Language:

country
Association
Breeder
Password

Verklaring over digitale toegankelijkheid

Het Landesinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf stelt alles in het werk om zijn website zo vrij mogelijk te maken. Richtlijnen hiervoor zijn te vinden in de Brandenburgse verordening voor de invoering van barrièrevrije informatietechnologie volgens de Brandenburgse wet inzake gelijke behandeling van personen met een handicap (Brandenburgse verordening inzake barrièrevrije informatietechnologie - BbgBITV) is vastgelegd.

Deze verklaring over digitale toegankelijkheid is van toepassing op de aanbiedingen op www.beebreed.eu of www.hu-berlin.de/beebreed/ZWS.

Wanneer is de verklaring over toegankelijkheid opgesteld of bijgewerkt?

Deze verklaring is op 28.10.2020 opgesteld of herzien.

Toegankelijkheidsverklaring van het aanbod

De laatste evaluatie is uitgevoerd op 28.10.2020. Gebleken is dat delen van de website niet volledig aan de eisen voldeden. Dit houdt in:
  • PDF-documenten: Sommige PDF-documenten die voor 23.09.2018 zijn gemaakt, konden nog niet worden omgezet naar een barrièrevrij formaat.
  • Andere documenten: Spreadsheet documenten zijn niet beschikbaar in een barrièrevrije versie.
  • vormen: Sommige formulieren zijn nog niet barrièrevrij.
  • talen: Niet alle inhoud kon tot nu toe in het Engels worden vertaald.
  • Eenvoudige taal: er worden technische termen voor de bijenteelt gebruikt, die alleen met voorkennis kunnen worden begrepen.

Help met toegangsproblemen

U kunt informatie over onvoldoende toegankelijke inhoud sturen naar:

Staatsinstituut voor Bijenteelt Hohen Neuendorf e.V.
Afdeling BeeBreed
Friedrich-Engels-Str. 32
D-16540 Hohen Neuendorf
info@beebreed.eu

Handhavingsprocedures

Indien een verzoek om toegang tot het Landesinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf binnen drie weken geheel of gedeeltelijk onbeantwoord blijft of indien u niet tevreden bent met het antwoord, zal de meldkamer op uw verzoek onderzoeken of er maatregelen nodig zijn in het kader van de controle ten aanzien van de overheid.