DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Slowakisch: satan
Tschechisch: satan

Polysemie

 1. religiös: ‘Widersacher Gottes’
 2. ethisch: ‘Bösewicht’
 3. ideologisch: ‘Feind’
 4. mykologisch: ‘Satansröhrling’
 5. Getränkeprofil: ‘starker Kaffee’

Polysemie

 1. religiös: ‘Widersacher Gottes’
 2. ethisch: ‘Bösewicht’
 3. ideologisch: ‘Feind’
 4. mykologisch: ‘Satansröhrling’
 5. Getränkeprofil: ‘starker Kaffee’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

satan

Nach religiöser Vorstellung die Verkörperung des Bösen, der Widersacher Gottes und Herrscher der Hölle, der auch als diabol oder čert (beide ‘Teufel’) bezeichnet wird.

Während čert im Slowakischen eher volkstümliche Züge trägt und in vielen (z. T. veralteten) Redewendungen zu finden ist, werden diabol und satan weitgehend synonym religiös verwendet, wobei diabol zum einen häufiger als satan auftritt und zum anderen sehr viel häufiger in volkstümlichen Redewendungen vorkommt. Dafür spricht auch das seltene Auftreten von Deminutiven, belegt ist nur sataník (ethisches Profil). Eine scharfe Trennung zwischen beiden Bezeichnungen ist jedoch nicht möglich.

Vielleicht aufgrund des Fehlens von folkloristischen Zügen wird bei satan das Böse in konzentrierterer Form ausgedrückt als bei diabol.

Mitunter ist nicht klar, ob satan persönlich oder nur als ein abstraktes Prinzip aufgefasst wird.

Meist Sg.; sowohl Groß- als auch Kleinschreibung.

Definition

satan

Nach religiöser Vorstellung die Verkörperung des Bösen, der Widersacher Gottes und Herrscher der Hölle, der auch als ďábel oder čert (beide ‘Teufel’) bezeichnet wird.

Während čert eher volkstümliche Züge trägt und in vielen (z.T. veralteten) Redewendungen zu finden ist, werden ďábel und satan weitgehend synonym religiös verwendet, wobei ďábel häufiger als satan auftritt. Ďábel zeigt gegenüber satan auch reichere Phrasem- und Wortbildung, vgl. Redewendungen wie    vymítat čerta ďáblem ʻden Teufel mit Beelzebub austreibenʼ, být posedlý ďáblem / čertem ʻvom Teufel besessen seinʼ usw. sowie die Diminutivbildung ďáblík (oder auch čertík und das Augmentativum čertisko), dafür aber kein *satánek.

Vielleicht aufgrund des Fehlens von folkloristischen Zügen wird bei satan das Böse in konzentrierterer Form ausgedrückt als bei ďábel. Eine scharfe Trennung zwischen beiden Bezeichnungen ist jedoch nicht möglich.

Mitunter ist nicht klar, ob satan als Person oder nur als ein abstraktes Prinzip aufgefasst wird.

Meistens Sg.; sowohl Klein- als auch Großschreibung.

Konnotationen

 • Hader, Zwietracht, Hass, Verführung, Versuchung
 • Schlange
 • listig

Konnotationen

 • Hader, Zwietracht, Hass, Verführung, Versuchung
 • Schlange
 • listig

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • belzebub ‘Beelzebub’
 • bes ‘Dämon’
 • čert ‘Teufel, Gottseibeiuns’
 • ďas ‘Gottseibeiuns, Daus’
 • démon ‘Dämon’
 • diabol1‘Teufel’
 • lucifer ‘Luzifer’
 • pokušiteľ ‘Versucher’
 • rarach ‘Teufel, Unhold’

Opposita

 • anjel1 ‘Engel’
 • boh ‘Gott’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • belzebub ‘Beelzebub’
 • běs ‘Dämon, Teufel’
 • čert ‘Teufel, Krampus’
 • ďábel 1 ‘Teufel’
 • ďas ‘Teufel, Dämon’
 • démon ‘Dämon’
 • lucifer/ luciper ‘Luzifer’
 • rarach ‘Teufel, Unhold’
 • satanáš 1 ‘Satan’
 • zlý duch ‘böser Geist’

Opposita

 • anděl 1 ‘Engel’
 • Bůh ‘Gott’

Wortbildungen

Substantive

 • satanáš ‘Satan, Nebenform zu satan
 • satanista ‘Satanist’
 • satanistka ‘Satanistin’
 • satanizmus ‘Satanismus’

Adjektive

 • satanášsky1 ‘satanisch’
 • satanistický ‘satanistisch’, vgl. satanistická sekta ‘satanistische Sekte’
 • satanov Possessivadjektiv zu satan (religiöses Profil), vgl. Satanov posledný zápas ‘der letzte Kampf des Satans’
 • satanský1 ‘in Relation zu satan (religiöses Profil) stehend’, vgl. satanská omša ‘Satansmesse’, satanské skutky ‘Satanswerk’

Adverbien

 • satanášsky2 ‘satanisch’
 • satansky1 ‘auf Art und Weise des Satans’

Wortbildungen

Substantive

 • satanismus ‘Satanismus’
 • satanista ‘Satanist’
 • satanství 1 ‘Satanismus’

Adjektive

 • satanistický ‘satanistisch’
 • satanský1 ‘in Relation zu satan (religiöses Profil) stehend’, vgl. satanská mše ‘Satansmesse, Schwarze Messe’
 • satanův ‘Possessivadjektiv zu satan (religiöses Profil)’

Adverbien

 • satansky1 ʻsatanisch, in Bezug auf satan (religiöses Profil)ʼ, satansky vyhlížející muzikant Jaz Coleman ʻsatanisch aussehender Musiker Jaz Colemanʼ

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • byť dielom satana: <niečo> je dielom satana/ etw. ist Satanswerk
 • byť satan: <niekto> je <pre niekoho> satan/ jmd. ist für jmdn. der Teufel
 • Odriekaš sa satana a démonov…?/ Widersagst Du dem Satan …?
 • Odstúp odo mňa satanáš!/ Weiche von mir, Satan!

Kollokationen

 • kameňovanie Satana
 • obetovať Satanovi
 • obľúbenci Satana
 • predĺžené ruky satana
 • satan číha
 • služobník Satana
 • spojenci Satana
 • stelesnený satan
 • synagoga Satana
 • veriť v Satana

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Odstup, satane!/ Apage satanas! / Weiche (von mir), Satan! ‘drückt die Abwehr einer Versuchung aus’ (nach Mt 4,10: "Jdi z cesty, satane...")

Kollokationen

 • dílo satana
 • kamenování satana
 • odstup, satane
 • posedlý satanem
 • uctívat satana
 • vyznavač satana
 • vzývat satana

Belege

Toto všetko ti dám, ak padneš na zem a budeš sa mi klaňať “ (Mt 4, 9). Diabol chcel vykúzliť pred Ježišovými očami obraz ríše tohoto sveta. (Chlieb = pôžitok, vznášanie = česť, triumf a panstvo nad svetom = moc). Chcel Ježišovi nahovoriť, že bude mať úspech a že si získa srdcia všetkých, keď prinesie ľuďom takéto kráľovstvo. Ježiš mu však prikázal: „Odíď, Satan!“ Ježišovo Kráľovstvo nie je z tohto sveta. V ňom platí celkom iný zákon, iné hodnoty. Diabol sa pokúšal vyčariť svetské kráľovstvo aj v predstavách apoštolov. Ježiš často hovoril o svojom Kráľovstve, ale apoštoli ho často nerozumeli alebo nevedeli pochopiť. Keď Salome, matka Jakuba a Jána, prosila o prvé miesta pre svojich synov, myslela na pozemské kráľovstvo. Peter raz chcel Ježišovi zabrániť, aby šiel cestou utrpenia a Ježiš ho nazval satanom.
Anton Sorg, Čo znamená meno Ježiš, 1998

Bože náš, že z nás chceš mať chrám, kde prebývaš sám, Kráľov Kráľ. Chceme Ti ďakovať, Bože náš, plný vďačnosti, vrúcnej radosti, Bože náš. 3. My ruky zdvíhame, Bože náš. K Tebe samému, Bohu večnému, Kráľov Kráľ. My ruky zdvíhame, Bože náš, buď velebený naveky. Amen. Bože náš. Je dokonané! Ježiš je víťaz! Je dokonané! Ježiš je víťaz! Satan je zničený, Ježiš zlomil smrti moc. Ježiš je Pán. Ó, aleluja! Ježiš je Kráľ, kraľuje naveky.
Jozef Račák, Spievatko, 2007

Podľa našej miery bude namerané nám. V poslednom čase sa satan stáva agresívnejším, pretože stráca moc. Rozbíja manželstvá, šíri nesvornosť medzi kňazmi, trýzni ľudí a dokonca zabíja. To je výzva, aby sme dali na prvé miesto Boha a trávili čas s ním. Satan je veľký zamestnávateľ. Dokáže nás tak zamestnať, že nemáme čas pre Boha a na tom nás zlomí. Bol som na duchovných cvičeniach, kde prednášal rímsky exorcista Gabriel Amorth a rozprával, ako počas vyháňania satana z posadnutého človeka sa ho opýtal: „Aký má vplyv na teba modlitba ruženca?“ a on odpovedal: „Každý Zdravas je pre mňa silným úderom po hlave. Keby sa všetci ľudia modlili ruženec, nemohol by som uskutočniť svoje plány“.
Blumentál, 10.2008

Kto obraz namaľoval, nie je známe. V kostole by mal byť od roku 1750. Je možné, že maľba by mala ľudí pred niečím vystríhať. Záhadou zostáva i to, prečo je práve ako hlavný obraz pred oltárom kde bývajú iba svätci, na obraze aj satan. Jozef Gál, poslanec obecného zastupiteľstva: Ja poviem že neni známo, že by sa niekde na cirkevnom obraze, na hlavnom oltári nachádzal satan. To, že majú v Ivánke pri Nitre v kostole raritu, na obraze satana, miestni ľudia príliš ani nevnímajú. Obyvatelia obce: Určite? Neviem. Na obraze je svätý Martin. To človek ani nesleduje. V Ivánke pri Nitre majú aj ďalšiu zaujímavosť. V tejto krypte na cintoríne je pochovaný prvý uhorský minister vnútra.
Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, Satan na obraze vedľa oltára je v kostole v Ivánke pri Nitre, 2008

Pápež skúšaný satanom v Hitlerovi Pius XII. sa nedokázal otvorene postaviť holokaustu a zverstvám nacistického Nemecka. Vraj nemohol Byť zástupcom Krista na Zemi a podľa jeho vzoru spravodlivo vzdorovať najväčšiemu zločinu v dejinách je úloha pre svätca alebo pre hrdinu. On však bol iba diplomat.
Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, Pápež skúšaný satanom v Hitlerovi, 2008

To je spôsob, ako vyjsť v ústrety tým, čo sa snažia očistiť naše duše od jedovatého znečistenia. „Všetko by sa malo požehnávať a ochraňovať“ – dodáva P. Amorth – domy, školy, komunikačné prostriedky… Dnes však ochrana pred diablom už prakticky neexistuje. Neexistujú už ani modlitby proti nemu. Sám Ježiš nás však v Otčenáši naučil modlitbu oslobodenia: Zbav nás od Zlého, čiže zbav nás satana. Do taliančiny bola preložená chybným spôsobom a teraz sa modlí: „zbav nás zlého.“ Hovorí sa tu o všeobecnom zle, ktorého pôvod v podstate nepoznáme. Zlo, proti ktorému nás náš Pán, Ježiš Kristus, učil bojovať, je konkrétna osoba – je to satan“.
Medžugorské ozveny, 161.2002

Nie, pán doktor. Nechcem ja vaše auto. Ja vlastne ani neviem, čo chcem. Ak predsa len niečo, tak chcem zabiť Satana v sebe. Ovládol ma ukrutný nepokoj a zlosť. Chce sa mi od zlosti vracať.
Ladislav Ťažký, Útek z Neresnice, 1999

Nech už to nazvete akokoľvek, náš kresťanský rast je vojnou proti Satanovi v našich vlastných srdciach. Pre väčšinu z nás je tento front najťažším. Nie je ľahké bojovať so zlom u druhého človeka.
Dan B. Allender, Tremper Longman, Pravá tvár lásky, 2004


Quellenangabe, 01.01.2002

Belege

Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan. Hospodin se satana zeptal: „Odkud přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl: „Procházel jsem zemi křížem krážem.“ Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“ Satan však Hospodinu odpověděl: „Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně? Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit.“ Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina odešel.
Ijob 1,6-12

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“
Mt4,8-11

Nezáleží na tom, jak moc tě milují ostatní, protože ty sám se nemůžeš milovat, dokud nevezmeš život do vlastních rukou. Člověk totiž nepřijme zodpovědnost za vlastní osud, dokud bude mít možnost svalovat svoje chyby a nedostatky na rodinu, společnost, rasu, pohlaví, satana nebo cokoliv jiného.
V žabím pyžamu: Robbins, Tom, Praha 2002

Jeho hlas byl teď klidný, věcný, uvážlivý, jeho tělo pozbylo napětí. Pokračoval konverzačním tónem: "Vidíte v rozvalinách tuhle zem, celý kontinent, a Kristus vidí dál než my, vidí obecnou záhubu duše, triumfující zlo, vidí Satana, jak se radostně rozhlíží po světě a rozjasněnýma očima sleduje smrt člověka a všeho, co člověk vytvořil od počátku času."
Puzo, Mario: Temná aréna, Praha 2004

Stála v Ben Uriho světnici a svatostánek spočíval u otevřeného okna, u něhož umělec pracoval. Přistoupila ke svatostánku a dívala se na něj. Tu přišel Satan a nalil jí do ucha jed pomsty, řka, ne nadarmo na tebe Ben Uri zapomněl, mezi ním a tebou stál tenhle svatostánek, jeho dílo tě připravilo o jeho náklonnost. Tu Dina vztáhla ruku a svatostánek odstrčila.
Agnon, Šmuel Josef: Šátek a jiné povídky, Praha 1999

Ztělesňuje všudypřítomnou myšlenku pozdního středověku o svádění člověka Satanem, symbolizovaném zrůdně fantaskními vidinami, které pronásledovaly světce na egyptské poušti (tyto výjevy popisuje ve 13. století Zlatá legenda Jakuba de Voragine).
Vacková, Jarmila: Odpovědi obrazů - Mistři starého Nizozemí, Praha 2000

Uctívat satana jako dobrého boha znamená nazývat Boha křesťanů nepřítelem člověka, morálky a pravdy. K uctívání a oslavování satana byly vynalezeny vlastní rituály a zvyky, které jsou zrcadlovým obrazem rituálů katolické církve, ovšem jen co se týče vnějškového průběhu.
Funke, K. (et al.): Malý slovník sekt, Kostelní Vydří 1998

Člověk ztrácí vědomí a mluví z něho démon. Například z ženy se ozývá mužský hlas či má nepřirozeně velikou sílu. Hlavním prostředkem exorcisty je takzvaná žehnací modlitba. Kněz jménem božím a jménem církve oslovuje satana, spoutává ho mocí, kterou přijal od Krista, a vyhání ho ven. Vedle těchto speciálních modliteb, které trvají většinou čtvrt hodiny a podle potřeby se opakují, se při vymítání ďábla používají další tradiční postupy: kropení svěcenou vodou, naznačování symbolu kříže.
Mladá fronta DNES, 8. 2. 1999

Včera házeli kamínky na místě zvaném Džamrat al-Akaba, kde se podle legendy zjevil Abrahámovi satan. "Kamenováním satana Bohu slibuji, že se nenechám znovu svádět k hříchu," vysvětluje obřad jeden z poutníků.
Hospodářské noviny, 17. 3. 2000

Pak začala řádit inkvizice. Boj církve proti Satanovi a jeho stoupencům prostoupil Evropu. Stal se zdůvodněním teroru protestantských protikatolických i katolických protiprotestantských čistek. Stal se záminkou řádění inkvizice a do druhé poloviny sedmnáctého století stál Evropu - dle různých odhadů - od několika set tisíc do devíti miliónů lidských životů.
Reflex, č. 5/2000

Postuláty satanismu jsou následující: SATAN znamená ukájení choutek, nikoliv odříkání! SATAN znamená živoucí existenci, nikoliv vymyšlené spirituální báchorky! SATAN znamená neposkvrněnou moudrost, nikoliv pokrytecký sebeklam! SATAN znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoliv lásku vyplýtvanou na nevděčníky! SATAN znamená pomstu, nikoliv nastavení druhé tváře! SATAN znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoliv péči o psychické upíry!
Reflex, č. 5/2000

Veřejné mínění se ptá, jak vůbec bylo možné, že Poláci za války vraždili své židovské sousedy. Některé novinové titulky měly jednoduchou odpověď: byl to ďábel. Do Jedwabneho vstoupil satan. Podobně říkáme, že nacistické zločiny byly spáchány proto, že to byla zločinecká ideologie. Říkáme, že příčinou komunistických zločinů byla zločinecká ideologie.
Lidové noviny, 23. 6. 2001

Postava ďábla je tak mnohotvará, že si řada moudrých mužů v dějinách lámala hlavu nad tím, kolik vlastně ďábelských bytostí a stvoření je. A mají všechny ty prapodivné existence svůj kořen v božím odpůrci, který byl nazýván Luciferem (tzn. Světlonošem), Satanem, Belzebubem nebo Mefistofelem? A který byl za své protiřečení a vzpouru svržen z nebes do podzemních říší? Nebo to jsou výrony přírodních, tzn. démonických sil?
Reflex, č. 1/2002

Otázka: "Kdy opustíš tuto ženu?" Odpověď: "Až jí bude dvacet let!" Páter Amorth odsekává: "Lžeš, už jí bylo dvacet čtyři." Poté pokračuje v exorcismu: "Přikazuji ti, špinavý duchu, démone, satane, opusť tuto ženu!" Po posledních slovech se náhle zvedají oční víčka ženy. Zasahuje mě její hřejivý pohled. Je to pohled člověka, ne démona. Její posedlost zdá se, zmizela. Zvedá se mlčky a tiskne knězi ruku.
Blesk, 8. 6. 2004

Sedm různých sekt prý vystřídala jeho manželka. I jeho chtěla "obrátit". Když neuspěla, zhroutil se jejich vztah a klavírista přišel málem o rozum. Jeho tělo totiž "ovládli satani" a paní trpící zřejmě mesiášským syndromem je z něho vyháněla.
Blesk, 24. 2. 1997

Profil: ethisch

Profil: ethisch

Definition

satanumgangssprachlich

Hyperbolische Bezeichnung für einen bösartigen, schlechten Menschen oder Feind, Widersacher einer bestimmten Ideologie; oft als Schimpfwort verwendet.

Im Slowakischen wird satan mitunter auch als ein expressiver Ausdruck der Bewunderung gegenüber der so bezeichneten Person verwendet.

Definition

satan umgangssprachlich

Hyperbolische Bezeichnung für einen bösartigen, schlechten Menschen oder Feind, Widersacher einer bestimmten Ideologie;oft als Schimpfwort verwendet.

Manchmal wird satan auch als ein expressiver Ausdruck der Bewunderung gegenüber der so benannten Person verwendet.

Konnotationen

 • böswillig, verdorben, herzlos
 • Hass, Wut

Konnotationen

 • böswillig, verdorben, herzlos
 • Hass, Wut

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • pekelník ‘Ausgeburt der Hölle’
 • zloduch ‘böser Geist’
 • zlý duch ‘Böser Geist’

Opposita

 • anjel2 ‘Engel (ethisches Profil)’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • ďábel 2 ‘Teufel, Bösewicht’
 • satanáš 2 ‘Satan, Bösewicht’
 • zloduch ‘Bösewicht’

Opposita

 • anděl 2 ‘Engel’

Wortbildungen

Substantive

 • satanášstvo ‘Bösartigkeit, Hass’
 • sataníkokkasionell ‘kleiner Satan’
 • satanstvo ‘Teufelei’

Adjektive

 • satanský2 ‘in Relation zu satan (ethisches Profil) stehend, böse, bösartig’, vgl. satanský smiech ‘satanisches Lachen’, satanské úmysly ‘satanische Absichten’

Adverbien

 • satansky2 ‘auf satanische Art und Weise, böse, bösartig’, vgl. satansky sa zasmiať ‘satanisch lachen’

Wortbildungen

Substantive

 • satanství2, selten ‘Teufelei’

Adjektive

 • satanský2 ‘satanisch, sehr böse’, vgl. satanské zločiny ‘schwere Verbrechen’

Adverbien

 • satansky2 ‘satanisch, in Bezug auf satan (ethisches Profil)’, vgl. satansky se smát ‘satanisch lachen’, satansky zkroucená tvář ʻsatanisch verzogenes Gesicht

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • byť horší od satana: <niekto> je horší od satana/ schlimmer als der/ tausend Teufel sein ‘sagt man, wenn jmd. sehr böse ist, es faustdick hinter den Ohren hat, z. B. über ein Kind’
 • mať satana v tele: <niekto> má satana v tele/ den Teufel im Leib haben
 • satan v ľudskej koži/ Teufel in Menschengestalt
 • satan v ženskej podobe/ Teufel in weiblicher Gestalt

Kollokationen

 • byť satan
 • satan v (sutane/ sukni)
 • ty, satan!

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • satan v lidské podobě / Satan in Menschengestalt ‘ein sehr böser Mensch’

Kollokationen

 • být satan
 • úplný satan

Belege

   Makar zbledol ešte viac. Obrátil sa k veľmožom so slovami: – Páni, myslím si, že vám je jasné, že Meško proti mne pobúril túto bláznivú ženu, aby ma obvinila. Sami musíte predsa vidieť, že táto chudera je šialená. – Ty satan! Už sa ti nepodarí oklamať svet. Luhár! Nebudeš ani bánom, ani vodcom zbojníkov, všetkému je koniec!
Marija Jurić Zagorka, Gričská čarodejnica, 1991

Reči svojho bratranca Jara o tom, že on je Satan a zabije každého, kto sa mu postaví do cesty, ju desili. Satan je predsa čosi zlé, aspoň tak to počula od mamky, tak prečo by sa mali hrať práve takto, uvažovala. Tento odmietavý postoj voči vodcovi svorky sa stal Monike osudným. Trio sfetovaných dementov sa totiž rozhodlo, že ľudskú obeť, ktorú by Satanovi obetovali, nebudú nikde hľadať.
SME, 27.02.2009

Kapitán všetko liečil rumom. Spila som sa do nemoty veriac, že rum ma vylieči, že zabije vo mne svedomie, že vyženie z neho výčitky, myšlienky… Čudujete sa, majstre, že ja žena, ja padlý anjel, ja satan v sukni hovorím o svedomí? Ale v tom čase už nič vo mne nežilo, len výčitky svedomia.
Ladislav Ťažký, Krásna zlatá beštia, 2000

Raz dokonca odporučil, aby sa socialistický prezident podrobil exorcizmu. Chávez označil Castilla Laru za pokrytca, banditu a satana v sutane. Rosalio Castillo Lara sa narodil v roku 1922 v Argue a za kňaza ho vysvätili v roku 1949. Kardinálom sa stal.
Tlačová kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, Zomrel prominentný cirkevný kritik prezidenta Cháveza, 2007

Ten istý diabol, ktorý pokúšal Evu, ktorý dal Kainovi do rúk kyj, keď mu predtým nalial do srdca nenávisť, ten istý satan, ktorý rozpálil Herodesovu nenávisť, ktorý splodil rímske zabíjanie mučeníkov … … v Rusku splodený satan prerušil rozprávanie Hrbáčik. Povedal som ti, aby si ma neprerušoval. Satan sa zmocnil sŕdc a rozumov Marxa, Engelsa, aby splodili jeho náuku, náuku satanovu a hodili ju medzi národy.
Andrej Brázda, Nedokončené pokolenie, 1999

Lenže tieto dve hnutia majú spoločný len výsledok: teror, tábory, genocídu, totálne zmrzačenie ekonomického, duchovného, duševného a mravného života, pošliapanie indivídua – načo by som pokračoval? Ich charakter je však odlišný. Obaja vychádzajú z ducha rozprávania: jeden ho zdanlivo (teda ideologicky) napĺňa, druhý sa zúrivo stavia proti nemu. Jeden sa zjavuje ako spasiteľ, no pod jeho plášťom sa skrýva diabol; druhý sa oblieka za satana, a satanom aj je. Jeden používa zákon nezákonne, druhý stavia zákon mimo zákona.
Imre Kertész, Vyhnaný jazyk, 2002
Imre Kertész - Vyhnaný jazyk
Ale presne po polročných prázdninách v druhej triede sa z vašich detí stanú malí satani. Definitívne sa pre nás rodičov skončí obdobie sladkého detstva a vstupujeme za hlasitého papuľovania a mrazivého ignorovania do prvého štádia puberty.
Mamina: časopis o životnom štýle modernej mamy, 2010

   Možno sa Soňa mala obrátiť na niekoho zvonka. Psychológovia totiž radia, že ak sa deti vášho partnera stanú nezvládnuteľnými, vyhľadajte spolu s ním odbornú pomoc. Skúste si prečítať zopár kníh o výchove. Porozprávajte sa s kamarátkami s podobným osudom. A najmä si neustále pripomínajte, že tí malí satani sú predovšetkým vystrašené, bezbranné deti, ktoré prechádzajú obrovským stresom.
Emma, 2008

   Ťažko zranil a podlávil štyroch lovcov. Bol by ich hádam rozdupkal, ak im ostatní chytro nepomôžu. – Satan! – volali ľudia. – Nikto si s ním neporadí . Vodca stáda bol zriedkavosťou medzi mustangami – vraždil. Vždy bol pohotový kopať i hrýzť a protivníka pohrýzol na smrť. Keď zahnal lovcov, hodil sa v zúrivosti na dva mladé žrebce zo svojho stáda a prehryzol im hrdlá. – Ani so sputnaným si neporadíte! – povrávali si vystrašení ľudia poverčivo. – To je vtelený satan! Ale spomedzi mladých bojovníkov znova vystúpilo niekoľko smelcov, ktorí vedeli chýrne hádzať lasom.
Fiedler, Arkady, Malý bizón, 1967

 

 

Belege

"Nezapomeňte, co povstalo z překotné akce v Paříži. Dovolte, abych vás ujistil, že mám dobře zajištěnou únikovou cestu. Vaše nápady, kapitáne Hastingsi, jsou, můžu-li to tak říct, trošku nedomyšlené." "Vy ďáble," vyprskl jsem, jak jsem se dusil vzteky, "vy zosobněný satane!"
Christie, Agatha: Velká čtyřka, Praha 2001

"Ty Satane! Takového dvanáctiletého fracka s holým zadkem, který přišel bůhví odkud a z bůhvíjaké famílie?" zavřískla. "Dobře mě poslouchej: tohle je předem prohraný, chlapečku."
Rushdie, Salman: Zem pod jejíma nohama, Praha – Litomyšl 2001

Hledat v show businessu slušného člověka je jako hledat myšlenku ve filmu Michaela Baye. Třeba takový reklamní agent Sidney Falco, to je přímo bikvadratická svině, ale pořád fajn člověk oproti sloupkaři J.J.Hunseckerovi – úplný satan mezi bulvárními novináři. Když se dají podobní dva lidé dohromady, nic dobrého to nevěstí. Bude se lhát, bude se podplácet, bude se zneužívat cizích citů, bude to bolet.
http://www.csfd.cz [13.07.2011]

Když něco nebylo manželovi po chuti, nutil mě, abych si klekla a říkal mi: Ty satane, ďáble. Pak mi klidně plivl do obličeje.
http://doma.nova.cz [13.07.2011]

Blboj jses ty,pokud nerozumis tomu co pises!Delas si srandu nejen z cirkve,ale ze vsech vericich Krestanu ty satane! To ze zastavam nazor ze ta stara pamatka ma patrit narodu, jeste neznamena ze si budu delat jako ty srandu ze vsech co veri v Boha ty Satane!
http://zpravy.idnes.cz [13.07.2011]

Kalousek je Satan, co požírá ženy a děti. Říkají odboráři…
http://www.jenpromuze.cz [13.07.2011]

Znechucený muž Blesku přiznává: "Vyloupila mi byt, lže, hrabe peníze. Štítím se jí, je to satan!"
http://www.blesk.cz [13.07.2011]

Mám takový pocit, že ČSSD chce a snad se jí daří lidem vštípit, že právě nový ministr je satanem českého sociálního systému. Že on může za všechno špatné.
http://hrebenar.blog.idnes.cz [14.07.2011]

Začněme s nejoblíbenějším fackovacím panákem světa, prezidentem Bushem. Demonstranti všech zemí jej pokládají za ztělesnění ekologického Satana.
http://www.skvara.cz [14.07.2011]

Čau Vlku, Ty seš schopnej tam jet v kokosáku a v bezprsťákách jak Tě znám Ty Satane.
http://www.k1400.cz[13.07.2011]

Fredousi, vy jste satani! :) At Vam to takhle nebo i lepe (Zbyno) lita i nadale! ;)
http://fredousi-darkovicky.webnode.cz [15.07.2011]

Profil: ideologisch

Profil: ideologisch

Definition

satan

Bezeichnung für verschiedene Bezugsobjekte, die als im hohen Grad schlecht, feindlich angesehen werden. Oft in der Publizistik als Übersetzung aus einem islamischen Diskurs, in dem bestimmte westliche Länder als satan bezeichnet werden. Häufig ironisch, mit Distanz verwendet.

Definition

satan

Bezeichnung für verschiedene Bezugsobjekte, die als im hohen Grad schlecht, feindlich angesehen werden. Oft in der Publizistik als Übersetzung aus einem islamischen Diskurs, in dem bestimmte westliche Länder als satan bezeichnet werden. Häufig ironisch, mit Distanz verwendet.

Konnotationen

 • USA, Israel, Westen
 • Fernsehen, Internet

Konnotationen

 • USA, Israel, Westen
 • Fernsehen, Internet

Lexikalische Relationen

Synonym

 • diabol2 ‘Teufel’, vgl. Droga je diabol! ‘Die Droge ist der Teufel!’

Lexikalische Relationen

[Für dieses Profil wurden keine lexikalischen Relationen gefunden.]

Wortbildungen

Adjektive

 • satanský3 ‘in Relation zu satan (ideologisches Profil) stehend, böse, bösartig,’, vgl. satanská politika ‘satanische Politik’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • malý satan
 • veľký satan

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • malý satan / kleiner Satan ʻIsrael in bestimmten islamistischen Diskursenʼ, vgl. mají tendenci dívat se na Izrael jako na malého satanaʻ sie haben die Tendenz Israel als kleinen Satan anzusehenʼ
 • velký satan / großer Satan ʻUSA in bestimmten islamistischen Diskursenʼ, vgl. za vysílání Rádia Svobodný Irák z Prahy může velký satan z Washingtonu ʻfür das Betreiben des Radio Freier Irakaus Prag ist der große Satan aus Washington verantwortlichʼ

Kollokationen

 • televize je satan

Belege

Teherán, ak sa nejaká vytvorí, najprv znormalizovať slovník. Výrazy typu „Veľký Satan“ prípadne „Os Zla“ by mali byť tabu. Chameneí naposledy dlho váhal kým odmietol Solanovu ponuku na intenzívne šesťtýždňové rokovania o iránskom nukleárnom programe, čo naznačuje, že jeho poradcovia dogmatickí nie sú.
Hospodárske noviny, 17.12.2008

Za podobné prehrešky totiž v Iráne hrozí väzenie. Najväčší nepriateľ Iránu je Amerika, ktorej prischol názov Veľký satan. Hneď za ňou je Rusko, Malý satan. Krajina však nie je odrezaná od sveta. V obchodoch dostať aj výrobky z týchto krajín a tiež z Európy. Iba alkohol je v islamskej republike zakázaný. Kúpiť sa dá len nealkoholické pivo. Šarm, 27.2010

Rock’n’roll rocks „Taký kolos, ako je Sovietsky zväz, môže rozťať len elektrická gitara,“ povedal raz ruský spisovateľ Alexander Solženicyn. Dá sa povedať, že mu spôsobila minimálne hlbokú ranu. Hudba sa nedá zastaviť. V šesťdesiatych rokoch nás už naplno valcoval „satan zo Západu“, pán rock and roll. „Tá elektrická gitara, ten bít, rytmus a energia, to všetko bolo ako revolta proti konvenciám. Ovládla náš život,“ spomína si spevák z legendárnej bigbítovej kapely The Buttons a spoluautor knihy Slovenský bigbít Dodo Šuhajda.
Hospodárske noviny, 09.10.2009

Nový slovník plný satanov
Rovnako ako šáriu, islamizáciu univerzít, kódex obliekania pre ženy aj mužov, hudobný vkus (len náboženské a vojenské skladby), nemilosrdné zaobchádzanie s opozíciou, médiami aj s menšinami a ekonomiku bez pravidiel. Chomejní tiež do politického slovníka sveta priniesol termíny ako Veľký (Amerika) a Malý (Izrael) satan a tomu aj podriadil politiku svojej krajiny. Tí, ktorým išlo o skutočnú zmenu, museli byť sklamaní. Chomejnímu sa však podarilo vybudovať si kult osobnosti a stala sa z neho legenda.
SME, 03.02.2009

Ja, život, prenikne mŕtvou hmotou a zo zákona hmoty vznikne živý duch: zrkadlový obraz božského Ja. Tento zrkadlový obraz je satan a mohol sa stať živým duchom iba tým, že Boh ako Ja živých tvorov vdýchol svoj vlastný život hmote. Satan je teda zákon hmoty, ktorý bol oživený božským duchom. Satan leží mŕtvy v hmote ako jej zákon do tých čias, kým ho božský duch neoživí svojím vlastným životom. Ak sa vedomie stotožní so zákonom hmoty a ak myslenie, slová a činy neslúžia božskému zákonu, ale zákonom hmoty, potom človek oživí satana: tým sa človek sám stáva satanským. Bez človeka nemôže satan existovať, pretože bez ľudského Ja je satan iba nevedomou silou, nevyhnutným prírodným zákonom hmoty.
Elisabeth Haich, Zasvätenie, 2000

Diabol je pre neho temnou skrytou silou v prírode, ktorá riadi chod pozemských vecí a ktorú doposiaľ veda ani náboženstvo nedokáže vysvetliť. LaVeyov Satan je duchom pokroku, ktorý je pôvodcom všetkých veľkých hnutí, čo prispeli k vývoju civilizácie a k zdokonalení ľudstva. Je duchom revolty vedúcej k slobode, stelesneniu všetkých herézií, ktoré oslobodzujú človeka (Burton H. Wolf). Stredobodom filozofie LaVeya je súčasný človek, ktorý je sebaistý, egocentrický a individualistický a má prirodzené sklony k hedonizmu.  
Richard Babinský, Texty zo SME blog, 21.09.2005

Belege

Pro Chátamího je ale usmíření Británie zároveň i začátkem mnohem náročnějšího úkolu - urovnat vztahy se Spojenými státy, pro něž se v Teheránu spíše vžilo označení "Velký Satan". Ukončit nepřátelské vztahy mezi oběma zeměmi, na jejichž počátku stálo zajetí osazenstva americké ambasády v Teheránu koncem roku 1979, se pokusil již před několika měsíci v rozhovoru pro televizní stanici CNN.
Lidové noviny, č. 228/1998

Šíité v jižním Bejrútu stříleli svými kalašnikovy do vzduchu, organizovali ohňostroje a těžko hledali slova, jimiž by popsali stav své mysli. "Nemůžeme vyjádřit své pocity. Je to úžasné vítězství nad Velkým satanem," řekl pětadvacetiletý Hasan Džamal, který si vypůjčil přezdívku USA z íránského revolučního slovníku. Další bejrútský šíita prožíval zřejmě ještě intenzivnější pocit: "Byl to stejně krásný pocit, jako kdyby byla odpálena raketa na Izrael."
Mladá fronta DNES, 23. 6. 1998

Lidé zažívají stejné pocity, jako by úterní teroristický útok proti Spojeným státům byl namířen proti Izraelcům samým. Předpokládaný strůjce atentátů, Usáma bin Ládin, označuje totiž za svého nepřítele nejen "velkého Satana" - Ameriku, nýbrž i "malého Satana" - Izrael. Na budovách státních institucí byly vlajky staženy na půl žerdi, v Knesetu se v neděli mimořádně uskuteční smuteční zasedání. V New Yorku i ve Washingtonu žije mnoho izraelských občanů a nikdo nepochybuje, že mezi oběťmi jsou i izraelští občané.
Lidové noviny, 13. 9. 2001

Většina zainteresovaných odborníků nicméně souhlasí s tím, že tímto "démonem" není saúdskoarabský milionář a nyní psanec Usáma bin Ládin. Ten je jen jakousi posvátnou ikonou a symbolem boje proti "západnímu Satanovi". Pokud vůbec někdo aspiruje na roli muže, který všechno řídí, pak jím nejspíš bude dvaapadesátiletý egyptský lékař Ajmán Zavahrí, šedá eminence v pozadí, považovaný v hierarchii Al-Kajdy za druhého nejrespektovanějšího vůdce.
Mladá fronta DNES, 15. 3. 2004

Za jednoho z nejmocnějších mužů je považován Ahmed Džanatí, šéf Rady strážců a člověk zodpovědný za vyškrtnutí 3605 kandidátů do parlamentu z volebních seznamů. Ve svých pátečních kázáních hřímá tento 78letý ajátolláh proti "americkému satanovi" a jeho pomahačům - reformistům v Madžlisu.
Respekt, č. 7/2004

Vzhledem k tomu, že znám několik lidí co mají na facebooku hned několik (a to ne jenom dva nebo tři, ale 5 až 10 ) účtů, aby mohli hrát ty stupidní rádoby "hry" tak by mě zajímalo kolik lidí je na něm doopravdy.
jinak pro mě platí, že Facebook je satan černý chlupatý.....
http://www.zive.cz [ 13.07.2011 ]

televize je satan!
http://720.cz [ 13.07.2011 ]

Profil: mykologisch

Profil: mykologisch

Definition

satan

Giftige Pilzart (Boletus satanas, Satansröhrling), gekennzeichnet durch einen rötlichen Stiel.

Definition

satan

Giftige Pilzart (Boletus satanas, Satansröhrling), gekennzeichnet durch einen rötlichen Stiel. Der vollständige Name lautet hřib satan.

Mask. inanim., Gen. Sg. satana, Akk. Sg. satan, satana.

Konnotationen

 • gefährlich, trügerisch, tückisch
 • selten

Konnotationen

 • gefährlich, trügerisch, tückisch
 • selten

Lexikalische Relationen

Hyperonyme

 • hríb ‘Pilz’
 • huba Pilz

Kohyponym

 • choroš ‘Röhrling’

Lexikalische Relationen

[Für dieses Profil wurden keine lexikalischen Relationen gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • jedovatý satan
 • najsť satan  

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • jedovatý satan
 • najít satana

Belege

Hríb satanský (Boletus satanas), známejší pod ľudovým názvom satan je veľmi vzácna huba. Rastie v teplých listnatých lesoch na vápencoch a najmä v lete. Patrí medzi najkrajšie druhy hríbov. Je to síce jedovatý druh, ale určite nepatrí medzi najjedovatejšie huby. Mnohí ho však mylne a z neznalosti stále zaraďujú medzi obávaných zabijakov. Mimochodom, oveľa jedovatejšou je zákerná muchotrávka zelená (Amanita phalloides). Jej rozlišovacie znaky by mal poznať každý hubár. Na rozdiel od nej je satan jedovatý len v surovom stave. Preto sa neodporúča ochutnávať ho. Už malý kúsok môže spôsobiť nevoľnosť.
Brejk, 7.2008

Očividne nedôveroval najmä červeným klobúčikom húb. Tento horal pochádzal z kraja, kde všetky „červenoklobúkaté “ pokladajú ešte aj dnes za jedovaté. A pritom satan (Boletus satanas) nie je jedovatý, ak sa vraj správne uvarí. Ibaže kto by strácal čas pokusmi.
Brejk, 7.2008

Počas voľna sa Štefan Petic z Nedožier-Brezian vybral na prechádzku do neďalekého lesa. V priebehu troch hodín sa mu pri breznianskej priehrade podarilo nazbierať okolo 180 húb a to ani pre ne do prírody nešiel. „Sú medzi nimi nejaké dubáky, bedle a veľa suchohríbov rôznych druhov, vysvetlil Petic. Upozornil však, že rastú už aj satany a veľa muchotrávok zelených, ľahko zameniteľných s plávkami.
SME, 13.08.2010

Belege

Jed z hub působí různě, z hřiba satana na zažívací ústrojí, z muchomůrky zelené může způsobit těžké jaterní onemocnění.
Právo, 4. 7. 2002

"Začaly růst muchomůrky zelené a příbuzné bílé muchomůrky. Na některých místech se dokonce objevil jedovatý hřib satan," uvedl mykolog Miroslav Smotlacha. Satan je přitom chráněná houba, za jejíž sběr mohou lidé zaplatit až tisícikorunovou pokutu.
Mladá fronta DNES, 17. 7. 2003

"... Mezi známější chráněné houby například patří hřib satan nebo hřib medoprstý, hřib královský či muchomůrka císařská."
Deníky Bohemia, 22. 7. 2004

Profil: Getränk

Profil: Getränk

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Etymologie

Entlehnt aus lat. satan, satanas, dieses aus griech. satan, satanas, aus hebr. satan ‘Widersacher, Feind’, zu satan ‘nachstellen, verfolgen’ (REJZEK, KLUGE, DUW).

Im Alttschechischen wurden die Formen šatan, šathan und šatanáš verwendet (MSčS).

Etymologie

Entlehnt aus lat. satan, satanas, dieses aus griech. satan, satanas, aus hebr. satan ‘Widersacher, Feind’, zu satan ‘nachstellen, verfolgen’ (REJZEK, KLUGE, DUW).

Im Alttschechischen wurden die Formen šatan, šathan und šatanáš verwendet (MSčS).

JUNGMANN verzeichnet für das ältere Neutschechisch die Formen satan / satanáš / šatanáš. Die Bedeutung beschreibt er als ʻder höchste Teufel’ oder ‘Hasser’.

Semantischer Wandel

In allen slowakischen Wörterbüchern wird von einer Homonymie von satan in der Bedeutung ‘Giftpilz’, das in allen Wörterbüchern erfasst wird, und den anderen Profilen des Wortes ausgegangen.

Vom mykologischen Profil abgesehen geht das SSJ 1959-1968 von einem religiösen und einem ethischen, auf einen Menschen bezogenen Profil aus. Das SSJ (2003) erfasst nur die religiöse Bedeutung des Wortes, während das SCJ (2005) ebenfalls das religiöse und das ethische Profil verzeichnet.

Das vorliegende Wörterbuch führt vier Profile von satan auf: ein religiöses, ein ethisches, ein ideologisches sowie ein mykologisches Profil. Am häufigsten treten das religiöse und das davon abgeleitete ethische Profil auf. Diese beiden Profile sind in der slowkaischen Sprache in ihrer Verwendung stabil. Das ideologische Profil ist dagegen fast ausschließlich auf die Verwendung in der Publizistik beschränkt und wird vom Sprecher noch nicht als normaler Wortgebrauch empfunden. Es wird oft mit Anführungszeichen versehen und findet sich vorwiegend in feststehenden, aus anderen Sprachen (und anderen Diskursen) übersetzten Kollokationen (malý satan ‘kleiner Satan’, veľký satan ‘großer Satan’), die an der Grenze zum Phrasem stehen. Es ist nicht klar, ob diese Bedeutung zu einem stabilen Profil in der modernen slowakischen Sprache führen wird. Der Bezug auf Abstrakta ist im Slowakischen selten und tritt in der Regel ebenfalls in Übersetzungen aus anderen Sprachen auf. Das mykologische Profil ist ebenfalls indominant und kann auch als Homonym zum religiösen bzw. ethischen Profil aufgefasst werden.

Wortbildungen sind primär im religiösen Profil zu verzeichnen, einige davon treten als Übertragung auch im moralischen Profil auf. Wie in anderen europäischen Sprachen auch sind die mit nichtnativen, lateinischen Suffixen -ista, -izmus gebildeten bzw. davon abgeleiteten Wörter wie satanista ‘Satanist’, satanizmus Satanismus’, satanistický ‘satanistisch’ usw. längst Teil der Alltagssprache geworden, was vor allem dem (durch starke Medienpräsenz verursachten) weiten Bekanntheitsgrad der damit zusammenhängenden Subkulturen zu verdanken ist.

Semantischer Wandel

In allen neueren tschechischen Wörterbüchern (SSJČ, SSČ, NASCS) wird von einer Homonymie von satan in der Bedeutung ‘Giftpilz’ und den anderen Profilen des Wortes ausgegangen. SSJČ (1960–1971) und NASCS (2005) führen neben dem mykologischen das religiöse und ethische Profil an, im SSČ (1994) wird das ethische Profil nicht verzeichnet.

Das im vorliegenden Wörterbuch ausgegliederte ideologische Profil von satan ist größtenteils auf publizistische Texte beschränkt. In dieser Verwendung findet sich der Ausdruck v. a. in feststehenden, aus anderen Sprachen (vorwiegend aus dem islamischen Diskurs) übersetzten Kollokationen (malý satan, velký satan; oft mit Anführungszeichen versehen), die an der Grenze zum Phrasem stehen und eine feindliche Einstellung der islamischen Welt zu einigen westlichen Staaten zum Ausdruck bringen. Seltener kommt das ideologische Profil auch in anderen Kontexten vor, z. B. in Bezug auf verschiedene Medien, die besonders negativ bewertet werden.

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Peter Klas: Satan proti Bohu, 2004.
 • Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satanom (Vízie mystičky, ctihodnej Márie Ježišovej z Agredy. Imprimatur: Arcibiskupský ordinariát v Salzburgu). o.J.

  (Quelle: http://magnificatshop.sk/image/cache/data/brozury/AGREDY_obal_-500x500.jpg)

Werbung

 • Beispiel für politische Antiwerbung

  (Quelle: http://medialne.blog.etrend.sk/pastier/files/2010/06/m_fico-satan.jpg)

Sonstiges

 • religiöser Gebrauch

  (Quelle: http://www.christbook.sk/1236-1375-large/maria-len-modlitbou-mozeme-zvitazit-nad-zlom-a-uchranit-vsetko-co-chce-satan-znicit-vo-vasom-zivote.jpg)
 • Siegel der Gemeinde Dražovce

  (Quelle: http://blog.sme.sk/blog/7578/171917/9.jpg)
   

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Stanislav Kostka Neumann: Satanova sláva mezi námi (Gedichtsammlung), 1897.
 • Charles Baudelaire: Litanie k Satanovi (Les Litanies de Satan, Gedicht, in: Les Fleurs du Mal), 1932.
 • George Bernanos: Pod sluncem satanovým (Sous le Soleil de Satan), 1928.
 • Isaac Bashevis Singer: Satan v Goraji (Der sotn in Goray), 1994.
 • Patrick Graham: Evangelium podle Satana (L’évangile selon Satan), 2007.

Filme

 • Satan (Hellborn), USA, 2003.
 • Satan (Le Sheitan), Frankreich, 2006.

Musik

 • Kabát: Go satane go (Album), 2000.  
 • Black-Metal-Band Root: Píseň pro satana (Lied, in: Zjevení), 1990.

Bibliographie

 • Ferenčíková, Adriana 2003: Pomoc areálovej lingvistiky pri výskume priezvisk alebo Šatan nemusí byť Satan, in: Žigo, Pavol/ Majtán, Milan (Hgs.), Vlastné meno v komunikácii, 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava, 6.-7. septembra 2002Bratislava.
 • Podolinská, Tatiana 2003: Boh alebo satan?: úloha nového náboženského hnutia Slovo života v polarizácii rómskej kolónie v Plaveckom Štvrtku. (Artikel) (In:  Rómovia - situácia náboženská - Plavecký Štvrtok [Slovensko]) (Artikel) (In: Slovenský národopis) Roč. 51, č. 1. S. 4-31.

Bibliographie

Łuczyński, Michał 2012: Czesko-polskie stosunki językowe w zakresie słownictwa kultury duchowej (przeszłość i stan obecny), in: Respectus philologicus (Vilnius) 22(27)/2012, S. 190-196.

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium