DeutschPolnischSlowakischTschechischSprachvergleich
sacrum und profanum
religiöse lexik in der allgemeinsprache (deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch)
Slowakisch: požehnanie
Deutsch: Segen

Polysemie

  1. religiös: ‘Gunst Gottes’
  2. religiös – zeremoniell: ‘Teil der Liturgie’
  3. religiös – performativ: ‘Erteilen des Segens’
  4. felizitativ: ‘über etw., was Glück oder Nutzen bringt’
  5. approbativ: ‘Einwilligung’
  6. Abundanz: ‘Fülle’

Polysemie

  1. religiös: ‘Gunst Gottes’
  2. religiös – zeremoniell: ‘Teil der Liturgie’
  3. religiös – performativ: ‘Erteilen des Segens’
  4. felizitativ: ‘über etw., was Glück oder Nutzen bringt’
  5. approbativ: ‘Einwilligung’
  6. Abundanz: ‘Fülle’

Profil: religiös

Profil: religiös

Definition

požehnanie

Die Zuneigung und Gunst Gottes, dank deren einem Menschen Gesundheit, Reichtum, Schutz, das Gelingen seiner Arbeit u. Ä. gewährt werden.

Sg. tant.

Definition

Segen

Die Zuneigung und Gunst Gottes, dank deren einem Menschen Gesundheit, Reichtum, Schutz, das Gelingen seiner Arbeit u. Ä. gewährt werden.

Sg. tant.

Konnotationen

[Für dieses Profil wurden keine Konnotationen gefunden.]

Konnotationen

  • Vertrauen, Sicherheit
     

Lexikalische Relationen

Synonyme

  • milosť ‘Gnade’

Opposita

  • kliatba ‘Fluch’

Lexikalische Relationen

Synonyme

  • Gnade

Opposita

  • Fluch

Wortbildungen

Verben

  • požehnať1 ‘segnen’, vgl. Boh ho požehnal početným potomstvom. ‘Gott segnete ihn mit reichlicher Nachkommenschaft’.

Adjektive

  • požehnaný1 ‘gesegnet’

Adverbien

  • požehnane1 ‘gesegnet’

Wortbildungen

Substantive

  • Haussegen1 ‘Segen für einen Haushalt’, vgl. Die Sternsinger bringen den Menschen den Haussegen.
  • Segensgebet ‘Gebet, in dem um Segen gebeten wird’

Verben

  • segnen1 ‘den Segen geben, über Gott’, vgl. Gott segne dich und behüte dich! ‘christliche Segensformel’, Christus segne dieses Haus! ‘Segensspruch, den die Sternsinger an den Türrahmen als +C+M+B verzeichnen’, Gesegnete Feiertage!
  • segnen3, veraltet ‘preisen’, vgl. Endlich kommt der gesegnete Morgen, an dem mir der Bote das kostbare Kistchen übergibt. (dem DWDS entnommen)

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

  • Veľa (zdravia a) božieho požehnania./ Alles Gute und Gottes Segen. ‘traditionelle Segensformel’

Kollokationen

  • Božie požehnanie

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

  • Alles Gute und Gottes Segen! ‘Wunschformel’

Kollokationen

  • Gottes Segen
  • jmdm. Gottes Segen wünschen
  • um Gottes Segen bitten

Belege

Komu a kde kňaz udeľuje požehnanie, je čisto jeho osobná vec. V tejto chvíli koná in persona Christi (v osobe Krista) a nie in persona propria (v osobe svojej). Ježiš vraví apoštolom: "Ak je ten človek hoden pokoja, váš pokoj zostane na ňom, ak nie, vráti sa k vám." Požehnanie prináša v prvom rade pokoj. Čo iné v týchto chvíľach potrebuje naša politická scéna viac, ak nie práve pokoj?
SME, 10.12.1994

Toto je dôvod, prečo spolu s úctou a vďakou spisovateľovi Jánovi Tužinskému vyslovujem vďaku a úctu Univerzite Konštantína Filozofa za jej dnešný vedecký seminár o ďalšom slovenskom spisovateľovi. A želám tomuto podujatiu Božie požehnanie.
Literárny týždenník, 2001

Nepredstavoval som si ju viacej s meričkami v rukách. I jej úsmev sa mi zahmlil (s. 98). A napokon, keď sa Peter hrdinsky vyrovnáva s obavou nad hroziacou smrťou Magdalény: Ale o jedno som prosil Boha, aby mi tam v nebi chránil Magdalénu. Aby jej dal z meričiek rozsievať svoje požehnanie na ľudí.
Kultúra slova, 1995

Aj najpochybovačnejší rozum musel zmĺknuť pred súhrou toľkých náhod! Nie, nemohla som pochybovať: bola som prijatá! Cítila som nevýslovný pocit šťastia a vďačnosti, cítila som božiu milosť, požehnanie, hlboký slávnostný pocit a hlbokú pokoru.
Haich, Elisabeth: Zasvätenie. Bratislava 2000

Veľa zdravia, Božieho požehnania prajú rodičia, starí rodičia Janíkovci a Hubkovci, krstná mama Mirka, Andrejka a braček Miško.
MY Turčianske noviny, 14.08.2012

Takáto vzácna návšteva neprichádza často ani do veľkých miest. Je teda veľkým požehnaním a zároveň povzbudením pre všetkých veriacich, že sa nám tejto milosti ALENA ROLFESOVÁ dostalo.
MY Topoľčianske noviny, 19.06.2012

Buď pokoj v tvojom srdci! - zákon je zmluva človeka s človekom, od prvej jari do poslednej zím sám si je kliatbou a požehnaním len v ňom je bieda a nádej túžba milovať a byť milovaný lebo sa rodí a zomiera Boh je nekonečný a sám zmluva mu nie je treba Boh akoby nebol Zakvílilo ticho, žialili zástupy lebo v Izraeli nikdy už potom nebolo proroka, ktorý sa tvárou v tvár rozprával s Hospodinom
SME, 25.10.1995

Belege

Hilfswerk Wagram bat um Gottes Segen für seinen umfangreichen Fuhrpark.
Niederösterreichische Nachrichten, 25.07.2013

„In diesen Tagen brechen viele von Ihnen in den Urlaub auf. Dafür wünscht Ihnen die Gemeinde alles Gute und Gottes Segen“, schloss der Pastor den Vergleich mit Abrahams Aufbruch durch Wüste und Berge.
Braunschweiger Zeitung, 08.07.2008

„Alles Gute und Gottes Segen wünsche ich Ihnen“, sind meine Abschiedsworte an ihn. Er nickt mir lächelnd zu, und ich schaue den beiden nach, wie sie langsam weggehen.
Braunschweiger Zeitung, 18.08.2007

 

 

 

 

Profil: religiös-zeremoniell

Profil: religiös-zeremoniell

Definition

požehnanie

Metonymisch über den Schlussteil des Gottesdienstes oder eine eigenständige Andacht, bei denen der Geistliche der anwesenden Gemeinde den Segen erteilt.

Sg. tant.

Definition

Segen

Metonymisch über den Schlussteil des Gottesdienstes oder eine eigenständige Andacht, bei denen der Geistliche der anwesenden Gemeinde den Segen erteilt.

Sg. tant.

Konnotationen

  • erhobene Hände, zeremonieller Gesang
  • niedergeschlagene Augen, gesenkter Kopf

Konnotationen

[Für dieses Profil wurden keine Konnotationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

Synonyme

  • benedikcia ‘Segen, Benediktion’

Lexikalische Relationen

Synonyme

  • Benediktionkirchlich

Wortbildungen

Verben

  • požehnať2 ‘den Segen erteilen’, vgl. Biskup požehnal veriacich. ‘Der Bischof segnete die Gläubigen.’
  • požehnávať ‘segnen, den Segen erteilen’, vgl. Požehnával, lámal a dával chleby apoštolom. ‘Er segnete, brach und gab die Brote den Aposteln.’
  • prežehnať ‘segnen’, vgl. Trikrát prežehnala chlieb. ‘Dreimal segnete er das Brot.’
  • žehnávaťfrequentativ ‘segnen’, vgl. Pápež s ratolesťou palmy zo svojho okna žehnával v mene Krista. ‘Der Papst segnet im Namen Christi mit einem Palmwedel aus seinem Fenster.’

Adjektive

  • požehnaný2 ‘gesegnet’

Adverbien

  • požehnane2 ‘gesegnet’

Wortbildungen

Substantive

  • Abendsegen ‘kurze Abendandacht’
  • Schlusssegen ‘der letzte Teil des Gottesdienstes, in dem der Geistliche den Segen spricht’, vgl. Der Chor ist aktiv in die Liturgie eingebunden (Kyrie, Agnus Dei, Dank, etc.) und wird nach der Kommunion beziehungsweise vor dem Schlusssegen mit der Interpretation des "Magnificat" sein ganzes Können unter Beweis stellen.
  • Segensfeier ‘kleine Andacht, bei der der Segen erteilt wird’, vgl. Nach dem Schlussgottesdienst fand neben der Eucharistiefeier erstmals eine ökumenische Segensfeier statt als Zeichen der Verbundenheit mit den Nichtkatholiken.

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

  • Áronovské požehnanie ‘Priestersegen, aronitischer Segen, Schlussegen im (evangelischen) Gottesdienst’

Kollokationen

  • Apoštolské požehnanie
  • eucharistické požehnanie
  • pápežské požehnanie
  • požehnanie krstnej vody
  • požehnanie nad vínom
  • vysloviť požehnanie

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

  • nach dem Segen

Belege

V skutočnosti je však medzi nimi istý rozdiel vyplývajúci už zo samých základových slovies posvätiť a vysvätiť. Sloveso posvätiť sa zaraďuje k takým slovesám ako požehnať, pokropiť (svätenou vodou). Teda aj posviacka bude obrad, ktorým sa od Boha žiada požehnanie istých predmetov, napr. obrazu, oltára, požiarnickej zástavy, mestského erbu.
Kultúra slova, 2000

Neuvádza sa však napr. preklad sústavy 18 dobrorečení šemone esre. Hebrejské beracha či beraka sa prekladá ako požehnanie, ale aj zo slovenského kontextu vyplýva, že ide skôr o dobrorečenie.
Kultúra slova, 2001

Je to slobodný dar dávaný bez strachu, pochlebovania a podmienok. To je, vážený pane, v dejinách civilizácie taká závažná chvíľa, že si zaslúži oslavu. Nechajme však bokom staré ceremónie, nechajme bokom pána starostu s družinou korytnačiek * G a najvyšších úradníkov, ktorý deväťkrát poklepká svojím žezlom po kameni, kým arcibiskup canterburský v obradnom rúchu vyslovuje požehnania. Vymyslime si pre túto novú príležitosť nový obrad.
Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt 2002, roč. 10, č. 1

Mestský park praskali vo švíkoch. Krásne počasie a bohatý program prilákal ľudí na ôsmy ročník Podzoborského vinobrania. Akcia, ktorú moderovala Oľga Csákayová, sa začala sprievodom a požehnaním plodov jesene, nasledoval program, v ktorom na pódiu vystúpili folklórne a spevácke súbory z Nitry a okolia.
MY Nitrianske noviny, 17.09.2012

Po rannom privítaní a požehnaní pútnikov farským administrátorom Štefanom Hýroššom a Vladimírom Maslákom v kostole sv. Mikuláša ľudia kráčali v sprievode dychovej hudby Senioranka k Lurdskej jaskyni.
MY Turčianske noviny, 04.09.2012

Po približne desiatich Slávnosť požehnania sochy pred kostolom sv. Martina.
MY Nitrianske noviny, 06.08.2012

Požehnanie Urbi et Orbi v tejto uponáhľanej dobe pôsobí ako balzam na vysokým životným tempom vystresovanú dušu.
SME. Víkend magazín, 07.07.2012

Kňazským požehnaním sa omša končí, ľud odchádza, smeruje na miesto, kde sa dá zajesť i vypiť, a kde trubači zahrajú aj čosi svetské.
Literárny týždenník, 2001

Po záverečnom požehnaní františkánom – bratom Gabrielom z Nových Zámkov odchádzali všetci nabudení nielen národne ale hlavne duchovne.
MY Nitrianske noviny, 11.06.2012

V šalianskom kostole sa Noc kostolov začala svätou omšou. Krátko pred polnocou uzavrela podujatie adorácia a požehnanie.
MY Nitrianske noviny, 11.06.2012

Dve hodiny pred polnocou začne akadémia mladých, potom sa budú čítať vybrané kapitoly z Biblie a o polnoci zakončia program eucharistickým požehnaním.
Roľnícke noviny, 01.06.2012

Popoludní sa išlo do kostola na požehnanie spojené s krátkym čítaním. Na cinzanskej fare sa zišlo na priateľskom posedení viacero kňazov. Ešte čakali na jedného, ktorý mal mať kázeň. Ale práve ten neprišiel, nevedno prečo. Najhoršie bolo, že ani jeden z prítomných kňazov si netrúfal zastúpiť ho.
Med, Oldřich: Charizmatický svätec - Detstvo. Bratislava 2001

Robil som tam letecké modely, hral stolný tenis, futbal. U saleziánov sme vlastne robili všetky športy. U nich však bola prísna disciplína. Športovať sme mohli iba do piatej popoludní, potom sa ihriská zavreli a museli sme ísť na požehnanie alebo omšu. Navyše som chodil aj do Sokola na gymnastiku, kde sestru ako krasokorčuliarku pripravovala v baletnej škole pani Lehotská, mama hudobníka Janka Lehotského.
Denník Šport, 5.1.2008

A zasa inokedy, keď ma zvonár pustil na zvonicu, aby som po prvý raz sám zvonil na požehnanie zvonom Jozefom, a ja som tam hore bol sám a sám a pánom tých zaujímavých kovových velikánov, a keď po vykonanej práci, plný najpoetickejšieho rozochvenia, som zišiel dolu, stál kanonik Pešina pri veži a práve sa opytoval zvonára: „Ktorýže somár to tam bol? Veď šturmoval!“ Videl som všetkých tých starých pánov s ich kamennými očami, ako otvárajú sprievod, ale napodiv, driek a nohy som si nevedel primyslieť, niesli sa len poprsia, ale pohybovali sa tak, ako keby kráčali.
Neruda, Jan: Malostranské poviedky. Bratislava, 1989

Belege

Nach dem Segen lud der Kirchenvorstand zu einem Empfang in das Gemeindehaus ein. Hier konnten die Besucher, unter ihnen auch Bürgermeister Erich Maier, in Bildern die Entstehungsgeschichte der Kirche verfolgen.
Mannheimer Morgen, 27.05.2013

Die Kinder gestalteten die Messe mit Liedern, Gedichten und Fürbitten. Nach dem Segen durch Pater Henryk, bekam jedes der neunzehn Vorschulkinder eine Schultüte überreicht.
Burgenländische Volkszeitung, 12.07.2012

Profil: religiös-performativ

Profil: religiös-performativ

Definition

požehnanie

Metonymisch über eine Sprechhandlung, durch die der Segen bei Gott erbeten wird. Den Segen spricht meistens ein Geistlicher vor versammelten Gläubigen. Er nimmt dabei eine rituelle Körperhaltung ein (erhobene, ausgestreckte Arme) und zeichnet mit der rechten Hand ein Kreuzzeichen über die Gläubigen oder an jemandes Stirn.
Auch Laien können anderen Menschen Segen erteilen (zum Beispiel die Eltern den Kindern usw.).

Der Segen kann auch für Tiere und Gegenstände (z. B. Pferde, Autos, Speisen) erbeten werden. Die Menschen, die sie nutzen, sollen dadurch in Gott Unterstützung erhalten.

Sg. tant.

Definition

Segen

Metonymisch über eine Sprechhandlung, durch die der Segen bei Gott erbeten wird. Den Segen spricht meistens ein Geistlicher vor versammelten Gläubigen. Er nimmt dabei eine rituelle Körperhaltung ein (erhobene, ausgestreckte Arme) und zeichnet mit der rechten Hand ein Kreuzzeichen über die Gläubigen oder an jemandes Stirn.
Auch Laien können anderen Menschen Segen erteilen (zum Beispiel die Eltern den Kindern usw.).

Der Segen kann auch für Tiere und Gegenstände (z. B. Pferde, Autos, Speisen) erbeten werden. Die Menschen, die sie nutzen, sollen dadurch in Gott Unterstützung erhalten.

Sg. tant.

Konnotationen

  • feierliche Worte
  • Sternsinger
  • Kuß

Konnotationen

  • feierliche Worte
  • Sternsinger
  • Kuß

Lexikalische Relationen

[Für dieses Profil wurden keine lexikalischen Relationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

[Für dieses Profil wurden keine lexikalischen Relationen gefunden.]

Wortbildungen

Verben

  • požehnať niekomu ‘jmdn den Segen erteilen’, vgl. Položil ruku na moju hlavu a požehnal mi. ‘Er legte die Hände auf meinen Kopf und erteilte mit den Segen.’
  • prežehnať sa ‘sich bekreuzigen’, vgl. Prstami sa ešte prežehnala. Pre istotu. ‘Er bekreuzigte sich zur Sicherheit noch einmal mit den Fingern.’
  • prežehnávať sa ‘sich bekreuzigen’, vgl. Niektorí sa pred bojom prežehnávajú, iní sa modlia. ‘Einige pflegen sich vor dem Kampf zu bekreuzigen, andere zu beten.’
  • rozžehnávať sa1 ‘sich verabschieden, Abschied nehmen’, vgl. Starší syn sa rozžehnal s matkou i s bratom. ‘Der ältere Sohn verabschiedete sich von der Mutter und dem Bruder.’; Bola by som nútená rozžehnať sa s nádejou na zmaturovanie. ‘Ich hätte mich von der Hoffnung auf das Abitur verabschieden müssen.’
  • rozžehnávať sa2 ‘von einer Idee, einem Vorsatz, einem Wunsch usw. verabschieden, resignieren’, vgl. Vajanský sa už rozžehnáva s aktivizmom mladosti. ‘Vajanský nimmt schon vom Aktivismus der Jugend Abschied.’
  • zažehnať ‘(etwas Schlechtes) beenden, abwenden, abwehren’, vgl. Konflikt sa však zďaleka nepodarilo zažehnať. ‘Der Konflikt konnte jedoch bei weitem nicht abgewehrt werden.’
  • zažehnávať ‘(etwas Schlechtes) beenden, abwenden, abwehren’, vgl. Ďalšiu krízu zažehnávali. ‘Sie wendeten eine weitere Krise ab.’
  • žehnať1 ‘segnen (liturgisch)’, vgl. Kňaz žehná mladomanželov. ‘Der Priester segnet die Neuvermählten.’
  • žehnať sa ‘sich bekreuzigen’, vgl. Nato som sa žehnal, vidíte, pomohlo. ‘Danach bekreuzigte ich mich, wie ihr seht, es hat geholfen.’

Adjektive

  • požehnaný3 ‘gesegnet’

Adverbien

  • požehnane3 ‘gesegnet’

Wortbildungen

Substantive

  • Alpsegen ‘Einsegnung der Alp durch den katholischen Priester vor dem Auftrieb des Viehs’
  • Haussegen2 ‘Segensspruch über der Tür eines Hauses, an der Wand eines Zimmers’, vgl. bei jmdm. hängt der Haussegen schief  ‘es gibt Streit, Uneinigkeit’
  • Pilgersegen ‘Segnung der Pilger’, vgl. Los geht's um 6.30 Uhr mit dem Pilgersegen in der Gackenbacher Kirche.
  • Primizsegen ‘Segen, den der Primiziant nach der ersten von ihm gehaltenen Messe austeilt’
  • Reisesegen ‘Segen, der jemandem, der auf Reisen geht, gegeben, gespendet wird’
  • Segensspruch ‘Sprachformel, mit der der Segen erteilt wird’, vgl. Er bat bei seinem ökumenischen Segensspruch um Gottes Schutz., Neben Liedvorträgen malen die Kinder den Segensspruch 20+C+M+ B+00 an die Türbalken.
  • Segensworte ‘Worte, mit denen der Segen erteilt wird’
  • Segenswunsch ‘Wunsch des Segens, zumeist in der Pluralform: Segenswünsche’, vgl. Die Könige und ihre Begleiter ziehen von Haus zu Haus und überbringen Segenswünsche zum neuen Jahr.
  • Segenszeichen ‘Zeichen, das die Erteilung des Segens begleitet’, vgl. Auf Wunsch wird auch das Segenszeichen „19C+B+B+99“ mit Kreide an der Haustüre angeschrieben., Das zentrale Segenszeichen in allen Ordinationsliturgien ist die Handauflegung.
  • Segnung1 ‘das Segnen, Erbitten des Segens’, vgl. die Gottesdienste zur Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren, Segnung des Hauses

Verben

  • aussegnen1 ‘einem Verstorbenen den letzten Segen erteilen’, vgl. einen Verstorbenen aussegnen
  • aussegnen2 ‘für etw. den Segen erbitten’, vgl. das Haus aussegnen lassen
  • einsegnen1 ‘konfirmieren’, vgl. Sieben Konfirmanden eingesegnet.
  • einsegnen2 ‘den Segen über jemanden oder etwas sprechen’, vgl. Das neue Feuerlöschfahrzeug wird eingesegnet., Die neuen Kirchenvorstände eingesegnet.
  • segnen2 ‘den Segen erbitten’, vgl. Stadtpfarrer Andreas Kaiser segnete die Erntegaben.
  • sich besegnenveraltet, buchsprachlich ‘sich bekreuzigen’, vgl. Sie wand den Rosenkranz um die Hand und besegnete sich aus dem vertrockneten Weihwasserbecken.

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

  • domáce požehnanie ‘Haussegen’
  • eucharistické požehnanie ‘eucharistischer Segen’

Kollokationen

  • dať <niekomu> požehnanie
  • dostať požehnanie
  • dostať rodičovské požehnanie
  • udeliť  <niekomu> požehnanie

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

  • eucharistischer Segen ‘Segen, der von einem Priester oder Diakon erteilt wird, indem er die Monstranz mit der Eucharistie über die Gläubigen erhebt und damit ein Kreuzzeichen über sie macht’

Kollokationen

  • den Segen erhalten
  • den Segen erteilen
  • den Segen spenden
  • den Segen sprechen
  • sich den Segen holen

Belege

Približne v tom istom čase žiada rodičovské požehnanie pri odobierke z domu aj ženích: Drahí roďičovei̯! Umieňiu̯ son si dňes k sobášu pristúpiťi.
Kultúra slova, 1998

Požehnanie na cestu mu udelí Jozef Tiso. Zádušná omša nuli aj siedme výročie smrti prezibude slúžená za každého osobitne.
SME, 28.08.2012

Morus kráča uprostred ozbrojených vojakov. Pri ceste stojí jeho syn Ján. Hodí sa na kolená a prosí o otcovo požehnanie. Na nábreží pri Toweri stojí Margaréta. Aj ona si kľakne a prosí o požehnanie.
Seuffert, Josef: Svätý Tomáš Morus. Trnava 2001

E. Čobejová píše aj o tom, že kňazi odmietajú spovedať, sobášiť, krstiť, zaopatrovať chorých a udeľujú požehnania politikom na mítingoch. Toto vaše je prinajmenšom zavádzajúce, preto potrebuje nasledujúce vysvetlenie: Ad 1. krst: Pápež Ján Pavol II., hlava katolíckej cirkvi, pred časom varoval pred ľahkovážnym krstením detí.
SME, 10.12.1994
 

Belege

Oder hängt es an der Person, die den Segen spricht. Dürfen nur Pfarrer und Vikare den Segen spenden? Oder braucht’s gar die richtige Segenshaltung, damit er wirken kann?
Braunschweiger Zeitung, 01.06.2013

Samstag Früh startete die Tour bei der Leithaprodersdorfer Pfarrkirche – versehen mit guten Wünschen der Bevölkerung sowie einem Segen von Pater Stefan Vukits.
Burgenländische Volkszeitung, 09.05.2013

Nach Plänen von Baumeister Klaus Beron und dem unermüdlichen Einsatz von Pastoralassistent Johann Wimmer und dessen Gattin Liesl wurde das ehrgeizige Vorhaben realisiert und das Pfarrheim zu einem echten Schmuckkästchen umgebaut, dem Generalvikar Prälat Eduard Gruber den kirchlichen Segen spendete.
Niederösterreichische Nachrichten, 03.01.2013

Der Kardinalprotodiakon, derzeit der Franzose Jean-Louis Tauran, tritt später auf den Hauptbalkon der Peterskirche und verkündet: «Habemus Papam» («Wir haben einen Papst»). Anschliessend tritt der neue Papst auf den Balkon und spricht den Segen «Urbi et Orbi» («Der Stadt und dem Erdkreis»).
Die Südostschweiz, 02.03.2013

Nachdem Reiter und Pferde den Segen durch Pastor Joachim Kall erhalten hatten, war der Höhepunkt des Abends dran: das Mächtigkeitsspingen. Zwölf Reiter hatten sich für die Springprüfung angemeldet. Die Pferde mussten ein Seil und eine Mauer überwinden.
Braunschweiger Zeitung, 08.01.2008

Weit gebracht haben es jetzt auch die hannoverschen Kleingärtner: Sie trafen den Papst, ganz offiziell, im Vatikan, und holten sich bei einer Massenaudienz den Segen von Benedikt XVI. Und nicht nur das: Auch Gartenzwerg Faunus, das Maskottchen der Kleingärtner, war mit von der Partie.
Hannoversche Allgemeine, 28.08.2008

Zur Fronleichnamsfeier auf dem Stadtmarkt lädt die katholische St.-Petrus-Gemeinde dann am Sonntag, 18. Juni, um 10 Uhr ein. Nach dem Gottesdienst ziehen die Gläubigen in einer Prozession zur St.-Petrus-Kirche, in der der abschließende Segen erteilt wird.
Braunschweiger Zeitung, 14.06.2006

Profil: felizitativ

Profil: felizitativ

Definition

požehnaniehyperboolisch

Über eine Sache, eine Handlung oder ein Ereignis, die sich sehr positiv auswirken und viel Nutzen, Erfolg, Glück u. Ä. bringen.

Sg. tant.

Definition

Segenhyperbolisch

Über eine Sache, eine Handlung oder ein Ereignis, die sich sehr positiv auswirken und viel Nutzen, Erfolg, Glück u. Ä. bringen.

Sg. tant.

Konnotationen

  • strahlendes Antlitz, Glanz
  • Reichtum an Geld, Gütern und Nachkommen
  • unverhofft

Konnotationen

[Für dieses Profil wurden keine Konnotationen gefunden.]

Lexikalische Relationen

Synoynme

  • blahoslavenstvoveraltet ‘Segen’
  • šťastie ‘Glück’

Opposita

  • neuspech ‘Misserfolg’
  • pech ‘Pech’
  • smola ‘Pech’

Lexikalische Relationen

Synonyme

  • Glück
  • Wohltat

Wortbildungen

Adjektive

  • požehnaný4 ‘gesegnet, freigiebig, segenbringend’, vgl. požehnaný časy ‘gesegnete Zeiten’, požehnaný dážď ‘segenspendender Regen’
  • požehnaný5 ‘fruchtbar, gesegnet’, vgl. požehnaný vek ‘gesegnetes Alter’, požehnaný muzami ‘von den Musen gesegnet’
  • požehnaný6 ‘gesegneten Leibes, schwanger’, vgl. požehnaný stav ‘gesegneten Leibes: schwanger’

Verben

  • žehnať2 ‘rühmen, preisen’, vgl. žehnať náhode ‘das Geschick preisen’

Wortbildungen

Substantive

  • Segnung2 ‘segensreiche Wirkung, meist im Plural, häufig ironisch’, vgl. die Segnungen des Fortschritts, Von all den verkündeten Segnungen der Marktliberalisierung bleibt in der Praxis nicht viel übrig.

Adjektive

  • segensreich ‘Glück, Nutzen u. Ä. bringend’, vgl. In Salzburg hat die Wirtschaftskammer bei all ihren Schwächen auch segensreich gewirkt. 

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

  • byť požehnaním/ ein Segen sein: <niečo˃ je pre <niekoho/ niečoho˃ požehnaním’ ‘positive Folgen haben, sich vorteilhaft auswirken’
  • byť požehnaním i kliatbou/ etwas ist Segen und Fluch zugleich: <niečo˃ je pre <niekoho/ niečoho˃ požehnaním i kliatbou’ ‘über eine Eigenschaft, Lebensumstände usw., die sowohl als Vorteil, als auch als Nachteil erlebt werden’, vgl. Ropa je požehnaním i kliatbou. ‘Öl ist Segen und Fluch zugleich.’

Kollokationen

  • Božie požehnanie
  • požehnanie ženského lona
  • práca je preňho požehnanie
  • priniesť požehnanie

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

  • (ein) Segen und (ein) Fluch (zugleich) sein / (ein) Fluch und (ein) Segen (zugleich) sein: <etw.˃ ist (zugleich) ein Segen und ein Fluch ‘über eine Eigenschaft, Lebensumstände usw., die sowohl als Vorteil, als auch als Nachteil erlebt werden’, vgl. Seine Vielseitigkeit ist für ihn Fluch und Segen zugleich. „Manchmal ist es ein Vorteil, auf so vielen Positionen spielen zu können, manchmal aber auch ein Nachteil“, hat Sarpei in seinen vier Spielzeiten in Wolfsburg festgestellt.
  • ein Segen sein: <etw.˃ ist für <jmdn./ etw.˃ ein Segen ‘positive Folgen haben, sich vorteilhaft auswirken’, vgl. Seine [Gerhard Schröders] Sozialreformen, bekannt als Agenda 2010, waren für Deutschland ein Segen – und für die SPD eine Zumutung, an der sie auch zehn Jahre danach noch zu knabbern hat.

Kollokationen

  • etw. für einen Segen halten
  • Segen stiften

Belege

"Každé dieťa som porodila cisárskym rezom. Moje telo tak prežívalo traumu, nemyslím si, že by som to opäť zvládla. Ale som určite za adopciu. Je to úžasné požehnanie, určite by sme to radi urobili," povedala herečka, ktorá by však nechcela ísť cestou Angeliny Jolie alebo Madonny

Korzár spišský, Petit Press 13.09.2012

„....A svadba z donútenia má zväčša málo požehnania,“ napísal pre denník Het Financieele Dagblad. Analytici však očakávajú, že sa dokážu dohodnúť a krajinu čaká stabilná vláda.
SME, 14.09.2012

Cigánska pečienka v Anite bola výborná. Vo všeobecnosti musím potvrdiť trend z minulých ročníkov a tiež z iných výstav, že " návštevníctvo " je možné rozdeliť na dve skupiny: Druhá skupina je pre vystavovateľov požehnaním, zatiaľ čo tá prvá nie.
Inzine, 1999

Sklamanie je vždy a všade vecou očakávaní. Súčasná bezprecedentná úroveň sklamania medzi slovenskými elitami je vecou vysokých a stále rastúcich očakávaní voči politikom. Tento fakt môže mať smutné dôsledky pre politikov, pre krajinu je však požehnaním.
Inzine, 2002

Zdá sa, že Francúzi znovu získali v seba samých a vo svojich vedúcich predstaviteľov. Víťazstvo ich futbalového tímu na majstrovstvách sveta bolo požehnaním. Vytvorilo moment národného zjednotenia, ktorý sa ešte stále bude ozývať v roku 1999.
Profit, 1998

V programe Vinobrania 2011 je z čoho vyberať. Program na dvoch pódiách Vinobranie, tradičné oberačkové slávnosti, otvorí v piatok o piatej hodine popoludní prvý dúšok a požehnanie prírody na hlavnej tribúne na Radničnom námestí.
MY Senec-Pezinok, 13.09.2011

Belege

Klosterneuburg. Klosterneuburger Solarstammtisch im Café Epicur. Ing. Franz Hoinig spricht zu folgenden Themen: Energieautark durch Photovoltaik und Wärmepumpen? Ist die durch Photovoltaik versorgte Elektromobilität eine Sackgasse? Oder ein Segen? Ab 19.30 Uhr
Niederösterreichische Nachrichten, 31.01.2013

Neumanns Geduld, Übersicht und Erfahrung als ehemaliger IG-Metall-Spitzenfunktionär haben möglich gemacht, dass eine der bedeutendsten Tarifvereinbarungen bei VW unterschrieben wurde, denn erstmals war es einem Betriebsrat gelungen, konkrete Produkt- und Stückzahlzusagen als Gegenleistung für eine längere Arbeitszeit zu bekommen. Offensichtlich ein Segen für Konzern und Belegschaft: Die Jobs bei VW sind sicher wie lange zuvor nicht, die Produktivität steigert stetig und im Stammwerk werden inzwischen vier Modelle montiert – Golf, Golf plus, Touran und der Renner Tiguan, der so viele Käufer hat, dass VW um Geduld bitten muss.
Braunschweiger Zeitung, 03.03.2008

Der scheidende BayernLB-Chef Schmidt ist allerdings bekennender Fusionsgegner. Das würde mehr Reibungsverluste verursachen als Segen stiften, erklärte er.
Hannoversche Allgemeine, 20.02.2008

Die meisten Menschen, die noch zu später Stunde durch die Geschäfte gehen, finden es gut. "So spät einkaufen zu können ist ein Segen für mich. Zum einen weil ich lange arbeite und dann nur noch die Tanke bleibt. Zum anderen ist das Einkaufen auch entspannter, weil weniger Publikum im Laden ist", sagt Sven Eichner (35) aus Neu Allermöhe.
Hamburger Morgenpost, 02.05.2008

KAPELLARI: Ich habe immer deutlich gemacht, daß ich zum Papst stehe; in der selbstverständlichen Treue und in der Überzeugung, daß ich ein starkes Zentrum der Weltkirche gerade in der Gestalt dieses Papstes für einen Segen halte.
Kleine Zeitung, 11.04.1998

Profil: approbativ

Profil: approbativ

Definition

požehnaniesalopp

Einwilligung, Einverständnis, die zumeist von einer höher gestellten Person oder einer hierzu befugten Institution zu einem Plan erteilt werden.

Der Ausdruck wird in der Publizistik oder inoffiziellen Kommunikation verwendet. Er kann hyperbolisch oder scherzhaft wirken, wenn der Sprecher darauf anspielt, dass eine Instanz sehr wichtig und mächtig ist oder sich für solche hält und sie deshalb wie eine göttliche Macht auftritt.

Sg. tant.

Definition

Segensalopp

Einwilligung, Einverständnis, die zumeist von einer höher gestellten Person oder einer hierzu befugten Institution zu einem Plan erteilt werden.

Der Ausdruck wird in der Publizistik oder inoffiziellen Kommunikation verwendet. Er kann hyperbolisch oder scherzhaft wirken, wenn der Sprecher darauf anspielt, dass eine Instanz sehr wichtig und mächtig ist oder sich für solche hält und sie deshalb wie eine göttliche Macht auftritt.

Sg. tant.

Konnotationen

  • Gunsterweisung einer Autorität

Konnotationen

  • Gunsterweisung einer Autorität

Lexikalische Relationen

Synonyme

  • povolenie ‘Befürwortung’
  • súhlas ‘Einwilligung’

Lexikalische Relationen

Synonyme

  • Befürwortung
  • Einwilligung

Wortbildungen

[Für dieses Profil wurden keine Derivate und Komposita gefunden.]

Wortbildungen

Verben

  • absegnen ‘befürworten, genehmigen’

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

  • dať svoje požehnanie
  • dostať požehnanie
  • mať požehnanie
  • urobiť s požehnaním <niekoho>

Phraseme, Kollokationen

Phraseme

  • Meinen Segen hast du! ‘Sagt man, wenn man jmds. Pläne gutheißt.’
  • seinen Segen geben: <jmd.˃ gibt seinen Segen zu <etw.˃ ‘etw. absegnen, zu etw. einwilligen’

Kollokationen

  • den behördlichen Segen erhalten
  • der Segen des Landtags
  • mit dem Segen des Bundesgerichts

Belege

S povahou vodcu, ktorý nediskutuje, sa skôr bude snažiť vytvoriť zdanie systému dvoch politických strán (na jednej strane konzervatívne Jednotné Rusko, ktoré vedie Medvedev, na druhej asi nejaká liberálna strana, vytvorená s kremeľským požehnaním oligarchom Michajlom Prochorovom).
SME. Víkend magazín, 19.05.2012

O tom, že niektoré z týchto výhod bez mihnutia oka doslova zneužívajú, niet najmenších pochýb. Po dlhšom sledovaní poslaneckej štvor, neraz i viacročnej (ne) činnosti nie sú „ závistliví “ občania ďaleko od pravdy. Verejnosť pozná i nemenej slávne rebríčky absencie zákonodarcov na rokovaniach. Pokiaľ však ide o minulotýždňové zasadnutie parlamentu, mohli si svoju účasť radšej opäť odpustiť. Zabránili by však absentéri odhlasovaniu nezmyslu, ktorý dostal požehnanie od prítomnej pospolitosti?
Slovo, 2002

Odmietol irackú ponuku na návštevu podozrivých miest a v Bezpečnostnej rade OSN presadzoval takú rezolúciu, ktorá by legalizovala americký útok už v prípade podozrenia. Ak by BR OSN takúto rezolúciu odmietla, Spojené štáty boli pripravené sformovať vlastnú križiacku výpravu proti Iraku aj bez „požehnania“ od jedinej svetovej organizácie, ktorá má na to oprávnenie.
Slovo, 2002

Posádka istej kozmickej lode, ilegálne, bez požehnania vlády, letí na "zraz" mimozemských civilizácií. Ilegálne preto, aby stihla skôr, než tento zraz navštívi oficiálna delegácia zo Zeme, pošuškať "emzákom", aby si radšej na ľudí z modrej planéty dávali bacha. Posádka letí k svojmu cieľu v ekologickej rakete, poháňanej bioplynmi.
Inzine, 1999

Ja len pritiahnem ľudí, aby videli, či sa veci, o ktorých tu píšem, naozaj dejú, alebo nie. Klub jockeyov mi dal svoje požehnanie, aby som písal o dostihoch a jazdení. A tak som písal. Aké sú vaše súčasné kontakty so svetom dostihov v Británii?
Inzine, 2001

Zuzana vie, že všetko je možné a nič nemožno predpisovať. A všetko možno vyskúšať. Nemá pre svoj skutok iné meno. Nemá ani požehnanie, no nedostalo sa jej ani odmietnutia. Mlčanie, ktoré cíti ako odpoveď, je plné láskyplného pochopenia.
Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt 2002, roč. 10, č. 1

Memoranda o porozumení medzi USS a VSŽ Hutníctvo U. S. Steel dostal požehnanie na sobáš Predstavenstvo materskej korporácie USX súhlasilo s podmienkami vstupu do VSŽ Košice Predstavenstvo korporácie USX podľa očakávania odsúhlasilo zámer spoločnosti U. S. Steel Group (USS) kapitálovo vstúpiť do Východoslovenských železiarní Košice, a. s
Profit, 2000

Belege

So selbstverständlich, wie ursprünglich vermutet, erfolgt der Segen des Kartellamtes zu Klinik-Fusionen aber nicht immer. So wurde beispielsweise im vorigen Sommer dem Klinikum Worms untersagt, das benachbarte Agaplesion-Hochstift-Krankenhaus zu erwerben.
Mannheimer Morgen, 04.01.2013

Also, nochmal zum Mitschreiben: Surfbrett auf dem Tiefgaragenplatz? Auf keinen Fall. Fahrrad? Eventuell und nur mit dem Segen des Vermieters. Umzugskartons? Indiskutabel.
Nürnberger Nachrichten, 05.03.2013

Zum Start des Programms namens «XML» im nächsten Frühling fehlt nun noch der Segen des Landtags. Die Bewilligung der Regierung für den «Ländle»-Kanal kam just an dem Tag, an dem sie bekanntgab, dass sie die Vereinbarung mit der SRG Ende 1997 auflösen werde.
St. Galler Tagblatt, 11.11.1997

Sowohl MThB-Direktor Peter Joss als auch Werner Müller, Leiter des Thurgauer Amtes «Öffentlicher Verkehr», zeigten sich über das Münsterlinger Ergebnis bitter enttäuscht. Für Müller stellt Münsterlingen einen «Sonderfall» dar im Vergleich zu den übrigen Gemeinden in der Region, die ihren Segen zu weit höheren Beiträgen an neue Haltestellen an der Seelinie bereits gegeben haben.
St. Galler Tagblatt, 15.01.1998

Mit dem Segen des Bundesgerichts kann der erste Schweizer Grand Prix der Offshore-Rennboote am Wochenende auf dem Genfersee stattfinden. "Ein krasser Fall von Rechtswillkür", kritisiert Umweltschützer Franz Weber.
Zürcher Tagesanzeiger, 05.09.1996

Eine kalifornische Bio-Tech-Firma hat den behördlichen Segen erhalten, einen Aids-Impfstoff an Freiwilligen zu testen.
Zürcher Tagesanzeiger, 12.01.1998

Mit dem Segen der Polizei überfallen Wegelagerer arglose Passanten am hellichten Tag. Und nicht selten sind Polizisten direkt Mitglieder der Verbrecherbanden, die es hauptsächlich auf Unternehmer abgesehen haben und auf jeden, der etwas besitzt.
Zürcher Tagesanzeiger, 28.03.1998

„Da tu das doch, Kurti, wenn du es für dringlich hältst. Meinen Segen hast du“, entschied Reifeisen verschlafen und gähnte ungeniert ins Telefon.
Grossmann, Karl H.: Rattengift und Bimbes. - Föritz, 2006 [S. 156])

Profil: Abundanz

Profil: Abundanz

Definition

požehnanieselten

Fülle, reicher Ertrag an etwas. Besonders in Bezug auf Kinder und Ernte, wenn sie als positiv begrüßt werden.
Der Sprecher kann mit dem Wort zum Ausdruck bringen, dass es sich in seinen Augen um ein Geschenk Gottes handelt. Meistens ist es jedoch eine habituelle Sprachformel, die keine religiösen Überzeugungen zum Ausdruck bringt.

Sg. tant.

Definition

Segenhyperbolisch

Fülle, reicher Ertrag an etwas. Besonders in Bezug auf Kinder, Ernte und Witterung (Schnee, Regen), wenn sie als positiv begrüßt werden.
Der Sprecher kann mit dem Wort zum Ausdruck bringen, dass es sich in seinen Augen um ein Geschenk Gottes handelt. Meistens ist es jedoch eine habituelle Sprachformel, die keine religiösen Überzeugungen zum Ausdruck bringt.
Manchmal auch ironisch, wenn die Fülle an etwas Probleme verursacht und das Leben erschwert.

Im Deutschen zumeist als Grundwort eines Kompositums (Kindersegen, Schneesegen u. a.).

Sg. tant.

Konnotationen

  • Zufall, unverhofft
  • Gunsterweisung einer höheren Macht

Konnotationen

  • Zufall, unverhofft
  • Gunsterweisung einer höheren Macht

Lexikalische Relationen

Synonyme

  • bohatosť ‘Reichtum’
  • hojnosť ‘Fülle’

Lexikalische Relationen

Synonyme

  • Fülle
  • Reichtum

Wortbildungen

Adverb

  • požehnane ‘ein Übermaß von’, vgl. A muzikanti, tých sa tu vyskytovalo požehnane. ‘Und was die Musikanten angeht, sie traten her reichlich auf.’ vgl. V jednom zápase sa zrodilo požehnane veľa nezmyselností. ‘Und in einem Match ergab sich ein gerüttelt Maß an Missverständnissen.’

Wortbildungen

Substantive

  • Erntesegen ‘großer Ertrag der Ernte’, vgl. Bisher bescherte dieser Baum einen jährlichen Erntesegen von acht bis zehn Zentnern.
  • Geldsegenhyperbolisch ‘große Summe an Geld, dank deren man etwas Gutes erreichen kann’, vgl. unverhoffter Geldsegen für die städtischen Kitas, Mit einem Geldsegen in sechsstelliger Höhe rechnet die Gemeinde Lahstedt aus dem Konjunkturpaket II des Bundes.
  • Kindersegenhyperbolisch ‘das Vorhandensein von vielen Kindern in einer Familie’, vgl. Anne und Jürgen Katzmarek haben sich bewusst für den Kindersegen entschieden, statt Luxus und Unabhängigkeit zu genießen. Die Zehn sind zwischen eineinhalb und 17 Jahren alt.
  • Medaillensegenhyperbolisch ‘im Sport: über viele erreichte Siege, die mit Medaillen belohnt wurden’, vgl. Obwohl das Team gut vorbereitet war, reichte die gezeigte Leistung nicht, um den Medaillensegen vom Herbstturnier zu wiederholen.
  • Schneesegen ‘reicher Schneefall; Insbesondere im Zusammenhang damit, dass viele Skitouristen kommen und die Dienstleister viel Geld verdienen.’, vgl. Heuer ist der Buchungsstand zwar generell besonders früh sehr gut - was primär auf den Schneesegen im letzten Jahr zurückzuführen ist.
  • Steuersegenhyperbolisch ‘großer Ertrag aus den Steuergeldern’, vgl. Vor zwei Jahren noch konnten einige Bürgermeister im allseits beneideten "Musterländle" Baden-Württemberg dank des Steuersegens einer florierenden Wirtschaft aus dem vollen schöpfen.

Verben

  • segnen4, buchsprachlich ‘beglücken, reich bedenken’, vgl. Wenn doch nur alle Kinder liebevolle Eltern, ein sicheres Zuhause und gute Freunde hätten – wäre die Welt dann nicht schön? Leider sind nicht alle Kinder so reich gesegnet.

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

Phraseme, Kollokationen

Kollokationen

  • der unerwartete Segen an etw.
  • der unverhoffte Segen an etw.

Belege

Napríklad v podobe slávností, akými sú dožinky a vinobrania. Hodovaním a zábavou, ale na druhej strane aj pôstmi si človek pripomínal, že požehnanie úrody nie je len jeho zásluha. Ďakoval za ňu a obetoval bohu či bohom.
SME, 26.08.2010

Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu.
http://cernakoczka.blogspot.de/2014/04/teple-noci-v-aprilu-pozehnanie-ovociu-i.html [06.06.2014]
 
Toto je stále jasným rozbitím vzťahu. (Ako by ste sa cítili, keby vás blízky priateľ bez dobrého dôvodu nepozval na svadbu ?) Keď chceme pochopiť oprávnené použitie PPR v manželstve, naše srdce potrebuje hlboké obrátenie, aby pochopilo význam sexu a skutočné požehnanie deťmi.
West, Christopher: Radostná zvesť o manželstve. Bratislava 2007. [06.06.2014]
 
Požehnanie deťmi sa pokladalo za ozajstné požehnanie, dnes sa mnohí na deti pozerajú takmer ako na hrozbu. Deti nás vraj oberajú o miesto v budúcnosti.
https://www.google.de/#q=pozehnanie+detmi&start=20 [06.06.2014]

Belege

Tirol wartet auf den weißen Segen Tirols Skiregionen sind für den Saisonstart gerüstet. Doch nur Schneekanonen sichern auf einigen Skipisten das erste Wedelvergnügen. Vage Hoffnungen verspricht der Wetterbericht.
Tiroler Tageszeitung, 28.11.1997

Etymologie

Das slowakische Nomen ist ein Verbalabstraktum zum perfektiven Verb požehnať, imperfektiv žehnať ‚segnen‘, das wiederum auf althochdeutsches seganôn zurückgeht. Ob das Verbpaar und das dazugehörige Verbalabstraktum als Bestandteil des christlichen Wortschatzes über das Alttschechische in das Slowakische gelangt ist oder ob die althochdeutschen Lexeme gleichzeitig in den gesamten tschechisch-slowakischen Sprachraum entlehnt wurden, ist unklar.

Etymologie

Das Verbalabstraktum Segen ist durch Konversion vom Verb segnen gebildet. Das Nomen ist bereits im Althochdeutschen als segan belegt. Das Verb segnen, Mittelhochdeutsch segenen, Althochdeutsch seganôn ist nach Kluge (1995) eine Entlehnung des lateinischen Verbs sīgnāre ‚ein Zeichen machen‘, das wiederum ein denominales Verb von sīgnum ‚Zeichen‘ ist. Die etymologische Bedeutung von segnen ist demnach ‚das mit der sakralen Handlung des Segnens verbundene Zeichen des Kreuzes machen‘. Neben segnen tritt im Neuhochdeutschen ein weiteres Lehnwort, das heute veraltete Verb benedeien auf, das im Mittelhochdeutschen als benedîen, benedigen belegt ist (vgl. Lexer 1993, 179) und das von lateinisch benedīcere stammt. Im althochdeutschen Glossenwortschatz ist schließlich eine dritte Entlehnung in der Bedeutung ‚segnen‘ bezeugt, nämlich die Lehnübersetzung guot sprehhan von benedīcere (AHW 1986-2002, 498). Im Gegensatz zu segnen liegt letzteren beiden Entlehnungen der mit dem Segnen verbundene Sprechakt als etymologische Bedeutung zu Grunde.

 

AHW 1986-2002: Althochdeutsches Wörterbuch. IV: G-J, Berlin. Köbler, Gerhard 1993: Wörterbuch des althochdeutschen Sprachschatzes, Paderborn/München/Wien/Zürich.

Kluge, Friedrich 1995: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. 23. Auflage, Berlin/New York.

Lexer, Matthias 1992: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. I: A-M. Mit einer Einleitung von Kurt Gärtner, Stuttgart.

Semantischer Wandel

In den modernen Bedeutungswörterbüchern des Slowakischen sind für das Wort požehnanie im älteren SSJ (1959-1968) fünf, im neueren KSSJ (2003) dagegen nur drei Bedeutungen verzeichnet. Im SSJ tauchen folgende Bedeutungen auf: 1. dobro, šťastie; v predstavách veriacich ľudí božia priazeň, prinášajúca úspech, šťastie, radosťap. ‘Wohl. Glück, in den Vorstellungen gläubiger Menschen die göttliche Gunst, die Erfolg, Glück und Freude bringt usw.’, 2. znak kríža urobený rukou nad niekým, podľa predstáv veriacich ľudí prinášajúci šťastie, spokojnosť ap. ‘Kreuzzeichen, dass über jmdm. gemacht wird, das nach den Vorstellungen gläubiger Menschen Glück und Zufriedenheit usw. bringt’, 3. trochu zastar. dary prírody, úroda ‘leicht veraltet: Gaben der Natur, Schönheit’, 4. liturg. záverečná časť omše ‘liturg. abschließender Teil der Messe’ sowie 5. cirk. odpoludňajšie bohoslužby ‘kirchl. nachmittäglicher Gottesdienst’.

Im vorliegenden Wörterbuch sind dagegen sechs Profile des Wortes ausgegliedert worden: ein religiöses: ‘Gunst Gottes’, ein religiös-zeremonielles, ein religiös-perfomatives: ‘Segnung’, ein felizitatives: ‘über etw., was Glück oder Nutzen bringt’, ein approbatives: ‘Einwilligung’ sowie ein Abundanzprofil: ‘reicher Ertrag’. Im Slowakischen hat das religiöse Profil drei voneinander deutlich abgrenzbare Facetten: die Fokussierung auf den performativen, den zeremoniellen bzw. den liturgischen Aspekt.

Das religiöse Profil mit der Kernbedeutung ‘Gunst oder auch Zeichen Gottes’ ist primär, was auch die Etymologie in den slawischen Sprachen zum Ausdruck bringt, da es sich ein über das Altdeutsche vermitteltes lateinisches Lehnwort ‘aus < signum bzw. aus < signare’ handelt, dass in der christlichen Bedeutung in den slawischen Sprachen nicht vorhanden war und erst als theologischer Terminus geprägt werden musste. Die häufigste Verwendungskontexte unter den religiösen Profilen sind im religiös-performativen Profil zu finden. In einem Sprechakt werden dort oft verbunden mit sakramentalen Handlungen wie die Besprengung mit Weihwasser einem Gegenstand oder einer Person sinnenfällig Anteil an der göttlichen Gnade zugesichert. Damit verwandt ist das Zeremoniell, dass meist am Ende des Gottesdienstes mit erhobenen oder ausgestreckten Händen vom Geistlichen vollzogen wird und mit der die Gemeinde gesegnet und verwandelt aus der Sphäre des Sacrums wieder in den Alltag entlassen wird; er stellt also eigentlich eine kleine rite de passage dar.  In der Gegenwart selten geworden ist die Heraushebung des Segensaktes in Form einer eigenen liturgischen Gottesdienstform, weshalb sich die Belege hauptsächlich in ältere Zustände aufgreifenden literarischen Gattungen oder in historischen Zusammenhängen finden lassen.

Die weiteren Profile sind vom religiösen Profil metonymisch abgeleitet. Das felizitative Profil verallgemeinert dabei die Gunsterweisung auf jede Art von unverhofftem Glück, glücklichem Zufall bzw. dem Eintreten besonders günstiger Umstände. Diese in der Publizistik besonders häufige Wendung wird angewendet, wenn von natürlichen Reichtümern, Bodenschätzen oder allgemein von Segnungen die Rede ist, die sich menschlichem Wollen und Planen entziehen. Verwandt damit ist das Abundanzprofil, in dem nicht konkrete Gegenstände, sondern der Reichtum der Natur oder von Gottes Schöpfung im Vordergrund steht. Im approbativen Profil wird der Segensakt in einen Einwilligungsakt umgedeutet, was wohl damit zusammenhängt, dass Entscheidungen, die das Einverständnis oder das Ritual einer Autorität voraussetzen, d.h. häufig eine implizite Einwilligung zu einer Statusänderung der anhängigen Person erfordern (Heiratserlaubnis der Eltern, Erlaubnis zum Wegziehen, zum Ergreifen eines Berufs oder Studiums udgl.) Heute wird dieses Profil davon losgelöst als Zustimmung einer vorgesetzten Person oder Institution für eine autonome Entscheidung des Petenten ausgefasst.

Semantischer Wandel

Bei dem Wort Segen werden im vorliegenden Wörterbuch sechs Profile ausgegliedert: religiös, religiös – zeremoniell, religiös – performativ, felizitativ, approbativ und Abundanz. Alle sechs Profile sind im Deutschen seit langem etabliert und werden von den großen Bedeutungswörterbüchern verzeichnet (so in DUDEN on-line, DWDS on-line; Wahrig 2002 führt die Bedeutung ‘Fülle, Reichtum’ nicht an). Die Bedeutungsaufteilung im vorliegenden Wörterbuch und den genannten Werken unterscheidet sich in Einzelheiten. 

Im religiösen Profil bezeichnet Segen göttliche Gunst, dank der dem Menschen Glück, Gedeihen, Schutz, Erfolg u. Ä. gewährt werden. Segen ist in diesem Sinn synonym zu Gnade. Die wichtigsten Kollokatoren sind in dieser Bedeutung Gott (Gottes Segen), bitten (um Gottes Segen bitten) und wünschen (Gottes Segen jmdm. wünschen). Durch die Wunschformel Alles Gute und Gottes Segen! zeigt sich der Sprecher als gläubig. Sie wird zumeist von Geistlichen verwendet, wenn sie zu ihrer Gemeinde sprechen.

Im religiös – zeremoniellen Profil wird mit Segen der abschließende Teil des Gottesdienstes bezeichnet, bei dem der / die Geistliche den Segen spricht wie auch eine eigenständige Andacht, bei der der Segen erteilt wird (zumeist jedoch als Komposita: Abendsegen, Segensfeier).

Das religiös – performative Profil bezieht sich auf die metonymische Übertragung der religiösen Bedeutung auf die Sprechhandlung, mit der der göttliche Segen erbeten bzw. erteilt wird. Typischerweise stellt man sich das Vorsagen eines formelhaften Textes durch einen Geistlichen / eine Geistliche vor. Das Erteilen des Segens wird meistens mit einer rituell festgelegten Körperhaltung (ausgestreckte und erhobene Arme) und mit einem Kreuzzeichen begleitet. Von dem / der Geistlichen sagt man, dass er / sie den Segen erteilt / spendet / spricht, von dem Gläubigen dann, dass er den Segen erhält / sich holt u. a. Im Sprachgebrauch spiegelt sich somit der Glaube an die Wirkung des Vorsagens des Segens, das nicht als Erbitten, sondern eher als Herbeirufen konzeptualisiert wird.

Im felizitativen Profil wird Segen als Bezeichnung für Sachen, Handlungen oder Ereignisse verwendet, die sich sehr positiv auswirken und viel Nutzen, Erfolg, Glück u. Ä. bringen. Ein Bezug auf Gott, die Bewertung einer Sache als Gewährung göttlicher Gunst u. Ä. wird in aller Regel von dem Sprecher nicht beabsichtigt. Der Sprecher betont lediglich die gute, wohltätige Wirkung einer Sache. Im felizitativen Profil treten häufig die Substantive Segen und Fluch zusammen auf, sie sind synonym zu Vorteil und Nachteil.  

Im approbativen Profil bezeichnet Segen die Befürwortung von etwas oder die Einwilligung zu etwas. Das Wort tritt in diesem Profil häufig mit Bezeichnungen von Institutionen zusammen auf (z. B. der Segen des Landtags, die Gemeinde erteilt ihren Segen zu etwas, mit dem Segen des Bundesgerichts, mit dem Segen des Vermieters, mit dem Segen der Polizei u. a.). Der Ausdruck wird in der Publizistik oder inoffiziellen Kommunikation verwendet. Manchmal kann er hyperbolisch oder scherzhaft wirken, wenn der Sprecher darauf anspielt, dass eine Instanz sehr wichtig und mächtig ist oder sich für solche hält und sie deshalb wie eine göttliche Macht auftritt.

Im Abundanzprofil ist Segen synonym zu Fülle, Reichtum. Das Wort wird verwendet, wenn etwas (z. B. die Ernte, die Kinder, das Geld, Schnee und Regen) in großer Menge vorhanden ist und wenn es vom Sprecher zugleich als wohltätig und beglückend angesehen wird. Im Deutschen ist dieses Profil fast nur durch Komposita vertreten (z. B. Erntesegen, Kindersegen, Schneesegen, Geldsegen u. a.). Diese Ausdrücke verwendet man in der Regel nicht, um etwas für göttliche Gabe zu erklären und seine Dankbarkeit gegenüber Gott zu bezeugen, sondern man wählt sie für ihren hyperbolischen Charakter. So können die Subventionen als Geldsegen, der Ertrag aus Steuergeldern als Steuersegen, das Erlangen vieler Siege als Medaillensegen usw. bezeichnet werden. Auch ein ironischer Gebrauch ist möglich, wenn sich die Fülle an etwas negativ auswirkt. Vgl.:

Wow! Ein wahrer Regensegen wird uns dieses Jahr beschert. Wassermengen stuerzen vom Himmel und es wird nicht so schnell aufhoeren. Zwischen Tel Aviv und Haifa lag heute in den Mittagsstunden der Zugverkehr komplett lahm, Autos blieben in den Fluten stecken und die Fahrer mussten teilweise aus ihren Autos "gerettet" werden. Nichts ging mehr. 
http://noa50.blogspot.de/2013/01/regen-regen-segen.html [2. 6. 2014]

Sprichwörter

Na hlave spravodlivého spočinie hojné požehnanie, lež ústa bezbožníkov zastierajú násilie. (Prísl10:6.)

Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi. Na teba sa znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy. (Dt 28,1-2)

Hľa, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu: požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré vám dnes ukladám, kliatbu, keď nebudete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, odbočíte z cesty, (Dt 11,26)

Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Ps 3,9)

Pamiatka spravodlivého je na požehnanie, lež meno bezbožných spráchnivie. (Prisl10,7)

Bázeň pred Pánom plní srdce slasťou, dáva veselosť a radosť a dlhý život. Bohabojnému sa dobre povedie na konci, v deň svojej smrti dôjde požehnania. Najkrajšia múdrosť je milovať Boha. (Sirach 1.12-14)

Požehnanie otcovo je oporou pre domy synov, no kliatba matkina ich vyvracia od základov. (Sir 3.11)

A podaj svoju ruku aj chudobnému, aby tvoje požehnanie a uzmierenie bolo dokonalé. (Sir 7,36)

 Toto hovorí Pán, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa formoval od materského lona a pomáha ti: „Neboj sa, sluha môj, Jakub, miláčik, ktorého som si vyvolil! Veď rozlejem vody na to, čo je smädné, a riavy na vyschnutú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo, svoje požehnanie na tvoje vetvy. I budú rásť uprostred zelene ako vŕby pri potokoch vôd. (Jes 44,2-4)

Sprichwörter

  • An Gottes Segen ist alles gelegen. ‘Alles liegt in Gottes Hand., nach Ps 24,5 und Spr 10,22’
  •  
  • Sich regen bringt Segen. ‘Wenn man fleißig und aktiv ist, wird man belohnt.’

Der Segen des Herrn macht reich.

Der Segen Gottes kommt unerwartet.

Aller Segen kommt von oben, aber von unten hilft man auch dazu.

Kulturelle Kontexte

Literatur

  • Oľga Čechová: Vďaka za požehnanie (básne), 2009.
  • František Dancák: Mária, najväčšie požehnanie, 2004.
  • Stanislav Šverha: Požehnanie a prekliatie: kresťan vo svete masmédií, 2007.

Musik

  • Peter Brodek: Požehnanie (CD), 2013.
    CD - Požehnanie - lat. Benedícere - dobrorečiť
    (Quelle: http://www.zachej.sk/uploads/images/medium/08e2115d3b1a85ed0f1a8832f2b560c1.jpg)

Sonstiges

  • Konzertplakat
    Trenčianske folklórne združenie Stodola pozýva na tradičný vianočný koncert folklórnych skupín z Trenčína. Podujatie sa uskutoční v dvoch časoch o 15.00 a 18.00 hod.

    (Quelle: http://www.visittrencin.sk/sites/default/files/imce/hojne.jpg)
  • Volksfestplakat

    (Quelle: http://www.folklorfest.sk/obrazky-podujatia/3224-1.jpg)
  • Požehnanie zreštaurovaného obrazu v Nemocnici Milosrdných bratov v Bratislave

    (Quelle: http://abu-bratislava.sk/portal/system/files/milosrdni-pozehnanie_obrazu.jpg)
     

Kulturelle Kontexte

Literatur

  • Rainer Stadler: Vater, Mutter, Staat: Das Märchen vom Segen der Ganztagsbetreuung - Wie Politik und Wirtschaft die Familie zerstören, 2014 
  • Hans Kaegelmann: Strophanthin: Ein Segen der Menschheit, 2013
  • Angeles Arrien: Vom Segen der Dankbarkeit, 2013
  • Jennie Appel & Dirk Grosser: Jedes Wort kann ein Segen sein: Heilsame Segenswünsche selbst verfassen, 2014

Sonstiges

  • Werbung für ein Haartonikum

    (Quelle: http://www.sokrates-digital.de/pix/WB187892-gr.jpg)

Bibliographie

Author, Title, Year
Bibliographical data

Bibliographie

May, Brigitte Z. 1987: „The Language of the Old High German Zauberspruche and Segen: The Intensive do“, in: The Journal of Indo-European Studies, 15.3-4 (Oct 1987), S. 385-389.

Melzer, Friso 1965: „Segen“, in: Das Wort in den Wörten, S. 303-304. 

Wagner, Andreas 1994: „Wie sich Sprechakte historisch verändern: Vorstudien zu einer Typologie des historischen Wandels von Sprechakten am Beispiel von SEGNEN im Althebräisch und BEKENNEN im Deutschen“, in: Sprache – Sprechen – Handeln: Akten des 28. Linguistischen Kolloquiums, Graz 1993, Tübingen.

Walter, Ernst: „Segen und Segnen in der frühen lateinisch-altwestnordischen Übersetzungsliteratur“, in: North-Western European language evolution, Amsterdam, 21-22 (1993), S. 369-381.

Zurück

Copyright © Humboldt-Universität zu Berlin, 2009–2015
eScrinium