DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Slowakisch: satan
Polnisch: szatan

Polysemie

 1. religiös: ‘Widersacher Gottes’
 2. ethisch: ‘Bösewicht’
 3. ideologisch: ‘Feind’
 4. mykologisch: ‘Satansröhrling’
 5. Getränkeprofil: ‘starker Kaffee’

Polysemie

 1. religiös: ‘Widersacher Gottes’
 2. ethisch: ‘Bösewicht’
 3. ideologisch: ‘Feind’
 4. mykologisch: ‘Satansröhrling’
 5. Getränkeprofil: ‘starker Kaffee’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

satan

Nach religiöser Vorstellung die Verkörperung des Bösen, der Widersacher Gottes und Herrscher der Hölle, der auch als diabol oder čert (beide ‘Teufel’) bezeichnet wird.

Während čert im Slowakischen eher volkstümliche Züge trägt und in vielen (z. T. veralteten) Redewendungen zu finden ist, werden diabol und satan weitgehend synonym religiös verwendet, wobei diabol zum einen häufiger als satan auftritt und zum anderen sehr viel häufiger in volkstümlichen Redewendungen vorkommt. Dafür spricht auch das seltene Auftreten von Deminutiven, belegt ist nur sataník (ethisches Profil). Eine scharfe Trennung zwischen beiden Bezeichnungen ist jedoch nicht möglich.

Vielleicht aufgrund des Fehlens von folkloristischen Zügen wird bei satan das Böse in konzentrierterer Form ausgedrückt als bei diabol.

Mitunter ist nicht klar, ob satan persönlich oder nur als ein abstraktes Prinzip aufgefasst wird.

Meist Sg.; sowohl Groß- als auch Kleinschreibung.

Definition

szatan

Nom. Pl. szatany oder seltener szatani, Großschreibung möglich

Nach religiöser Vorstellung die Verkörperung des Bösen, der Widersacher Gottes und Herrscher der Hölle, der auch als czart, czort oder diabeł bezeichnet wird.
Während czort eher volkstümliche Züge trägt und in vielen (z. T. veralteten) Redewendungen zu finden ist, werden diabeł und szatan weitgehend synonym religiös verwendet, wobei diabeł zum einen häufiger als szatan auftritt und zum anderen sehr viel häufiger in volkstümlichen Redewendungen vorkommt.
Vielleicht aufgrund des Fehlens von folkloristischen Zügen wird bei szatan das Böse in konzentrierterer Form ausgedrückt als bei diabeł. Eine scharfe Trennung zwischen beiden Bezeichnungen ist jedoch nicht möglich.
Mitunter ist nicht klar, ob szatan als Person oder nur als ein abstraktes Prinzip aufgefasst wird.

Konnotationen

 • Hader, Zwietracht, Hass, Verführung, Versuchung
 • Schlange
 • listig

Konnotationen

 • Hader, Zwietracht, Hass, Verführung, Versuchung
 • Schlange
 • listig

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • belzebub ‘Beelzebub’
 • bes ‘Dämon’
 • čert ‘Teufel, Gottseibeiuns’
 • ďas ‘Gottseibeiuns, Daus’
 • démon ‘Dämon’
 • diabol1‘Teufel’
 • lucifer ‘Luzifer’
 • pokušiteľ ‘Versucher’
 • rarach ‘Teufel, Unhold’

Opposita

 • anjel1 ‘Engel’
 • boh ‘Gott’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • belzebub ‘Beelzebub’
 • czart ‘Teufel, Satan’
 • czort ‘Teufel’
 • demon ‘Dämon’
 • diabeł1 ‘Teufel’
 • lucyfer ‘Luzifer’
 • upadły anioł ‘gefallener Engel’
 • zły duch1 ‘böser Geist’

Opposita

 • anioł1 ‘Engel (religiöses Profil)’
 • Bóg ‘Gott (religiöses Profil)’

Wortbildungen

Substantive

 • satanáš ‘Satan, Nebenform zu satan
 • satanista ‘Satanist’
 • satanistka ‘Satanistin’
 • satanizmus ‘Satanismus’

Adjektive

 • satanášsky1 ‘satanisch’
 • satanistický ‘satanistisch’, vgl. satanistická sekta ‘satanistische Sekte’
 • satanov Possessivadjektiv zu satan (religiöses Profil), vgl. Satanov posledný zápas ‘der letzte Kampf des Satans’
 • satanský1 ‘in Relation zu satan (religiöses Profil) stehend’, vgl. satanská omša ‘Satansmesse’, satanské skutky ‘Satanswerk’

Adverbien

 • satanášsky2 ‘satanisch’
 • satansky1 ‘auf Art und Weise des Satans’

Wortbildungen

Substantive

 • satanizm ‘Satanismus’
 • satanista ‘Satanist’

Adjektive

 • sataniczny ‘satanisch, Satan-’, vgl. sataniczna sekta ‘Satanssekte’
 • satanistyczny ‘satanistisch’
 • szatański ‘teuflisch, satanisch’

Adverbien

 • szatańsko ‘teuflisch, satanisch’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • byť dielom satana: <niečo> je dielom satana/ etw. ist Satanswerk
 • byť satan: <niekto> je <pre niekoho> satan/ jmd. ist für jmdn. der Teufel
 • Odriekaš sa satana a démonov…?/ Widersagst Du dem Satan …?
 • Odstúp odo mňa satanáš!/ Weiche von mir, Satan!

Kollokationen

 • kameňovanie Satana
 • obetovať Satanovi
 • obľúbenci Satana
 • predĺžené ruky satana
 • satan číha
 • služobník Satana
 • spojenci Satana
 • stelesnený satan
 • synagoga Satana
 • veriť v Satana

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • Precz szatanie!/ Apage satanas!/ Weiche (von mir), Satan! ‘drückt die Abwehr einer Versuchung aus (nach Mt 4,10: "Idź precz, szatanie")’

Kollokationen

 • dzieło (samego) szatana
 • wyznawać szatana
 • zasługa szatana

Belege

Toto všetko ti dám, ak padneš na zem a budeš sa mi klaňať “ (Mt 4, 9). Diabol chcel vykúzliť pred Ježišovými očami obraz ríše tohoto sveta. (Chlieb = pôžitok, vznášanie = česť, triumf a panstvo nad svetom = moc). Chcel Ježišovi nahovoriť, že bude mať úspech a že si získa srdcia všetkých, keď prinesie ľuďom takéto kráľovstvo. Ježiš mu však prikázal: „Odíď, Satan!“ Ježišovo Kráľovstvo nie je z tohto sveta. V ňom platí celkom iný zákon, iné hodnoty. Diabol sa pokúšal vyčariť svetské kráľovstvo aj v predstavách apoštolov. Ježiš často hovoril o svojom Kráľovstve, ale apoštoli ho často nerozumeli alebo nevedeli pochopiť. Keď Salome, matka Jakuba a Jána, prosila o prvé miesta pre svojich synov, myslela na pozemské kráľovstvo. Peter raz chcel Ježišovi zabrániť, aby šiel cestou utrpenia a Ježiš ho nazval satanom.
Anton Sorg, Čo znamená meno Ježiš, 1998

Bože náš, že z nás chceš mať chrám, kde prebývaš sám, Kráľov Kráľ. Chceme Ti ďakovať, Bože náš, plný vďačnosti, vrúcnej radosti, Bože náš. 3. My ruky zdvíhame, Bože náš. K Tebe samému, Bohu večnému, Kráľov Kráľ. My ruky zdvíhame, Bože náš, buď velebený naveky. Amen. Bože náš. Je dokonané! Ježiš je víťaz! Je dokonané! Ježiš je víťaz! Satan je zničený, Ježiš zlomil smrti moc. Ježiš je Pán. Ó, aleluja! Ježiš je Kráľ, kraľuje naveky.
Jozef Račák, Spievatko, 2007

Podľa našej miery bude namerané nám. V poslednom čase sa satan stáva agresívnejším, pretože stráca moc. Rozbíja manželstvá, šíri nesvornosť medzi kňazmi, trýzni ľudí a dokonca zabíja. To je výzva, aby sme dali na prvé miesto Boha a trávili čas s ním. Satan je veľký zamestnávateľ. Dokáže nás tak zamestnať, že nemáme čas pre Boha a na tom nás zlomí. Bol som na duchovných cvičeniach, kde prednášal rímsky exorcista Gabriel Amorth a rozprával, ako počas vyháňania satana z posadnutého človeka sa ho opýtal: „Aký má vplyv na teba modlitba ruženca?“ a on odpovedal: „Každý Zdravas je pre mňa silným úderom po hlave. Keby sa všetci ľudia modlili ruženec, nemohol by som uskutočniť svoje plány“.
Blumentál, 10.2008

Kto obraz namaľoval, nie je známe. V kostole by mal byť od roku 1750. Je možné, že maľba by mala ľudí pred niečím vystríhať. Záhadou zostáva i to, prečo je práve ako hlavný obraz pred oltárom kde bývajú iba svätci, na obraze aj satan. Jozef Gál, poslanec obecného zastupiteľstva: Ja poviem že neni známo, že by sa niekde na cirkevnom obraze, na hlavnom oltári nachádzal satan. To, že majú v Ivánke pri Nitre v kostole raritu, na obraze satana, miestni ľudia príliš ani nevnímajú. Obyvatelia obce: Určite? Neviem. Na obraze je svätý Martin. To človek ani nesleduje. V Ivánke pri Nitre majú aj ďalšiu zaujímavosť. V tejto krypte na cintoríne je pochovaný prvý uhorský minister vnútra.
Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, Satan na obraze vedľa oltára je v kostole v Ivánke pri Nitre, 2008

Pápež skúšaný satanom v Hitlerovi Pius XII. sa nedokázal otvorene postaviť holokaustu a zverstvám nacistického Nemecka. Vraj nemohol Byť zástupcom Krista na Zemi a podľa jeho vzoru spravodlivo vzdorovať najväčšiemu zločinu v dejinách je úloha pre svätca alebo pre hrdinu. On však bol iba diplomat.
Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, Pápež skúšaný satanom v Hitlerovi, 2008

To je spôsob, ako vyjsť v ústrety tým, čo sa snažia očistiť naše duše od jedovatého znečistenia. „Všetko by sa malo požehnávať a ochraňovať“ – dodáva P. Amorth – domy, školy, komunikačné prostriedky… Dnes však ochrana pred diablom už prakticky neexistuje. Neexistujú už ani modlitby proti nemu. Sám Ježiš nás však v Otčenáši naučil modlitbu oslobodenia: Zbav nás od Zlého, čiže zbav nás satana. Do taliančiny bola preložená chybným spôsobom a teraz sa modlí: „zbav nás zlého.“ Hovorí sa tu o všeobecnom zle, ktorého pôvod v podstate nepoznáme. Zlo, proti ktorému nás náš Pán, Ježiš Kristus, učil bojovať, je konkrétna osoba – je to satan“.
Medžugorské ozveny, 161.2002

Nie, pán doktor. Nechcem ja vaše auto. Ja vlastne ani neviem, čo chcem. Ak predsa len niečo, tak chcem zabiť Satana v sebe. Ovládol ma ukrutný nepokoj a zlosť. Chce sa mi od zlosti vracať.
Ladislav Ťažký, Útek z Neresnice, 1999

Nech už to nazvete akokoľvek, náš kresťanský rast je vojnou proti Satanovi v našich vlastných srdciach. Pre väčšinu z nás je tento front najťažším. Nie je ľahké bojovať so zlom u druhého človeka.
Dan B. Allender, Tremper Longman, Pravá tvár lásky, 2004


Quellenangabe, 01.01.2002

Belege

Koniec świata w Roku Pańskim 1420 nie nastąpił. Choć wiele wskazywało na to, że nastąpi.
Nie sprawdziły się mroczne proroctwa chiliastów, przepowiadających nadejście Końca dość precyzyjnie - na rok mianowicie 1420, miesiąc luty, poniedziałek po świętej Scholastyce. Ale cóż - minął poniedziałek, przyszedł wtorek, a po nim środa - i nic. Nie nastały Dni Kary i Pomsty, poprzedzające nadejście Królestwa Bożego. Nie został, choć skończyło się lat tysiąc, z więzienia swego uwolniony szatan i nie wyszedł, by omamić narody z czterech narożników Ziemi.
Andrzej Sapkowski, Narrenturm, 2002

Joanna wzięła kieliszek i wypiła łyk.
- Wypij wszystko - powiedział ksiądz. - Bez tego szatan znów będzie cię namawiał do kłamstwa.
Joanna wypiła, ksiądz sięgnął po karafkę i znowu napełnił kieliszek.
Hanna Samson, Pułapka na motyla, 2000

- Jak to, jak to, proszę księdza wielebnego proboszcza? Od dziecka mnie uczyli, że Pan Bóg wszystko widzi, wszystko wie, wszystkiemu się przygląda, a może nawet planuje? Ja chciałbym wiedzieć: kto tu wpuścił bolszewików?
- Moim zdaniem szatan - westchnął ksiądz Szotarski.
Kazimierz Orłoś, Niebieski szklarz, 1996

W niedzielę ksiądz z ambony przyrównywał wyczyny rzeki do pracy szatana. Że szatan codziennie, godzina po godzinie, jak woda, nastaje na duszę człowieka. Że człowiek zmuszony jest w ten sposób do nieustannego wysiłku stawiania zapór. Że najmniejsze zaniedbanie codziennych obowiązków religijnych osłabia tę zaporę i że wytrwałość kusiciela porównywalna jest z wytrwałością wody. Że grzech sączy się, płynie i skapuje na skrzydła duszy, a ogrom zła zalewa człowieka, aż ten wpada w jego wiry i idzie na dno.
OlgaTokarczuk, Prawiek i inne czasy, 1996

Przerażona zachowaniem córki Chris zaczyna szukać pomocy u lekarzy. Ci jednak nie potrafią znaleźć przyczyn niepokojącego zachowania dziewczynki.
Pewnego dnia Chris przekonuje się, że jej córka jest opętana przez szatana.
Metropol nr 30/03, 2001

Nawet szatani na końcu końców będą zbawieni. Na tej samej zasadzie, co potępieni ludzie. Przecież szatani to nie istoty przeklęte przez Boga, znienawidzone przez Boga. W Bogu nie ma ani nienawiści, ani zemsty, bo jest Miłością.
Dziennik Polski, 2005-03-25

Nad miastem góruje fara pod wezwaniem świętego Michała, archanioła i pogromcy Szatana, wodza hufców niebieskich.
Jacek Dehnel, Rynek w Smyrnie, 2007

Światli Polacy, w tym - uwaga, uwaga! - przede wszystkim duchowni, aktywnie występowali przeciw. Nie negując, rzecz jasna, działań Szatana i istoty „maleficium“, biskupi podważali prawny i moralny aspekt procesów o czary, w tym głównie znaczenie donosów i zeznań wymuszonych torturami.
Andrzej Sapkowski, Historia i fantastyka, 2005

O ile mogłem jeszcze pojąć awersję do Kościoła i jego hierarchii, chciwości dóbr doczesnych i upodobania do wystawnych ceremonii, a także wysłuchać z uwagą poglądu, że świat jest polem odwiecznego konfliktu między Bogiem i Szatanem, czyli między duchem i materią, to jednak całkiem było dla mnie niezrozumiałe, jakim sposobem ludzie tak kochający życie jak Prowansalczycy mogli fascynować się kultem ubóstwa i cielesnej czystości.
Witold Jabłoński, Uczeń czarnoksiężnika, 2003

Profil: ethisch

Profil: ethisch

Definition

satanumgangssprachlich

Hyperbolische Bezeichnung für einen bösartigen, schlechten Menschen oder Feind, Widersacher einer bestimmten Ideologie; oft als Schimpfwort verwendet.

Im Slowakischen wird satan mitunter auch als ein expressiver Ausdruck der Bewunderung gegenüber der so bezeichneten Person verwendet.

Definition

szatanumgangssprachlich

Hyperbolische Bezeichnung für einen bösartigen, schlechten Menschen oder Feind, Widersacher einer bestimmten Ideologie; oft als Schimpfwort verwendet. Manchmal wird szatan auch als ein expressiver Ausdruck der Bewunderung gegenüber der so benannten Person verwendet. Im Polnischen kann scherzhaft auch ein besonders widerspenstige, übermütige Kind als szatan bezeichnet werden.
Nom. Pl. szatany oder seltener szatani.

Konnotationen

 • böswillig, verdorben, herzlos
 • Hass, Wut

Konnotationen

 • böswillig, verdorben, herzlos
 • Hass, Wut

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • pekelník ‘Ausgeburt der Hölle’
 • zloduch ‘böser Geist’
 • zlý duch ‘Böser Geist’

Opposita

 • anjel2 ‘Engel (ethisches Profil)’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • diabeł2 ‘Teufel, Bösewicht’
 • szatan ‘Satan, Bösewicht’
 • zły duch2 ‘Bösewicht’

Opposita

 • anioł2 ‘Engel (ethisches Profil)’

Wortbildungen

Substantive

 • satanášstvo ‘Bösartigkeit, Hass’
 • sataníkokkasionell ‘kleiner Satan’
 • satanstvo ‘Teufelei’

Adjektive

 • satanský2 ‘in Relation zu satan (ethisches Profil) stehend, böse, bösartig’, vgl. satanský smiech ‘satanisches Lachen’, satanské úmysly ‘satanische Absichten’

Adverbien

 • satansky2 ‘auf satanische Art und Weise, böse, bösartig’, vgl. satansky sa zasmiať ‘satanisch lachen’

Wortbildungen

Substantive

 • szatańskość ‘Teufelei, Bösartigkeit’, vgl. szatańskość uśmiechu ‘Bösartigkeit des Lächelns’
 • szataństwo ‘Teufelei, Bösartigkeit’

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • byť horší od satana: <niekto> je horší od satana/ schlimmer als der/ tausend Teufel sein ‘sagt man, wenn jmd. sehr böse ist, es faustdick hinter den Ohren hat, z. B. über ein Kind’
 • mať satana v tele: <niekto> má satana v tele/ den Teufel im Leib haben
 • satan v ľudskej koži/ Teufel in Menschengestalt
 • satan v ženskej podobe/ Teufel in weiblicher Gestalt

Kollokationen

 • byť satan
 • satan v (sutane/ sukni)
 • ty, satan!

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • szatan opętał kogośumgangssprachlich / der Satan ist in jmdn. gefahren ‘jmd. steht unter dem bösen Einfluss des Teufels oder von Dämonen; über jmdn., der sich plötzlich anders, wie ein Verrückter verhält’
 • szatan w ludzkim ciele [wörtl. ein Satan im menschlichen Körper]/ ‘über einen widerspenstigen, unerträglichen Menschen, häufig ein Kind oder ein Jugendlicher’
 • szatan wstąpił/ wszedł w kogośumgangssprachlich [wörtl. der Satan ist in jmdn. gefahren]/ ‘jmd. steht unter dem bösen Einfluss des Teufels oder von Dämonen; über jmdn., der sich plötzlich anders, wie ein Verrückter verhält’
 • szatan, nie człowiek [wörtl. ein Satan, kein Mensch]/ ‘über einen besonders schlimmen Menschen; über einen sehr schnellen und energischen Menschen’
 • wcielony szatanbuchsprachlich / Verkörperung des Satans ‘über einen bösen Menschen, der ständig unruhig ist und Ärger macht’

Kollokationen

 • być szatanem
 • istny szatan
 • prawdziwy szatan

Belege

   Makar zbledol ešte viac. Obrátil sa k veľmožom so slovami: – Páni, myslím si, že vám je jasné, že Meško proti mne pobúril túto bláznivú ženu, aby ma obvinila. Sami musíte predsa vidieť, že táto chudera je šialená. – Ty satan! Už sa ti nepodarí oklamať svet. Luhár! Nebudeš ani bánom, ani vodcom zbojníkov, všetkému je koniec!
Marija Jurić Zagorka, Gričská čarodejnica, 1991

Reči svojho bratranca Jara o tom, že on je Satan a zabije každého, kto sa mu postaví do cesty, ju desili. Satan je predsa čosi zlé, aspoň tak to počula od mamky, tak prečo by sa mali hrať práve takto, uvažovala. Tento odmietavý postoj voči vodcovi svorky sa stal Monike osudným. Trio sfetovaných dementov sa totiž rozhodlo, že ľudskú obeť, ktorú by Satanovi obetovali, nebudú nikde hľadať.
SME, 27.02.2009

Kapitán všetko liečil rumom. Spila som sa do nemoty veriac, že rum ma vylieči, že zabije vo mne svedomie, že vyženie z neho výčitky, myšlienky… Čudujete sa, majstre, že ja žena, ja padlý anjel, ja satan v sukni hovorím o svedomí? Ale v tom čase už nič vo mne nežilo, len výčitky svedomia.
Ladislav Ťažký, Krásna zlatá beštia, 2000

Raz dokonca odporučil, aby sa socialistický prezident podrobil exorcizmu. Chávez označil Castilla Laru za pokrytca, banditu a satana v sutane. Rosalio Castillo Lara sa narodil v roku 1922 v Argue a za kňaza ho vysvätili v roku 1949. Kardinálom sa stal.
Tlačová kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, Zomrel prominentný cirkevný kritik prezidenta Cháveza, 2007

Ten istý diabol, ktorý pokúšal Evu, ktorý dal Kainovi do rúk kyj, keď mu predtým nalial do srdca nenávisť, ten istý satan, ktorý rozpálil Herodesovu nenávisť, ktorý splodil rímske zabíjanie mučeníkov … … v Rusku splodený satan prerušil rozprávanie Hrbáčik. Povedal som ti, aby si ma neprerušoval. Satan sa zmocnil sŕdc a rozumov Marxa, Engelsa, aby splodili jeho náuku, náuku satanovu a hodili ju medzi národy.
Andrej Brázda, Nedokončené pokolenie, 1999

Lenže tieto dve hnutia majú spoločný len výsledok: teror, tábory, genocídu, totálne zmrzačenie ekonomického, duchovného, duševného a mravného života, pošliapanie indivídua – načo by som pokračoval? Ich charakter je však odlišný. Obaja vychádzajú z ducha rozprávania: jeden ho zdanlivo (teda ideologicky) napĺňa, druhý sa zúrivo stavia proti nemu. Jeden sa zjavuje ako spasiteľ, no pod jeho plášťom sa skrýva diabol; druhý sa oblieka za satana, a satanom aj je. Jeden používa zákon nezákonne, druhý stavia zákon mimo zákona.
Imre Kertész, Vyhnaný jazyk, 2002
Imre Kertész - Vyhnaný jazyk
Ale presne po polročných prázdninách v druhej triede sa z vašich detí stanú malí satani. Definitívne sa pre nás rodičov skončí obdobie sladkého detstva a vstupujeme za hlasitého papuľovania a mrazivého ignorovania do prvého štádia puberty.
Mamina: časopis o životnom štýle modernej mamy, 2010

   Možno sa Soňa mala obrátiť na niekoho zvonka. Psychológovia totiž radia, že ak sa deti vášho partnera stanú nezvládnuteľnými, vyhľadajte spolu s ním odbornú pomoc. Skúste si prečítať zopár kníh o výchove. Porozprávajte sa s kamarátkami s podobným osudom. A najmä si neustále pripomínajte, že tí malí satani sú predovšetkým vystrašené, bezbranné deti, ktoré prechádzajú obrovským stresom.
Emma, 2008

   Ťažko zranil a podlávil štyroch lovcov. Bol by ich hádam rozdupkal, ak im ostatní chytro nepomôžu. – Satan! – volali ľudia. – Nikto si s ním neporadí . Vodca stáda bol zriedkavosťou medzi mustangami – vraždil. Vždy bol pohotový kopať i hrýzť a protivníka pohrýzol na smrť. Keď zahnal lovcov, hodil sa v zúrivosti na dva mladé žrebce zo svojho stáda a prehryzol im hrdlá. – Ani so sputnaným si neporadíte! – povrávali si vystrašení ľudia poverčivo. – To je vtelený satan! Ale spomedzi mladých bojovníkov znova vystúpilo niekoľko smelcov, ktorí vedeli chýrne hádzať lasom.
Fiedler, Arkady, Malý bizón, 1967

 

 

Belege

Talarkowie mówią o oskarżonym:
- To nie jest człowiek. To szatan . Wyżył się seksualnie na dziecku, zadał 7 ciosów nożem, rozerwał ostrzem serce, a na koniec podciął mu gardło. Nie możemy się pogodzić z tym, że on chodzi po świecie.
Super Express, 2006

- To jego pomysł - wrzeszczała Olesiowa wskazując na uciekającego Jacka. - To pomysł tego szatana! Fred, zabraniam ci jakichkolwiek kontaktów z tym chuliganem! Bez matki, bez ojca, nic dobrego z niego nie wyrośnie! - krzyczała. Ale Jacek już tego nie słyszał.
Marek Miller, Pierwszy milion czyli Cłopcy z Mielczarskiego: to było nieprawdopodobne, to piękne, to było coś, czego u nas jeszcze nie było, 1999

Jak długo Pan Prezydent może czekać na przeprosiny ze strony pana Tuska? Inni szatani dawno by już przeprosili, a ten kłamca nie może z siebie wykrztusić elementarnego „przepraszamy i prosimy o przebaczenie“.
Polityka nr 2627, 2007-11-03

- Odwołać się do samej góry postanowiłem, niech tam na górze dowiedzą się o mojej krzywdzie, niech wszystko w sumieniu obywatelskim zbadają i rozważą, a potem wyrok sprawiedliwy wydadzą, bo ja wierzę, panie docencie i takie mam przekonanie, że na górze nic o moim nieszczęściu nie wiedzą, te szatany z kontrwywiadu na pewno swoje sztuczki przed nimi zatajają, ale ja ufam, panie docencie, że jak u góry się dowiedzą, wtedy przyjdzie rozkaz, że jestem niewinny i czysty jak łza, i nikt z moich zażartych wrogów nie będzie śmiał mnie udręczać, sprawiedliwości zadość się stanie, prześladowania oszczercze ustaną, prawda zatryumfuje i ja publicznie będę zrehabilitowany, żebym miał prawo chodzić z podniesionym czołem i śmiało mógł patrzyć ludziom w oczy.
Jerzy Andrzejewski, Apelacja, 1983

Najgorsze, że muszę wymienić klocki hamulcowe, czuję, że prawie się skończyły. A jak pan widzi, park dokładnie zamknięty. - To jak pan to zrobi? - Pierwszy odcinek drugiej pętli jest dość luźny, powinienem zdążyć. Chłopaki z serwisu potrafią pracować jak szatany.
Janusz Płoński, Maciej Rybiński, Góralskie tango, 1978

Chcesz, żebym ci coś wyznała? Coś bardzo ważnego... Będę miała dziecko...
- Dziecko? To dobrze... Może bliźniaki? Takie dwa szatany jak mali Kawryginowie...
Jan Brzechwa, Gdy owoc dojrzewa

A tymczasem w Warszawie niemowlak w dalszym ciągu robił, co mógł, by pomóc bratu, czyli, żeby opóźnić moment wszczęcia poszukiwań. Był, według zgodnej opinii wszystkich domowników, najbardziej nieznośnym, najbardziej utrapionym niemowlakiem, jaki kiedykolwiek pojawił się w tej rodzinie. Wrzeszczał w dzień, wrzeszczał w nocy, stale coś mu dokuczało, to katar niemowlęcy, a to niemowlęca biegunka (mówiło się już nawet o niemowlęcej nerwicy), i w ogóle domagał się, by zajmować się nim bezustannie.
- To jest szatan, nie dziecko! Wrzeszczy, a minę ma taką, jakby się śmiał! W kogóż to on się wdał?! - biadoliła babcia, najbardziej umęczona ze wszystkich, a wszyscy byli solidnie umęczeni, niewyspani, podenerwowani i nawet mała Talunia, która molestowała mamę o nowego braciszka, mówiła teraz zupełnie jak dorosła osoba, że jej się „żyć odechciewa przez tego bachora“.
Marta Tomaszewska, Zamach na wyspę, 2001

 

- Zachowywała się jak księżniczka, wyobrażała sobie, że jest kimś lepszym niż ja, prosiłam, żeby pomogła mi trochę, byłam zajęta od rana do nocy, ciężko pracowałam, kończyłam studia wieczorowe, byłam księgową, miałam odpowiedzialną pracę, ona nigdy mi nie pomogła w domu, w szkole agresywna, bały się jej dzieci i nauczyciele, złośliwy mały szatan .
Krystyna Kofta, Fausta, 2010

Profil: ideologisch

Profil: ideologisch

Definition

satan

Bezeichnung für verschiedene Bezugsobjekte, die als im hohen Grad schlecht, feindlich angesehen werden. Oft in der Publizistik als Übersetzung aus einem islamischen Diskurs, in dem bestimmte westliche Länder als satan bezeichnet werden. Häufig ironisch, mit Distanz verwendet.

Definition

szatan

Großschreibung möglich.

Bezeichnung für verschiedene Bezugsobjekte, die als im hohen Grad schlecht und feindlich angesehen werden. Oft in der Publizistik als Übersetzung aus einem islamischen Diskurs, in dem bestimmte westliche Länder als szatan bezeichnet werden. Häufig ironisch, mit Distanz verwendet.

Konnotationen

 • USA, Israel, Westen
 • Fernsehen, Internet

Konnotationen

 • USA, Israel, Westen
 • Fernsehen, Internet

Lexikalische Relationen

Synonym

 • diabol2 ‘Teufel’, vgl. Droga je diabol! ‘Die Droge ist der Teufel!’

Lexikalische Relationen

[Für dieses Profil wurden keine lexikalischen Relationen gefunden.]

Wortbildungen

Adjektive

 • satanský3 ‘in Relation zu satan (ideologisches Profil) stehend, böse, bösartig,’, vgl. satanská politika ‘satanische Politik’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • malý satan
 • veľký satan

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

 • mały szatan/ kleiner Satan ‘Israel in bestimmten islamistischen Diskursen’, vgl. Iran mówi o wielkim szatanie – Ameryce i małym szatanie - Izraelu. ‘Iran spricht vom großen Satan – USA und vom kleinen Satan – Israel.´
 • wielki szatan/ großer Satan ‘USA in bestimmten islamistischen Diskursen’, vgl. Wielki szatan kusi demokracją. `Der große Satan lockt mit Demokratie.´

Kollokationen

 • amerikański szatan

Belege

Teherán, ak sa nejaká vytvorí, najprv znormalizovať slovník. Výrazy typu „Veľký Satan“ prípadne „Os Zla“ by mali byť tabu. Chameneí naposledy dlho váhal kým odmietol Solanovu ponuku na intenzívne šesťtýždňové rokovania o iránskom nukleárnom programe, čo naznačuje, že jeho poradcovia dogmatickí nie sú.
Hospodárske noviny, 17.12.2008

Za podobné prehrešky totiž v Iráne hrozí väzenie. Najväčší nepriateľ Iránu je Amerika, ktorej prischol názov Veľký satan. Hneď za ňou je Rusko, Malý satan. Krajina však nie je odrezaná od sveta. V obchodoch dostať aj výrobky z týchto krajín a tiež z Európy. Iba alkohol je v islamskej republike zakázaný. Kúpiť sa dá len nealkoholické pivo. Šarm, 27.2010

Rock’n’roll rocks „Taký kolos, ako je Sovietsky zväz, môže rozťať len elektrická gitara,“ povedal raz ruský spisovateľ Alexander Solženicyn. Dá sa povedať, že mu spôsobila minimálne hlbokú ranu. Hudba sa nedá zastaviť. V šesťdesiatych rokoch nás už naplno valcoval „satan zo Západu“, pán rock and roll. „Tá elektrická gitara, ten bít, rytmus a energia, to všetko bolo ako revolta proti konvenciám. Ovládla náš život,“ spomína si spevák z legendárnej bigbítovej kapely The Buttons a spoluautor knihy Slovenský bigbít Dodo Šuhajda.
Hospodárske noviny, 09.10.2009

Nový slovník plný satanov
Rovnako ako šáriu, islamizáciu univerzít, kódex obliekania pre ženy aj mužov, hudobný vkus (len náboženské a vojenské skladby), nemilosrdné zaobchádzanie s opozíciou, médiami aj s menšinami a ekonomiku bez pravidiel. Chomejní tiež do politického slovníka sveta priniesol termíny ako Veľký (Amerika) a Malý (Izrael) satan a tomu aj podriadil politiku svojej krajiny. Tí, ktorým išlo o skutočnú zmenu, museli byť sklamaní. Chomejnímu sa však podarilo vybudovať si kult osobnosti a stala sa z neho legenda.
SME, 03.02.2009

Ja, život, prenikne mŕtvou hmotou a zo zákona hmoty vznikne živý duch: zrkadlový obraz božského Ja. Tento zrkadlový obraz je satan a mohol sa stať živým duchom iba tým, že Boh ako Ja živých tvorov vdýchol svoj vlastný život hmote. Satan je teda zákon hmoty, ktorý bol oživený božským duchom. Satan leží mŕtvy v hmote ako jej zákon do tých čias, kým ho božský duch neoživí svojím vlastným životom. Ak sa vedomie stotožní so zákonom hmoty a ak myslenie, slová a činy neslúžia božskému zákonu, ale zákonom hmoty, potom človek oživí satana: tým sa človek sám stáva satanským. Bez človeka nemôže satan existovať, pretože bez ľudského Ja je satan iba nevedomou silou, nevyhnutným prírodným zákonom hmoty.
Elisabeth Haich, Zasvätenie, 2000

Diabol je pre neho temnou skrytou silou v prírode, ktorá riadi chod pozemských vecí a ktorú doposiaľ veda ani náboženstvo nedokáže vysvetliť. LaVeyov Satan je duchom pokroku, ktorý je pôvodcom všetkých veľkých hnutí, čo prispeli k vývoju civilizácie a k zdokonalení ľudstva. Je duchom revolty vedúcej k slobode, stelesneniu všetkých herézií, ktoré oslobodzujú človeka (Burton H. Wolf). Stredobodom filozofie LaVeya je súčasný človek, ktorý je sebaistý, egocentrický a individualistický a má prirodzené sklony k hedonizmu.  
Richard Babinský, Texty zo SME blog, 21.09.2005

Belege

Stygnięcie rewolucyjnego żaru doskonale widać w ślamazarnym tempie prac przy wznoszeniu mauzoleum Chomeiniego na południu Teheranu. Złota kopuła, pod którą zostało złożone ciało imama, przyciąga wzrok z odległości kilku kilometrów. W dzień i w nocy setki pielgrzymów oddają hołd założycielowi islamskiej republiki, ale brak w nich czołobitności. Mauzoleum jest wciąż terenem budowy, ze stropu wystają żelbetonowe belki, straszą niedokończone ściany. A miał to być przecież symbol nowego Iranu oczyszczonego z miazmatów Wielkiego Szatana, jak nazywano tu Amerykę. Nazywano, bo dziś nawet państwowa telewizja unika tego określenia, woli mówić o „amerykańskim imperializmie“.
Ozon nr 9, 2005

W ten oto sposób obozy stworzone do walki z komunizmem stały się wylęgarnią i uniwersytetem muzułmańskich fanatyków, zaprawionych w bojach i posługiwaniu się wszelkim orężem, pełnych wiary w swoją potęgę i żądnych nowych zwycięstw. Pokonali wszak jednego szatana - komunizm i rosyjskie imperium.
Wojciech Jagielski, Modlitwa o deszcz, 2000

Jaki jest dziś Hali i gdzie przebywa? Czy jest afgańskim talibem, upatrującym w Ameryce szatana, czy może żyje gdzieś na świecie jako banita, czekając na lepsze czasy dla Afganistanu?
Wieści Podwarszawskie nr 38 (547), 2001-09-23

Dziś w propagandzie politycznej taki sposób myślenia robi zawrotną karierę: Ameryka mówi o „osi zła“, Iran mówi o wielkim szatanie – Ameryce i małym szatanie - Izraelu. Język religijny okazuje się potężnym nośnikiem nienawiści.
Tadeusz Bartoś, Wolność, równość, katolicyzm, 2007

Peszawar to stolica fundamentalistów. Manifestacje poparcia dla Osamy bin Ladena odbywają się niemal równie regularnie jak modły w meczetach. W Peszawarze Saudyjczyk to bohater, hero, number 1. Tak piszą na kawałkach kartonowych pudeł, które przynoszą na manifestacje przed meczetami. Koszulki z Osamą, książki o Osamie, w Peszawarze ma je co drugi uliczny handlarz.
A Ameryka? Ameryka to Szatan i terrorysta, wróg większy nawet od Izraela.
Polityka nr 2318, 2001-10-06

W telewizyjnym orędziu do narodu prezydent Iraku podziękował również narodowi irackiemu za „wspaniałą postawę w obliczu ataków“. - Bóg chciał, aby Irak stał się przedmurzem ludzkości przeciwko wszystkiemu, co niesprawiedliwe (...), przeciwko złu, którym jest amerykański szatan, syjoniści i ich sojusznicy“ - mówił Husajn w swym wystąpieniu.
Dziennik Polski, 1998-12-19

Profil: mykologisch

Profil: mykologisch

Definition

satan

Giftige Pilzart (Boletus satanas, Satansröhrling), gekennzeichnet durch einen rötlichen Stiel.

Definition

szatan

Giftige Pilzart (Boletus satanas, Satansröhrling), die durch ihren rötlichen Stiel auffällt. Der vollständige Name lautet borowik szatański.

Konnotationen

 • gefährlich, trügerisch, tückisch
 • selten

Konnotationen

 • gefährlich, trügerisch, tückisch
 • selten

Lexikalische Relationen

Hyperonyme

 • hríb ‘Pilz’
 • huba Pilz

Kohyponym

 • choroš ‘Röhrling’

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • borowik szatański ‘Satansröhrlich’
 • grzyb szatański ‘Satanspilz’
 • diabelski grzyb ‘Teufelspilz’

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • jedovatý satan
 • najsť satan  

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

 • szatan niejadalny
 • trujący szatan

Belege

Hríb satanský (Boletus satanas), známejší pod ľudovým názvom satan je veľmi vzácna huba. Rastie v teplých listnatých lesoch na vápencoch a najmä v lete. Patrí medzi najkrajšie druhy hríbov. Je to síce jedovatý druh, ale určite nepatrí medzi najjedovatejšie huby. Mnohí ho však mylne a z neznalosti stále zaraďujú medzi obávaných zabijakov. Mimochodom, oveľa jedovatejšou je zákerná muchotrávka zelená (Amanita phalloides). Jej rozlišovacie znaky by mal poznať každý hubár. Na rozdiel od nej je satan jedovatý len v surovom stave. Preto sa neodporúča ochutnávať ho. Už malý kúsok môže spôsobiť nevoľnosť.
Brejk, 7.2008

Očividne nedôveroval najmä červeným klobúčikom húb. Tento horal pochádzal z kraja, kde všetky „červenoklobúkaté “ pokladajú ešte aj dnes za jedovaté. A pritom satan (Boletus satanas) nie je jedovatý, ak sa vraj správne uvarí. Ibaže kto by strácal čas pokusmi.
Brejk, 7.2008

Počas voľna sa Štefan Petic z Nedožier-Brezian vybral na prechádzku do neďalekého lesa. V priebehu troch hodín sa mu pri breznianskej priehrade podarilo nazbierať okolo 180 húb a to ani pre ne do prírody nešiel. „Sú medzi nimi nejaké dubáky, bedle a veľa suchohríbov rôznych druhov, vysvetlil Petic. Upozornil však, že rastú už aj satany a veľa muchotrávok zelených, ľahko zameniteľných s plávkami.
SME, 13.08.2010

Belege

Ten o którym piszesz „Szatan“ to tak naprawdę nazywa się Goryczak Żółciowy - wygląda jak prawdziwek, ale piecze jak diabli ;-) Prawdziwy Szatan, czyli Borowik Szatański jest bardzo ładnym grzybem: przysadzisty, pokroju borowika, w odcieniach brązów z czerwonawymi naciekami na trzonie.
Usenet -- pl.sci.lesnictwo [12.10.2001]

Zbliża się kolejna pełnia księżyca, obrodzą grzyby, a zbieraczy prawdziwków i kozaków przeszukujących lasy w pogoni za rekordowymi okazami, prześladuje wizja borowika szatańskiego. Szatański grzyb zwany krótko szatanem jest jedynym trującym gatunkiem w rodzinie najbardziej poszukiwanych przez smakoszy grzybów.
Gazeta Krakowska, 2001-08-25

Profil: Getränk

Profil: Getränk

Definition

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Definition

szatanumgangssprachlich

Sehr starker, schwarzer Kaffee, seltener Tee.

Konnotationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Konnotationen

[Für dieses Profil wurden keine Konnotationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Lexikalische Relationen

Synonyme

 • siekieraumgangssprachlich ‘sehr starker Kaffee oder Tee; starke Zigarette’

Wortbildungen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Phraseme, Kollokationen

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Phraseme, Kollokationen

[Für dieses Profil wurden keine Phraseme oder Kollokationen gefunden.]

Belege

[Das gewählte Profil liegt in dieser Sprache nicht vor.]

Belege

Są krzepcy i zahartowani. Na Wiśle wiosłowali po wenecku, czyli na stojąco, po siedem, osiem godzin dziennie (uderzając wiosłem 30-32 razy na minutę). Z przerwami na szatana, kawę oczywiście z włoskiego ekspresu, czy kanapki („Wędliny macie smaczne, ale kawę cienką niczym rosołek“).
Gazeta Wyborcza, 1997-09-12

Ja czasem se walne szatana herbate albo kawe. :-)
http://forum-przebudzenie.rozwojduchowy.net [19.08.2012]

Później na pół przytomny wyjął z chłodziarki-zamrażarki jajko i przyrządził je na półtwardo. Nie tryskając hur(r)aoptymizmem, przypiekł grzanki ze sczerstwiałego pieczywa i zaparzył herbatę szatana.
http://www.zseo-tarnow.neostrada.pl [19.08.2012]

Etymologie

Entlehnt aus lat. satan, satanas, dieses aus griech. satan, satanas, aus hebr. satan ‘Widersacher, Feind’, zu satan ‘nachstellen, verfolgen’ (REJZEK, KLUGE, DUW).

Im Alttschechischen wurden die Formen šatan, šathan und šatanáš verwendet (MSčS).

Etymologie

Poln. szatan von atschech. šatan, vgl. auch aksl. sotona. Ins Slawische übernommen von lat. satan, satanas ‘Satan, Teufel’ < griech. satanãs ‘Satan, Teufel’ < hebr. sāṭān ‘Gegner, Feind’.

Semantischer Wandel

In allen slowakischen Wörterbüchern wird von einer Homonymie von satan in der Bedeutung ‘Giftpilz’, das in allen Wörterbüchern erfasst wird, und den anderen Profilen des Wortes ausgegangen.

Vom mykologischen Profil abgesehen geht das SSJ 1959-1968 von einem religiösen und einem ethischen, auf einen Menschen bezogenen Profil aus. Das SSJ (2003) erfasst nur die religiöse Bedeutung des Wortes, während das SCJ (2005) ebenfalls das religiöse und das ethische Profil verzeichnet.

Das vorliegende Wörterbuch führt vier Profile von satan auf: ein religiöses, ein ethisches, ein ideologisches sowie ein mykologisches Profil. Am häufigsten treten das religiöse und das davon abgeleitete ethische Profil auf. Diese beiden Profile sind in der slowkaischen Sprache in ihrer Verwendung stabil. Das ideologische Profil ist dagegen fast ausschließlich auf die Verwendung in der Publizistik beschränkt und wird vom Sprecher noch nicht als normaler Wortgebrauch empfunden. Es wird oft mit Anführungszeichen versehen und findet sich vorwiegend in feststehenden, aus anderen Sprachen (und anderen Diskursen) übersetzten Kollokationen (malý satan ‘kleiner Satan’, veľký satan ‘großer Satan’), die an der Grenze zum Phrasem stehen. Es ist nicht klar, ob diese Bedeutung zu einem stabilen Profil in der modernen slowakischen Sprache führen wird. Der Bezug auf Abstrakta ist im Slowakischen selten und tritt in der Regel ebenfalls in Übersetzungen aus anderen Sprachen auf. Das mykologische Profil ist ebenfalls indominant und kann auch als Homonym zum religiösen bzw. ethischen Profil aufgefasst werden.

Wortbildungen sind primär im religiösen Profil zu verzeichnen, einige davon treten als Übertragung auch im moralischen Profil auf. Wie in anderen europäischen Sprachen auch sind die mit nichtnativen, lateinischen Suffixen -ista, -izmus gebildeten bzw. davon abgeleiteten Wörter wie satanista ‘Satanist’, satanizmus Satanismus’, satanistický ‘satanistisch’ usw. längst Teil der Alltagssprache geworden, was vor allem dem (durch starke Medienpräsenz verursachten) weiten Bekanntheitsgrad der damit zusammenhängenden Subkulturen zu verdanken ist.

Semantischer Wandel

In allen neueren Bedeutungswörterbüchern des Polnischen wird i.d.R. von vier Bedeutungen des Wortes szatan ausgegangen. So findet man im SJPDor (1958-1969) folgende: 1) die religiöse, (in die auch die ethische Bedeutung eingeordnet ist), mit den Qualifikatoren „phrasematisch, umgangssprachlich“ und der Explikation ‘o bardzo złym albo gwałtownym, nieoponowanym człowieku albo zwierzęciu’ versehen, 2) die mykologische Bedeutung und 3) das Getränkeprofil mit der Explikation ‘bardzo mocna kawa, porcja tego napoju’. Ähnlich auch im SJPSzym (1992) und im PSWP (1995-2005), wo das mykologische und das Getränkeprofil jeweils mit dem Qualifikator ‘umgangssprachlich’ versehen sind. Das IJSP (2000) verzeichnet ebenfalls das religiöse, das ethische, das mykologische und das Getränkeprofil, letzteres ist mit dem Qualifikator ‘umgangssprachlich’ gekennzeichnet.

Im religiösen Profil wird szatan z.T. auch als abstraktes Prinzip aufgefasst. Dem entsprechen auch die alternativen Pluralformen szatani für Personalia bzw. szatany für Nichtpersonalia. Die letztere Bedeutung überlappt sich zum Teil mit dem ideologischen Profil.

Gegenüber den lexikographisch regelmäßig verzeichneten vier Profilen ist das um vorliegenden Wörterbuch ausgegliederte ideologische Profil neu und auf spezifische Diskurskontexte beschränkt. Unter dieses Profil wird vor allem szatan als Bezeichnung einiger als Feinde verstandener Staaten (USA, Israel) eingeordnet. Es handelt sich meistens um eine zitatähnliche Anspielung auf islamische Diskurse, mit deren Sichtweise und Werten sich der Sprecher nicht identifiziert. Entsprechend distanziert wird auch der Ausdruck szatan verwendet.

In nichtnormativen Wörterbüchern wird mitunter szatan als umgangssprachliche Bezeichnung für eine bestimmte Affenart angegeben, die in der taxonomischen Tradition mit szataniec bzw. szatanka bezeichnet wird.

 

 

Sprichwörter

[Es wurden keine Sprichwörter gefunden.]

Sprichwörter

Gdzie szatan nie podoła, tam posyła apostoła. [wörtl. Wo der Satan nicht selbst hinkann, schickt er seine Apostel.]

Szatan nie śpi. [wörtl. Satan schläft nicht.]/ ‘Man sollte immer wachsam sein, da jederzeit etwas Schlimmes passieren könnte.’

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Peter Klas: Satan proti Bohu, 2004.
 • Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satanom (Vízie mystičky, ctihodnej Márie Ježišovej z Agredy. Imprimatur: Arcibiskupský ordinariát v Salzburgu). o.J.

  (Quelle: http://magnificatshop.sk/image/cache/data/brozury/AGREDY_obal_-500x500.jpg)

Werbung

 • Beispiel für politische Antiwerbung

  (Quelle: http://medialne.blog.etrend.sk/pastier/files/2010/06/m_fico-satan.jpg)

Sonstiges

 • religiöser Gebrauch

  (Quelle: http://www.christbook.sk/1236-1375-large/maria-len-modlitbou-mozeme-zvitazit-nad-zlom-a-uchranit-vsetko-co-chce-satan-znicit-vo-vasom-zivote.jpg)
 • Siegel der Gemeinde Dražovce

  (Quelle: http://blog.sme.sk/blog/7578/171917/9.jpg)
   

Kulturelle Kontexte

Literatur

 • Patrick Graham: Ewangelia według szatana (L’évangile selon Satan), 2007.
 • Irek Grin: Pan Szatan, 2007.
 • Kornel Makuszyński: Szatan z siódmej klasy, 1937.

  (Quelle: http://xara.pl/upload/images/products/big/Szatan_z_siodmej_klasy297.jpg)
 • Anton Szandor LaVey: Biblia Szatana (The Satanic Bible), 1969.

Filme

 • Uczeń szatana (Apt Pupil, Regie: Bryan Singer), USA/ Frankreich/Kanada, 1998.

  (Quelle: http://1.fwcdn.pl/po/11/30/31130/7429004.3.jpg)
 • Mama, Tata, Bóg i Szatan (Regie: Paweł Jóźwiak-Rodan), Polen, 2008.
 • Szatan (Satanás, Regie: Andrés Baiz), Mexiko/ Kolumbien, 2007.
 • Satan Spa, Horror, Polen, 2011.
 • Syn Szatana, Kurzfilm, Polen, 2007.

Musik

 • Turbo: Kawaleria Szatana (Musikalbum einer Heavy-Metal-Band), 2004.

  (Quelle: http://www.archiwumrocka.art.pl/galeria/600-400/t/turbo/anthology-1980-2008/kawaleria-szatana-mmp-cd-0626-label.jpg)

Werbung

 • Bild einer Anzeige zur Züchtung von Jack Russel Terriern

  (Quelle: http://szybkooferty.pl/uploads/photos/full/194/sprzedam_szatan_serduszko_-_hodowla_psow_rasy_jack_russell_terrier_1_1947561.jpg)
 • Logo einer Metzgerei
   
  (Quelle: http://www.szatan-dystrybucja.pl/gfx/lo.png)

Bibliographie

 • Ferenčíková, Adriana 2003: Pomoc areálovej lingvistiky pri výskume priezvisk alebo Šatan nemusí byť Satan, in: Žigo, Pavol/ Majtán, Milan (Hgs.), Vlastné meno v komunikácii, 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava, 6.-7. septembra 2002Bratislava.
 • Podolinská, Tatiana 2003: Boh alebo satan?: úloha nového náboženského hnutia Slovo života v polarizácii rómskej kolónie v Plaveckom Štvrtku. (Artikel) (In:  Rómovia - situácia náboženská - Plavecký Štvrtok [Slovensko]) (Artikel) (In: Slovenský národopis) Roč. 51, č. 1. S. 4-31.

Bibliographie

Bogusławski, Andrzej 1999: Kim był szatan z siódmej klasy?, in: Banyś, Wiesław/ Bednarczuk, Leszek/ Karolak, Stanisław (Hgs.), Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice.

Gardzińska, Janina 2004: Diabeł, licho, czart, szatan, antychryst, lucyfer w ekspresywnych wyraz eniach językowych polszczyzny potocznej, in: Wojtczuk, Krystyna/ Wierzbicka, Agnieszka (Hgs.), Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, Siedlce.

Góźdź, K. (Hg.) 2000: Teologia o szatanie, Lublin.

Łuczyński, Michał 2012: Czesko-polskie stosunki językowe w zakresie słownictwa kultury duchowej (przeszłość i stan obecny), in: Respectus philologicus (Vilnius) 22(27)/2012, S. 190-196.

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium