DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Slowakisch: prorok
Deutsch: Prophet

Polysemie

 1. religiös-personal: ‘Verkünder’
 2. religiös-literarisch: ‘prophetisches Buch’
 3. säkular: ‘jmd., der die Zukunft vorhersagt’
 4. charismatisch: ‘Führer’
 5. innovativ: ‘Trendsetter’

Polysemie

 1. religiös-personal: ‘Verkünder’
 2. religiös-literarisch: ‘prophetisches Buch’
 3. säkular: ‘jmd., der die Zukunft vorhersagt’
 4. charismatisch: ‘Führer’
 5. innovativ: ‘Trendsetter’

Profil: religiös-personal

Profil: religiös-personal

Definition

prorok

Nach religösen Vorstellungen ein Interpret oder Verkünder göttlicher Botschaften, der zukünftige Dinge anzeigt, die Menschen im Auftrage Gottes zur Umkehr aufruft. Häufig ein religiöser Führer, den Gott in den Augen seiner Anhänger mit einer besonderen Mission betraut hat (z. B. Johannes Paul II.).

Definition

Prophet

Nach religösen Vorstellungen ein Interpret oder Verkünder göttlicher Botschaften, der zukünftige Dinge anzeigt, die Menschen im Auftrage Gottes zur Umkehr aufruft. Häufig ein religiöser Führer, den Gott in den Augen seiner Anhänger mit einer besonderen Mission betraut hat (z. B. Johannes Paul II.).

Konnotationen

 • weise, gut, angesehen, asketisch
 • Moses, Elias
 • Mohammed
 • Ezechiel, Jeremia, Jesaja
   

Konnotationen

 • weise, gut, angesehen, asketisch
 • Moses, Elias
 • Mohammed

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • profét1 ‘Prophet’
 • veštec ‘Seher, Künder’

Antonyme

 • lžiprorokveraltet ‘Lügenprophet, falscher Prophet’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Seher
 • Verkünder1

Antonyme

 • Lügenprophetveraltet

Wortbildungen

Substantive

 • proroctvo1 Prophezeiung, Weissagung’, vgl. Ezechielovo proroctvo die Prophezeiung Ezechiels’
 • prorokyňa ‘Prophetin’, vgl. Prorokyňa Anna spoznala Mesiáša v Chráme. ‘Die Prophetin Anna erkennt den Messias im Tempel.’

Verben

 • prorokovať1 ‘vorhersagen, prophezeien’, vgl. Simeon prorokoval v jeruzalemskom chráme. Simeon prohezeite im Jerusalemer Tempel.’
 • vyprorokovaťveraltet ‘vorhersagen, prophezeien’
 • zaprorokovať (si)1, selten ‘vorhersagen, prophezeien’

Adjektive

 • prorocký1 ‘in Relation zu prorok (religiös-personales Profil) stehend’, vgl. prorocký duch ‘prophetischer Geist’, procrocká vizia ‘prophetische Vision’

Adverbien

 • prorocky1 ‘auf prophetische Art und Weise’, vgl. Tobiáš prorocky predpovedá potrestanie Jeruzalema. ‘Tobias kündigt phrophetisch die Bestrafung Jerusalems an.’

Wortbildungen

Substantive

 • Prophetengabe ‘Gabe, die Zukunft voraussehen zu können’
 • Prophetie
 • Prophetin1
 • Prophezeiung1

Verben

 • prophezeien1

Adjektive

 • prophetisch1

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • Boží prorok
 • falošný prorok
 • prork Eliáš
 • prorok Izaiáš
 • prorok Jeremiáš
 • prorok Mohamed
 • starozákonní proroci

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Beim Barte des Propheten!scherzhaft, veraltet ‘Bekräftigungsformel’
 • Bekenner des Propheten ‘Moslem’
 • falscher Prophet1 ‘Ketzer, Demagoge’

Kollokationen

 • biblischer Prophet
 • großer Prophet
 • inspirierter Prophet
 • islamischer Prophet
 • jüdischer Prophet
 • Prophet Elias
 • Prophet Ezechiel
 • Prophet Jeremia
 • Prophet Jesaja
 • Prophet Mohammed

Belege

Prezident ISOS Eduard Chmelár v článku Revolučná podstata kresťanstva (SLOVO č. 49 / 2001) uvádza, že už „hebrejskí proroci, revoluční myslitelia, ponúkli svojmu ľudu víziu slobody“ a podľa Maxa Webera „Ježišova reč na hore je intelektuálny projekt pre veľké povstanie otrokov“. Rané kresťanstvo malo naozaj revolučnú víziu. Mystickou formou predpovedá skazu hriešneho sveta, oslobodenie od pozemského utrpenia a blaženosť v kráľovstve nebeskom, ktoré príde po porážke zla, diabla, hriešnikov a boháčov.
Slovo, 2.2002

Pápež prišiel s obrovským sprievodom, na prvom mieste boli ním vymenovaní kardináli a preláti. No nečakalo ho nič dobré. Bol poverčivý. A v zasnežených horách Arlbergu sa jeho koč na zlej ceste prevrátil, takže z neho vypadol — považoval to za zlé znamenie. „Tak vyzerá klepec, do ktorého sa chytajú líšky,“ povedal vraj pri prvom pohľade na veže kostnických kostolov. Pod zlatým baldachýnom vtiahol do dómu a otvoril koncil slovami proroka Zachariáša: „Každý nech druhému povie pravdu a spravodlivo súdi; budujte mier vo svojom dome.“
Slovo, 43.2002

O našich počiatkoch vedia viac rozprávať mýty než konkrétne dejiny, preto sa aj v Bogdanovićových úvahách objavujú rituály zakladania miest u mýtických Etruskov, ezoterické diagramy „mesta — labyrintu“ z východného Srbska, alebo biblické hrozby starozákonných prorokov. Sofistikované autorove interpretácie týchto mýtov však už necháme na posúdenie čitateľom. Určite ich budú vedieť oceniť.
Slovo, 49.2002

Ale zrejme to bude čosi, ako keď je u nás pohyblivá Veľká noc, pretože domorodci mi napríklad vysvetľovali, že svätý mesiac Mucharrám bude tento rok v apríli. Tretím dátumom je rok 1378, podľa kalendáru hidžri, teda od presťahovania sa Proroka z Mekky do Mediny.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=873 [19.02.1999]

Jedným z „obľúbených postojov“ je ohlasovanie príchodu nového sveta a konca sveta starého. Takáto situácia, prirodzene, spôsobuje nárast oddanosti k vodcovi, ktorý je v týchto prípadoch práve často tým, ktorý je vyvolený. Lenže ak k ohlasovanému koncu sveta nedôjde, učenie sa prispôsobí. Napríklad tým, že vodca vyhlási, že skupina a okolitý svet ešte nie sú pripravení. „Na jeseň v roku 1998 sa narodí vo vyvolenom národe prorokom Iziášom zvestovaný Imanuel Božej matke, ktorá sa vtelila za týmto účelom na Zem…Veľkú časť vyvoleného národa tvoria Slováci, ale aj všetci ostatní ľudia vo svete, ktorí pochopia zmysel príchodu Syna človeka na Zem. Krátko po narodení Syna človeka-Imanuela má dôjsť k svetovej katastrofe, ktorá bude súdom pre ľudstvo. Jej rozsah a dôsledky budú závisieť od toho, ako svet prijme narodenie druhého syna Stvoriteľa-Imanuela.“
http://www.inzine.sk/article.asp?art=6831 [08.04.2002]

„Duša moja nie je zbabelá, v búrkach a trápeniach sa nezachvie. Na nebi vidím slávy žiar, tak žiari moja viera, čo pred strachom chráni ma. Ó, Bože, v hrudi mojej božstvo všemohúce, vždy prítomné! Život, čo pulzuje vo mne, odráža život tvoj nesmrteľný!“ Hoci nebola hodna toho, aby sa stala farárkou anglikánskej cirkvi, je duchovnou nástupkyňou niektorej zo starobylých prorokýň z čias, keď bolo prorokovanie dobrovoľným a neplateným zamestnaním. No keď sa cirkev stala profesiou vyžadujúcou od svojich prorokov špeciálne znalosti, pričom ich platí za to, že tieto znalosti odovzdávajú ostatným, jedno pohlavie zostalo vnútri a to druhé bolo vylúčené.
Aspekt, 1.2002

Vydržal to šesť dní, šesť týždňov a bol tam takmer šesť mesiacov, keď bol páter Cafaro menovaný za superiora v Deliceto. Či medzitým už niečo počul o svojom mladom „utečencovi“? Vkaždom prípade je isté, že mladý tvrdohlavý krajčír mu ako posledný zo všetkých pokorne pobozkal ruku pri slávnostnom sľube poslušnosti. Páter Cafaro bol nepravým prorokom! Ešte horším, ako si sám spočiatku myslel. Každý totiž spieval chválu na pracovnú horlivosť a telesnú odolnosť tohto „neužitočného brata“.
Théodule Rey-Mermet: Chlapec, ktorý sa hral s Bohom (Svätý Gerard – Ochranca matiek), 1995

Pomodliť sa Otče náš, Sláva a Verím v Boha. Rozmýšľať, ako uskutočniť konkrétne predsavzatie. Chvála a vyslovenie vďačnosti. Ôsmy deň Prorocký duch Mojžiš, prorok a pastier svojho národa, si na konci svojho života želal, aby Židia mali prorockého ducha. Apoštol nás vyzýva, aby sme si pýtali od Ducha svätého milosť jeho darov, najmä dar „proroctva“ (1 Kor 14, 1). Svojím životom musí byť každý kresťan prorokom nového sveta, vo svete, v ktorom žije a ktorý „sa pominie aj jeho žiadostivosť“ (1 Jn 2, 17).
René Lejeune: Robert Schuman – Otec Európy, 2001

Základné prvky moslimského náboženstva a kultu Základným žriedlom viery moslimov je Korán, svätá kniha islamu. Sú v nej zaznamenané zjavenia, ktoré Boh, Alah, odovzdal skrze archanjela Džibríla (Gabriela) svojmu prorokovi Mohamedovi. Vo svojich 114 kapitolách (súrach) Korán obsahuje dogmatické, rituálne, morálne a spoločenské normy. Pre moslimov má Korán posvätnú hodnotu, je to „Božie slovo v Božej reči“, a preto sú veľmi citliví na nedôstojné zaobchádzanie s ním.
Vincent Múcska, Miroslav Daniš, Zuzana Ševčíková: Dejiny európskeho stredoveku 1 – Raný stredovek, 2006

Belege

Die Einwohner von Pompeji und die Zigtausend Pilger, die vor allem aus Süditalien gekommen waren, um den Papst zu sehen, feierten den nach 24 Jahren nach Pompeji zurückgekehrten Johannes Paul II. mit südländischer Ausgelassenheit. Seit Tagen hatten sie ihre Kleinstadt für den hohen Besuch aus Rom herausgeputzt, und schon am Vorabend fieberte Pompeji dem Ereignis in volksfestartiger Stimmung entgegen. Der Papst enttäuschte die Erwartungen nicht. Lächelnd hörte er zu, wie Erzbischof Domenico Sorrentino ihm ein langes Leben als „Prophet und Zeuge des Friedens“ wünschte.
RZ, 08.10.2003

Beim Fasten denken die meisten Menschen erst einmal an sich selbst: Wie kann ich abnehmen, um eine bessere Figur zu erhalten? Wie kann ich fit werden, um mich effektiver durchzusetzen? Dass es beim Fasten nicht nur um die eigene Person geht, sondern auch um die Mitmenschen – nicht zuletzt auch um die, mit denen man am wenigsten zu tun haben will – darauf macht der Prophet Jesaja aufmerksam: „Das ist ein Fasten, wie ich es liebe: Die Fesseln des Unrechts zu lösen, ... an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen“ (Jes58,6).
Mannheimer Morgen, 15.02.2008

Noch immer steht er dem Vandalenakt fassungslos gegenüber. „Die Dreifaltigkeitssäule ist ein wesentlicher Punkt bei den Stadtführungen“, erklärt er, „etwas in derartigem Ausmaß ist noch nie passiert.“ Das Denkmal wurde 1747 von Johann Michael Jochinger errichtet, damit seine Familie in den Himmel kommt, erläutert Kaupe die Hintergründe. „Es ist in Korneuburg das einzige Denkmal der Barockzeit“, betont er. Glaube, Liebe und Hoffnung, die christlichen Haupttugenden, werden symbolisch dargestellt. An einen kulturellen oder religiösen Hintergrund der Zerstörung glaubt Kaupe nicht. Als Beweis zieht er die am schwersten beschädigte Figur von Johannes dem Täufer heran. „Er ist auch bei den Muslimen ein angesehener Prophet“, betont er. „Das waren Burschen, denen langweilig war“, ist er sich sicher. Nährboden für solche Zerstörungsaktionen sei aber die geringe Wertschätzung der Gesellschaft für unser Kulturgut, meint der Historiker.
NÖN, 01.06.2009

Ich hebe die Faust: Das ist unsere erste Waffe. Seitdem gibt es Krieg. Warum der Streit auf dem Schulhof mit dem Krieg in der Welt zu tun hat, brauche ich heute nicht zu erklären. Für den Krach in der Schule haben die Schüler Regeln gelernt und geübt, um damit Schluss zu machen. Aber auf die Frage, wie dieser Krieg, der gerade begonnen hat, beendet werden kann, weiß ich keine Antwort. Der Kleine sagt: „Man kann nur hoffen.“ Es klingt altklug, aber er meint es heute so. Im Stillen denke ich: „Danke, mein Kleiner.“ Denn ich habe gespürt: Es wird einmal wahr, was die Propheten verheißen haben. Der Prophet Micha sagt: „Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.“ Und der Prophet Joel sagt: „Eure Söhne und Töchter sollen weissagen.“ Wie gut, dass sie Recht haben werden. Geistliches Wort
Mannheimer Morgen, 05.04.2003

Wenn der Prophet nicht zu den Jüngern kommt, dann müssen die Jünger zum Propheten kommen. George Lopez ist der Prophet eines großen und mächtigen, strengen und respektgebietenden Gottes. Letzten Sonntag rief er die Gläubigen, ihrem Gott zu huldigen - zu früher Stunde und im hohen Gebirge. Denn Lopez ist der Prophet des Berges.
Salzburger Nachrichten, 03.08.1999

Warren S. Jeff, der auf der FBI-Liste der zehn meistgesuchten Personen einst neben Serienmördern, Drogenhändlern und Osama bin Laden stand, soll angeblich noch aus dem Gefängnis heraus die Geschicke seiner Sekte lenken. Der 52-Jährige versteht sich als Prophet und als „Verkünder von Gottes Willen“. Nun ist er auch noch Internethändler. Für ein züchtiges Mädchennachthemd verlangen seine Anhänger je nach Größe zwischen umgerechnet rund 20 bis 30 Euro. Unter der Rubrik „Über uns“ heißt es auf der Internetseite: „Diese Seite ist dafür bestimmt, Kinder mit Kleidung zu versorgen, die den FLDS-Geboten von Bescheidenheit und Reinlichkeit entspricht.“ Anders gesagt: Kaufen Sie unsere Kleidung, und lassen Sie Ihre Kinder die Werte unserer Sekte in die Welt tragen.
HAZ, 04.07.2008

Die Antwort auf die Frage, woher wir kommen, ist leicht zu beantworten. Wir kommen von Gott. Die Antwort auf die Frage, was der Mensch ist, ist schwieriger. Unser Prophet Muhammed sagt: „Wer sich selbst, das heißt sein Wesen, erkennt, erkennt gewiss seinen Herrn.“ Um den Schöpfer zu erkennen, muss der Mensch sich also selbst studieren und sich selbst erkennen. Denn schließlich ist der Mensch Statthalter Gottes auf der Erde.
Braunschweiger Zeitung, 15.12.2007

Die jüngste der monotheistischen Weltreligionen wurde durch Mohammed (563 bis 632) offenbart. Mohammed gilt weder als Erlöser noch Messias, sondern als ein von Gott ausgewählter Bote für die Verkündigung des neuen Glaubens. Mohammed ist der vierte und zugleich letzte biblische Prophet nach Ibrahim (Abraham), Mussa (Moses) und Jsa (Jesus).
St. Galler Tagblatt, 24.12.1998

Profil: religiös-literarisch

Profil: religiös-literarisch

Definition

prorok

Eine metonymische Bezeichnung der prophetischen Bücher im Alten Testament. Meistens im Plural (proroci) als einer von drei Hauptteilen der hebräischen Bibel (Gesetz, Propheten und Schriften). Die Prophetenbücher werden üblicherweise in die Kleinen Propheten (malí proroci) und die Großen Propheten (veľkí proroci) unterteilt.

Definition

Prophet

Eine metonymische Bezeichnung der prophetischen Bücher im Alten Testament. Meistens im Plural (Propheten) als einer von drei Hauptteilen der hebräischen Bibel (Gesetz, Propheten und Schriften). Die Prophetenbücher werden üblicherweise in die Kleinen Propheten und die Großen Propheten unterteilt.

Konnotationen

 • Ezechiel
 • Jeremia
 • Jesaja

Konnotationen

 • Ezechiel
 • Jeremia
 • Jesaja

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • prorocké knihy ‘prophetische Bücher’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Prophetenbuch
 • prophetisches Buch
 • Zwölfprophetenbuch ‘u. a. die Bücher Hosea, Amos, Jona’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Wortbildungen und Derivate gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • malí proroci/ Kleine Propheten
 • veľkí proroci/ Große Propheten

Kollokationen

 • čítať proroky

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • größere Propheten ‘u. a. die Bücher Jesaja, Jeremia und Ezechiel’
 • kleinere Propheten ‘u. a. die Bücher Hosea, Amos, Jona’

Belege

Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň. V prorokoch je napísané: Všetci budú vyučení Bohom; každý, kto počul Otca a učí sa, prichádza ku mne.
http://pokrm.sk/zaslubenia/e_jan.htm [07.06.2011]

U proroka Izaiáša čítame: „Vtedy sa roztvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria. Vtedy sťa jeleň bude skákať chromý a jazyk nemého zaplesá“ (Iz 35, 5–6). Sám Ježiš sa nazval lekárom. Vytýkali mu, že sa stýka s bedármi, s tými, čo podľa ich predstavy páchajú zlo a ktorým sa s hrôzou a opovrhovaním vyhýbali: „s mýtnikmi a hriešnikmi“.
Anton Sorg: Čo znamená meno Ježiš, 1998

Hl. verš: Za dávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, v týchto posledných dňoch nám hovoril v Synovi (Žd 1,1) Jedinečnosť Ježiša Krista a jedinečnosť viery to sú dve hlavné témy obsiahnuté v liste Židom. Touto biblickou knihou sa budeme zaoberať takmer až do konca roka. Verím, že nás posilní v našom vzťahu k Pánovi. Tiež, že nám otvorí oči pre správne a lepšie porozumenie Kristovho diela.
http://www.metodistitrnava.sk/?page=clanok&id=10&file=1 [07.06.2011]

Belege

«Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde», hallt es nach dem Orgelvorspiel durch den Kölner Dom. Feierlich klingen «Die schönsten Stellen aus dem Alten Testament», auf den beiden CDs werden von der Genesis über die Psalmen bis zum Propheten Jesaja altvertraute Texte vorgelesen.
St. Galler Tagblatt, 10.12.2001

Die Bibelabende finden am 26., 27. und 28. Februar im Gemeindehaus der Stadtkirchengemeinde Königslutter statt und beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Behandelt werden Texte aus dem Buch des Propheten Jeremia. Jeremia gehört zu den großen Propheten des Alten Testamentes. Er lebte um 600 vor Christus und war ein Kritiker sowohl der politischen wie auch der sozialen und religiösen Verhältnisse im Volk Israel seiner Zeit.
Braunschweiger Zeitung, 20.02.2008

Die Bibel ist für alle christlichen Gemeinschaften Urkunde der Offenbarung Gottes und Grundvoraussetzung allen Glaubens, Lehrens und Handelns. Für das Judentum gilt nur das von den Christen als AT bezeichnete Schrifttum als Offenbarungsquelle. Dabei gebraucht das Judentum entweder die Bezeichnung Bibel oder es fasst die drei Schriftenkomplexe, in die das AT aufgegliedert wird, zusammen und spricht dann von „Gesetz, Propheten und Schriften.
http://www.nwerle.at/uebersicht.htm [30.05.2011]

Profil: säkular

Profil: säkular

Definition

prorok

Jmd., der durch Intuition oder Vision die Zukunft voraussagt.

Definition

Prophet

Jmd., der durch Intuition oder Vision die Zukunft voraussagt.

Konnotationen

 • Skepsis
 • Negation

Konnotationen

 • Skepsis, Negation

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • hádač ‘Wahrsager’
 • hlásateľ1 ‘Verkünder’
 • jasnovidec ‘Hellseher’
 • profét2 ‘Prophet’
 • prognostik ‘Prognostiker’
 • učiteľ ‘Lehrer’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Hellseher
 • Wahrsager
 • Weissager1

Wortbildungen

Substantive

 • proroctvo2 ‘Prophezeiung, Weissagung’, vgl. Stabilizácia verejných financií nesie svoje plody a do značnej miery funguje ako sebanaplňujúce sa proroctvo. ‘Die Stabilisierung der öffentlichen Finanzen trägt Früchte und fungiert bis zu einem gewissen Grad als sich selbst erfüllende Prophezeiung.’
 • prorokyňa2 ‘Prophetin, Seherin, Wahrsagerin’, vgl. Podobne ostro hovorí aj proti prorokyniam, ktoré pestovali čarodejníctvo a kúzelníctvo. ‘Ähnlich scharf spricht er auch über die Seherinnen, die sich mit Zauberei und Gauklertum beschäftigen.’                                                                        

Verben

 • prorokovať2 ‘vorhersagen, prophezeien’, vgl. Chobotnica Paul prorokoval výsledky nemeckej reprezentácie. ‘Die Krake Paul sagte die Ergebnisse des deutschen Teams voraus.’
 • zaprorokovať (si)2 ‘vorhersagen, prophezeien’, vgl. Spolu určite vyhráme, zaprorokoval si prešovský tréner. ‘Zusammen werden wir sicher gewinnen, prophezeite der Trainer der Mannschaft aus Prešov.’

Adjektive

 • prorocký2 ‘in Relation zu prorok (säkulares Profil) stehend’, vgl. prorocké poslanie Europy ‘die prophetische Sendung Europas’, prorocké slova týkajúce sa návrhu na založenie Svetovej banky ‘die prophetischen Worte bezüglich des Vorschlags zur Gründung einer Weltbank’

Adverbien

 • prorocky2 ‘auf prophetische Art und Weise’, vgl. "Pri takýchto príležitostiach sa rodia hrdinovia," vyhlásila prorocky nemecká futbalová legenda Günter Netzer. ‘"Bei solchen Anlässen werden Helden geboren", verkündete die deutsche Fußballlegende Günter Netzer prohetisch.’

Wortbildungen

Substantive

 • Prophetin2
 • Prophezeiung2

Verben

 • prophezeien2

Adverbien

 • prophetisch2

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • do roka prorokascherzhaft [wörtl. übers Jahr einen Propheten]/ ‘Reimwort, sagt man scherzhaft, wenn man Jungvermählten im ersten Jahr nach der Heirat die Geburt eines Kindes wünscht’
 • nie som prorokom/ Ich bin kein Prophet ‘Einschränkung der eigenen Aussage’
 • nikto nie je prorokom vo otcine/ der Prophet im eigenen Land gilt nichts

Kollokationen

 • byť dobrým/ zlým prorokom
 • falošní proroci
 • falošný prorok
 • ľudoví proroci
 • proroci počasia

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Ich bin doch kein Prophetumgangssprachlich ‘oft als Zurückweisung einer Frage nach der Zukunft oder als Signal dafür, dass folgende Voraussage unsicher ist’
 • Man muss kein Prophet sein ‘wird verwendet, um die Offensichtlichkeit eines Sachverhalts zu betonen’, vgl. Man muss kein Prophet sein um zu erkennen, dass im Internet die Zukunft liegt.

Belege

Keď im predložil osobné doklady a porozprával, že pozná väčšinu panovníkov Európy, s údivom sa ho ujali. Chorý a zoslabnutý strávil posledné roky života v starobinci v mestečku Heiden. Tam ho náhodou objavil istý novinár. Ten opísal, v akej osamotenosti Dunant žije. Novinové články o jeho znovunájdení boli dôvodom na zamyslenie, ktoré vyústilo do návrhu udeliť mu prvú Nobelovu cenu za mier. Stalo sa tak 10. decembra 1901. V tom čase ho mnohí považovali za novodobého proroka, iní zasa za fanatika spravodlivosti.
Slovo, 24.2002

Na poli elektronického time - managementu, digitálneho vedenia agendy a vôbec mobilnej komunikácie je ťažké byť prorokom. Niektoré riešenia (napr. 3Com Palm) pretrvávajú len s malými zmenami už niekoľko rokov, iné riešenia neprežili a čoskoro ich nahradili/ nahradia nové (Apple Newton, technológia IrDA vs. Bluetooth). Jedno je isté, v budúcnosti bude všetko menšie, farebnejšie, výkonnejšie, kompatibilnejšie, bezdrôtovejšie.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=2963 [08.02.2000]

Nechcem byť zlým prorokom, ale ja osobne vidím horizont tejto strany naozaj poriadne ďaleko. Premiér Mikuláš Dzurinda sa rozhodol odvolať ministra dopravy Jozefa Macejka pre podozrenie, že jeho ministerstvo nenáležito zasahovalo do tendra na 35 ľahkých motorových jednotiek. Už je to raz tak. Keď balón klesá, treba začať vyhadzovať nepotrebné závažia.
Slovo, 26.2002

Ľudia majú radšej populistických politikov s ich optimistickými a upokojujúcimi víziami o ceste k prosperite (ktorú im zabezpečia, samozrejme, len oni) ako moderných prorokov, ktorí varujú ľudstvo pred hroziacim nebezpečenstvom a vyzývajú ich radikálne prehodnotiť doterajšie formy civilizačného rozvoja.
Slovo, 35.2002

Dnes si ľudia čoraz viac uvedomujú, že nesmieme bojovať len o idey a zákony a zabúdať na človeka. Takýto prístup vedie k totalitarizmu, k udržovaniu režimu a k ubíjaniu tých, ktorí v ňom žijú. Slovania poznali dopad takéhoto postoja na sebe. Kedysi žili v malých dedinkách, kde sa žilo v priateľskej osobnej zhode. Je to však možné aj vo veľkých štátoch a pri spájaní krajín? Dostojevskij je v tejto oblasti skutočným prorokom. Vo svojich románoch ukazuje, že človek zostane človekom len vtedy, ak si zachová spojenie s Kristom.
Týždeň, 2.2009

Belege

Blicken Sie nur in die Bremer Bürgerschaft. Die Links-Fraktion dort ist ein chaotischer Haufen. Ich bin kein Prophet, was in 10 oder 20 Jahren sein wird. Aber was man jetzt sieht, ist eine Partei, die absolut nicht regierungsfähig ist. Wir werden uns sachlich und selbstbewusst mit ihr auseinandersetzen. Es gilt: Wer konkret etwas für soziale Erneuerung tun will, muss SPD wählen.
RZ, 06.02.2008

Länger als Experten nach einem Regen-Intermezzo gedacht hatten. Da wären Propheten nötig gewesen. „Das Wetter hat den Nahewinzern voll in die Hände gespielt“, sagt Dr. Müller. Der Rat, sich mit der Lese jetzt zu beeilen, erwies sich teils als verfrüht. Müller: „Oft war es umgekehrt. Da wartete mancher noch eine Woche und wurde bestraft.“ Statt alles auf eine Karte zu setzen sei Risikostreuung bei den Leseterminen die Alternative.
RZ, 05.11.2009

Die Ablöse von Friedel Rausch als Gladbach-Trainer macht Toni Polster keine Freude. „Er ist ein exzellenter Trainer, ein großartiger Mensch“, meinte er. Ob Nachfolger Bonhof der richtige Mann sei, wollte Polster nicht kommentieren. „Ich bin kein Prophet.“
Kleine Zeitung, 12.11.1998

Der serbische Schriftsteller Mirko Kovac hat sich als Prophet erwiesen. Bereits 1992 widersprach er Vermutungen über ein baldiges Ende der Präsidentschaft Slobodan Milosevics und fügte vorausschauend hinzu: "Wenn seine Zeit einmal um sein wird, dann wird er das ganze Volk mit in den Tod reißen." Die Verblendung habe das serbische Volk tatsächlich in einen Zustand versetzt, in dem es seinem Führer offenbar sogar in den Tod folgen wolle, erklären Kenner der serbischen Seele. Westliche Beobachter in Belgrad weisen daraufhin, daß die serbische Bevölkerung genau wissen könne, welches Abkommen in Rambouillet ausgehandelt und von kosovo-albanischer Seite unterzeichnet worden sei, zumal die Zeitung „Danas“ den Vertragsentwurf veröffentlicht habe. Doch sie habe die Fakten gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen.
Die Presse, 06.05.1999

Was bringt das Jahr 1999? Wie gehen die Kommunalwahlen aus? Qualifiziert sich einer unserer Spitzensportler für die Olympia? Spielen Sie mal Prophet! Zehn Fragen rund um die Zukunft der Nahe-Region können Sie beantworten. In 365 Tagen wird sich dann zeigen, wer der „Prophet des Jahres 1999“ ist: Machen Sie mit!
RZ, 31.12.1998

Die Warner fehlen, die Rufer in der Wüste, die Propheten der Klimakatastrophe, die Visionäre eines verglühenden Planeten. Sind ihre Lippen in der Hitze vertrocknet bis zur Sprachlosigkeit? Wo bleiben die alarmierenden Berichte von der Ozon- und Feinstaubfront, die Rufe nach Fahrverboten und Notstandsgesetzen? Will man das Land widerstandslos dem Sommer ausliefern?
NZ, 21.07.2006

Deshalb nimmt Günter Grass den Bürger als Citoyen ernst. Deshalb mischt er sich ein, unermüdlich, ätzend, unversöhnlich. Zuweilen allerdings auch verbissen in Ideen und Erwartungen, die sich später als gegenstandslos erweisen. Liest man die Einwürfe, Reden, Aufsätze nach, die Grass zu Beginn der 80er Jahre für die Friedensbewegung und gegen die Raketen schrieb, so muss man zugeben: Hier war nicht der Wunsch Vater, sondern die Angst Mutter des Gedankens. Als Prophet wirkt Grass weniger überzeugend denn als Polemiker. Dann und wann führt die Rättin ihren chronisch pessimistischen Chronisten auf Abwege.
Zürcher Tagesanzeiger, 16.10.1997

Profil: charismatisch

Profil: charismatisch

Definition

prorok

Jmd., der von seinen Anhängern als Führer bzw. moralische Instanz angesehen und verehrt wird.

Definition

Prophet

Jmd., der von seinen Anhängern als Führer bzw. moralische Instanz angesehen und verehrt wird.

Konnotationen

 • Autorität
 • charismatisch

Konnotationen

 • Autorität
 • charismatisch

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • genius ‘Genie’
 • hlásateľ2 ‘Verkünder’
 • velikán ‘Titan’
 • vodca ‘Führer’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • Guru
 • Verkünder2
 • Weissager2

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • narodný prorok
 • proroci slobody

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • falscher Prophet2 ‘Führer, Oberhaupt einer zumeist religiösen Gruppe, der Menschen mit falschen Versprechungen und Zukunftsvorstellungen manipuliert’

Belege

Súkromné vlastníctvo vody by sa ešte nedávno považovalo za tému pre priemerný sci-fi román. Dnes medzinárodné korporácie privatizujú vodné zdroje a distribučné systémy rozvojových krajín. Neoliberálna dogma absolútnej efektivity súkromného vlastníctva je všeprestupujúca. Ďalšia z tendencií hovorí, že sa realita stáva hodnotovo jednorozmernou. Nejde len o konzervatívnu snahu plakať nad stratou morálky a relativizáciou absolútnych etických hodnôt. Naopak. Súčasnosť objavila to, o čo sa pokúšali celé generácie mysliteľov a prorokov — absolútnu hodnotu, jediný správny spôsob ako sa pozerať na svet. Je ním efektivita vyjadrená cenou. Ostatné možné charakteristiky sú neutralizované. Základné potraviny, lieky, voda, práca, vzdelanie – všetko sa stáva tovarom. Trh je konečne nájdeným kameňom mudrcov. Šedé olovo neistoty pojmov dobro – zlo, láska – nenávisť, solidarita – ignorancia sa premieňa na zlato žiarivú jednoduchosť protikladu efektívne – neefektívne.
Slovo, 9.2002

Pôvodný rozpočet bol 100 miliónov dolárov, ale prezident Saparmurat Nijazov podpísal nový dekrét, ktorý umožňuje použiť takmer 13 miliónov dolárov na vysádzanie stromov a vybudovanie záhrad. Mešita bude v obci Kipčak, blízko hlavného mesta Ašchabat, odkiaľ pochádza prezidentova rodina. Nijazov, ktorý vládne v tejto bývalej sovietskej republike od roku 1985, si vybudoval silný kult osobnosti. Hlavné mládežnícke hnutie v krajine nedávno navrhlo, aby ho oslavovali ako národného proroka, lebo si to vraj zaslúži za veľké služby, ktoré preukázal pri výchove mladej generácie.
SME, 03.02.2004

Vydanie zbierky sprevádzalo nadšenie na jednej strane, ale aj odpor dotknutých protivníkov a súdny zákrok cenzora. Náklad skonfiškovali a vtedajšia čechoslovakistická propaganda nevychádzala z údivu nad sebavedomím mladej, Hlinkom odchovanej generácie. Konfiškácia podnietila poslanca Andreja Hlinku na podanie interpelácie v pražskej snemovni, čo malo za následok ešte väčšie vyburcovanie národného povedomia študentstva, ale i roľníctva a inteligencie a presuny v preferenciách politických strán. Pátos národného proroka preniká aj z ďalších básnických zbierok Andreja Žarnova: Brázda cez úhory (1928) a Hlas krvi (1932). Nekompromisne v nich diagnostikuje choroby slovenskej národnej povahy, letargiu, kariérizmus, prisluhovačstvo mocným, oplakáva „živý cintorín“ charakterov a zároveň ako lekár chce oživiť národný organizmus poukazovaním na vzory slávnejšej minulosti a na hodnoty čistého sedliackeho života.
Blažej Belák: Jubileum významného kňaza a umelca Mikuláša Sprinca

Vari by Boh, ktorý je láska, milosrdenstvo a najväčšia dobrota, chcel zničiť tento svet? Skôr verím, že bude kriesiť schopných prorokov a múdrych vodcov národov, aby sa veci dávali do poriadku. Boha sa nebojme, len si pestujme k nemu správny vzťah. Chce byť nami uctievaný predovšetkým cez blížneho. Buďme k sebe dobrí. Keby sa svet obrodil len zo strachu, to nie je Kristova cesta, to by bolo otroctvo. Každú prvú sobotu v mesiaci som s veriacimi na Fatimskej sobote - na Starých Horách, na Raticovom vrchu pri Hriňovej. Naše stretnutia kladiem do roviny lásky a nádeje, nie strachu.
SME, 22.12.1995

Belege

Szczypiorski hatte und wollte vieles aus seiner Jugend wieder gutmachen. Mit gewohnter Kompromisslosigkeit kämpfte er nach der Wende gegen authentische und vermeintliche Gefahren für die polnische Demokratie, ortete den Feind stets auf Seiten der polnischen Christlich- und Nationalkonservativen. Ein begabter Schriftsteller, der im Ausland als Prophet viel mehr galt, als in seinem eigenen Land, erlag gestern 76-jährig in einem Warschauer Spital einer Atemwegserkrankung.
St. Galler Tagblatt, 17.05.2000

Der französische Arzt Nostradamus, der im 16. Jahrhundert lebte, gilt in Esoterik-Kreisen als Star unter den Propheten. Wie manche Sektenführer prophezeit auch er das «Ende des Weltzeitalters» im magischen Jahr 1999, und zwar am 11. August.
St. GallerTagblatt, 03.02.1999

Noch vor wenigen Jahren galt der zur Zeit bekannteste Sucher und Streiter im religiösen Leben Deutschlands als „theologischer Geheimtip“. Nun ist er zum Medien- Star aufgestiegen: Eugen Drewermann, der abtrünnige Priester mit der hohen Stirn und den stahlblauen Augen, wird von seinen Anhängern als „Prophet und Reformator“ gepriesen, seine Widersacher dagegen argwöhnen, er sei ein „Häretiker und Glaubenszerstörer“. Er wird als „Symbolfigur am Leiden der kirchlichen Hierarchie“, in Frankreich gar als neuer Luther apostrophiert.
Salzburger Nachrichten, 31.10.1992

Wie ein Polizeisprecher gestern im Radio mitteilte, befanden sich mindestens 68 Kinder unter den Todesopfern. «Sie sind nicht freiwillig gestorben, sondern ermordet worden.» Höchstwahrscheinlich befinde sich auch der 68-jährige Sektenführer Kibweteere unter den Leichen. Der selbst ernannte «Prophet» sei von Augenzeugen auf dem Anwesen der Sekte gesehen worden, kurz bevor sich die Anhänger kollektiv in der Kirche in Brand steckten, sagte der Polizeisprecher. Vermutlich seien nicht alle Sektenführer im Feuer umgekommen. Nun würden die Ableger der Kultgruppe in anderen Regionen des Landes aufgesucht und des Mordes angeklagt.
St. Galler Tagblatt, 22.03.2000

Die Sektenmitglieder hatten sich in Kanungu verbarrikadiert, dann nach stundenlangem Singen mit Benzin übergossen und angezündet. Unter den Toten sind viele Frauen und Kinder. Sektenführer „Prophet“ Joseph Kibweteere hatte seine Anhänger aufgefordert, ihren „irdischen Besitz zu verkaufen und sich auf die Fahrt in den Himmel vorzubereiten“.
Vorarlberger Nachrichten, 20.03.2000

Moralist, Prophet, Märtyrer, deutsches Gewissen: Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer ist dem amerikanischen Minimalisten Tom Johnson (*1939) so wichtig geworden, daß er sein bislang umfangreichstes Werk - ein vierteiliges Oratorium für Soli, Chor und Orchester - auf Predigten, Reflexionen und Gedichten Bonhoeffers komponierte. Formal in der klassischen deutschen Tradition zu Hause, erinnert Johnsons Musiksprache an den Jazz (also Musik aus dem Volk), an Kurt Weill (Bonhoeffers Zeitgenossen) und an nordamerikanische Gospels (die Bonhoeffer mochte). Die Vermittlung christlicher Anliegen - für Johnson hat ein „Oratorium“ immer noch mit „Beten“ zu tun - in einer säkularen Welt ist der Kern der Komposition; das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin (unter Claus Peter Flor) und der Ernst-Senff-Chor setzen sie so engagiert wie eindrücklich um.
Frankfurter Rundschau, 08.05.1999

Profil: innovativ

Profil: innovativ

Definition

prorok

Urheber oder Vertreter einer (neuen) Idee, Lebenweise, Ideologie, Richtung (z. B. in der Musik) u. Ä.

Definition

Prophet

Urheber oder Vertreter einer (neuen) Idee, Lebenweise, Ideologie, Richtung (z. B. in der Musik) u. Ä.

Konnotationen

 • innovativ, kreativ

Konnotationen

 • innovativ, kreativ

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • nestor ‘Gründervater, Nestor’, vgl. nestor slovenskej rockovej hudby ‘der Nestor der slowakischen Rockmusik’
 • predchodca ‘Vorgänger’
 • priekopnik ‘Bahnbrecher, Pionier’
 • zakladateľ ‘Begründer’

Lexikalische Relationen

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • prorok novej kultury
 • prorok vegeterianizmu

Phraseme, Kollokationen

Belege

Od flamencovo-cigánskej „džemovačky“ po Lagrenovo neuveriteľné virtuózne koncertantné sólové číslo tu nájdeme mnoho polôh: štandardy (All The Things You Are, klasickú jobimovskú bossu Wave), i vlastným skladbám. Sú to tri uhly rovnoramenného trojuholníka: Vtedy dvadsaťročný Lagrene je neskutočný technik, ohňostroj, vír, Paganini. Coryel je prirodzený protipól svojim intelektuálnejším a harmonicky radikálnejším prístupom. Premýšľavý, nenápadne novátorský a celku slúžiaci Vitouš predvádza svoje pozoruhodné myslenie v dvoch skladbách: Gloria's Step kontrabasového proroka Scotta LaFara a radikálnej verzii nesmrteľnej Milesovej All Blues, kde hrá tému sláčikom. Kdesi som počul peknú vetu: To sa im to hrá, keď to vedia. Iste. Vedieť hrať je dôležité. Ale tá druhá dôležitá vec je, ako to funguje dohromady – vnútorne, temperamentovo, ľudsky.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=761 [01.02.1999]

Som za svoje rady platený redakciou inZine, a preto redakcia očakáva, že moje odpovede na otázky čitateľov budú súčasťou stránok inZine. Ďakujem, PhDr. Ondrej Bahna. V poslednom čase sa začali v zvýšenej miere ozývať protesty, sťažujúce sa na zdražovanie internetu na Slovensku, ktoré konštatujú, že máme najdrahší internet z krajín V4. Skutočne mi je záhadou, prečo sa tento pozitívny a vskutku chvályhodný vývoj stretáva s takým hrmotným odmietaním. Povedzme si niekoľko dôvodov, prečo sú liché unisonové kriky kuvičích hlasov falošných prorokov tzv. technokultúry, ktorí sú v skutočnosti platenými agentmi Ameriky a nadnárodných spoločností, majúcich záujem na tom, aby Slovensko bolo skrz - naskrz prevŕtané hnilobou internetu. Znepokojivá je relácia medzi používaním tvrdých drog a internetom. Podľa všetkých nám dostupných výskumov absolútna väčšina ľudí, závislých na tvrdých drogách, mala nejaké skúsenosti s internetom. Výsledok je jasný — internet vyvoláva heroínovú, kokaínovú, či pervitínovú závislosť.
http://www.inzine.sk/article.asp?art=7602 [08.08.2002]

Zdanlivo beznádejná púšť sa menila na ružovú záhradu. Náboženstvo, ktoré bolo dovtedy prospechárske a povrchné, sa nanovo zvnútorňovalo. Hirschovi záležalo na tom, aby sa v srdciach ľudí, ktorí mu boli verní, zakorenili jeho náboženské názory. V ich vzťahu k judaizmu sa usiloval podnietiť prechod od frustrácie k jednoznačnej a pevnej vôli posilniť ho, od nepochopenia k upokojeniu a nasýteniu ducha. Hlavnou podmienkou stotožnenia s určitou etikou rešpektovania náboženských predpisov bolo presvedčenie o úplnej zhode medzi Tórou a princípmi a základmi nemeckého idealizmu. Hirsch sa takto stal prorokom a priekopníkom rovnováhy medzi tradíciou a modernitou. Svojich stúpencov naplnil blahodarným pocitom istoty, že oba tieto svety sú dobré: „totálny“ charakter Tóry v jednom, plnohodnotná účasť na okolitej kultúre a ekonomike v druhom. Preto nečudo, že v období najväčšieho rozkvetu frankfurtskej ortodoxie boli Hirschove názory považované za dovŕšenie judaizmu.
J. Baumgarten, R. Ertelová et al.: Tisíc rokov aškenázskej kultúry, 2002

Ríšsky snem zmyl svoju minulosť. Aj po odhalení zostane naveky iný, rovnako ako ten, kto to zažil – dotknutý krásou. Som presvedčený, že umenie dvadsiateho storočia nemôže byť individuálnou záležitosťou. Je hlboko politickou, sociálnou, ekonomickou skúsenosťou, hovorí Christo. Nechceme pripravovať projekty, ktoré by boli nerealizovateľné. Ale miera toho, čo je realizovateľné, je u každého iná. Je prorokom novej kultúry? Snáď. Určite je krehký a zraniteľný človek: Ak utrpíme porážku, je verejná. Je to ako studená sprcha pre moje ego. Človek, ktorý obracia veľké finančné čiastky ako úplnú samozrejmosť v kolobehu svojej práce: Sloboda je nepriateľom vlastníctva. Bojíme sa každodenne. Bojíme sa choroby, bojíme sa školskej skúšky, máme obavy o svojich najbližších.
SME, 21.07.1995

Vo štvrtok 18. februára plánuje vláda rokovať s odbormi a zamestnávateľmi o viacerých sociálnych projektoch, ako sú zníženie daní pre nízkopríjmové skupiny, vyššie rodinné prídavky, vyššie príspevky pre dôchodcov a zvýšenie príspevku v nezamestnanosti. Sarkozy je prorok nového protekcionizmu, varuje Peter Schutz. Čítajte jeho komentár Jahnátek: Protekcionistické snahy škodia Protekcionistické iniciatívy v oblasti automobilového priemyslu zo strany Francúzska alebo iných krajín sú podľa ministra hospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka kontraproduktívne. Slovensko bude podľa neho podporovať spoločný postup pomoci automobilovému priemyslu, ktorý patrí medzi odvetvia najviac zasiahnuté svetovou finančnou a hospodárskou krízou, na úrovni celej Európskej únie (EÚ).
SME, 06.02.2009

Kľúčom k jidiš bola, v minulosti rovnako ako v súčasnosti, jidiškajt. Táto reintegrácia všetkého, čo až donedávna patrilo k neasimilovateľnej minulosti, sa prejavila v rôznych formách. H. Leivick, ktorý mal už veľkú časť svojho básnického diela za sebou, preto obnovil svoju neustálu meditáciu o individuálnom utrpení a národnej katastrofe v pôsobivých básňach a dramatických veršoch na tému akeda (obetovanie Izáka) a knihy Jób. Leivick zostal až do svojej smrti roku 1962 prorokom modernej jidiš kultúry. Mani ‐Lejb, ktorý spolu s Leivickom kedysi patril k avantgarde americkej poézie v jidiš, napísal vynikajúcu zbierku Sonety, ktorá vyšla až po jeho smrti. V týchto básňach sa mu podarilo obdivuhodne skĺbiť hebrejské, slovanské a germánske zložky jidiš tak ako ešte nikomu pred ním, pričom posledné šesťveršie sonetu využíval na vyriešenie napätia medzi minulosťou a prítomnosťou, životom a smrťou, Erosom a prázdnotou.
J. Baumgarten, R. Ertelová et al.: Tisíc rokov aškenázskej kultúry, 2002

Z tohto pohľadu Marjane Satrapi vo filme kritizuje a zároveň vyvracia predsudky o Iráne. Film Persepolis rámcuje spomínanie dvadsaťštyriročnej Marjane na letisku Orly v Paríži. Prostredníctvom čiernobielych flashbackov rozpráva príbeh svojho života. Príbeh malej, drzej a zvedavej Teheránky, ktorá sa v detstve chcela stať prorokom. Štrajky, nepokoje, vraždy, bytové kontroly, tajné stretnutia a vylievanie alkoholu boli v Teheráne na dennom poriadku. Marji provokovala zástancov systému nielen svojou otvorenosťou, ale aj „punkovým“ výzorom (bunda s vlastnoručne vyrobeným nápisom „PUNK IS NOT DED“ ). Keďže rodičia pre bezpečnosť svojej dcéry chceli spraviť čokoľvek, ako štrnásťročnú ju poslali študovať do Rakúska.
Film.sk, 4.2008

Belege

Niemand sonst kann das Wort „Industriealkohol“ so verächtlich aussprechen wie Cees van Wees. Der Mann ist eine Art Prophet des reinen Genever. Bei ihm wird das holländische „Nationalgetränk“ sozusagen noch in Handarbeit hergestellt. Und wenn man ihn beim Probieren fragt, warum seine Produkte denn teurer seien als die der Konkurrenz, dann zelebriert Cees genüsslich seine Feuerprobe. Er füllt diverse seiner Genever- und Likörsorten in Untertassen und zündet den Inhalt an. Am Ende bleibt nicht der winzigste Rückstand. Das sei eben der Triumph des „saubersten Destillats der Welt“, merkt van Wees bescheiden an.
Mannheimer Morgen, 30.12.2000

Der Schriftsteller Horst Krüger in seinem Nachruf: Bauer habe mit seinem über die Jahre zerfurchten Gesicht, seinen flammenden weißen Haaren und seiner rauen, stoßartigen Stimme auf den ersten Blick wie ein Patriarch, ein Prophet der Aufklärung gewirkt. Bauer habe auf eine schwer erträgliche Weise allein gelebt.
Braunschweiger Zeitung, 23.11.2009

In den USA wäre Martin Ebner ein aggressiver Investor unter vielen. Der selbsternannte Prophet des Aktionärskapitalismus handelt weitgehend nach amerikanischem Vorbild. In ganz Europa amerikanisiert sich die Unternehmenskultur. Dieser Trend wird auch die Bankbranche immer stärker erfassen. In Europa, wo die öffentliche Meinung die Sicherung von Arbeitsplätzen hoch einschätzt und die Banken traditionell in recht geschützten Märkten operieren, hat der Amerikanisierungsprozess erst die Industrie - Beispiel ABB - voll erfasst.
Zürcher Tagesanzeiger, 13.04.1996

Mit dieser Kunst- und Kulturreihe will der Heimat- und Verkehrsverein Einheimischen und Gästen bewusst machen, wie lebendig die Kunstszene an der Mosel ist. So vereint bereits die erste Veranstaltung die Sparten Literatur, Musik und Bildende Kunst. Cilli Kehsler aus Pünderich hat sich mit ihren Gedichten und vielen Lesungen vor allem in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ein großes Publikum erobert. Ihr erster Gedichtband „Probier ob du noch hüpfen kannst“ ist bereits in der zweiten Auflage vergriffen, und auch ihr zweites Buch „Glückseligkeit für sechsmarkachtzig“ findet Freunde über die Landesgrenzen hinaus. Schon mehrfach hat sie sich an der Mosel als Prophet in der Kultur erwiesen.
RZ, 24.05.2004

Für starke Töne hat Putin also nicht allzu viel Anlass. Der Prophet neuer russischer Größe läuft eher der verlorenen Zeit hinterher. Seit dem Besuch Boris Jelzins in Tokio kommt eine Absichtserklärung zur praktischen Annäherung beim Kurilenproblem nicht recht in Schwung.
Salzburger Nachrichten, 04.09.2000

Etymologie

Holub/ Kopečný: prorok gemeinslawisch zu riecť , Lehnübersetzung aus dem griech. pro-fētēs, was ungefähr bájiti ‘erzählen, fabulieren’ entspricht.

Etymologie

Enter your text here.

Semantischer Wandel

Die modernen Bedeutungswörterbücher des Slowakische führen zwei Bedeutungen von prorok auf. Das SSJ (1959-1968) bringt folgende Erklärung: 1. bibl. podľa náboženských predstáv boží tlmočník, predpovedajúci budúce veci […] pren. arch. hlásateľ, učiteľ […] ľudia hlásajúci nepravdivé, falošné idey ‘biblisch: nach religiösen Vorstellungen der göttliche Interpret, der zukünftige Dinge voraussagt […] übertragen, archaisch: Verkünder, Lehrer […] Menschen, die unwahre, falsche Ideen verkündigen’ 2. hovor. expr. kto veštecky predpovedá budúcnosť, veštec ‘umgangssprachlich, expressiv: wer prophetisch die Zukunft vorhersagt, Seher’. Das KSSJ (2003) hat dagegen: 1. náb. človek, prostredníctvom kt. Boh hovorí k ľuďom, príp. zjavuje budúcnosť  ‘religiös: ein Mensch, durch den Gottes zu den Menschen spricht und ihnen z.B. die Zukunft offenbart’ 2.expr. kto predpovedá bez ved. základu, veštec ‘expressiv: wer ohne wissenschaftliche Grundlage etwas vorhersagt, Seher’.

Das vorliegende Wörterbuch führt für das Slowakische dagegen fünf Profile auf: ein religiös-personales, ein religiös-literarisches, ein säkulares, ein charismatisches und ein innovatives Profil. Das religiös-literarische Profil stellt eine metonymische Übertragung von der Person auf eine literarische Gattung dar. Das säkulare Profil des vorliegenden Wörterbuchs stimmt mit der säkularen Bedeutung der Bedeutungswörterbücher überein. Aus diesem Profil haben sich die beiden anderen Profile entwickelt, die neueren Datums sind. Die Kontexte und Kollokationen zeigen, dass hier nicht so sehr die Fähigkeit zur Vorhersage künftiger Ereignisse betont wird, sondern im charismatischen Profil die Charakterzüge eines (An-)Führers, Inspirators, Begründers im Vordergrund stehen, die eine fakultative Konnotation des religiösen Profils verstärken, die man mit prototypischen Propheten, die auch Führergestalten waren, in Verbindung bringt (z.B. Moses). Viele Propheten des Alten Testaments zeigen allerdings diese Eigenschaften nicht, sondern werden eher dort als Einzelgänger und Eigenbrötler geschildert. Prototypisch für dieses Profil ist der narodný prorok ‘Führergestalt eines Volkes’. Das innovative Profil bezeichnet den Urheber und ähnelt der Verwendung von guru ‘Guru’ im Slowakischen, wobei im Unterschied zu guru die tatsächliche Originalität und Neuigkeit der künstlerischen, kulturellen Richtung hervorgehoben wird. Oft steht prorok in diesem Profil in Kookkurenz zu priekopnik ‘Bahnbrecher’.

Semantischer Wandel

Das DUW erklärt das Wort folgendermaßen: 1. jemand, der sich von [seinem] Gott berufen fühlt, als Mahner und Weissager die göttliche Wahrheit zu verkünden. 2. (Religion) (meist Plural) prophetisches Buch des Alten Testaments).

Das vorliegende Wörterbuch führt für das Deutsche fünf Profile auf: ein religiös-personales, ein religiös-literarisches, ein säkulares, ein charismatisches und ein innovatives Profil.

Das religiös-literarische Profil stellt eine metonymische Übertragung von der Person auf eine literarische Gattung dar. Es wird selten fachsprachlich oder in religiösen Kreisen verwendet (vgl. in den Propheten lesen als elliptische Form zu: in den prophetischen Büchern [des Alten Testaments] lesen).

Das säkulare Profil des vorliegenden Wörterbuchs stimmt mit der säkularen Bedeutung der Bedeutungswörterbücher überein. Es fehlen die ideologischen bzw. pragmatischen Konnotationen des charismatischen bzw. des innovativen Profils. Prophet ist in dieser Verwendung nur jemand, der etwas voraussagt, was dann entweder tatsächlich eintritt (vgl. Der serbische Schriftsteller Mirko Kovac hat sich als Prophet erwiesen.; Spielen Sie mal Prophet!; Ich bin kein Prophet, was in 10 oder 20 Jahren sein wird), oder mit großer Wahrscheinlichkeit geschehen wird. (vgl. Propheten der Klimakatastrophe).

Aus dem säkularen Profil haben sich die beiden anderen Profile entwickelt, die neueren Datums sind. Die Kontexte und Kollokationen zeigen, dass hier nicht so sehr die Fähigkeit der Vorhersage künftiger Ereignisse betont wird, sondern im charismatischen Profil die Charakterzüge eines (An-)Führers, Inspirators, Begründers im Vordergrund stehen. Es wird somit eine Facette des religiösen Profils verstärkt, die man mit prototypischen Propheten, die auch Führergestalten waren, in Verbindung bringt (z.B. Moses). Viele Propheten des Alten Testaments zeigen allerdings diese Eigenschaften nicht, sondern werden dort als Einzelgänger und Eigenbrötler geschildert.

Im charismatischen Profil handelt es sich um die Darstellung einer Innenperspektive (vgl. selbst ernannter Prophet, wird von seinen Anhängern als „Prophet und Reformator“ gepriesen, gilt in Esoterik-Kreisen als Star unter den Propheten). Das Wort wird im Deutschen selten für nationale Führergestalten verwendet (dafür eher Führer, Erwecker, Vater usw.)

Das innovative Profil bezeichnet den Urheber und ähnelt der Verwendung von Guru, wobei ebenso wie bei Guru Zweifel an der Glaubwürdigkeit und Integrität des so Bezeichneten oder der von ihm vertretenen Anschauungen ausgedrückt werden (vgl. Prophet neuer russischer Größe, Prophet des Aktionärkapitalismus). Es handelt sich nicht um eine Bezeichnung durch die Anhänger desselben, sondern um einen Blick eines Außenstehenden. Pragmatische Kategorien wie Ironie oder eine kritisch-distanzierte Einstellung überwiegen in zeitgenössischen Zusammenhängen (vgl. Prophet des reinen Genevers). In historischen Zusammenhängen sind positive Bezugnahmen die Regel (vgl. Prophet der Aufklärung), da sich im Rückblick die Relevanz und Richtigkeit einer Vorhersage bereits erwiesen hat. Aufgrund solcher positiven Bedeutungskomponenten von Prophet ‘kann Dinge sehen und voraussagen, die in der Zukunft geschehen’ wird das Wort in positiven Kontexten verwendet, während bei Guru eine negative Axiologie überwiegt. Insgesamt ist das Konzept Prophet ambivalent: Einzelne Aspekte, die ein Prophet hervorhebt, werden als berechtigt oder glaubwürdig angesehen; der religiöse Pathos und die Absolutheit, mit denen dieser seine Ideen vertritt, lassen ihn in den Augen der Betrachter aber gleichzeitig auch als suspekt erscheinen (vgl. ähnliche Konnotationen beim Kompositum Moralapostel).

Sprichwörter

Doma nikto nie je prorokom. [wört. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land.]/ ‘ein Visionär erfährt in seiner Heimat (aus Neid) nur Ablehnung’

Nik nie je prorokom vo svojej vlasti. [wörtl. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land.]/ ‘ein Visionär erfährt in seiner Heimat (aus Neid) nur Ablehnung’

To je taký prorok, čo švábku jedáva. [wörtl. Das ist ein solcher Prophet, der Kartoffeln isst.]

Ba či ten prorok švábku jedáva. — To je taký prorok, čo švábku jedáva. — To je taký prorok, čo sa halušiek naje. — To je taký prorok, čo kašu jedáva.

Hovorili proroci, že bude tma v noci. 

Na terajších prorokov nedajú nič, bo tí vraj chlieb jedia.

Takého proroka dáme hodiť do potoka.

A preto všetci ozbrojení proroci zvíťazili a všetci neozbrojení proroci boli zničení. (Niccolò Machiavelli)

Ježiš Kristus bol extrémistom lásky, prorok Ámos bol extrémistom spravodlivosti. Nejde teda o to, či sme extrémisti, ale o to, akí sme extrémisti. Sme extrémisti nenávisti alebo lásky? (Martin Luther King)

Nie som žiaden prorok, nemám veštenie rád. (Wilhelm Röntgen)

Prorokje ten, kto vidí ďaleko dopredu, ale zároveň vidí všetko vôkol seba, pretože budúcnosť vsa začína dnes. (Konstantin Eduardovič Ciolkovskij)

Skutoční proroci majú skôr odvahu mlčať, než odvahu hovoriť. (Alessandro Pronzato)

To je taký prorok, čo švábkujedáva. (Slovenské príslovia)

Brada ako u proroka a cnosť ako u drába.

Na terajších prorokov nedajme nič, lebo tí vraj chlieb jedia.

To je taký prorok, čo kašu (zemiaky) jedáva.

Nikto nie je prorokom vo vlastnej krajine

Sprichwörter

 • Christen haben keine Planeten, sondern Gott zum Propheten.
 •  
 • Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande. ‘unter den eigenen Leuten ist es schwierig Anerkennung zu finden’
 •  
 • Die alten Propheten sind tot und die neuen taugen nichts mehr / den neuen glaubt man nicht.Wenn etwas Bewährtes verschwindet, braucht es lange, bis es ersetzt werden kann.’
 •  
 • Du gäbst einen guten Pfaffen, aber einen bösen Propheten.
 •  
 • Er ist ein Prophet, der Brot isst.
 •  
 • Es ist ein elender Prophet, der geschehene Dinge prophezeit.
 •  
 • Faule Knechte sind gute Propheten.
 •  
 • Kometen, böse Propheten.
 •  
 • Planeten sind üble Propheten.
 •  
 • Propheten brauchen Einsamkeit. ‘zur Wahrheit gelangt man in aller Stille’
 •  
 • Wenn der Berg nicht zum Propheten kommen will, muss der Prophet zum Berge gehen.

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Ján Červeň: Prorok (Erzählung in: Modrá katedrála), 1998.
 • Chalíl Džibran: Prorok. Prorokova záhrada, 2006.
 • Pavol Dobšinský: Prorok Rak (In: Prostonárodné slovenské povesti (zv. 3)), 1958.
 • Anton Habovštiak: Proroctvo kráľa Mateja. Povesti z Oravy, 1970.
 • Jozef Cíger Hronský: Proroctvo doktora Stankovského, 1944.

  (Quelle: http://www.bookstar.sk/800304814-178138-thickbox/hronsky-jozef-ciger---zobrane-spisy-ii-proroctvo-doktora-stankovskeho-lty-dom-v-klokoi.jpg)
 • Karol Kuzmány: Horlivosť proroka (Gedicht in: Sláva šľachetným), 1993.
 • Jozef Ondrej Markuš: Prorok Daniel, 2001.

  (Quelle: 
  http://www.gorila.sk/i/imgs_orig/371/140371.jpg)
 • Juraj Mučaji: Prorok (In: Rozvravené srdce, S.88), 1942.
 • Soňa Pipíšová: Prorok (Gedicht), 1980.
 • Pavol Strauss: Proroctvo o tejto dobe, 2006.
 • Andrea Tornielli: Carlo Maria Martini. Prorok dialogu, 2014.

Kunst

 • Prorok Joel, Ikone, 18. Jahrhundert

  (Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Joel-prophet.jpg)

Sonstige

 • Štefan Bednár: proroctvo na rok 1938 (satirische Grafik), 1938.

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Ulf-Michael Schneider: Propheten der Goethezeit: Sprache, Literatur und Wirkung der Inspirierten, 1995.
 • Vincent Kliesch: Der Prophet des Todes, 2012.

Film

 • Asphalt-Propheten (Roadside Prophets, Regie: Abbe Wool), USA 1992.
 • Ein Prophet (Un prophète, Regie: Jacques Audiard), Frankreich/Italien 2009.

Sonstiges

 • Plakat für ein Kindernachmittag

  (Quelle: http://www.evangelische-kirche-kirchheim-teck.de/uploads/pics/Plakat_A4_Nachmittag_fuer_Kinder_Oktober_2013.jpg)
 • Whiskeywerbung

  (Quelle: https://pbs.twimg.com/media/B1RULBzCIAQy3zO.jpg)

Bibliographie

Bibliographie

Cuntz, Michael 2004: Der göttliche Autor: Apologie, Prophetie und Simulation in Texten Pascals, Stuttgart.

Heck, Stephanie Bettina 1996: Und weckte doch in deinem ewigen Hauche nicht den Tag : Prophetie im Werk Else Lasker-Schülers, Frankfurt am Main.

Sakaguchi, Alicja 2014: Sprechakte der mystischen Erfahrung: Eine komparative Studie zum sprachlichen Ausdruck von Offenbarung und Prophetie, Freiburg im Breisgau.

Seybold, Klaus 1999: Die Sprache der Propheten: Studien zur Literaturgeschichte der Prophetie, Zürich.

Wehrle, Josef 1987: Prophetie und Textanalyse: die KompositionObadja1-21interpretiertauf der Basistextlinguistischer und semiotischerKonzeptionen, St. Ottilien.
 

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium