DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Slowakisch: kríž
Tschechisch: kříž

Polysemie

 1. historisch: ‘Hinrichtungsgegenstand’
 2. religiös-symbolisch: ‘Objekt des Kultes’
 3. religiös-kinetisch: ‘Geste’
 4. emblematisch: ‘Auszeichnungen und Namen von Organisationen’
 5. psychologisch: ‘Leid’
 6. geometrisch: ‘Form’
 7. anatomisch: ‘Teil des Rückens’

Polysemie

 1. historisch: ‘Hinrichtungsgegenstand’
 2. religiös-symbolisch: ‘Objekt des Kultes’
 3. religiös-kinetisch: ‘Geste’
 4. emblematisch: ‘Auszeichnungen und Namen von Organisationen’
 5. psychologisch: ‘Leid’
 6. geometrisch: ‘Form’
 7. anatomisch: ‘Teil des Rückens’

Profil: historisch

Profil: historisch

Definition

kríž

Historisch; Tötungsinstrument; rechteckiges Gebilde mit vier Armen, diente zur Hinrichtung von Verurteilten im Altertum.

Definition

kříž

Tötungsinstrument; rechteckiges Gebilde mit vier Armen, diente zur Hinrichtung von Verurteilten im Altertum.

Konnotationen

 • Tod, Marter, Römer

Konnotationen

 • Tod, Marter, Römer

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • hranica ‘Scheiterhaufen’
 • popravisko/ popravište ‘Richtstatt, Hinrichtungort’
 • šibenica ‘Galgen’

 

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • šibenice ‘Galgen’
 • hranice ‘Scheiterhaufen’
 • popraviště ‘Richtstatt, Hinrichtungort’

Wortbildungen

Substantive

 • ukrižovanie ‘Kreuzigung’, vgl. Ježišovo ukrižovanie ‘die Kreuzigung Jesu’
 • Ukrižovaný ‘der Gekreuzigte; Jesus Christus’
 • ukrižovateľ ‘Kreuziger’

Verben

 • križovať1 ‘kreuzigen’
 • ukrižovať1 ‘kreuzigen’, vgl. Sfanatizovaný dav požiadal Piláta, aby im vydal Ježiša Krista, ktorého chceli ukrižovať. ‘Die fanatisierte Menge forderte von Pilatus, dass er ihnen Jesus Christus herausgebe, den sie kreuzigen wollten.’

Adjektive

 • ukrižovaný ‘gekreuzigt’, vgl. ukrižovaný Ježiš ‘der gekreuzigte Christus’

Wortbildungen

Substantive

 • ukřižování ‘Kreuzigung’
 • ukřižovaný1 ‘der Gekreuzigte’, vgl. ukřižovaní umírali velmi pomalu ‘die Gekreuzigten starben sehr langsam’

Verben

 • křižovat1 ‘kreuzigen, ans Kreuz schlagen’
 • ukřižovat perfektiv ‘kreuzigen, an einem Kreuz hinrichten’

Adjektive

 • ukřižovaný2 ‘gekreuzigt’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • niesť svoj kríž: <niekto> nesie svoj kríž/ sein Kreuz tragen ‘über Jesus: sein Leiden auf sich nehmen’

Kollokationen

 • pribiť na kríž
 • rozpäť na kríž
 • sňať z kríža
 • umrieť na kríži
 • visieť na kríži

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • dřevěný kříž
 • popravit na kříži
 • Kristova smrt na kříži
 • smrt na kříži
 • trpět na kříži

Belege

Pred ním musí ustúpiť životné prostredie, pracovné podmienky, človek. Kto pozerá, počúva a číta informácie z masmédií, kto sleduje politické preferencie, vidí jasne, že tým Kristom, ktorého pribíjajú na kríž, je dnes ľavica.
Slovo, 13.2002

Takže ideme na to: Podľa koránu Ježiš nezomrel na kríži, ale popravu prežil a žil potom „v šťastnom údolí“. A vieme aj presne, kde to je. „A poskytli sme Márii a jej synovi útulok na výšine bezpečnej, s prameňom vody hojnej.“ (Korán 23 / 52) Nehodí sa to presne na Kašmír? Ježiš bol v Koráne považovaný za posledného veľkého proroka pred Mohamedom.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=1093 [11.04.1999]

Obedovať sme chceli. A tak sa na dlážke našej jedálne povaľovala kopa kyslých úsmevov. Ježiš Kristus šiel pre naše šťastie na kríž sám. Moderní pozitívni agitátori pribíjajú na kríž šťastia každého okolo seba. Euforici Títo ľudia majú teatrálne prežívanie udalostí už vrodené. Nebezpečne pozitívni začnú byť až vtedy, keď potrebujú svoje nadšenie dávať na obdiv ostatným.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=5308 [12.06.2001]

Keď sa napokon Rimanom podarí Briana chytiť a ukrižovať ho spolu s desiatkou ďalších nešťastníkov, visí na svojom kríži a čaká, kedy ho prídu spolubojovníci z ĽFJ oslobodiť. A vskutku, čoskoro sa zjavia jeho súdruhovia a zastanú pod jeho krížom. Žiaľ, prišli sa s ním iba rozlúčiť ako s najväčším hrdinom ľudu Judey. Keď rozlúčkový výbor odíde, svitne Brianovi ešte jedno svetielko nádeje: pod jeho kríž napochodujú členovia konkurenčného JĽF. Žiaľ, ani im nejde o Brianovo oslobodenie. Rozhodli sa totiž, že na znak solidarity s ním spáchajú hromadnú samovraždu.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=6422 [22.01.2002]

Belege

6 600 zajatých Spartakových bojovníků bylo ukřižováno podél silnice Via Appia z města Capua do Říma, vzdáleného 132 římských mil (asi 200 km). Ukřižovaní nebyli nikdy z kříže sundáni a tak zde bylo možno vidět množství křížů po dlouhá desetiletí jako výstraha potenciálním následovníkům.
www.google.com (14.04.2011)

Po absolvování tohoto utrpení následovalo vlastní ukřižování, kdy byla oběť povalena na zem na záda, její paže nataženy podél patibula a fixovány řemeny, provazy, nebo přibity v zápěstích. V používání hřebů si Římané libovali. Potom byla oběť i s patibulem vyzdvižena na svislý trám – stipes, k němuž byly fixovány nohy opět řemeny, lany nebo hřeby. Následovalo utrpení na kříži , které mohlo, v závislosti na předchozí tvrdosti bičování, trvat od 3 až 4 hodin do 3 až 4 dnů!
www.google.com (17.06.2011)

Kříž (lat. crux) však také označuje popravčí nástroj, užívaný ve starověku Babyloňany, Féničany, Peršany nebo Kartáginci, od kterých jej převzali Římané (neužívali jej však Egypťané a Řekové). V římské říši sloužil k popravě zločinců – otroků, politických buřičů a těch, kdo nebyli římskými občany.
www.google.com (17.06.2011)

O jmelí také existuje mnoho legend. Podle jedné bylo jmelí kdysi stromem, z jehož dřeva byl zhotoven kříž, na kterém zemřel Kristus.
syn2009pub: Deníky Bohemia, 6. 12. 2007

Pán Bůh svou lásku dokázal tím, že poslal na tento svět, který leží ve zlém, svého Syna - Pána Ježíše Krista. On zemřel na kříži za naše hříchy, přemohl smrt svým zmrtvýchvstáním, vstoupil na nebe a má veškerou moc a slávu.
syn2000: Efeméra 1996

Z jeho kázání pochopíme, že Ten, který vynesl vlastní kříž až na Golgotu, neodvrací tvář od lidí v maléru.
syn2006pub: Lidové noviny - Nedělní příloha, č. 24/1992

Profil: religiös-symbolisch

Profil: religiös-symbolisch

Definition

kríž

Superreligiöses Profil, Symbol des Christentums: Ein Objekt des Kultes in der Kirche; davon abgeleitet ein allgemeines Kultursymbol.

Es handelt sich dabei um ein Gebilde aus zwei sich rechtwinklig schneidenden Balken aus Holz, Metall, Stein usw., bzw. seine graphische Abbildung, als Erinnerung an das Kreuz, an dem Christus nach christlichem Verständnis durch sein Leiden für die Menschheit die Erlösung brachte.

Bezieht sich in unterschiedlich hohem Grad auf das Symbol des Christentums. Dabei kann die religiöse Bedeutung mehr oder weniger stark sein bzw. ganz verblassen.

Tritt oft als Grabsymbol, als Schmuckstück oder in Kunstwerken auf.

Definition

kříž

Symbol des Christentums: Ein Objekt des Kultes in der Kirche; davon abgeleitet ein allgemeines Kultursymbol.

Es handelt sich dabei um ein Gebilde aus zwei sich rechtwinklig schneidenden Balken aus Holz, Metall, Stein usw., bzw. seine graphische Abbildung, als Erinnerung an das Kreuz, an dem Christus nach christlichem Verständnis durch sein Leiden für die Menschheit die Erlösung brachte.

Bezieht sich in unterschiedlich hohem Grad auf das Symbol des Christentums. Dabei kann die religiöse Bedeutung mehr oder weniger stark sein bzw. ganz verblassen.

Tritt oft als Grabsymbol, als Schmuckstück oder in Kunstwerken auf.

Konnotationen

 • Ostern, Golgatha, Opfer, Lamm Gottes, Jesus Christus
 • Leiden
 • Unschuld, Schmerz
 • Hoffnung, Erlösung, Heil

Konnotationen

 • Ostern, Golgatha, Opfer, Lamm Gottes, Jesus Christus
 • Leiden
 • Unschuld, Schmerz
 • Hoffnung, Erlösung, Heil

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • krucifix ‘Kruzifix’
 • umučenie ‘das Leiden Christi, Kreuz mit dem Körper Christi’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • krucifix ‘Kruzifix’

Wortbildungen

Substantive

 • križiak ‘Kreuzritter’, vgl. Stredovekí kronikári popisovali križiakov ako sväté vojsko. ‘Die mittelalterlichen Chronisten beschrieben die Kreuzritter als heiliges Heer.’
 • krížik1 ‘kleines Kreuz, Kreuzchen, entweder als Gegenstand, als Kreuzzeichen’, vgl. drevený/ zlatý krížik ‘hölzernes, goldenes Kreuz’, krížik na retiazke ‘kleines Kreuz an einer Kette’
 • krížovník ‘Kreuzherr, Angehöriger des Kreuzherrenordens’, vgl. Strakonickí kížovníci ‘die Kreuzherren von Strakonice’

Adjektive

 • križiacky ‘Kreuzfahrer-, Kreuzzugs-, in Bezug auf Kreuzritter’, vgl. križiacke výpravy ‘Kreuzzüge; im Mittelalter ein von der Kirche unterstützter Krieg gegen Un- bzw. Andersgläubige’, križiacke vojsko ‘Kreuzritterheer’
 • krížovnícky ‘Kreuzherren-’, vgl. krížovnícky kláštor ‘Kreuzherrenkloster’
 • krížový1, historisch ‘in Relation zu kríž (religiöses Profil) stehend’, vgl. krížová cesta ‘Kreuzweg, umg. auch: schweres und langwieriges Unterfangen’, krížové dni ‘Tage, in denen man mit einer Kreuzprozession über die Felder ging’, krížová výprava ‘Kreuzzug’

Wortbildungen

Substantive

 • křižák1, historisch ‘Kreuzritter; Ritter, der an einem Kreuzzug teilnimmt’; die Bezeichnung erinnert an das Kreuzzeichen, das die Kreuzritter an ihren Mänteln trugen
 • křížek1 Diminutiv ‘ein kleines Kreuz (religiöses Profil)’
 • Ukřižovaný3 ‘der Gekreuzigte, Christus’

Adjektive

 • křížový1 ‘Kreuz-, in Relation zu kříž (religiös) stehend’, vgl. křížová výprava ‘Kreuzzug’; křížová cesta ‘Kreuzweg, bildliche oder plastische Darstellung des Leidenswegs Christi in 14 Stationen; auch Kreuzweggebet, eine Folge von Gebeten, die entlang des Kreuzwegs gebetet werden’; křížová chodba ‘Kreuzgang; um den Innenhof eines Klosters laufender offener Bogengang’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • báť sa ako čert kríža: <niekto> sa bojí <niekoho/ niečoho> ako čert kríža ‘sich wie der Teufel vor dem Kreuz fürchten’
 • dvojitý kríž [wörtl. zweifaches Kreuz]/ ‘Doppelkreuz, Kreuz mit zwei nicht gleich langen Querbalken’
 • Kríž svätého Petra/ Petruskreuz ‘auf dem Kopf stehendes lateinisches Kreuz’
 • grécky kríž [wörtl. griechisches Kreuz]/ ‘Kreuz mit gleich langen Balken’
 • latinský kríž [wörtl. lateinisches Kreuz]/ ‘Kreuz mit einem verlängerten Querbalken’
 • maltézsky kríž ‘Malteserkreuz (des Malteserordens)’
 • Povýšenie svätého Kríža ‘Kreuzerhöhung (Feiertag der kath. Kirche)’
 • prísť s krížom/ krížikom po funuseumgangssprachlich: <niekto> príde s krížom/ krížikom po funuse [wörtl. mit dem Kreuz nach dem Begräbnis kommen]/ ‘zu spät kommen, sich zu spät um eine Lösung bemühen’
 • slovenský kríž ‘slowakisches Nationalsymbol, Kreuz mit einem längeren und kürzeren (oberen) Querbalken’
 • ucta svätého Kríža ‘Kreuzverehrung’
 • urobiť kríž1: <niekto> urobí kríž [wörtl. das Kreuz machen]/ ‘sich bekreuzigen’

Kollokationen

 • kamenné kríže na cintoríne
 • kríž s telom Krista

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • lézt/ přilézt ke křížkuumgangssprachlich: <někdo> leze/ přileze ke křížku/ zu Kreuze kriechen ‘seine Schuld anerkennen, sich demütigen’
 • přijít s křížkem po funuseumgangssprachlich: <někdo> přijde s křížkem po funuse [wörtl. mit dem Kreuz nach dem Begräbnis kommen] ‘mit etw. zu spät kommen’
 • smírčí kříž [wörtl. Versöhnungskreuz, Friedenskreuz] ‘ein steinernes Kreuz, das im Freien steht und an ein Unglück oder einen Mord erinnert’
 • vyhýbat se jak(o) čert křížischerzhaft: <někdo> se <někomu, něčemu> vyhýbá jak(o) čert kříži [wörtl. jmdn., etw. wie der Teufel das Kreuz meiden] ‘etw. Unangenehmes oder Anstrengendes um jeden Preis vermeiden’, vgl. kontroverzním otázkám se vyhýbal jak čert kříži ‘kontroverse Fragen hat er sorgfältig gemieden’

Kollokationen

 • dřevěný kříž
 • kostel svatého Kříže
 • Kristus na kříži
 • kříž na oltáři
 • litinový kříž
 • náhrobní kříž
 • pověsit nad dveře kříž
 • vztyčit před kostelem kříž

Belege

Kytice ozdobili aj hroby profesorov na miestnom cintoríne. Na pamiatku všetkých zosnulých pedagógov, čo svoj život spojili s týmto gymnáziom, položil k ústrednému krížu veniec prezidenta republiky pracovník prezidentskej kancelárie spisovateľ Anton Baláž.
Kultúra slova, 4.1994

Pred sedemsto rokmi sa benátsky posol hlboko poklonil pred obrazom. Prehlásil, že krajšiu ženskú tvár a ani krajšiu mozaiku na svete nevidel. Pred veľkým zlatým krížom Grigol povedal: – Naši vrchári nosili ešte roky pred narodením Ježiša Krista ako pohania na odevoch a zbraniach krížiky. Kráľ David sa dal pochovať vo vchode do chrámu, aby ľudia kráčali po ňom a mal k nim bližšie.
Slovo, 31–32.2002

Neodrážajú sa iba v neformálnych formách styku a praktikách komunikácie, ale aj v inštitucionálne fixovaných mechanizmoch vylučovania. Patrí k nim segregácia škôl, selektívne školské curriculum, jednostranná reglementácia úradného jazyka, vôbec dominancia jazyka väčšinovej kultúry vo všetkých spoločenských oblastiach, privilegizácia a zákaz identifikačných symbolov ako kríž v triedach štátnych škôl, ktoré zároveň zakazujú islamskej učiteľke nosiť na hlave šatku, alebo zákaz volania moslimského muezína na dedinách, kde inak zvony privolávajú veriacich do kostola na bohoslužby.
Slovo, 5.2002

Dej filmu sa začína odohrávať v baníckej dedinke v Cumbrii v roku 1384. Všade vôkol sa rozmáha mor. Dedinčania sa na základe sna Griffina rozhodnú vydať sa na cestu, hľadať neznámu katedrálu. Z medi musia odliať kríž, ktorý ich ochráni.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=8066 [21.10.2002]

„Niekto bráni vieru a umiera dôstojnou mučeníckou smrťou. Jeho utrpenie má zmysel, jeho muky, hoci príšerné a neznesiteľné, sa ešte vždy vmestia do rámca dobrého vkusu. Ale tu je čosi nezdravé, povedal by som svätokrádežné, v tom nahom tele na kríži. Kríž pripomína Spasiteľa, syna Božieho." Aspekt, 1.2002

Je to v podstate prvé slovenské sci-fi pre kiná, predlohu napísal Jozef Žarnay (na motívy próz Tajomstvo Dračej steny, Prekliata planéta, Tri roky prázdnin – poznámka M. U.), na ktorého knihách som vyrastal. Len si nepamätám žiadne slovanské kríže. Boli tam síce nejaké divné konštrukcie, ale vtedy neasociovali „slovanskosť“.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=6874 [15.04.2002]

Na Ríme je najkrajšie spoznávanie známeho. Nie je exotický. Jeho symboly sú aj tie naše: kríž, Michelangelova Pieta, zeleninový trh na námestí pod sochou Giordana Bruna. Sú to neodňateľné a jedinečné výsledky veľkého experimentu nazývaného Európa. Ak si niekto myslí, že z nás v Európskej únii ubudne, že nás zotročia, ponížia, okradnú, použijú ako rezervoár lacnej pracovnej sily a smetisko Európy, kto verí, že budeme menej Slovákmi, mal by sa ísť pozrieť do Ríma. A zamyslieť sa, čo to znamená byť doma.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=7045 [15.05.2002]

Belege

Věřit v moc Kristova kříže a vyznat Kristův kříž jako událost spásy znamená - Bultmann zde formuluje Pavlovou terminologií - být spoluukřižován s Kristem a povstat s Kristem k novému životu. To je událost víry jako vzkříšení k nové existenci.
syn: Funda, Otakar Antoň: Mezi vírou a racionalitou, Brno: 2003

Vedle pašijí má v obřadech důležité místo slavnostní uctívání kříže . Kristův kříž není v pohledu křesťana jen potupným nástrojem popravy nevinného člověka, ale především znamením vítězství a nástrojem božího vykoupení lidstva.
syn: Mladá fronta DNES, 7. 4. 1998

„V noci ze čtvrtka na pátek byl souzen, a proto se na Velký pátek připomíná jeho umučení. V centru pozornosti je kříž ,“ řekl farář z Lužic Pavel Pacner.
syn2009pub: Deníky Moravia, 15. 4. 2006

Coca-Cola se vztahuje ke spotřebnímu výrobku, kdežto kříž k jistým hodnotám. Ale obě jsou označením nějakého životního stylu. Kříž je značkou životního stylu vyjádřeného řekněme v Desateru. Coca-Cola je taky nějaký životní styl.
syn2006pub: Reflex, č. 13/1993

Na pietním místě pro oběti druhé světové války v Chebu budou jednotlivé hroby označeny pouze prostými kříži .
syn2000:Lidové noviny, č. 61/1995

Maraj vzala špičatý kámen a vyryla do skály kříž . Klekli si před ním a slíbili si, že se do smrti od sebe neodloučí.
syn2000: Taussigová, Marie: Z českých luhů a hájů, Kostelní Vydří 1996

Na krku měla jednoduchý zlatý kříž , ruku zdobil zlatý náramek.
syn2006pub: Blesk, 20. 10. 1997

Za podívání stojí maják a symbolický kříž s pamětní deskou, který připomíná podobné kamenné milníky, jimiž portugalští mořeplavci značkovali objevená pobřeží dalekých světů.
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 24. 6. 2000

Profil: religiös-kinetisch

Profil: religiös-kinetisch

Definition

kríž

Eine Geste, ein rituelles Zeichen, das durch gläubige Menschen mit der Hand auf Stirn und dem Oberkörper bzw. durch Priester in der Luft als Segenszeichen gemacht wird.

Im Gegensatz zu kríž (religiös-symbolisches Profil) nicht materiell, sondern symbolisch.

Definition

kříž

Eine Geste, ein rituelles Zeichen, das durch gläubige Menschen mit der Hand auf Stirn und dem Oberkörper bzw. durch Priester in der Luft als Segenszeichen gemacht wird.

Im Gegensatz zu kříž (religiös-symbolisches Profil) nicht materiell, sondern symbolisch.

Konnotationen

 • Messe, Frömmigkeit, Aberglaube

Konnotationen

 • Messe, Frömmigkeit, Aberglaube

Lexikalische Relationen

Hyperonyme

 • obrad ‘Ritual, Zeremonie’
 • znak ‘Zeichen’
 • posunok ‘Geste, Gebärde, Grimasse’
 • symbolické gesto ‘symbolische Geste’
 • čin ‘Tat, Handlung’

Kohyponyme

 • kľaknútie (na kolena) ‘Kniefall’
 • žehnánie ‘Segnung, Segen’

Lexikalische Relationen

Hyperonyme

 • obřad ‘Ritual, Zeremonie’
 • znak ‘Zeichen’
 • posunek ‘Geste, Gebärde, Grimasse’
 • symbolické gesto ‘symbolische Geste’
 • čin ‘Tat, Handlung’

Kohyponyme

 • kleknutí (na kolena) ‘Kniefall’
 • sepnutí rukou
  ‘Falten der Hände zum Gebet’
 • žehnání ‘Segnung, Segen’

Wortbildungen

Substantiv

 •  krížik2 ‘Kreuzchen, Kreuzzeichen’, vgl. urobiť krížik na čele ‘ein Kreuzzeichen auf die Stirn machen’

Verben

 • križovať sa1 ‘sich bekreuzigen, das Kreuz über Stirn und Brust machen; in der katholischen Kirche’
 • pokrižovať sa ‘sich bekreuzigen, das Kreuz über Stirn und Brust machen; in der katholischen Kirche’, vgl. ľudia pri zmienke svojho mena sa rýchlo pokrižovali ‘die Leute bekreuzigten sich bei der Erwähnung seines Namens rasch’

Wortbildungen

Substantive

 • křížek2 ‘ein kleines Kreuzzeichen’, vgl. udělala mu na čele křížek ‘sie machte ihm an der Stirn ein kleines Kreuzzeichen’

Verben

 • křižovat se1 ‘sich bekreuzigen, das Kreuz über Stirn und Brust machen’, vgl. chodci ustupovali pohřebnímu průvodu z cesty a křižovali se ‘die Fußgänger haben dem Begräbniszug Platz gemacht und bekreuzigten sich’
 • pokřižovat se perfektiv ‘sich bekreuzigen, das Kreuz über Stirn und Brust machen’, vgl. pokřižoval se a vyšel z kostela ‘er bekreuzigte sich und verließ die Kirche’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • urobiť kríž2: urobiť kríž <nad niekým/ niečím> [wörtl. das Kreuz über jmdn./ etw. machen]/ ‘seine Hoffnung in Bezug auf jmdn. oder etw. aufgeben, mit etw. oder jmdm. abschließen’
 • znak kríža/ Kreuzzeichen

Kollokationen

 • umierajúceho poznamenať krížom
 • urobiť kríž (vo vzduchu)
 • znamenie kríža

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • dělat/ udělat kříž: <někdo> dělá/ udělá nad <někým, něčím> kříž/ ein Kreuz über jmdn., etw. machen ‘jmdn., etw. für hoffnungslos halten, etw. definitiv aufgeben’, vgl. když byl v roce 1969 zatčen, musel nad svou kariérou kunsthistorika udělat kříž ‘als er 1969 verhaftet wurde, musste er seine kunsthistorische Karriere definitiv aufgeben’
 • znamenat se/ poznamenat se křížem: <někdo> se znamená křížem ‘sich bekreuzigen, das Kreuz über Stirn und Brust machen’

Kollokationen

 • dělat kříž
 • dělat někomu na čele kříž
 • znamení kříže

Belege

Potom jedna vytiahla peniaz, ligotal sa jej v hnedých prstoch, ukázala ho napravo a naľavo, k obloku a k dverám, spravila ním kríž vo vzduchu a nad hlavou nebožkého. Druhá otvorila mŕtve ústa a peniaz zasunuli pod jazyk. Ústa zostali otvorené, akoby chceli niečo povedať alebo sa zasmiať.
Aspekt, 1.2002

Predchádza ju diakonská výzva modliť sa k Pánovi (odpoveď sa neuvádza). Kňaz berie vence z prestola. Prvým robí znamenie kríža nad ženíchom a za slov stanovenej modlitby mu ho kladie na hlavu. Podobne postupuje s druhým vencom vo vzťahu k neveste.
Šimon Marinčák (ed.), Orientalia et occidentalia 3 – Sväté tajomstvá na kresťanskom Východe, 2008

Bolo tak jasno, že na jeho srsti, dohryzenej od múch, bolo vidieť škvrny, hrivu mal pekne zapletenú. Jake ho zabalil do jeho bielohnedej prikrývky a posledný raz ho na rozlúčku potľapkal. S kamennou tvárou zasypával telo zemou a pekne ju zarovnal. Najskôr vyložil kone a opatril ich, potom urobil kríž a postavil ho na hrob. Tory musela vynaložiť priam nadľudské úsilie, aby pred ním neplakala.
Jilly Cooper, Jazdci, 1994

Belege

Dělat kříž před kostelem je pozdrav křesťana, stejně jako skauti zdraví sebe a své vlajky skautským pozdravem. Děláme kříž proto, abychom dali vědět lidem, že věříme v Boha Trojjediného a uznáváme, že jsme křížem byli zachráněni.
syn: Reinsberg, Jiří: Hospodin rozjasnil svou tvář, Praha 2004

Když po skončení modlitby dělali kříž, zazdálo se jim, že všichni, jak tam stáli kolem stolu a modlili se, mysleli v tu chvíli na ty dva venku, protože je zahlédli na okamžik ve svých očích, než se sklopily na prostřený stůl.
syn: Švestka, Karel: Couvání do času, Praha 1997

Popelem, který je prastarým starozákonním symbolem pokání, pokory, kajícnosti a pomíjivosti, pak kněz dělá věřícím na čele znamení kříže.
syn2000: Mladá fronta DNES, 12. 2. 1997

Sedmkrát během bohoslužby se věřící křižuje. Znamením kříže se znamená na týchž třech místech, na nichž se kněz dotýká křtěnce při křestním obřadu: na čele, na ústech a na hrudi. Tak křesťan křtí sám sebe při každé bohoslužbě znovu.
www.google.com (19.06.2011)

Profil: emblematisch

Profil: emblematisch

Definition

kríž

Eine Auszeichnung mit dem Motiv des Kreuzes oder im Namen bzw. im Emblem von Organisationen (z. B. Červený kríž ‘Rotes Kreuz’), die durch ein Kreuz symbolisiert werden sowie häufig auch auf Staatsflaggen.

Im Slowakischen wird auch eine Farbe im Kartenspiel als kríž bezeichnet.

Bei dieser Profilierung lässt sich oft nur ein indirekter Bezug zum Christentum finden.

Definition

kříž

Eine Auszeichnung mit dem Motiv des Kreuzes oder im Namen bzw. im Emblem von Organisationen (z. B. Červený kříž/ Rotes Kreuz), die durch ein Kreuz symbolisiert werden sowie häufig auch auf Staatsflaggen.

Bei dieser Profilierung lässt sich oft nur ein indirekter Bezug zum Christentum finden.

Konnotationen

 • Tapferkeit, Zivilcourage, Ehre

Konnotationen

 • Tapferkeit, Zivilcourage, Ehre

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • medaila ‘Medaille’
 • rad ‘Orden’

Hyperonyme

 • vyznamenanie ‘Auszeichnung’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • odznak ‘Abzeichen’
 • medaile ‘Medaille’
 • řád ‘Orden’
 • plackaumgangssprachlich ‘Platte’
 • metálumgangssprachlich ‘Metall’

Hyperonyme

 • vyznamenání ‘Auszeichnung’

Wortbildungen

Substantive

 • krížik3 ‘Kreuz, Zeichen zur Erhöhung des Tons um einen Halbton’

Wortbildungen

Substantive

 • křížek3 ‘Kreuz als Schriftzeichen mit der Bedeutung „gestorben“ oder „an Sonn- und Feiertagen“ in Fahrplänen’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Červený kríž ‘Rotes Kreuz’
 • hákový kríž ‘Hakenkreuz’
 • krajina helvetského kríža ‘Land des jelvetischen Kreuzes; Schweiz’
 • Modrý kríž ‘Blaues Kreuz, Zeichen der Temperenzlerbewegung’
 • Slovenský červený kríž ‘Slowakisches Rotes Kreuz’
 • vojnový kríž ‘militärische Auszeichnung’
 • výstražný kríž ‘Warnkreuz, Andreaskreuz’
 • záslužný kríž ‘(militärisches) Verdienstkreuz’

Kollokationen

 • železný kríž

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • hákový kříž ‘Hakenkreuz’
 • kříž za zásluhy ‘Verdienstkreuz;eine Auszeichnung, die für besondere Leistungen für die Gesellschaft oder Allgemeinheit meistens von einem Staat verliehen wird’
 • slovenský kříž [wörtl. slowakisches Kreuz] ‘Doppelkreuz, ein Kreuz mit zwei waagerechten Querbalken als Bestandteil des slowakischen Staatswappens’
 • válečný kříž [wörtl. Kriegskreuz] ‘Auszeichnung für Verdienste im Krieg’
 • výstražný kříž ‘Warnkreuz, Andreaskreuz’
 • země helvétského kříže/ das Land des helvetischen Kreuzes ‘Schweiz’

Belege

Postupne tu budeme uverejňovať zoznam najčastejšie používaných symbolov s vysvetlením ich pôvodu a dôvodov, prečo sa považujú za protizákonné. 1. znak organizácie Ku-Klux-Klan, ktorá hlása rasovú segregáciu a podnecuje k násilným útokom na farebné obyvateľstvo. 2. železný kríž I. triedy. Najvyššie vojenské vyznamenanie používané v nacistickom Nemecku. Vyskytuje sa v rôznych obmenách - ako prívesok, medaila, na pracke opaska.
Slovo, 17.2002

Nedávno sme si pripomenuli sté výročie udelenia prvej Nobelovej ceny za mier Jeanovi Henrymu Dunantovi, švajčiarskemu občanovi, zakladateľovi Červeného kríža. V deň, keď sa v Ženeve narodil (8. mája 1828), ešte nik netušil, že raz bude zástava s červeným krížom na bielom poli viať na všetkých kontinentoch práve vďaka nemu.
Slovo, 24.2002

Belege

Kapitán Helmut Cords, pětadvacetiletý veterán z ruské fronty, dostal Železný kříž za statečnost.
syn: Ryan, Cornelius: Poslední bitva, Praha 1993

Popis znaku. Na modrém štítu dva žluté ozdobné kříže na zkřížených žerdích, obě doprovázené žlutou osmicípou hvězdou, v patě štítu žlutá přepásaná lilie.
www. google.com (14.04.2011)

Červený kříž v bílém poli je znakem Milána. Pochází ze středověkých křížových výprav stejně jako had pojídající muže na druhé straně firemního emblému.
www.google.com (19.06.2011)

Znak červeného kříže na bílém poli je primárně určen k ochraně zdravotníků, zdravotnických objektů a materiálu, jakož i raněných a nemocných osob (ochranná funkce) : ...
www.google.com (19.06.2011)

Ve městech naleznete hustou síť lékáren, na které upozorňuje svítící zelený kříž a jež mají přibližně stejnou otevírací dobu jako obchody (od 9 do 19 až 20 hod.).
www.google.com (19.06.2011)

Profil: psychologisch

Profil: psychologisch

Definition

kríž

Körperliches oder psychisches Leiden, große Sorgen, Kummer oder Unannehmlichkeiten; eine metonymische Übertragung, die auf das Leiden Christi am Kreuz zurückgeht.

Definition

kříž

Körperliches oder psychisches Leiden, große Sorgen, Kummer oder Unannehmlichkeiten; eine metonymische Übertragung, die auf das Leiden Christi am Kreuz zurückgeht.

Konnotationen

 • Kinder, Krankheiten, Schicksal

Konnotationen

 • Kinder, Krankheiten, Schicksal

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • očistec ‘Fegefeuer (psychologisches Profil)’
 • peklo ‘Hölle (psychologisches Profil)’
 • trápenie ‘Qualen’
 • utrpenie ‘Leiden’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • očistec ‘Fegefeuer (psychologisches Profil)’
 • peklo ‘Hölle (psychologisches Profil)’
 • soužení ‘Leiden, Qual’
 • trápení ‘Leiden, Qual’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • je/ bol/ bude kríž: <s niekým, niečím> je/ bol/ bude kríž/ es ist/ war/ wird ein Kreuz mit jmdm., etw. sein ‘jmd., etw. erschwert das Leben, verursacht Probleme’
 • mať kríž: <niekto> má <s niekým> kríž/ sein Kreuz mit jmdm. haben ‘jmd. macht jmdm. das Leben schwer’
 • mať kríž s deťmi: <niekto> má kríž s deťmi [wörtl. sein Kreuz mit den Kindern haben]/ ‘mit den Kindern seine Last haben’
 • niesť (svoj) kríž: <niekto> nesie (svoj) kríž <niečoho>/ sein Kreuz tragen ‘jmd. erträgt sein Leden’

Kollokationen

 • ťažký kríž

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • mít kříž: <někdo> má s <někým> kříž/ sein Kreuz mit jmdm. haben ‘jmd. macht jmdm. das Leben schwer’
 • být kříž: s <někým, něčím> je kříž/ es ist ein Kreuz mit jmdm., etw. ‘jmd., etw. erschwert das Leben, verursacht Probleme’
 • nést kříž: <někdo> nese <nějak> (svůj) kříž <něčeho>/ sein Kreuz tragen ‘sein Leiden ertragen’, vgl. statečně nesl kříž své nemoci ‘er ertrug tapfer das Leiden seiner Krankheit’; trpělivě nesla svůj kříž ‘sie ertrug geduldig ihr Leiden’
 • snášet kříž: <někdo> snáší <nějak> (svůj) kříž <něčeho> [wörtl. (sein) Kreuz ertragen] ‘sein Leiden ertragen’, vgl. trpělivě snášel kříž života ‘geduldig ertrug er die Leiden des Lebens’

Belege

Či ide o tému interrupcií, alebo práv / nepráv homosexuálov, eutanáziu a pod., ak to nedokážeme zvládnuť tak, že sa prezentujeme ako tí, ktorí chcú niesť s tými, čo sú v probléme, ich ťažký kríž, a namiesto toho im budeme dávať ponaučenia, že oni sú tí hriešni a my tí, ktorí to nedovolia, tak možno to nie je celkom politicky odpísaná pozícia, ale určite to nie je Kristova pozícia.
Slovo, 5.2003

A jej muž, kalika, slepec a ožran, čo musí vláčiť stále so sebou svoj kríž, lebo inak by ho žena – Babica z domu nepustila. Keď má kríž a povie, že ide na cintorín, aspoň si myslí, že je blázon a môže sa staviť v krčme, kde mu vína nalejú.
Slovo, 6.2003

Belege

Vědomí krve přehlušuje, oslabuje a ničí vědomí rozumu. Vědomí rozumu ochromuje vědomí krve a krev pohlcuje. Všichni máme oba druhy vědomí. A ty stojí proti sobě. Už tak zůstanou. A to je náš kříž .
syn: Lawrence, David Herbert: Studie z klasické americké literatury, Brno 1997

Nyní sem dorazili další členové rodiny Dabneyových včetně matky Trixie a dvou větších Krtků spolu s jednou ze starších dospívajících dcer, jež měla pořádné bříško, ale byla pod tím svým křížem těhotenství dojemně krásná. Doprovázel ji její neohrabaný, uhrovitý pubertální manžel.
syn: Styron, William: Ráno na pobřeží, Praha 1995

Profil: geometrisch

Profil: geometrisch

Definition

kríž

Etwas, dessen Form aus zwei sich (rechtwinklig) schneidenden Linien besteht, vgl. astronom. Južný kríž ‘Kreuz des Südens’.

Im Slowakischen werden die Funktionen von kríž (geometrisches Profil) oft durch Diminutiva vertreten.

Definition

kříž

Etwas, dessen Form aus zwei sich (rechtwinklig) schneidenden Linien besteht, vgl. astronom. Jižní kříž ‘Kreuz des Südens’.

In den slawischen Sprachen werden die Funktionen von kříž (geometrisches Profil) oft durch Diminutiva vertreten.

Konnotationen

[Für dieses Profil wurden keine Konnotationen gefunden.]

Konnotationen

[Für dieses Profil wurden keine Konnotationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

Hyperonyme

 • tvar ‘Form’
 • geometrický obrazec ‘geometrische Figur’

Kohyponyme

 • kruh ‘Kreis’
 • kosoštvorec ‘Raute’

Lexikalische Relationen

Hyperonyme

 • tvar ‘Form’
 • geometrický obrazec ‘geometrische Figur’

Kohyponyme

 • kruh ‘Kreis’
 • kosočtverec ‘Raute’

Wortbildungen

Substantive

 • krížalka ‘in der Längsachse aufgeschnittene Frucht’
 • kríženec ‘Mischling, Kreuzungsprodukt’, vgl. Ľahší osud mal náš pes, kríženec Sančo. ‘Unser Hund, der Mischling Sančo, hatte ein leichteres Schicksal.’
 • krížik4 ‘als Zeichen beim Ankreuzen von Formularen usw.’ vgl. označiť slovo krížikom ‘ein Wort ankreuzen’
 • krížik5, umgangssprachlich ‘ein Abschnitt von zehn Lebensjahren’, vgl. Už má šesť krížikov na chrbte. ‘Er hat schon sechzig Jahre auf dem Buckel.’ [wörtl. schon sechs Kreuzchen]
 • krížiky ‘Kreuzchen’, vgl. vyšívať krížiky ‘Kreuzchen aufnähen’
 • krížnik ‘Kreuzer, Schiff’
 • krížovatka ‘Kreuzung’
 • krížovka ‘Kreuzworträtsel’
 • krížovkár ‘jmd., der Kreuzworträtsel löst’

Verben

 • krížiť1 ‘kreuzen’, vgl. krížiť ruky ‘die Arme kreuzen’
 • krížiť2, übertragen ‘durchkreuzen, vereiteln’, vgl. Zle počasie by mohlo krížiť plány. ‘Das schlechte Wetter könnte die Pläne durchkreuzen.’
 • krížit3, übertragen ‘kreuzen, Pflanzen oder Tiere verschiedener Arten miteinander paaren’, vgl. krížiť zvieratá rôznych druhov ‘Tiere verschiedener Arten miteinander kreuzen’
 • krížiť sa1 ‘sich kreuzen’, vgl. Ich cesty sa neustále krížili. ‘Ihre Wege kreuzten sich ständig.’
 • krížiť sa2, übertragen ‘sich kreuzen, einander entgegenstehen’, vgl. Ich záujmy sa často krížia so záujmami strany predsedu vlády. ‘Ihre Interessen kreuzen sich oft mit denen der Partei des Ministerpräsidenten.’
 • krížiť sa3, übertragen ‘(bei Pflanzen, Tieren) sich kreuzen, sich mit einer unterschiedlichen Art paaren’, vgl. Slivky sa medzi sebou pomerne ľahko krížia. ‘Pflaumen lassen sich relativ leicht miteinander kreuzen.’
 • križovať2 ‘kreuzen, überqueren’, vgl. Blesky krížujú oblohu. ‘Blitze durchzuckten den Himmel.’
 • križovať sa2, übertragen ‘sich überschneiden, sich begegnen’, vgl. Cesty sa križujú. ‘Die Wege kreuzen sich.’
 • skrížiť1 ‘kreuzen’, vgl. skrížiť nohy ‘die Beine kreuzweise übereinander legen’
 • skrížiť2, übertragen ‘durchkreuzen, vereiteln’, vgl. skrížiť zámery ‘Vorhaben durchkreuzen’
 • skrížiť3, übertragen ‘kreuzen, Pflanzen oder Tiere verschiedener Arten miteinander paaren’, vgl. skrížiť raž a pšenicu ‘Roggen mit Weizen kreuzen’
 • skrížiť4, übertragen ‘kreuzen’, vgl. skrížiť zbrane ‘die Waffen kreuzen’
 • skrížiť sa1 ‘sich kreuzen’, vgl. Pohľady sa im skrížili. ‘Ihre Blicke kreuzten sich.’
 • skrížiť sa2, übertragen ‘(bei Pflanzen, Tieren, Sprachen) sich kreuzen, sich vermischen, sich mit einer unterschiedlichen Art paaren’ vgl. Jazyky sa skrížili. ‘Die Sprachen haben sich vermischt.’
 • ukrižovať2, okkasionell ‘kreuzigen’, vgl. Bulgakov sa dá ukrižovať na Golgote politickej reality doby. ‘Bulgakov lässt sich auf dem Golgotha der politischen Realität der Zeit kreuzigen.’

Adjektive

 • krížikový ‘in der Form eines Kreuzes, Kreuz-’, vgl. krížikový vzor ‘Kreuzmuster’, krížiková výšivka ‘kreuzförmiger Aufnäher’
 • krížový2 ‘etwas, das die Form eines Kreuzes besitzt’, vgl. krížový pôdorys ‘kreuzförmiger Grundriss’, krížová chodba ‘Kreuzgang’, krížová klenba ‘Kreuzrippengewölbe’

Adverbien

 • krížom ‘quer’, vgl. magistrála, ktorá vedie krížom cez celú Sibír ‘die Magistrale, die quer durch ganz Sibirien geht’
 • krížom-krážom ‘kreuz und quer’, vgl. Rakúsko poznám dobre, mám ich precestované krížom-krážom. ‘Österreich kenne ich gut, ich habe es kreuz und quer durchreist.’

Wortbildungen

Substantive

 • křižák2 ‘Kreuzspinne; eine Radnetzspinne, die auf dem Hinterleib ein kreuzähnliches Motiv hat’
 • křížek4 Diminutiv ‘ein kleines Kreuz (geometrisches Profil)’, vgl. podepsala se třemi křížky ‘sie hat mit drei Kreuzen unterschrieben’
 • kříženec ‘Mischling’
 • křižník ‘Kreuzer; ein großes Kriegsschiff’
 • křižovatka ‘Kreuzung’
 • křížovka ‘Kreuzworträtsel’

Verben

 • křížit1 ‘kreuzen’, vgl. křížit ruce ‘die Arme kreuzen’
 • křížit2, übertragen ‘durchkreuzen, vereiteln’, vgl. nemoc mi kříží plány ‘die Krankheit durchkreuzt meine Pläne’
 • křížit3, übertragen ‘kreuzen, Pflanzen oder Tiere verschiedener Arten miteinander paaren’, vgl. Mendel mezi sebou křížil rostliny hrachu ‘Mendel kreuzte die Erbsenpflanzen miteinander’
 • křížit se1 ‘sich kreuzen’, vgl. křížily se tam obchodní cesty ‘es kreuzten sich dort die Handelswege’, na Floře se kříží tramvaje v několika směrech ‘an der Station Flora kreuzen sich die Straßenbahnlinien aus mehreren Richtungen’
 • křížit se2, übertragen ‘sich kreuzen, einander entgegenstehen’, vgl. jejich zájmy se kříží ‘ihre Interessen laufen sich zuwider’
 • křížit se3, übertragen ‘(bei Pflanzen, Tieren) sich kreuzen, sich mit einer unterschiedlichen Art paaren’, vgl. psi se kříží s vlky ‘Hunde kreuzen sich mit Wölfen’
 • křižovat2 ‘kreuzen, durchkreuzen, überqueren’, vgl. místnost křižovaly prádelní šňůry ‘den Raum duchkreuzten die Wäscheleinen’; silnice křižovala železniční trať ‘die Straße kreuzte eine Bahnlinie’
 • křižovat3 ‘durchkreuzen, sich hin und her bewegen’, vgl. člun křižoval jezero ‘das Boot durchkreuzte den See’; hejna ptáků křižovala oblohu ‘Vogelschwärme durchkreuzten den Himmel’
 • křižovat se2 ‘sich kreuzen’, vgl. rachejtle se křižovaly nad jezerem ‘die Raketen kreuzten sich über dem See’; silnice se tam křižuje s železniční tratí ‘die Straße kreuzt dort eine Bahnlinie’
 • křižovat se3, übertragen ‘sich überschneiden, sich begegnen’, vgl. křižují se tam dva světy ‘es begegnen sich dort zwei Welten’
 • překřížit pf. ‘kreuzen’, vgl. překřížit nohy ‘die Beine kreuzen’
 • překřížit se pf. ‘sich kreuzen’, vgl. dráhy planet se překřížily ‘die Planetenbahnen kreuzten sich’
 • zkřížit1 pf. ‘kreuzen’, vgl. zkřížil ruce na prsou ‘er kreuzte die Arme auf der Brust übereinander’
 • zkřížit2, übertragen pf. ‘durchkreuzen, vereiteln’, vgl. zkřížil mu plány ‘er hat seine Pläne durchkreuzt’
 • zkřížit3, übertragen pf. ‘kreuzen, Pflanzen oder Tiere verschiedener Arten miteinander paaren’
 • zkřížit se1 pf. ‘sich kreuzen’, vgl. stopy se zkřížily ‘die Spuren kreuzten sich
 • zkřížit se2, übertragen pf. ‘sich kreuzen, einander entgegenstehen’, vgl. zájmy obou měst se zkřížily ‘die Interessen der beiden Städte sind sich zuwidergelaufen’
 • zkřížit se3, übertragen pf. ‘(bei Pflanzen, Tieren) sich kreuzen, sich mit einer unterschiedlichen Art paaren’

Adjektive

 • křížkový ‘Kreuz-’, vgl. křížkový steh ‘Kreuzstich; Zierstich aus zwei sich schräg kreuzenden Stichen’
 • křížový2 ‘Kreuz-, in Relation zu kříž (geometrisches Profil) stehend’, vgl. křížová klenba ‘Kreuzgewölbe; aus zwei sich rechtwinklig überschneidenden Tonnengewölben bestehender Gang’

Adverbien

 • křížem ‘kreuzweise’, vgl. rajčata prořízneme křížem ‘die Tomaten werden kreuzweise durchgeschnitten’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • hákový kríž ‘Hakenkreuz’
 • Južný kríž ‘Kreuz des Südens, Sternbild’
 • dovŕšiť krížik: <niekto> už dovŕšil <niekoľký> krížik ‘er ist schon … Jahrzehnte alt geworden’
 • urobiť kríž3: <niekto> urobí kríž <cez niečo> [wörtl. das Kreuz durch etw. machen]/ ‘jmdm. oder etw. ein Kreuz durch die Rechnung machen, etw. verhindern oder vereiteln’

Kollokationen

 • obilie leží v krížoch
 • skladať snopy do krížov
 • výstražný kríž
 • kríže obilia
 • zameriavací kríž

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Jižní kříž/ Kreuz des Südens ‘Sternzeichen des südlichen Himmels’
 • křížem krážem/ kreuz und quer, vgl. procestoval Kanadu křížem krážem ‘er ist kreuz und quer durch Kanada gereist’

Kollokationen

 • do kříže
 • tvar kříže

Belege

Čakala som celú noc, ba aj dve - tri noci, lebo prejavy otravy mohli prepuknúť aj pomerne neskoro. Nadránom som sa pozerala na jasnejšiu škvrnu okna s krížom uprostred. Aspekt, 1.2002

Svet sa začne končiť 2. apríla 1995, keď Urán vstúpi do Vodnára, a raz a navždy sa skončí v auguste 1999, keď Slnko, Mars, Saturn a Urán utvoria na nebi veľký kríž. Tú knihu písal v roku 1980, v zime, keď sa ešte o ničom nevedelo, ale keď sa začali štrajky a vo Vroclave sa štrajkujúce električky zomkli do veľkého kríža, obrovského, cez celé mesto.
Aspekt, 1.2002

Podľa vysvetlenia sibírskych šamanov vyjadroval kríž vychádzajúci z kruhu na ich bubnoch vládu Slnka nad celou Zemou. Veľmi podobný je ideogram kolesa, kde zároveň prekríženia dvoch alebo viacerých krížov cez seba v kruhu naznačuje otáčanie Slnka po oblohe. S touto predstavou súvisí napríklad zapaľovanie kolesa a gúľanie pri ľudových oslavách letného slnovratu.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=6056 [07.11.2001]

Na Slovensku sa so scientológiou zoznámilo približne tisíc a v cirkvi je okolo sto osôb. Hlavný znak sa skladá z písmena S a z dvoch rovnostranných trojuholníkov umiestnených nad sebou. Iným znakom je osemsmerový kríž, ktorý symbolizuje prechod z materializmu do duchovna.
Slovo, 36.2002

Belege

Když vzápětí někteří kormoráni vzlétnou, jejich silueta připomíná letící kříž . Tu nad hlavami zakrouží třicet, tu padesát černých křížů .
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 28. 2. 2003

Vítězný dokument líčí hrůzný osud vězněného chlapce, který si z ostnatého drátu zhotovil kříž a spolkl ho v zoufalé naději, že ho zranění dostane z pekla každodenní šikany a týrání.
syn2009pub: Právo, 12. 4. 2000

Muž je 178 centimetrů vysoký, střední postavy, má hnědé vlasy kratšího střihu, zelené oči a jizvu na pravé tváři ve tvaru kříže velikou asi jeden centimetr.
syn2006pub: Mladá fronta DNES, 20. 5. 1999

Dobrý truhlář má mnohem lepší představu o tom, po jaké vzdálenosti je třeba prkna či desku podepřít trámy. Ty se kladou buď vodorovně, nebo do kříže podle potřeb konkrétního tvaru podlahové plochy patra.
syn: Bydlení, stavby, reality, č. 1/2008

Dobrý den, sháním kříž bubnu na pračku Bosch maxx 5, výrobní číslo -WLX20160BY/12FD8606 800099.
www.google.com (28.07.2011)

Jemnou vodorovnou ustanovkou posunujeme dalekohled směrem k pravému okraji nivelační rysky. Pokud se ryska odchýlí od zvoleného bodu, je třeba provést rektifikaci. Rektifikace se provede pootočením clonky nitkového kříže .
www.google.com (20.06.2011)

Popis každého krystalu se provádí vzhledem k referenčním souřadným osám, které se obecně označují jako krystalografické osy nebo krystalografický osní kříž . Většinou bývají rovnoběžné s hranami význačných krystalových ploch nebo kolmé na roviny symetrie krystalu. V ideálním případě jsou krystalografické osy rovnoběžné s hranami základní strukturní buňky.
www.google.com (20.06.2011)

Profil: anatomisch

Profil: anatomisch

Definition

kríž

Unterer Teil des Rückens.

Definition

kříž

Unterer Teil des Rückens.

Konnotationen

 • stechender Schmerz

Konnotationen

 • stechender Schmerz

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • chrbát‘Rücken’
 • chrbtica ‘Rückgrat’
 • kostrč ‘Kreuz, unterer Teil der Wirbelsäule’
 • pátérselten, buchspr. ‘Wirbelsäule’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • záda ‘Rücken’
 • pátéř ‘Wirbelsäule’
 • hřbetveraltet ‘Rücken’

Wortbildungen

Adjektive

 • krížový3 ‘Kreuz-’, vgl. krížová kosť ‘Kreuzbein; die letzten fünf Wirbel, die zu einem keilförmigen Knochen zusammengewachsen sind’

Wortbildungen

Adjektive

 • křížový3 ‘Kreuz-’, vgl. křížová kost/ Kreuzbein ‘die letzten 5 Wirbel, die zu einem keilförmigen Knochen zusammengewachsen sind’

Phraseme, Kollokationen

Phaseme

 • krížový stavec ‘Kreuzwirbel’

Kollokationen

 • bolesť v kríži

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • cítit v kříži: <někdo> cítí <něco> v kříži ‘etw. (Unangenehmes) vorausahnen’
 • křížová kostanatomisch ‘Kreuzbein’
 • křížový obratelanatomisch ‘Kreuzwirbel’

Kollokationen

 • bolest v kříži
 • narazit si kříž
 • natáhnout si kříž

Belege

[…] pocit, ktorý azda ani nesúvisel s voľbou profesie, ale s niečim iným v mojom živote, predtucha, že niečo sa v ňom končí, že o niečom v ňom sa práve rozhoduje, predtucha, že by som sa rada čomusi vyhla, napravila akýsi neznámy omyl, zastavila to chybné, zlé, pomýlené, čo sa tak nejasne ohlasuje, ibaže neviem ako a navyše, neviem ani čo, jedna z mojich napĺňaných predtúch, s rozbolenými krížami som prestála za stojanom s notami celé hodiny, zdalo sa mi, že mnohým skladbám začínam až teraz správne rozumieť, až teraz ku mne naozaj prehovorili, popri tejto radosti však bola vo mne neustále prítomná tamtá predtucha neurčitého, neodvratne sa približujúceho rozmedzia, pravdu som sa dozvedela niekoľko hodín po pôrode, na dlhý čas som sa stratila pre všetkých, i pre seba, aj pre hudbu a takisto sa pre mňa stratil svet, zredukoval sa na steny nášho bytu, na stereotyp každodennej starostlivosti o beznádejne nesebestačný batôžtek plienok, obrúskov […]
Etela Farkašová, Deň za dňom, 1997

Minulý týždeň som stál v mraze v dlhočiznom rade pred vegetariánskou jedálňou a chytil som chrípku. Doma som musel jesť lieky, ktoré vynašli pokusmi na zvieratách. Manželka mi na prechladnuté kríže priložila kožušinu zo zajaca. Strašne som trpel. Teda nie pre tie kríže, no pre tie zvieratá. 
Slovo, 4.2002

Belege

U bazénu před Luciinou vilou seděli Benno, Helena, Harýk a Lexa a učili Lucii skákat do vody saltem nazad. Skočila a nabila si kříž , protože vylezla celá křivá.
syn2000: Škvorecký, Josef: Prima sezóna, Praha 1991

Druhý den po podání začaly silné bolesti v kříži . Po třech dnech ustaly a začala bolest v podbřišku, která trvala jeden týden.
syn2000: Homeopatie, ročník 1998

Projevy:silná bolest v kříži , která vystřeluje do nohy. Stěží se vracíte do původní polohy. Například se nemůžete narovnat, pokud jste se předtím sklonili.
www.google.com (20.06.2011)

Dal jsem se do zpěvu sám a jsem si jist, že můj elán by strhl ostatní, kdyby lord George právě v okamžiku, kdy jsem se dostal ke čtvrté zelené láhvi pověšené na stěně, nebyl s rozmachem hodil truhlík s municí a nezasáhl mě do kříže .
syn: Ryan, Patrick: Jak jsem vyhrál válku, Praha 2002

Jestliže cítíte tlak vedle páteře..nad křížem , jsou to ledviny. Hlavně to nenechávejte být! Jsou s tím pak hodně velké problémy!
www.google.com (20.06.2011)

Etymologie

Aksl. križь, aus dem vulgärlat. cruce(m), ursprünglich Akk. des lat. crux ‘gebogener Balken, als Werkzeug zur Hinrichtung’. Wahrscheinlich mit krk ‘Hals’ oder krivý ‘krumm’ verwandt (REJZEK 2001: 318). Vermutlich über das mhd. chriuze, kriuze ‘Kreuz’ (SSč, Lemma kříž).

Etymologie

Aksl. križь, aus einer norditalienischen Fortsetzung des vulgärlat. cruce(m), ursprünglich Akk. des lat. crux ‘Kreuz’, ursprünglich ‘gebogener Balken, Kreuz als Werkzeug zur Hinrichtung’. Die südslawische Entlehnug hat sich bei der Mission zu den Nordslawen verbreitet. Lat. crux wahrscheinlich mit krk ‘Hals’ oder křivý ‘krumm’ verwandt (REJZEK). Im Alttschech. ist das Profil ‘Balken, an dem Christus für die Menschheit erlösenden Tod fand’ belegt; außerdem auch das Adverb křížem ‘kreuzweise, in der Form eines Kreuzes’ sowie metonymische Übertragungen wie „jíti po křížích“ ‘den Kreuzweg betend gehen’ oder „pod křížem“ ‘in einem Kreuzzug’ (SSč).

Semantischer Wandel

Im vorliegenden Wörterbuch SuP werden für das Slowakische sieben Profile von kríž ausgegliedert: ein historisches, ein religiös-symbolisches, ein religiös-kinetisches, ein emblematisches, ein psychologisches, ein geometrisches sowie ein anatomisches Profil.

Die aktuellen Bedeutungswörterbücher des Slowakischen unterscheiden unterschiedlich viele Bedeutungen, das SSJ (1959-1968) sechs, das KSS (2003) drei und das neueste SSSK (2007-) sieben Bedeutungen.  Im SSSK (2007-) werden die Bedeutungen ähnlich zu denen des älterem SSJ expliziert: 1. dve brvná v pravom uhle priečne položené a pevne spojené, slúžiace v staroveku na popravovanie ‘zwei Balken, die im rechten Winkel übereinandergelegt werden und fest verbunden sind und im Altertum zur Hinrichtung dienten’, 2. cirk. predmet podoby kríža symbolizujúci ukrižovaného Ježiša Krista; symbol kresťanstva ‘Gegenstand in der Form eines Kreuzes, der den gekreuzigten Jesus Christus symbolisier; Symbol des Christentumst’ 3. gesto, posunok urobené v tvare kríža, obyč. spojené so žehnajúcou formou formulkou, používané najmä v katolíckej, evanjelickej a pravoslávnej cirkvi ‘eine Geste oder Bewegung, die in Form des Kreuzes gemacht wird, normalerweise mit der Form einer Segensformel verbunden, wird insbesondere in der katholischen, evangelischen und orthodoxen Kirche verwendet’ 4. vec podobná krížu ‘eine Sache, die einem Kreuz ähnelt’ 5. sposôb uloženia snopov ‘eine Art und Weise, wie man Garben zusammenlegt’ 6. expr. telesné al. duševné utrpenie, súženie, starosti ‘expr. körperliche oder seelische Qual, Bedrückung, Sorgen’ 7. obyč. pl. kríže (v žolíkových kartách) hracia karta so znakom trojlístka ‘gewöhnlich Pl. kríže (in bestimmten Kartenspielen) Spielkarte mit dem Zeichen eines Kleeblatts’. Im SSJ hat folgende Bedeutungen 1. 2. und 4. wie oben, 3. hovor. expr. utrpenie, ťažkosti, trápenie ‘umgangssprachlich, expressiv: Leiden, Beschwernisse, Sorgen’ (ähnlich wie 6. oben); 5. wie oben und 6. v názvoch spolkov, ktoré majú v odznaku kríž ‘in Namen von Gesellschaften, die in ihrem Emblem des Kreuz haben’.

Diese Aufteilung entspricht im Wesentlichen den Profilen des vorliegenden Wörterbuches, das im Unterschied zu den Bedeutungswörterbüchern zusätzlich das anatomische Profil aufführt, dagegen die Kreuzform beim Bündeln von Garben dem säkularen sowie das Kreuz im Kartenspiel dem emblematischen Profil zuordnet. Die Aussonderung der kreuzförmigen Garbe als eigenständige Bedeutung könnte als Hinweis auf die Bedeutung der Landwirtschaft in der slowakischen Gesellschaft gesehen werden. Für die Aussonderung des Kreuzes im Kartenspiel kann die unklare Beziehung zwischen Benennung und eigentlich Symbolisierten eine Rolle gespielt haben.

Das säkulare Profil (die Form zweier sich überschneidender Linien) ist in diachroner Hinsicht primär; die anderen Profile sind davon abgeleitet. Aus synchroner Sicht ist aber das religiöse Profil nicht weniger dominant, so dass man es in kognitiver Hinsicht mit zwei starken Profilen mit ihren jeweils eigenen Konnotationsfeldern zu tun hat. Damit nähert sich Kreuz der Homonymie, ohne jedoch diesen Zustand zu erreichen, da die Ableitung von kríž als Symbol (in der christlichen Bedeutung) von der Form weiterhin transparent bleibt.

Alle Profile bzw. Bedeutungen scheinen im slowakischen Sprachgebrauch fest verankert zu sein, was die Zentralität des Konzepts belegt (einerseits scheint der Schnittpunkt zweier Geraden bzw. länglicher Gegenstände zu den kognitiven Grundvorstellungen zu gehören, zum anderen sind die Verwendungen des Kreuzes als ein im Christentum verankertes bzw. aus diesem abgeleitetes Symbol nach wie vor lebendig. Das Kreuz als Symbol erschließt sich dabei bei gleichbleibenden Grundbedeutungen weiterhin neue Bereiche in Kunst und Kultur (in der Gegenwart oft in einem provokativen und ggf. die Gefühle von Gläubigen verletzenden Sinn). Wie in der Definition des religös-symbolischen Profils angegeben kann die Verbindung mit dem Christentum mehr oder weniger stark sein und schließlich in Mode, Kunst und Kultur allgemein verblassen. Der Zentralität des Konzepts entspricht auch die große Menge von Derivaten.

Semantischer Wandel

Für das ältere Neutschech. belegt JUNGMANN alle Profile, die auch im gegenwärtigen Tschech. vorhanden sind, vgl. 1) „než ho na křjž wbili“ ‘bevor er an das Kreuz genagelt wurde’, 2) „průwod s křjžem“ ‘Prozession mit einem Kreuz’, 3) „hrobowý křjž“ ‘Grabkreuz’, 4) „křjž na čele dělati“ ‘ein Kreuz an der Stirn machen’, 5) „křjže a wjry swaté brániti“ ‘Kreuz/ Christentum und heiligen Glauben verteidigen’, 6) „dostal křjžek“ ‘es wurde ihm ein Orden in der Form des Kreuzes verliehen’, 7) „hrozný křjž s tjm člowěkem“ ‘schreckliches Kreuz mit dem Menschen [haben]’, 8) „na křjž, křjžem, přes křjž něco položiti“ ‘etw. kreuzweise übereinander legen’, 9) „bolenj křjže, nebo w křjži“ ‘Schmerzen im Kreuz’.

PSJČ setzt die Darstellung von Jungmann in den Grundzügen fort, insgesamt werden elf stabile Bedeutungen unterschieden. Seine Erweiterungen betreffen die Grundbedeutung ‚Form oder Nachahmung der Form des Kreuzes‘. So führt PSJČ einige Konkretisierungen auf, etwa spezielle Kreuzformen und ihre symbolische, emblematische oder bildliche Bedeutung (zitiert in Originalreihenfolge: griechisches und lateinisches Kreuz, Andreaskreuz, Hakenkreuz, Maltheserkreuz, gelbes Kreuz, blaues Kreuz), das Symbol des Kreuzes als Bestandteil von Eigennamen (Rotes Kreuz, Weißes Kreuz, Feuriges Kreuz), Auszeichnungen und Orden in Form des Kreuzes (Verdienstkreuz). Auch in PSJČ findet sich die Bedeutung ‘Glaube; Christentum’ und als eigene Bedeutung „křižácké tažení“ ‘Kreuzzug’.

Diese letzten beiden Bedeutungen fehlen in SSJČ und auch hier. Ansonsten werden die Hauptlinien in beiden Wörterbüchern weitergeführt, viele der Nebenbedeutungen wurden dabei in jeweils unterschiedliche Art und Weise unter je einer der sieben Hauptbedeutungen bzw. Profilen subsumiert. Wir unterscheiden für das Tschechische sieben Profile: 1) historisch: ‘Hinrichtungsgegenstand’, 2) religiös-symbolisch: ‘Objekt des Kultes’, 3) religiös-kinetisch: ‘Geste’, 4) emblematisch: ‘Auszeichnungen und Namen von Organisationen’, 5) psychologisch: ‘Leid’, 6) geometrisch: ‘Form’, 7) anatomisch: ‘Teil des Rückens’. Das erste (‘Hinrichtungsgegenstand’), das fünfte (‘Leid’) und das siebte (‘Teil des Rückens’) sind identisch mit Profilen in den tschechischen Bedeutungswörterbüchern. Weiterhin werden zwei religiöse Profile (religiös-symbolisch und religiös-kinetisch) unterschieden, die zusammengefasst dem zweiten Profil der tschechischen Wörterbücher entsprechen. Im emblematischen Profil wurden die für PSJČ erwähnten Verwendungen des Wortes für Auszeichnungen und die Verwendung als Namensbestandteil, beispielsweise für Organisationen zusammengefasst. Ein weiteres Profil ist der Bedeutung der ‘geometrischen Form des Kreuzes’ vorbehalten.

Für den heutigen Sprachgebrauch sind zwei semantische Hauptmerkmale ausschlaggebend: das vom Kreuzestod Christi abgeleitete, kulturspezifische Symbol und Bedeutungen, die auf die geometrische Form des Kreuzes ohne Zusammenhang mit dem historischen Hinrichtungsgegenstand zurückzuführen sind. Im geometrischen Profil wird das Hauptlemma im Tschech. in Alleinstellung gemieden und tritt zumeist nur festgefügten Verbindungen und Ableitung auf. Das anatomische Profil versammelt Wortformen, die den unteren Teil der Wirbelsäule benennen. Semantisch auf die kreuzartige Form der dortigen Wirbel zurückzuführen, handelt es sich um eine alltagssprachliche, anschauliche Bezeichnung. Zumindest assoziativ schwingt allerdings die Bedeutung Leiden und die Semantik des Leidens Christi am Kreuze mit, was durch die überwiegend negative Verwendung im Zusammenhang mit Rückenschmerzen und anderen unangenehmen Dingen untermauert wird. Dies veranschaulicht neben den recherchierten Beispielen und Kollokationen auch die Wendung cítit něco v kříži ‘etw. (Unangenehmes) vorausahnen’. Das nahestehende psychologische Profil zeigt bereits einen hohen Grad an Verblassung der christlichen, ganz zu schweigen der historischen Motivation. Im Fokus des Sprechers steht wie im anatomischen Profil der eigene Alltag, die praktische Lebensführung, was sich auch an den hauptsächlich verbalen Phrasemen ablesen lässt.

Sprichwörter

Každý človek svoj kríž niesť musí./ Jeder muss sein Kreuz tragen.

Koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. [wörtl. Wen der Herrgott liebt, den sucht er mit dem Kreuz heim.]/ Wen Gott liebt, den züchtigt er.

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Ján Bodenek: Kríž profesora Hunku, 1945.

  (Quelle: http://www.paseka.sk/_data/books_pix_big/book_55562_thumb.jpg)
 • Ján Čajak: Krížikov kríž (Ecce homo!), 1955.
 • Rudolf Dilong: Kríž na stene (in: Cesty a stesky. Literárne dielo II.), 2002.
 • Jakub Grajchman: Zlatý kríž (Gedicht) in: Básnické spisy Jakuba Graichmana, 1890.
 • Janko Kráľ: Kríž a čiapka, Súborné dielo., 1959.
 • František Urbánek: Kríž pod lipami, obraz zo života v troch dejstvoch, 1937.

Werbung

 • Plakat einer christlichen Veranstaltung

  (Quelle: http://www.upc.uniba.sk/wp-content/uploads/2014/11/kriz-SDM-v-BA-plagat_1.jpg)

Sonstiges

 • Jozef Včela: Krížné tvary, 2004.
 • Slovenský Červený kríž

  (Quelle: http://stpp.sk/engine/wp-content/uploads/2014/06/SCK_Logo1_RGB.jpg)
 • Vinylová fototapeta sakrálna Kríž 42

  (Quelle: http://www.decotrend.sk/uploads/images/product/Fototapeta_sakr%C3%A1lna_Kr%C3%AD%C5%BE_42_006.jpg.large.jpg)
   

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Roman Kozák: Karel Čapek a černý kříž, 1996.
 • Eliška Pešková: Černý kříž v lese, 1919.
 • Růžena Svobodová: Kříž (Erzählung, in: Posvátné jaro), 1923.
 • Eduard Fiker: Bílý kříž, Detektivní román, 1946.

Musik

 • František Poupě: Černý kříž (Notatur), 1937.
 • Jan Nedvěd: Jížní kříž (Lied), 2005.
 • Marta Kubišová: Kříž (Lied, in: Taiga blues), 2000.
 • Jaroslav Hutka: Kříž (Lied, in: Vandrovali hudci), 1999.

Sonstiges

 • Kříž, Časopis českého lidu katolického, 1894 - 1942.

 

 

Bibliographie

Bibliographie

[Für dieses Lemma wurde keine relevante Literatur gefunden.]
Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium