: ‘repräsentativer Gegenstand’
 4. EDV-Profil: ‘Symbol auf dem Monitor’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

ikona

Geweihtes Bild, das insbesondere in den orthodoxen Kirchen zumeist auf einer hölzernen Tafel gemalt wird, in der Regel eine Darstellung von Christus, Maria oder von Heiligen. Ikona hat ihren Ursprung in der byzantinischen Frömmigkeit.

Für den Gläubigen ermöglicht sie eine Verbindung zur dargestellten heiligen Person, was auch durch die besondere Verehrung etwa durch Küssen oder sich Niederwerfen, das Abbrennen von Kerzen oder das Beweihräuchern zum Ausdruck kommt.

Definition

ikona

Geweihtes Bild, das insbesondere in den orthodoxen Kirchen zumeist auf einer hölzernen Tafel gemalt wird, in der Regel eine Darstellung von Christus, Maria oder von Heiligen. Die Ikone hat ihren Ursprung in der byzantinischen Frömmigkeit.

Für den Gläubigen ermöglicht die Ikone eine Verbindung zur dargestellten heiligen Person, was auch durch die besondere Verehrung etwa, durch Küssen oder sich Niederwerfen, das Abbrennen von Kerzen oder das Beweihräuchern zum Ausdruck kommt.

Konnotationen

 • einfach, klar, symbolisch
 • goldfarbener Hintergrund
 • Wunderwirkung

Konnotationen

 • einfach, klar, symbolisch
 • goldfarbener Hintergrund
 • Wunderwirkung

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • svätý obraz ‘heiliges Bild’

Hyperonyme

 • obraz ‘Bild’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • svatý obraz ‘Heiligenbild’

Hyperonyme

 • obraz ‘Bild’

Wortbildungen

Substantive

 • ikonka1 ‘kleine Ikone’
 • ikonodulfachsprachlich ‘Ikonodule, Bilderverehrer’
 • ikonodúliafachsprachlich ‘Ikonodulie, Ikonenverehrung’
 • ikonodulstvofachsprachlich ‘Ikonodulie’
 • ikonognóziafachsprachlich ‘Ikonologie’
 • ikonograffachsprachlich ‘Ikonograph’
 • ikonografia ‘Ikonographie’
 • ikonoklastfachsprachlich ‘Ikonoklast, hist. Bilderstürmer’
 • ikonoklazmusfachsprachlich ‘Ikonoklasmus, hist. Bilderstürmerei’
 • ikonolatriafachsprachlich ‘Ikonolatrie, hist. Bilderverehrung’
 • ikonomaľba ‘Ikonenmalerei’
 • ikonostas ‘Ikonostase, Bilderwand’

Adjektive

 • ikonografickýfachsprachlich ‘ikonographisch’
 • ikonoklastickýfachsprachlich ‘ikonoklastisch’
 • ikonový ‘in Relation zu ikona (religiöses Profil) stehend’

Wortbildungen

Substantive

 • ikonka 1 ‘Diminutiv zu ikona (religiöses Profil)’
 • ikonodul fachsprachlich ‘Ikonodul’
 • ikonodulie fachsprachlich ‘Ikonodulie’
 • ikonograf fachsprachlich ‘Ikonograf’
 • ikonografie fachsprachlich ‘Ikonografie’
 • ikonoklasmus fachsprachlich ‘Ikonoklasmus; Abschaffung und Zerstörung von Heiligenbildern’
 • ikonoklast fachsprachlich ‘Ikonoklast’
 • ikonologie fachsprachlich ‘Ikonologie’
 • ikonolog fachsprachlich ‘Ikonologe’
 • ikonopisec ‘Ikonenmaler’
 • ikonostas fachsprachlich ‘Ikonostase; eine Bilderwand mit Ikonen zwischen Gemeinde- und Altarraum in orthodoxen Kirchen’

Adjektive

 • ikonografický fachsprachlich ‘ikonografisch’
 • ikonologický fachsprachlich ‘ikonologisch’

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • ikona Krista
 • ikona Panny Márie
 • modliť sa pred ikonou
 • pravoslavná ikona
 • svätá ikona
 • východoslovenské ikony
 • ruské ikony

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • ikona Krista
 • ikona Panny Marie
 • modlit se před zázračnou ikonou
 • pravoslavná ikona
 • poklonit se ikoně Madony

Belege

Nad niektorými sa človek pousmeje, väčšina z nich je však smutná a niekedy dokážu vyvolať až zdesenie. Ako príbeh staršej ženy, ktorý som počula od známeho. Zrobená babička z času na čas zamieri do záložne, stískajúc pod pazuchou vzácnu ikonu Panny Márie. Všetci vedia, že k nej prišli na návštevu deti.
Slovo, 1.2002

Ikonopisecké dedičstvo východných kresťanov sprostredkoval v júli Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska na 6. ročníku školy tvorby ikon pre začiatočníkov. Mladí účastníci vnikali počas desiatich dní do tradície starých byzantských majstrov, pričom si osvojovali zásadu II. nicejského koncilu: „To, čo hovorí evanjelium cez slovo, ikona zvestuje farbami, ktorými je vytvorená.“
Katolícke noviny, 33.2005

Tvoj list spred desiatich rokov. Písala si vtedy, ako Ťa štvú Tvoji rodičia, ktorí prežívali komunizmus tak náruživo, že vám v obývačke nad samovarom visel v zlatom ráme portrét Lenina. A ako Ťa ešte viac naštvalo, keď pádom boľševizmu vaši vystriedali portrét prešibaného a neskôr už len šibnutého Voloďu Iljiča za pravoslávnu ikonu. To je priam kvintesencia našej „slovanskej“ širokokoľajnej duše. Bezhlavo veriť, ponížene sa klaňať, odovzdať vlastný osud do rúk falošným mesiášom, akoby ten osud bol použitou papierovou vreckovkou či ešte čímsi horším, použitým Podľa toho sa mesiáši k tým osudom správajú.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=1756 [08.04.2011]

Belege

Panenka Maria z velké ikony a Jindřich Osmý z dobové rytiny hleděli mrtvýma očima na složitou hromadu knih, šatů, prádla, ovoce a cigaret na kulatém stolku se skleněnou deskou a na rozestlaný a uválený gauč pod oknem.
Škvorecký, Josef: Tankový prapor, Praha 1990

Od 15. století stoupala v Moskvě poptávka po menších ikonách, které by se daly použít v soukromých kaplích. A jak se měšťanům začínalo dobře vést, stalo se zvykem věšet ikonu do rohu každé místnosti v domě a do hlav každé postele
Fyson, Nance: Nejkrásnější poklady civilizace, Praha 1996

Pro tyto nejstarší konstantinopolské ikony jsou charakteristické byzantská císařská ikonografie a osobitost antického pojetí lidské postavy. Již na římských ikonách z 6. a 7. století lze rozpoznat jisté osobité rysy, které se rozvinuly teprve v pozdějším západoevropském malířství.
Babic, Gordana (ed.): Ikony, Kostelní Vydří 1997

Vousatí mniši v černém právě zapalovali lojové svíčky pod ikonami s milosrdnou tváří Bohorodičky.
Reflex, č. 10/1994

Profil: axiologisch

Profil: axiologisch

Definition

ikonaneu

Über eine Person, die dank ihres Charismas, ihrer Fähigkeiten und Leistungen, ihres Lebensstils oder auch aufgrund eines besonders schönen Aussehens herausragt und auf dem jeweiligen Gebiet hoch geschätzt und verehrt wird.

Der Sprecher kann mit der Bezeichnung zusätzlich indizieren, dass die Person von ihren Anhängern als ein positives Rollenmodell oder Vorbild angesehen wird, dem man sich (unkritisch) anzugleichen versucht, oder dass die Person übertrieben bewundert wird. Oft in Bezug auf Stars der Pop-Kultur, des Sports u. Ä.

Seltener auch über einen Gegenstand, der sich hoher Beliebtheit und Bewunderung eines bestimmten Personenkreises erfreut.

Definition

ikona neu

Über eine Person, die dank ihres Charismas, ihrer Fähigkeiten und Leistungen, ihres Lebensstils oder auch aufgrund eines besonders schönen Aussehens herausragt und auf dem jeweiligen Gebiet hoch geschätzt und verehrt wird.

Der Sprecher kann mit der Bezeichnung zusätzlich indizieren, dass die Person von ihren Anhängern als ein positives Rollenmodell oder Vorbild angesehen wird, dem man sich (unkritisch) anzugleichen versucht, oder dass die Person übertrieben bewundert wird. Oft in Bezug auf Stars der Pop-Kultur, des Sports u. Ä.

Seltener auch über einen Gegenstand, der sich hoher Beliebtheit und Bewunderung eines bestimmten Personenkreises erfreut.

Konnotationen

 • Lifestyle, Popmusik, Mode 

Konnotationen

 • Lifestyle, Popmusik, Mode

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • idol ‘Idol’
 • hviezda/ hviezdička ‘Stern, Star’
 • miláčik ‘Liebling’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • hvězda ‘Star’
 • idol ‘Idol’
 • miláček ‘Liebling’
 • vzor ‘Vorbild’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

Adjektive

 • ikonický 1, selten ‘verehrt’, vgl. fanoušci propuknou v hysterický pláč, jakmile spatří svou ikonickou Victorii ‘die Fans brechen in hysterisches Weinen aus, sobald sie ihre geliebte Victoria erblicken’

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • ikona anglického futbalu
 • ikona slovenskej hudby
 • ikona obdobia

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • fotbalová ikona
 • ikona české rockové scény
 • ikona masové kultury
 • stát se módní ikonou

Belege

Politicky prichádzali zľava, ale veľmi rýchlo zistili, že klasická socialistická teória je svetonázorový mýtus. Jean Paul Sartre sa stal vo Francúzsku takmer ikonou. Hlásal permanentnú revolúciu, ktorú chápal ako nepretržité lámanie „okov slobody“. Sartrova filozofia činu ospravedlňovala aj násilie, ale len za predpokladu, že utláčaní nemôžu zmeniť svoj osud iným spôsobom. Kritizoval novú vrstvu straníckych a štátnych funkcionárov a predpovedal, že raz bude potrebné povstať aj proti nim.
Slovo, 7.2002

Nebudeme si nič nahovárať, každý politik má svoje muchy a Chirac určite nie je ikonou demokracie vo svete. No v tomto prípade jeho slová o nás určite neboli prejavom „francúzskej streštenosti“, ako sa nám to usilujú nahovoriť niektorí nekritickí proamerickí konzervatívci na Slovensku. Na pražskom summite NATO desať nových pozvaných krajín vyhlásilo svoje „so Spojenými štátmi na večné časy a nikdy inak“. Nazvali ich Vilniuskou desiatkou.
Slovo, 3.2003

Prečo ste si vybrali do svojho filmu Shirley Bassey, ktorú väčšina ľudí pozná predovšetkým ako interpretku piesní Goldfinger, Moonraker a Diamonds Are Forever z filmov o Jamesovi Bondovi? Bol to žart. Pretože film sa odohráva v šesťdesiatych rokoch a ona bola ikonou toho obdobia. To je pravá príčina. Pôvodne som chcel obsadiť do filmu Doris Day (americká herečka a speváčka, populárna najmä v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch – pozn. M.U.).
http://www.inzine.sk/article.asp?art=1279 [08.04.2011]

Súčasná tibetská ikona sa chystá na odchod z politiky. Hovorí, že možno bude posledným dalajlámom.
http://www.sme.sk/c/5652117/dalajlama-uz-nechce-byt-politikom.html [24.11.2010]

Belege

Od toho pak již vede jen krůček k oživování a konzervaci reálně již nežijících herců a znovuvzkříšení ikon ženské „dokonalosti“ v podobě Marylin Monroe.
Ikaros, ročník 1999

Když v roce 1987 vydali šesté album The Joshua Tree, stali se U2 respektovanou ikonou světové pop-music.
Lidové noviny - Kultura, č. 38/1997

Ti, kdož před třemi lety zažili pražské sólové představení Michaila Baryšnikova, už ani nedoufali, že by živou ikonu světového tance tady ještě někdy spatřili.
Mladá fronta DNES, 11. 12. 1999

Uzavírá se Solženicynův osmnáctiletý pobyt mimo Rusko, ale vždy s Ruskem, do něhož se nyní vrací - pro někoho jako ikona, pro jiné jako ideolog využitelný i zneužitelný, jemuž se sotva podaří zůstat v roli nezávislého mluvčího.
Lidové noviny - Nedělní příloha, č. 40/1992

Většina nových tváří, které se objevily ve filmu a zejména v seriálu, skončí bezpochyby, pokud tam už nejsou, v Hollywoodu nebo jiné výloze s ikonami masové kultury.
Respekt, č. 24/1994

Svým stydlivým úsměvem plaché srny tolik připomíná maminku, kterou má nahradit v srdcích windsorských poddaných. Britští novináři, kteří přišli o svoji ikonu v podobě lady Diany, na něj již zaměřují světla reflektorů.
Blesk, 8. 9. 1997

Po více než tříleté odmlce se v našich kinech objevuje ikona amerického akčního filmu osmdesátých let - Sylvester Stallone.
Lidové noviny, 20. 11. 2001

V celé historii se nikdo jiný tolik nepřiblížil ikoně dokonalého střelce jako on. Rychlý, bez zmatků, odolný. Uměl vystřelit oběma nohama, tvrdě i lehkým obloučkem, dokázal přesně do růžku hlavičkovat.
Mladá fronta DNES, 13. 12. 2001

Basketbalová ikona Michael Jordan trpí v devětatřiceti letech zraněními jako nikdy předtím a netuší, zda se do NBA vrátí i na druhou sezonu po velkém comebacku.
Lidové noviny, 30. 3. 2002

Po 19 letech ve firmě neodešel úplně, dostal spíše pro formu křeslo hlavního konzultanta. Ale možná si měla tato bývalá ikona telekomunikačního nebe zachovat trochu své někdejší svatozáře a odejít úplně.
Mladá fronta DNES, 27. 6. 2002

Z módní ikony proslulé odvážnými sexy šatičkami s hlubokými dekolty, která má zalíbení v kabelkách od Louise Vuittona a italských lodičkách na vysokém podpatku, se stane hip-hopová hvězda se vším všudy.
Nedělní Blesk, č. 33/2003

Poté už nastoupí ikona českého rocku Aleš Brichta se svým bandem.
Mladá fronta DNES, 28. 7. 2004

Díky mimořádnému estetickému účinku se však Lichtensteinova tvorba svým způsobem stala ikonou. Bez jeho práce se ostatně neobešla ani hvězdně obsazená doprovodná výstava letošního benátského bienále.
Mladá fronta DNES, 1. 10. 1997

Profil: semiotisch

Profil: semiotisch

Definition

ikonaneu, bildungsssprachlich

Über einen Gegenstand, der als besonders typisch und repräsentativ für ein Ereignis, eine Epoche, eine Lebenshaltung u. a. gilt. Die Bezeichnung kann zusätzlich einen hohen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad des Objekts indizieren. Dadurch ist eine Abgrenzung zu ikona (axiologisches Profil) nicht immer eindeutig (vgl. die Jeans Levi Strauss als ikona amerického životného stylu ‘Ikone des amerikanischen Lebensstils’).

Definition

ikona neu, bildungssprachlich

Über einen Gegenstand, der als besonders typisch und repräsentativ für ein Ereignis, eine Epoche, eine Lebenshaltung u.a. gilt. Die Bezeichnung kann zusätzlich einen hohen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad des Objekts indizieren. Dadurch ist eine Abgrenzung zu ikona  (axiologisches Profil) nicht immer eindeutig (vgl. die Jeans Levi Strauss als ikona amerického životního stylu ʻIkone des amerikanischen Lebensstilsʼ).

Konnotationen

 • Markenzeichen, Architektur, Fotografie

Konnotationen

 • Markenzeichen, Architektur, Fotografie

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • obraz ‘Abbild’
 • symbol ‘Symbol’
 • znak ‘Zeichen’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • prototyp ‘Prototyp’
 • symbol ‘Symbol’

Wortbildungen

Substantive

 • ikonicitafachsprachlich ‘Ikonizität’
 • ikonickosťfachsprachlich ‘Ikonizität’

Adjektive

 • ikonickýbildungssprachlich, fachsprachlich ‘ikonisch, bildhaft darstellend’, vgl. ikonický znak ‘ikonisches Zeichen; in der Zeichentheorie von Charles Peirce’, ikonický ráz ‘ikonischer Charakter’, ikonický vzťah ‘ikonische Beziehung’, Zabrúsili sme trochu do histórie a vybrali sme pre vás top 50 ikonických šiat z červeného koberca. ‘Wir haben uns ein wenig in die Historie begeben und haben für Sie die Top-50 der ikonischen Kleider vom roten Teppich ausgewählt.’

Wortbildungen

Substantive

 • ikonicita fachsprachlich ‘Ikonizität’
 • ikoničnost fachsprachlich ‘Ikonizität’

Adjektive

 • ikonický 2, bildungssprachlich, fachsprachlich ‘ikonisch, bildhaft darstellend’, vgl. ikonický znak ‘ikonisches Zeichen; in der Theorie von Charles Peirce ein Zeichen, dessen physikalische Form Merkmalen des bezeichneten Gegenstandes entspricht, z. B. ein Stadtplan oder lautmalende Wörter’, ikonická paměť ‘ikonisches, bildhaftes Gedächtnis’, ikonický model stavby ‘ein ikonisches Modell des Baus’

Adverbien

 • ikonicky bildungssprachlich, fachsprachlich ‘ikonisch, bildhaft’, vgl. domovní štíty byly většinou ikonicky motivované: švec měl ve znaku botu a podobně ‘die Hausschilder waren meistens ikonisch motiviert: ein Schuster hatte einen Schuh auf dem Schild und so fort’

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • ikona modernej doby
 • novodobá ikona

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • ikona 20. století
 • ikona amerického průmyslu
 • ikona dnešního životního stylu

Belege

Aj bez nich sú jeho knihy dostatočne zábavné a absolútne zrozumiteľné pre každého aspoň priemerne inteligentného čitateľa, ktorý v nich nájde typické ikony ruskej postsovietskej spoločnosti – nových Rusov, oligarchov, drogy, internet, mýty o osobnostiach sovietskeho života, americké filmy a podobne. 
Slovo, 11.2002

Po pozretí tohto filmu možno lepšie pochopíte i „americkú dušu“. Je to film- ikona. „Kde si žila posledných 30 rokov, keď si nevidela Takí sme boli?“ – pýta sa s údivom jedna z postáv seriálu Sex v meste. Dámy, na záverečnú scénu si pripravte vreckovky!
http://www.inzine.sk/article.asp?art=5819 [08.04.2011]

Čo podľa teba v súčasnosti znamenajú značky? Pri odpovedi si vypomôžem citátom z novely Brand Party, ktorá sa stala predlohou kampane na fiktívnu party. Hlavná hrdinka China v nej o značkách hovorí toto : sú to bohovia novej éry. Nie sú to len znaky, ale novodobé ikony, posolstvá slasti a moji najbližší priatelia. Sú predĺžením duše i tela, sú na mňa adaptované. http://www.inzine.sk/article.asp?art=5983, [08.04.2011]

V roku 1928 je Levi’s registrovaná ochranná známka. Prežitiu v čase hospodárskej krízy pomohla zmena reklamnej stratégie. Imidžom Levi’s sa stal kovboj, z ktorého bola onedlho doslova ikona džínsovej kultúry. Nešlo však iba o anonymného jedinca zo skupiny (klišé vtedajšieho Hollywoodu), ale o sebavedomého, drsného kovboja-individualistu, ktorý na Divokom západe potrebuje tie najkvalitnejšie nohavice.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=6797 [08.04.2011]

Tak to aspoň tvrdia americké noviny Los Angeles Times. Barbie však nezostala iba hračkou. Stala sa kultúrnym fenoménom, ikonou modernej doby, zdôrazňujúcej fyzický ideál – ženský i mužský. Tvorivosť podnikateľov nepoznala medze. Aby mohla preniknúť na čo najviac trhov našej planéty, nadobudla zlatovlasá Barbie najrôznejšie etnické podoby.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=7004 [08.04.2011]

Belege

Projekt Malá dramata vychází z obraznosti televizních a novinových zpráv. Zastavené záběry krutých dějů se stávají ikonami současného světa.
Mladá fronta DNES, 17. 11. 1997

Žádná lidská slabost neunikla jejímu pohledu: oděv, gestikulace, obličej žebráka a milionáře vynikají v jejích fotografiích neobvyklou, ale charakteristickou ostrostí. Fotografka Lisette Modelová (1901 - 1971) tvořila fotografie – ikony 20. století, které ovlivnily několik generací fotografů, například Dianu Arbusovou, Larryho Finka nebo Nana Goldina.
Mladá fronta DNES, 12. 8. 2000

Jeho fotografie mnohokrát obletěly svět a staly se ikonou bhópálské tragédie, uvedla Kateřina Knappová z Galerie Leica. Na žádost organizace Greenpeace se Ráj po 18 letech do Bhópálu vrátil. Vytvořil tak soubor černobílých snímků, které konfrontují bezprostřední události po tragédii se současnými portréty obětí.
Lidové noviny, 11. 12. 2003

Levi Strauss nyní řeší značné odbytové problémy, stále však patří k ikonám amerického životního stylu.
Právo, 5. 5. 2003

Let „prvního československého kosmonauta“ znamenal totiž v tehdejším ideologickém zpracování daleko víc než jen „let do kosmu“. Stal se ikonou první kategorie a politickou metaforou nejvyššího významu. Jeho vesmírná cesta měla především „symbolizovat“ a „dokumenovat“ správnost cesty, kterou právě deset let od roku 1968 prošlo husákovské Československo, i když takto se o tom nikde nepsalo.
Týden, č. 9/2004

Profil: EDV-Profil

Profil: EDV-Profil

Definition

ikonaneu

Ein graphisches Symbol auf dem Computerbildschirm, mit dessen Hilfe verschiedene Operationen schnell ausgeführt werden können.

Definition

ikona neu

Ein graphisches Symbol auf dem Computerbildschirm, mit dessen Hilfe verschiedene Operationen schnell ausgeführt werden können.

Konnotationen

 • Desktop, Symbolleiste, Doppelklick

Konnotationen

 • Desktop, Symbolleiste, Doppelklick

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • grafický znak ‘graphisches Zeichen’
 • piktogram ‘Piktogramm’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • grafický symbol ‘graphisches Symbol’
 • piktogram ‘Piktogramm’

Wortbildungen

Substantive

 • ikonka2 ‘kleines Icon’, vgl. kliknúť na ikonku zámku ‘auf das kleine Icon in Form eines Schlosses klicken’

Wortbildungen

Substantive

 • ikonka 2 ‘Diminutiv zu ikona (EDV-Profil)’

Adjektive

 • ikonový selten ‘in Relation zu ikona (EDV-Profil) stehend’, vgl. ikonové menu ‘ein Menü in der Form von Piktogrammen’

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • kliknuť na ikonu
 • ikona na toolbare

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • ikony na horní liště
 • kliknout na ikonu

Belege

Ukazuje v akom prostredí práve píšete. Keď ste písali svoj prvý dokument, hovorilo „Standard“, čo je štandardné prostredie pre text. Teraz skúste použiť niekoľko prostredí vo vašom dokumente, aby ste zistili akopracujú. Urobíte tak pomocou Menu prostredí, ktoré otvoríte kliknutím na ikonu šípky nadol.
Amir Karger: Sprievodca programom LYX

Takisto všetky možné Hot Keys pre každú z množstva funkcií, ktoré PowerStrip ponúka. Tiež je možné naladiť si presety (prednastavené nastavenie:) pre rozlíšenie, farby a frekvenciu. Je voľných 5 pozícií, kde si môžete tieto presety ukladať a pohodlne medzi nimi prepínať. Ďalšie ikony v toolbare sú ikony pre zväčšenie a zmenšenie desktopu, čo je vlastne zvýšenie a zmenšenie rozlíšenia. 
http://www.inzine.sk/article.asp?art=1668 [08.04.2011]

Ak sa do veci pustíte, zistíte, že vyrobiť ikonu v rozmere 16x16 je nečakane ťažké. V takom malom rozmere sa totiž veľmi ťažko kreslí či píše. Ikona po zväčšení neraz vyzerá úplne inak než malá. Pozrime sa, ako vyzerá zväčšená ikona Bratislavského hradu. Snažil som sa. Ikona v životnej veľkosti bude vyzerať takto: Nazvete ju favicon. ico, a keď píšem favicon. ico, nemyslím Favicon. ico ani favicon. ICO. Takto pomenovanú ikonu umiestnite tam, kde rastie vaša stránka, ktorej sa tá ikona týka.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=2162 [08.04.2011]

Belege

Po otevření Windows klikneme na ikonu SPRÁVCE SOUBORŮ.
Kras, Pavel: Tvorba textů na PC - T602 a Word 6, Praha 1996

O tom, jakou má tlačítko funkci se můžeme dozvědět i z bublinové nápovědy. Zastavíme se na ikoně a po chvíli se objeví nápověda.
Kras, Pavel: Tvorba textů na PC - T602 a Word 6, Praha 1996

Bezpochyby užitečné je vědět i jak program nainstalovat, jak změnit parametry prostředí, upravit panely a nástroje nebo jak přidat či ubrat ikony z panelu nástrojů.
Hospodářské noviny - víkend, ročník 1996

Etymologie

Ikone: Exotismus, der sich über Russisch ikona in die mitteleuropäischen Kultursprachen verbreitet hat. In das Russische ist ikona wiederum aus dem altkirchenslawischen ikona gelangt, das auf Mittelgriechisch ἐικόνα, Altgriechisch ἐικών f. (Ionisch und Attisch ϝεικόνα) ‘Bild Abbild, Gleichnis’ zurückgeht. Nach Frisk (1960-1972, 1, 454, 530) handelt es sich bei ἐικών um ein Deverbativum zum alten intransitiven Perfekt ἔοικα ‘ähnlich sein, gleichen’.

Bereits im aksl. ikona/ ikuna, ursprünglich ‘Bild von Christus oder Heiligen, meistens an einer Holz- oder Metalltafel gemalt’ (REJZEK 2001: 234). Weder die Wörterbücher des Alttschechischen noch JUNGMANN führen das Lexem an.

Etymologie

Ikone: Exotismus, der sich über Russisch ikona in die mitteleuropäischen Kultursprachen verbreitet hat. In das Russische ist ikona wiederum aus dem altkirchenslawischen ikona gelangt, das auf Mittelgriechisch ἐικόνα, Altgriechisch ἐικών f. (Ionisch und Attisch ϝεικόνα) ‘Bild Abbild, Gleichnis’ zurückgeht. Nach Frisk (1960-1972, 1, 454, 530) handelt es sich bei ἐικών um ein Deverbativum zum alten intransitiven Perfekt ἔοικα ‘ähnlich sein, gleichen’.

Weder die Wörterbücher des Alttschechischen noch JUNGMANN führen das Lexem an.

Semantischer Wandel

Im SSJ (1959-1968) ist nur die religiöse Bedeutung fixiert. Im KSSJ (2003) findet sich daneben noch die Bedeutung ‘graphisches Symbol auf dem Computerbildschirm’, im SCS 2005 wird zusätzlich noch die Bedeutung ‘typischer Vertreter, Idol’ erfasst. Im SSSJ (2007-) findet man diese drei Bedeutungen sowie das als fachsprachlich markierte Bedeutung: ‘(in der Semiotik) Zeichen, das für die Bedeutung steht und auf dem Ähnlichkeitsbezug zum Gegenstand beruht, ikonisches Zeichen, Ikon’ als Schreibvariante zu ikon.

Im vorliegenden Wörterbuch SuP wurden für das Slowakische vier Profile ausgegliedert: ein religiöses, ein axiologisches, ein semiotisches sowie ein EDV-Profil.

Die säkularisierten Profile gehen auf den Einfluss des Englischen zurück und haben sich erst in den 90-er Jahren im Slowakischen ausgebreitet. Das religiöse Profil stand Pate für die säkularisierten Profile, wobei einzelne Aspekte des religiösen Profils in den säkularisierten Profilen herausgehoben und verselbständigt wurden. Im religiösen Profil liegt dem Abbild im Artefakt das Urbild (Christi, Mariens bzw. der Heiligen) zugrunde. Das Element der Verehrung der dargestellten Figur wird auf das axiologische Profil übertragen, im semiotischen Profil wird das Element der Typizität betont. Im EDV-Profil wird dagegen die symbolische Bedeutung hervorgehoben; das auf dem Computer befindliche Zeichen steht als Piktogramm bzw. Ideogramm für die Handlung, die mithilfe des Symbols ausgeführt werden kann.

Im hier vorliegenden Wörterbuch konnte anhand der Korpusbelege nachgewiesen werden, das das semiotische Profil mit der Bedeutung ‘repräsentativer Gegenstand: über einen Gegenstand, der als besonders typisch und repräsentativ für ein Ereignis, eine Epoche, eine Lebenshaltung u.a. gilt’ bereits über die fachsprachliche Verwendung hinaus Teil des Allgemeinwortschatzes geworden ist.

Semantischer Wandel

Tschechische Wörterbücher beschreiben die Ikone v. a. als ein Kunstwerk, wobei der religiöse Aspekt zumeist vernachlässigt wird. Das SSJČ (1960–1971) beispielsweise definiert ikona als ‘Christus- oder Heiligenbild, i. d. R. auf eine Holz- oder Metalltafel gemalt (in der byzantinischen oder ostslawischen Kunst)’, ohne ihre Kultfunktion zu erwähnen. Das SSJČ und SSČ (1994) führen nur diese Bedeutung an, im NASCS (2005) wird daneben noch ‘grafisches Symbol, Piktogramm auf dem Computerbildschirm’ verzeichnet, wobei ikona mit dieser Bedeutung als Homonym bearbeitet wird. Das EDV-Profil wird ebenfalls im NEOL1 (1998) angegeben. NEOL2 (2004) führt die Bedeutung ‘Idol, Symbol, typischer Vertreter’ an – diese Definition verbindet das axiologische (Idol) und das semiotische Profil (Symbol, typischer Vertreter), die in unserem Wörterbuch getrennt werden.

Die säkularisierten Profile (das axiologische, das semiotische und das EDV-Profil) sind Lehnprägungen, die im Tschechischen nach dem Vorbild des Englischen entstanden sind. Da sie erst im NEOL1, NEOL2 und NASCS verzeichnet werden, kommen sie im Tschechischen wahrscheinlich erst seit den 1990er Jahren vor. Die Anführung des Lemmas in NASCS deutet darauf hin, dass das Wort nicht nur als Neologismus, sondern auch als - zumindest teilweise - dem Fachwortschatz angehörend wahrgenommen wird.

Das axiologische und semiotische Profil weisen semantische Zusammenhänge mit der religiösen Bedeutung auf, sie gehen von verschiedenen Aspekten des ersten Profils aus. Dem axiologischen Profil liegt die Beziehung der Christen zur Ikone zugrunde: Analogisch wird hier eine charismatische Person, ein Popstar o. Ä. verehrt. Im semiotischen Profil wird die symbolische Funktion der religiösen Ikone auf einen Gegenstand übertragen, der eine Epoche, Lebenshaltung o. Ä. repräsentativ verkörpert, wobei das Element der Typizität betont wird. Das EDV-Profil wird wahrscheinlich direkt von dem griechischen Wort für das Bild abgeleitet.

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Frantisek Dancák: Sasová a jej zázracná ikona, 2011.
 • Akexander Frický: Ikony z východného Slovenska, 1971.
 • Jozef Pavlovič: Slovo a ikona, 1995.
 • Alexander Strižev: Pravoslávna Ikona. Kánon a štýl I, 2011.
 • Štefan Tkáč: Ikony zo 16-19. storočia na sverovýchodnom Slovensku, 1980.

Film

 • Ikona: Brána smrti (Icon, Regie: Charles Martin Smith), USA 2005.

Kunst

 • Brano Bibel: Ikona hladný démon
  Ikona hladný démon
  (Quelle: http://www.panorama.sk/images/pict/1785v.jpg)
 • Ikonenausstellung 2009–2010 Bratislava

  (Quelle: http://vytvarneumenie.euforion.sk/ftp/articles/ruska-ikona-od-storocia-k-storociu.jpg)

Werbung


 • (Quelle: Foto von Monika Turočeková)

Sonstiges

 • Briefmarke

  (Quelle: http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2001/01252.jpg)
 • 100-Euro-Münze Slowakei 2010 mit Ikonendarstellung

  (Quelle: http://www.pametni-mince.info/img/slovensko/100/2010-x2.jpg)
 • Tennisikone Daniela Hantuchová

  (Quelle: http://i.pravda.sk/07/05/skcl/P2819515b03f3_Daniela_Hantuchova.JPG)
 • Fitness- und Modeikone Eva Martinková

  (Quelle: http://nd01.jxs.cz/780/896/00f2b95dc1_45495203_o2.jpg)

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Frederick Forsyth: Ikona (Icon), 1996.
 • Bill Napier: Záhadná ikona (Splintered Icon), 2006.

Filme

 • Ikona: Brána smrti (Icon), USA, 2005.

  (Quelle: http://s1.imgupload.cz/img/312536/dTXCu/br.smrti.jpg)

Werbung


 • (Quelle: http://www.ikona-studio.cz/index_soubory/celek-2_02.jpg)

Sonstiges

 • Ikona: Obraz pravoslavného života (Zeitschrift der tschechischen orthodoxen Kirche).

Bibliographie

Krupa, Viktor 1993: „Ikonické akustické prvky v slovnej zásobe“, in: Jazykovedný Časopis, Nr. 43.1. S. 26-33.

Bibliographie

Liz, James 2007–2010: „Icon“, in: Oxford Art Online, Oxford.

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium